Қазақстан Республикасы Үкіметінің "2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" 2011 жылғы 29 маусымдағы № 728 және "2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 728 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2014 жылғы 13 наурыздағы № 236 қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 қарашадағы № 714 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 728 қаулысы;

      2) "2020 жылға дейінгі даму перспективасымен Қазақстан Республикасында атом саласын дамытудың 2011 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 728 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 наурыздағы № 236 қаулысы.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 728 "Об утверждении Программы развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011-2014 годы с перспективой развития до 2020 года" и от 13 марта 2014 года № 236 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 728 "Об утверждении Программы развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011-2014 годы с перспективой развития до 2020 года"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 714

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 728 "Об утверждении Программы развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011-2014 годы с перспективой развития до 2020 года";

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2014 года № 236 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 728 "Об утверждении Программы развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011-2014 годы с перспективой развития до 2020 года".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев