Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 1998 жылғы 22 желтоқсан N 4176. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2006.02.01. N 56 жарлығымен.

      Отбасы мүдделерін қорғау, әйелдердің елдің саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени өміріне қатысуы үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында және Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 20) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

      1. Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия - Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган құрылсын. 

      2. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия туралы ереже (қоса беріліп отыр) бекітілсін. 

      3. Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссияның төрайымы он күн мерзімде Мемлекет басшысының қарауына аталған комиссияның жеке құрамы жөнінде ұсыныстар енгізсін. 

      4. Бір ай мерзімде: 
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жанындағы отбасы және әйелдер істері жөніндегі комиссиялар туралы үлгі ережені әзірлеп, бекітсін; 
      2) облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері аталған әкімдер жанынан отбасы және әйелдер істері жөніндегі комиссияларды құратын болсын.

      5. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы, әйелдер проблемалары және демографиялық саясат жөніндегі кеңес туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 1 наурыздағы N 2067 Жарлығының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995, N 8, 85-құжат) күші жойылған деп танылсын.

      6. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының 
      Президенті

  Қазақстан Республикасы  
Президентінің      
1998 жылғы 22 желтоқсандағы 
N 4176 Жарлығымен    
БЕКІТІЛГЕН      

  Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия туралы
ЕРЕЖЕ

  I. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия (бұдан былай - Комиссия) Мемлекет басшысының жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      2. Комиссия қызметінің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ осы ереже құрайды.

  II. Комиссияның негізгі міндеттері

        3. Комиссияның негізгі міндеттері мыналар болып табылады:  
      1) Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске асыру тұрғысында аймақтық ерекшеліктер ескеріле отырып, отбасыға, әйелдер мен балаларға қатысты кешенді мемлекеттік саясатты қалыптастыру үшін басымдықтарды айқындау және ұсынымдарды талдап жасау; 
      2) отбасын, әйелдер мен балаларды әлеуметтік, экономикалық, заңдық және психологиялық тұрғыда қолдаудың кешенді жүйесін әзірлеуге жәрдемдесу; 
      3) халықтың өсіп-өну процестері мен денсаулығының жай-күйін, отбасылардың әлеуметтік және экономикалық тұрмыс жағдайларын сипаттайтын көрсеткіштерге кешенді талдау жасау; 
      4) республикада әйелдер мен балалардың денсаулығын жақсартуға бағытталған ведомоствоаралық әлеуметтік-медициналық бағдарламалар әзірлеуге қатысу; 
      5) Комиссияның құзыретіне кіретін проблемалар бойынша мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктер мен азаматтардың ұсыныстарын қарап, Қазақстан Республикасы Президентіне ұсынымдар әзірлеу; 
      6) "Қазақстан - 2030" Стратегиясын ескере отырып, отбасыға, әйелдер мен балаларға қатысты мемлекеттік саясат тұжырымдамалары мен бағдарламаларын әзірлеуге қатысу; 
      7) отбасының, әйелдер мен балалардың жағдайын жақсартуға бағытталған заң және өзге де нормативтік құқықтық актілер жобаларын дайындап, қарауға қатысу; 
      8) Мемлекет басшысы үшін отбасы, әйелдер мен балалар мәселелері бойынша заңдардың талаптарын мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының сақтауын қамтамасыз ету жөнінде ұсынымдар мен ұсыныстарды талдап жасау; 
      9) қоғамның экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени өміріндегі отбасының, әйелдер мен балалардың ақиқат жағдайын анықтау мақсатында ғылыми зерттеулер жүргізуге, ақпараттық базаны түзуге жәрдемдесу; 
      10) Қазақстандағы отбасы, әйелдер мен балалар жағдайының қырларын неғұрлым толық бейнелеу мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жасасу; 
      11) отбасы, әйелдер мен балалар мәселелеріне қатысты азаматтардың өтініш-арыздарын, бұқаралық ақпарат құралдарының хабарламаларын қарау; 
      12) халықаралық ұйымдармен ықпалдастық, халықаралық деңгейде өткізілетін отбасы, әйелдер мен балалар жағдайының мәселелері жөніндегі конференцияларға, кеңестер мен семинарларға қатысу. 

  III. Комиссияның өкілеттігі

      4. Комиссия өз құзыреті шегінде мыналарға: 
      1) өз отырыстарында Мемлекет басшысына тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың басшыларын, орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшыларын тыңдауға; 
      2) құқық қорғау органдарын қоса алғанда, мемлекеттік органдар мен ұйымдардан қажетті құжаттарды, материалдар мен ақпаратты сұратып алуға; 
      3) тиісті мемлекеттік органдар басшыларынан отбасы, әйелдер мен балалар мәселелеріне қатысты заңдарды бұзу фактілері бойынша тексерулер мен қызметтік тексерістер жүргізуді талап етуге; 
      4) Комиссияның отырыстарын даярлауға, бағдарламалар әзірлеуге және тексерулер жүргізуге қатысу үшін беделді әрі кәсіби даярланған жұртшылық өкілдерін штаттан тыс сарапшылар ретінде тартуға; 
      5) облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жанындағы комиссиялардың қызметін үйлестіруге және бақылауға, олардың қызметі туралы есептерді тыңдауға; 
      6) басшы қызметтерге әйелдер кандидатураларының ұсынылып, бекітілуіне жәрдемдесуге; 
      7) отбасы, әйелдер мен балалар мәселелері бойынша статистикалық, талдау, әдістемелік және өзге де ақпараттық материалдарды мемлекеттік органдар мен қоғамдық бірлестіктерге жолдауға хақылы.

      5. Комиссия азаматтардың келіп түскен өтініш-арыздарын, бұқаралық ақпарат құралдарының хабарламаларын қараудың нәтижесі бойынша материалдарды мәселенің мәні бойынша шешім қабылдау үшін тиісті мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның қарауына жолдай алады.

  IV. Комиссияның жұмысын ұйымдастыру

      6. Комиссия Төрайымнан, оның орынбасары мен мүшелерінен тұрады.
      Қазақстан Республикасының Президенті оның сандық және жеке құрамын айқындайды.

      7. Комиссияның отырыстары қажеттігіне қарай, бірақ тоқсанына бір мәртеден сиретілмей өткізіледі.

      8. Комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді.

      9. Комиссия Төрайымы:
      1) Мемлекет басшысының қарауына Комиссияның жеке құрамы жөнінде ұсыныстар енгізеді;
      2) Комиссияның қызметін ұйымдастырады және оған басшылықты жүзеге асырады;
      3) Комиссия отырыстарының күн тәртібін айқындайды; 
      4) Комиссияның отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді. Комиссия Төрайымы орнында болмаған жағдайда, оның тапсырмасы бойынша орынбасары немесе Комиссия мүшелерінің бірі төрағалық етеді; 
      5) Комиссия мүшелерінің ішінен Комиссия отырысында қаралатын нақты мәселе бойынша баяндамашыны айқындайды;
      6) Комиссия жұмысының нәтижелері туралы Мемлекет басшысының алдында ұдайы есеп беріп отырады;
      7) Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      10. Егер Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы қатысса, Комиссия отырыстары құқылы болып саналады.

      11. Комиссия отырысқа қатысқан Комиссия мүшелері санының жай көпшілік даусымен шешімдер қабылдайды. Дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етушінің даусы шешуші болып табылады.

  V. Комиссияның қызметін қамтамасыз ету

      12. Комиссияның қызметін ақпараттық-талдау және ұйымдық қамтамасыз етуді Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің
тиісті құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады.
       Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 1999.03.24.  N 89   жарлығымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады