Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің "Шекара" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 3 қараша N 1642

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Шекара" республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі - Кәсіпорын) құрылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзін Кәсіпорынды мемлекеттік басқару органы, сондай-ақ Кәсіпорынға қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісі функциясын жүзеге асырушы орган деп айқындау туралы ұсынысына келісім берілсін.

      3. Кәсіпорын қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің коммуналдық және тұрғын үй шаруашылығы саласында және тыныс-тіршілікті қамтамасыз етудің басқа да жүйесінде шаруашылық қызметін жүзеге асыру болып айқындалсын.

      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісім бойынша) заңдарда белгіленген тәртіппен:
      1) Кәсіпорынның жарғысын бекітсін және оның әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) жарғылық капиталын қалыптастырсын және қаулының осы тармағын жүзеге асыру бойынша өзге де шараларды қолдансын.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О создании Республиканского государственного предприятия "Шекара" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 1999 года N 1642

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 19 июня 1995 года N 2335 Z952335_ "О государственном предприятии" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Создать Республиканское государственное предприятие "Шекара" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее - Предприятие) на праве хозяйственного ведения.
      2. Согласиться с предложением Комитета национальной безопасности Республики Казахстан об определении его органом государственного управления Предприятием, а также органом, осуществляющим по отношению к Предприятию функции субъекта права государственной собственности.
      3. Основным предметом деятельности Предприятия определить осуществление хозяйственной деятельности в области коммунального и жилищного хозяйства и других систем жизнеобеспечения Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
      4. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию) в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить устав Предприятия и обеспечить его государственную регистрацию в органах юстиции;
      2) сформировать уставной капитал и принять иные меры по реализации настоящего пункта постановления.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан