Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Адам құқықтары жөнiндегi комиссия туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 19 наурыздағы N 1042 Жарлығы.


      "Актілер жинағында" және

      республикалық баспасөзде

      жариялануға тиіс

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 20) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық заңының 33-бабының 1-тармағына сәйкес қаулы етемін:

      1. Қoca берiлiп отырған:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Адам құқықтары жөніндегi комиссия туралы ереже;

      2) Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Адам құқықтары жөніндегi комиссияның құрамы бекiтілсiн.

      2. "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Адам құқығы жөнiндегi комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 22 сәуiрдегi N 3470 Жарлығының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 16, 128-құжат; 1998 ж., N 17, 147-құжат; 2000 ж., N 17, 167-құжат; 2001 ж., N 36-37, 463-құжат) күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

  Қазақстан Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 19 наурыздағы
N 1042 Жарлығымен
БЕКIТIЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентiнің жанындағы
Aдам құқықтары жөніндегi комиссия туралы
ЕРЕЖЕ

      1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Адам құқықтары жөнiндегi комиссия (бұдан әрi - Комиссия) Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес танылатын және кепілдiк берiлетiн адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепiлi ретiндегi өзiнiң конституциялық өкілеттiктерiн iске асыруына жәрдемдесетiн консультативтiк-кеңесшi орган болып табылады.

      Комиссия қызметiн үйлестiрудi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк хатшысы жүзеге асырады.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентiнiң 2004.03.30. N 1325 жарлығымен.

      2. Комиссия өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiн, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк хатшысы өкімдерін, сондай-ақ осы Ереженi басшылыққа алады.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентiнiң 2004.03.30. N 1325 жарлығымен.

      3. Комиссияның негiзгi міндеттерi:

      1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан Республикасында адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепiлi ретiндегi өзiнiң конституциялық мәртебесiн iске асыруы үшiн жағдай жасау;

      2) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау тетiгiн жетілдiруге жәрдемдесу;

      3) орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдардың адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөніндегi қызметiне жәрдемдесу;

      4) адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау саласындағы мемлекеттiк саясат тұжырымдамалары мен бағдарламаларын әзiрлеуге қатысу;

      5) адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу болып табылады.

      4. Комиссияның құзыретi:

      1) Мемлекет басшысына және тiкелей Комиссияға жолданған Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдiк азаматтардың, азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ ұйымдардың адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылу фактiлерi туралы ақпарат бар өтiнiштерiн қарайды;

      2) Мемлекет басшысының атына Қазақстан Республикасындағы адамның және азаматтың құқықтарының ахуалы туралы баяндамалар дайындайды. Бұл баяндамалар баспасөзде жариялануы мүмкін;

      3) Комиссияның құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша мемлекеттiк органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң, өзге де ұйымдардың және азаматтардың ұсыныстарын қарайды;

      4) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау тетiгiн жетілдiру туралы ұсыныстар әзiрлейдi және оларды Қазақстан Республикасы Президентiнiң қарауына енгiзедi;

      5) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау мәселелерiн қозғайтын Қазақстан Республикасының заңнамасына талдау жасайды, осы мәселелердi реттейтiн заң жобаларын әзiрлеуге қатысады;

      6) адам құқықтары саласындағы халықаралық шарттар бойынша талдау материалдарын, сараптау-ұсынымдық қорытындылар мен ұсыныстар дайындайды;

      7) адам құқықтары жөнiндегi халықаралық ұйымдардың, басқа да үкіметтік емес құқық қорғау ұйымдарының жұмысына қатысады.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 13.11.2012 N 427 Жарлығымен.

      5. Комиссия өз өкілеттiктерін жүзеге асыру кезінде мемлекеттiк билiк органдарымен, үкіметтiк емес құқық қорғау ұйымдарымен, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарымен белгiленген тәртiппен өзара iс-қимыл жасайды.

      Комиссия адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында құқық қорғау органдарымен, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөнiндегi уәкiлмен өзара iс-қимыл жасайды.

      6. Комиссия өзiне жүктелгeн мiндеттердi iске асыру мақсатында:

      1) мемлекеттiк органдардан, сондай-ақ ұйымдар мен лауазымды адамдардан қажеттi мәлiметтердi, құжаттар мен материалдарды сұратып алуға;

      2) өз отырыстарында адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты мәселелер жөнiнде мемлекеттiк органдардың тиiстi лауазымды адамдарының ақпаратын тыңдауға;

      3) уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың адамның және азаматтың құқықтарының бұзылуы туралы мәлiметтi тексеруiне бастамашылық жасауға;

      4) жекелеген жұмыстарды жүзеге асыру үшiн белгiленген тәртiппен ғалымдар мен мамандарды тартуға;

      5) адамның және азаматтың негiзгi құқықтары мен бостандықтарын сақталуына байланысты мәселелердi талқылау үшiн Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердiң, сондай-ақ өзге де мемлекеттердiң адам құқықтары жөнiндегi комиссияларымен және басқа да осындай құрылымдарымен ынтымақтастық жасауға құқылы.

      7. Комиссияның құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша оның мүшелерiнiң заңнамада белгіленген тәртiппен мемлекеттiк билiк органдарына, сондай-ақ мемлекеттiк ұйымдарға баруға құқығы бар.

      8. Комиссияның отырыстарында қабылданатын және Қазақстан Республикасы Президентiнiң назарына жеткiзiлетiн ұсынымдар мен қорытындылар оның шешiмдерi болып табылады.

      Комиссияның ұсынымдары мен шешiмдерi оның отырысқа қатысқан мүшелерi санының жай көпшiлiк даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда отырыста төрағалық етушi жақтап дауыс берген шешiм қабылданған болып саналады.

      9. Комиссияның өз өкiлеттiгi шеңберiнде қабылдаған ұсынымдары мен қорытындылары мәселенi шешу құзыретiне кiретiн тиiстi мемлекеттiк органға жолданады.

      Комиссияның ұсынымдары мен қорытындыларын алған мемлекеттiк орган мен оның лауазымды адамдары белгіленген мерзiмде оларды қарауға және қабылданған шешiм туралы оған хабарлауға мiндеттi.

      10. Комиссия Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк хатшысы ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн Комиссия төрағасынан, хатшысы мен мүшелерiнен тұрады. <*>

      Комиссия төрағасы мен мүшелерi оның жұмысына қоғамдық негiзде қатысады.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентiнiң 2004.03.30. N 1325 жарлығымен.

      11. Комиссия төрағасы Комиссияға жалпы басшылықты жүзеге асырады, Комиссия хатшысы мен мүшелерiне тапсырмалар бередi, оның отырыстарының күн тәртiбiн белгiлейдi, Комиссияның қызметтiк құжаттарына, ұсынымдары мен қорытындыларына қол қояды, адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты кеңестерге қатысады, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк хатшысының келiсуiмен Қазақстан Республикасының Президентiне Комиссия қызметiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзедi. <*>

      Комиссия төрағасы орнында болмағанда, Комиссияның қызметтік құжаттарына, ұсынымдары мен қорытындыларына оның хатшысы қол қояды.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентiнiң 2004.03.30. N 1325 жарлығымен.

      12. Комиссияның отырыстарын оның төрағасы қажетiне қарай, бiрақ тоқсанына кемiнде бiр рет шақырады. Комиссия отырыстарына оның мүшелерiнiң жартысынан астамы қатысса, құқылы болып саналады.

      Комиссия төрағасы орнында болмағанда, оның отырыстарында Комиссия хатшысы төрағалық етедi.

      13. Комиссияның қызметін ақпараттық-талдау және ұйымдық қамтамасыз етуді Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Өтініштерді қарауды бақылау бөлімі жүзеге асырады.

      Президент Әкімшілігінің Өтініштерді қарауды бақылау бөлімі адам құқықтары мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау мәселелері құзырында болатын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен Республика астанасының әкімдері аппараттарының лауазымды адамдарына ұйымдастыру-әдістемелік, ақпараттық және өзге де көмек көрсетеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 28.10.2019 № 195 Жарлығымен.

      14. Сараптама-талдау зерттеулерiн жүргiзу үшiн Комиссия жанынан ғылыми мекемелер, бiлiм беру ұйымдары мен үкіметтiк емес ұйымдар өкілдерiнен қоғамдық негiзде жұмыс iстейтiн сарапшылық кеңес құрылады. Сарапшылық кеңес құрамы Комиссия отырысында бекiтiледi.

  Қазақстан Республикасы
Президентiнiң
2003 жылғы 18 наурыздағы
N 1042 Жарлығымен
БЕКIТIЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентiнің жанындағы
Адам құқықтары жөніндегi комиссияның
ҚҰРАМЫ

      Ескерту. Құрамға өзгерістер енгізілді - ҚР Президентiнiң 2004.03.30 N 1325; 2005.05.30 N 1582; 2006.05.30 N 128; 2007.01.08 N 238, 2008.04.24 N 576, 2008.11.12 N 689, 2009.05.22 N 815; 2011.07.26 N 128; 2012.03.13 N 284; 13.11.2012 N 427; 12.02.2014 N 750; 11.04.2014 N 795; 17.09.2014 № 911, 2014.12.04 № 971; 08.02.2016 N 191; 09.06.2016 N 275; 07.09.2016 № 316; 10.10.2016 N 357; 14.03.2017 № 446; 20.10.2017 № 568; 21.02.2018 № 642; 13.06.2018 № 701; 30.10.2018 № 782; 26.02.2019 № 862; 01.06.2019 № 57; 22.07.2019 № 74; 28.10.2019 № 195 Жарлықтарымен.

      Сұлтанов - Қазақстан Республикасы Парламенті

      Қуаныш Сұлтанұлы Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша),

      Комиссия төрағасы

      Әбішев - Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің

      Тастемір Дәуітұлы Өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің сектор
меңгерушісі, Комиссия хатшысы

      Комиссия мүшелерi:

      Воронов - "Алматы заң корпорациясы" қоғамдық

      Виталий Иванович бірлестігінің президенті (келісім

      бойынша)

      Ахметжанова - "Ардагер" қоғамдық бірлестігінің

      Баян Теміртасқызы төрайымы (келісім бойынша)

      Есполов - Қазақ ұлттық аграрлық университетінің

      Тілектес Исабайұлы ректоры (келісім бойынша)

      Ахметжанов                  - Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының

      Марат Мұратұлы      орынбасары

      Лукин                              - Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының

      Андрей Иванович                  депутаты (келісім бойынша)

      Таймерденов - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының

      Мейрамбек Азаматтық істер жөніндегі Cот алқасының төрағасы


      Тоғжанов - Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының

      Ералы Лұқпанұлы төрағасы (келісім бойынша)

      Нәбиева - "ЖАРИА" қоғамдық бірлестігінің

      Гүлзи Әскенқызы директоры (келісім бойынша)

      Бәшімов                        - "Еуропалық құқық институты және адам құқығы"

      Марат Советұлы                  мемлекеттік емес мекемесінің директоры

      (келісім бойынша)

      Нұрбаев - адвокат, Шығыс Қазақстан облыстық

      Герман Кәрімұлы адвокаттар алқасының мүшесі (келісім

      бойынша)

      Бекетаев - Қазақстан Республикасының Әділет

      Марат Бақытжанұлы министрі

      Тілеуберді - Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі

      Мұхтар Бескенұлы

      Райымқұлова - Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт
Ақтоты Рахматоллақызы министрі

      Александр - Қазақстандағы Астана және Алматы

      (Могилев Орыс православие шіркеуінің

      Александр Геннадьевич) архиепископы (келісім бойынша)

      Тұрғымбаев - Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
Ерлан Заманбекұлы

      Қасымов - Қазақстан Республикасы Жоғарғы

      Ақылтай Ахметжанұлы Сотының Қылмыстық істер жөніндегі

      қадағалау сот алқасының төрағасы

      Өтегенов - "Қазақстан Республикасының Ауғаныстан

      Шәріпбай Әбдумәлікұлы және жергілікті соғыстар ардагерлері

      одағы" қоғамдық бірлестігінің төрағасы

      (келісім бойынша)

      Байсақова - Қазақстан Республикасындағы "Дағдарыс

      Зүлфия Мұхамедбекқызы орталықтары одағы" заңды тұлғалар

      бірлестігінің басқарма төрайымы (келісім

      бойынша)

      Әйтімова - қоғам қайраткері (келісім бойынша)

      Бірғаным Сарықызы


      Нұрымбетов - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты

      Біржан Бидайбекұлы әлеуметтік қорғау министрі

      Ораз - бас мүфти, Қазақстан мұсылмандары Діни

      Серік Сатыбалдыұлы басқармасының төрағасы (келісім бойынша)

      Сейдуманов - Қазақстан Республикасы Парламенті

      Серік Тұрарұлы Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

      Тұрмағамбетова - "Адам құқықтарын жақтаушы хартия"

      Жеміс Өтегенқызы қоғамдық қорының атқарушы директоры

      (келісім бойынша)

      Абаев - Қазақстан Республикасының Ақпарат және

      Дәурен Әскербекұлы қоғамдық даму министрі

      Жаилғанова Анар - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік

      Нұралықызы қызмет істері агенттігінің төрағасы

      Волкова - "Медиалайф" қоғамдық қорының директоры

      Ольга Александровна (келісім бойынша)

      Соловьева - жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту жөніндегі

      Айгүл Сағадибекқызы "Аймақ" қоғамдық қорының директоры (келісім

      бойынша)

      Сман - "Тұран-Астана" университетінің

      Айсана Сманқызы азаматтық-құқық пәндері кафедрасының

      профессоры (келісім бойынша)

      Мектепбаева - Азаптауларға қарсы ұлттық алдын алу тетігінің

      Сәуле Қайыргелдіқызы хатшысы (келісім бойынша)

      Оңғарбаев - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
Еркін Әнуарұлы қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының профессоры
(келісім бойынша)

      Жаркенова - Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
Светлана Бақытқызы еңбек, азаматтық және экологиялық құқық кафедрасының
профессоры (келісім бойынша)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады