Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекiту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 ақпанда № 10348 тіркелді

      «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 6-3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес негізгі орта білім туралы куәліктің нысаны;
      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес негізгі орта білім туралы үздік куәліктің нысаны;
      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес негізгі орта білім туралы куәлікке қосымшаның нысаны;
      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес білім туралы куәліктің нысаны;
      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес жалпы орта білім туралы аттестаттың нысаны;
      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес жалпы орта білім туралы үздік аттестаттың нысаны;
      8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес Алтын белгі жалпы орта білім туралы аттестаттың нысаны;
      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес жалпы орта білім туралы аттестатқа қосымшаның нысаны;
      10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік білім туралы дипломның нысаны;
      11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік білім туралы үздік дипломның нысаны;
      12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес екі тілде техникалық және кәсіптік білім туралы дипломға қосымшаның нысаны;
      13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес орта білімнен кейінгі білім туралы дипломның нысаны;
      14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес орта білімнен кейінгі білім туралы үздік дипломның нысаны;
       15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес екі тілде орта білімнен кейінгі білім туралы дипломға қосымшаның нысаны;
      16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес кәсіптік даярлау туралы куәліктің нысаны;
      17) алып тасталды - ҚР Білім және ғылым министрінің 06.08.2015 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен;
      18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы дипломның (жай) нысаны;
      19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы дипломның (үздік) нысаны;
      20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес біліктілік берілетін жоғары білім туралы дипломның (жай) нысаны;
      21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом (үздік) нысаны;
      22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім дипломының нысаны;
      23) осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес іскерлік әкімшілік жүргізу докторы дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім дипломының нысаны;
      24) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес резидентураны бітіргені туралы куәліктің нысаны;
      25) осы бұйрыққа 25-қосымшаға сәйкес интернатураны бітіргені туралы куәліктің нысаны;
      26) осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес клиникалық ординатураны бітіргені туралы куәліктің нысаны;
      27) осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес үш тілде дипломға қосымшаның (транскрипт) нысаны;
      28) осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес магистр дипломына куәліктің нысаны;
      29) осы бұйрыққа 29-қосымшаға сәйкес қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы берілетін дипломның нысаны;
      30) осы бұйрыққа 30-қосымшаға сәйкес профессор ғылыми атағы берілетін дипломның нысаны;
      31) осы бұйрыққа 31-қосымшаға сәйкес кандидат ғылыми дәрежесі берілетін дипломның нысаны;
      32) осы бұйрыққа 32-қосымшаға сәйкес кандидат ғылыми дәрежесі берілетін дипломның (қайта аттестаттау) нысаны;
      33) осы бұйрыққа 33-қосымшаға сәйкес философия докторы (PhD) дәрежесі берілетін дипломның нысаны;
      34) осы бұйрыққа 34-қосымшаға сәйкес бейіні бойынша доктор дәрежесі берілетін дипломның нысаны;
      35) осы бұйрыққа 35-қосымшаға сәйкес білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды беру қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 06.08.2015 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.
      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, халықаралық ынтымақтастық департаменті (Ж.Қ. Шаймарданов):
      1) осы бұйрықтың белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін қамтамасыз етсін;
      2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттiк тiркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауды қамтамасыз етсін;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                           А. Сәрінжіпов

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 1-қосымша 

Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері

      1. Куәлік, аттестат, сертификат, диплом білім алушының тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгергенін растайтын білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері (бұдан әрі - құжаттар) болып табылады.
      2. Құжаттардың барлық түрлері:
      1) көлемі 224 x 160 мм қатты мұқабадан;
      2) көлемі 210 x 150 мм қосымша парақтан;
      3) қосымшадан тұрады.
      3. Құжат мұқабасы:
      1) үздік құжат үшін - қызыл түстен;
      2) "Алтын белгі" белгісімен марапатталған тұлғаларға берілетін құжат үшін - көгілдір түстен;
      3) магистр, доктор (PhD, бейіні бойынша) дипломдары үшін – күрең қызыл түстен;
      4) басқа қалған құжаттар үшін - қою көк түстен дайындалады.
      4. Құжаттардың барлық түрлерінің мұқабасында алтын түспен жасалған:
      1) жоғары жағында мемлекеттік тілде: "Қазақстан Республикасы" деген өрнектелген жазу;
      2) ортасында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі;
      3) Мемлекеттік елтаңба бейнесінің астында мемлекеттік тілде өрнектеліп жазылған құжат түрінің атауы орналасады.
      5. Құжаттарға қосымша парақтардың, қосымшалардың бланкілері баспаханалық тәсілмен басылады (қолмен немесе баспа құрылғыларының көмегімен толтырылатын деректерді есепке алмағанда).
      6. Қосымша парақтардың, қосымшалардың бланкілері арнайы қорғаныш (су тамғысы белгілерімен) дәрежелері бар мынадай қағазда басылады:
      1) ақшыл-қызғылт түс – үздік белгісі бар құжаттардың қосымша парақтары магистр, PhD докторы, бейіні бойынша докторы, сондай-ақ «Алтын белгі» белгісімен марапатталған тұлғаларға берілетін құжаттар үшін;
      2) ақшыл-көк түс - барлық қалған құжаттардың түрлері үшін қосымша парақтар мен қосымшалар.
      7. Қосымша парақтың бетжағында:
      1) жоғары жағында - "Қазақстан Республикасы" деген сөздер;
      2) ортасында - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі;
      3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңба бейнесінің астында - құжат түрінің мемлекеттік тілдегі атауы орналасады.
      8. Құжаттың қосымша парағының ішкі екі жағында ортада Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының бейнесі басылады.
      9. Құжаттың қосымша парағының сол жақ ішкі бетінде мемлекеттік тілдегі мазмұны, ал оң жағында - орыс тіліндегі бірдей мазмұны көрсетіледі.
      Жоғары білім туралы, магистр, доктор (PhD, бейіні бойынша) дипломдарының, доцент және профессор аттестаттарының қосымша парақтарының сол жақ ішкі бетінде мемлекеттік тілдегі мазмұны, ал оң жағында орыс және ағылшын тілдерінде бірдей мазмұны көрсетіледі.
      10. Үздік белгісі бар құжаттың қосымша парағының ішкі екі бетінде баспаханалық тәсілмен қызыл түспен "Үздік" және "С отличием" деген сөздер жазылады, жоғары білім туралы дипломдар үшін "Үздік" деген сөз қосымша парақтардың бет жағына жазылады.
      11. "Алтын белгі" белгісімен марапатталған адамдарға берілетін құжаттың қосымша парағының ішкі екі бетінде баспаханалық тәсілмен, қола түспен "Алтын белгі" деген сөздер жазылады.
      12. Құжаттардың барлық түрлерінің қосымша парақтарының сериясы мен жеті саннан тұратын нөмірі болады.
      13. Құжаттардың қосымша парақтарының бланкілері оларға жазылатын жазулар каллиграфиялық жазумен немесе басу құрылғыларының көмегімен жазылатындай етіп жасалуы тиіс.

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 2-қосымша 

Нысан

Негізгі орта білім туралы куәлік

Негізгі орта білім туралы
КУӘЛІК
НОБ № _________________________

Осы куәлік
________________________________________
         (тегі, аты, әкесінің аты)
            (болған жағдайда)
______________________________ берілді
Ол _______ жылы
________________________________________
________________________________________
   (білім беру ұйымының толық атауы)
________________________________________
бітірді және негізгі орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді

Директор_________/_________/
Директордың орынбасары _________/_______/
Сынып жетекшісі _________/_________/

М.О.

______ жылғы «___» ______________ берілді
Елді мекен ______________________
Тіркеу нөмірі № _________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об основном среднем образовании
НОБ № ________________________

Настоящее свидетельство выдано
____________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
              (при его наличии)
в том, что он (-а) в _____ году ____________
окончил (а) ________________________________
____________________________________________
(полное наименование организации образования)
и освоил (-а) ______________________________
общеобразовательную учебную программу
основного среднего образования

Директор _______/________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель ________/ _________/

М.П.

Выдано «____» _________________ года
Населенный пункт ____________________
Регистрационный номер № ____________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 3-қосымша 

Нысан

Негізгі орта білім туралы үздік куәлік

Негізгі орта білім туралы үздік
КУӘЛІК
НОБ № _________________________

Осы куәлік _____________________________
________________________________________
         (тегі, аты, әкесінің аты)
             (болған жағдайда)
________________________________________
берілді
Ол _______ жылы ________________________
________________________________________
    (білім беру ұйымының толық атауы)
________________________________________
бітірді және негізгі орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді

Директор_________/_________/
Директордың орынбасары _________/_______/
Сынып жетекшісі _________/_________/

М.О.

______ жылғы «___» ______________ берілді
Елді мекен ______________________
Тіркеу нөмірі № _________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО с отличием
об основном среднем образовании
НОБ № ________________________

Настоящее свидетельство выдано
____________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
             (при его наличии)
__________ в том, что он (-а) в _______ году
окончил (а) ________________________________
____________________________________________
       (полное наименование организации
                образования)
и освоил (-а) ___ общеобразовательную учебную
программу основного среднего образования

Директор _______/____________/
Заместитель директора ________/ ________/
Классный руководитель _________/ ________/

М.П.

Выдано «____» _________________ года
Населенный пункт ____________________
Регистрационный номер № ____________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 4-қосымша 

Нысан

Негізгі орта білім туралы куәлікке қосымша

Негізгі орта білім туралы куәлікке қосымша
(НОБ № ___ куәліксіз жарамсыз)

____________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
Оқыған кезінде _____________________________
____________________________________________
      (білім беру ұйымының толық атауы)

мынадай білімін көрсетті:

қазақ тілі _________________________________
қазақ әдебиеті _____________________________
орыс тілі __________________________________
орыс әдебиеті ______________________________
ана тілі ___________________________________
( ) әдебиеті _______________________________
шет тілі ___________________________________
алгебра ____________________________________
геометрия __________________________________
информатика ________________________________
сызу _______________________________________
география __________________________________
биология ___________________________________
физика _____________________________________
химия ______________________________________
дүние жүзі тарихы __________________________
Қазақстан тарихы ___________________________
Адам.Қоғам.Құқық.___________________________
өзін-өзі тану ______________________________
бейнелеу өнері _____________________________
музыка _____________________________________
технология _________________________________
дене шынықтыру _____________________________
таңдауы бойынша курстар ____________________
______________ факультативтік курстар бойынша
бағдарламаны орындады.

Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары _______/ __________/
Сынып жетекшісі _______/ ___________/

М.О.

Приложение к свидетельству об основном среднем образовании
(без свидетельства НОБ № _______
недействительно)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)(при его наличии)
за время обучения в ____________________
                    (полное наименование
                 организации образования)
________________________________________
показал (-а) следующие знания:
казахский язык _________________________
казахская литература ___________________
русский язык ___________________________
русская литература _____________________
родной язык ____________________________
( ) литература _________________________
иностранный язык _______________________
алгебра ________________________________
геометрия ______________________________
информатика ____________________________
черчение _______________________________
география ______________________________
биология _______________________________
физика _________________________________
химия __________________________________
всемирная история ______________________
история Казахстана _____________________
Человек.Общество.Право. ________________
самопознание ___________________________
изобразительное искусство ______________
музыка _________________________________
технология _____________________________
физическая культура ____________________
курсы по выбору ________________________
Выполнил (-а) программу по факультативным
курсам _________________________________

Директор __________/ ___________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель _______/ ________/

М.П.

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 5-қосымша 

Нысан

Білім туралы куәлік

Білім туралы
КУӘЛІК
БТ № __________________

Осы куәлік
_________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
(болған жағдайда)
_________________________________________
берілді.

Ол _______ жылы __________________________
  (білім беру түзету ұйымының (мектебінің)
                толық атауы)
__________________________________________
                  бітірді
        және мынадай білімін көрсетті:

қазақ тілі _______________________________
ана ( ) тілі _____________________________
орыс тілі ________________________________
оқу ______________________________________
математика _______________________________
өлкетану _________________________________
өзін-өзі тану ____________________________
география ________________________________
жаратылыстану ____________________________
ән-күй ___________________________________
бейнелеу өнері ___________________________
дене шынықтыру ___________________________
кәсіптік еңбекке баулу ___________________
(кәсібі)

Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары _______/ _________/
Сынып жетекшісі ________/ __________/

                   М.О.

Елді мекен __________________
______ жылғы «___» ______________ берілді.
Тіркеу нөмірі № ______________

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об образовании
БТ № __________________

Настоящее свидетельство выдано
_________________________________________
фамилия, имя, отчество)
(при его наличии)
________ в том, что он (-а) в ______ году

Окончил (-а) _____________________________
__________________________________________
    (полное наименование коррекционной
      организации образования (школы))
__________________________________________
       и показал (-а) следующие знания:
казахский язык ___________________________
родной ( ) язык __________________________
русский язык _____________________________
чтение ___________________________________
математика _______________________________
родиноведение ____________________________
самопознание _____________________________
география ________________________________
естествознание ___________________________
пение и музыка ___________________________
изобразительное искусство ________________
физическая культура ______________________
профессионально-трудовое обучение ________
(профессия)
Директор _________/ __________/
Заместитель директора ________/ _________/
Классный руководитель _________/ _________/

                        М.П.

Населенный пункт __________________
Выдано «____» _______________ года
Регистрационный номер № ___________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 6-қосымша 

Нысан

Жалпы орта білім туралы аттестат

Жалпы орта білім туралы
АТТЕСТАТ
ЖОБ № ___________________

Осы аттестат
___________________________________________
          (тегі, аты, әкесінің аты)
             (болған жағдайда)
__________________________________ берілді. ол _____________ жылы _____________________
___________________________________________
      (білім беру ұйымының толық атауы)
бітірді және жалпы орта білімнің жалпы білім
беретін оқу бағдарламасын меңгерді.

Директор _________/ __________/
Директордың орынбасары ______/ ___________/
Сынып жетекшісі ____________/ __________/

М.О.

________ жылғы «___» _____________ берілді.
Елді мекен _________________________
Тіркеу нөмірі № ____________________

АТТЕСТАТ
об общем среднем образовании
ЖОБ № ______________________

Настоящий аттестат выдан
_________________________________________
         (фамилия, имя, отчество)
             (при его наличии)
_________ в том, что он (-а) в _____ году
окончил (-а) ____________________________
_________________________________________
      (полное наименование организации
                  образования)
и освоил (-а) _______ общеобразовательную
учебную программу общего среднего
образования.

Директор ___________/ _____________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель _________/ ______/

М.П.

Выдан «_____» _______________ года
Населенный пункт _________________
Регистрационный номер № __________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 7-қосымша 

Нысан

Жалпы орта білім туралы үздік аттестат

Жалпы орта білім туралы үздік
АТТЕСТАТ
ЖОБ № ______________________

Осы аттестат
_________________________________________
          (тегі, аты, әкесінің аты)
            (болған жағдайда)
_______________________________ берілді.
ол ___________ жылы _____________________
_________________________________________
    (білім беру ұйымының толық атауы)
бітірді және жалпы орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді.

Директор _________/ __________/
Директордың орынбасары ______/ __________/
Сынып жетекшісі ______________/ _________/

М.О.

________ жылғы «___» ____________ берілді.
Елді мекен _______________________
Тіркеу нөмірі № __________________

АТТЕСТАТ
с отличием об общем среднем образовании
ЖОБ № _________________________

Настоящий аттестат выдан
___________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
             (при его наличии)
__________ в том, что он (-а) в ______ году
окончил (-а) ______________________________
___________________________________________
       (полное наименование организации
                   образования)
и освоил (-а) _________ общеобразовательную
учебную программу общего среднего
образования.

Директор ___________/ _____________/
Заместитель директора ________/ _________/
Классный руководитель _________/ _________/

М.П.

Выдан «_____» _____________ года
Населенный пункт ___________________
Регистрационный номер № _______________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 8-қосымша 

Нысан

Жалпы орта білім туралы аттестат Алтын белгі

Жалпы орта білім туралы
АТТЕСТАТ
АЛТЫН БЕЛГІ
ЖОБ № __________________

Осы аттестат
___________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
__________________________________ берілді.
ол _____________ жылы _____________________
___________________________________________
      (білім беру ұйымының толық атауы)
бітірді және жалпы орта білімнің жалпы білім
беретін оқу бағдарламасын меңгерді.

Директор _________/ __________/
Директордың орынбасары ________/ _________/
Сынып жетекшісі ______________/ ________/

М.О.

________ жылғы «___» ____________ берілді.
Елді мекен _______________________
Тіркеу нөмірі № __________________

АТТЕСТАТ
об общем среднем образовании
АЛТЫН БЕЛГІ
ЖОБ № ___________________

Настоящий аттестат выдан
_________________________________________
         (фамилия, имя, отчество)
             (при его наличии)
_____ в том, что он (-а) ___ в _____ году
окончил (-а) ____________________________
_________________________________________
      (полное наименование организации
                 образования)
и освоил (-а) общеобразовательную учебную
программу общего среднего образования.

Директор ___________/ _____________/
Заместитель директора _______/ ______/
Классный руководитель ________/ _______/

М.П.

Выдан «_____» __________________ года
Населенный пункт _________________
Регистрационный номер № __________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 9-қосымша 

Нысан

Жалпы орта білім туралы аттестатқа қосымша

Жалпы орта білім туралы
аттестатқа қосымша
(ЖОБ № ________ аттестатсыз жарамсыз)

_________________________________________
         тегі, аты, әкесінің аты)
             (болған жағдайда)
_________________________________________
__________________________ оқыған кезінде
      (білім беру ұйымының толық атауы)
          мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі ______________________________
қазақ әдебиеті __________________________
орыс тілі _______________________________
орыс әдебиеті ___________________________
ана тілі ________________________________
( ) әдебиеті ____________________________
шет тілі ________________________________
алгебра және анализ бастамалары _________
геометрия _______________________________
информатика _____________________________
география _______________________________
биология ________________________________
физика __________________________________
химия ___________________________________
дүние жүзі тарихы _______________________
Қазақстан тарихы ________________________
Адам.Қоғам.Құқық. _______________________
өзін-өзі тану ___________________________
технология ______________________________
дене шынықтыру __________________________
алғашқы әскери даярлық __________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
қолданбалы курстар ______________________
таңдауы бойынша курстар _________________

Директор __________/ ____________/
Директордың орынбасары ______/ __________/
Сынып жетекшісі ___________/ __________/

                    М.О.

Приложение к аттестату
об общем среднем образовании
(без аттестата ЖОБ № ___ недействительно)

__________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
                (при его наличии)

за время обучения в ______________________
__________________________________________
       (полное наименование организации
                  образования)
        показал (-а) следующие знания:
казахский язык ___________________________
казахская литература _____________________
русский язык _____________________________
русская литература _______________________
родной язык ______________________________
( ) литература ___________________________
иностранный язык _________________________
алгебра и начала анализа _________________
геометрия ________________________________
информатика ______________________________
география ________________________________
биология _________________________________
физика ___________________________________
химия ____________________________________
всемирная история ________________________
история Казахстана _______________________
Человек.Общество.Право ___________________
самопознание _____________________________
технология _______________________________
физическая культура ______________________
начальная военная подготовка _____________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
прикладные курсы _________________________
курсы по выбору __________________________

Директор _________/ ___________/
Заместитель директора ______/ __________/
Классный руководитель _______/ __________/

М.П.

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 10-қосымша

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 06.08.2015 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Техникалық және кәсіптік білім туралы
ДИПЛОМ
ТКБ № _______________________

Осы диплом
__________________________________________
(аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
_________________________________ берілді.
Ол _________ жылы
__________________________________________
__________________________________________
    (білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, _________ жылы ____________________
__________________________________________
     (білім беру ұйымының толық атауы)
толық курсын _____________________________
__________________________________________
      (кәсіптің, мамандықтың атауы)
кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.

Біліктілік комиссиясының _________ жылғы
«____» ___________ шешімімен оған
____________________ біліктілігі берілді.

Директор _________________/ ____________/
Директордың орынбасары ______/ _________/

М.О.

Елді мекен _______________________________
________ жылғы «___» _____________________

Тіркеу нөмірі № __________________________

ДИПЛОМ
о техническом и профессиональном образовании
ТКБ № ________________________

Настоящий диплом выдан
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
_______ в том, что он (-а) в __________ году
поступил(а)_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
     (полное наименование организации
                  образования)

и в ______ году окончил (-а)___ полный курс
____________________________________________

по профессии, специальности ________________
____________________________________________
     (полное наименование организации
                  образования)
____________________________________________
  (наименование профессии, специальности)

Решением квалификационной комиссии от «___»
_______ года ему (ей) присвоена квалификация
____________________________________________

Директор ________/ ____________________/
Заместитель директора _______/ ________/

М.П.

Населенный пункт ___________________________
«___» _______________ года

Регистрационный номер № ____________________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 11-қосымша

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 06.08.2015 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Техникалық және кәсіптік білім
туралы үздік
ДИПЛОМ
ТКБ № _______________________

Осы диплом
__________________________________________
(аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
_________________________________ берілді.
Ол _________ жылы
__________________________________________
__________________________________________
    (білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, _________ жылы ____________________
__________________________________________
     (білім беру ұйымының толық атауы)
толық курсын _____________________________
__________________________________________
      (кәсіптің, мамандықтың атауы)
кәсібі, мамандығы бойынша бітіріп шықты.

Біліктілік комиссиясының _________ жылғы
«____» ___________ шешімімен оған
____________________ біліктілігі берілді.

Директор _________________/ ____________/
Директордың орынбасары ______/ _________/

М.О.

Елді мекен _______________________________
________ жылғы «___» _____________________

Тіркеу нөмірі № __________________________


ДИПЛОМ
с отличием о техническом и
профессиональном образовании
ТКБ № ________________________

Настоящий диплом выдан
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
_______ в том, что он (-а) в __________ году
поступил(а)_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
     (полное наименование организации
                  образования)

и в ______ году окончил (-а)___ полный курс
____________________________________________

по профессии, специальности ________________
____________________________________________
     (полное наименование организации
                  образования)
____________________________________________
  (наименование профессии, специальности)

Решением квалификационной комиссии от «___»
_______ года ему (ей) присвоена квалификация
____________________________________________

Директор ________/ ____________________/
Заместитель директора _______/ ________/

М.П.

Населенный пункт ___________________________
«___» _______________ года

Регистрационный номер № ____________________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 12-қосымша 

Нысан

Екі тілде техникалық және кәсіптік білім туралы
дипломға қосымша

Приложение к диплому
о техническом и профессиональном образовании
(без диплома ТКБ № ____ недействительно)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
за время обучения с ____ года по ____ год в _______________
______________________________________________ по профессии
(полное наименование организации образования)
специальности ____________________________________________
(наименование профессии, специальности)
показал (-а) ____ соответствующие знания по следующим дисциплинам:

№ порядковый номер

Наименование дисциплин

Итоговая оценка

Количество часов

Заместитель директора
по учебной работе ______________________________

Руководитель группы _____________________________

М.П.

Техникалық және кәсіптік білім туралы
дипломға қосымша
(ТКБ № ____ дипломсыз жарамсыз)
____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
________ жылдан бастап _____________ жылға дейін
________________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
____________________________ кәсібі, мамандығы бойынша оқу барысында
(кәсіптің, мамандықтың толық атауы)
мынадай пәндерден тиісті білімін көрсетті:

Рет саны №

Пән атауы

Қорытынды баға

Сағат саны

Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары _________________________

Топ жетекшісі _____________________________

М.О.

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 13-қосымша 

Нысан

Орта білімнен кейінгі білім туралы диплом

Орта білімнен кейінгі білім туралы
ДИПЛОМ
ОБКБ № ____________________

Осы диплом
__________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
__________________________________________
берілді
Ол _____ жылы ____________________________
__________________________________________
     (білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, _________ жылы ____________________
__________________________________________
    (білім беру ұйымының толық атауы)
____________________________ толық курсын
    (мамандықтың атауы)
__________________________________________
мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Біліктілік комиссиясының _________ жылғы «___» _____________
шешімімен оған _______________ біліктілігі
берілді

Директор _______/________/
Директордың орынбасары _______/ ________/

М.О.
Елді мекен ________________
________ жылғы «___» __________
Тіркеу нөмірі № _______________

ДИПЛОМ
о послесреднем образовании
ОБКБ № ________________________

Настоящий диплом выдан
___________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
              (при его наличии)
______ в том, что он (-а) ___ в ______ году
поступил (-а) _____________________________
___________________________________________
     (полное наименование организации
                  образования)
и в ___ году окончил (-а) __ полный курс __
______________________________ организации,
(полное наименование организации
           образования)
по специальности __________________________
___________________________________________
       (наименование специальности)
Решением квалификационной комиссии
от «__» _______ года
ему (ей) присвоена квалификация ___________

Директор _____/ _______/
Заместитель директора _______/ _________/

М.П.

Населенный пункт ___________
«__» _______________ года
Регистрационный номер № ___________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 14-қосымша 

Нысан

Орта білімнен кейінгі білім туралы үздік диплом

Орта білімнен кейінгі білім туралы
үздік
ДИПЛОМ
ОБКБ № _____________________

Осы диплом _______________________________
            (тегі, аты, әкесінің аты)
                (болған жағдайда)
__________________________________ берілді

Ол _____ жылы ____________________________
       (білім беру ұйымының толық атауы)
_________________түсіп, _________ жылы
__________________________________________
      (білім беру ұйымының толық атауы)
____________________________ толық курсын
    (мамандықтың атауы)
_________ мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Біліктілік комиссиясының
_______ жылғы «___» ____________ шешімімен
оған _____________________ біліктілігі
берілді

Директор _______/________/
Директордың орынбасары _______/ ________/

М.О.

Елді мекен ________________
________ жылғы «___» __________
Тіркеу нөмірі № _______________

ДИПЛОМ
с отличием
о послесреднем образовании
ОБКБ № _____________________

Настоящий диплом выдан
___________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
               (при его наличии)
_____ в том, что он (-а) ____ в ______ году
поступил (-а) _____________________________
___________________________________________
      (полное наименование организации
                    образования)
и в __ году окончил (-а) ___ полный курс __
организации _______________________________
         (полное наименование организации
                      образования)
по специальности __________________________
             (наименование специальности)
Решением квалификационной комиссии
от «__» _______ года
ему (ей) присвоена квалификация ___________

Директор _____/ _______/
Заместитель директора _______/ _________/

М.П.

Населенный пункт ___________
«__» _______________ года
Регистрационный номер № ___________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 15-қосымша 

Нысан

Екі тілде орта білімнен кейінгі білім
туралы дипломға қосымша

Приложение к диплому
о послесреднем образовании
(без диплома ОБКБ № ____ недействительно)
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
за время обучения с _____ года по ____ год в ____________
___________________________________________________
(полное наименование организации образования)
по специальности ________________________________________
(наименование специальности)
показал (-а) ___ соответствующие знания по следующим дисциплинам:

№ порядковый номер

Наименование дисциплин

Итоговая оценка

Количество часов

Заместитель директора по учебной работе __________________________

Руководитель группы ____________________________

М.П.

Орта білімнен кейінгі білім туралы
дипломға қосымша

(ОБКБ № ____ дипломсыз жарамсыз)
___________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
_______ жылдан бастап _________ жылға дейін
___________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
оқу барысында ____________________ мамандығы
бойынша мынадай пәндерден тиісті білімін көрсетті:

Рет саны №

Пән атауы

Қорытынды баға

Сағат саны

Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары ________________________

Топ жетекшісі _____________________________

М.О.

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 16-қосымша 

Нысан

Кәсіптік білім даярлау туралы куәлік

Кәсіптік білім даярлау туралы
КУӘЛІК
КБ № _________________________

Осы диплом ________________________________
              (тегі, аты, әкесінің аты)
                 (болған жағдайда)
__________________________________ берілді.
Ол ___ жылғы «__» бастап жылғы «__» _______
___________________________________________
кезеңінде оқып, ___________________________
          (білім беру ұйымының толық атауы)
_________ жылы _____________ кәсібі бойынша
толық курсын бітіріп шықты және кәсіптік
оқудың толық курсын бітіргеннен кейін
мынадай білімін көрсетті:
   Пәндердің атауы            Бағалары
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
Біліктілік комиссиясының __ жылғы «__» ____
шешімімен оған ____________________________
_______________________ біліктілігі берілді

Директор _______/ ________/
Директордың орынбасары _______/ ________/

М.О.

Елді мекен ____________________
____________ жылғы «__» ___________
Тіркеу нөмірі № ___________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о профессиональной подготовке
КБ № _____________________

Настоящее свидетельство выдано
_________________________________________
        (фамилия, имя, отчество)
            (при его наличии)
в том, что он (-а) обучался (лась)
с «___» _________ года по
«___» ________ год ______________________
_________________________________________
       (полное наименование организации
                  образования)
и в ___ году окончил (-а)____ полный курс
_________________________________________
по профессии ____________________________
и по окончании полного курса
профессионального обучения показал (-а)
следующие знания:
Наименование дисциплин       Оценки
_______________________ _________________
_______________________ _________________
_______________________ _________________
_______________________ _________________
Решением квалификационной комиссии
от «__» ______ года, ему (ей) присвоена квалификация ____________________________
_________________________________________

Директор ______/ _________/
Заместитель директора _______/ _________/

М.П.

Населенный пункт _________________
«__» ________________ года
Регистрационный номер № __________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 17-қосымша 

Нысан

Біліктілік беру туралы сертификат

      Ескерту. 17-қосымша алып тасталды - ҚР Білім және ғылым министрінің 06.08.2015 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
18-қосымша         

Нысан            

Бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім бойынша диплом (жай)

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________________
__________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының ______ жылғы «___»
__________ шешімімен (№ _____
хаттама)
___________________________________
___________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда)
___________________________________
_________________мамандығы бойынша
(мамандықтың коды және атауы)
___________________________________

БАКАЛАВРЫ
дәрежесі берілді.

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының төрағасы ________/___________________
Ректор _______/ ____________________
Хатшы ________ / ____________________
М.О.
_______ жылғы «____» _______ _________________ қ.
ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторона

Решением Государственной аттестационной комиссии
_________________________________
_________________________________
(полное наименование высшего
учебного заведения)
от «____» __________ ______ года
(протокол № _____)
_________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

присуждена степень
БАКАЛАВР

_________________________________
по специальности _________________________________
_________________________________
_________________________________
(код и наименование специальности)

By the decision of the State Attestation Committee of
_________________________________
_________________________________
(name of the higher education institution)
______________________________was
(graduate’s full name)
awarded the degree of BACHELOR of _________________
in ______________________________
(code and name of the specialty)

Date «____» ______________ ________
ЖБ - Б № 0000001
«___»_____________ ______ года
г. ____________________

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
19-қосымша         

Нысан            

Бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім бойынша диплом (үздік)

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының ______ жылғы «____»
__________ шешімімен (№ _____
хаттама)
___________________________________
___________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
___________________________________
___________________________________
________________ мамандығы бойынша
(мамандықтың коды және атауы)
___________________________________

БАКАЛАВРЫ
дәрежесі берілді.

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының төрағасы ________ /_______________
Ректор ________/ ____________________
Хатшы ________ / ____________________
М.О.
______ жылғы «____» _____________ ______________ қ.
ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторона

Решением Государственной аттестационной комиссии
_________________________________
_________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
от «____» ___________ _______ года (протокол № _____)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

присуждена степень
БАКАЛАВР

_________________________________
по специальности ________________
_________________________________
(код и наименование специальности)

By the decision of the State Attestation Commission of
_________________________________
_________________________________
(full name of the higher education institution)
_______________________________is
(graduate’s full name)
awarded the degree of BACHELOR of ______________
in ______________________________
(code and name of the specialty)
Date «____» ______________ ________
ЖБ - Б № 0000001
«___»_____________ ______ года г. ___________________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 20-қосымша 

Нысан

Біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом (жай)

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының
______ жылғы «___» __________ шешімімен (№ _____ хаттама)
__________________________________________
__________________________________________
         (тегі, аты, әкесінің аты)
             (болған жағдайда)
________________________ мамандығы бойынша
(мамандықтың коды және атауы)
__________________________________________
біліктілігі берілді

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының төрағасы ______/____________
Ректор                 ______/____________
Хатшы                  ______/____________

М.О.
_______ жылғы «____» _______ __________ қ.

ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________

ішкі жағы/внутренняя сторона

Решением Государственной аттестационной
комиссии
__________________________________________
__________________________________________
   (полное наименование высшего учебного
                  заведения)
от «____» _____ __ года (протокол № _____)
__________________________________________
__________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
             (при его наличии)

присвоена КВАЛИФИКАЦИЯ
__________________________________________
по специальности _________________________
__________________________________________
   (код и наименование специальности)

By the decision of the State Attestation
Commission of
__________________________________________
__________________________________________
(full name of the higher education
institution)
the qualification of
__________________________________________
is conferred on
__________________________________________
         (graduate’s full name)

in (specialty) ___________________________
__________________________________________
       (code and name of specialty)

Date «____» ______________ _____

ЖБ - Б № 0000001
«___»________ ______ года г. _____________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 21-қосымша 

Нысан

Біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом (үздік)

 

_____________________________________
_____________________________________
___________________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының ____ жылғы
«___» __________ шешімімен (№ ________ хаттама)
___________________________________________
___________________________________________
          (тегі, аты, әкесінің аты)
             (болған жағдайда)
_________________________ мамандығы бойынша
(мамандықтың коды және атауы)
___________________________________________
біліктілігі берілді

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының төрағасы ________/__________
Ректор                 ________/__________
Хатшы                  ________/__________

М.О.
_______ жылғы «____» _______ ___________ қ.

ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________

ішкі жағы/внутренняя сторона

Решением Государственной аттестационной
комиссии
___________________________________________
___________________________________________
   (полное наименование высшего учебного
                    заведения)

от «__» ______ ____ года (протокол № _____)
___________________________________________
___________________________________________
           (фамилия, имя, отчество)
              (при его наличии)

присвоена КВАЛИФИКАЦИЯ
___________________________________________
по специальности __________________________
___________________________________________
        (код и наименование специальности)

By the decision of the State Attestation
Commission of
___________________________________________
___________________________________________
(full name of the higher education institution)
the qualification of
___________________________________________
is conferred on
___________________________________________
             (graduate’s full name)

in (specialty) ________________________________
___________________________________________
          (code and name of specialty)
Date «____» ______________ _____

ЖБ - Б № 0000001
«___»_____________ ______ года г. ______________

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
22-қосымша         

Нысан            

Магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім
дипломы

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

____________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)
Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының ______ жылғы «___»
_________________шешімімен (№ _____
хаттама)
____________________________________
____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
____________________________________
__________________ мамандығы бойынша
(мамандықтың коды және атауы)
____________________________________

МАГИСТРІ
дәрежесі берілді.

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының төрағасы ________
/__________________
Ректор ________/ __________________
Хатшы ________ / __________________
М.О.
______ жылғы «____» ___________ _______________ қ.
ЖБ-Б № 0000001
Тіркеу нөмірі ___________
ішкі жағы/внутренняя сторона

Решением Государственной
аттестационной комиссии
________________________________
________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
от «____» ________ _______ года
(протокол № _____)
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

присуждена степень
МАГИСТР

________________________________
по специальности _______________
________________________________
(код и наименование специальности)

By the decision of the State
Attestation Commission of the
_______________________________
_______________________________
(full name of the higher
education institution)
_____________________________is
(graduate’s full name)
awarded the degree of Master of
in _____________________________
(code and name of the specialty)
Date «____» ______________ _____
ЖБ - Б № 0000001
«___»_____________ ______ года г. _________________

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
23-қосымша         

Нысан            

Іскерлік әкімшілік жүргізу докторы дәрежесі берілетін жоғары
оқу орнынан кейінгі білім дипломы

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

__________________________________
__________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының _______ жылғы «___»
___________ шешімімен (№ ____
хаттама)
__________________________________
__________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Іскерлік әкімшілік жүргізу
ДОКТОРЫ
дәрежесі берілді

Диссертациялық кеңестің
төрағасы ___________________
Ғылыми хатшы ___________________

Решением Государственной
аттестационной комиссии
_________________________________
_________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
от «_____» _________ ________ года (протокол № ______)
_________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

присуждена степень
ДОКТОР
делового администрирования

_________________________________
_________________________________
(full name of higher education institution)
by the authority of the Dissertation Council has conferred upon
_________________________________
_________________________________
(graduate’s full name)
the degree of Doctor of Business Administration _________________________________
______________________________in
_________________________________
_________________________________
(name of degree programmer )
Date «____» ____________________ _______
ЖООК-Д № 0000001
«_____» ____________ ____ года г. _______________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 24-қосымша 

Нысан

Резидентураны бітіргені туралы куәлік

Резидентураны бітіргені туралы куәлік
РК № _____________

Осы куәлік _____________________________
             (тегі, аты, әкесінің аты)
                 (болған жағдайда)
_______________________________ берілді.
Ол ______ жылы _________________________
________________________________________
    (білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, _______ жылы ____________________
    (білім беру ұйымының толық атауы)
________________________________________
______________________ мамандығы бойынша
резидентураны бітіріп шықты.
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының ___
жылғы «____» шешімімен оған _____________
біліктілігі берілді.
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының
төрағасы ______________
Ректор __________________________
Хатшы ___________________________

М.О.
____________________ қаласы
____________________ жылғы «___» ________

Тіркеу нөмірі № ____________

Свидетельство об окончании резидентуры
РК № ______

Настоящее свидетельство выдано ____________
___________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
             (при его наличии)
в том, что он (-а)___ в ____ году поступил
(-а) ______ в ___________
___________________________________________
(полное наименование организации
образования)
и в ____ году окончил (-а) ________________
резидентуру по специальности
___________________________________________
___________________________________________
       (полное наименование организации
                образования)

Решением государственной аттестационной
комиссии от «___» ____ года ему (ей)
присвоена квалификация ____________________

Председатель государственной аттестационной
комиссии _______________
Ректор ___________________________
Секретарь ________________________
М.П.
Город _____________ «___» __________ года

Регистрационный номер № ________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 25-қосымша 

Нысан

Интернатураны бітіргені туралы куәлік

Интернатураны бітіргені туралы куәлік
ИК № __________ (№ _________ дипломсыз
жарамсыз)

Осы куәлік
_________________________________________
       (тегі, аты, әкесінің аты)
            (болған жағдайда)
________________________________ берілді.
Ол ___________ жылы _____________________
_________________________________________
    (білім беру ұйымының толық атауы)
түсіп, __________ жылы __________________
         (мамандықтың коды және атауы)
_________________________________________
мамандығы бойынша интернатураны бітіріп
шықты.

Қорытынды аттестаттау бағасы
_______________________________

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының
________________ жылғы
«____» _________ шешімімен оған _________
_________________________________________
_________________________________________
           (мамандығы бойынша)
дәрігер біліктілігі берілді.

Мемлекеттік аттестаттау
комиссиясының төрағасы _____ /__________

Свидетельство об окончании интернатуры
ИК № ____ (без диплома № _________
недействительно)

Настоящее свидетельство выдано
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
___________________________________________
в том, что он (-а) в ____ году поступил
(-а) в __________________
___________________________________________
    (полное наименование организации
               образования)
и в ____ году окончил (-а) интернатуру по
специальности
___________________________________________
    (код и наименование специальности)

Оценка итоговой аттестации ________________

Решением Государственной аттестационной
комиссии от «____» __________ _______ года
ему (ей) присвоена квалификация врача
___________________________________________
___________________________________________
           (по специальности)
Председатель государственной
аттестационной комиссии ________/ _________
Ректор                  ________/ _________
Секретарь               ________/ _________

М.П.
«____» _______ _____ года   город _________

Регистрационный номер № ________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 26-қосымша 

Нысан

Клиникалық ординатураны бітіргені туралы куәлік

Клиникалық ординатураны бітіргені туралы куәлік
КО № _____________

Осы куәлік _______________________________
              (тегі, аты, әкесінің аты)
                  (при его наличии)
_________________________________ берілді.
Ол ______ жылы ___________________________
__________________________________________
      (білім беру ұйымының толық атауы)
__________________________________________
            (мамандықтың атауы)
мамандығы бойынша клиникалық ординатураға
түсті.

Ректор ___________________________
Хатшы ____________________________

М.О.
_______________________ қаласы
____________________ жылғы «___» _______
Тіркеу нөмірі № ____________

Свидетельство об окончании клинической ординатуры
КО № ______

Настоящее свидетельство выдано
_________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
          (болған жағдайда)

в том, что он (-а) ___ в ____ году
поступил (-а) ______в клиническую
ординатуру
_________________________________________
     (полное наименование организации
               образования)
по специальности ________________________
_________________________________________
        (наименование специальности)

Ректор ___________________________________
Секретарь _______________________
М.П.
Город ______________________
«___» __________ года
Регистрационный номер № _________

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
27-қосымша         

Нысан            

Үш тілде дипломға қосымша (транскрипт)

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

1. Фамилия
2. Имя, отчество (при его наличии)
3. Дата рождения
4. Предыдущий документ об образовании (вид, номер документа, дата выдачи)
5. Вступительные испытания (вид, номер документа, дата выдачи)
6. Поступил (-а) (вуз, год поступления)
7. Окончил (-а) (вуз, год окончания)
8. Дополнительная информация
9. Профессиональная практика

________________
________________
________________
(наименование высшего учебного заведения)
________________
город

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ
(транскрипт)

№ ______________
________________
дата выдачи
________________
регистрационный номер

Ректор

Декан факультета

Секретарь

М.П.

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Вид практики

Число

кредитов

ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

10. Итоговая аттестация

Наименование дисциплин государственных экзаменов

Число

кредитов

ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

11. Выполнение и защита
____________________________________________
(дипломного проекта (работы) или диссертации)

Тема дипломного проекта (работы) или диссертации

Число кредитов

ECTS

Оценка

буквенная

в баллах

12. Общее число кредитов/ кредитов ECTS теоретического обучения
13. Средневзвешенная оценка (GPA) теоретического обучения
14. Решением Государственной аттестационной комиссии
(протокол № _____ от «____» ____________ __________ г.) присуждена
____________________________________________
(степень)
по специальности
____________________________________________
образовательная программа
________________________________________
Уровень соответствия Национальной рамки
квалификации: _____________
Данный диплом дает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем высшего и послевузовского образования Республики Казахстан

      15. За время обучения изучил (а) и сдал (а) экзамены по следующим дисциплинам:

БЕЗ ДИПЛОМА
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Код дисциплины

Наименование дисциплин

Число кредитов

ECTS

Оценка

БЕЗ ДИПЛОМА
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Буквен ная

в баллах
Примечание: Приложение к диплому (транскрипт) снабжается степенями защиты

ДИПЛОМСЫЗ ЖАРАМСЫЗ

1. Тегі
2. Аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
3. Туған күні
4. Білімі туралы алдыңғы құжат (құжат түрі, нөмірі, берілген күні)
5. Түсу сынақтары (құжат түрі, нөмірі, берілген күні)
6. Түсті (ЖОО, түскен жылы)
7. Бітірді (ЖОО, бітірген жылы)
8. Қосымша ақпарат
9. Кәсіптік практика

_____________
_____________
(жоғары оқу орнының атауы)
_____________

ДИПЛОМҒА
ҚОСЫМША
(транскрипт)

№ ___________
_____________
берілген күні
_____________
тіркеу нөмірі

Ректор

Факультет деканы

Хатшы

М.О.

ДИПЛОМСЫЗ ЖАРАМСЫЗ

Практиканың түрі

Кредит саны

ECTS

Баға

әріптік

балдық

10. Қорытынды аттестаттау

Мемлекеттік емтихан тапсыратын пәндердің атауы

Кредит саны

ECTS

Баға

әріптік

балдық

11. ____________________________________________
орындау және қорғау
(диплом жобасын (жұмысын) немесе диссертацияны)

Диплом жобасының (жұмысының) немесе диссертацияның тақырыбы

Кредит саны

ECTS

Баға

ріптік

балдық

12.Жалпы кредит саны/ теориялық білім алу ECTS кредиттерінің саны
13. Теориялық білім алудың орташа өлшемді бағасы (GPA)
14. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының шешімімен
(________ ж.«____» ________________ № ______ хаттама)
______________________________білім бағдарламасы
_____________________________________ мамандығы
бойынша ________________________дәрежесі берілді
Ұлттық біліктілік шеңбері_______________________
Осы диплом Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейіне сәйкес кәсіби қызмет етуге құқық береді

ДИПЛОМСЫЗ ЖАРАМСЫЗ

№ р/с

Пән коды

Пән атауы

Кредит саны

ECTS

Баға

ДИПЛОМСЫЗ ЖАРАМСЫЗ

әріптік

балдық
      15. Оқу уақытында мынадай пәндерді оқыды және емтихан тапсырды:

      Ескертпе: Дипломға қосымша (транскрипт) қорғау дәрежелерімен жабдықталады.

NOT VALID WITHOUT DIPLOMA

1. Last Name
2. First Name, Patronymic
3. Date of birth
4. Previous educational background (type, number of document, date of issue)
5. Entrance Examinations (type, number of document, date of issue)
6. Entered (higher education institution, year of enrollment)
7. Graduated (higher education institution, graduation year)
8. Additional information
9. Internship

______________
(name of of higher education institution)
______________
city

ADDENDUM
TO DIPLOMA
(transcript)

№ ____________
______________
______________
date of issue
______________
registration number

Rector

Dean of the Faculty

Secretary

Stamp

NOT VALID WITHOUT DIPLOMA

Practice type

Number of credits

ECTS

Grade

Letter equivalence

Points

10. Final attestation

State examinations

Number of credits

ECTS

Grade

Letter equivalence

Points

11. Fulfillment and defense________________________________________
(of diploma project (work) or dissertation)

Theme of diploma project (work) or dissertation

Number of credits

ECTS

Grade

Letter equivalence

Points

12. Total number of credits/Number of ECTS credits on theoretical studies
13. Grade average (GPA) for theoretical studies
14. By the decision of the State Attestation Commission
________________________________________________
(records № ____ of «____» ____________ ______)
________________________________________________
(degree)
________________________________________________
education programme_____________________________
qualification of
________________________________________________
Level of the National Qualification Framework: _____________
The given diploma enables to carry out the professional activity in accordance with the Republic of Kazakhstan's higher educational standards.

      15. Taken courses and passed examinations during the study period:

NOT VALID WITHOUT DIPLOMA

Course code

Course

Number of credits

ECTS

Grade

NOT VALID WITHOUT DIPLOMA

Letter equivalence

Points
      Note: Diploma supplement (transcript) is has security features

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
28-қосымша         

Нысан            

Магистр дипломына куәлік

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

ЖООК-М № _______________
магистр дипломына КУӘЛІК

Осы куәлік
_________________________________
(мамандықтың коды және атауы)
_________________________________
мамандығы бойынша бейіндік
магистратураны бітірген ___
_________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Ол _______ жылғы «____» _______
бастап _____жылғы «___»
_________________________________
аралығында
_________________________________
_________________________________
(жоғары оқу орнының толық атауы)
_________________________________
_________________________________
мамандығы бойынша
Педагогикалық бейіні пәндерінің циклын төмендегі академиялық көрсеткіштермен меңгерді:

Пәндердің атауы

Кредиттер саны

әріптік

балдық


және практикадан өтті:

Практиканың атауы

Кредиттер саны

әріптік

балдық

Осы куәлік ғылыми және педагогикалық қызметпен айналысуға құқық береді.
Ректор _________________________
Декан __________________________
Хатшы __________________________
М.О.
«____» ____________________ ______ ж.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
к диплому магистра ЖООК-М №
__________

Настоящее свидетельство выдано
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
___________________________________
окончившему (-ей) профильную магистратуру по специальности
___________________________________
___________________________________
(код и наименование специальности)
в том, что он (-а) освоил (-а) цикл дисциплин педагогического профиля в период с
«___» _______________________ года
по «___» _________ года.
___________________________________
___________________________________
(полное наименование высшего учебного заведения)
по специальности
___________________________________
со следующими академическими показателями:

Наименование дисциплин

Число кредитов

буквенная

в баллах


и прошел (-а) практику:

Наименование практики

Число кредитов

буквенная

в баллах

Данное свидетельство дает право на занятие научной и педагогической деятельностью.
Ректор ________________________
Декан _________________________
Секретарь _____________________
М.П.
«____» _______________ ____ г.

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 29-қосымша 

Нысан

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы
берілетін диплом

Казакстан Республикасы
Білім жәңе ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы
бакылау комитетінің шешімімен

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
мамандығы бойынша 

ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН
ПРОФЕССОР (ДОЦЕНТ)
ғылыми атағы берілді. 

Төраға

ДЦ №                 Астана қаласы

Решением
Комитета по контролю в сфере
образования и науки Министерства
образования и науки
Республики Казахстан

_________________________________
_________________________________
_________________________________
присвоено ученое звание

АССОЦИИРОВАННОГО
ПРОФЕССОРА (ДОЦЕНТА)

по специальности _________________
__________________________________
         By authority

of the Control Committee in
Education аnd Science under the
Ministry of Education and Science
of the Republic of Kazakhstan
Title of ASSOCIATE PROFESSOR

in _______________________________
          conferred on
__________________________________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 30-қосымша 

Нысан

Профессор ғылыми атагы берілетін диплом

Казакстан Республикасы
Білім жәңе ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы
бакылау комитетінің шешімімен

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
мамандығы бойынша

ПРОФЕССОР
ғылыми атагы берілді

Төраға

ПР №               Астана қаласы

Решением
Комитета по контролю в сфере
образования и науки Министерства
образования и науки
Республики Казахстан

_________________________________
_________________________________
_________________________________
присвоено ученое звание
ПРОФЕССОРА
по специальности

_________________________________
By authority

of the Control Committee in
Education and Science under the
Ministry of Education and
Science of the Republic of
Kazakhstan Title of FULL
PROFESSOR

in ______________________________
    is conferred on specialty
_________________________________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 31-қосымша 

Нысан

Кандидат ғылыми дәрежесі берілетін диплом

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы
бақылау комитетінің шешімімен

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

КАНДИДАТЫ __
ғылыми дәрежесі берілді

Төраға

Ғалым хатшы

ҒК №                 Астана қаласы

ДУБЛИКАТ

Решением
Комитета по контролю в сфере
образования и науки
Министерства образования и науки
Республики Казахстан
присуждена ученая степень

__________________________________
__________________________________
             КАНДИДАТА
__________________________________
By the decision of the Control
Committee in Education and Science
under the Ministry of Education
and Science of the Republic of
Kazakhstan
CANDIDATE'S degree

in _______________________________
           is conferred on __________________________________

Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына 32-қосымша 

Нысан

Кандидат ғылыми дәрежесі берілетін диплом (қайта аттестаттау)

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы
бақылау комитетінің шешімімен

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

КАНДИДАТЫ
ғылыми дәрежесі берілді __________________________________
(қайта аттестаттау)

Төраға

Ғалым хатшы

ҒКА №              Астана қаласы

ДУБЛИКАТ

Решением
Комитета по контролю в сфере
образования и науки Министерства
образования и науки
Республики Казахстан
присуждена ученая степень

__________________________________
__________________________________
КАНДИДАТА ________________________
          (переаттестация)

By the decision of the Control
Committee in Education and Science
under the Ministry of Education
and Science of the Republic
of Kazakhstan
CANDIDATE'S degree

in ______________________________
  is conferred on (re-validation)
__________________________________

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
33-қосымша         

Нысан            

Философия докторы (PhD) дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан
кейінгі білім дипломы

      Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы
бақылау комитетінің шешімімен
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ (PhD)
дәрежесі берілді

Төраға

ҒД № Астана қаласы

Решением
Комитета по контролю
в сфере образования и науки
Министерства образования и науки
Республики Казахстан присуждена
степень
__________________________________
__________________________________
ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
By the decision of the Control
Committee in Education
and Science under the Ministry of
Education and Science
of the Republic of Kazakhstan
in _______________________________
DOCTOR of PHYLOSOPHY (PhD)
degree is conferred on
__________________________________

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
34-қосымша         

Нысан            

Бейіні бойынша доктор дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан
кейінгі білім дипломы

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы
бақылау комитетінің шешімімен
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
БЕЙІНІ БОЙЫНША ДОКТОР
дәрежесі берілді

Төраға

ҒД № Астана қаласы

Решением
Комитета по контролю
в сфере образования и науки
Министерства образования и науки
Республики Казахстан присуждена
степень
_________________________________
_________________________________
ДОКТОРА ПО ПРОФИЛЮ
By the decision of the Control
Committee in Education
and Science under the Ministry of
Education and Science of the
Republic of Kazakhstan
in ______________________________
DOCTOR OF PROFILE degree is
conferred on
_________________________________

Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 39 бұйрығына       
35-қосымша         

Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды беру қағидалары

      Ескерту. 35-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақ 29.11.2015 бастап 01.01.2017 дейін қолданыста болады - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 бұйрығымен.
      1. Қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар және мемлекеттік аттестатаудан өткен, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар және белгіленген тәртіппен мемлекеттік аттестаттаудан немесе аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдары береді.
      2. 01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі және 01.01.2020 дейін қолданыста болады - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 бұйрығымен.
      3. 01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Білім және ғылым министрінің 29.01.2016 № 104 бұйрығымен.
      4. «Қауымдастырылған профессор (доцент)» немесе «профессор» ғылыми атағы берілген адамдарға аттестат беріледі.
      5. Негізгі орта немесе жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында білім алғандарға құжатты кәсіби даярлық туралы куәлік беру үшін тиісті (біліктілік, емтихан, аттестаттау, диссертациялық) комиссияның шешімі негіздеме болып табылады.
      Интернатураны немесе резидентураны бітіргені туралы құжат беру үшін аттестаттау комиссиясының шешімі негіздеме болып табылады.
      Түзету білім беру ұйымында білім алушыға құжат беру үшін білім беру ұйымы басшысының шешімі негіздеме болып табылады.
      Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломын беру үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің (бұдан әрі – Комитет) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру жөніндегі бұйрығы негіздеме болып табылады.
      Қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор аттестатын беру үшін Комитеттің қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор ғылыми атағын беру жөніндегі бұйрығы негіздеме болып табылады.
      Білім алушылар «Алтын белгі» белгісімен қорытынды аттестаттау нәтижелерін және облыстардың, Алматы және Астана қалалары білім басқармаларының ұсынған актілерін ескеретін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің шешімі негізінде» марапатталады.
      6. Білім беру ұйымдарында білім алушыға негізгі орта білім туралы үздік куәлік, жалпы орта білім туралы үздік аттестат, үздік диплом куәлікке, аттестатқа, дипломға қосымшаға енгізілетін бағалардың негізінде беріледі.
      7. Білім алушыға құжатты тиісті шешім қабылданған күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей білім беру ұйымы салтанатты жағдайда, жеке өзіне береді. Құжатты жеке өзі алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ол басқа адамға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ресімделген сенімхат бойынша беріледі.
      8. Құжаттардың телнұсқалары және оларға қосымшалар жоғалған немесе бүлінген құжаттардың орнына беріледі.
      Құжаттың телнұсқасын беру үшін мыналар негіздеме болып табылады:
      1) құжатты жоғалтқан немесе бүлдірген азаматтың немесе кәмелет жасқа толмаған баланың ата-анасының (заңды өкілінің) білім беру ұйымы басшысының атына оның жоғалуының немесе бүлінуінің мән-жайы баяндалған еркін түрде жазған өтініші;
      2) туу туралы куәліктің немесе жеке куәліктің (паспорттың) көшірмесі.
      Құжаттың телнұсқасы өтініш түскен күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей беріледі.
      Құжаттардың телнұсқалары телнұсқа беру туралы шешім қабылданған сәтте қолданыста болған үлгідегі бланкілерде беріледі және оларға білім беру ұйымының басшысы және оның оқу ісі жөніндегі орынбасары және факультет деканы қол қояды.
      Берілетін құжаттың бланкісінде жоғары оң жақ бұрышында «Түпнұсқаның орнына берілген № ______ телнұсқа» деген мөртаңба қойылады.
      Жоғалған немесе бүлінген «ғылым кандидаты», «ғылым докторы», философия докторы (PhD), «бейін бойынша доктор» дипломдарының, «қауымдастырылған профессор (доцент), «профессор» аттестаттарының телнұсқаларын беру үшін аталған тұлғаларға ғылыми дәрежелер немесе ғылыми атақтар беру туралы Комитеттің бұйрықтары негіздеме болып табылады.
      9. Өзінің тегін (атын, әкесінің атын) өзгерткен азаматтар өздерінде бар құжаттарды жаңа тегі (аты, әкесінің аты) жазылған құжатқа айырбастай алады.
      Айырбастау білім беру ұйымы басшысының немесе оны алмастыратын адамның шешімі бойынша тегін (атын, әкесінің атын) өзгерткенін растайтын құжаттармен бірге өзінің тегін (атын, әкесінің атын) өзгерткен азаматтың өтініші негізінде жүргізіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады