"Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеуді босату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 маусымдағы № 636 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 12 қыркүйектегі № 949 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеуді босату туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 маусымдағы № 636 қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар инвестициялық жобаларды іске асыру үшін оларға жер учаскелерін беру кезінде оларды ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарға пайдаланғаны үшін ауыл шаруашылығы жерлерін алып қоюдан болған ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын бюджетке өтеуден босатылсын.»;
      осы қаулыға қосымшаға сәйкес қосымшамен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                      С. Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің          
2013 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 949 қаулысына       
қосымша           

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2008 жылғы 28 маусымдағы
№ 636 қаулысына    
қосымша        

Инвестициялық жобаларды іске асыру үшін оларға жер учаскелерін
беру кезінде оларды ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес
мақсаттарға пайдаланғаны үшін ауыл шаруашылығы жерлерін алып
қоюдан болған ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын бюджетке
өтеуден босатылған әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың
тізімі

      1. «Байқоңыр» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      2. «Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      3. «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      4. «Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      5. «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      6. «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      7. «Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      8. «Солтүстік» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      9. «Орал» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      10. «Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      11. «Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      12. «Есіл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      13. «Атырау» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      14. «Тараз» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      15. «Павлодар» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.
      16. «Шымкент» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 636 "Об освобождении социально-предпринимательских корпораций от возмещения потерь сельскохозяйственного производства"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2013 года № 949

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 636 «Об освобождении социально-предпринимательских корпораций от возмещения потерь сельскохозяйственного производства» следующие изменение и дополнение:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Освободить социально-предпринимательские корпорации от возмещения в бюджет потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства, при предоставлении им земельных участков для реализации инвестиционных проектов, согласно приложению к настоящему постановлению.»;
      дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение          
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 12 сентября 2013 года № 949

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 28 июня 2008 года № 636

Перечень социально-предпринимательских корпораций, освобожденных
от возмещения в бюджет потерь сельскохозяйственного производства,
вызванных изъятием сельскохозяйственных угодий для использования
их в целях, не связанных с ведением сельскохозяйственного
производства, при предоставлении им земельных участков для
реализации инвестиционных проектов

      1. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр».
      2. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Astana».
      3. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».
      4. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка».
      5. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс».
      6. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».
      7. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий».
      8. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік».
      9. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал».
      10. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу».
      11. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».
      12. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Есиль».
      13. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау».
      14. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз».
      15. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар».
      16. Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент».