Қарақия ауданының Болашақ ауылдық округін құру туралы

Маңғыстау облысы әкімдігінің 2012 жылғы 05 желтоқсандағы № 308 қаулысы және Маңғыстау облысы мәслихатының 2012 жылғы 07 желтоқсандағы № 7/82 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 11 қаңтарда № 2195 тіркелді

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы әкімдігінің 21.05.2015 № 148 және Маңғыстау облыстық мәслихатының 21.05.2015 № 25/390 бірлескен қаулысымен және шешімімен(жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).


      Қарақия аудандық мәслихаты мен Қарақия ауданы әкімдігінің Қарақия ауданының Болашақ селолық округін құру туралы ұсынысын қарай келіп, «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылыcы туралы» Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 11-бабының 3) тармақшасына сәйкес облыс әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТТІ және облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Қарақия ауданында әрқайсысының халық саны кемінде 50 адамды құрайтын Болашақ және Бопай станциялары негізінде Болашақ және Бопай ауылдары құрылсын.
      Әрқайсысының халық саны 50 адамнан кем Бестөрткүл, Құрмаш, Тайғыр разъездері Болашақ ауылының құрамында есепке алынсын.
      Әрқайсысының халық саны 50 адамнан кем Ақбөбек, Бастау разъездері Бопай ауылының құрамында есепке алынсын.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы әкімдігінің 10.12.2013 № 344 қаулысымен және Маңғыстау облыстық мәслихатының 10.12.2013 № 13/204 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Осы қаулы мен шешімнің қосымшасына сәйкес Болашақ және Бопай ауылдарының негізінде Қарақия ауданында жалпы аумағы 15043,26 га құрайтын және орталығы Болашақ ауылы болатын Болашақ ауылдық округі құрылсын.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы әкімдігінің 10.12.2013 № 344 қаулысымен және Маңғыстау облыстық мәслихатының 10.12.2013 № 13/204 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      3. Маңғыстау облыстық мәслихаты аппаратының басшысы (Д.Сейбағытов) осы қаулы мен шешімнің интернет-ресурста жариялануына бақылауды жүзеге асырсын.
      4.Осы қаулы мен шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Б.Б.Қанешевке жүктелсін.
      5.Осы қаулы мен шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
 
 

      Облыс әкімі                             Б. Мұхаметжанов

      Сессия төрағасы                         М. Дүйсенбаев

      Облыстық
      мәслихат хатшысы                        Б. Жүсіпов
 
 

 Приложение к постановлению
акимата Мангистауской области
от 05 декабря 2012 года № 308 и решению
Мангистауского областного маслихата
от 07 декабря 2012 года № 7/82
 
 
 

Болашақ ауылдық (селолық) округі
Жалпы ауданы: S=15043,26 га

      

Об образовании сельского округа Болашак Каракиянского района

Постановление акимата Мангистауской области от 05 декабря 2012 года № 308 и решение маслихата Мангистауской области от 07 декабря 2012 года № 7/82. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 11 января 2013 года № 2195

      Рассмотрев предложение Каракиянского районного маслихата и акимата Каракиянского района об образовании сельского округа Болашак Каракиянского района, и в соответствии с подпунктом 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» акимат области ПОСТАНОВИЛ и областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Образовать в Каракиянском районе села Болашак и Бопай на базе станций Болашак и Бопай, в которых численность населения составляет не менее 50 человек в каждом.
      Разъезды Бесторткул, Курмаш, Тайгыр, с населением менее 50 человек в каждом, учитывать в составе села Болашак.
      Разъезды Акбобек, Бастау, с населением менее 50 человек в каждом, учитывать в составе села Бопай.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Мангистауского областного акимата от 10.12.2013 № 344 и решения Мангистауского областного маслихата от 10.12.2013 № 13/204.
      2. На основании сел Болашак и Бопай в Каракиянском районе образовать сельский округ Болашак с центром в селе Болашак общей площадью 15043,26 га согласно приложению к данному постановлению и решению.
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Мангистауского областного акимата от 10.12.2013 № 344 и решения Мангистауского областного маслихата от 10.12.2013 № 13/204.
      3. Руководителю аппарата Мангистауского областного маслихата (Сейбагытов Д.) осуществить контроль за опубликованием данного постановления и решения на интернет-ресурсе.
      4. Контроль за исполнением данного постановления и решения возложить на заместителя акима области Канешева Б.Б.
      5. Настоящее постановление и решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 
 

      Аким области                            Б. Мухамеджанов

      Председатель сессии                     М. Дюсенбаев

      Секретарь
      областного маслихата                    Б. Жусупов