Шымкент каласының жеке кұрамдас бөліктеріне атау беру және атауын өзгерту туралы

Бірлескен Шымкент қалалық мәслихатының 2006 жылғы 21 желтоқсандағы N 353/334-3с шешімі және Шымкент қаласы әкімдігінің 2006 жылғы 22 желтоқсандағы N 371 шешімі. Шымкент қаласының әділет басқармасында 2007 жылы 16 қаңтарда N 14-1-48 тіркелді

      Қазақстан Республикасындағы "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Заңының  13 бабы 4 тармағына , Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихаты мен Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің "Шымкент қаласындағы ауыл округтерін, поселкелер мен ауылдарды тарату туралы" бірлескен шешіміне сәйкес және тиісті аумақ халқының пікірін ескере отырып, Шымкент қалалық мәслихаты  ШЕШІМ ЕТТІ және Шымкент қаласының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТТІ:

      1.Еңбекші аудандағы шартты атауы "Чапаевка поселкесі" деп аталатын тұрғын жай аумағы - Оңтүстік шағынауданы;
      - Абай ауданындағы бұрынғы Тельман, Куйбышев,Ленин ауылдары мен Самал 3 шағынауданының аумақтары - Қатын көпір шағынауданы;
      - Абай ауданындағы бұрынғы Наурыз поселкесінін аумағы - 
"Қазығурт" шағынауданы;
      - Абай ауданындағы Қайтпас-2 ауылының аумағы - "Ақжайык" шағынауданы;
      - Абай ауданындағы бұрынғы Қызыл жар ауылының аумағы - Қызыл жар шағынауданы;
      - Абай ауданындағы бұрынғы Жиделі ауылының аумағы - Жиделі шағынауданы;
      - Абай ауданындағы бұрынғы Ынтымақ ауылының - Ынтымақ шағынауданы;
      - Абай ауданындағы бұрынғы Ақтас ауылының аумағы - Ақтас шағынауданы;
      - Әл-Фараби ауданындағы Қайтпас -1 ауылының аумағы - Қайтпас шағынауданы;
      - Әл-Фараби ауданындағы Бозарық ауылының аумағы - Бозарық шағынауданы;
      - Абай ауданындағы бұрынғы Тұрлан поселкесінің аумағы - Тұрлан шағынауданы деп аталсын.

      2.Абай ауданының Қатынкөпір ауылының атауы жоқ көшесіне Сағынбек Юсуповтың;
      Абай ауданының Қызыл Жар ауылының атауы жоқ көшесіне Кәтип Нәбиевтің есімдері берілсін.

      3.Абай ауданындағы Тверь көшесінің атауы өзгертіліп, көшеге Дәуренбек Құрманбековтың есімі берілсін.                

       Қалалық мәслихат
      сессиясының төрайымы

      Шымкент қаласының
      әкімі

      Қалалық мәслихат
      хатшысы

О наименовании и переименовании отдельных составных частей города

Совместное решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2006 года N 35/334-3c и постановление Акимата города Шымкента от 22 декабря 2006 г. N 371. Зарегистрировано Управлением юстиции города Шымкента 16 января 2007 за N 14-1-48

      В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании совместного решения Южно-Казахстанского областного маслихата и Южно-Казахстанского областного акимата "Об упразднении сельских округов, поселков и сел в городе Шымкенте" и с учетом мнения населения соответствующей территории, Шымкентский городской маслихат РЕШИЛ и акимат города Шымкента ПОСТАНОВИЛ:

      1.Наименовать:
      - территорию жилого массива с условным названием "поселок Чапаевка" Енбекшинского района - микрорайоном Онтустик;
      - территории бывших ауылов Тельмана, Куйбышева, Ленина и микрорайона Самал-3 Абайского района - микрорайоном Катынкопр;
      - территорию бывшего поселка Наурыз Абайского района - микрорайоном Казыгурт;
      - территорию микрорайона Кайтпас-2 Абайского района - микрорайоном Акжайык;
      - территорию ауыла Кызылжар Абайского района - микрорайоном Кызылжар;
      - территорию ауыла Ынтымак Абайского района - микрорайоном Ынтымак;
      - территорию села Актас Абайского района - микрорайоном Актас;
      - территорию села Кайтпас-1 Аль-Фарабийского района - микрорайоном Кайтпас;
      - территорию ауыла Бозарык Аль-Фарабийского района - микрорайоном Бозарык;
      - территорию поселка Турлан Абайского района - микрорайоном Турлан.

      2.Присвоить:
      - безымянной улице ауыла Катынкопр Абайского района имя Сагинбека Юсупова;
      - безымянной улице ауыла Кызыл Жар Абайского района имя Катипа Набиева.

      3.Переименовать:
      - улицу Тверскую Абайского района на улицу Дауренбека Курманбекова.

       Председатель сессии городского маслихата

       Секретарь городского маслихата

       Аким города Шымкента