Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 21 желтоқсандағы "Қала аумағы мен Ақсу қаласының әкімшілік бағынысындағы елді мекендер құрылысының Ережелері туралы" N 26/5 шешіміне толықтыру енгізу туралы

Павлодар облысы Ақсу қалалық мәслихатының 2013 жылғы 21 маусымдағы N 131/16 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 23 шілдеде N 3575 болып тіркелді. Күші жойылды - Павлодар облысы Ақсу қалалық мәслихатының 2014 жылғы 20 ақпандағы N 199/28 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Павлодар облысы Ақсу қалалық мәслихатының 20.02.2014 N 199/28 шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 9 ақпандағы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңының 1-бабына, Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы "Нормативтік құқықтық актілер туралы" Заңының 21-бабына сәйкес Ақсу қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 21 желтоқсандағы "Қала аумағы мен Ақсу қаласының әкімшілік бағынысындағы елді мекендер құрылысының Ережелері туралы" N 26/5 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 12-2-79 тіркелген, "Ақжол" - "Новый путь" газетінде 2008 жылдың 17 қаңтарында N 4 жарияланған) келесі толықтыру енгізілсін:
      шешімнің кіріспе бөлігінде заң атауы "Жергілікті мемлекеттік басқару" деген сөздерден кейін "және өзін-өзі басқару" деген сөздермен толықтырылсын.
      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау қалалық мәслихаттың әлеуметтік және жастар саясаты, заңдылық пен құқықтық тәртіп мәселері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
      3. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                            М. Мұқашев

      Қалалық мәслихаттың хатшысы                М. Омарғалиев

О внесении дополнения в решение Аксуского городского маслихата от 21 декабря 2007 года N 26/5 "О Правилах застройки территории города и населенных пунктов административного подчинения города Аксу"

Решение маслихата города Аксу Павлодарской области от 21 июня 2013 года N 131/16. Зарегистрировано Департаментом юстиции Павлодарской области 23 июля 2013 года N 3575. Утратило силу решением маслихата города Аксу Павлодарской области от 20 февраля 2014 года N 199/28

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Аксу Павлодарской области от 20.02.2014 N 199/28.

      В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан от 9 февраля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления и самоуправления", со статьей 21 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах" Аксуский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2007 года N 26/5 "О Правилах застройки территории города и населенных пунктов административного подчинения города Аксу" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 12-2-79, опубликованное в газете "Акжол" - "Новый путь" от 17 января 2008 года N 4 следующее дополнение:
      в преамбуле решения наименование закона после слов "местном государственном управлении" дополнить словами "и самоуправлении".
      2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социальной и молодежной политики, законности и правопорядка городского маслихата.
      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии                        М. Мукашев

      Секретарь городского маслихата             М. Омаргалиев