Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2016 жылғы 31 наурыздағы № 62 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 29 сәуірде № 13659 болып тіркелді.

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 6) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының (бұдан әрі - Академия) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің үлгілік оқу жоспарлары:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 7М042 "Құқық" даярлау бағыты (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша магистратураның үлгілік оқу жоспары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 7М042 "Құқық" даярлау бағыты (бейіндік бағыт) бойынша магистратураның үлгілік оқу жоспары;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес 7М123 "Қоғамдық қауіпсіздік" даярлау бағыты (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша магистратураның үлгілік оқу жоспары;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес 7М123 "Қоғамдық қауіпсіздік" даярлау бағыты (бейіндік бағыт) бойынша магистратураның үлгілік оқу жоспары;

      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес 7D042 "Құқық" даярлау бағыты (бейіндік бағыт) бойынша докторантураның үлгілік оқу жоспары;

      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес 7D042 "Құқық" даярлау бағыты (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша докторантураның үлгілік оқу жоспары;

      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес 7D123 "Қоғамдық қауіпсіздік" даярлау бағыты (бейіндік бағыт) бойынша докторантураның үлгілік оқу жоспары;

      8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес 7D123 "Қоғамдық қауіпсіздік" даярлау бағыты (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша докторантураның үлгілік оқу жоспары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Академияның Ректоры Ұ.С. Байжанов:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары И.Д. Меркельге жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Бас Прокуроры

А. Дауылбаев

      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасының

      Білім және ғылым министрі

      __________________ Е. Сағадиев

      2016 жылғы 4 сәуір  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы 31 наурыздағы
№ 62 бұйрығына 1-қосымша

7М042 "Құқық" даярлау бағыты (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша магистратураның үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 2 жыл

      Берілетін дәрежесі: заң ғылымдарының магистрі

Пәндер циклы

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бақылау нысаны

1. Теориялық оқыту

84


БП

1.1. Базалық пәндер циклі

24


ЖК

1) жоғары оқу орны компоненті, оның ішінде


18IYa 5202

Шет тілі (кәсіби)

3

Емтихан

Ped 5203

Жоғары мектеп педагогикасы

2

Емтихан

Psi 5204

Басқару психологиясы

2

Емтихан

ПП

2) педагогикалық практика


6

Есеп

ПД

1.2. Бейіндік пәндер циклы


60


ВК

1) жоғары оқу орны компоненті


44


ЗП

2) зерттеу практикасы


16

Есеп

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы

24


МҒЗЖ

Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

24

Есеп

3. Оқытудың қосымша түрлеріОҚТ
4. Қорытынды аттестаттау

12


КМЭ

1) кешенді мемлекеттік емтихан

4

емтихан

МДРжҚ

2) магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау

8

қорғау


Барлығы:

120  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы 31 наурыздағы
№ 62 бұйрығына 4-қосымша

7М042 "Құқық" даярлау бағыты (бейіндік бағыт) бойынша магистратураның үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 1 жыл

      Берілетін дәрежесі: құқық магистрі

Пәндер циклы

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бақылау нысаны

Оқыту мерзімі 1 жыл

Оқыту мерзімі 1,5 жыл

1. Теориялық оқыту

35

60


БП

1.1. Базалық пәндер циклы


6

10


ЖК

1) жоғары оқу орны компоненті, оның ішінде


6

10IYa 5201

Шет тілі (кәсіби)

2

3

емтихан

Men 5202

Менеджмент

2

3

емтихан

Psi 5203

Басқару психологиясы

2

4

емтихан

БП

1.2. Бейіндеуші пәндер циклы


29

50


ЖК

1) жоғары оқу орны компоненті


14

30


ӨП

2) өндірістік практика


15

20

есеп

2. Эксперименттік-зерттеу жұмысы

13

18


МЭЗЖ

Тағылымдамадан өту мен магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы

13

18


3. Оқытудың қосымша түрлері
ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
4. Қорытынды аттестаттау

12

12


КМЕ

1) кешенді мемлекеттік емтихан

4

4

емтихан

МЖРжҚ

2) магистрлік жобаны ресімдеу және қорғау

8

8

қорғау


Барлығы:

60

90


  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы 31 наурыздағы
№ 62 бұйрығына 3-қосымша

7M123 "Қоғамдық қауіпсіздік" даярлау бағыты (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша магистратураның үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 2 жыл

      Берілетін дәрежесі: ұлттық қауіпсіздік және әскери іс магистрі

Пәндер циклы

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бақылау нысаны

1. Теориялық оқыту

84


БП

1.1. Базалық пәндер циклі

24


ЖК

1) жоғары оқу орны компоненті, оның ішінде


18IYa 5202

Шет тілі (кәсіби)

3

емтихан

Ped 5203

Жоғары мектеп педагогикасы

2

емтихан

Psi 5204

Басқару психологиясы

2

емтихан

ПП

2) педагогикалық практика


6

есеп

ПД

1.2. Бейіндік пәндер циклы


60


ВК

1) жоғары оқу орны компоненті


44


ЗП

2) зерттеу практикасы


16

есеп

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы

24


МҒЗЖ

Тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы

24

есеп

3. Оқытудың қосымша түрлеріОҚТ
4. Қорытынды аттестаттау

12


КМЭ

1) кешенді мемлекеттік емтихан

4

емтихан

МДРжҚ

2) магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау

8

қорғау


Барлығы:

120  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы 31 наурыздағы
№ 62 бұйрығына 4-қосымша

7M123 "Қоғамдық қауіпсіздік" даярлау бағыты (бейіндік бағыт) бойынша магистратураның үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 1 жыл

      Берілетін дәрежесі: ұлттық қауіпсіздік және әскери іс магистрі

Пәндер циклы

Пәннің коды

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бақылау нысаны

Оқыту мерзімі 1 жыл

Оқыту мерзімі 1,5 жыл

1. Теориялық оқыту

35

60


БП

1.1. Базалық пәндер циклы


6

10


ЖК

1) жоғары оқу орны компоненті, оның ішінде


6

10IYa 5201

Шет тілі (кәсіби)

2

3

емтихан

Men 5202

Менеджмент

2

3

емтихан

Psi 5203

Басқару психологиясы

2

4

емтихан

БП

1.2. Бейіндеуші пәндер циклы


29

50


ЖК

1) жоғары оқу орны компоненті


14

30


ӨП

2) өндірістік практика


15

20

есеп

2. Эксперименттік-зерттеу жұмысы

13

18


МЭЗЖ

Тағылымдамадан өту мен магистрлік жобаны орындауды қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы

13

18


3. Оқытудың қосымша түрлері
ОҚТ

Оқытудың қосымша түрлері
4. Қорытынды аттестаттау

12

12


КМЕ

1) кешенді мемлекеттік емтихан

4

4

емтихан

МЖРжҚ

2) магистрлік жобаны ресімдеу және қорғау

8

8

қорғау


Барлығы:

60

90


  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы 31 наурыздағы
№ 62 бұйрығына 5-қосымша

8D042 "Құқық" даярлау бағыты (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша докторантураның үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 3 жыл

      Берілетін дәрежесі: PhD философия докторы

Пәндер циклы

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бақылау нысаны


1. Білім беру компоненті

53


БД

1.1. Базалық пәндер циклы

6


ЖК

1) жоғары оқу орнының компоненті

32) педагогикалық практика

3

есеп

БП

1.2. Бейіндік пәндер циклы

47


ЖК

1) жоғары оқу орнының компоненті

43


ЗП

2) зерттеу практикасы

4

есеп

ҒЗЖ

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы

115


ДҒЗЖ

Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы

115

есеп

ОҚТ

3. Оқытудың қосымша түрлеріҚА

4. Қорытынды аттестаттау

12


ДДЖжҚ

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау


қорғау


Барлығы:

180  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы 31 наурыздағы
№ 62 бұйрығына 6-қосымша

8D042 "Құқық" даярлау бағыты (бейіндік бағыт) бойынша докторантураның үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 3 жыл

      Берілетін дәрежесі: құқық докторы

Пәндер циклы

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бақылау нысаны


1. Білім беру компоненті

53


БД

1.1. Базалық пәндер циклы

6


ЖК

1) жоғары оқу орнының компоненті

32) педагогикалық практика

3

есеп

БП

1.2. Бейіндік пәндер циклы

47


ЖК

1) 1) жоғары оқу орнының компоненті

43


ЗП

2) зерттеу практикасы

4

есеп

ҒЗЖ

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы

115


ДҒЗЖ

Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы

115

есеп

ОҚТ

3. Оқытудың қосымша түрлеріҚА

4. Қорытынды аттестаттау

12


ДДЖжҚ

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау


қорғау


Барлығы:

180


  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы 31 наурыздағы
№ 62 бұйрығына
7-қосымша

8D123 "Қоғамдық қауіпсіздік" даярлау бағыты (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша докторантураның үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспары 7-қосымшамен толықтырылды – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 3 жыл

      Берілетін дәрежесі: PhD философия докторы

Пәндер циклы

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бақылау нысаны


1. Білім беру компоненті

53


БД

1.1. Базалық пәндер циклы

6


ЖК

1) жоғары оқу орнының компоненті

32) педагогикалық практика

3

есеп

БП

1.2. Бейіндік пәндер циклы

47


ЖК

1) 1) жоғары оқу орнының компоненті

43


ЗП

2) зерттеу практикасы

4

есеп

ҒЗЖ

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы

115


ДҒЗЖ

Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы

115

есеп

ОҚТ

3. Оқытудың қосымша түрлеріҚА

4. Қорытынды аттестаттау

12


ДДЖжҚ

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау


қорғау


Барлығы:

180


 
  Қазақстан Республикасы
Бас Прокурорының
2016 жылғы 31 наурыздағы
№ 62 бұйрығына
8-қосымша

8D123 "Қоғамдық қауіпсіздік" даярлау бағыты (бейіндік бағыт) бойынша докторантураның үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспары 8-қосымшамен толықтырылды – ҚР Бас Прокурорының 10.07.2019 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Оқу мерзімі: 3 жыл

      Берілетін дәрежесі: ұлттық қауіпсіздік және әскери іс докторы

Пәндер циклы

Пәннің атауы

Кредиттер саны

Бақылау нысаны


1. Білім беру компоненті

53


БД

1.1. Базалық пәндер циклы

6


ЖК

1) жоғары оқу орнының компоненті

32) 2) педагогикалық практика

3

есеп

БП

1.2. Бейіндік пәндер циклы

47


ЖК

1) жоғары оқу орнының компоненті

43


ЗП

2) зерттеу практикасы

4

есеп

ҒЗЖ

2. Ғылыми-зерттеу жұмысы

115


ДҒЗЖ

Тағылымдамадан өтуді және докторлық диссертацияны орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы

115

есеп

ОҚТ

3. Оқытудың қосымша түрлеріҚА

4. Қорытынды аттестаттау

12


ДДЖжҚ

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау


қорғау


Барлығы:

180Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады