Заңға тәуелдi кесiмдердi жетілдiру жөнiндегi шаралар туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 20 наурыздағы N 77-ө өкімі

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң кесiмдерiн, сондай-ақ орталық және жергілiктi мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық кесiмдерiн Қазақстан Республикасының Конституциясына , заңнамалық және өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдерiне сәйкес келтiру мақсатында:

      1. Орталық және өзге де мемлекеттік органдар (келiсiм бойынша):
      1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қолданыстағы кесiмдерiне (1991-2003 жылдар), ведомстволық нормативтiк құқықтық, соның iшiнде Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде тiркелген кесiмдерге (1994-2003 жылдар), тиiсiнше осы өкімге 1 және 2-қосымшаларға сәйкес мәселелер тiзбесiмен, кесте бойынша тексерiс жүргiзсiн;
      2) тұрақты негiзде норма шығармашылық қызметті талдасын;
      3) есептi кезеңнен кейiнгi айдың бесiншi күнiне қарай Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгіне:
      1) тармақша бойынша - ай сайын осы өкiмге 3-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша;
      2) тармақша бойынша - тоқсан сайын ақпарат ұсынсын;
      4) Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңнамалық және өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдерiне қайшы келетiн кесiмдер анықталған жағдайда, осы өкiмге 3-қосымшада көрсетiлген 2 және 5-нысандар бойынша ақпаратпен бiр мезгiлде Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне заңнамада белгiленген тәртiппен нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тиiстi жобаларын ұсынсын.

      2. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары аумақтық әдiлет органдарында тiркелген нормативтiк құқықтық кесiмдерге осы өкiмге 4-қосымшаға сәйкес кесте бойынша тексерiс жүргiзсiн және осы өкiмге 5-қосымшаға сәйкес есептілiк нысандары бойынша тиiстi ақпарат ұсынсын.

      3. Орталық және өзге де мемлекеттiк органдардың басшылары (келiсiм бойынша) және облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары жүргiзiлетiн жұмыс үшiн өзiнiң орынбасарлары деңгейiнен төмен емес лауазымды адамдарға жауапкершілік жүктей отырып, жұмыс топтарын құрсын.

      4. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігі eceпті кезеңнен кейiнгі айдың оныншы күнiне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне жиынтық ақпаратты ұсынсын.

      5. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Әділет министрлігіне жүктелсiн.

      Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2004 жылғы 20 наурыздағы 
N 77-ө өкіміне       
1-қосымша         

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және Қазақстан
Республикасы Премьер-Министрiнiң кесiмдерiне,
ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдерге
тексерiс жүргiзу кезiнде қаралуы қажет
мәселелер тiзбесi

      1. Қаралатын нормативтiк құқықтық кесiмдi (бұдан әрi - НҚК) қабылдауға (бекiтуге) мемлекеттiк органның тiкелей құзыретiнiң болуы.
      2. Жоғары тұрған деңгейдегi НҚК-нiң:
      Конституцияға;
      конституциялық заңдарға және Қазақстан Республикасы Президентiнiң конституциялық заң күшi бар жарлықтарына;
      кодекстерге;
      заңдарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң күшi бар жарлықтарына;
      Қазақстан Республикасы Парламентiнiң және оның палаталарының нормативтiк қаулыларына;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң нормативтiк жарлықтарына;
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң нормативтiк қаулыларына сәйкестiгi.
      3. Бiр деңгейдегі НҚК ережелерiнiң өзара арақатынасы.
      4. Ескiрген және декларациялық нормаларды айқындау.
      5. Бiрыңғай құқық қатынастарды реттейтiн НҚК-нi айқындау.
      Ведомстволық НҚК-ге қатысты қосымша:
      6. Қажет болған жағдайда, келiсiмнiң болуы.
      7. Егер Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде тiркелген нормативтiк құқықтық кесiмнiң күшi жойылса немесе күшi жойылды деп танылса, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне осы ақпарат жiберiлдi ме?

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2004 жылғы 20 наурыздағы 
N 77-ө өкіміне       
2-қосымша         

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Қазақстан
Республикасы Премьер-Министрiнiң, орталық атқарушы
және өзге де мүдделі мемлекеттiк органдардың (келiсiм
бойынша) қолданыстағы кесiмдерiне тексерiс жүргiзу
кестесi

__________________________________________________________________
      Іс-шара     | Әдiлет министрлiгiне |  Жауапты   |Премьер-
                  |есепті ақпаратты ұсыну|орындаушылар|Министрдiң
                  |      мерзiмдерi      |            |Кеңсесiне
                  |                      |            |қорытынды
                  |                      |            |ақпаратты
                  |                      |            |ұсыну
                  |                      |            |мерзiмдерi
__________________________________________________________________
         1                    2                3           4
__________________________________________________________________
2003 жылы          2004 жылғы 5 мамыр     Мемлекеттік  2004 жылғы
қабылданған                               органдар     10 мамыр
заңнаманы талдау
2002 жылы          2004 жылғы 5 маусым    Мемлекеттік  2004 жылғы
қабылданған                               органдар     10 маусым
заңнаманы талдау
2001 жылы          2004 жылғы 5 шілде     Мемлекеттік  2004 жылғы
қабылданған                               органдар     10 шілде
заңнаманы талдау
2000 жылы          2004 жылғы 5 тамыз     Мемлекеттік  2004 жылғы
қабылданған                               органдар     10 тамыз
заңнаманы талдау
1999 жылы          2004 жылғы 5 қыркүйек  Мемлекеттік  2004 жылғы
қабылданған                               органдар     10 қыркүйек
заңнаманы талдау
1998 жылы          2004 жылғы 5 қазан     Мемлекеттік  2004 жылғы
қабылданған                               органдар     10 қазан
заңнаманы талдау
1997 жылы          2004 жылғы 5 қараша    Мемлекеттік  2004 жылғы
қабылданған                               органдар     10 қараша
заңнаманы талдау
1996 жылы          2004 жылғы 5 желтоқсан Мемлекеттік  2004 жылғы
қабылданған                               органдар     10 желтоқсан
заңнаманы талдау
1995 жылы          2005 жылғы 5 қаңтар    Мемлекеттік  2005 жылғы
қабылданған                               органдар     10 қаңтар
заңнаманы талдау
1994 жылы          2005 жылғы 5 ақпан     Мемлекеттік  2005 жылғы
қабылданған                               органдар     10 ақпан
заңнаманы талдау
1993 жылы          2005 жылғы 5 наурыз    Мемлекеттік  2005 жылғы
қабылданған                               органдар     10 наурыз
заңнаманы талдау
1992 жылы          2005 жылғы 5 сәуір     Мемлекеттік  2005 жылғы
қабылданған                               органдар     10 сәуір
заңнаманы талдау
1991 жылы          2005 жылғы 5 мамыр     Мемлекеттік  2005 жылғы
қабылданған                               органдар     10 мамыр
заңнаманы талдау
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2004 жылғы 20 наурыздағы 
N 77-ө өкіміне       
3-қосымша         

N 1 есеп нысаны

200__ жылғы "__"____ жағдай бойынша
___________________________________
(орган)
жүргiзген
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң _____  жылғы
кесiмдерiне тексерiстiң нәтижелерi

__________________________________________________________________
                   Тексерістің нәтижелері                | саны
__________________________________________________________________
Орган әзiрлеген Үкіметтiң қолданыстағы кесiмдерiнiң саны
Тексерiлгендердiң саны
Оның iшiнде:
Заңнамаға сәйкес келетiнi
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруді талап ететiнi
                 Тексерістің нәтижелерi бойынша:
Өзгертуге/толықтыруға жататыны
Жоюға қойылуға жататыны
__________________________________________________________________

      Басшы (Т.А.Ә.) ______________
      200___ жылғы "__"_______                _______(қолы)

N 2 есеп нысаны
(егер заңнамаға сәйкес келмейтiн және жоюға жататын
кесiмдер анықталған болса, ұсынылады)

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң _____ жылғы
кесiмдерiне тексерiстiң нәтижелерi

                                 сипаттамалық ақпарат көрсетiледi
__________________________________________________________________
Қабыл.|Тiркеу| НҚК |Заңға тәуелдi|Заңға тәуелдi кесiм|Қолданылатын
данған|нөмiрi|атауы|кесiм сәйкес | сәйкес келмейтiн  |  шаралар
күні |      |     |келмейтiн ке.| кесiмнiң бөлiгiне,|
      |      |     |сiмнiң дерек.| тармағына, бабына |
      |      |     |темелерi мен |       сiлтеме     |
      |      |     |    атауы    |                   |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Басшы (Т.А.Ә.) ______________
      200___ жылғы "__"_______                _______(қолы)

N 3 есеп нысаны

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң оларға
қатысты тексерiс жүргiзiлген кесiмдерiнiң тiзiмi

__________________________________________________________________
p/c |              Атауы              |Қабылданған күнi мен нөмiрi
N  |                                 |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

N 4 есеп нысаны

200__ жылғы "__"____ жағдай бойынша
___________________________________
(орган)
жүргiзген
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң _____  жылғы
кесiмдерiне тексерiстiң нәтижелерi

__________________________________________________________________
                   Тексерістің нәтижелері                | саны
__________________________________________________________________
Орган әзiрлеген Премьер-Министрдің қолданыстағы
кесiмдерiнiң саны
Тексерiлгендердiң саны
Оның iшiнде:
Заңнамаға сәйкес келетiнi
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруді талап ететiнi
                 Тексерістің нәтижелерi бойынша:
Өзгертуге/толықтыруға жататыны
Жоюға қойылуға жататыны
__________________________________________________________________

      Басшы (Т.А.Ә.) ______________
      200___ жылғы "__"_______                _______(қолы)

N 5 есеп нысаны
(егер заңнамаға сәйкес келмейтiн және жоюға жататын
кесiмдер анықталған болса, ұсынылады)

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің _____ жылғы
кесiмдерiне тексерiстiң нәтижелерi

                                 сипаттамалық ақпарат көрсетiледi
__________________________________________________________________
Қабыл.|Тiркеу| НҚК |Заңға тәуелдi|Заңға тәуелдi кесiм|Қолданылатын
данған|нөмiрi|атауы|кесiм сәйкес | сәйкес келмейтiн  |  шаралар
күні |      |     |келмейтiн ке.| кесiмнiң бөлiгiне,|
      |      |     |сiмнiң дерек.| тармағына, бабына |
      |      |     |темелерi мен |       сiлтеме     |
      |      |     |    атауы    |                   |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Басшы (Т.А.Ә.) ______________
      200___ жылғы "__"_______                _______(қолы)

N 6 есеп нысаны

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінiң оларға
қатысты тексерiс жүргiзiлген кесiмдерiнiң тiзiмi

__________________________________________________________________
p/c |              Атауы              |Қабылданған күнi мен нөмiрi
N  |                                 |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

N 7 есеп нысаны

200__ жылғы "__"____ жағдай бойынша
___________________________________
(мемлекеттік органның атауы)
___ жылғы ведомстволық кесiмдерiне тексерiстiң нәтижелерi

                                     Сандық ақпарат көрсетiледi
__________________________________________________________________
Р/c |             Тексерiс нәтижелерi                | НҚК саны
  N  |                                                |
__________________________________________________________________
1     Қолданыстағы (1991 - 2003 жылдар аралығы),
      соның iшiнде 1994 - 2003 жылдарда Қазақстан
      Республикасының Әдiлет министрлiгiнде
      тiркелген НҚК саны
со.   қолданыстағы заңнамаға сәйкес келетiндерi
ның   қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтiрудi
ішін. талап ететiндерi
де
2     Тексерiс нәтижелерi бойынша күшi жойылды
      деп танылғаны
3     Тексерiс нәтижелерi бойынша өзгерiстер мен
      толықтырулар енгiзiлгенi
__________________________________________________________________

      Басшы (Т.А.Ә.) ______________
      200___ жылғы "__"_______                _______(қолы)

N 8 есеп нысаны

(егер заңнамаға қайшы келетiн кесiмдер анықталса, ұсынылады)

      ____ жылғы ведомстволық кесiмдерге тексерiс нәтижелерi

                             Сипаттамалық ақпарат көрсетiледi
__________________________________________________________________
Қабыл.| НҚК | Әдiлет |Ведомстволық |Ведомстволық кесiм| Қолданы.
данған|атауы|министр.|кесiм сәйкес |сәйкес келмейтiн  | латын
күнi  |     |лiгінде |келмейтiн ке.|кесiмнiң бөлiгiне,| шаралар
мен  |     |мемле.  |сiмнiң де.   |тармағына, бабына |
нөмiрi|     |кеттiк  |ректемелерi  |      сiлтеме     |
      |     |тiркеу  |және атауы   |                  |
      |     |нөмiрi  |             |                  |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Басшы (Т.А.Ә.) ______________
      2004 жылғы "__"_______                _______(қолы)

N 9 есеп нысаны

Оларға қатысты тексерiс жүргiзiлген
ведомстволық кесiмдердiң тiзiмi

__________________________________________________________________
Р/c |   Атауы  |  Қабылданған  |Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк
N  |          |күнi мен нөмiрi|           тiркеу нөмiрi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2004 жылғы 20 наурыздағы 
N 77-ө өкіміне       
4-қосымша         

Жергілікті атқарушы органдардың
кесімдеріне тексеріс жүргізу кестесі

__________________________________________________________________
                Іс-шара                 |Аумақтық әділет органына
                                        | есепті ақпаратты ұсыну
                                        |        мерзімі
__________________________________________________________________
2003 жылы қабылданған заңнаманы талдау   2004 жылғы 3 мамыр
2002 жылы қабылданған заңнаманы талдау   2004 жылғы 3 маусым
2001 жылы қабылданған заңнаманы талдау   2004 жылғы 3 шілде
2000 жылы қабылданған заңнаманы талдау   2004 жылғы 3 тамыз
1999 жылы қабылданған заңнаманы талдау   2004 жылғы 3 қыркүйек
1998 жылы қабылданған заңнаманы талдау   2004 жылғы 3 қазан
1997 жылы қабылданған заңнаманы талдау   2004 жылғы 3 қараша
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2004 жылғы 20 наурыздағы 
N 77-ө өкіміне       
5-қосымша         

N 10 есеп нысаны

2004 жылғы "__"____ жағдай бойынша
Жергiлiктi атқарушы органдардың ____ жылғы
кесiмдерiне тексерiстiң нәтижелерi
___________________________________
(мемлекеттік органның атауы)

                                        Сандық ақпарат көрсетiледi
__________________________________________________________________
Р/c |             Тексерiс нәтижелерi                | НҚК саны
  N  |                                                |
__________________________________________________________________
1     Әдiлет органдарында тiркелген нормативтiк
      құқықтық кесiмдер саны
со.   қолданыстағы заңнамаға сәйкес келетiндерi
ның   қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтiрудi
ішін. талап ететiндерi
де
2     Тексерiс нәтижелерi бойынша күшi жойылды
      деп танылғаны
3     Тексерiс нәтижелерi бойынша өзгерiстер мен
      толықтырулар енгiзiлгенi
__________________________________________________________________

      Басшы (Т.А.Ә.) ______________
      2004 жылғы "__"_______                _______(қолы)

N 11 есеп нысаны

(егер заңнамаға қайшы келетiн кесiмдер анықталса, ұсынылады)

Жергiлiктi атқарушы органдардың ___ жылғы
кесiмдерiне тексерiстiң натижелерi

                                  Сипаттамалық ақпарат көрсетiледi
__________________________________________________________________
Қабыл.| НҚК |  Әдiлет  |Жергілiктi атқа. |Жергiлiктi атқа.  |Қол.
данған|атауы|органында |рушы органның ке.|рушы органның  ке.|даны.
күнi |     |мемлекет. |сiмi сәйкес кел. |сiмi сәйкес кел.  |латын
мен  |     |тiк тiр.  |мейтiн кесiмнiң  |мейтiн кесiмнiң   |шара.
нөмiрi|     |кеу нөмiрi|  деректемелерi  |бөлiгiне, тармағы.|лар
      |     |          |    және атауы   |на, бабына сiлтеме|
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      Басшы (Т.А.Ә.) ______________
      2004 жылғы "__"_______                _______(қолы)

N 12 есеп нысаны

Жергiлiктi атқарушы органдардың оларға қатысты
тексерiс жүргiзiлген кесiмдерiнiң тiзiмi

__________________________________________________________________
Р/c | Атауы  |   Қабылданған   | Аумақтық әдiлет органында мемле.
N  |        | күнi мен нөмiрi | кеттiк тiркеу нөмiрi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады