Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 204 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 26 мамырда № 15173 болып тіркелді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 30.11.2018 № 658 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 12) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 30.11.2018 № 658 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (Д. Ахмед-Заки) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялау үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Э.А. Суханбердиеваға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрі
Е. Сағадиев

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 2 мамырдағы
№ 204 бұйрығымен
бекітілген

Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 30.11.2018 № 658 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 12) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17450 болып тіркелген) (бұдан әрі – Үлгілік қағидалар) сәйкес әзірленді және ұлттық бірыңғай тестілеуді (бұдан әрі – ҰБТ) өткізу тәртібін белгілейді.

      2. Осы қағидаларда келесі ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақпараттық парақ – ҰБТ өткізу пунктінде (бұдан әрі – ҰБТӨП) немесе базалық жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) ҰБТ сертификатымен бірге, сондай-ақ республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін өтініш беру кезінде жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясы беретін, таңдаған бейіндік пәндер комбинациясына сәйкес берілетін парақ. Ақпараттық парақ: білім беру бағдарламалар топтарының тізбесі, ағымдағы жылы бөлінген білім беру гранттарының саны және өткен жылғы білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижелері туралы ақпаратты қамтиды;

      2) арнайы пән – қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларының арнайы пәндері бойынша білімі мен құзыретін бағалауға бағытталған пән;

      3) базалық жоғары оқу орындары – ҰБТ-ны өткізуді жүзеге асыратын ЖОО-лар;

      4) базалық ЖОО-лардың қабылдау комиссиясы – ҰБТ-ны өткізуді жүзеге асыратын ЖОО жанындағы комиссия;

      5) бейіндік пән – таңдаған оқу бейініне сәйкес терең академиялық білімінің тұрақтылығын анықтайтын, пән саласындағы білім мен құзыретті толық бағалауға бағытталған оқу пәні;

      6) жалпы кәсіптік пән – қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларының жалпы кәсіптік пәндері бойынша білімі мен құзыретті бағалауға бағытталған пән;

      7) жауап парағы – түсуші тест тапсырмаларының жауаптарын белгілейтін ҰБТ нәтижелерін бағалауға арналған арнайы бланк;

      8) жауап парақтарының көшірмесі – тестілеу нәтижелерін бағалауға арналған құжат болып табылмайтын ҰБТ-дан кейін балдарды өз бетінше санауға арналған бланк;

      9) желілік ЖОО-лар – ҰБТ-ға қатысу үшін құжаттарды қабылдауды жүзеге асыратын ЖОО-лар;

      10) желілік ЖОО-лардың қабылдау комиссиясы – ҰБТ-ға қатысу үшін түсушілерден құжаттарды қабылдауды жүзеге асыратын ЖОО жанындағы комиссия;

      11) нұсқаларды тарату парағы – қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына оқуға түсушілер үшін кітапша нұсқасының аудиториядағы белгілі бір орын нөміріне бекітілгендігі туралы ақпаратты қамтитын парақ;

      12) отырғызу парағы – түсушілерді аудиторияда орындар бойынша бөлу парағы;

      13) ҰБТ – жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына түсуге арналған іріктеу емтихандарының бір нысаны;

      14) ҰБТӨП - ҰБТ өткізу пункті;

      15) шекті балл – тестілеудің әрбір пәні мен барлық пәндер немесе пәндер бойынша және кейбір ЖОО-лар мен жекелеген білім беру бағдарламалары топтары үшін Үлгілік қағидалармен белгіленген, республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін белгіленген балдардың минималды жиынтығы;

      16) сертификат – ҰБТ-да алған балдарын ресми растайтын, белгіленген түрдегі атаулы құжат.

      3. ҰБТ:

      1) қалауы бойынша ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушыларына;

      2) қалауы бойынша республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін немесе республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алу үшін орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілеріне;

      3) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне;

      4) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне;

      5) республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдану үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдарға;

      6) ЖОО-ға ақылы негізде қабылдау үшін жоғары оқу орнының бірінші академиялық кезеңі аяқталғанға дейін күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылданған адамдарға;

      7) ЖОО-ға ақылы негізде шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және басқа білім беру бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғаларға өткізіледі.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 15.03.2019 № 116 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. ҰБТ өткізу тәртібі

1-параграф. ҰБТ-ға қатысу үшін құжаттар қабылдау

      4. ҰБТ-ға қатысу үшін өтініш осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес немесе "Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4991 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 502 бұйрық) бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгіде келесі мерзімдерде:

      1) күнтізбелік жылғы 1 және 15 желтоқсан аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген адамдар үшін;

      2) күнтізбелік жылғы 1 және 15 ақпан аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген адамдар үшін;

      3) күнтізбелік жылғы 1 сәуір мен 10 мамыр аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген адамдар үшін;

      4) күнтізбелік жылғы 10 мамыр мен 5 маусым аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген адамдар үшін;

      5) күнтізбелік жылғы 25 шілде мен 3 тамыз аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 2), 3), 5) және 7) тармақшаларында көрсетілген адамдар үшін өткізіледі.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 15.03.2019 № 116 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Осы Қағидалардың 4-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген, орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушылары ҰБТ-ға қатысу үшін ҰБТӨП-ке мынадай құжаттарды:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес немесе № 502 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгідегі, жеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылған өтінішті;

      2) 3 x 4 сантиметр көлеміндегі екі фотосуретті;

      3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;

      Бұл ретте жасы 16-ға толмаған және жеке басын куәландыратын құжаты жоқ адамдар туу туралы куәлігінің көшірмесін тапсырады.

      4) тестілеуге қатысу үшін ақы төлегені туралы түбіртекті;

      5) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзі білім алатын орта білім беру ұйымының анықтамасын тапсырады.

      6. Осы Қағидалардың 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ЖОО-ға бірінші академиялық кезең аяқталғанға дейін күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылданған адамдар ҰБТ-ға қатысу үшін желілік ЖОО-ға мынадай құжаттарды:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес немесе №502 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгідегі, жеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылған өтінішті;

      2) 3 x 4 сантиметр көлеміндегі екі фотосуретті;

      3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;

      4) тестілеуге қатысу үшін ақы төлегені туралы түбіртекті тапсырады.

      7. Осы Қағидалардың 4-тармағының 1) және 5) тармақшаларында көрсетілген, ЖОО-ға ақылы негізде шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және басқа білім беру бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғалар ҰБТ-ға қатысу үшін желілік ЖОО-ларға мынадай құжаттарды:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес немесе № 502 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгідегі, жеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылған өтінішті;

      2) 3 x 4 сантиметр көлеміндегі екі фотосуретті;

      3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;

      4) тестілеуге қатысу үшін ақы төлегені туралы түбіртекті тапсырады.

      8. Осы Қағидалардың 4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген, орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері ҰБТ-ға қатысу үшін ҰБТӨП-ке мынадай құжаттарды:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес немесе № 502 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгідегі, жеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылған өтінішті;

      2) 3 x 4 сантиметр көлеміндегі екі фотосуретті;

      3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;

      Бұл ретте жасы 16-ға толмаған және жеке басын куәландыратын құжаты жоқ адамдар туу туралы куәлігінің көшірмесін тапсырады.

      4) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзі білім алатын орта білім беру ұйымының анықтамасын тапсырады.

      9. Осы Қағидалардың 4-тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген, орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері, халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар ҰБТ-ға қатысу үшін желілік ЖОО-ға мынадай құжаттарды:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес немесе № 502 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгідегі, жеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылған өтінішті;

      2) 3 x 4 сантиметр көлеміндегі екі фотосуретті;

      3) орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі туралы құжатты (түпнұсқа);

      Бұл ретте, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының күнтізбелік жылғы бітірушілері білімі туралы құжаттың орнына осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша білім алған мамандығының (біліктілігінің) коды мен атауын көрсете отырып, өзі оқыған білім беру ұйымы беретін, ағымдағы жылы оқуды аяқтағандығы туралы анықтама береді.

      4) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;

      5) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 907 бұйрық) бекітілген 086-У нысандағы медициналық анықтаманы;

      6) тестілеуге қатысу үшін ақы төлегені туралы түбіртекті тапсырады.

      10. ҰБТ-ға қатысу үшін мүгедек балалар және мүгедектер (көру, есту, тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған) "Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып тіркелген) бекітілген мүгедектікті белгілеу туралы құжатты ұсынған кезде мемлекеттік комиссия төрағасының атына:

      1) жеке аудиторияның;

      2) көру, тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған мүгедек балалар және мүгедектер үшін ҰБТ шеңберінде тапсырылатын пәндердің мұғалімі болып табылмайтын көмекші және (немесе) көру функциялары бұзылған мүгедек балалар және мүгедектер үшін ымдау тілін білетін маманның қажеттілігі туралы еркін нысандағы қосымша өтініш бере алады.

      11. Халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері болмаған жағдайда, ҰБТ-ға қатысу үшін өтінішті оқуға түсушінің туу туралы куәлігінің немесе түсушіні асырап алу туралы құжатының көшірмесін және ата-анасының немесе асырап алушының жеке басын куәландыратын құжатты ұсынғанда, олардың ата-анасы немесе асырап алушысы бере алады. Өтініш орта білім беру ұйымының ағымдағы оқу жылында халықаралық алмасу бағдарламалары бойынша білім алуға жіберу туралы бұйрықтан көшірме болғанда желілік ЖОО-ларда қабылданады.

      12. ҰБТ-ға қатысуға өтініш берген түсушілер үшін құжаттар қабылдағандығы жөнінде қолхат (еркін нысандағы) беріледі.

      13. ҰБТ ҰБТӨП немесе базалық ЖОО-лар базасында өткізіледі.

      14. Базалық және желілік ЖОО қабылдау комиссияларының құрамы ЖОО бірінші басшысымен немесе оның міндетін атқарушы тұлғамен бекітіледі.

      Желілік ЖОО қабылдау комиссиясының функциялары:

      1) түсушілерге таңдаған жоғары білімнің білім беру бағдарламалары топтары бойынша консультация беру, тестілеу рәсімімен таныстыру;

      2) түсушілердің құжаттарын қабылдауды және тексеруді ұйымдастыру;

      3) тестілеуге кіруге рұқсаттамалар мен белгіленген үлгідегі № 502 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша ҰБТ сертификаттарын (бұдан әрі - сертификат) және осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша таңдаған бейіндік пәндер комбинациясына сәйкес ақпараттық парақтарды беруді қамтамасыз ету.

      Базалық ЖОО қабылдау комиссиясының функциялары:

      1) желілік ЖОО-ның техникалық хатшылары мен жауапты хатшыларына консультация беруді ұйымдастыру;

      2) түсушілерді таңдаған жоғары білімнің білім беру бағдарламалары топтары бойынша кеңес беру, тестілеу процедурасымен таныстыру;

      3) түсушілердің құжаттарын қабылдау мен тексеруді ұйымдастыру;

      4) тестілеу өткізу үшін аудиториялық қорды қалыптастыру;

      5) тестілеуге техникалық жабдықтардың жұмысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

      6) сертификаттарды және ақпараттық парақтарды басып шығаруды және желілік ЖОО-ның жауапты хатшыларына беруді ұйымдастыру;

      7) тестілеуге кіруге рұқсаттамалар мен бейіндік пәндер комбинациясы көрстетілген ақпараттық парақтарды беруді ұйымдастырады.

      15. Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарының түсушілерін қоспағанда, түсушілер Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқу тілі) және екі бейіндік пән бойынша ҰБТ тапсырады.

      Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарына түсуші тұлғалар Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы (оқу тілі) бойынша ҰБТ тапсырады.

      Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және басқа білім беру бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғалар екі бейіндік бойынша ҰБТ тапсырады.

      16. Түсушілер ҰБТ-ны қалауы бойынша қазақ немесе орыс немесе ағылшын тілінде тапсырады.

      Бұл ретте ҰБТ-ны ағылшын тілінде тапсыратын түсушілер үшін Қазақстан тарихы бойынша тестілеу қалауы бойынша қазақ немесе орыс тілінде өткізіледі. ҰБТ-ны ағылшын тілінде тапсыратын түсушілер үшін ЖОО-дағы оқыту тілі Қазақстан тарихы бойынша тестілеу тапсыру тіліне сәйкес анықталады.

      17. Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларының ұқсас бағыттарына оқуға түсушілер үшін ҰБТ олардың қалауымен қазақ немесе орыс тілінде жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша өткізіледі.

      18. Шығармашылық дайындықты талап ететін, қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларының ұқсас бағыттарына оқуға түсушілер үшін ҰБТ арнайы пән бойынша өткізіледі.

      19. Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларының ұқсас бағыттарына оқуға түсушілерді қоспағанда орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін ҰБТ тест тапсырмаларының саны:

      1) Қазақстан тарихы бойынша – 20;

      2) математикалық сауаттылық бойынша – 20;

      3) оқу сауаттылығы (оқу тілі) бойынша – 20;

      4) бірінші бейіндік пән бойынша – 30;

      5) екінші бейіндік пән бойынша – 30.

      Ұлттық бірыңғай тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес белгіленген.

      Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және басқа білім беру бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғалар үшін ҰБТ тест тапсырмаларының саны:

      1) бірінші бейіндік пән бойынша – 30;

      2) екінші бейіндік пән бойынша – 30.

      20. Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін ҰБТ-ның тест тапсырмаларының саны:

      1) жалпы кәсіптік пән бойынша - 20;

      2) арнайы пән бойынша - 40.

      Оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларына түсушілер үшін ұлттық бірыңғай тестілеудің жалпы кәсіптік және арнайы пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі осы бұйрыққа 5-1 қосымшаға сәйкес белгіленеді.

      Ескерту. 20-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 30.04.2019 № 178 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21. Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін (ағылшын) меңгергенін растайтын: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) - кемінде 310 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті балл – 79-ден кем емес), (TOEFL (ТОЙФЛ) шекті балл –567 баллдан кем емес), International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), шекті балл – 6.0 баллдан кем емес) халықаралық сертификаттары бар адамдар қалауы бойынша "Шет тілі (ағылшын)" бейіндік пәнін немесе арнайы пән бойынша тестілеу тапсырудан босатылады.

      Осы тармақта көрсетілген шет тілі (ағылшын) бойынша тест тапсырғандығы туралы сертификаттардың біреуі бар тұлғаларға республикалық бюждет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін өтініш беру кезінде, сондай-ақ ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау кезінде орта немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері үшін 40 балл; қысқартылған оқу мерзімін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін 50 балл есептеледі.

      Ұсынылған сертификаттардың түпнұсқалығын республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру конкурсына өтініш берген немесе ЖОО-ға ақылы негізде оқуға қабылдау кезінде желілік ЖОО тексереді.

      Ескерту. 21-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 15.03.2019 № 116 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. ҰБТ бойынша ең жоғары балл – 140 балл.

      Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобына түсетін тұлғалар үшін ҰБТ бойынша ең жоғары балл – 120 балл.

      23. Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін ҰБТ бойынша ең жоғары балл - 70 балл.

      Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін және шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін ҰБТ бойынша ең жоғары балл – 70 балл.

      24. ҰБТ-ға 3 сағат 50 минут беріледі.

      Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін ҰБТ-ға 1 сағат 40 минут беріледі.

      25. Шығармашылық білім беру бағдарламаларына түсетін тұлғалар ҰБТ-ға қатысу үшін ҰБТӨП-ке немесе одан әрі оқуды жоспарлаған желілік ЖОО-ға өтініш береді.

      26. ҰБТ-ға қатысу үшін өтініш білдіріп, оның нәтижелері бойынша республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысатын түсушілерге, рұқсаттамада көрсетілген күні тестілеуге қатыспаған болса, тестілеу тапсыру тіліне сәйкес аудиторияда орын болған жағдайда және келесі дәлелді себептер бойынша ҰБТ-ны өткізу кезеңінде келесі күндердің бірінде қатысу мүмкіндігі беріледі:

      1) денсаулық жағдайы бойынша № 907 бұйрығымен бекітілген № 035-1/Е нысанға сәйкес дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы болған жағдайда;

      2) тізбесі "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (бұдан әрі – Кодекс) айқындалған жақын туыстарының қайтыс болуын растайтын құжаттар болған кезде;

      3) төтенше жағдайлар кезінде.

      27. ҰБТ өткізу ережелерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін ҰБТӨП-ке және базалық ЖОО-ға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің өкілдері (бұдан әрі - Министрлік өкілдері) жіберіледі, олар сондай-ақ аудитория мен дәліз бойынша кезекші қызметін атқарады.

      28. ҰБТ өткізілетін корпустарда тестілеу күндері тестілеу үшін пайдаланылмайтын барлық аудиториялар, кабинеттер, бөлмелер (әжетхана бөлмелерінен басқа), сондай-ақ түсушілердің кіру және шығу есіктерінен басқа барлық кіру есіктері жабылып, мөрленеді. Ғимараттың сыртында орналасқан әжетхана бөлмелеріне апаратын жол мен аумаққа бөтен адамдардың кіруі шектеледі.

      29. Ғимаратқа іске қосу үшін пайдаланылатын кіретін есіктер бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте бейнебақылау жазбасы ҰБТ аяқталғаннан кейінгі 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде "Ұлттық тестілеу орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының мұрағатына тапсырылады.

      30. Тестілеуге кіргізу кезінде қол және рамалық металліздегіштер пайдаланылады. Тестілеуге кіргізу кезінде металліздегіштерді қолдану тестілеу өткізу барысында түсушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың ғимаратқа тыйым салынған заттарды алып кіруін болдырмау үшін қолданылады.

      31. ҰБТ өткізу үшін жергілікті жерлерде уәкілетті органмен бекітілетін ҰБТ ұйымдастыру және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссиялар (бұдан әрі – мемлекеттік комиссиялар) құрылады.

      32. Мемлекеттік комиссияның төрағасы болып ҰБТ-ны ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ететін, сонымен қатар металліздегіштер, радиоэлектрондық және ұялы байланыс сигналдарын өшіретін және бейнебақылау құралдарын қолдануды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының басшылары немесе қалалық, аудандық білім бөлімдерінің (басқармаларының) басшылары тағайындалады.

      33. Мемлекеттік комиссияның құрамына облыстар немесе республикалық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің өкілдері, құқық қорғау органдарының, қоғамдық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіреді.

      Бұл ретте мемлекеттік комиссия құрамына күнтізбелік жылы жақын туыстығы Кодекспен белгіленген ҰБТ тапсыратын адамдардың туыстары кірмейді.

      Мемлекеттік комиссия мүшелерінің саны бес адамды құрайды. Мемлекеттік комиссияның шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелер санының жай көпшілік даусымен қабылданады және отырыс хаттамаларымен ресімделеді, оған білім беру ұйымдарының немесе (басқармаларының) білім бөлімдерінің білікті қызметкерлері қатарынан тағайындалатын төраға мен хатшы қол қояды. Дауыстар тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып саналады.

      Мемлекеттік комиссия:

      1) ҰБТӨП-те немесе базалық ЖОО-да тестілеу өткізу үшін аудиторлық қорды бекітеді;

      2) Құқық қорғау органдарының өкілдерімен бірлесіп, тестілеу басталғанға дейін ғимаратты терроризмге қарсы қорғалу мәніне тексеруді, сондай-ақ тестілеуді өткізу кезеңінде қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      3) түсушілерді тестілеуге кіргізуді ұйымдастырады;

      4) тестілеуге кіргізу барысында металл іздегіштерді пайдалануды және қоғамдық тәртіпті сақтауды ұйымдастырады;

      5) "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы есепке алу және есеп беру құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) 135-қосымшаға сәйкес ұтқыр және радиоэлектрондық байланыс сигналдарын беретін құрылғыларды пайдалануды, сондай-ақ электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасын алуды ұйымдастырады;

      6) ҰБТ өткізу кезінде кезекшілермен және медициналық қызметкерлермен жұмысты ұйымдастырады;

      7) тестілеу материалдары салынған қаптарды ашу процесіне қатысады;

      8) тестілеуге кіргізу барысында тәркіленген тыйым салынған заттарды

      сақтауды қамтамасыз етеді;

      9) көру қабілеті, тірек-қозғалыс аппаратының функциялары, есту қабілеті

      бұзылған мүгедектер мен мүгедек балалар үшін мүгедектігі туралы белгіленген құжатты көрсеткен жағдайда ҰБТ шеңберінде тапсырылатын пән мұғалімі болып табылмайтын немесе ымдау тілін меңгерген маман беруді ұйымдастырады;

      10) дұрыс жауаптар кодтарының және ҰБТ нәтижелерінің (апелляцияны есепке алмағандағы және алғандағы) жалпы шолу үшін ұсынылуын ұйымдастырады;

      11) апелляциялық комиссияның жұмысы үшін жағдай жасайды;

      12) сертификаттар мен таңдаған бейіндік пәндер комбинациясына сәйкес ақпараттық парақтарды беруді ұйымдастырады.

      13) кезекшілер құрамын бекіту және оларға нұсқаулық өткізу.

      Ескерту. 33-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 15.03.2019 № 116 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      34. ҰБТӨП басшысы мен базалық және (немесе) желілік ЖОО-ның қабылдау комиссиясы жауап парағын дұрыс толтыру бойынша оқуға түсушілерге алдын ала кеңес береді.

2-параграф. ҰБТ өткізу процесі

      35. ҰБТ келесі мерзімдерде:

      1) күнтізбелік жылғы 15 және 20 қаңтар аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген адамдар үшін;

      2) күнтізбелік жылғы 24 және 29 наурыз аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген адамдар үшін;

      3) күнтізбелік жылғы 20 маусым бен 5 шілде аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген адамдар үшін;

      4) күнтізбелік жылғы 17 және 20 тамыз аралығында осы Қағидалардың 3-тармағының 2), 3), 5) және 7) тармақшаларында көрсетілген адамдар үшін өткізіледі.

      36. Түсушілер аудиторияға бір-бірден кіргізіледі, бұл ретте жеке басын растайтын құжат негізінде түсушінің жеке басы, жасы 16-ға толмаған түсушілердің жеке басы анықтама негізінде сәйкестендіріледі. Содан соң рұқсаттама және рұқсаттама түбіртегі осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырылып тексеріледі.

      37. Тестілеуге кіргізу барысында бөгде адам анықталған жағдайда Министрлік өкілі осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тестілеуге жіберу барысында бөгде тұлғаны анықтау актісін жасайды, тестіленуші тестілеуге кіргізілмейді.

      38. Тестілеу өткізілетін күні таңертең Министрлік өкілі отырғызу парағын басып шығарады.

      39. Түсушілер осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша отырғызу парағындағы нөмірге сәйкес орын алады, ол түсушілердің отырғызу орнының нөмірі бойынша сұрыпталады.

      40. Түсушілер отырғызылғаннан кейін Министрлік өкілі түсушілерге тестілеу материалдарымен жұмыс істеу ережелерін түсіндіреді. Одан әрі министрлік өкілі аудиториядан үш түсушінің қатысуымен тестілеу материалдары бар қорапты ашуды ұйымдастырады. Шақырылған түсушілер қораптағы мөрдің бүтіндігін тексереді. Осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Тестілеу материалдарын ашу туралы актісі жасалып, қорап ашылады және қораптағы тестілеу материалдары саналады.

      41. Бірінші кезекте жауап парақтары мен жауап парақтарының көшірмелері (тестілеуден кейін балдарды өздігінен санауға арналған арнайы бланкілер) таратылады.

      42. Жауап парағының қызметтік секторлары толтырылған соң түсушілерге пәндер бойынша тест тапсырмалары бар кітапшалар таратылады.

      Қысқартылған оқу мерзімі көзделген білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге кітапшалар осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша нұсқаларды тарату парағына сәйкес таратылады.

      43. ҰБТ-ның жауап парағы осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша келесі тәртіппен толтырылады:

      1) 1-секторда түсушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) жазылады;

      2) 2-секторда жоғарғы торкөздерге көлденеңінен түсушінің рұқсаттамасында көрсетілген тестіленушінің жеке коды (бұдан әрі - ТЖК) жазылады. Әр санның астындағы торкөздегі сандарға сәйкес дөңгелекшелер боялады;

      3) 3 және 4-секторларда тестілеу тапсыру кезінде түсушінің отыратын орны және кітапшасының нұсқасы боялады;

      4) 5-секторда түсуші ҰБТ тапсыратын лек пен аудитория нөмірі қойылады. Лек нөмірі тестілеу болатын күн бойынша анықталады;

      5) 6-сектор шығармашылық емтихан тапсыратын түсушілерге арналған;

      6) 7, 8 және 9-секторларда Қазақстан тарихы, Математикалық сауаттылық және Оқу сауаттылығы пәндері бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады.

      7, 8 және 9-секторлардағы әр тест тапсырмасы берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауды талап етеді. Таңдалған жауап сол пәннің секторында сәйкес дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді;

      7) 10 және 11-секторларда 2 бейіндік пән бойынша тест тапсырмаларының жауаптары боялады;

      10 және 11-секторларда 1-20 аралығындағы тест тапсырмаларында берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдау талап етіледі. Таңдалған жауап сол пәннің секторында сәйкес дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді; 21-30 аралығындағы тест тапсырмалары дөңгелекшелерді толық бояу арқылы бір немесе бірнеше дұрыс жауапты (3-тен артық емес) таңдауды талап етеді;

      8) 12-сектор (жауап парағының нөмірі көрсетіледі) боялмайды;

      9) "Назар аударыңыз" бағанына аса көңіл бөлінеді:

      жауап парағы көк немесе қара түсті қаламмен толтырылады;

      жауап парағын былғауға, умаждауға, жыртуға және корректор сұйықтықтарын пайдалануға, жауап парағын тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығаруға жол берілмейді;

      10) түсуші жауап парағының төменгі оң жақ бұрышындағы "Түсушінің қолы" деген 13-секторға қолын қояды.

      44. Қысқартылған оқу мерзімі көзделген білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін ҰБТ-ның жауап парағы осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша келесі тәртіппен толтырылады:

      1) 1-секторда түсушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) жазылады;

      2) 2-секторда жоғарғы торкөздерге көлденеңінен түсушінің рұқсаттамасында көрсетілген тестіленушінің жеке коды (бұдан әрі - ТЖК) жазылады. Әр санның астындағы торкөздегі сандарға сәйкес дөңгелекшелер боялады;

      3) 3 және 4-секторларда тестілеу тапсыру кезінде түсушінің отыратын орны және кітапшасының нұсқасы боялады.

      4) 5-секторда түсуші ҰБТ тапсыратын лек пен аудитория нөмірі қойылады. Лек нөмірі тестілеу болатын күн бойынша анықталады.

      5) 6-секторда жалпы кәсіптік пән бойынша тест тапсырмаларының жауаптары боялады;

      6-сектордағы әр тест тапсырмасы берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауды талап етеді. Таңдалған жауап сол пәннің секторында сәйкес дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді;

      6) 7-секторда арнайы пән бойынша тест тапсырмаларының жауаптары боялады.

      1-20 аралығындағы тест тапсырмалары берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауды талап етеді, жауап сәйкес дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіленеді;

      21-30 аралығындағы тест тапсырмалары дөңгелекшелерді толық бояу арқылы бір немесе бірнеше дұрыс жауапты (6-дан артық емес) таңдауды талап етеді; 31-40 аралығындағы жағдаяттық тест тапсырмалары сәйкес дөңгелекшені толық бояу арқылы бір дұрыс жауапты таңдау арқылы белгіленеді;

      7) 8-сектор боялмайды (жауап парағының нөмірі көрсетіледі);

      8) "Назар аударыңыз" бағанына аса көңіл бөлінеді:

      жауап парағы көк немесе қара түсті қаламмен толтырылады;

      жауап парағын былғауға, умаждауға, жыртуға және корректор сұйықтықтарын пайдалануға, жауап парағын тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығаруға жол берілмейді;

      9) түсуші жауап парағының төменгі оң жақ бұрышындағы "Түсушінің қолы" деген 9-секторға қолын қояды.

      45. Бейіндік пәндерді таңдауды қоса алғанда жауап парағы секторларының дұрыс толтырылуын түсуші өзі қамтамасыз етеді.

      46. Жауап парағы бір данада беріледі және түсушінің тестілеу нәтижесін растайтын жалғыз құжат болып табылады. Жауап парағы ауыстырылмайды.

      47. Түсуші кітапшадағы нұсқа нөмірін жауап парағына (4-сектор) көшіріп жазады және кітапшаның мұқабасын толтырады. Нұсқаның төртінші саны түсушілердің (қысқартылған оқу мерзімі көзделген білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерден басқа) кітапша мұқабасындағы матрицаның көмегімен анықталады және оны Министрлік өкілі тестілеу аяқталуына 20 минут қалғанда хабарлайды.

      48. Түсушілер жауап парақтарының қызметтік секторларын және кітапшаның мұқабасын толтырған соң тақтада ҰБТ-ның басталу және аяқталу уақыты жазылады. Түсушілерді аудиторияға кіргізу ҰБТ-ның басталғандығы хабарланған сәтте тоқтатылады.

      49. ҰБТ-ны өткізу барысында түсушіге аудиториядан дәліз кезекшісінің міндетін атқаратын Министрлік өкілінің, рұқсатынсыз және алып жүруінсіз шығуға, сөйлесуге, орын ауыстыруға, тестілеу материалдарымен алмасуға, тестілеу материалдарын аудиториядан шығаруға, шпаргалкалар, оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер, калькулятор, фотоаппарат, ұялы байланыс құралдарын (пейджер, ұялы телефондар, планшеттер, iPad (Айпад), iPod (Айпод), iPhone (Айфон), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуктер, плейерлер, модемдер (мобильді роутерлер), радио-электрондық байланыстың (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), сымды және сымсыз құлаққаптар және басқалары) кез-келген түрлерін аудиторияға кіргізуге және қолдануға, тестілеу материалдарын (жауап парағы мен кітапшалар) умаждау, корректор сұйықтығын қолдану, беттерді жырту, бояуға қарастырылмаған секторларды бояу (жауап парағының нөмірі) арқылы бүлдіруге рұқсат етілмейді.

      50. Түсуші осы Қағидалардың 49-тармағын бұзған жағдайда, Министрлік өкілі осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және тәртіп сақтау ережесін бұзған түсушіні аудиториядан шығару туралы акт жасалады.

      51. Тестілеу өткізу барысында рұқсаттама мен рұқсаттама түбіртегін қайта салыстыру кезінде бөгде тұлға анықталған жағдайда, Министрлік өкілі осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Тестілеу барысында бөгде тұлғаның анықталуы туралы акт жасайды.

      52. ҰБТ-ға берілген уақыт аяқталғанда түсуші тестілеу материалдарын өңдеу үшін тапсырудан бас тартқан жағдайда, Министрлік өкілі осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде түсушінің тестілеу материалдарын уақытында тапсырмау фактісі туралы акт жасайды.

      53. 50, 51 және 52-тармақтардағы көрсетілген тұлғалардың тестілеу нәтижелері өңделмейді және жойылады.

      54. Тестілеудің аяқталуына қарай немесе тестілеу уақыты аяқталғанда түсуші өзінің орнынан жауап парағы мен кітапшаны Министрлік өкіліне тапсырады.

      55. Жауап парағы мен кітапшаны қабылдау барысында Министрлік өкілі жауап парағындағы барлық қызметтік секторлардың және кітапша мұқабасының толтырылуын тексергеннен кейін түсуші аудиториядан шығады.

      56. Министрлік өкілі тестілеу материалдарын қорапқа салады және 5 түсушінің алып жүруімен тестілеу материалдарын тестілеу нәтижелері өңделетін кабинетке жеткізеді.

      57. ҰБТ тест тапсырмаларының жауаптарын бағалау келесі түрде жүзеге асырылады:

      1) бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен бағаланады;

      бір немесе бірнеше дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл баллмен бағаланады;

      2) бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (үш дұрыс жауаптан артық емес) тест тапсырмаларында:

      бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бір дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бір дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бір дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында үш дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында үш дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында тек бір дұрыс жауапты не екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен бағаланады.

      58. Қысқартылған оқу мерзімі көзделген білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін ҰБТ тест тапсырмаларының жауаптарын бағалау келесі түрде жүзеге асырылады:

      1) бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен бағаланады;

      бір немесе бірнеше дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл баллмен бағаланады

      2) бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (алты дұрыс жауаптан артық емес) тест тапсырмаларында:

      бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      бір дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бір дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      бір дұрыс жауабы бар екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бір дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бір дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында а екі дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      екі дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында үш дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында үш дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      үш дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен;

      төрт дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында төрт дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      төрт дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында үш дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен;

      төрт дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында үш дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      төрт дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында төрт дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      төрт дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен;

      бес дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бес дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      бес дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында төрт дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен;

      бес дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында төрт дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      бес дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бес дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      бес дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен;

      алты дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында алты дұрыс жауапты таңдағанда екі балмен;

      алты дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бес дұрыс жауапты таңдағанда бір балмен;

      алты дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында бес дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      алты дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында алты дұрыс жауапты және бір дұрыс емес жауапты таңдағанда бір балмен;

      алты дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларында екі және одан да көп дұрыс емес жауапты таңдағанда нөл балмен бағаланады.

      59. Жауап парақтарын сканерленуді Министрлік программисті аудиториялар бойынша екі рет жүргізеді.

      60. Жауап парақтары сканерленген соң телекоммуникациялық желі арқылы дұрыс жауаптар кодтары файлы жіберіледі.

      61. Дұрыс жауаптар кодтары екі данада басып шығарылады: біреуі жалпы шолу үшін ілінеді, екіншісі апелляциялық комиссия үшін беріледі.

      62. ҰБТ нәтижелерін тестілеу өткізу күні мемлекеттік комиссия хабарлайды және ақпараттық стендте ілінеді, сондай-ақ тестілеу нәтижелерімен www.testcenter.kz сайтында танысуға болады.

      63. ҰБТ аяқталғаннан кейін және апелляция рәсімі өткізілген соң қолданылған кітапшалар осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ҰБТ кітапшаларын жою туралы акт жасалады.

3-параграф. Апелляцияға өтініш беру және қарау тәртібі

      64. Тестілеу өткізу кезінде бірыңғай талаптарды сақтау және түсушілердің даулы мәселелерін шешу мақсатында Республикалық апелляциялық комиссия және ҰБТӨП-те және базалық ЖОО-да апелляциялық комиссия құрылады.

      65. Республикалық апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамын, ҰБТӨП пен базалық ЖОО-дағы апелляциялық комиссияның төрағасын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

      ҰБТӨП пен базалық ЖОО-дағы апелляциялық комиссияның құрамын мемлекеттік комиссия төрағасы бекітеді.

      66. Апелляциялық комиссияның құрамы тестілеу пәндері бойынша негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінен қалыптасады. ҰБТ кезінде бір тестілеу пәні бойынша педагог қызметкерлердің саны – екіден кем емес.

      67. ҰБТӨП пен базалық ЖОО-дағы апелляциялық комиссия түсушілерден тест тапсырмаларының мазмұны мен техникалық себептер бойынша түскен өтініштерді қабылдайды және қарастырады.

      68. Түсуші тест тапсырмаларының мазмұны немесе техникалық себептер бойынша тестілеу нәтижесімен келіспеген жағдайда, осы Қағидаларға 17, 18, 19 және 20-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша апелляциялық комиссия төрағасының атына өтініш береді. Түсушінің өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты, тестілеуге рұқсаттамасы болуы керек. Апелляциялық комиссия түсушінің әрқайсысымен жеке жұмыс жасайды.

      Апелляция мынадай жағдайларда қарастырылады:

      тест тапсырмаларының мазмұны бойынша:

      1) дұрыс жауап дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмесе (дұрыс жауаптың нұсқасы көрсетіледі);

      2) дұрыс жауап болмаса;

      3) берілген барлық жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тест тапсырмаларында бірден көп дұрыс жауап болса (дұрыс жауаптардың барлық нұсқалары көрсетіледі);

      4) тест тапсырмасы дұрыс құрылмаса;

      5) тест тапсырмасы шартының фрагменті (мәтін, сызба, суреттер, кестелер) табылмаса, соның нәтижесінде дұрыс жауапты анықтау мүмкін болмағанда;

      техникалық себеп бойынша:

      1) дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келетін боялған дөңгелекшені сканер екі және одан көп дөңгелекше ретінде оқыса;

      2) дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келетін боялған дөңгелекшені сканер бос дөңгелекше ретінде оқыса;

      3) жауап парағында ақау болғанда.

      Апелляция өтініштері ҰБТ нәтижелері хабарланғаннан кейін келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін қабылданады және оны апелляциялық комиссия (республикалық апелляциялық комиссия) күнтізбелік бір күн ішінде қарастырады. Түсуші апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда, оның апелляцияға берген өтініші қарастырылмайды.

      Тестілеу нәтижелері бойынша апелляция өтініштерінің барлығы осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша апелляцияға арналған өтініштерді тіркеу журналында тіркеледі.

      69. Апелляцияға арналған өтініште көрсетілген нақты фактілер қарастырылуға жатады. Апелляция кезінде апелляциялық комиссияға түсуші көрсеткен пәнді және нұсқаны ауыстыруға рұқсат етілмейді.

      Барлық тест тапсырмаларын қайта қарастыру бойынша апелляцияға арналған өтініште әрбір тест тапсырмасы бойынша дәлелді негіздемені көрсетпей (толық түсіндірме, тапсырманың толық шешімі) берілсе, қарастыруға жатпайды.

      Түсуші балл алған тест тапсырмасына апелляцияға өтініш берген жағдайда, сәйкесінше оған балл қосылмайды.

      Өтініштер бойынша шешім апелляциялық комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

      Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық комиссия мүшелерінің қолдары қойылған осы Қағидаларға 22 және 23-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша ҰБТ апелляциялық комиссиясы отырысының хаттамасымен ресімделеді.

      70. ҰБТӨП пен базалық ЖОО-дағы апелляциялық комиссия өтінішті оң шешкен жағдайда, өтініш Республикалық апелляциялық комиссияның қарауына жіберіледі.

      71. ҰБТӨП пен базалық ЖОО-дағы апелляциялық комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, түсуші Республикалық комиссияға өтініш береді.

      72. Апелляциялық комиссия төрағасы апелляцияға берілген барлық өтініштер бойынша осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініштер тізілімін (тест тапсырмаларының мазмұны/техникалық себептер бойынша) толтырады.

      ҰБТӨП пен базалық ЖОО-дағы апелляциялық комиссияның оң шешімін алған өтініштер бойынша Республикалық апелляциялық комиссияның қарауына жіберген өтініштер бойынша осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініштер тізілімі қалыптастырылады.

      73. Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссияның оң шешімі туралы ұсыныстардың негізділігін қарастырып, шешім шығарады.

      Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады.

      Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі шешуші болып табылады және қайта қарастыруға жатпайды.

      Республикалық апелляциялық комиссияның шешімі төрағаның және барлық комиссия мүшелерінің қолдары қойылған осы Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді.

      ҰБТӨП пен базалық ЖОО-дағы апелляциялық комиссия түсушіге апелляция қорытындысы туралы хабарлайды.

4-параграф. ҰБТ сертификатын беру

      74. ҰБТ нәтижелері бойынша әрбір түсушіге тестілеу аяқталғаннан кейін күнтізбелік үш күн ішінде ҰБТӨП немесе базалық ЖОО мемлекеттік комиссиямен бірлесіп беретін сертификат жазылады. Түсушіге сертификатпен бірге таңдаған бейіндік пәндер комбинациясына сәйкес ақпараттық парақ беріледі.

      75. Сертификаттағы түсушінің Т. А. Ә. (бар болған жағдайда) толтыру жеке басын куәландыратын құжат бойынша жүргізіледі.

      76. Сертификатта әрбір пән бойынша ҰБТ-да алған балдары қойылады.

      Сертификатқа мемлекеттік комиссия төрағасының, Министрлік өкілінің қолдары қойылады және ЖОО-ның немесе білім басқармасының жергілікті органының мөрі басылады.

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін ӨТІНІШ

Жеке деректер

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда):
ЖСН / Туған күні:
Азаматтығы:
Ұлты:
Жынысы:
Байланыс телефондары:
Электрондық пошта:

Білімі туралы мәлімет

Облыс:
Аудан:
Білім беру ұйымының типі:
Білім беру ұйымының атауы:
Бітірген жылы:

Тестілеу туралы ақпарат

Тестілеу тапсыру тілі:
"Қазақстан тарихы" пәнін тапсыру тілі:
Өтініш берушінің таңдаған оқу нысаны/мерзімі:

Қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға түсуші техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне арналған қосымша мәлімет

Колледж мамандығы бойынша біліктілігі:
Жоғары білім мамандығы:
Жалпы бейіндік пән:
Бейіндік пән:

      Тіркеуші жоғары оқу орны/Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті

      ________________________________________________________________________________

      (коды) (атауы)

      Құжат қабылдаушының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

      ________________________________________________________________________________

      ((Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)) (қолы)

      Өтінішпен таныстым және көрсеткен мәліметтердің дұрыс жазылғанын растаймын.

      Өтініш беруші ___________________________________________________________________

      ((Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)) (қолы)

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
2-қосымша
  Нысан

АНЫҚТАМА

Жеке куәлігі № __________________ "___" __________ ______ жылы,
қашан берді
______________________________ берілген, жеке куәлікті ұсынушы/
кім берді
Туу туралы куәлігі "___" _______ 20 __ жылы, Серия ____ № _______
қашан берді
__________________________ берілген, туу туралы куәлікті ұсынушы
кім берді
____________________________________________________________
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________ берілді,
себебі, ол 20 ___ жылы ________________________________________ _____________________________________________________ бітіреді.
(білім беру ұйымының атауы)
Басшы ____________ ________ Мерзімі ____ _____________20__ жыл.
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)) қолы 

      Анықтама Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пунктіне немесе жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына ұсыну үшін берілдіАнықтама 2 данада беріледі.

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Анықтама

      _________________________________________________________________________ берілді,
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

      себебі, ол 20 ____ жылы ___________________________________________________________
(техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы)

      ________________________________________________________________________________
(мекен-жайы)
________________________________________________________________________________
(техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандығының шифры және атауы)

      мамандығы бойынша бітіреді.

      Басшы_________________________________            _______________

      (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))                  қолы

      Тіркеу № _____________                  Мерзімі ___ ________20__ жыл.

      Анықтама Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пунктіне немесе жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясына ұсыну үшін берілді

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
4-қосымша
  Нысан

Қымбатты дос! Сіз таңдаған бейіндік пәндер комбинациясына сәйкес білім беру бағдарламалар тобының тізімі, ағымдағы жылғы бөлінген білім беру гранттар саны және өткен жылғы білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижелері туралы ақпаратты ұсынамыз. Жинаған балыңыз бен осы берілген ақпараттар негізінде Сіз дұрыс таңдау жасайды деп үміттенеміз. Сізге сәттілік тілейміз! Ақпараттық парақ Бейіндік пәндер комбинациясы: _________________

Білім беру бағдарламалар тобы

2009 жылғы жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім мамандықтарының классификаторы бойынша мамандықтың коды мен атауы

Ағымдағы жылғы гранттар саны

Өткен жылғы конкурс нәтижесі

Коды

Атауы

Өткен жылғы гранттар саны

Өткен жылғы 1 орынға конкурс

Шамамен өткен жылғы өту баллы

Қазақша

Орысша

Қазақша

Орысша

Өткен жылғы жалпы конкурс бойынша

Өткен жылғы ауылдық квота бойынша

Қазақша

Орысша

Қазақша

Орысша

1

2

3

4

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
5-қосымша

Ұлттық бірыңғай тестілеудің бейіндік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 04.02.2019 № 57 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі); 03.09.2019 № 395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

Білім беру бағдарламалары тобы

Бейіндік пәндер

1 бейіндік пән

2 бейіндік пән

В001

Педагогика және психология

Биология

География

В002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Биология

География

В003

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Биология

География

В004

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В006

Музыка мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В008

Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

Дүниежүзі тарихы

География

В009

Математика мұғалімдерін даярлау

Математика

Физика

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

Физика

Математика

В011

Информатика мұғалімдерін даярлау

Математика

Физика

В012

Химия мұғалімдерін даярлау

Химия

Биология

В013

Биология мұғалімдерін даярлау

Биология

Химия

В014

География мұғалімдерін даярлау

География

Дүниежүзі тарихы

В015

Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Дүниежүзі тарихы

География

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қазақ тілі

Қазақ әдебиеті

В017

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Орыс тілі

Орыс әдебиеті

В018

Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Шетел тілі

Дүниежүзі тарихы

В019

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

Биология

География

В020

Арнайы педагогика мамандарын даярлау

Биология

География

В021

Орындаушылық өнер

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В022

Эстрада өнері

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В023

Аспапта орындаушылық

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В024

Музыкатану және өнертану

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В025

Дәстүрлі музыка өнері

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В026

Дирижерлеу және композиция

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В027

Театр өнері

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В028

Хореография

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В029

Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В030

Бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В031

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В032

Философия және этика

Дүниежүзі тарихы

География

В033

Дінтану және теология

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В034

Тарих және археология

Дүниежүзі тарихы

География

В035

Түркітану және шығыстану

Дүниежүзі тарихы

Шетел тілі

В036

Аударма ісі

Шетел тілі

Дүниежүзі тарихы

В037

Филология

Қазақ/Орыс тілі

Қазақ/Орыс әдебиеті

В038

Әлеуметтану

Математика

География

В039

Мәдениеттану

Дүниежүзі тарихы

Шетел тілі

В040

Саясаттану және азаматтық құқықтану

Дүниежүзі тарихы

Шетел тілі

В041

Психология

Биология

География

В042

Журналистика және репортер ісі

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В043

Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

Қазақ/Орыс тілі

Қазақ/Орыс әдебиеті

В044

Менеджмент және басқару

Математика

География

В045

Аудит және салық салу

Математика

География

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Математика

География

В047

Маркетинг және жарнама

Математика

География

В048

Еңбек дағдылары

Математика

География

В049

Құқық

Дүниежүзі тарихы

Адам. Қоғам. Құқық

В050

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Биология

Химия

В051

Қоршаған орта

Биология

География

В052

Жер туралы ғылым

Математика

География

В053

Химия

Химия

Биология

В054

Физика

Физика

Математика

В055

Математика және статистика

Математика

Физика

В056

Механика

Математика

Физика

В057

Ақпараттық технологиялар

Математика

Физика

В058

Ақпараттық қауіпсіздік

Математика

Физика

В059

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

Математика

Физика

В060

Химиялық инженерия және процестер

Химия

Физика

В061

Материалтану және технологиялар

Математика

Физика

В062

Электр техникасы және энергетика

Математика

Физика

В063

Электр техникасы және автоматтандыру

Математика

Физика

В064

Механика және металл өңдеу

Математика

Физика

В065

Автокөлік құралдары

Математика

Физика

В066

Теңіз көлігі және технологиялары

Математика

Физика

В067

Әуе көлігі және технологиялары

Математика

Физика

В068

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Биология

Химия

В069

Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)

Математика

Физика

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

Математика

Физика

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Математика

Физика

В072

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Химия

Биология

В073

Сәулет

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

Математика

Физика

В075

Кадастр және жерге орналастыру

Математика

География

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Математика

Физика

В077

Өсімдік шаруашылығы

Биология

Химия

В078

Мал шаруашылығы

Биология

Химия

В079

Орман шаруашылығы

Биология

География

В080

Балық шаруашылығы

Биология

Химия

В081

Жерге орналастыру

Математика

Физика

В082

Су ресурстары және суды пайдалану

Математика

Физика

В083

Ветеринария

Биология

Химия

В084

Мейірбике ісі

Биология

Химия

В085

Фармация

Биология

Химия

В086

Жалпы медицина

Биология

Химия

В087

Стоматология

Биология

Химия

В088

Педиатрия

Биология

Химия

В089

Қоғамдық денсаулық сақтау

Биология

Химия

В090

Әлеуметтік жұмыс

Биология

География

В091

Туризм

География

Шетел тілі

В092

Тынығу

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

В093

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

География

Шетел тілі

В094

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

Математика

Физика

В095

Көлік қызметтері

Математика

География

В096

Құқық қорғау қызметі

Дүниежүзі тарихы

Адам. Қоғам. Құқық

В097

Өрт қауіпсіздігі

Математика

Физика

  Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу
қағидаларына 5-1 қосымша

Оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларына түсушілер үшін ұлттық бірыңғай тестілеудің жалпы кәсіптік және арнайы пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

      Ескерту. Қағида 5-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 30.04.2019 № 178 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

Білім беру бағдарламаларының тобы

Жалпы кәсіптік пән

Арнайы пән

В001

Педагогика және психология

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

В002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Мектепке дейінгі педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

В003

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

В004

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

В006

Музыка мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

В008

Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Құқық және экономика негіздері

В009

Математика мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Математика

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Физика

В011

Информатика мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Информатика

В012

Химия мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Химия

В013

Биология мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Биология

В014

География мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

География

В015

Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Қазақстан тарихы

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Қазақ тілі

В017

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Орыс тілі

В018

Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Педагогика және психология негіздері

Шетел тілі

В019

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

В020

Арнайы педагогика мамандарын даярлау

Педагогика және психология негіздері

Биология

В021

Орындаушылық өнер

Шығармашылық емтихан

Музыка теориясы

В022

Эстрада өнері

Шығармашылық емтихан

Музыка теориясы

В023

Аспапта орындаушылық

Шығармашылық емтихан

Гармония

В024

Музыкатану және өнертану

Шығармашылық емтихан

Гармония

В025

Дәстүрлі музыка өнері

Шығармашылық емтихан

Музыка теориясы

В026

Дирижерлеу және композиция

Шығармашылық емтихан

Гармония

В027

Театр өнері

Шығармашылық емтихан

Театр тарихы

В028

Хореография

Шығармашылық емтихан

Хореография тарихы

В029

Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

Физика

Қазақ тілі/Орыс тілі

В030

Бейнелеу өнері

Шығармашылық емтихан

Қазақстан бейнелеу өнері

В031

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны

Шығармашылық емтихан

Сурет және композиция

В032

Философия және этика

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

В033

Дінтану және теология

Шығармашылық емтихан

Қазақстан тарихы

В034

Тарих және археология

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

В035

Түркітану және шығыстану

Қазақ тілі/Орыс тілі

Дүниежүзі тарихы

В036

Аударма ісі

Қазақ тілі/Орыс тілі

Шетел тілі

В037

Филология

Қазақ тілі/Орыс тілі

Қазақ әдебиеті/Орыс әдебиеті

В038

Әлеуметтану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері

В039

Мәдениеттану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік мекемелердің жұмысын ұйымдастыру

В040

Саясаттану және азаматтық құқықтану

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері (Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану негіздері)

В041

Психология

Қазақстан тарихы

Психология негіздері

В042

Журналистика және репортер ісі

Шығармашылық емтихан

Қазақ тілі / Орыс тілі

В043

Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

Қазақ тілі / Орыс тілі

Іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру

В044

Менеджмент және басқару

Экономика негіздері

Менеджмент

В045

Аудит және салық салу

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қаржы және несие

Ұйым қаржысы

В047

Маркетинг және жарнама

Экономика негіздері

Маркетинг

В048

Еңбек дағдылары

Экономикалық теория негіздері

Қаржылық және экономикалық есепті талдау

В049

Құқық

Мемлекет және құқық теориясы

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы

В050

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Химия

Биология

В051

Қоршаған орта

Химия

Биология

В052

Жер туралы ғылым

География

Физика

В053

Химия

Биология

Химия

В054

Физика

Математика

Физика

В055

Математика және статистика

Қаржы және несие

Математика

В056

Механика

Математика

Физика

В057

Ақпараттық технологиялар

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

В058

Ақпараттық қауіпсіздік

Математика

Информатика

В059

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

Физика

Электроника және схемотехника негіздері

В060

Химиялық инженерия және процестер

Химия

Жалпы химиялық технология

В061

Материалтану және технологиялар

Физика

Материалтану негіздері

В062

Электр техникасы және энергетика

Электротехниканың теориялық негіздері

Еңбекті қорғау (электр қауіпсіздік негіздері)

В162

Жылу энергетикасы

Жылу техникасының теориялық негіздері

Еңбекті қорғау (электр қауіпсіздік негіздері)

В063

Электр техникасы және автоматтандыру

Математика

Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

В064

Механика және металл өңдеу

Материалтану

Еңбекті қорғау

В164

Аспап жасау

Автоматика негіздері

Технологиялық өлшем және бақылау өлшем жабдықтары

В065

Автокөлік құралдары

Физика

Еңбекті қорғау

В066

Теңіз көлігі және технологиялары

Кеменің теориясы, құрылысы және пайдалану мерзімін арттыру үшін күрес

Кеменің энергетикалық қондырғылары

В067

Әуе көлігі және технологиялары

Физика

Авиациялық қауіпсіздік

В068

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Химия

Микробиология

В069

Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)

Физика

Материалтану негіздері

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

Химия

Тігін өндірісінің материалдары

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Жалпы геология

Қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау

В171

Металлургия

Металлтану

Металл өндіру негіздері

В271

Мұнай-газ ісі

Гидравлика

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері

В072

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Химия

Жалпы химиялық технология

В073

Сәулет

Шығармашылық емтихан

Сызу

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

Құрылыс материалдары

Еңбекті қорғау

В174

Геодезия және картография

Физикалық география

Геодезия

В075

Кадастр және жерге орналастыру

География

Геодезия

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Физика

Стандарттау

В077

Өсімдік шаруашылығы

Биология

Агрономия негіздері

В078

Мал шаруашылығы

Биология

Мал шаруашылығы

В079

Орман шаруашылығы

Ормантану

Дендрология

В179

Аң шаруашылығы және аң аулау

Құстар мен аңдардың биологиясы

Аң шаруашылығы

В080

Балық шаруашылығы

Биология

Табиғатты қолданудың экологиялық негіздері

В081

Жерге орналастыру

Физика

Ауылшаруашылық машиналары

В082

Су ресурстары және суды пайдалану

География

Биология

В083

Ветеринария

Биология

Жануарлар анатомиясы мен физиологиясы

В084

Мейірбике ісі

Биология

Мейірбике ісі негіздері

В085

Фармация

Химия

Фармакология негіздері

В090

Әлеуметтік жұмыс

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік мекемелердің жұмысын ұйымдастыру

В091

Туризм

География

Туристік қызметті ұйымдастыру

В092

Тынығу

Шығармашылық емтихан

Қазақстан тарихы

В093

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

Қазақстан тарихы

Мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсетуді ұйымдастыру

В094

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

Электротехника

Материалтану негіздері

В095

Көлік қызметтері

Физика

Еңбекті қорғау

В096

Құқық қорғау қызметі

Мемлекет және құқық теориясы

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы

В097

Өрт қауіпсіздігі

Математика

Физика


  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
6-қосымша
  Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны _______________________________
РҰҚСАТТАМА
Тестіленушінің жеке коды:


Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)
Жеке сәйкестендіру нөмірі/Туған күні
Мөр орны

Түсушіге жадынама:

Түсушіде өзімен бірге тестілеуге кіру рұқсаттамасы және жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы (жеке куәлік немесе паспорт) болуы қажет. Жасы 16-ға толмаған және жеке басын куәландыратын құжаты жоқ түсуші мектепті ағымдағы жылы бітіргені туралы фотосуреті бар анықтама береді. Құжаттардың біреуі болмаған жағдайда түсуші тестілеуге жіберілмейді.
Түсушіде өзімен бірге қол жүгі, бөгде және тыйым салынған заттар (шпаргалкалар, оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер, калькулятор, фотоаппарат, ұялы байланыс құралдарын (пейджер, ұялы телефондар, планшеттер, iPad (Айпад), iPod (Айпод), iPhone (Айфон), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуктер, плейерлер, модемдер (мобильді роутерлер), радио-электрондық байланыстың (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), сымды және сымсыз құлаққаптар және басқалары) болса тестілеуге жіберілмейді.
Түсушіге рұқсат берілмейді:
1) аудиториядан дәліз кезекшісінің міндетін атқаратын Министрлік өкілінің рұқсатынсыз және алып жүруінсіз шығуға;
2) сөйлесуге, орын ауыстыруға;
3) калькуляторды, анықтамалық әдебиеттерді (Менделеев және тұздардың ерігіштігі кестесінен басқасын), электрондық жазба кітапшаларын, түзету сұйықтығын және мобильдік байланыс құралдарын пайдалануға;
4) тестілеу материалдарымен алмасуға;
5) тестілеу материалдарын аудиториядан шығаруға;
6) тестілеу материалдарын (жауап парағы мен кітапшалар) умаждау арқылы бүлдіруге;
7) корректор сұйықтығын қолдануға, беттерді жыртуға, бояу қарастырылмаған секторларды (жауап парағының нөмірі) бояуға.
Түсуші осы Қағидаларды бұзған жағдайда, Министрлік өкілі Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және аудиторияда тәртіп сақтау ережесін бұзған түсушіні аудиториядан шығару туралы акт жасайды және тестілеу нәтижелерін жояды.
Мен жадынамамен таныстым және наразылық білдірмеймін.
Рұқсаттамадағы мәліметтердің дұрыстығын растаймын.
Түсушінің қолы _____________________________________

Білім беру бағдарламалары тобының коды:
Тестілеу тапсыру тілі:
Пәндері:
1)
2)
3)
4)
5)
Тестілеу күні:
Басталу уақыты:
Лек:
Өткізу орны:
Мекен-жайы:
Ғимарат: Аудитория:
Білім беру ұйымы басшысы/ Желілік жоғары оқу орны қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы:: _______________________________ _______________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Тестілеу нәтижелері Ұлттық тестілеу орталығының www.testcenter.kz сайтында жарияланады

Кесу сызығы

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны _______________________________
РҰҚСАТТАМА ТҮБІРТЕГІ
Тестіленушінің жеке коды:


Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)
Жеке сәйкестендіру нөмірі/Туған күні
Мөр орны

Түсушіге жадынама:

Түсушіде өзімен бірге тестілеуге кіру рұқсаттамасы және жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы (жеке куәлік немесе паспорт) болуы қажет. Жасы 16-ға толмаған және жеке басын куәландыратын құжаты жоқ түсуші мектепті ағымдағы жылы бітіргені туралы фотосуреті бар анықтама береді. Құжаттардың біреуі болмаған жағдайда түсуші тестілеуге жіберілмейді.
Түсушіде өзімен бірге қол жүгі, бөгде және тыйым салынған заттар (шпаргалкалар, оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер, калькулятор, фотоаппарат, ұялы байланыс құралдарын (пейджер, ұялы телефондар, планшеттер, iPad (Айпад), iPod (Айпод), iPhone (Айфон), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуктер, плейерлер, модемдер (мобильді роутерлер), радио-электрондық байланыстың (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), сымды және сымсыз құлаққаптар және басқалары) болса тестілеуге жіберілмейді.
Түсушіге рұқсат берілмейді:
1) аудиториядан дәліз кезекшісінің міндетін атқаратын Министрлік өкілінің рұқсатынсыз және алып жүруінсіз шығуға;
2) сөйлесуге, орын ауыстыруға;
3) калькуляторды, анықтамалық әдебиеттерді (Менделеев және тұздардың ерігіштігі кестесінен басқасын), электрондық жазба кітапшаларын, түзету сұйықтығын және мобильдік байланыс құралдарын пайдалануға;
4) тестілеу материалдарымен алмасуға;
5) тестілеу материалдарын аудиториядан шығаруға;
6) тестілеу материалдарын (жауап парағы мен кітапшалар) умаждау арқылы бүлдіруге;
7) корректор сұйықтығын қолдануға, беттерді жыртуға, бояу қарастырылмаған секторларды (жауап парағының нөмірі) бояуға.
Түсуші осы Қағидаларды бұзған жағдайда, Министрлік өкілі Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және аудиторияда тәртіп сақтау ережесін бұзған түсушіні аудиториядан шығару туралы акт жасайды және тестілеу нәтижелерін жояды.
Мен жадынамамен таныстым және наразылық білдірмеймін.
Рұқсаттамадағы мәліметтердің дұрыстығын растаймын.
Түсушінің қолы _____________________________________

Білім беру бағдарламалары тобының коды:
Тестілеу тапсыру тілі:
Пәндері:
1)
2)
3)
4)
5)
Тестілеу күні:
Басталу уақыты:
Лек:
Өткізу орны:
Мекен-жайы:
Ғимарат: Аудитория:
Білім беру ұйымы басшысы/ Желілік жоғары оқу орны қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы: _______________________________ _______________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
Тестілеу нәтижелері Ұлттық тестілеу орталығының www.testcenter.kz сайтында жарияланады

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
7-қосымша
  Нысан

Тестілеуге кіргізу барысында бөгде тұлғаның анықталуы туралы Акт

      ________________________________________________________________________________

      (Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті (бұадын әрі - ҰБТӨП)/Базалық жоғары оқу орны (бұдан әрі - ЖОО) атауы және коды)

      Күні "_____"_____________20_____жыл. Уақыт ____________ сағат _______________ минут.

      Министірлік өкілі_________________________________________________________________

      (Т.А.Ә.(болған жағдайда))

      Мемлекеттік комиссия мүшесі ______________________________________________________

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      ҰБТӨП/Базалық ЖОО ғимаратына/тестілеуді тапсыру үшін

      ______________________________________________ азаматтың орнына бөгде тұлғаның кіру

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда) және тестіленушінің жеке коды (бұдан әрі - ТЖК)

      фактісі анықталды ________________________________________________________________

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      Аталған факті ескере отырып шешім қабылдады:

      Түсушіні/түсушінің _______________________________________________________________

      (Т.А.Ә (болған жағдайда) және ТЖК)

      ҰБТӨП/Базалық ЖОО ғимаратына тест тапсыру үшін кіргізбеуге Т.А.Ә. (болған жағдайда) __________________________________________________, ТЖК ________________________

      Актімен танысты:

      ________________________________________________________________________________

      (Министірлік өкілінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)

      ________________________________________________________________________________

      (аудитория кезекшісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)

      ________________________________________________________________________________

      (Мемлекеттік комиссия төрағасының Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)

      ________________________________________________________________________________

      (түсуші-бөгде тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)

      М.О

      ҰБТӨП/ Базалық ЖОО

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
8-қосымша
  Нысан

      Аудитория кезекшісіне бердім

      Министрлік өкілдері тобының жетекшісі/

      Министрлік өкілі ______________________________________________________ __________

      (Т.А.Ә., бар болған жағдайда)                                          (қолы)

Отырғызу парағы

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті______________________________________________

      (коды)                                    (атауы)

Аудитория № ______

      Тестілеудің басталуы: ________ сағат _______ минут

      Тестілеу тапсыру тілі: _____________ Тестілеудің аяқталуы: ________ сағат _______ минут

      Лек нөмірі ____            Ғимарат_______            Мерзімі: _____________________

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

ТЖК

ЖСН

Тестілеуге дейін

Тестілеуден кейін

Ескерту

Орын№

Аудиторияда тәртіп сақтау ережесімен танысқандығы туралы белгі

Тестіленушінің қолы

Нұсқа нөмірі

Тестіленушінің қолы

1


2


      Барлық тестіленушілердің саны: ________

      "Ескерту" бағаны "Келмеді" мәнін қабылдайды.

      "Аудиторияда тәртіп сақтау ережесімен танысқандығы туралы белгі" бағаны "Таныстым" мәнін қабылдайды.

      Тестіленушілерді өз орындарына отырғызуға, тестілеу материалдарын дұрыс таратуға және тестіленушінің аудиторияда тәртіп сақтауына жауап беремін.

      Аудитория кезекшісі ________________________________________ _____________________

      (Т.А.Ә., бар болған жағдайда)                  (қолы)

      ________________________________________ _____________________

      (Т.А.Ә., бар болған жағдайда)                  (қолы)

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
  өткізу қағидаларына
  9-қосымша
  Нысан

Тестілеу материалдарын ашу туралы акт

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны _______________________

      (код) (атауы)

      Лек _________________ Аудитория № ______________

      Мерзімі______________ Уақыт ____ cағат ____ минут

      Біз, төменде қол қоюшылар, тестілеу материалдары салынған қорапты аштық, тестілеу

      материалдарына санау жүргіздік. Санау нәтижесі төмендегі кестенің "Нақты саны" бағанында көрсетілді.

      Қолданылмаған артық кітапшалар тестілеу процесі кезінде алынады.

№ Р/с

Материалдар атауы

Жоспар бойынша саны

Нақты саны

Таратылды

Қалдығы

Ескерту

1

Жауап парақтары


2

Кітапшалар


3

Жауап парағының көшірмелері


4

Жауап парағы үшін конверт


5

Тестілеу материалдарын ашу туралы акт


6

Нұсқаларды тарату парағы (қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсушілер үшін)


      __________________ ________________________________________________ _____________

      (тестіленушінің жеке коды (бұдан әрі - ТЖК) (түсушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)) (қолы) ___________________ __________________________________________________ __________

      (ТЖК)                  (түсушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))                  (қолы)

      ___________________ __________________________________________________ __________

      (ТЖК)                  (түсушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))                  (қолы) _________________________________________________________________ ______________

      (Кезекшінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))                  (қолы)

      _________________________________________________________________ ______________

      (Кезекшінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))                  (қолы)

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
10-қосымша
  Нысан

Нұсқаларды тарату парағы

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны

      ______________ _____________________________________

      (коды)                              (атауы)

      Лек____

      Аудитория____

      Тестілеу күні______________

      Тапсыру тілі ____________

Мен төменде қол қоюшы, отырғызу парағында көрсетілген менің орнымдағы кітап нұсқасы менің кітаптағы нұсқама сәйкес келетінін растаймын.

Нұсқа нөмірі

Түсушінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)(қолмен толтырылады)

Түсушінің қолы

Ескерту

1

2


      "Ескерту" бағаны "Қосымша отырғызу", "Келмеді", "Жойылды", "Кіргізілмеді" мәндерін қабылдайды

      Министрлік өкілі ______________ __________________________________________________

      (қолы)                        (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

      Аудитория кезекшісі _______________ ______________________________________________

      (қолы)                        (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
11-қосымша
  Нысан  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
12-қосымша
  Нысан  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
13-қосымша
  Нысан

Аудиторияда тыйым салынған заттың тәркіленуі және тәртіп сақтау ережесін бұзған түсушіні аудиториядан шығару туралы Акт

      ________________________________________________________________________________

      (код) (Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны атауы)

      "______"______________________________201________жыл___________сағат______минут

      Министірлік өкілі ________________________________________________________________

                              (Т.А.Ә.(болған жағдайда))

      Аудитория кезекшісі ______________________________________________________________

                              (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      Тестілеу уақытында түсушіден: Т.А.Ә. (болған жағдайда) ______________________________,

      Тестіленушінің жеке коды _________________ №___ аудитория, №___ орын, № _______ нұсқа

      Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларының 49-тармағының бұзылғандығын дәлелдейтін төмендегі заттар табылды:

      ________________________________________________________________________________

                  (табылған заттың атауы, маркасы, саны.)

      Аталған деректі ескере отырып шешім қабылдады:

      тестілеу материалдарын алу; түсушіні:

      Т.А.Ә. (болған жағдайда) _______________, тестіленушінің жеке коды_____ №_____

      аудиториядан шығару және тестілеу нәтижелерін жою.

      Т.А.Ә. (болған жағдайда)

      ____________________________________________________ _____,

      Тестіленушінің жеке коды

      _________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (осы актіні құрған тұлғалардың, Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолдары)

      Актімен таныстым:

      ________________________________________________________________________________

                  (түсушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы)

      Актімен таныстым:

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті басшысы/Базалық ЖОО жауапты хатшысы

      ________________________________________________________________________________

      Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы)

      Актімен таныстым:

      ________________________________________________________________________________

                  (Мемлекеттік комиссия төрағасы Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолы)

      М.О

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны

      Күні:__________________

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
14-қосымша
  Нысан

Тестілеу барысында бөгде тұлғаның анықталуы туралы Акт

      ________________________________________________________________________________

      (Ұлттық бірыңғай тестліеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны атауы және коды)

      Күні "_____"__________________________20_____жыл. Уақыт_______сағат ________минут

      Министрлік өкілі _________________________________________________________________

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      Мемлекеттік комиссия мүшесі ______________________________________________________

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      ҰБТӨП/Базалық ЖОО - ға тестілеуді тапсыру үшін

      _____________________________________________ азаматтың орнына бөгде тұлғаның кірген

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда) және тестіленушінің жеке коды)

      фактісі анықталды ________________________________________________________________

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      Аталған факті ескере отырып шешім қабылдады:

      Түсушіні/түсушінің _______________________________________________________________

      (Т.А.Ә (болған жағдайда) және тестіленушінің жеке коды)

      Тестілеу материалдарын алу және № аудиториядан шығару және тестілеу нәтижелерін жою

      Т.А.Ә. (болған жағдайда)_________________________, тестіленушінің жеке коды __________

      Актімен танысты:

      (Министірлік өкілінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)

      ________________________________________________________________________________

      (аудитория кезекшісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)

      ________________________________________________________________________________

      (Мемлекеттік комиссия төрағасының Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)

      ________________________________________________________________________________

      (түсуші-бөгде тұлғаның Т.А.Ә. (болған жағдайда) және қолы)

      М.О

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
15-қосымша
  Нысан

Тестілеуге берілген уақыт аяқталған кезде түсушінің тестілеу материалдарды уақытында тапсырмау фактісінің анықталуы туралы Акт

      ________________________________________________________________________________

      (код) (Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/Базалық жоғары оқу орны атауы)

      "_____"_______________201____жыл______сағат_______минут

      Министрлік өкілі _________________________________________________________________

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      Аудитория кезекшісі______________________________________________________________

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      Түсуші: Т.А.Ә. (болған жағдайда) _________________________________, Тестіленушінің жеке коды_____________

      №_____аудитория, №___орын_, №_______ нұсқа

      Тестілеу уақытының аяқталуына байланысты тестілеу материалдарын дер кезінде тапсырудан бас тартқан себепті

      Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларының 52- тармағы бұзылды.

      Аталған деректі ескере отырып қаулы етті: тестілеу материалдарын алу; түсушіні:

      Т.А.Ә. (болған жағдайда) ________________________________________, Тестіленушінің жеке коды______________

      №_____ аудиториядан шығару және тестілеу нәтижелерін жою.

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (осы актіні құрған тұлғалардың, Т.А.Ә. (болған жағдайда) қолдары)

      актімен танысты:

      ________________________________________________________________________________

      (түсушінің Т.А.Ә (болған жағдайда) қолы)

      актімен танысты:

      ________________________________________________________________________________

      (Ұлттың бірыңғай тестілеу өткізу пункті басшысы/Базалық жоғары оқу орны жауапты хатшысы Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)

      актімен танысты:

      ________________________________________________________________________________

      (Мемлекеттік комиссияның төрағасы Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)

      М.О

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны

      Күні:__________

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
16-қосымша
  Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеу және кешенді тестілеу кітапшаларын жою туралы акт

      "___"________201__ жыл _________________________________________________________

      (Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті / базалық жоғары оқу орны атауы)

      Негіздеме: "____"__________201__ жылғы №___________ бұйрықпен бекітілген

      Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларының 63-тармағы

      Комиссия құрамында:

      Төраға (филиал жетекшісі/жауапты хатшы) ___________________________________________

      (Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      Комиссия мүшелері 1._____________________________________________________________

      (лауазымы Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      2.______________________________________________________________________________

      (лауазымы Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      3.______________________________________________________________________________

      (лауазымы Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      4.______________________________________________________________________________

      (лауазымы Т.А.Ә. (болған жағдайда))

      Ұлттық бірыңғай тестілеу кітапшалары жойылғандығы туралы осы акты құрды:

Лек нөмірі

Тестілеуге жіберілген кітапшалардың нақты саны (оның ішінде неміс және француз тілінің кітапшалары)

Жойылған кітапшалар саны (оның ішінде неміс және француз тілінің кітапшалары)

Кітапшалардың инвентарлық нөмірі

ҰТО-ға әкелінген кітапшалар саны (тестілеу нәтижелері жойылған түсушілердің, және де Республикалық апелляциялық комиссияның шешімімен балл қосылған түсушілердің кітапшалары)

1

2


Кітапшалардың жойылу жолы: ___________________________________________________________________
(жою тәсілін көрсету-механикалық ұсақтау немесе өртеу) (жойылған орнын көрсету)
Төраға (филиал жетекшісі/жауапты хатшы) _____________________________
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы)
Комиссия мүшелері:1.________________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы)
2.________________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы)
3._______________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы) 4._____________________________________ _________
(лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)) қолы)  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
17-қосымша
  Нысан

Апелляциялық комиссия төрағасына
___________________________________
(Төрағаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
________________________________________________________________
(Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны атауы)
түсуші _________________________________________
ТЖК ______________ Нұсқа ______ Аудитория ______

Өтініш Ұлттық бірыңғай тестілеу Сізден келесі тест тапсырмаларын мазмұны бойынша қарауыңызды сұраймын:

Пән

Тест тапсырма-сының №

Себебі
Төмендегілердің біреуін көрсетіңіз:
- дұрыс жауаптар дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмейді (дұрыс жауап нұсқасы көрсетіледі);
- дұрыс жауабы жоқ;
- бес жауап нұсқасынан бір жауапты таңдауға арналған тест тапсырмаларында бірнеше дұрыс жауап болса (барлық дұрыс жауаптар нұсқасы көрсетіледі);
- сұрақ дүрыс құрастырылмаған;
- мәтіннің үзіндісі болмағандықтан, нақты дұрыс жауапты анықтау мүмкін емес.

Апелляциялық комиссия шешімі

Ескерту: "Апелляциялық комиссия шешімі" бағанын апелляциялық комиссия мүшелері толтырады және келесі мәндерді қабылдайды: "Қанағаттан-дырылды" немесе "Қанағаттан-дырылмайды"

Қазақстан тарихы

Математика-лық сауаттылық


Оқу сауаттылығы


Бейіндік пән 1

Бейіндік пән 2

Барлығы      Мерзімі __________ Түсушінің қолы ________________________________________________

      Апелляциялық комиссия төрағасының қолы __________________________________________

      Апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы __________________________________________

      Апелляциялық комиссия шешімімен келісемін ________________________________________

      (түсушінің қолы)

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
18-қосымша
  Нысан

Апелляциялық комиссия төрағасына
____________________________________
(Төрағаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
_____________________________________
(Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны атауы)
түсуші_______________________________
тестіленушінің жеке коды _________________ Нұсқа ______ Аудитория _____

Өтініш Ұлттық бірыңғай тестілеу (қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша) Сізден келесі тест тапсырмаларын мазмұны бойынша қарауыңызды сұраймын:

Пән

Тест тапсырма-сының №

Себебі
Төмендегілердің біреуін көрсетіңіз:
- дұрыс жауаптар дұрыс жауаптар кодымен сәйкес келмейді (дұрыс жауап нұсқасы көрсетіледі);
- дұрыс жауабы жоқ;
- бес жауап нұсқасынан бір жауапты таңдауға арналған тест тапсырмаларында бірнеше дұрыс жауап болса (барлық дұрыс жауаптар нұсқасы көрсетіледі);
- сұрақ дүрыс құрастырылмаған;
- мәтіннің үзіндісі болмағандықтан, нақты дұрыс жауапты анықтау мүмкін емес.

Апелляциялық комиссия шешімі

Ескерту: "Апелляциялық комиссия шешімі" бағанын апелляциялық комиссия мүшелері толтырады және келесі мәндерді қабылдайды: "Қанағаттан-дырылды" немесе "Қанағаттан-дырылмайды"

Жалпы бейіндік пән

Бейіндік пән
Барлығы      Мерзімі __________ Түсушінің қолы ________________________________________________

      Апелляциялық комиссия төрағасының қолы __________________________________________

      Апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы __________________________________________

      Апелляциялық комиссия шешімімен келісемін ________________________________________

      (түсушінің қолы)

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
19-қосымша
  Нысан

Апелляциялық комиссия төрағасына
__________________________________
(Төрағаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
_____________________________________
(Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны атауы)
түсуші____________________________
тестіленушінің жеке коды ____________________ Нұсқа ________ Аудитория _______

Өтініш Ұлттық бірыңғай тестілеу

      Мен тестілеу нәтижесімен келіспеймін. Менің тестілеу нәтижесінде алған балдар санын қайта қарауыңызды сұраймын.

Қазақстан тарихы бойынша тест тапсырмасының №

Апелляциялық комиссия шешімі

Математикалық сауаттылық бойынша тест тапсырмасының №

Апелляциялық комиссия шешімі

Оқу сауаттылығы бойынша тест тапсырмасының №

Апелляциялық комиссия шешімі

1 Бейіндік пән тест тапсырмасының №

Апелляциялық комиссия шешімі

2 Бейіндік пән тест тапсырмасының №

Апелляциялық комиссия шешімі      Мерзімі __________ Түсушінің қолы ________________________________________________

      Апелляциялық комиссия төрағасының қолы __________________________________________

      Апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы __________________________________________

      Апелляциялық комиссия шешімімен келісемін ________________________________________

      (түсушінің қолы)

      Ескерту: - "Апелляциялық комиссия шешімі" бағанын апелляциялық комиссия мүшелері толтырады және келесідей мәндерді қабылдайды: "Қанағаттандырылды" неме "Қанағаттандырылмады"

      - Қалған бағандар түсушінің қолымен толтырылады.

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
20-қосымша
  Нысан

Апелляциялық комиссия төрағасына
______________________________________
(Төрағаның Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))
______________________________________
(Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны атауы)
түсуші________________________________
тестіленушінің жеке коды ____________________ Нұсқа ________ Аудитория _______

Өтініш Ұлттық бірыңғай тестілеу (қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша)

      Мен тестілеу нәтижесімен келіспеймін. Менің тестілеу нәтижесінде алған балдар санын қайта қарауыңызды сұраймын.

Жалпы бейінді пән бойынша тест тапсырмасының №

Апелляциялық комиссия шешімі

Бейіндік пән бойынша тест тапсырмасының №

Апелляциялық комиссия шешімі

Апелляциялық комиссия шешімі


      Мерзімі __________ Түсушінің қолы ________________________________________________

      Апелляциялық комиссия төрағасының қолы __________________________________________

      Апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы __________________________________________

      Апелляциялық комиссия шешімімен келісемін ________________________________________

      (түсушінің қолы)

      Ескерту: - "Апелляциялық комиссия шешімі" бағанын апелляциялық комиссия мүшелері толтырады және келесідей мәндерді қабылдайды: "Қанағаттандырылды" немесе "Қанағаттандырылмады"

      - Қалған бағандар түсушінің қолымен толтырылады.

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
21-қосымша
  Нысан

Апелляцияға арналған өтініштерді тіркеу журналы (тест тапсырмаларының мазмұны, мәтін бойынша)

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны

      ________________________________________________________________________________

      (коды)                        (атауы)

      Лек ________ Мерзімі __________

      Апелляциялық комиссия төрағасы ______________________________ ___________

      (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))                              (қолы)

Тестіленушінің жеке коды

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

Түсушінің қолы

Ескерту

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
22-қосымша
  Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеудің апелляциялық комиссиясы отырысының хаттамасы

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны ________________ _______

      (коды) (атауы)

      Лек ________ Мерзімі __________

Р/с

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

Тестіленушінің жеке коды

Жауап парағының нөмірі

Аудитория нөмірі

Нұсқа

Қазақстан тарихы

Саны*

Қанағаттандырылды**

Балл

дейін

кейін

      кестенің жалғасы

Математикалық сауаттылық

Оқу сауаттылығы

Бейіндік пән 1

Саны*

Қанағаттандырылды**

Балл

саны

Қанағаттандырылды

Балл

саны

Қанағаттандырылды

Балл

дейін

кейін

дейін

кейін

дейін

кейін

      кестенің жалғасы

Бейіндік пән 2

Барлығы

Шешім

саны

Қанағаттандырылды

Балл

саны

Қанағаттандырылды

Балл

дейін

кейін

дейін

кейін

      Ескерту:

      * – апелляцияға берілген тапсырмалар саны;

      ** – апелляция бойынша қанағаттандырылған тапсырмалар саны;

Апелляциялық комиссия төрағасы
_________ ______________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

Мемлекеттік комиссия төрағасы
_________ ______________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

Апелляциялық комиссия мүшелері
_________ __________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

Министрлік өкілі
_________ __________________________
(қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
23-қосымша
  Нысан

Ұлттық бірыңғай тестілеудің апелляциялық комиссиясы отырысының хаттамасы (қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша)

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны ________________ _______

      (коды) (атауы)

      Лек ________ Мерзімі __________


1

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

Тестіленушінің жеке коды

Жауап парағының нөмірі

Нұсқа

Аудитория нөмірі

Жалпы бейіндік пән

Саны*

Қанағаттандырылды**

Балл

дейін

кейін

1


2


3


4


5


      кестенің жалғасы

Бейіндік пән

Барлығы

Шешім

Саны*

Қанағаттандырылды**

Балл

Саны*

Қанағаттандырылды**

Балл

дейін

кейін

дейін

кейін


      Ескерту:

      Т – апелляцияға берілген тапсырмалар саны;

      Қ – апелляция бойынша қанағаттандырылған тапсырмалар саны;

      Апелляциялық комиссия төрағасы ____________ ______________________________________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

      Апелляциялық комиссия мүшелері ____________ _____________________________________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
24-қосымша
  Нысан

Апелляцияға берілген өтініштер тізілімі (тест тапсырмаларының мазмұны бойынша/техникалық себептерге байланысты)

      Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны _________ ______________

      (коды) (атауы)

      Лек ________ Мерзімі __________

Тестіленушінің жеке коды

Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

Жауап парағының нөмірі

Аудитория нөмірі

Орын нөмірі

Нұсқа

123      кестенің жалғасы

Тест тапсырмаларының мазмұны бойынша

Техникалық себептерге байланысты

Апелляция жағдайы

Саны*

Республикалық апелляциялық комиссиға берілді**

Қанағаттандырылды***

Саны*

Республикалық апелляциялық комиссиға берілді**

Қанағаттандырылды***


      Ескерту:

      * – апелляцияға берілген тапсырмалар саны;

      ** – мазмұны бойынша және техникалық себептер бойынша Республикалық апелляциялық комиссияға жіберілген тапсырмалар саны;

      *** – апелляция бойынша қанағаттандырылған тапсырмалар саны;

      "Апелляция жағдайы" бағаны келесі мәндерден тұрады: "Шешім қабылданды", "Келген жоқ"

      Апелляциялық комиссия төрағасы ____________ ______________________________________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

      Министрлік өкілі ____________ ____________________________________________________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
25-қосымша
  Нысан

Республикалық апелляциялық комиссияның қарастыруына жіберілген өтініштер тізілімі Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті/ Базалық жоғары оқу орны _________ _________________________________________ (коды) (атауы)

      Лек ________ Мерзімі __________

Пән

Сұрақ №

Дәлелдемесі

Апелляцияға берушінің негіздемесі

Шешім

Шешімге түсіндірме

1

Тестіленушінің жеке коды – Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

1.12

Тестіленушінің жеке коды – Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

2.1      Ескерту: "Шешім" бағаны келесі мәндерді қабылдайды: Республикалық апелляциялық комиссия қанағаттандырған жағдайда "Қанағаттандырылды" немесе қанағаттантырмаған жағдайда "Қанағаттандырылмады"

      Апелляциялық комиссия төрағасы ___________ _______________________________________

      (қолы) (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда))

  Ұлттық бірыңғай тестілеуді
өткізу қағидаларына
26-қосымша
  Нысан

Республикалық апелляциялық комиссия қорытындысының Хаттамасы Протокол решения Республиканской апелляционной комиссии

      " ___ " ________ 201__ жыл/год №_____________________

      1. Пән (предмет) _________________________________________________________________

      2. Нұсқа және тапсырма нөмірі

      № варианта и задания _____________________________________________________________

      3. Апелляцияға берілу себебі:

      Причина апелляции

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      4. Тексеру нәтижесі, түпнұсқаға сілтеме:

      Результат проверки, ссылка на источник:

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      5. Комиссия шешімі:

      Решение комиссии: _______________________________________________________________

      Республикалық апелляциялық комиссия төрағасы/Председатель Республиканской

      апелляционной комиссии ____________________________________________________ _____

      Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)/Ф.И.О. (при его наличии) Қолы/подпись

      Комиссия мүшелері: ___________________________________________________ ___________

      Члены комиссии Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)/Ф.И.О. (при его наличии) Қолы/подпись

Об утверждении Правил проведения единого национального тестирования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 204. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2017 года № 15173.

      Сноска. Заголовок в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от 30.11.2018 № 658 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 12) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения единого национального тестирования.

      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от 30.11.2018 № 658 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (Д. Ахмед-Заки) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление копии настоящего приказа для официального опубликования в периодические печатные издания, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для внесения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Суханбердиеву Э.А.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр образования и науки
Республики Казахстан
Е. Сагадиев

  Утверждены
приказом Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 2 мая 2017 года № 204

Правила проведения единого национального тестирования

      Сноска. Правила в редакции приказа и.о. Министра образования и науки РК от 30.11.2018 № 658 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила проведения единого национального тестирования (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 12) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", а также с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 600 от 31 октября 2018 года (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17450) (далее – Типовые правила) и устанавливают порядок проведения единого национального тестирования (далее – ЕНТ).

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) информационный лист – лист, выдаваемый пунктом проведения ЕНТ (далее – ППЕНТ) или базовым высшим учебным заведением (далее – ВУЗ) вместе с сертификатом ЕНТ, а также приемной комиссией высшего учебного заведения при подаче заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета в соответствии с выбранной комбинацией профильных предметов. Информационный лист содержит информацию: о перечне групп образовательных программ, количестве выделяемых образовательных грантов в текущем году и результатов конкурса предыдущего года по присуждению образовательных грантов;

      2) специальная дисциплина – дисциплина, направленная на оценку знаний и компетенций по специальным дисциплинам образовательных программ технического и профессионального, послесреднего образования по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения;

      3) базовые высшие учебные заведения – ВУЗы, осуществляющие проведение ЕНТ;

      4) приемная комиссия базовых ВУЗов – комиссия при ВУЗе, осуществляющая проведение ЕНТ;

      5) профильный предмет – это учебный предмет, направленный на более полную оценку знаний и компетенций в предметной области, определяющий устойчивость углубленных академических знаний согласно выбранному профилю обучения;

      6) общепрофессиональная дисциплина – дисциплина, направленная на оценку знаний и компетенций по общепрофессиональным дисциплинам образовательных программ технического и профессионального, послесреднего образования по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения;

      7) лист ответов – специальный бланк, предназначенный для оценивания результатов ЕНТ, на котором поступающий отмечает ответы на тестовые задания;

      8) копия листа ответов – бланк, предназначенный для самостоятельного подсчета баллов после ЕНТ, который не является документом для оценивания результатов тестирования;

      9) линейные ВУЗы – ВУЗы, осуществляющие прием документов для участия в ЕНТ;

      10) приемная комиссия линейных ВУЗов – комиссия при ВУЗе, осуществляющая прием документов от поступающих для участия в ЕНТ;

      11) лист распределения вариантов – лист, содержащий информацию с закреплением варианта книжек к определенному номеру места в аудитории для поступающих на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения;

      12) посадочный лист – лист распределения поступающих по местам в аудитории;

      13) ЕНТ – одна из форм отборочных экзаменов для поступления в организаций высшего и (или) послевузовского образования;

      14) ППЕНТ – пункт проведения ЕНТ;

      15) пороговый балл – установленная Типовыми правилами минимальная сумма баллов по каждому предмету и по всем предметам или дисциплинам тестирования, и по отдельным областям образования и ВУЗов, допускающая участие в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе;

      16) сертификат – именной документ установленного образца, который официально подтверждает баллы, набранные на ЕНТ.

      3. ЕНТ проводится для:

      1) обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

      2) выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

      3) выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

      4) выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

      5) выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

      6) лиц, зачисленных в ВУЗы по очной форме обучения на платной основе до завершения первого академического периода для зачисления в ВУЗ на платной основе;

      7) обучающихся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра образования и науки РК от 15.03.2019 № 116 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок проведения ЕНТ

Параграф 1. Прием документов для участия в ЕНТ

      4. Прием заявлений по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам или согласно установленного образца, по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4991) (далее - № 502 приказ) для участия в ЕНТ осуществляется в следующие сроки:

      1) с 1 по 15 декабря календарного года для лиц, указанных в подпунктах 1), 6) и 7) пункта 3 настоящих Правил;

      2) с 1 по 15 февраля календарного года для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 3 настоящих Правил;

      3) с 1 апреля по 10 мая календарного года для лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 3 настоящих Правил;

      4) с 10 мая по 5 июня календарного года для лиц, указанных в подпункте 5) пункта 3 настоящих Правил;

      5) с 25 июля по 3 августа календарного года для лиц, указанных в подпунктах 2), 3), 5) и 7) пункта 3 настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра образования и науки РК от 15.03.2019 № 116 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      5. Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктами 1) и 2) пункта 4 настоящих Правил, обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования подают следующие документы в ППЕНТ:

      1) заявление по форме, согласно приложению 1 или согласно установленного образца, по форме, утвержденной приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;

      2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;

      3) копию документа, удостоверяющего личность.

      При этом лица не достигшие шестнадцати лет и не имеющие документ, удостоверяющий личность, представляет копию свидетельства о рождении;

      4) квитанцию об оплате за участие в тестировании;

      5) справку с организации среднего образования, в которой он обучается, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      6. Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктом 1) пункта 4 настоящих Правил, лица, зачисленные в ВУЗы по очной форме обучения на платной основе до завершения первого академического периода подают следующие документы в линейные ВУЗы:

      1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам или согласно установленного образца, по форме, утвержденной приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;

      2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;

      3) копию документа, удостоверяющего личность;

      4) квитанцию об оплате за участие в тестировании.

      7. Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктами 1) и 5) пункта 4 настоящих Правил, обучающиеся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе подают следующие документы в линейные ВУЗы:

      1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам или согласно установленного образца, по форме, утвержденной приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;

      2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;

      3) копию документа, удостоверяющего личность;

      4) квитанцию об оплате за участие в тестировании.

      8. Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктом 3) пункта 4 настоящих Правил, выпускники организаций среднего образования текущего года подают следующие документы в ППЕНТ:

      1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам или согласно установленного образца, по форме, утвержденной приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;

      2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;

      3) копию документа, удостоверяющего личность.

      При этом не достигшие шестнадцати лет и не имеющие документ, удостоверяющий личность, представляет копию свидетельства о рождении.

      4) справку с организации среднего образования, в которой он обучался, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      9. Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктами 3), 4) и 5) пункта 4 настоящих Правил, выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования, выпускники организации среднего образования, обучавшиеся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лица, казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, окончившие учебные заведения за рубежом подают следующие документы в линейные ВУЗы:

      1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам или согласно установленного образца, по форме, утвержденной приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;

      2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;

      3) аттестат об общем среднем образовании, диплом о техническом и профессиональном образовании, диплом о послесреднем образовании (подлинник).

      При этом выпускники календарного года организаций технического и профессионального, послесреднего образования вместо диплома о техническом и профессиональном образовании или диплома о послесреднем образовании, представляют справку о завершении обучения в текущем году, выдаваемую организацией образования, в которой он обучался с указанием кода и наименования специальности (квалификации) обучения, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

      4) копию документа, удостоверяющего личность;

      5) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697) (далее – приказ № 907);

      6) квитанцию об оплате за участие в тестировании.

      10. Для участия в ЕНТ дети-инвалиды и инвалиды (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при предъявлении документа об установлении инвалидности, утвержденного приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 44 "Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10589) при необходимости дополнительно подают заявление в произвольной форме на имя председателя государственной комиссии о необходимости предоставления:

      1) отдельной аудитории;

      2) помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха.

      11. В случае отсутствия выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, заявление для участия в ЕНТ подают их родители или усыновители, с предъявлением копии свидетельства о рождении или документа об усыновлении поступающего и документа удостоверяющего личность родителя или усыновителя. Заявление принимается в линейных ВУЗах при наличии соответствующей выписки из приказа организации среднего образования о направлении по программам международного обмена в текущем учебном году.

      12. Поступающим, подавшим заявления для участия в ЕНТ предоставляется расписка (в произвольной форме) о приеме документов.

      13. ЕНТ проводится на базе ППЕНТ или в базовых ВУЗах.

      14. Состав приемной комиссии базовых и линейных ВУЗов утверждается первым руководителем ВУЗа или лицом, исполняющим его обязанности.

      Функции приемной комиссии линейных вузов:

      1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группе образовательных программ высшего образования, ознакомление с процедурой тестирования;

      2) организация приема и проверки документов поступающих;

      3) обеспечение выдачи поступающим пропусков на тестирование и сертификатов ЕНТ установленного образца, по форме, утвержденной приказом № 502 (далее – сертификат) и информационных листов в соответствии с выбранной комбинацией профильных предметов, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

      Функции приемной комиссии базовых ВУЗов:

      1) организация консультирования технических секретарей и ответственных секретарей линейных ВУЗов;

      2) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группе образовательных программ высшего образования, ознакомление с процедурой тестирования;

      3) организация приема и проверки документов поступающих;

      4) формирование аудиторного фонда для проведения тестирования;

      5) организация и обеспечение работы технического оборудования к тестированию;

      6) организация печати и передачи сертификатов и информационных листов ответственным секретарям линейных ВУЗов;

      7) обеспечение выдачи поступающим пропусков на тестирование и сертификата и информационных листов в соответствии с выбранной комбинацией профильных предметов.

      15. Поступающие сдают ЕНТ по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки.

      Лица, поступающие на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки сдают ЕНТ по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

      Обучающиеся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе сдают ЕНТ по двум профильным предметам.

      16. Поступающие сдают ЕНТ по желанию на казахском или русском или английском языках.

      При этом для поступающих, которые сдают ЕНТ на английском языке, тестирование по истории Казахстана проводится по желанию на казахском или русском языках. Для поступающих, сдающих ЕНТ на английском языке, язык обучения в ВУЗе определяется согласно языку сдачи тестирования по истории Казахстана.

      17. ЕНТ для поступающих на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, проводится по желанию на казахском или русском языках по общепрофессиональной и специальным дисциплинам.

      18. ЕНТ для лиц, поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки, по родственным направлениям подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, проводятся по специальной дисциплине.

      19. Для выпускников организаций среднего и технического и профессионального или послесреднего образования, за исключением поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

      1) по истории Казахстана – 20;

      2) по математической грамотности – 20;

      3) по грамотности чтения (язык обучения) – 20;

      4) по первому профильному предмету – 30;

      5) по второму профильному предмету – 30.

      Перечень групп образовательных программ с указанием профильных предметов единого национального тестирования, устанавливаются согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

      Для обучающихся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

      1) по первому профильному предмету – 30;

      2) по второму профильному предмету – 30.

      20. Для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

      1) по общепрофессиональной дисциплине – 20;

      2) по специальной дисциплине – 40.

      Перечень групп образовательных программ с указанием общепрофессиональных и специальных дисциплин единого национального тестирования для поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, устанавливаются согласно приложению 5-1 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 20 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 30.04.2019 № 178 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      21. Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (английским) в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета или специальной дисциплины "Иностранный язык (английский)" по английскому языку: Test of Englishas a Foreign Language Institutional Testing Programm  (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) – не менее 310 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл – не менее 79), (TOEFL (ТОЙФЛ) пороговый балл –не менее 567 баллов), International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый балл – не менее 6.0).

      Лицам, имеющим один из сертификатов о сдаче теста по иностранному языку (английский), указанные в настоящем пункте, при подаче заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также при зачислении в ВУЗ на платной основе засчитывается 40 баллов для выпускников организаций среднего или технического и профессионального или послесреднего образования; 50 баллов - для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения.

      Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяется линейными ВУЗами при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или при зачислении в ВУЗ на платной основе.

      Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра образования и науки РК от 15.03.2019 № 116 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      22. Максимальное количество баллов составляет по ЕНТ – 140 баллов.

      Максимальное количество баллов для лиц, поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки, составляет по ЕНТ – 120 баллов.

      23. Максимальное количество баллов по ЕНТ, для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения – 70 баллов.

      Максимальное количество баллов по ЕНТ, для лиц, поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения и требующие творческой подготовки, составляет – 70 баллов.

      24. На ЕНТ отводится 3 часа 50 минут.

      Для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, на ЕНТ отводится 1 час 40 минут.

      25. Лица, поступающие на творческие образовательные программы, подают заявление для участия в ЕНТ в ППЕНТ или в линейных ВУЗах, где планируют дальнейшее обучение.

      26. Поступающему, подавшему заявление для участия в ЕНТ, по результатам которого поступающие участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, но не принявшему участие в тестировании в указанный в пропуске день, предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период проведения ЕНТ при наличии места в аудитории с соответствующим языком тестирования по следующим уважительным причинам:

      1) при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии, согласно форме № 035-1/у, утвержденной приказом № 907, по состоянию здоровья;

      2) при наличии документов, подтверждающих смерть близких родственников, перечень которых определен Кодексом Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" (далее – Кодекс);

      3) при чрезвычайных ситуациях.

      27. Для осуществления контроля за соблюдением правил проведения ЕНТ в ППЕНТ и в базовый ВУЗ направляются представители Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – представители Министерства), которые также выполняют функции дежурного по аудитории и по коридору.

      28. В корпусах, в которых проводится ЕНТ, в дни тестирования все аудитории, кабинеты, помещения, не используемые для тестирования (кроме санузлов), а также входные двери, кроме тех, которые будут использованы для входа и выхода поступающих, закрываются и опечатываются. Территория и дорога от здания до санузлов, находящихся вне здания, ограничиваются для доступа посторонних лиц.

      29. Входные двери, используемые для запуска в здание, и процесс проведения ЕНТ обеспечиваются системой видеонаблюдения. При этом запись видеонаблюдения передается в архив Республиканского государственного казенного предприятия "Национальный центр тестирования" Министерства образования и науки Республики Казахстан в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения ЕНТ.

      30. При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Применение металлоискателей при запуске на тестирование осуществляется в рамках обеспечения безопасности поступающих при проведении тестирования, а также недопущения проноса ими в здание запрещенных предметов.

      31. Для проведения ЕНТ на местах создаются государственные комиссии по организации и проведению ЕНТ (далее – государственные комиссии), которые утверждаются уполномоченным органом в области образования.

      32. Председателями государственной комиссии назначаются руководители высших учебных заведений (руководители городских, районных (управлений) отделов образования), которые обеспечивают организацию и проведение ЕНТ, а также использование металлоискателей, устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи и видеонаблюдения.

      33. В состав государственной комиссии входят представители акиматов областей или городов республиканского значения, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации.

      При этом в состав государственной комиссии не входят близкие родственники, перечень которых определен Кодексом, участников ЕНТ календарного года.

      Количество членов государственной комиссии составляет пять человек. Решения государственной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов и оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем и секретарем, назначаемым из числа квалифицированных работников организаций или (управлений) отделов образования. В случае равенства голосов, голос председателя считается решающим.

      Государственная комиссия:

      1) утверждает аудиторный фонд для проведения тестирования в ППЕНТ или в базовых ВУЗах;

      2) совместно с представителями правоохранительных органов до начала тестирования организует проверку здания на предмет антитеррористической защищенности, а также обеспечение охраны общественного порядка в период проведения тестирования;

      3) организовывает запуск поступающих при входе на тестирование;

      4) при запуске на тестирование организует использование металлоискателей и охрану общественного порядка;

      5) организует использование устройств, подавляющих сигналы мобильной и радиоэлектронной связи, а также получение протокола измерения электромагнитного поля согласно приложению 135, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415 "Об утверждении форм учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11626);

      6) организует работу с дежурными и медицинским персоналом во время проведения ЕНТ;

      7) присутствует при вскрытии мешков с материалами тестирования;

      8) обеспечивает сохранность изъятых запрещенных предметов от поступающих во время запуска на тестирование;

      9) организует предоставление помощника, не являющегося учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха при предъявлении документа об установлении инвалидности;

      10) организует предоставление для общего обозрения кодов правильных ответов и результатов ЕНТ (без учета и с учетом апелляции);

      11) обеспечивает условия для работы апелляционной комиссии;

      12) организует выдачу сертификатов и информационных листов, в соответствии с выбранной комбинацией профильных предметов;

      13) утверждение состава дежурных и проведение инструктажа.

      Сноска. Пункт 33 с изменением, внесенным приказом и.о. Министра образования и науки РК от 15.03.2019 № 116 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      34. Руководителем ППЕНТ и приемной комиссией базового и (или) линейного ВУЗа предварительно проводятся консультации для поступающих по правильному заполнению листа ответов.

Параграф 2. Процесс проведения ЕНТ

      35. ЕНТ проводится в следующие сроки:

      1) с 15 по 20 января календарного года, для лиц, указанных в подпунктах 1), 6) и 7) пункта 3 настоящих правил;

      2) с 24 по 29 марта календарного года, для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 3 настоящих правил;

      3) с 20 июня по 5 июля календарного года, для лиц, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящих правил;

      4) с 17 по 20 августа календарного года, для лиц, указанных в подпунктах 2), 3), 5) и 7) пункта 3 настоящих Правил.

      36. Поступающие запускаются в аудиторию по одному, при этом производится идентификация личности поступающего на основании документа, удостоверяющего личность, либо справки об окончании школы в текущем году лиц, не достигших шестнадцати лет. Затем проводится сверка пропуска и корешка пропуска по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

      37. При выявлении подставного лица в ходе запуска на тестирование представителем Министерства составляется Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование по форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам, данный поступающий на тестирование не допускается.

      38. Утром в день проведения тестирования представителем Министерства распечатывается посадочный лист.

      39. Поступающие занимают место, соответствующее номеру в посадочном листе, по форме, согласно приложению 8 к настоящим Правилам, который сортируется по номеру посадочного места поступающих.

      40. После рассадки поступающих представитель Министерства разъясняет поступающим правила работы с материалами тестирования. Далее представитель Министерства при участии трех поступающих из аудитории организует вскрытие коробки с материалами тестирования. Приглашенные поступающие проверяют целостность печати на коробке. Производят вскрытие коробки, пересчитывают имеющийся в ней материалы тестирования с составлением Акта вскрытия материалов тестирования по форме, согласно приложению 9 к настоящим Правилам.

      41. В первую очередь раздаются листы ответов и копии листов ответов (специальные бланки, предназначенные для самостоятельного подсчета баллов после тестирования).

      42. После заполнения служебных секторов листа ответов производится раздача книжек, которые содержат тестовые задания по предметам.

      Книжки для поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, раздаются в соответствии с листом распределения вариантов по форме, согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

      43. Лист ответов ЕНТ заполняется по форме, согласно приложению 11 к настоящим Правилам в следующем порядке:

      1) в сектор 1 вписывается Ф. И. О (при его наличии);

      2) в секторе 2 в верхних клетках по горизонтали заполняется индивидуальный код поступающего (далее - ИКТ), указанный на пропуске поступающего. Под каждой цифрой закрашиваются кружки, соответствующие цифрам, обозначенным в клетках;

      3) в секторе 3 и 4 закрашиваются кружками место, где будет сидеть поступающий при сдаче тестирования и вариант его книжки.

      4) в секторе 5 проставляются поток и номер аудитории, в которой поступающий будет сдавать ЕНТ. Номер потока определяется по дате тестирования.

      5) сектор 6 предусмотрен для поступающих, которые сдают творческие экзамены;

      6) в секторах 7, 8 и 9 закрашиваются ответы тестовых заданий по предметам: История Казахстана, Математическая грамотность, Грамотность чтения соответственно;

      Каждое тестовое задание в секторах 7, 8 и 9 требует выбора единственно правильного ответа из пяти предложенных вариантов ответов. Выбранный ответ отмечается на секторе данного предмета путем полного закрашивания соответствующего кружка;

      7) в секторах 10 и 11 закрашиваются ответы тестовых заданий по 2 профильным предметам.

      В секторах 10 и 11 тестовые задания с 1 по 20 требуют выбора единственно правильного ответа из пяти предложенных вариантов ответов. Выбранный ответ отмечается на секторе данного предмета путем полного закрашивания соответствующего кружка; тестовые задания с 21 по 30 требуют выбора одного или несколько правильных ответов (не более 3), путем полного закрашивания кружков;

      8) сектор 12 (отображает номер листа ответов) не закрашивается;

      9) особое внимание обращается на графу "Внимание":

      лист ответов заполняется ручкой с синей или черной пастой;

      не допускается пачкать, мять, рвать лист ответов и пользоваться корректирующими жидкостями, выносить лист ответов из аудитории до окончания тестирования;

      10) поступающий расписывается в нижнем правом углу листа ответов в секторе 13 "Подпись поступающего".

      44. Лист ответов для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, заполняется по форме, согласно приложению 12 к настоящим Правилам в следующем порядке:

      1) в сектор 1 вписывается Ф.И.О. (при его наличии);

      2) в секторе 2 в верхних клетках по горизонтали заполняется индивидуальный код поступающего (далее - ИКТ), указанный на пропуске поступающего. Под каждой цифрой закрашиваются кружки, соответствующие цифрам, обозначенным в клетках;

      3) в секторе 3 и 4 закрашиваются кружками номер места, где будет сидеть поступающий при сдаче тестирования и вариант его книжки;

      4) в секторе 5 проставляются поток и номер аудитории, в которой поступающий будет сдавать ЕНТ. Номер потока определяется по дате тестирования;

      5) в секторе 6 закрашиваются ответы тестовых заданий по общепрофессиональной дисциплине;

      Каждое тестовое задание в секторе 6 требует выбора единственно правильного ответа из пяти предложенных вариантов ответов. Выбранный ответ отмечается на секторе данного предмета путем полного закрашивания соответствующего кружка;

      6) в секторе 7 закрашиваются ответы тестовых заданий по специальной дисциплине.

      Тестовые задания с 1 по 20 требуют выбора единственно правильного ответа из пяти предложенных вариантов ответов, ответ отмечается путем полного закрашивания соответствующего кружка;

      Тестовые задания с 21 по 30 требуют выбора одного или несколько (не более 6) правильных ответов, путем полного закрашивания кружков; тестовые задания с 31 по 40 ситуационные тестовые задания с выбором одного правильного ответа, путем полного закрашивания соответствующего кружка;

      7) сектор 8 (отображает номер листа ответов) не закрашивается;

      8) особое внимание обращается на графу "Внимание":

      лист ответов заполняется ручкой с синей или черной пастой;

      не допускается пачкать, мять, рвать лист ответов и пользоваться корректирующими жидкостями, выносить лист ответов из аудитории до окончания тестирования;

      9) поступающий расписывается в нижнем правом углу листа ответов в секторе 9 "Подпись поступающего".

      45. Правильность заполнения секторов листа ответов, включая выбор профильных предметов, обеспечивается самим поступающим.

      46. Лист ответов выдается в одном экземпляре и является единственным документом, подтверждающим результаты тестирования поступающего. Лист ответов замене не подлежит.

      47. Поступающий переписывает номер варианта с книжки на лист ответов (сектор 4) и заполняет титульный лист книжки. Четвертая цифра варианта определяется с помощью матрицы на титульном листе книжки и объявляется представителем Министерства за 20 минут до окончания тестирования.

      48. После заполнения поступающими служебных секторов листов ответов и титульного листа книжки, на доске записывается время начала и окончания ЕНТ. Запуск поступающих в аудиторию прекращается с момента объявления начала ЕНТ.

      49. При проведении ЕНТ поступающему не допускается выходить из аудитории без разрешения и сопровождения представителя Министерства, выполняющего функции дежурного по коридору, переговариваться, пересаживаться с места на место, обмениваться материалами тестирования, выносить материалы тестирования из аудитории, заносить в аудиторию и использовать шпаргалки, учебники и методическую литературу, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), iPhone (Айфон), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), использовать любые виды радио-электронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), наушники проводные и беспроводные и прочее), осуществлять порчу материалов тестирования (листов ответов и книжек) путем их смятия, использования корректирующей жидкости, отрыва страниц, закрашивание секторов, не предусмотренных для этого (номер листа ответов).

      50. При нарушении поступающим пункта 49 настоящих Правил, представителем Министерства составляется Акт обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории поступающего, нарушившего правила поведения в аудитории по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам.

      51. При выявлении подставного лица путем повторного сличения корешка и пропуска в ходе проведения тестирования, представителем Министерства составляется Акт выявления подставного лица в ходе проведения тестирования по форме, согласно приложению 14 к настоящим Правилам.

      52. При отказе поступающим сдать материалы тестирования для обработки по истечении отведенного времени на ЕНТ представителем Министерства составляется Акт выявления факта несвоевременной сдачи материалов тестирования поступающим по истечении времени тестирования по форме, согласно приложению 15 к настоящим Правилам.

      53. Результаты тестирования у лиц, указанных в пунктах 50, 51 и 52, не обрабатываются и подлежат аннулированию.

      54. По мере завершения тестирования или окончания времени тестирования поступающий передает со своего посадочного места лист ответов и книжку представителю Министерства.

      55. При приеме листа ответов и книжек представителем Министерства проверяется заполнение всех служебных секторов листа ответов и титульного листа книжки, после чего поступающий покидает аудиторию.

      56. Представитель Министерства укладывает материалы тестирования в коробку и в сопровождении пяти поступающих доставляет материалы тестирования до кабинета, где обрабатываются результаты тестирования.

      57. Оценивание ответов тестовых заданий ЕНТ осуществляется следующим образом:

      1) в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в один балл;

      при выборе одного и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

      2) в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов):

      с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в два балла;

      с одним правильным ответом при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с одним правильным ответом при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

      с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в два балла;

      с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа оценивается в один балл;

      с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с двумя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

      с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов оценивается в два балла;

      с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в один балл;

      с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с тремя правильными ответами при выборе только одного правильного ответа либо выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

      58. Оценивание ответов тестовых заданий ЕНТ по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, осуществляется следующим образом:

      1) в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в один балл;

      при выборе одного и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

      2) в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более шести правильных ответов):

      с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в два балла;

      с одним правильным ответом при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с одним правильным ответом при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

      с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в два балла;

      с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа оценивается в один балл;

      с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с двумя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

      с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов оценивается в два балла;

      с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в один балл;

      с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с тремя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

      с четырьмя правильными ответами при выборе четырех правильных ответов оценивается в два балла;

      с четырьмя правильными ответами при выборе трех правильных ответов оценивается в один балл;

      с четырьмя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с четырьмя правильными ответами при выборе четырех правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с четырьмя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

      с пятью правильными ответами при выборе пяти правильных ответов оценивается в два балла;

      с пятью правильными ответами при выборе четырех правильных ответов оценивается в один балл;

      с пятью правильными ответами при выборе четырех правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с пятью правильными ответами при выборе пяти правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с пятью правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

      с шестью правильными ответами при выборе шести правильных ответов оценивается в два балла;

      с шестью правильными ответами при выборе пяти правильных ответов оценивается в один балл;

      с шестью правильными ответами при выборе пяти правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с шестью правильными ответами при выборе шести правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

      с шестью правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

      59. Сканирование листов ответов производится программистом Министерства по аудиториям дважды.

      60. После сканирования листов ответов по телекоммуникационной сети высылается файл коды правильных ответов.

      61. Коды правильных ответов распечатываются в двух экземплярах: один вывешивается для общего обозрения, второй для апелляционной комиссии.

      62. Результаты ЕНТ объявляются государственной комиссией в день его проведения и вывешиваются на информационном стенде, также с результатом тестирования можно ознакомиться на сайте www.testcenter.kz.

      63. После завершения ЕНТ и проведения процедуры апелляции, использованные книжки уничтожаются, составляется Акт об уничтожении книжек ЕНТ по форме, согласно приложению 16 к настоящим Правилам.

Параграф 3. Подача и рассмотрение заявления на апелляцию

      64. На период проведения тестирования в целях соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов поступающих, создается Республиканская апелляционная комиссия и апелляционная комиссия в ППЕНТ и в базовом ВУЗе.

      65. Председатель и состав Республиканской апелляционной комиссии, председатель апелляционной комиссии в ППЕНТ и в базовом ВУЗе утверждается уполномоченным органом в области образования.

      Состав апелляционной комиссии в ППЕНТ и в базовом ВУЗе утверждается председателем государственной комиссии.

      66. Состав апелляционной комиссии формируется из числа педагогических работников организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования по тестируемым предметам. Количество педагогических работников по одному предмету тестирования при ЕНТ составляет не менее двух человек.

      67. Апелляционная комиссия в ППЕНТ и базовом ВУЗе принимает и рассматривает заявления на апелляцию от поступающих по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам.

      68. В случае если поступающий не согласен с результатами тестирования по содержанию или по технической причине, поступающий подает заявление на имя председателя апелляционной комиссии по формам, согласно приложениям 17, 18, 19 и 20 к настоящим Правилам. Поступающему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и пропуск на тестирование. Апелляционная комиссия работает с каждым поступающим в индивидуальном порядке.

      Апелляция рассматривается в случаях:

      по содержанию тестовых заданий:

      1) правильный ответ не совпадает с кодом правильных ответов (указывается вариант правильного ответа);

      2) отсутствует правильный ответ;

      3) имеется более одного правильного ответа в тестовых заданиях с выбором одного правильного ответа из всех предложенных (указываются все варианты правильных ответов);

      4) некорректно составленное тестовое задание;

      5) отсутствует фрагмент условия тестового задания (текст, схемы, рисунки, таблицы) в результате, которого невозможно определить правильный ответ;

      по технической причине:

      1) считывание сканером закрашенного кружка, совпадающего с кодом каждого правильного ответа, как двух и более кружков;

      2) считывание сканером закрашенного кружка, совпадающего с кодом правильных ответов, как пустой кружок;

      3) дефектный лист ответов.

      Заявления на апелляцию принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов ЕНТ и рассматривается апелляционной (республиканской апелляционной комиссией) комиссией в течение одного календарного дня. При неявки поступающего на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляции не рассматривается.

      Все заявления по апелляции результатов тестирования фиксируются в журнале регистрации заявлений на апелляцию по форме, согласно приложению 21 к настоящим Правилам.

      69. Рассмотрению подлежат конкретные факты, изложенные в заявлении на апелляцию. Во время апелляции апелляционной комиссии не допускается менять вариант и выбранный предмет, указанный поступающим.

      Заявления на апелляцию по пересмотру всех тестовых заданий без указания мотивированного основания (полное пояснение, пошаговое решение задач) по каждому тестовому заданию рассмотрению не подлежат.

      В случае подачи поступающим заявления на апелляцию по тестовому заданию, по которому он уже получил балл, соответственно балл по данному тестовому заданию не добавляется.

      Решение по заявлениям принимается большинством голосов от общего числа членов апелляционной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

      Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом заседания апелляционной комиссии ЕНТ по формам, согласно приложениям 22 и 23 к настоящим Правилам, подписанным председателем и всеми членами комиссии.

      70. В случае положительного решения заявления поступающего апелляционной комиссией в ППЕНТ и в базовом ВУЗе, заявления поступающего передаются на рассмотрение в Республиканскую апелляционную комиссию.

      71. В случае несогласия поступающего с решением апелляционной комиссии в ППЕНТ и базовом ВУЗе, он обращается в Республиканскую апелляционную комиссию.

      72. Председателем апелляционной комиссии по всем заявлениям, поданным на апелляцию, заполняется реестр заявлений (по содержанию тестового задания или по техническим причинам) по форме, согласно приложению 24 к настоящим Правилам.

      По заявлениям, получившим положительное решение апелляционной комиссией в ППЕНТ или в базовом ВУЗе, формируется реестр заявлений, переданных на рассмотрение в Республиканскую апелляционную комиссию, по форме, согласно приложению 25 к настоящим Правилам.

      73. Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложений о положительном решении апелляционными комиссиями и принимает решение.

      Решение Республиканской апелляционной комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

      Решение Республиканской апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

      Решение Республиканской апелляционной комиссии оформляется протоколом по форме, согласно приложению 26 к настоящим Правилам, который подписывают председатель и все члены комиссии.

      Апелляционная комиссия в ППЕНТ и базовом ВУЗе информирует поступающего об итогах апелляции.

Параграф 4. Выдача сертификата ЕНТ

      74. По результатам ЕНТ каждому поступающему выписывается сертификат, который выдается ППЕНТ или базовым ВУЗом совместно с государственной комиссией в течение трех календарных дней со дня завершения тестирования. Поступающему вместе с сертификатом выдается информационный лист в соответствии с выбранной комбинацией профильных предметов.

      75. Заполнение Ф.И.О. (при его наличии) сертификата производится по документу, удостоверяющему личность.

      76. В сертификате проставляются баллы по каждому предмету, набранные на ЕНТ.

      Сертификат заверяется подписью председателя государственной комиссии, представителя Министерства и скрепляется печатью ВУЗа или местного органа управления образования.

  Приложение 1
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Заявление для участия в едином национальном тестировании

Персональные данные

Ф.И.О. (при его наличии):
Индивидуальный идентификационный номер / Дата рождения:
Гражданство:
Национальность:
Пол:
Контактные телефоны:
Электронный адрес:

Сведение об образовании

Область:
Район:
Тип организации образования:
Наименование организации образования:
Год окончания:

Информация о тестировании

Язык сдачи тестирования:
Язык сдачи предмета "История Казахстана"
Форма/срок обучения, на которую претендует заявитель:

Дополнительная информация для лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее образование, поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения

Квалификация по специальности колледжа:
Специальность высшего образования:
Общепрофессиональная дисциплина:
Специальная дисциплина:

      Высшее учебное заведение/пункт проведения Единого национального тестирования
регистрации ____________________________________________________________________
            (код) (наименование) Ф.И.О. (при его наличии) лица, принявшего документы
_______________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. (при его наличии)) (подпись)
Ознакомившись с заявлением, подтверждаю, что указанные мною данные записаны верно.
Заявитель ______________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. (при его наличии)) (подпись)

  Приложение 2
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Справка

Дана _________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии))
_________________________________________________________
Предъявителю удостоверения личности №___________________
выданный ____________ "___" ___________________года/
кем выдано когда выдано
Предъявителю свидетельства о рождении
Серия______________ № __________ выданный ____________ "___" ___________ ______ года.
кем выдано когда выдано в том, что он (она) действительно оканчивает в 20__ году
_________________________________________________________
(наименование организации среднего образования)
Руководитель _______________________
Дата "____"____________20____ ______
(Ф.И.О (при его наличии)) (подпись)      Справка дана для предъявления в пункт поведения Единого национального тестирования или в приемную комиссию высшего учебного заведения

      Справка дана в 2 экземплярах.

  Приложение 3
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

                                          Справка

      Дана ___________________________________________________________________________,
                        (Ф.И.О. (при его наличии)
о том, что он (она) действительно оканчивает в 201____году
________________________________________________________________________________
            (наименование организации технического и профессионального,
                              послесреднего образования)
________________________________________________________________________________
                                    (адрес)
по специальности ________________________________________________________________
            (шифр и наименование специальности технического и профессионального,
                              послесреднего образования)
________________________________________________________________________________
Руководитель ____________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. (при его наличии)             (подпись)
Регистрационный №_______________ Дата "____"____________________20____

      Справка дана для предъявления в Пункт проведения единого национального тестирования или в приемную комиссию высшего учебного заведения

  Приложение 4
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Дорогой друг! В соответствии с выбранной Вами комбинацией профильных предметов предоставляется информация о перечне групп образовательных программ, количестве выделяемых образовательных грантов в текущем году, результатах конкурса прошлого года по присуждению образовательных грантов. Надеемся, что Вы сделаете правильный выбор с учетом набранных Вами баллов и представленных данных. Желаем Вам удачи!

Информационный лист

Комбинация профильных предметов: _________________

Группы образовательных программ

Код и наименование специальностей по классификатору специальностей высшего и послевузовского образования 2009 года

Количество грантов в текущем году

Результаты конкурса прошлого года

Код

Наименование

Количество грантов прошлого года

Конкурс прошлого года на
1 место

Примерные полупроходные баллы прошлого года

Казахское

Русское

Казахское

Русское

по общему конкурсу прошлого года

по сельской квоте прошлого года

Казахское

Русское

Казахское

Русское

1

2

3

  Приложение 5
к Правилам проведения
единого национального
тестирования

Перечень групп образовательных программ с указанием профильных предметов единого национального тестирования

      Сноска. Приложение 5 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.02.2019 № 57 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 03.09.2019 № 395 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Номер группы образовательной программы

Наименование групп образовательных программ

Профильные предметы

1 профильный предмет

2 профильный предмет

В001

Педагогика и психология

Биология

География

В002

Дошкольное обучение и воспитание

Биология

География

В003

Педагогика и методика начального обучения

Биология

География

В004

Подготовка учителей начальной военной подготовки

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В005

Подготовка учителей физической культуры

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В006

Подготовка учителей музыки

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В007

Подготовка учителей художественного труда и черчения

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В008

Подготовка учителей основы права и экономики

Всемирная история

География

В009

Подготовка учителей математики

Математика

Физика

В010

Подготовка учителей физики

Физика

Математика

В011

Подготовка учителей информатики

Математика

Физика

В012

Подготовка учителей химии

Химия

Биология

В013

Подготовка учителей биологии

Биология

Химия

В014

Подготовка учителей географии

География

Всемирная история

В015

Подготовка учителей по гуманитарным предметам

Всемирная история

География

В016

Подготовка учителей казахского языка и литературы

Казахский язык

Казахская литература

В017

Подготовка учителей русского языка и литературы

Русский язык

Русская литература

В018

Подготовка учителей иностранного языка

Иностранный язык

Всемирная история

В019

Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию

Биология

География

В020

Подготовка специалистов по специальной педагогике

Биология

География

В021

Исполнительское искусство

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В022

Искусство эстрады

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В023

Инструментальное исполнительство

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В024

Музыковедение и искусствоведение

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В025

Традиционное музыкальное искусство

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В026

Дирижирование и композиция

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В027

Театральное искусство

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В028

Хореография

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В029

Аудиовизуальные средства и медиа производство

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В030

Изобразительное искусство

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В031

Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В032

Философия и этика

Всемирная история

География

В033

Религия и теология

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В034

История и археология

Всемирная история

География

В035

Тюркология и востоковедение

Всемирная история

Иностранный язык

В036

Переводческое дело

Иностранный язык

Всемирная история

В037

Филология

Казахский/ Русский язык

Казахская /Русская литература

В038

Социология

Математика

География

В039

Культурология

Всемирная история

Иностранный язык

В040

Политология и граждановедение

Всемирная история

Иностранный язык

В041

Психология

Биология

География

В042

Журналистика и репортерское дело

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В043

Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело

Казахский /Русский язык

Казахская /Русская литература

В044

Менеджмент и управление

Математика

География

В045

Аудит и налогообложение

Математика

География

В046

Финансы, экономика, банковское и страховое дело

Математика

География

В047

Маркетинг и реклама

Математика

География

В048

Трудовые навыки

Математика

География

В049

Право

Всемирная история

Человек. Общество. Право

В050

Биологические и смежные науки

Биология

Химия

В051

Окружающая среда

Биология

География

В052

Наука о земле

Математика

География

В053

Химия

Химия

Биология

В054

Физика

Физика

Математика

В055

Математика и статистика

Математика

Физика

В056

Механика

Математика

Физика

В057

Информационные технологии

Математика

Физика

В058

Информационная безопасность

Математика

Физика

В059

Коммуникации и коммуникационные технологии

Математика

Физика

В060

Химическая инженерия и процессы

Химия

Физика

В061

Материаловедение и технологии

Математика

Физика

В062

Электротехника и энергетика

Математика

Физика

В063

Электротехника и автоматизация

Математика

Физика

В064

Механика и металлообработка

Математика

Физика

В065

Автотранспортные средства

Математика

Физика

В066

Морской транспорт и технологии

Математика

Физика

В067

Воздушный транспорт и технологии

Математика

Физика

В068

Производство продуктов питания

Биология

Химия

В069

Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)

Математика

Физика

В070

Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия

Математика

Физика

В071

Горное дело и добыча полезных ископаемых

Математика

Физика

В072

Технология фармацевтического производства

Химия

Биология

В073

Архитектура

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В074

Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство

Математика

Физика

В075

Кадастр и землеустройство

Математика

География

В076

Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)

Математика

Физика

В077

Растениеводство

Биология

Химия

В078

Животноводство

Биология

Химия

В079

Лесное хозяйство

Биология

География

В080

Рыбное хозяйство

Биология

Химия

В081

Землеустройство

Математика

Физика

В082

Водные ресурсы и водопользования

Математика

Физика

В083

Ветеринария

Биология

Химия

В084

Сестринское дело

Биология

Химия

В085

Фармация

Биология

Химия

В086

Общая медицина

Биология

Химия

В087

Стоматология

Биология

Химия

В088

Педиатрия

Биология

Химия

В089

Общественное здравоохранение

Биология

Химия

В090

Социальная работа

Биология

География

В091

Туризм

География

Иностранный язык

В092

Досуг

Творческий экзамен

Творческий экзамен

В093

Ресторанное дело и гостиничный бизнес

География

Иностранный язык

В094

Санитарно-профилактические мероприятия

Математика

Физика

В095

Транспортные услуги

Математика

География

В096

Правоохранительная деятельность

Всемирная история

Человек. Общество. Право

В097

Пожарная безопасность

Математика

Физика

  Приложение 5-1
к Правилам проведения Единого
национального тестирования

Перечень групп образовательных программ с указанием общепрофессиональных и специальных дисциплин единого национального тестирования для поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения

      Сноска. Правила дополнены приложением 5-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 30.04.2019 № 178 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

Номер группы образовательной программы

Наименование групп образовательных программ

Общепрофессональная дисциплина

Специальная дисциплина

В001

Педагогика и психология

Основы педагогики и психологии

Теория и практика воспитательной деятельности

В002

Дошкольное обучение и воспитание

Основы дошкольной педагогики и психологии

Теория и практика воспитательной деятельности

В003

Педагогика и методика начального обучения

Основы педагогики и психологии

Теория и практика воспитательной деятельности

В004

Подготовка учителей начальной военной подготовки

Творческий экзамен

Основы педагогики и психологии

В005

Подготовка учителей физической культуры

Творческий экзамен

Основы педагогики и психологии

В006

Подготовка учителей музыки

Творческий экзамен

Основы педагогики и психологии

В007

Подготовка учителей художественного труда и черчения

Творческий экзамен

Основы педагогики и психологии

В008

Подготовка учителей основы права и экономики

Основы педагогики и психологии

Основы права и экономики

В009

Подготовка учителей математики

Основы педагогики и психологии

Математика

В010

Подготовка учителей физики

Основы педагогики и психологии

Физика

В011

Подготовка учителей информатики

Основы педагогики и психологии

Информатика

В012

Подготовка учителей химии

Основы педагогики и психологии

Химия

В013

Подготовка учителей биологии

Основы педагогики и психологии

Биология

В014

Подготовка учителей географии

Основы педагогики и психологии

География

В015

Подготовка учителей по гуманитарным предметам

Основы педагогики и психологии

История Казахстана

В016

Подготовка учителей казахского языка и литературы

Основы педагогики и психологии

Казахский язык

В017

Подготовка учителей русского языка и литературы

Основы педагогики и психологии

Русский язык

В018

Подготовка учителей иностранного языка

Основы педагогики и психологии

Иностранный язык

В019

Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию

Основы педагогики и психологии

Теория и практика воспитательной деятельности

В020

Подготовка специалистов по специальной педагогике

Основы педагогики и психологии

Биология

В021

Исполнительское искусство

Творческий экзамен

Теория музыки

В022

Искусство эстрады

Творческий экзамен

Теория музыки

В023

Инструментальное исполнительство

Творческий экзамен

Гармония

В024

Музыковедение и искусствоведение

Творческий экзамен

Гармония

В025

Традиционное музыкальное искусство

Творческий экзамен

Теория музыки

В026

Дирижирование и композиция

Творческий экзамен

Гармония

В027

Театральное искусство

Творческий экзамен

История театра

В028

Хореография

Творческий экзамен

История хореографии

В029

Аудиовизуальные средства и медиа производство

Физика

Казахский язык/Русский язык

В030

Изобразительное искусство

Творческий экзамен

Изобразительное искусство Казахстана

В031

Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн

Творческий экзамен

Рисунок и композиция

В032

Философия и этика

История Казахстана

Основы социально-гуманитарных наук (Основы философии, культурологии, социологии и политологии)

В033

Религия и теология

Творческий экзамен

История Казахстана

В034

История и археология

История Казахстана

Всемирная история

В035

Тюркология и востоковедение

Казахский язык/Русский язык

Всемирная история

В036

Переводческое дело

Казахский язык/Русский язык

Иностранный язык

В037

Филология

Казахский язык/Русский язык

Казахская/Русская литература

В038

Социология

История Казахстана

Основы социально-гуманитарных наук

В039

Культурология

История Казахстана

Организация работы социальных учреждений

В040

Политология и граждановедение

История Казахстана

Основы социально-гуманитарных наук (Основы философии, культурологии, социологии и политологии)

В041

Психология

История Казахстана

Основы психологии

В042

Журналистика и репортерское дело

Творческий экзамен

Казахский язык / Русский язык

В043

Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело

Казахский язык / Русский язык

Организация делопроизводств

В044

Менеджмент и управление

Основы экономики

Менеджмент

В045

Аудит и налогообложение

Финансы и кредит

Экономика организации

В046

Финансы, экономика, банковское и страховое дело

Финансы и кредит

Финансы организации

В047

Маркетинг и реклама

Основы экономики

Маркетинг

В048

Трудовые навыки

Основы экономической теории

Анализ финансовой и экономической отчетности

В049

Право

Основы теории государства и права

Гражданское право Республики Казахстан

В050

Биологические и смежные науки

Химия

Биология

В051

Окружающая среда

Химия

Биология

В052

Наука о земле

География

Физика

В053

Химия

Биология

Химия

В054

Физика

Математика

Физика

В055

Математика и статистика

Финансы и кредит

Математика

В056

Механика

Математика

Физика

В057

Информационные технологии

Математика

Основы алгоритмизации и программирования

В058

Информационная безопасность

Математика

Информатика

В059

Коммуникации и коммуникационные технологии

Физика

Электроника и основы схемотехники

В060

Химическая инженерия и процессы

Химия

Общая химическая технология

В061

Материаловедение и технологии

Физика

Основы материаловедения

В062

Электротехника и энергетика

Теоретические основы электротехники

Охрана труда (основы электробезопасности)

В162

Теплоэнергетика

Теоретические основы теплотехники

Охрана труда (основы электробезопасности)

В063

Электротехника и автоматизация

Математика

Автоматизация технологических процессов отрасли

В064

Механика и металлообработка

Материаловедение

Охрана труда

В164

Приборостроение

Основы автоматики

Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы

В065

Автотранспортные средства

Физика

Охрана труда

В066

Морской транспорт и технологии

Теория, устройство судов и борьба за живучесть судна

Судовые энергетические установки

В067

Воздушный транспорт и технологии

Физика

Авиационная безопасность

В068

Производство продуктов питания

Химия

Микробиология

В069

Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)

Физика

Основы материаловедения

В070

Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия

Химия

Материалы для швейных изделий

В071

Горное дело и добыча полезных ископаемых

Общая геология

Техника безопасности, охрана труда

В171

Металлургия

Металловедение

Основы металлургического производства

В271

Нефтегазовое дело

Гидравлика

Охрана труда и основы промышленной экологии

В072

Технология фармацевтического производства

Химия

Общая химическая технология

В073

Архитектура

Творческий экзамен

Черчение

В074

Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство

Строительные материалы

Охрана труда

В174

Геодезия и картография

Физическая география

Геодезия

В075

Кадастр и землеустройство

География

Геодезия

В076

Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)

Физика

Стандартизация

В077

Растениеводство

Биология

Основы агрономии

В078

Животноводство

Биология

Животноводство

В079

Лесное хозяйство

Лесоводство

Дендрология

В179

Охотоведение и звероводство

Биология птиц и зверей

Охотоведение

В080

Рыбное хозяйство

Биология

Основы экологии природопользования

В081

Землеустройство

Физика

Сельскохозяйственные машины

В082

Водные ресурсы и водопользования

География

Биология

В083

Ветеринария

Биология

Анатомия и физиология животных

В084

Сестринское дело

Биология

Основы сестринского дела

В085

Фармация

Химия

Основы фармакологии

В090

Социальная работа

История Казахстана

Организация работы социальных учреждений

В091

Туризм

География

Организация туристской деятельности

В092

Досуг

Творческий экзамен

История Казахстана

В093

Ресторанное дело и гостиничный бизнес

История Казахстана

Организация обслуживания в ресторанах и гостиничных хозяйствах

В094

Санитарно-профилактические мероприятия

Электротехника

Основы материаловедения

В095

Транспортные услуги

Физика

Охрана труда

В096

Правоохранительная деятельность

Основы теории государства и права

Уголовное право Республики Казахстан

В097

Пожарная безопасность

Математика

Физика


  Приложение 6
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Пункт проведения Единого национального тестирования / Базовое высшее учебное заведение _____________________________________
ПРОПУСК
Индивидуальный код тестируемого


Ф.И.О. (при его наличии)
Индивидуальный идентификационный номер/Дата рождения
Место печати
Код группы образовательной программы
Язык сдачи тестирования:
Предметы:
1)
2)
3)
4)
5)
Дата тестирования:
Время начала:
Поток:
Место проведения:
Адрес:
Корпус: Аудитория:
Руководитель организаций образования / Ответственный секретарь приемной комиссии линейного высшего учебного заведения __________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (при его наличии))
Результаты тестирования будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования www.testcenter.kz

Памятка поступающему:
Поступающий должен иметь при себе пропуск на тестирование и оригинал документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или паспорт). Поступающий, который не достиг шестнадцати лет и не имеет документ, удостоверяющий личность, представляет справку с фотографией об окончании школы в текущем году. При отсутствии одного из документов поступающий не допускается на тестирование.
Поступающий не допускается на тестирование при наличии ручной клади, посторонних и запрещенных предметов (шпаргалки, учебники и методическую литературу, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), iPhone (Айфон), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), использовать любые виды радиоэлектронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), наушники проводные и беспроводные и прочее).
Поступающему не допускается:
1) выходить из аудитории без разрешения и сопровождения представителя Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерства), выполняющего функции дежурного по коридору;
2) переговариваться и пересаживаться с места на место;
3) пользоваться калькулятором, справочной литературой (кроме таблицы Менделеева и таблицы растворимости солей), электронными записными книжками, корректирующими жидкостями и средствами мобильной связи и другими электронными устройствами;
4) обмениваться материалами тестирования;
5) выносить материалы тестирования из аудитории;
6) осуществлять порчу материалов тестирования (листов ответов и книжек) путем их смятия;
7) использовать корректирующую жидкость, отрывать страницы, закрашивать сектора, не предусмотренные для этого (номер листа ответов).
При нарушении установленных требований, представителем Министерства составляется Акт обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории поступающего, нарушившего правила поведения в аудитории и аннулируют результаты тестирования.
Я ознакомлен с памяткой и претензий не имею. Подтверждаю, что данные на пропуске правильны.
Подпись поступающего ______________________________

Линия отреза

Пункт проведения Единого национального тестирования / Базовое высшее учебное заведение _____________________________________

КОРЕШОК ПРОПУСКА

Индивидуальный код тестируемого


Ф.И.О. (при его наличии)
Индивидуальный идентификационный номер/Дата рождения
Место печати
Код группы образовательной программы
Язык сдачи тестирования:
Предметы:
1)
2)
3)
4)
5)
Дата тестирования:
Время начала:
Поток:
Место проведения:
Адрес:
Корпус: Аудитория:
Руководитель организаций образования / Ответственный секретарь приемной комиссии линейного высшего учебного заведения _______________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (при его наличии))
Результаты тестирования будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования www.testcenter.kz

Памятка поступающему:
Поступающий должен иметь при себе пропуск на тестирование и оригинал документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или паспорт). Поступающий, который не достиг шестнадцати лет и не имеет документ, удостоверяющий личность, представляет справку с фотографией об окончании школы в текущем году. При отсутствии одного из документов поступающий не допускается на тестирование.
Поступающий не допускается на тестирование при наличии ручной клади, посторонних и запрещенных предметов (шпаргалки, учебники и методическую литературу, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), iPhone (Айфон), SmartPhone (Смартфон)), ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), использовать любые виды радиоэлектронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), наушники проводные и беспроводные и прочее).
Поступающему не допускается:
1) выходить из аудитории без разрешения и сопровождения представителя Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерства), выполняющего функции дежурного по коридору;
2) переговариваться и пересаживаться с места на место;
3) пользоваться калькулятором, справочной литературой (кроме таблицы Менделеева и таблицы растворимости солей), электронными записными книжками, корректирующими жидкостями и средствами мобильной связи и другими электронными устройствами;
4) обмениваться материалами тестирования;
5) выносить материалы тестирования из аудитории;
6) осуществлять порчу материалов тестирования (листов ответов и книжек) путем их смятия;
7) использовать корректирующую жидкость, отрывать страницы, закрашивать сектора, не предусмотренные для этого (номер листа ответов).
При нарушении установленных требований, представителем Министерства составляется Акт обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории поступающего, нарушившего правила поведения в аудитории и аннулируют результаты тестирования.
Я ознакомлен с памяткой и претензий не имею. Подтверждаю, что данные на пропуске правильны.
Подпись поступающего ______________________________

  Приложение 7
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

            Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование

      ________________________________________________________________________________
      (код и наименование пункта проведения Единого национального тестирования
            (далее - ППЕНТ)/ базового высшего учебного заведения (далее - ВУЗ))
Дата "_______"_____________ 20_____ год Время "_______" часов " ____" минут
Представителем Министерства
________________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. (при его наличии))
Членом государственной комиссии
________________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. (при его наличии))
выявлен факт попытки входа в здание ППЕНТ/базового ВУЗа для сдачи тестирования
вместо поступающего
_____________________________________________________________________ гражданина
      (Ф.И.О. (при его наличии) и индивидуальный код тестируемого (далее - ИКТ))
_______________________________________________________________________________.
                  (Ф.И.О. (при его наличии))
Учитывая данный факт, постановили:
Поступающего/у поступающего ____________________________________________________
                              (Ф.И.О. (при его наличии) и ИКТ))
в здание ППЕНТ/ базового ВУЗа для сдачи тестирования не допускать
Ф.И.О. (при его наличии) ____________________________________, ИКТ _______ С актом ознакомлены:
________________________________________________________________________________
            (подпись и Ф.И.О.(при его наличии) представителя Министерства)
________________________________________________________________________________
            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) дежурного по аудитории)
________________________________________________________________________________
      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) председателя государственной комиссии)
________________________________________________________________________________
            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) поступающего-подставного лица)
Место печати ППЕНТ/Базовый ВУЗ

  Приложение 8
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

      Выдал дежурному по аудитории
Руководитель группы представителей
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(далее – представитель Министерства)
Представитель Министерства _____________________________________ _______________
                              (Ф.И.О., при его наличии)                   (подпись)

Посадочный лист
________________________________________________________________________________
(код и наименование пункта проведения Единого национального тестирования /
базового высшего учебного заведения)

Аудитория № ______

      Начало тестирования: "________" часов "______" минут
Язык сдачи тестирования: _________________________
Окончание тестирования: "________" часов "_____" минут
Поток № ____ Корпус_______ Дата: _____________________

Ф.И.О.(при его наличии)

ИКТ

ИИН

До начало тестирования

После тестирования

Примечание

№ места

Отметка об ознакомлении с правилами поведения в аудитории

Подпись тестируемого

Вариант №

Подпись тестируемого

1


2


      Всего тестируемых: ________

      Поле "Примечание" принимает значение "Не явился"

      Поле "Отметка об ознакомлении с правилами поведения в аудитории" принимает значение "Ознакомлен"

      Несу ответственность за рассадку тестируемых, раздачу материалов тестирования и соблюдение тестируемыми правил поведения в аудитории

      Дежурный по аудитории ________________________________________ ____________
                                    (Ф.И.О., при его наличии)             (подпись)

  Приложение 9
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

                        Акт вскрытия материалов тестирования

      Пункт проведения Единого национального тестирования/Базовое высшее учебное заведение
________________________________________________________________________________
                              (код) (наименование)

      Поток _________________ Аудитория № ______________ Дата_________________ Время "____" часов "____" минут

      Мы, нижеподписавшиеся, вскрыли коробку с материалами тестирования, произвели подсчет материалов тестирования. Результаты подсчета отражены в соответствующей графе "Фактическое количество" нижеуказанной таблицы.

      Неиспользованные книжки выведены из процесса тестирования.

№ п/п

Наименование материала

Количество по плану

Количество по факту

Роздано

Остаток

Примечание

1

Листы ответов


2

Книжки


3

Копии листов ответов


4

Конверт для Листов ответов


5

Акт вскрытия материалов тестирования


6

Лист распределения вариантов (для поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения)


      ________________________________________________ ________________________ _______
(Индивидуальный код тестируемого (далее - ИКТ)       (Ф.И.О.(при его наличии)) (подпись)
_______________________ ________________________________________________ ________
      (ИКТ)                               (Ф.И.О. (при его наличии))             (подпись)
_______________________ ________________________________________________________
      (ИКТ)                               (Ф.И.О. (при его наличии))             (подпись)
____________________________________________________________________ ___________
                  (Ф.И.О. (при его наличии) дежурного)                   (подпись)
____________________________________________________________________ ___________
                  (Ф.И.О. (при его наличии) дежурного)                   (подпись)

  Приложение 10
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

                              Лист распределения вариантов

      Пункт проведения единого национального тестирования/Базовое высшее учебное заведение
________________________________________________________________________________
                              (код) (наименование)
Поток____ Аудитория____ Дата тестирования______________
Язык сдачи ____________

      Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что вариант моей книжки соответствует номеру моего места, указанному в посадочном листе

№ варианта

Ф.И.О. (при его наличии) поступающего (заполняет вручную)

Подпись поступающего

Примечание

1

2

3

      Поле "Примечание" принимает значение "Досадка", "Не явился", "Аннулирован"

      Представитель Министерства______________ __________________________________
                                    (подпись)             (Ф.И.О. (при его наличии))
Дежурный по аудитории ___________________________ _______________________________
                              (подпись)                   (Ф.И.О. (при его наличии))

  Приложение 11
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

     


  Приложение 12
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

     


  Приложение 13
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

                  Акт обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории
                  поступающего, нарушившего правила поведения в аудитории

      __________ _____________________________________________________________________
      (код)       (наименование пункта проведения единого национального тестирования/
                  базового высшего учебного заведения)
"______" _______________ 201____ год "______" часов "_______" минут
Представитель Министерства ______________________________________________________
                                    (Ф.И.О. (при его наличии))
Дежурный по аудитории __________________________________________________________
                                    (Ф.И.О. (при его наличии))
У поступающего: Ф.И.О (при его наличии) __________________________________________,
Индивидуальный код тестируемого ____________ из аудитории № __, место № ___, вариант
№ _______ во время тестирования обнаружили
_______________________________________________________________________________,
            (обнаруженный предмет (наименование, марка, количество)
что является нарушением пункта 49 Правил проведения единого национального тестирования.
Учитывая данный факт, постановили:
изъять материал тестирования;
удалить из аудитории №___ и аннулировать результаты тестирования поступающего:
Ф.И.О. (при его наличии) _________________________________________________________,
Индивидуальный код тестируемого _________________________________________________
________________________________________________________________________________
            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) лиц, составивших настоящий акт)
с актом ознакомлен: ______________________________________________________________
                  (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) поступающего)
с актом ознакомлен:
________________________________________________________________________________
      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) руководителя пункта проведения единого
      национального тестирования/ответственного секретаря базового высшего учебного
                              заведения)
с актом ознакомлен:
________________________________________________________________________________
      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) председателя государственной комиссии)
МП пункта проведения единого национального тестирования /базовое высшее учебное заведение
Дата:________

  Приложение 14
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

            Акт выявления подставного лица в ходе проведения тестирования

      _______________________________________________________________________________
      (код и наименование пункта проведения единого национального тестирования/
                  базового высшего учебного заведения)
Дата "_______" _____________ 20_____ год Время ______ часов ________ минут
Представителем Министерства ____________________________________________________
                                    (Ф.И.О. (при его наличии))
Членом государственной комиссии _________________________________________________
                                          (Ф.И.О. (при его наличии))
выявлен факт попытки сдачи тестирования вместо поступающего
_____________________________________________________________________ гражданина
            (Ф.И.О. (при его наличии) и индивидуальный код тестируемого)
_______________________________________________________________________________.
                  (Ф.И.О. (при его наличии))
Учитывая данный факт, постановили:
У поступающего _________________________________________________________________
            (Ф.И.О. (при его наличии) и индивидуальный код тестируемого)
изъять материал тестирования и удалить из аудитории №___ с аннулированием результатов
тестирования Ф.И.О. (при его наличии) _____________________________________________,
индивидуальный код тестируемого _________________________________________________
С актом ознакомлены: (подпись и Ф.И.О.(при его наличии) представителя Министерства)
________________________________________________________________________________
            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) дежурного по аудитории)
________________________________________________________________________________
      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) председателя государственной комиссии)
________________________________________________________________________________
            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) поступающего-подставного лица)
М.П.
Пункт проведения единого национального тестирования/Базовое высшее учебное заведение

  Приложение 15
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

            Акт выявления факта несвоевременной сдачи материалов тестирования
                  поступающим по истечению времени тестирования

      ________________________________________________________________________________
      (код) (наименование пункта проведения единого национального тестирования/
Базового высшего учебного заведения) "______"_______________ 201____ год ______ часов _______ минут
Представитель Министерства ______________________________________________________
                                    (Ф.И.О. (при его наличии))
Дежурный по аудитории
________________________________________________________________________________
                                    (Ф.И.О. (при его наличии))
Поступающий: Ф. И. О. (при его наличии) ___________________________________________,
индивидуальный код тестируемого___________ из аудитории №___, место №____, вариант №_______
Отказался своевременно сдать материалы тестирования в связи с окончанием времени
тестирования, что является нарушением пункта 52 Правил проведения единого
национального тестирования.
Учитывая данный факт, постановили: изъять материалы тестирования; удалить из аудитории
№___ и аннулировать результаты тестирования поступающего:
Ф.И.О. (при его наличии) _________________________________________________________,
индивидуальный код тестируемого_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
            (подпись и Ф. И. О. (при его наличии) лиц, составивших настоящий акт)
с актом ознакомлен
_______________________________________________________________________________
            (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) поступающего)
с актом ознакомлен:
________________________________________________________________________________
      (подпись и Ф. И. О. (при его наличии) руководителя пункта проведения единого
национального тестирования/ ответственного секретаря базового высшего учебного заведения)
с актом ознакомлен:
________________________________________________________________________________
      (подпись и Ф.И.О. (при его наличии) председателя государственной комиссии)
МП
Пункт проведения единого национального тестирования /Базовое высшее учебное заведение
Дата:__________

  Приложение 16
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

            Акт об уничтожения книжек единого национального тестирования

      "_____"__________201__ год
________________________________________________________________________________
      (наименование пункта проведения единого национального тестирования/
                  Базового высшего учебного заведения)

      Основание: пункт 63 Правил проведения единого национального тестирования Комиссия в составе:
Председатель (руководитель филиала/Ответственный секретарь) ________________________
                                                      (Ф.И.О. (при его наличии))
Члены комиссии: 1._______________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О. (при его наличии)
2.______________________________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О. (при его наличии)
3.______________________________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О. (при его наличии)
4.______________________________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О. (при его наличии))
составила настоящий акт о том, что были уничтожены книжки единого национального тестирования:

Номер потока

Фактическое количество книжек, переданных на тестирование (в том числе книжки немецкого и французского языка)

Количество уничтоженных книжек (в том числе книжки немецкого и французского языка)

Инвентарные номера книжек

Количество книжек, доставленных в НЦТ (книжки поступающих, результаты тестирования, которых были аннулированы, а также поступающих, которым были добавлены баллы по решению Республиканской апелляционной комиссии)

1

2

Книжки уничтожены путем:_________________________________________________________ в
(указать способ уничтожения - механическое измельчение или сжигание)
_________________________________________________________________
(указать место уничтожения)
Председатель (руководитель филиала/Ответственный секретарь)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии)) подпись)
Члены комиссии: 1._______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
2._______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
3._______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
4._______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.(при его наличии), подпись  Приложение 17
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма
  Председателю апелляционной комиссии
____________________________
(Ф.И.О. (при его наличии)
председателя)
____________________________
(наименование пункта
проведения единого
национального тестирования/
базового высшего учебного
заведения) от поступающего
_________________________
ИКТ ____________________
Вариант ________
Аудитория _______

Заявление Единое национальное тестирование

      Прошу принять на рассмотрение по содержанию следующие тестовые задания:

Предмет

№ тестового задания

Причина (указать одну из них:
- правильный ответ не совпадает с кодом правильных ответов (указывается вариант правильного ответа);
- отсутствует правильный ответ;
- имеется более одного правильного ответа в тестовых заданиях с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных (указывается все варианты правильных ответов);
- некорректно составленное тестовое задание;
- отсутствует фрагмент условия заданий)

Решение апелляционной комиссии

Примечание: Графа "Решение апелляционной комиссии" принимает следующее значение: "Удовлетворено" или "Не удовлетворено"

История Казахстана

Математическая грамотность

Грамотность чтения

Профильный предмет-1

Профильный предмет-2

Всего

      Дата __________ Подпись поступающего ____________________________________
Подпись председателя апелляционной комиссии ______________________________
Подписи членов апелляционной комиссии ___________________________________
С решением апелляционной комиссии согласен(а) ____________________________
                                                (подпись поступающего)

  Приложение 18
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма
Председателю апелляционной комиссии
____________________________
(Ф.И.О. (при его наличии)
председателя)
____________________________
(наименование пункта
проведения единого
национального тестирования/
базового высшего
учебного заведения)
от поступающего
_________________________
Индивидуальный код
тестируемого ________________
Вариант ______________
Аудитория ____________

Заявление Единое национальное тестирование

      (по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения)

      Прошу принять на рассмотрение по содержанию следующие тестовые задания:

Предмет

№ тестового задания

Причина (указать одну из них:
- правильный ответ не совпадает с кодом правильных ответов (указывается вариант правильного ответа);
- отсутствует правильный ответ;
- имеется более одного правильного ответа в тестовых заданиях с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных (указывается все варианты правильных ответов);
- некорректно составленное тестовое задание;
- отсутствует фрагмент условия заданий)

Решение апелляционной комиссии

Примечание: Графа "Решение апелляционной комиссии" принимает следующее значение: "Удовлетворено" или "Не удовлетворено"

Общепрофессиональная дисциплина

Специальная дисциплина

Всего

      Дата __________ Подпись поступающего ____________________________________
Подпись председателя апелляционной комиссии _____________________________
Подписи членов апелляционной комиссии ___________________________________
С решением апелляционной комиссии согласен(а) ____________________________
                                                (подпись поступающего)

  Приложение 19
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма
Председателю апелляционной
комиссии
____________________________
(Ф.И.О. (при его наличии)
председателя)
____________________________
(наименование пункта
проведения единого
национального тестирования/
базового высшего учебного
заведения)
от поступающего
________________________
Индивидуальный код
тестируемого _______________
Вариант _________________
Аудитория ______________

Заявление

Единое национальное тестирование

Я не согласен(а) с результатом тестирования.

      Прошу пересмотреть количество баллов, полученных мною на тестировании.

№ тестового задания по Истории Казахстана

Решение апелляционной комиссии

№ тестового задания по Математической грамотности

Решение апелляционной комиссии

№ тестового задания по Грамотности чтения

Решение апелляционной комиссии

№ тестового задания по Профильному предмету-1

Решение апелляционной комиссии

№ тестового задания по Профильному предмету-2

Решение апелляционной комиссии      Дата __________ Подпись поступающего _____________________________________
Подпись председателя апелляционной комиссии ______________________________
Подписи членов апелляционной комиссии ___________________________________
С решением апелляционной комиссии согласен(а) ____________________________
                                                (подпись поступающего)

      Примечание: - Графы "Решение апелляционной комиссии" заполняются членами апелляционной комиссии и принимают следующие значения:

      "Удовлетворено" или "Не удовлетворено".

      - Остальные графы заполняются поступающим

  Приложение 20
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма
Председателю апелляционной
комиссии
____________________________
(Ф.И.О. (при его наличии)
председателя)
____________________________
(наименование пункта
проведения единого
национального тестирования/
базового высшего
учебного заведения)
от поступающего
_________________________
Индивидуальный код
тестируемого________________
Вариант ___________________
Аудитория _________________

                        Заявление Единое национальное тестирование

      (по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения)

      Я не согласен(а) с результатом тестирования. Прошу пересмотреть количество баллов, полученных мною на тестировании.

№ тестового задания по общепрофессиональной дисциплине

Решение апелляционной комиссии

№ тестового задания по специальной дисциплине

Решение апелляционной комиссии

 
 
 
 
 
 
 
      Дата __________ Подпись поступающего _____________________________________
Подпись председателя апелляционной комиссии ______________________________
Подписи членов апелляционной комиссии ___________________________________
С решением апелляционной комиссии согласен(а) _____________________________
                                                (подпись поступающего)

      Примечание: - Графы "Решение апелляционной комиссии" заполняются членами апелляционной комиссии и принимают следующие значения:

      "Удовлетворено" или "Не удовлетворено".

      - Остальные графы заполняются поступающим

  Приложение 21
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Журнал регистрации заявлений на апелляцию (по содержанию тестовых заданий, текстов)

      Пункт проведения единого национального тестирования/ Базовое высшее учебное
заведение ______________________________________________________________________
                                    (код) (наименование)
Поток ________ Дата __________
Председатель апелляционной комиссии _____________________________________ ________
                                          (Ф.И.О. при его наличии)       (подпись)

Индивидуальный код тестируемого

Ф.И.О. (при его наличии)

Подпись поступающего

Примечание
  Приложение 22
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Протокол заседания апелляционной комиссии единого национального тестирования

Пункт проведения единого национального тестирования/ Базовое высшее учебное заведение_______________________________________________________
(код) (наименование)

      Поток ________ Дата __________

Ф.И.О. (при его наличии)

Индивидуальный код тестируемого

Номер листа ответа

Номер аудитории

вариант

История Казахстана

Количество

Удовлетворено

Баллыдо

после

      продолжения таблицы

Математическая грамотность

Грамотность чтения

Профильный предмет-1

Количество*

Удовлетворено**

Баллы

Количество

Удовлетворено

Баллы

Количество

Удовлетворено

Баллыдо

последо

последо

после

      продолжения таблицы

Профильный предмет-2

Всего

Решение

Количество

Удовлетворено

Баллы

Количество

Удовлетворено

Баллыдо

последо

после      Примечание:

      * - количество заданий поданных на апелляцию.

      ** - количество удовлетворенных заданий по апелляции.

      Председатель апелляционной комиссии _________ ______________________________
                                          (подпись)       (Ф.И.О. при его наличии)
Председатель государственной комиссии_________ ___________________________________
                                    (подпись)             (Ф.И.О. при его наличии)
Члены апелляционной комиссии _________ __________________________________________
                              (подпись)                   (Ф.И.О. при его наличии)
Представитель Министерства _________ ____________________________________________
                        (подпись)                         (Ф.И.О. при его наличии)

  Приложение 23
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Протокол заседания апелляционной комиссии единого национального тестирования (по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения)

Пункт проведения единого национального тестирования/ Базовое высшее учебное заведение ___________________________________________________________
(код) (наименование)

      Поток ________

Ф.И.О. (при его наличии)

Индивидуальный код тестируемого

Номер листа ответа

Номер аудитории

вариант

Обшепрофессиональная дисциплина

Количество

Удовлетворено

Баллыдо

после

      продолжения таблицы

Специальная дисциплина

Всего

Решение

Количество*

Удовлетворено**

Баллы

Количество*

Удовлетворено**

Баллыдо

последо

после      Примечание:

      * - количество заданий поданных на апелляцию.

      ** - количество удовлетворенных заданий по апелляции.

      Председатель апелляционной комиссии ____________ ___________________________
                                          (подпись)       (Ф.И.О. при его наличии)
Члены апелляционной комиссии ____________ _______________________________________
                              (подпись)                   (Ф.И.О. при его наличии)

  Приложение 24
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Реестр заявлений, поданных на апелляцию (по содержанию тестового задания / по техническим причинам)

Пункт проведения единого национальное тестирование/Базовое высшее учебное заведение __________________________________________________________________
(код) (наименование)

      Поток ________             Дата __________

Индивидуальный код тестируемого

Ф.И.О. (при его наличии)

Номер листа ответа

Номер аудитории Номер места

Вариант

По содержанию тестовых заданий

По техническим причинам

Состояние апелляции

Количество*

В Республиканскую апелляционную комиссию**

Удовлетворено***

Количество*

В Республиканскую апелляционную комиссию**

Удовлетворено***      Примечание:

      * - количество заданий, поданных на апелляцию

      ** - количество заданий, переданных Республиканской апелляционной комиссии, поданных на апелляцию по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам

      *** - количество удовлетворенных заданий по апелляции.

      Графа "Состояние апелляции" принимает следующие значения: "Решение принято"; "Не явился";

      Председатель апелляционной комиссии ________ ______________________________
                                          (подпись)       (Ф.И.О. при его наличии)
Представитель Министерства ____________ _________________________________________
                        (подпись)                         (Ф.И.О. при его наличии)

  Приложение 25
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

Реестр заявлений, переданных на рассмотрение в Республиканскую апелляционную комиссию

      Пункт проведения единого национального тестирования/Базовое высшее учебное заведение
________________________________________________________________________________
                              (код) (наименование)
Поток ________ Дата __________

Предмет

№ вопроса

Мотивировка

Обоснование апеллирующего

Решение

Пояснение к решению

1

Индивидуальный код тестируемого - Ф.И.О.(при его наличии)

1.12

Индивидуальный код тестируемого - Ф.И.О.(при его наличии)

2.1      Примечание: Графа "Решение" принимает следующие значения: "Удовлетворено" при удовлетворительном и "Не удовлетворено" при неудовлетворительном решении республиканской апелляционной комиссии

      Председатель апелляционной комиссии ____________ ___________________________
                                          (подпись)       (Ф.И.О. при его наличии)

  Приложение 26
к Правилам проведения
единого национального
тестирования
  Форма

            Республикалық апелляциялық комиссия қорытындысының Хаттамасы

            Протокол решения Республиканской апелляционной комиссии

      " ___" ________ 201__ жыл/год №_____________________

      1. Пән (предмет) _________________________________________________________
2. Нұсқа және тапсырма нөмірі
(№ варианта и задания) ___________________________________________________
3. Апелляцияға берілу себебі:
(Причина апелляции:)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Тексеру нәтижесі, түпнұсқаға сілтеме:
Результат проверки, ссылка на источник:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Комиссия шешімі:
Решение комиссии: _______________________________________________________
Республикалық апелляциялық комиссия төрағасы:
Председатель Республиканской апелляционной комиссии
________________________________________________________ _______________
Т.А.Ә (бар болған жағдайда)/
Ф.И.О. (при его наличии)
Қолы/подпись Комиссия мүшелері: _______________________________________
_____________
Члены комиссии
Аты-жөні/Ф.И.О. (при его наличии)
Қолы/подпись