"Заманауи педагогикалық технологиялар" жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылғы 16 ақпандағы № 152 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 14 наурызда № 13445 болып тіркелді.

      "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 38-2) тармақшасын орындау үшін БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес "Заманауи педагогикалық технологиялар" жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы бекітілсін.

      2. Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және халықаралық ынтымақтастық департаменті (С. Өмірбаев) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

      3) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінен осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Интернет-ресурсында орналастыруды;

      5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Т.О. Балықбаевқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушы
Т. Балықбаев

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым Министрінің
2016 жылғы 16 ақпандағы
№ 152 бұйрығымен бекітілген

"Заманауи педагогикалық технологиялар" жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы

      Ескерту. Бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 12.02.2018 № 48 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. "Заманауи педагогикалық технологиялар" жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) жоғары оқу орындарының (бұдан әрі - жоо) педагогикалық мамандықтар оқытушыларына арналған.

      2. Бағдарлама оқыту мен оқудың заманауи технологиялары саласында жоо педагогикалық мамандықтары оқытушыларының кәсіби шеберлік деңгейін арттыруға бағытталған.

2-тарау. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері, күтілетін нәтижелер

      3. Бағдарламаның мақсаты жаңартылған білім беру мазмұны мәнмәтінінде жоо педагогикалық мамандықтары оқытушыларының кәсіби құзыреттілігін дамыту болып табылады.

      4. Бағдарламаның мақсатына жету үшін мынадай міндеттер айқындалған:

      1) Аталған бағдарламаның оқу модульдері шеңберінде жоғары мектеп педагогының кәсіби дамуына психологиялық-педагогикалық қолдаудың әлемдік ғылым мен практиканың жетістіктері туралы біртұтас түсінік қалыптастыру;

      2) педагогикалық білім беруді жаңғыртудың ғылыми-әдіснамалық негіздері, оның ішінде жаңартылған білім беру мазмұны жөнінде біртұтас түсінік қалыптастыру;

      3) оқыту мен ғылыми-зерттеу қызметінде кәсіби қызметті модельдеу және жобалау, сондай-ақ тұлғалық-әрекеттік және құзыреттілік тәсілдер негізінде заманауи дәріс құруда дағдыларын жетілдіру;

      4) жоо оқу процесінде инновациялық білім беру технологиялар мен интерактивті әдістерді пайдалану білігін қалыптастыру;

      5) білім алушылардың бойында сыни және креативті ойлау, проблемалық міндеттер мен жағдаяттарды тұжырымдау және шешу білігін қалыптастыру дағдыларын дамыту;

      6) педагогтың кәсіби өзін-өзі талдау және өзін-өзі бағалау білігін қалыптастыру;

      7) оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігін қалыптастыру.

      5. Курс соңында тыңдаушылар:

      1) заманауи педагогикалық ғылым дамуының негізгі трендтерін, білім алушылардың интеллектуалдық мүмкіндіктерін белсендіруге, сыни және шығармашылық ойлауды ынталандыруға, күрделі мәселелерді түсіну, қоя білу және шешуге дағдыландыруға, адами іс-әрекеттің әртүрлі қызметінде, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда нақты міндеттің кең спектрін шешу үшін білім алушылардың функционалдық сауаттылығын бағалауға бағытталған оқу процесін ұйымдастырудың тәсілдерін біледі.

      2) жаңартылған білім беру мазмұны жағдайындағы жоо-да инновациялық білім беру технологияларын, жоо-ның білім беру үдерісін жобалауды, жоспарлау және жүйелі бағалау мен рефлексия үдерістерін жетілдіруді қолдана алады.

      3) жоо-да білім беру процесінің мониторингін ұйымдастыру, өткізу және талдау, заманауи ғылыми-зерттеулер негізінде білім алушылардың жетістіктерін бағалау жүйесін жетілдіру, педагогикалық қызметті қарқындату жағдайындағы заманауи ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану, білім беру саласындағы зерттеулер жүргізу әдістерін, іс-әрекетті зерттеуді жоспарлау және жүргізу дағдыларын меңгереді.

3-тарау. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны

      6. Бағдарлама 5 (бес) модульден тұрады:

      1) нормативті-құқықтық;

      2) психологиялық-педагогикалық;

      3) мазмұндық;

      4) технологиялық;

      5) вариативтік.

      7. Вариативтік модульдің тақырыптары тыңдаушылардың кіріс сауалнамасы барысында анықталады.

4-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру, олардың нысандары мен әдістері, нәтижелерін бағалау

      8. Біліктілікті арттыру курстары мынадай режимде ұйымдастырылады:

      1) осы Бағдарламаға 1-қосымшаға сәйкес қашықтықтан оқыту және күндізгі оқу кезеңдері сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысынан тұратын курстың оқу-тақырыптық жоспары негізіндегі аралас оқыту. Курстың ұзақтығы - 240 сағат.

      2) осы Бағдарламаға 2-қосымшаға сәйкес курстың оқу-тақырыптық жоспарына сәйкес күндізгі оқу. Курстың ұзақтығы - 72 сағат.

      9. Оқу процесі оқытудың келесі интерактивті нысандары мен әдістерінен тұрады: дәріс, семинар, практикалық жұмыс, көшпелі практикалық сабақ, тренинг, шағын-сабақ таныстырылымы, кейс әдісі, жобалау әдісі, бейнефильмдерді талқылау, сондай-ақ вебинар, онлайн-форум, онлайн кеңес беру, және тыңдаушының оқытушымен өзіндік жұмысы, шағын топтардағы жұмыс, оқыту ойындары, кері байланыс, күрделі және дискуссиялық сұрақтар мен мәселелерді талқылау, шеберлік сыныбы, дөңгелек үстел, талдама есеп және жеке портфолио қорғау.

      10. Тыңдаушылардың білімін бақылау және бағалау мақсатында білім беру процесін ұйымдастыруда: өзіндік жұмыс, жобалау жұмысы (портфолио қорғау), шағын сабақ (шағын-іс-шаралар) презентациясы, психологиялық-педагогикалық және мазмұндық модульдер бойынша аралық тестілеу, технологиялық модуль бойынша қорытынды тестілеу жүргізіледі. Өзіндік жұмыс тапсырмалары, тест тапсырмалары курстың оқу-әдістемелік кешеніне енгізілген.

  Жоғары оқу орындарының
педагогикалық мамандықтары
оқытушыларына арналған
"Жаңартылған білім беру
мазмұны аясында жоғары оқу
орындарындағы заманауи
педагогикалық технологиялар"
педагогикалық кадрлар
біліктілігін арттыру курстарының
білім беру бағдарламасына
1-қосымша

240 сағаттық курстың оқу-тақырыптық жоспары

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 06.06.2019 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Сабақ тақырыбы

Күндізгі оқу

Қашықтықтан оқыту

Барлығы

Дәріс

Таңдау дәрісі

Тренинг

Практикалық сабақ

ТОӨЖ

Портфолио қорғау

Онлайн-кеңестер

Вебинар

1.

Нормативтік-құқықтық модуль

2

-

-

-

-

-

-

-

2

1.1

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 12 сәуірдегі "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" атты бағдарламалық мақаласы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 20 мамырдағы "Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 қадам" бағдарламасы. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

2

-

-

-

-


-

-

2

2.

Психологиялық-педагогикалық модуль

4

-

10

4

8

6

14

12

58

2.1

Жаңартылған білім беру мазмұнының теориялық-әдістемелік негіздері.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.2

Оқытудағы гуманистік тәсілдеме (Дж. Дьюи, А.Маслоу, К.Роджерс). Оқытудағы когнитивтік тәсілдеме (Ж. Пиаже, М. Монтессори, Л.С. Выготский). Әлеуметтік-жағдаяттық тәсілдеме (А.Бандура). Құзырлылық тәсілдеме (Джон Равен, А. Шелтен, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин).

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.3

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім алушылардың құзыреттілігін дамыту әдістемесі. "STEM" (СТЭМ) білім беру - жаңа мүмкіндіктер.

2

-

-

2

-

-

-

-

-

2.4

Озық білім беру тұжырымдамаларына шолу (Джон Биггс және Кевин Колливтің білім беру нәтижелері Таксономиясы, Колб моделі–ақыл-ой әрекетін сатылы қалыптастыру, Кен Робинсонның "Парадигмалар алмасуы").

-

-

-

2

-

-

-

2

4

2.5

Эмоционалды интеллектінің отандық және шетелдік теориялары. Эмоционалды интеллектінің үлгілері.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.6

Эмоционалды интеллект (Даниел Гоулман). Эмоционалды интеллектті зерттеудің заманауи үрдістері.

2

-

-

-

-

-

-

-

2

2.7

Эмоционалды интеллекттің мәні, "эмоционалды интеллект" түсінігінің қалыптасу тарихы.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.8

Тұлға және тұлғааралық қарым-қатынастар психологиясы.


2.9

Жоғары оқу орындары оқытушылары мен білім алушылардың эмоционалды интеллектісін дамыту технологиялары.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.10

Эмоционалды интеллект диагностикасы.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.11

Сыни ойлауды дамыту технологиясы: диалогтық оқыту әдістері.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.12

Мотивация философиясы. Мотивация және өзін-өзі реттеу. Кәсіби өзін-өзі жүзеге асыру технологиялары.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.13

Дивергентті және конвергентті ойлау анықтамасы. Білім алушының шығармашылық әлеуеті мен дивергентті ойлаудың байланысы. Білім алушының дивергентті ойлауын дамытуға бағытталған тапсырмалар құру ерекшеліктері.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.

Мазмұндық модуль

6

-

24

8

16

8

32

24

118

3.1

Инновациялық білім беру технологиялары. Заманауи дидактикалық тұжырымдамалар.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.2

Педагогикалық өлшемдердің параметрлері: Дублин дескрипторлары, Б.Блум таксономиясы.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.3

Дублин дескрипторлары мен Б.Блум таксономиясын салыстармалы талдау.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.4

Оқу материалын өзгертудің құрылымдық тәсілдері (сызықтық, шоғырлас, спиральді).

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5

Оқытудың интербелсенді әдістері: "SWOT"-талдау (СВОТ-талдау) (Питер Друкер), дананың кілттері (Тони Райан), ассоциограммалар әдісі, "Ойлаудың алты қалпағы" (Эдвард-де Боно), ми шабуылы (А.Ф.Осборн), тиімді оқылым технологиясы, ДЖИГСО әдісі.

-

-

4

-

-

-

-

2

6

3.6

Мәселеге бағдарланған оқыту. "Case-study" (Кейс стади) әдісінің пайда болуы мен даму тарихы.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.7

Кейсті құру. Кейсті талдау.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.8

Білім алушының өзіндік жұмысын "сase-study" (Кейс стади) әдісін қолдана отырып ұйымдастыру.

2

-

2

2

-

-

-

-

6

3.9

Жобалық технология - білім алушылардың өзіндік жұмыстарын тиімді ұйымдастырудың құралы.

2

-

2

2

-

-

-

-

6

3.10

Тұлғаға бағытталған оқыту технологиясы (Н.А. Алексеев, И.А.Якиманская, В.В. Сериков және т.б. теориялары). Білім алушының өзіндік жұмысын тиімді ұйымдастырудың және мотивациялаудың тұлғаға бағытталған оқыту ұстанымдары.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.11

Жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби қызметінің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.12

Іс-әрекеттегі зерттеу. Педагогтың зерттеу қызметін дамыту.

-

-

2

-

-

-

-

2

4

3.13

Портфолио - білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау технологиясы.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.14

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында оқыту мақсаттары жүйесінің ұстанымдары.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.15

Жаңартылған білім беру мазмұнының оқу-әдістемелік кешенінің ерекшеліктері.

-

-

-

2

-

-

-

2

4

3.16

Жаңартылған білім беру мазмұнындағы оқыту мақсаттарына сәйкес критерийлері мен дескрипторларын әзірлеу. "SMART" (СМАРТ) мақсаттарын қою әдісі.

-

-

2

2

-

-

-

2

6

3.17

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи тәсілдері. Білім алушыларды критериалды бағалау технологиясы.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.18

Сабақты қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді жоспарлау. Оқу жетістіктерін қалыптастырушы және жиынтық бағалау.

-

-

4

-

-

-

-

-

4

3.19

Педагогикалық әсерлі құралдар: оқу үшін бағалау және оқуды бағалау.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.20

Білім сапасын статистикалық бақылаудың әдісі.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.

Технологиялық модуль

-

-

14

4

8

6

14

12

58

4.1

СМАРТ-оқыту технологиясы.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.2

Қашықтықтан оқытудың әдіснамасы және жүйесілеріне шолу. Онлайн режимінде өткізілетін іс-шаралардың заманауи технологиялары.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.3

Жаппай ашық онлайн курстар (ЖАОК) - біліктілікті арттыру жүйесіндегі заманауи үрдіс.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.4

Электронды оқулықтарды жасау кезеңдері мен тұжырымдамасы. Мультимедиа технологиясын пайдалана отырып оқу үдерісін қарқындату.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.5

Коллаборативтік орта сабақты ұйымдастырудың тиімді түрі ретінде.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.6

Инфографика аудиторияға күрделі ақпаратты жеткізу әдісі ретінде.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.7

Қашықтықтан оқыту технологиясы.

-

-

-

2

-

-

-

-

2

4.8

Электронды оқулықтарды жасау технологиясы. Білім алушының электрондық оқу әдістемелік материалдарын әзірлеу.

-

-

4

2

-

-

-

-

6

4.9

Мультимедиалық контентті әзірлеу технологиялары. Тақырып бойынша скринкасттар жасау.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

4.10

Мультимедиалық контентті іздеу, өңдеу, сақтау және тарату технологиялары. Білім алушының тақырыбы бойынша мультимедиалық контентті жасау.

-

-

4

-

-

-

-

-

4

4.11

Бейне және анимация эффектілерін қолдану арқылы мультимедиалық презентациялар жасау технологиялары. Білім алушылардың тақырыбы бойынша мультимедиялық презентациялар мен тесттер жасау.

-

-

4

-

-

-

-

-

4

5.

Вариативті модуль

-

4

-

-

-

-

-

-

4


Таңдау дәрісі:

-

-

-

-

-

-

-

-

-


БАРЛЫҒЫ

12

4

48

16

32

20

60

48

240

      Ескертпе: 1 академиялық сағат – 45 минут.

  Жоғары оқу орындарының
педагогикалық мамандықтары
оқытушыларына арналған
"Жаңартылған білім беру
мазмұны аясында жоғары оқу
орындарындағы заманауи
педагогикалық технологиялар"
педагогикалық кадрлар
біліктілігін арттыру курстарының
білім беру бағдарламасына
2-қосымша

72 сағаттық курстың оқу-тақырыптық жоспары

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 06.06.2019 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Сабақ тақырыбы

Дәріс

Таңдау дәрісі

Тренинг

Практикалық сабақ

ТОӨЖ

Портфолио қорғау

Барлығы

1.

Нормативтік-құқықтық модуль

2

-

-

-

-

-

2

1.1

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 12 сәуірдегі "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" атты бағдарламалық мақаласы. Қазақстан Республикасының Президентінің 2015 жылғы 20 мамырдағы "Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 қадам" бағдарламасы. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

2

-

-

-

-

-

2

2.

Психологиялық-педагогикалық модуль

4

-

6

4

-

-

14

2.1

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім алушылардың құзыреттілігін дамыту әдістемесі. "STEM" (СТЭМ) білім - жаңа мүмкіндіктер.

2

-

-

2

-

-

4

2.2

Озық білім беру тұжырымдамаларына шолу (Джон Биггс және Кевин Колливтің білім беру нәтижелері Таксономиясы, Колб моделі – ақыл-ой әрекетін сатылы қалыптастыру, Кен Робинсонның "Парадигмалар алмасуы").

-

-

-

2

-

-

2

2.3

Эмоционалды интеллект (Даниел Гоулман). Эмоционалды интеллектті зерттеудің заманауи үрдістері.

2

-

-

-

-

-

2

2.4

Жоғары оқу орындары оқытушылары мен білім алушыларының эмоционалды интеллектті дамыту технологиялары.

-

-

2

-

-

-

2

2.5

Кәсіби өзін өзі жүзеге асыру технологиялары.

-

-

2

-

-

-

2

2.6

Білім алушының өзіндік жұмысын тиімді ұйымдастыруда және мотивациялауда қолданылатын тұлғаға бағытталған оқытудың ұстанымдары.

-

-

2

-

-

-

2

3.

Мазмұндық модуль

6

-

24

8

-

-

38

3.1

Дублин дескрипторлары мен Б.Блум таксономиясын салыстырмалы талдау .

-

-

2

-

-

-

2

3.2

Оқу материалын өзгертудің құрылымдық тәсілдері (сызықтық, шоғырлас, спиарльді).

2

-

-

-

-

-

2

3.3

Оқытудың интербелсенді әдістері: "SWOT"-талдау (СВОТ талдау), (Питер Друкер), дананың кілттері (Тони Райан), ассоциограммалар әдісі, "Ойлаудың алты қалпағы" (Эдвард-де Боно), ми шабуылы (А.Ф.Осборн), тиімді оқылым технологиясы, ДЖИГСО әдісі.

-

-

6

-

-

-

6

3.4

Білім алушының өзіндік жұмысын "сase-study" (Кейс-стади) әдісін қолдана отырып ұйымдастыру.

2

-

2

2

-

-

6

3.5

Жобалық технология - білім алушылардың өзіндік жұмыстарын тиімді ұйымдастырудың құралы.

2

-

2

2

-

-

6

3.6

Іс-әрекеттегі зерттеу. Педагогтың зерттеу қызметінің дамуы.

-

-

2

-

-

-

2

3.7

Портфолио білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау технологиясы ретінде.

-

-

2

-

-

-

2

3.8

Жаңартылған білім беру мазмұнындағы оқыту мақсаттары жүйесінің ұстанымдары.

-

-

2

-

-

-

2

3.9

Жаңартылған білім беру мазмұнындағы оқу-әдістемелік кешенінің ерекшеліктері.

-

-

-

2

-

-

2

3.10

Жаңартылған білім беру мазмұнындағы оқыту мақсаттарына сәйкес критерийлері мен дескрипторларын әзірлеу. "SMART" (СМАРТ) мақсаттарын қою әдісі.

-

-

2

2

-

-

4

3.11

Сабақты қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді жоспарлау. Оқу жетістіктерін қалыптастырушы және жиынтық бағалау.

-

-

4

-

-

-

4

4.

Технологиялық модуль

-

-

14

4

-

-

18

4.1

Қашықтықтан оқыту технологиясы.

-

-

-

2

-

-

2

4.2

Электронды оқулықтарды жасау технологиясы. Білім алушының электрондық оқу әдістемелік материалдарын әзірлеу.

-

-

4

2

-

-

6

4.3

Мультимедиалық контентті әзірлеу технологиялары. Білім алушының тақырыбы бойынша скринкасттар жасау.

-

-

2

-

-

-

2

4.4

Тақырып бойынша мультимедиалық контентті іздестіру, өңдеу, сақтау және тарату.

-

-

4

-

-

-

4

4.5

Бейне және анимация эффектілерін қолдану арқылы мультимедиалық презентациялар жасау технологиялары. Білім алушының тақырыбы бойынша мультимедиялық презентациялар мен тесттер жасау.

-

-

4

-

-

-

4


БАРЛЫҒЫ

12

-

44

16

-

-

72

      Ескертпе: 1 академиялық сағат – 45 минут.


Об утверждении образовательной программы курсов повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей высших учебных заведений "Современные педагогические технологии"

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 февраля 2016 года № 152. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 марта 2016 года № 13445.

      Во исполнение подпункта 38-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить образовательную программу курсов повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей высших учебных заведений "Современные педагогические технологии" согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества (С. Омирбаев) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Информационно-правовой системе "Әділет";

      3) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      4) размещение настоящего приказа на Интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра образования и науки Республики Казахстан Балыкбаева Т.О.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности


Министра образования и науки


Республики Казахстан

Т. Балыкбаев

  Утверждена
Приказом Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 16 февраля 2018 года № 152

Образовательная программа курсов повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей высших учебных заведений "Современные педагогические технологии"

      Сноска. Программа в редакции приказа Министра образования и науки РК от 12.02.2018 № 48 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Образовательная программа курсов повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей высших учебных заведений "Современные педагогические технологии" (далее - Программа) предназначена для преподавателей педагогических специальностей высших учебных заведений (далее - вуз).

      2. Программа направлена на повышение уровня профессионального мастерства преподавателей педагогических специальностей вузов в области современных технологий преподавания и обучения.

Глава 2. Цель и задачи Программы, ожидаемые результаты

      3. Целью Программы является развитие профессиональных компетенций преподавателей педагогических специальностей вузов в контексте обновленного содержания образования.

      4. Для достижения целей Программы определены следующие задачи:

      1) формирование целостного представления о достижениях мировой науки и практики психолого-педагогического сопровождения профессионального развития педагога высшей школы в рамках обучающих модулей данной программы;

      2) формирование представление о научно-методологических основах модернизации педагогического образования, в том числе обновленного содержания образования;

      3) совершенствование навыков проектирования и моделирования профессиональной деятельности в преподавании, научно-исследовательской деятельности, а также в конструирование современного занятия на основе личностно-деятельностного и компетентностного подходов;

      4) формирование умений по использованию инновационных образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения в вузе;

      5) развитие навыков формирования критического и креативного мышления, умения формулировать и решать проблемные задачи и ситуации у обучающихся;

      6) формирование умений профессионального самоанализа и самооценивания педагога;

      7) формирование компетентности по применению информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

      5. По завершении курса слушатели:

      1) знают основные тренды развития современной педагогической науки, подходы к организации учебного процесса, направленного на активизацию интеллектуальных возможностей обучающихся, поощрение критического и творческого мышления, привитие навыков понимания, постановки и решения сложных проблем, оценку функциональной грамотности обучающихся для решения широкого спектра реальных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социальных отношениях;

      2) умеют применять инновационные образовательные технологии в вузе, проектировать образовательный процесс в вузе в условиях обновленного содержания образования, совершенствовать процессы планирования, системного оценивания и рефлексии;

      3) владеют навыками организации, проведения и анализа мониторинга образовательного процесса в вузе, навыками совершенствования системы оценивания достижений обучающихся на основе современных научных исследований, навыками использования современных информационно-коммуникационных технологий в условиях интенсификации педагогической деятельности, методами проведения исследований в сфере образования, планирования и проведения исследования в действии.

Глава 3. Структура и содержание Программы

      6. Программа состоит из 5 (пяти) модулей:

      1) нормативно-правового;

      2) психолого-педагогического;

      3) содержательного;

      4) технологического;

      5) вариативного.

      7. Темы вариативного модуля определяются слушателями в ходе входного анкетирования.

Глава 4. Организация, формы и методы, оценивание результатов образовательного процесса

      8. Курсы повышения квалификации организуются в режиме:

      1) смешанного обучения, где образовательный процесс сочетает в себе проведение этапов дистанционного обучения и очных занятий, а также самостоятельной работы слушателей в соответствии с учебно-тематическим планом курса согласно приложению 1 к настоящей Программе. Продолжительность курса составляет 240 часов.

      2) очного обучения в соответствии с учебно-тематическим планом курса согласно приложению 2 к настоящей Программе. Продолжительность курса составляет 72 часа.

      9. Образовательный процесс включает интерактивные формы и методы обучения: лекция, семинар, практическая работа, выездное практическое занятие, тренинг, презентация мини - урока, метод кейсов, проектный метод, обсуждение видеофильмов, а также вебинар, онлайн - форум, онлайн-консультация и самостоятельная работа слушателя с преподавателем, работа в малых группах, обучающие игры, обратная связь, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, мастер-класс, "круглый стол", защита индивидуальных портфолио и аналитических отчетов.

      10. При организации образовательного процесса в целях контроля и оценки знаний слушателей проводятся: самостоятельная работа, проектная работа (защита портфолио), презентация мини - урока (мини - мероприятия), промежуточное тестирование по психолого - педагогическому и содержательному модулям, итоговое тестирование по технологическому модулю. Задания для самостоятельной работы, тестовые задания включены в учебно - методический комплекс курса.

  Приложение 1
к Образовательной программе
курсов повышения
квалификации педагогических
кадров "Современные
педагогические технологии в
Высших учебных заведениях
в рамках обновленного
содержания образования"
для преподавателей
педагогических
специальностей высших
учебных заведений

Учебно-тематический план курса на 240 часов

      Сноска. Приложение 1 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 06.06.2019 № 261 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Тематика занятий

Очное обучение

Дистанционное обучение

Всего

Лекция

Лекция по выбору

Тренинг

Практическое занятие

СРСП

Защита портфолио

Онлайн-консультация

Вебинар

1.

Нормативно-правовой модуль

2

-

-

-

-

-

-

-

2

1.1

Программная статья Президента Республики Казахстан от 12 апреля 2017 года. "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру". Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года "План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ", Закон Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 года № 460

2

-

-

-

-


-

-

2

2.

Психолого-педагогический модуль

4

-

10

4

8

6

14

12

58

2.1

Теоретико-методологические основы обновленного содержания образования.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.2

Гуманистический подход в обучении (Дж.Дьюи, А.Маслоу, К.Роджерс). Когнитивный подход в обучении (Ж. Пиаже, М. Монтессори, Л.С. Выготский). Социально-ситуативный подход (А.Бандура). Компетентностный подход (Джон Равен, А. Шелтен, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин).

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.3

Методика развития компетентности обучающихся в условиях обновленного содержания образования. "STEM" (СТЭМ) образование – новые возможности. 

2

-

-

2

-

-

-

-

4

2.4

Обзор ведущих образовательных концепций (Таксономия результаов обучения Джона Биггса и Кевина Коллива, модель Колба – поэтапное формирование умственных действий, "Смена парадигм" Кена Робинсона.

-

-

-

2

-

-

-

2

4

2.5

Отечественные и зарубежные теории эмоционального интеллекта. Модели эмоционального интеллекта.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.6

Эмоциональный интеллект (Даниел Гоулман). Современные тенденции исследования эмоционального интеллекта.

2

-

-

-

-

-

-

-

2

2.7

Значение эмоционального интеллекта, история становления понятия "эмоциональный интеллект".

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.8

Психология личности и межличностных отношений.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2.9

Технологии развития эмоционального интеллекта преподавателей и обучающихся вуза.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.10

Диагностика эмоционального интеллекта.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.11

Технология развития критического мышления: методы диалогового обучения.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.12

Философия мотивации. Мотивация и саморегуляция. Технология профессиональной самореализации.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2.13

Определение дивергентного и конвергентного мышления. Связь дивергентного мышления и творческого потенциала обучающегося. Особенности разработки заданий, направленных на развитие дивергентного мышления обучающихся.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.

Содержательный модуль

6

-

24

8

16

8

32

24

118

3.1

Инновационные образовательные технологии. Современные дидактические концепции.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.2

Параметры педагогических измерений: Дублинские дескрипторы, таксономия Б.Блума.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.3

Сравнительный анализ Дублинских дескрипторов и таксономии Б.Блума

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.4

Структурные способы изложения учебного материала (линейный, концентрический, спиральный).

2

-

-

-

-

-

-

-

2

3.5

Интерактивные методы обучения: "SWOT"-анализ (СВОТ-анализ) (Питтер Друкер), ключи мудреца (Тони Райан), метод ассоциограмм, "Шесть шляп мышления" (Эдвард-де Боно), мозговой штурм (А.Ф. Осборн), технология эффективного чтения, метод ДЖИГСО.

-

-

4

-

-

-

-

2

6

3.6

Проблемно-ориентированное обучение. История возникновения и развития метода "case-study" (Кейс-стади).

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.7

Формирование кейса. Анализ кейса.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.8

Организация СРС с использованием метода"case-study" (Кейс-стади).

2

-

2

2

-

-

-

-

6

3.9

Проектная технология обучения как инструмент эффективной организации самостоятельной работы обучающихся.

2

-

2

2

-

-

-

-

6

3.10

Технология личностно-ориентированного обучения (Теории Н.А. Алексеева, И.А. Якиманской, В.В. Серикова и др.). Принципы личностно-ориентированного обучения в мотивации и эффективной организации самостоятельной работы обучающихся.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.11

Социально-психологические аспекты профессиональной деятельности преподавателя вуза.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.12

Исследование в действии.
Развитие исследовательской деятельности педагога.

-

-

2

-

-

-

-

2

4

3.13

Портфолио как технология оценивания учебных достижений обучающихся.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.14

Принципы системы целей обучения в обновленном содержании образования.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

3.15

Особенности учебно-методического комплекса обновленного содержания образования.

-

-

-

2

-

-

-

2

4

3.16

Разработка критериев и дескрипторов в соответствии с целями обучения обновленного содержания образования. Методика постановки "SMART" (СМАРТ) целей.

-

-

2

2

-

-

-

2

6

3.17

Современные подходы в оценивании учебных достижений обучающихся. Технология критериального оценивания обучающихся.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.18

Долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное планирование занятия. Основные подходы критериального оценивания в программе обновленного содержания образования.

-

-

4

-

-

-

-

-

4

3.19

Педагогически действенные инструменты: оценивание для обучения и оценивание обучения.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.20

Метод статистического контроля качества образования.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.

Технологический модуль

-

-

14

4

8

6

14

12

58

4.1

Технология СМАРТ-обучения.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.2

Методология и обзор систем дистанционного обучения. Современные технологии для организации онлайн-мероприятий.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.3

Массовые открытые онлайн курсы (МООК) как современная тенденция в системе повышения квалификации.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.4

Концепция и этапы создания электронных учебников. Интенсификация учебного процесса с использованием технологий мультимедиа.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.5

Коллаборативная среда как эффективная форма организации занятия.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.6

Инфографика как метод донесения сложной информации до аудитории.

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4.7

Tехнология дистанционного обучения.

-

-

-

2

-

-

-

-

2

4.8

Технология создания электронных учебников. Разработка электронных учебно-методических материалов по теме обучающегося.

-

-

4

2

-

-

-

-

6

4.9

Технологии разработки мультимедийного контента. Создание скринкастов по теме обучающегося.

-

-

2

-

-

-

-

-

2

4.10

Технологии поиска, монтажа, хранения и распространения мультимедийного контента. Создание мультимедийного контента по теме обучающегося.

-

-

4

-

-

-

-

-

4

4.11

Технологии создания мультимедийных презентаций с поддержкой видео и анимационных эффектов. Создание мультимедийных презентаций и тестов по теме обучающегося.

-

-

4

-

-

-

-

-

4

5.

Вариативный модуль

-

4

-

-

-

-

-

-

4


Лекции по выбору

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ИТОГО

12

4

48

16

32

20

60

48

240

      Примечание: 1 академический час – 45 минут

  Приложение 2
к Образовательной программе
курсов повышения квалификации
педагогических кадров
"Современные педагогические
технологии в высших учебных
заведениях в рамках
обновленного содержания
образования" для
преподавателей педагогических
специальностей высших
учебных заведений

Учебно-тематический план курса на 72 часа

      Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 06.06.2019 № 261 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Тематика занятий

Лекция

Лекции по выбору

Тренинг

Практическое занятие

СРСП

Защита портфолио

Всего

1.

Нормативно-правовой модуль

2

-

-

-

-

-

2

1.1

Программная статья Президента Республики Казахстан от 12 апреля 2017 года "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру". Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года "План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ".
Закон Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 года № 460

2

-

-

-

-

-

2

2.

Психолого-педагогический модуль

4

-

6

4

-

-

14

2.1

Методика развития компетентности обучающихся в условиях обновленного содержания образования. "STEM" (СТЭМ) образование – новые возможности. 

2

-

-

2

-

-

4

2.2

Обзор ведущих образовательных концепций (Таксономия результаов обучения Джона Биггса и Кевина Коллива, модель Колба – поэтапное формирование умственных действий, "Смена парадигм" Кена Робинсона, ).

-

-

-

2

-

-

2

2.3

Эмоциональный интеллект (Даниел Гоулман). Современные тенденции исследования эмоционального интеллекта.

2

-

-

-

-

-

2

2.4

Технологии развития эмоционального интеллекта преподавателей и обучающихся.

-

-

2

-

-

-

2

2.5

Технология профессиональной самореализации.

-

-

2

-

-

-

2

2.6

Принципы личностно-ориентированного обучения для мотивации и эффективной организации самостоятельной работы обучающихся.

-

-

2

-

-

-

2

3.

Содержательный модуль

6

-

24

8

-

-

38

3.1

Сравнительный анализ Дублинских дескрипторов и таксономии Б.Блума.

-

-

2

-

-

-

2

3.2

Структурные способы изложения учебного материала (линейный, концентрический, спиральный).

2

-

-

-

-

-

2

3.3

Интерактивные методы обучения: "SWOT"-анализ (СВОТ-анализ)(Питтер Друкер), ключи мудреца (Тони Райан), метод ассоциограмм, "Шесть шляп мышления" (Эдвард-де Боно), мозговой штурм (А.Ф.Осборн), технология эффективного чтения, метод ДЖИГСО.

-

-

6

-

-

-

6

3.4

Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием метода "case-study" (Кейс-стади).

2

-

2

2

-

-

6

3.5

Проектная технология обучения как инструмент эффективной организации самостоятельной работы обучающихся.

2

-

2

2

-

-

6

3.6

Исследование в действии. Развитие исследовательской деятельности педагога.

-

-

2

-

-

-

2

3.7

Портфолио как технология оценки учебных достижений обучающихся.

-

-

2

-

-

-

2

3.8

Принципы системы целей обучения в обновленном содержании образования.

-

-

2

-

-

-

2

3.9

Особенности учебно-методического комплекса обновленного содержания образования.

-

-

-

2

-

-

2

3.10

Разработка критериев и дескрипторов в соответствии с целями обучения обновленного содержания образования. Методика постановки "SMART" (СМАРТ) целей.

-

-

2

2

-

-

4

3.11

Долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное планирование занятия. Основные подходы критериального оценивания в программе обновленного содержания образования.

-

-

4

-

-

-

4

4.

Технологический модуль

-

-

14

4

-

-

18

4.1

Tехнология дистанционного обучения

-

-

-

2

-

-

2

4.2

Технология создания электронных учебников. Разработка электронных учебно-методических материалов по теме обучающегося.

-

-

4

2

-

-

6

4.3

Технологии разработки мультимедийного контента. Создание скринкастов по теме обучающегося.

-

-

2

-

-

-

2

4.4

Поиск, монтаж, хранение и распространение мультимедийного контента по теме обучающегося.

-

-

4

-

-

-

4

4.5

Технологии создания мультимедийных презентаций с поддержкой видео и анимационных эффектов. Создание мультимедийных презентаций и тестов по теме обучающегося.

-

-

4

-

-

-

4


ИТОГО

12

-

44

16

-

-

72

      Примечание: 1 академический час – 45 минут