"Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі" мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 96 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 28 наурыздағы № 167 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 28 маусымда № 15264 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 355 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Инвестициялар және даму министрінің 21.05.2018 № 355 (29.06.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 50-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі" мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 96 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 11123 болып тіркелген, 2015 жылғы 2 қазандағы "Әділет" ақпараттық құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген "Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі" мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларында:

      3-тармақта:

      2) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "16-1) Толық аяқталған ұңғыма құрылыс – жобалау жұмыстарын, құрылыс, бұрғылау, сынақтан өткізу (сынама алу), зерттеу, ұңғымаларды жою және консервациялау, қалдықтарды залалсыздандыру және көрсетілген жұмыстарға (қызметтерге) ілеспелі тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсетудің кезеңдерін көздейтін жұмыстар мен қызметтердің жиынтығы;";

      19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "19) шарттың елеулі талаптары – бұл шарттың нысанасы, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдері мен орындары, төлеу тәртібі;";

      17-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Толық аяқталған құрылыс, толық аяқталған ұңғыма құрылыс және кешенді жұмыстар бір лотпен сатып алынады";

      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Конкурстық комиссияның хатшысы ТЖҚ-ны сатып алу бойынша ашық конкурс рәсімдерінің өткізілуін ұйымдастырады. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссия отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныстарды дайындайды, конкурстық комиссияны қажетті құжаттармен қамтамасыз етеді, конкурстық комиссия отырысының өткізілуін ұйымдастырады, тізіліммен қалыптастырылған конкурстық өтінімдерді ашу хаттамасына, ашық конкурсқа қатысуға рұқсат хаттамасына, ашық конкурстың қорытындысын шығару хаттамасына, конкурстық комиссия отырыстарының басқа да хаттамаларына қол қояды, ТЖҚ-ны сатып алу бойынша ашық конкурстың құжаттары мен материалдарының сақталуын қамтамасыз етеді.";

      25-тармақта:

      бірінші бөлігінің 20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "20) жұмыстарды орындау шартын орындау кезінде (әлеуетті жеткізушінің мердігерлік шартты орындау үшін қажетті тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайда) осы Қағидаларды сақтау туралы жер қойнауын пайдаланушының әлеуетті жеткізушіге (мердігеріге) қоятын міндетті талабы;";

      төртінші және бесінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жылдық көлемі құндық көріністе тиісті қаржы жылына белгіленген он төрт мың еселік айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен асып түсетін жұмыстарды және (немесе) көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде, сондай-ақ осындай қызмет түрлерімен айналысуға лицензияның болуын талап ететін қауіпті, ерекше қауіпті жұмыс түрлерін сатып алу кезінде тапсырыс берушіге әлеуетті жеткізушіде сатып алынатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында және (немесе) белгілі бір салада жұмыс тәжірибесінің болуын көздейтін, жұмыстарды орындаған, қызметтерді көрсетіп жүрген ұйымдардың атынан кепілдеме хаттардың немесе оң пікірлердің сканерден өткізілген көшірмелерімен расталған, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беруді растайтын тиісті актілердің сканерден өткізілген көшірмелерін қоса бере отырып, біліктілік талаптарын белгілеуге жол беріледі. Бұл ретте жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету саласында 5 (бес) жылдан асатын жұмыс тәжірибесінің болуы туралы талап белгілеуге жол берілмейді.

      Жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін ұсынылады.

      Он төрт мың еселік айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен асып түсетін шарт сомасына құжаттар жұмыс тәжірибесінің жылына ұсынылуға рұқсат етіледі.

      Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттамада тауарлардың өндірушісі берген әлеуетті жеткізушінің конкурстық құжаттамада белгіленген көлемде және сапада тауарды жеткізу туралы ашық конкурс шарттарын орындау мүмкіндігі бар екенін растайтын хатты ұсыну туралы талапты белгілеуге жол беріледі.";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Конкурстық құжаттамада жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тапсырыс берушіде бар жабдықты жете жинақтау, жаңғырту, жөндеу және жете жарақтандыру үшін ТЖҚ сатып алуды қоспағанда, тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы үлгілерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығу орнының атауы мен өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын ТЖҚ-ның жеке әлеуетті жеткізушіге және (немесе) сатып алынатын тауар өндірушісіне тиесілілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға сілтемелердің мазмұнын көрсетуге жол берілмейді.";

      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. Әлеуетті жеткізушінің конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы сұрау салумен тапсырыс берушіге жүгінуге оны тізілімде орналастыру арқылы жол беріледі, бірақ ол конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс. Тапсырыс беруші сұрау салу тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жауап береді және сұрау салудың кімнен түскенін көрсетпестен, түсіндіруді тізілімде орналастырады.";

      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "38. Ашық конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті жеткізуші тапсырыс берушіге осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес белгіленген мерзімде және нысан бойынша тізілімде электрондық цифрлық қолтаңба қойылған ашық конкурс тәсілімен ТЖҚ-ны сатып алуға қатысуға конкурстық өтінімді (бұдан әрі - Конкурстық өтінім) ұсынады. Конкурстық өтінім және конкурстық өтінімге құжаттама тізілімде мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылады.

      Құжаттар конкурстық құжаттама тілінен басқа тілде ұсынылған жағдайларда, әлеуетті жеткізуші конкурстық өтінімге осындай құжаттардың нотариус куәландырған мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі аудармасының сканерден өткізілген көшірмесін қоса береді.

      Әлеуетті жеткізушіге конкурстық өтінімді не конкурстық өтінімнің құрамдас бөлігі болып табылатын құжаттарды және (немесе) материалдарды конкурстық өтінімдер қабылданғанға дейін және (немесе) конкурстық құжаттамада көрсетілген ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін ұсынуға жол берілмейді.

      Конкурстық баға ұсыныстарын ұсыну рәсімі басталғанға дейін сатып алынатын ТЖҚ бағасы мен тарифтері туралы ақпаратты қамтитын мәліметтерді тапсырыс берушінің талап етуіне, сондай-ақ әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімде көрсетуіне жол берілмейді.

      Конкурстық өтінімге қоса берілетін құжаттардың сканерден өткізілген көшірмелерімен бірге әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтініміне әлеуетті жеткізушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылады және тізілімде орналастырылады.

      Құжаттардың сканерден өткізілген көшірмелері құжаттамалардың түпнұсқаларымен түрлі-түсті форматта ұсынылады.

      Құжаттардың сканерден өткізілген көшірмелері әлеуетті жеткізушіде құжаттамалардың түпнұсқаларының қағаз нұсқасы болған жағдайда ұсынылады.

      Мемлекеттік ақпараттық жүйенің құралдары арқылы алынған электрондық құжаттың қағаз көшірмесінен сканерленіп алынған құжаттарды ұсынуды қоспағанда немесе әріптік, цифрлық және өзге де нышандармен сәйкестендіруге келмейтін ақпаратты қамтитын құжаттарды ұсынуды қоспағанда, көшірмеден және (немесе) телнұсқадан сканерленіп алынған құжатты әлеуетті жеткізуші ұсынбаған болып есептелінеді және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін ретінде басталуы тиіс.

      Техникалық ерекшелікте және осы Қағидалардың 40-тармағында көзделмеген қосымша құжаттарды әлеуетті жеткізушінің Қағидалардың 4-тармағын және аталған тармағын бұза отырып ұсынуы, конкурстық өтінімге бас тартуға негіз бола алмайды.";

      40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. Әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімінде мыналар:

      1) әлеуетті жеткізушінің бірінші басшысы немесе өзге уәкілетті адамы қол қойған және әлеуетті жеткізушінің қолымен және мөрімен (болған кезде) бектілген оның қолданылу мерзімі көрсетілген ашық конкурсқа қатысуға арналған өтінімнің сканерден өткізілген көшірмесі;

      2) құрылтай құжаттардың (заңды тұлғалар үшін) және жеке басын куәландыру құжаттардың (жеке тұлғалар үшін) сканерден өткізілген көшірмелері қамтылады.

      Жеке адам жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН) көрсете отырып, жеке басын куәландыратын құжаттың сканерден өткізілген көшірмесін және (немесе) жеке немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, (егер әлеуетті жеткізуші дара кәсіпкерлік субъектісі болып табылған жағдайда) дара кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжаттың сканерден өткізілген көшірмесін ұсынады. Қазақстан Республикасының бейрезиденті жеке басты куәландыратын құжаттың сканерден өткізілген көшірмесін ұсынады.

      Заңды тұлға мынадай құжаттарды ұсынады:

      жарғының сканерден өткізілген көшірмесі немесе мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің сканерден өткізілген көшірмені;

      бизнес-сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН) көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың сканерден өткізілген көшірмені;

      жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтер қамтылмаған жағдайда құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан алынған үзіндінің сканерден өткізілген көшірмесі;

      конкурстық өтінімдерді ашу күнінің алдында бір айдан бұрын емес берілген акцияларды ұстаушылар тізілімінен алынған үзіндінің сканерден өткізілген көшірмесі (акционерлік қоғамдар үшін);

      егер осындай талаптар конкурстық құжаттамада көзделген болса жарғы құрылтайшылар немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметттерді не жеке тұлғалар туралы мәліметтерді ашуға дейін әлеуетті жеткізушінің жарғылық капиталында қатысушы акционерлер туралы, әлеуетті жеткізушінің құрылтайшыларына қатысушылар және басқа адамдар туралы мәліметтерді;

      3) құжаттардың (лицензия, патент, куәлік) сканерден өткізілген көшірмелері және (немесе) сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге арналған әлеуетті жеткізушінің құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері немесе әлеуетті жеткізушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге құқығын растайтын құжаттардың болу қажеттілігінің жоқтығы туралы хаттың сканерден өткізілген көшірмесі;

      4) егер ТЖҚ сатып алу нысанасы стандарттың немесе міндетті түрде сертификаттауға жататын болса, адамдардың өмірі, денсаулығы, азаматтардың мүлкі және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өзге нормативтік құжаттың талаптарына сәйкес келуі сертификаттардың немесе сертификаттардың берілуі туралы кепілдеме хаттың сканерден өткізілген көшірмесі;

      5) төлем қабілеттілігін растайтын мынадай құжаттар:

      "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 28 ақпанда № 6793 тіркелді) сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы әлеуетті жеткізушінің міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы әлеуетті жеткізушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қолы және мөрі (болған кезде) қойылған анықтаманың сканерден өткізілген көшірмесі (егер әлеуетті жеткізуші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық өтінімдер ашылатын күннің алдындағы бір айдан кейін берілуге тиіс. Анықтамаға қол қойған лауазымды адамның өкілеттігін растайтын құжаттың болмауы, мұндай әлеуетті жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін ретінде танылуы үшін негіздеме болып табылмайды;

      үш айдан астам уақыттағы салықтық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің (Қазақстан Республикасының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) жоқтығы туралы не конкурстық өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кейін берілген бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болуы туралы тиісті салық органы анықтамасының сканерден өткізілген көшірмесі;

      ҚҚС бойынша төлеушіні есепке қою туралы құжаттың сканерден өткізілген көшірмесі (егер әлеуетті жеткізуші ҚҚС төлеушісі болып табылса) немесе конкурстық өтінімді ұсыну күніне әлеуетті жеткізуші ҚҚС төлеушісі болмағанын растайтын кепіл хаттың сканерден өткізілген көшірмесі;

      6) ТЖҚ-ның функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамалары қамтылған техникалық ерекшелік, сондай-ақ ТЖҚ-ның осы талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесі (конкурстық құжаттамада тиісті талап болған жағдайда).

      Тауарды сатып алған жағдайда, техникалық ерекшелікте тауардың шығарылған елі, өндіруші зауыт, модельдің атауы және техникалық сипаттамалары көрсетіледі.

      Егер әлеуетті жеткізуші әртүрлі өндірушілер өндірген тауарды жеткізуге ұсынған жағдайда, техникалық ерекшелікте жеткізуге ұсынылып отырған тауардың шығарылған елі, өндіруші зауыт, модельдің атауы және техникалық сипаттамалары туралы ақпарат әрбір тауар бойынша бөлек көрсетіледі.

      Әлеуетті жеткізуші сондай-ақ жеткізілетін тауардың өзге де сипаттамаларын көрсетуге құқылы;

      7) ұсынылатын пайыздарда көрсетілген (0-ден 100-ге дейін) жұмыстардағы (көрсетілген қызметтердегі);

      2015 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде сатып алуды жүзеге асыру кезінде (келісімшарттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін немесе 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін, оқиғаның қайсысы бұрын басталатынына қарай) пайыздарда көрсетілген (0-ден 100-ге дейін) тауарлардағы жергілікті қамту бойынша міндеттемелер;

      8) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге байланысты жұмыстардың жекелеген түрлерін орындауға арналған шартты орындау кезінде мердігердің осы Қағидаларды сақтау туралы міндеттемесі (мердігерлік жұмыстарды сатып алған жағдайда);

      9) әлеуетті жеткізуші мердігерлерінің осы Қағидалардың 8-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар немесе әлеуетті жеткізушінің мердігерлерді тарту ниетінің жоқ екендігін растайтын кепілхатының сканерден өткізілген көшірмесі (мердігерлік жұмыстарды сатып алған жағдайда);

      10) әлеуетті жеткізушінің осы Қағидалардың 8-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген өткізілетін ашық конкурсқа қатысуға тыйым салатын негіздемелердің жоқтығы туралы кепіл хаттар;

      11) әлеуетті жеткізушіде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес аккредиттелген ұйым сертификаттаған мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесінің (сертификатталған жүйелердің) болуын растайтын құжаттардың сканерден өткізілген көшірмелері (конкурстық құжаттамада тиісті талап болған жағдайда);

      12) әлеуетті жеткізушіде сатып алынатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында және (немесе) белгілі бір салада жұмыс тәжірибесінің болуын растайтын құжаттар: осындай қызмет түрлерімен айналысуға лицензиялардың болуын талап ететін қауіпті, ерекше қауіпті жұмыс түрлерін сатып алу кезінде, сондай-ақ орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беруді растайтын тиісті актілердің сканерден өткізілген көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті жеткізуші тиісті қаржы жылына белгіленген он төрт мың еселік айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен кем емес шарт сомасына әлеуетті жеткізуші жұмыстар орындаған, қызметтер көрсеткен ұйымдардан ұсыныс хаттардың немесе оң пікірлердің сканерден өткізілген көшірмелері (конкурстық құжаттамадағы тиісті талап болған жағдайда);

      13) әлеуетті жеткізушінің шарт жобасының елеулі талаптарымен келіскендігін растайтын кепілхаты;

      14) сатып алынатын тауарларды өндіруші тапсырыс берушіге берген, әлеуетті жеткізушінің тауарларды конкурстық құжаттамада белгіленген көлемде және сапада (конкурстық құжаттамада тиісті талап болған кезде) жеткізу бойынша ашық конкурс талаптарын орындау мүмкіндігі бар екендігін растайтын хаттың сканерленген көшірмесі;

      15) конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуді растайтын құжаттар (егер конкурстық құжаттамада конкурстық өтінімді қамтамасыз ету орындалуын қамтамасыз ету көзделсе).";

      42-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) егер әлеуетті жеткізуші ашық конкурстың сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қазақстандық өндірушісі болып табылған жағдайда, әлеуетті жеткізушінің бірінші басшысы немесе өзге уәкілетті адамы қол қойған осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қызметкерлердің санын қамтитын және әлеуетті жеткізушінің мөрімен (болған кезде) бектілген сканерленген құжат көшірмесі.";

      47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әлеуетті жеткізуші ашық конкурс тәсілімен сатып алудың бірнеше лотына қатысқан жағдайда, осы Қағидалардың 40-тармағының 1), 3), 4), 6), 7), 9), 12), 13), 14), 15) тармақшаларында көзделген құжаттар ашық конкурс тәсілімен сатып алудың әрбір лоты үшін жеке ұсынылады.";

      56-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімінің қолданылу мерзімі өткен, жағдайлар туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарады;";

      56-тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) Тапсырыс берушінің ашық конкурс тәсілімен сатып алулардың нысаны болып табылатын ТЖҚ-ді сатып алудан бас тартуына байланысты ТЖҚ бойынша жекелеген лоттарды алып тастау;";

      62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "62. Конкурстық комиссия конкурстық өтінімдерді қарайды және егер конкурстық құжаттамада өзгеше ұзақ мерзім көзделмесе, әлеуетті жеткізушілерді әрбір лот бойынша жеке конкурстық өтінімдерді ашқан күннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей ашық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешім қабылдайды.";

      64-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) конкурстық өтінімдерді қарауды жеңілдету үшін конкурстық комиссияның тізілімде орналастыру арқылы ашық конкурстың әлеуетті жеткізушілерінен олардың мазмұнын өзгертпестен, бірақ конкурстық өтінімдерді қараудың соңғы мерзімі өткенге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей, олардың конкурстық өтінімдеріне байланысты түсіндірмеге сұрау салуға жол беріледі. Әлеуетті жеткізуші сұрау салуды тіркеген сәттен бастап екі жұмыс күн ішінде оған жауап береді және түсіндірмені тізілімде орналастырады;";

      65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "65. Конкурстық комиссия мынадай негіздер бойынша конкурстық өтінімді қабылдамайды және әлеуетті жеткізушіні ашық конкурсқа қатысуға жібермейдіі:

      1) осы Қағидалардың 40-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылмаса;

      2) конкурстық өтінім осы Қағидалардың және конкурстық құжаттаманың талаптарын бұза отырып ресімделген (сканерден өткізілген) құжаттарды қамтыса;

      3) конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімнен аз болса;

      4) конкурстық өтінім және (немесе) қоса берілген құжаттама әріптік, цифрлық және өзге де нышандармен сәйкестендіруге келмейтін ақпаратты қамтыса, сондай-ақ файлды ашу қатесімен ұсынылса;

      5) конкурстық өтінімде және (немесе) қоса беріллген құжаттамада конкурстық өтінім бағасын қалыптастыру үшін сатып алынатын ТЖҚ және (немесе) тарифтердің құны көрсетілсе;

      6) конкурстық өтінім және (немесе) қоса берілген құжаттама конкурстық құжаттама тілінен өзгеше тілде ұсынылса;

      7) конкурстық өтінімді және (немесе) нотариуспен куәландырылған конкурстық құжаттама тіліне аудармасыз конкурстық құжаттама тіліне ұқсамайтын оған қоса берілетін құжаттама тілінде ұсыну;

      8) банк немесе банк филиалының қолы және мөрі бар анықтаманың сканерден өткізілген көшірмесінде әлеуетті жеткізушінің аталған анықтаманың берілген күнінің алдындағы үш айдан артық созылып келе жатқан міндеттеме түрлерінің біреуінен болса да мерзімі өткен қарыздардың болуы;

      9) тиісті салық органының анықтамасында үш айдан астам бір теңге немесе одан көп мөлшерінде салық берешегі және міндетті зейнетақы жарнасы мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі туралы мәліметтердің болуы (Қазақстан Республикасының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңнамасына сәйкес төлем мерзімі ұзартылған жағдайларды қоспағанда);

      10) әлеуетті жеткізушінің конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы;

      11) осы шарт негізінде аталған база иелерінің үшінші адамдарына қол жеткізуге рұқсат берілетін ақпараттық базаларда қамтылған мәліметтерге сәйкес әлеуетті жеткізуші, оның құрылтайшылары, акционерлер немесе құрылтайшының қатысушылары немесе әлеуетті жеткізушінің жарғылық капиталына жанама қатысатын өзге де адамдар сыбайлас жемқорлық немесе өзге де құқыққа қарсы қызметке араласса;

      12) конкурстық құжаттамада көрсетілген әрбір лот бойынша пайыздармен (0-ден 100-ге дейін) тауарлардағы немесе жұмыстардағы немесе көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту бойынша міндеттеме кем болса.

      Осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша конкурстық өтінімдерден бас тартуға жол берілмейді.

      Рұқсат беру хаттамасында конкурстық комиссиясы әлеуетті жеткізушінің конкурстық өтінімін қабылдамауға негіз болған себептерді түсіндіре отырып, Қағидалардың осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген конкурстық өтінімдерді қабылдамау негіздемесін көрсетеді.";

      69-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "69. Ашық конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасын осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес тапсырыс беруші тізілімде қалыптастырады, оған тапсырыс берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылады және егер конкурстық құжаттамада өзгеше ұзақ мерзім көзделмесе, тапсырыс берушінің тізілімде ақпаратты қалыптастыру мен орналастыруға уәкілеттік берген адамы оны конкурстық өтінімдерді ашу күнінен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілетін тізілімде орналастырады.";

      96-тармақта:

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) қызметінің негізгі мәні бойынша мемлекеттік монополия субъектісінен сатып алынатын ТЖҚ-ді;";

      22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "22) өндірістік қуаттары қалдықтарды олардың түзілу көзінен барынша аз тасымалдауды қамтамасыз ететін, шаруашылық қызмет процесінде жеткізушіде түзілетін қалдықтарды қайта өңдеу, алып тастау, орналастыру, тасымалдау және кәдеге жарату жұмыстарын;";

      35) тармақша мынадай редакцияда жазылсын;

      "35) жылдық көлемі құндық көріністе тиісті қаржы жылына белгіленген екі жүз еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын ТЖҚ-ны сатып алу кезінде қолданылады;";

      мынадай мазмұндағы 36) тармақшамен толықтырылсын:

      "36) Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы № 874 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жасалған оффтейк-шарттар мен технологиялық келісімдер шеңберінде өндірілген тауарларды;";

      105-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы хабарландыруда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тапсырыс берушіде бар жабдықты жете жинақтау, жаңғырту, жөндеу және жете жарақтандыру үшін ТЖҚ сатып алуды қоспағанда, тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы үлгілерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығу орнының атауы мен өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жеке әлеуетті жеткізушісіне және (немесе) өндірушісіне тиесілілігін айқындайтын өзге де сипаттамалардың мазмұнын көрсетуге жол берілмейді.";

      121-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "121. Баға ұсыныстарын ашу мен баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың қорытындыларын шығару хаттамасы қалыптастырылады, оған тапсырыс берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылады, осы Қағидаларға 7-қосымшада келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, баға ұсыныстарын ашу күнінен кешіктірілмей тізілімде орналастырылады.

      Тізілімде қалыптастырылған баға ұсыныстарын ашу мен баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың қорытындыларын шығару хаттамасының қағаздағы нұсқасына тапсырыс берушінің бірінші басшысы немесе тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі қол қояды.

      Әлеуетті жеткізушінің тиісті жазбаша сұрау салуы бойынша үш жұмыс күнінің ішінде баға ұсыныстарын ашу хаттамасының көшірмесі жіберіледі.";

      157 және 158-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "157. Егер әлеуетті жеткізуші өзімен жасалған ТЖҚ сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерін орындамаса, тапсырыс беруші ТЖҚ сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

      158. ТЖҚ жеткізуші ТЖҚ сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша міндеттемелерді тиісті түрде орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші шартты орындауды қамтамасыз ету сомасынан шартта көзделген айыппұл санкцияларының сомасын ұстап қалуға құқылы.

      Шартты орындауды қамтамасыз етудің қалған сомасы шартта көзделген ТЖҚ қабылдау-беру актісіне қол қойылған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жеткізушіге қайтарылады.";

      160-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "160. Тапсырыс беруші сатып алудың қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сатып алудың жеңімпазына өткізілген сатып алудың талаптарындағы сатып алу туралы шарттың жобасын жібереді. Егер сатып алу бірнеше лот бойынша өткізілсе, сатып алу туралы шарттардың жобаларын тапсырыс беруші әрбір лотқа жеке жасайды.

      Әлеуетті жеткізуші бірнеше лот бойынша жеңімпаз болып танылған жағдайда, жекелеген техникалық ерекшеліктер бойынша лоттарды міндетті түрде бөле отырып, бірыңғай шарт жасауға жол беріледі. Бұл ретте лоттар бойынша техникалық ерекшеліктер шартқа бір қосымшада жазылуы мүмкін.";

      162-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "4-1) шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен кем емес (көмірсутегі шикізатына келісімшарттар бойынша) жеткізу мерзімі туралы талапты;

      4-2) жеткізілген тауар, орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер), оның ішінде нақты жеткізілген тауарларға, орындалған жұмыстарға төлеу туралы шарт тауарларды қабылдау-беру, орындалған жұмыстар (объетілерді пайдалануға беру) (көмірсутегі шикізатына келісімшарттар бойынша) актісіне қол қойылған күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей төленгені туралы талапты;";

      166-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) табиғи монополия субъектілерімен не мемлекеттік монополия субъектілерімен оның қызметінің негізгі мәні бойынша жасалған шарттар бойынша;";

      7) және 8) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) қолданыстағы валюталық реттеу туралы заңнаманың талаптарына негізделген тауарды (тауарларды) мерзімінде жеткізбеу және (немесе) төлемеу, жұмысты (жұмыстарды) орындамау, қызметті (қызметтерді) көрсетпеу жағдайында, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын ТЖҚ жеткізушісімен жасасқан шарттың қолданылу мерзімін өзгерту бөлігінде;

      8) сатып алынатын тауардың өндірісіне қажетті қазақстандық өндіруші шығарған тауарды жеткізу мерзімін арттыруға қатысты;";

      мынадай мазмұндағы 9) және 10) тармақшалармен толықтырылсын:

      "9) тауарларды сатып алу туралы шарт жасалынған күннен кейін ұлттық валюта (теңге) құнсызданған (қымбаттаған) жағдайда тараптардың келісімі бойынша тауарлардың сатып алу туралы шартының бағасын өзгерту бөлігінде;

      10) лизингтік төлемдер мөлшерінің, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне, шарт сомасын индекстеуге байланысты тауарды лизингке беру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттың сомасын өзгерту бөлігінде.";

      көрсетілген Қағидаларға 1, 2 және 3-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті заңнамамен белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы және электрондық нысандағы көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларына сәйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму министрі
Ж. Қасымбек

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ақпарат және коммуникациялар

      министрі ___________ Д. Абаев

      2017 жылғы 11 мамыр

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      ___________ Т. Сүлейменов

      2017 жылғы 23 мамыр

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрі

      ___________ Қ. Бозымбаев

      2017 жылғы 10 сәуір

  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
28 наурыздағы № 167
бұйрығына 1-қосымша
  "Жер қойнауын пайдалану
жөніндегі операцияларды
жүргізу кезінде пайдаланылатын
тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің және
оларды өндірушілердің тізілімі"
мемлекеттік ақпараттық жүйесі
арқылы жер қойнауын
пайдалану жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде
тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді сатып
алу қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

Ашық конкурс тәсілімен ТЖҚ-ны сатып алуға қатысуға конкурстық өтінім (ашық конкурстың атауы)

      1. Әлеуетті жеткізушінің атауы;

      2. Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес әлеуетті жеткізушінің орналасқан жері;

      3. Әлеуетті жеткізушінің ашылған конкурстық өтінімінің мазмұны туралы ақпарат:

ЛОТ №

ӨСЖ коды

ТЖҚ-ның қысқаша сипаттамасы

1

2

3      Конкурстық өтінімнің мазмұны туралы мәліметтер:

      1) құрылтай құжаттардың (заңды тұлғалар үшін), жеке басын куәландыру құжаттардың (жеке тұлғалар үшін) сканерден өткізілген көшірмелері;

      2) құжаттардың (лицензия, патент, куәлік) сканерден өткізілген көшірмелері және/немесе әлеуетті жеткізушінің сатып алынатын тауарларды өндіру, қайта өңдеу, жеткізу мен өткізу, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсетуге құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері немесе әлеуетті жеткізушінің сатып алынатын тауарларды өндіру, қайта өңдеу, жеткізу және өткізу, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету құқығын растайтын құжаттардың болу қажеттілігінің жоқтығы туралы хаттың сканерден өткізілген көшірмесі;

      3) егер сатып алу нысанасы стандарттың немесе Қазақстан Республикасының сертификаттау туралы заңнамасына сәйкес міндетті түрде сертификаттауға жататын болса, адамдардың өмірі, денсаулығы, азаматтардың мүлкі және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өзге нормативтік құжаттың талаптарына сәйкес келуі сертификаттардың немесе сертификаттардың берілуі туралы кепілдеме хаттың сканерден өткізілген көшірмесі;

      4) төлем қабілеттілігін растайтын құжаттар;

      5) ТЖҚ-ның функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық және өзге де сипаттамалары бар техникалық ерекшелік, сондай-ақ ТЖҚ-ның осы талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесі (конкурстық құжаттамада тиісті талап болған кезде);

      6) ұсынылатын тауарлардағы немесе жұмыстардағы немесе көрсетілетін қызметтердегі әрбір лот бойынша пайыздарда көрсетілген жергілікті қамту бойынша міндеттемелер (0-ден 100-ге дейін);

      7) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізумен байланысты жұмыстардың жекелеген түрлерін орындауға арналған шартты орындау кезінде мердігердің осы Қағидаларды сақтау туралы міндеттемелері (мердігерлік жұмыстарды сатып алған жағдайда);

      8) әлеуетті жеткізуші мердігерлерінің осы Қағидалардың 8-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар немесе әлеуетті жеткізушінің мердігерлерді тарту ниетінің жоқ екендігін растайтын кепілдемелік хатының сканерден өткізілген көшірмесі (мердігерлік жұмыстарды сатып алған жағдайда);

      9) 8-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген, өткізілетін ашық конкурсқа қатысуын шектейтін негіздемелердің жоқтығы туралы әлеуетті жеткізушінің кепілхаттары;

      10) әлеуетті жеткізушіде қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттелген ұйыммен сертификатталған мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйенің (сертификатталған жүйенің) болуын растайтын құжаттардың сканерден өткізілген көшірмелері (конкурстық құжаттамада тиісті талап болған кезде);

      11) әлеуетті жеткізушіде сатып алынатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында және/немесе белгілі бір салада жұмыс тәжірибесінің болуын растайтын құжаттар: осындай қызмет түрлерімен айналысуға лицензияның болуын талап ететін қауіпті, ерекше қауіпті жұмыс түрлерін сатып алу кезінде, сондай-ақ орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беруді растайтын жүкқұжаттардың, тиісті актілердің сканерден өткізілген көшірмелерін қоса бере отырып, тиісті қаржы жылына белгіленген он төрт мың еселік айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен кем емес шарт сомасына әлеуетті жеткізуші жұмыстарды орындаған, қызметтерді көрсеткен ұйымдардан кепілхаттардың/оң пікірлердің сканерден өткізілген көшірмелері (конкурстық құжаттамада тиісті талап болған кезде);

      12) әлеуетті жеткізушінің шарт жобасының елеулі шарттарымен келісетіндігін растайтын кепілхат;

      13) сатып алынатын тауарларды өндірушімен берілген, әлеуетті жеткізушінің тауарларды конкурстық құжаттамада белгіленген көлемде және санда (конкурстық құжаттамада тиісті талап болған кезде) жеткізу бойынша ашық конкурс талаптарын орындау мүмкіндігі бар екендігін растайтын хаттың сканерленген көшірмесі;

      14) шартты бағаны есептеуге арналған құжаттар (болған кезде);

      15) конкурстық өтінімді қамтамасыз ету (конкурстық құжаттамада тиісті талаптар болған кезде).

      Конкурстық өтінімнің жарамдылық мерзімі __ күн;

      4. Қолдары.

  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
28 наурыздағы № 167
бұйрығына 2-қосымша
  "Жер қойнауын пайдалану
жөніндегі операцияларды
жүргізу кезінде пайдаланылатын
тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің және
оларды өндірушілердің тізілімі"
мемлекеттік ақпараттық жүйесі
арқылы жер қойнауын
пайдалану жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде
тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді сатып
алу қағидаларына
2-қосымша
  Нысан

Қызметкерлердің болуы және саны туралы мәліметтер

Р/с

Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Осы ашық конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету саласындағы еңбек өтілі

Дипломы, куәлігі және білімі туралы басқа да құжат бойынша біліктілігі немесе мамандығы

Жеке басын куәландыратын құжаттың №

Еңбек шартының №

Азаматтығы

1

2

3

4

5

6

7

8

      Қол қою және мөрі (болған кезде) ______________

      Ұсыну күні мен уақыты

  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
28 наурыздағы № 167
бұйрығына 3-қосымша
  "Жер қойнауын пайдалану
жөніндегі операцияларды
жүргізу кезінде пайдаланылатын
тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің және
оларды өндірушілердің тізілімі"
мемлекеттік ақпараттық жүйесі
арқылы жер қойнауын
пайдалану жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде
тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді сатып
алу қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Сатып алу бойынша ашық конкурсқа қатысу үшін (ашық конкурс атауы) әлеуетті
жеткізушілер ұсынған конкурстық өтінімдерді ашудың
№ _____ ХАТТАМАСЫ

      _________________________________

      (Өткізу күні мен уақыты)

      1. Тапсырыс берушінің атауы _______________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      2. Тапсырыс берушінің орналасқан орны _____________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      3. Мына құрамдағы конкурстық комиссия:

      Конкурстық комиссияның төрағасы:

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты)

      Конкурстық комиссияның мүшелері:

      ________________________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты)

      ________________________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты)

      Конкурстық комиссияның хатшысы:

      ________________________________________________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты)

      конкурстық өтінімдерін ашу рәсімін өткізді.

      4. Ашық конкурстың мәні:

      Лот № және атауы:

Сатып алу мәні

Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы

Өлшем бірлігі

Сатып алынатын тауарлар саны немесе орындалатын жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер көлемі

1

2

3

4

      5. Олардың шеңберінде сатып алу жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар нөмірлері:

      Лот № және атауы:

      ____________№ _______________келісімшарт.

      6. Конкурстық өтінімдерді мына әлеуетті жеткізушілер ұсынды:

      Лот № және атауы:

Р\с

Әлеуетті жеткізушінің атауы (жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты), орналасқан орнының мекенжайы

Конкурстық құжаттаманы алатын күні мен уақыты

1

2

3

      7. Конкурстық өтінімдерді мына әлеуетті жеткізушілер ұсынды

      Лот № және атауы:

Р\с

Әлеуетті жеткізушінің атауы (жеке тұлғалар үшін – тегі, аты, әкесінің аты)

Конкурстық өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

2

3

      8. Конкурстық өтінімдерді мына әлеуетті жеткізушілер қайтарып алды:

      Лот № және атауы:

Р\с

Әлеуетті жеткізушінің атауы (жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты)

Конкурстық өтінімді қайтарып алған күні мен уақыты

1

2

3

      9. Әлеуетті жеткізушілердің ашылған конкурстық өтінімдерінің мазмұны туралы ақпарат:

      ________________________________________________________________________________

      10. Қолдары.

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 96 "Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 марта 2017 года № 167. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июня 2017 года № 15264. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 (вводится в действие с 29.06.2018)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 21.05.2018 № 355 (вводится в действие с 29.06.2018).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 96 "Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11123, опубликованный 2 октября 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

      в Правилах приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей", утвержденных указанным приказом:

      в пункте 3:

      подпункт 2) исключить;

      дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

      "16-1) строительство скважин "под ключ" – совокупность работ и услуг, предусматривающая этапы проектирования, строительства, бурения, испытания (опробование), исследования, ликвидации или консервации скважин, утилизацию отходов и сопутствующая указанным работам (услугам) поставка товаров и оказание услуг;";

      подпункт 19) изложить в следующей редакции:

      "19) существенные условия договора – это условия о предмете договора, сроках и месте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, порядке оплаты;";

      часть четвертую пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "Строительство "под ключ", строительство скважин "под ключ" и комплексные работы закупаются единым лотом.";

      пункт 23 изложить в следующей редакции:

      "23. Секретарь конкурсной комиссии организует проведение процедур открытого конкурса по закупу ТРУ. Секретарь конкурсной комиссии подготавливает предложения по повестке дня заседания конкурсной комиссии, обеспечивает конкурсную комиссию необходимыми документами, организует проведение заседания конкурсной комиссии, подписывает сформированные реестром протокол вскрытия конкурсных заявок, протокол допуска к участию в открытом конкурсе, протокол подведения итогов открытого конкурса, другие протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает сохранность документов и материалов открытого конкурса по закупу ТРУ.";

      в пункте 25:

      подпункт 20) части первой изложить в следующей редакции:

      "20) обязательное требование недропользователя к потенциальному поставщику (подрядчику) о соблюдении настоящих Правил при исполнении договора на выполнение работ (в случае приобретения потенциальным поставщиком ТРУ, необходимых для исполнения договора подряда);";

      части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

      "При приобретении работ и (или) услуг, годовой объем которых в стоимостном выражении превышает четырнадцатитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, а также при приобретении опасных, особо опасных видов работ, требующих наличия лицензий на занятие такими видами деятельности допускается установление заказчиком квалификационных требований, предусматривающих наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, услуг и (или) в определенной отрасли, подтвержденного сканированными копиями рекомендательных писем или положительных отзывов от организаций, для которых потенциальный поставщик выполнял работы, оказывал услуги, с приложением сканированных копий соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ (оказанных услуг). При этом не допускается установление требования о наличии опыта в сфере выполнения работ, оказания услуг превышающего 5 (пять) лет.

      Документы, подтверждающие опыт работы, представляются за каждый год опыта работы.

      Допускается предоставление документов на сумму договора, превышающую четырнадцатитысячекратный размер месячного расчетного показателя, за один год опыта работы.

      Допускается установление заказчиком в конкурсной документации требования о представлении письма, выданного производителем закупаемых товаров, подтверждающего, что потенциальный поставщик имеет возможность выполнить условия открытого конкурса по поставке товара в объеме и с качеством, установленными конкурсной документацией.";

      пункт 26 изложить в следующей редакции:

      "26. В конкурсной документации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемых ТРУ отдельному потенциальному поставщику и (или) производителю приобретаемого товара, и (или) указывающую на определенную продукцию, технологию и (или) техническое решение, за исключением приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию для доукомплектования, модернизации, ремонта и дооснащения имеющегося у заказчика оборудования.";

      пункт 29 изложить в следующей редакции:

      "29. Допускается обращение потенциального поставщика к заказчику с запросом о разъяснении положений конкурсной документации путем размещения его в реестре, но не позднее пяти рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты регистрации запроса отвечает на него и без указания от кого поступил запрос размещает разъяснение в реестре.";

      пункт 38 изложить в следующей редакции:

      "38. Потенциальный поставщик, выразивший согласие на участие в открытом конкурсе, представляет в реестре заказчику в установленные сроки и по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, подписанную электронной цифровой подписью конкурсную заявку на участие в приобретении ТРУ способом открытого конкурса (далее – конкурсная заявка). Конкурсная заявка и документация к конкурсной заявке размещается в реестре на государственном и русском языках.

      В случаях представления документов на языках, отличных от языков конкурсной документации, потенциальный поставщик прикладывает к конкурсной заявке сканированную копию перевода таких документов на государственный и (или) русский языки, засвидетельствованного нотариусом.

      Не допускается представление потенциальным поставщиком конкурсной заявки либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью конкурсной заявки до начала приема конкурсных заявок и/или после истечения окончательного срока их представления, указанного в конкурсной документации.

      Не допускается истребование заказчиком, а также представление потенциальным поставщиком в конкурсной заявке сведений, содержащих информацию о ценах и тарифах приобретаемых ТРУ до начала процедур представления конкурсных ценовых предложений.

      Конкурсная заявка потенциального поставщика со сканированными копиями прилагаемых к конкурсной заявке документов подписывается электронной цифровой подписью потенциального поставщика и размещается в реестре.

      Сканированные копии документов представляются с оригиналов документов в цветном формате.

      Сканированные копии документов представляются при условии наличия у потенциальных поставщиков оригинала таких документов на бумажных носителях.

      Документ, отсканированный с копии и (или) дубликата, за исключением представления документов, отсканированных с бумажной копии электронного документа полученного посредством государственных информационных систем, или содержащий информацию, которая не может быть идентифицирована с буквенными, цифровыми и иными символами, считается не представленным потенциальным поставщиком и подлежит отклонению как не соответствующий требованиям конкурсной документации.

      Дополнительные документы, не предусмотренные технической спецификацией и пунктом 40 настоящих Правил, представленные потенциальными поставщиками с нарушением пункта 4 настоящих Правил и настоящего пункта, не являются основанием для отклонения конкурсной заявки.";

      пункт 40 изложить в следующей редакции:

      "40. В конкурсной заявке потенциального поставщика содержатся:

      1) сканированная копия подписанной первым руководителем или иным уполномоченным лицом потенциального поставщика и скрепленной печатью (при ее наличии) потенциального поставщика заявки на участие в открытом конкурсе с указанием срока ее действия;

      2) сканированные копии учредительных документов (для юридических лиц), и документов удостоверяющих личность (для физических лиц).

      Физическим лицом представляется сканированная копия документа, удостоверяющего личность, с указанием индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН) и (или) сканированная копия документа о регистрации в качестве субъекта индивидуального предпринимательства с указанием индивидуального или бизнес-идентификационного номера (в случае, если потенциальный поставщик является субъектом индивидуального предпринимательства). Нерезидентами Республики Казахстан представляется сканированная копия документа, удостоверяющего личность.

      Юридическим лицом представляются следующие документы:

      сканированная копия устава либо сканированная копия заявления о государственной регистрации;

      сканированная копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера (далее – БИН);

      в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей представляется сканированная копия выписки из учредительных документов, содержащей сведения об учредителе или составе учредителей;

      сканированная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конкурсных заявок (для акционерных обществ);

      сведения об акционерах, участниках потенциального поставщика и других лицах, опосредованно участвующих в уставном капитале потенциального поставщика до раскрытия сведений о физических лицах, если такое требование предусмотрено в конкурсной документации;

      3) сканированные копии документов (лицензия, патент, свидетельство) и (или) копии документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию приобретаемых товаров, выполнение работ и оказание услуг, или сканированная копия письма об отсутствии необходимости наличия документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию приобретаемых товаров, выполнение работ и оказание услуг;

      4) сканированные копии сертификатов или сканированная копия гарантийного письма о представлении сертификатов на соответствие требованиям стандарта или иного нормативного документа, обеспечивающих безопасность для жизни, здоровья людей, имущества граждан и окружающей среды, если предмет приобретения ТРУ подлежит обязательной сертификации;

      5) документы, подтверждающие платежеспособность:

      сканированная копия справки банка или филиала банка с подписью и печатью (при ее наличии), в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6793) (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конкурсных заявок. Отсутствие документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего справку, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;

      сканированная копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет) либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конкурсных заявок;

      сканированная копия документа о постановке на учет плательщика по НДС (если потенциальный поставщик является плательщиком НДС) или сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик на дату предоставления конкурсной заявки не является плательщиком НДС;

      6) техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик ТРУ, а также перечень документов, подтверждающих соответствие ТРУ этим требованиям (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации).

      В случае приобретения товара в технической спецификации указывается страна происхождения, завод изготовитель, наименование модели и технические характеристики предлагаемого к поставке товара.

      В случае, если потенциальный поставщик предлагает к поставке товар, изготовленный разными производителями, в технической спецификации указывается информация о стране происхождения, заводе изготовителе, наименовании модели и технических характеристиках предлагаемого к поставке товара по каждому товару отдельно.

      Потенциальный поставщик так же вправе отразить иные характеристики поставляемого товара;

      7) обязательства по местному содержанию в предлагаемых:

      работах (услугах), выраженные в процентах (от 0 до 100);

      товарах, выраженные в процентах (от 0 до 100) при осуществлении закупок в рамках контракта на недропользование, заключенного до 1 января 2015 года (до окончания срока действия контракта или до 1 января 2021 года в зависимости от того, какое событие наступит раньше);

      8) обязательства подрядчика о соблюдении настоящих Правил при исполнении договора на выполнение отдельных видов работ, связанных с проведением операций по недропользованию (в случае приобретения подрядных работ);

      9) документы, подтверждающие соответствие подрядчиков потенциального поставщика квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил или сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик не намеревается привлекать подрядчиков (в случае приобретения подрядных работ);

      10) гарантийные письма потенциального поставщика об отсутствии оснований, ограничивающих участие в проводимом открытом конкурсе, указанных в подпункте 3) пункта 8 настоящих Правил;

      11) сканированные копии документов, подтверждающих наличие у потенциального поставщика сертифицированной аккредитованной согласно действующему законодательству Республики Казахстан организацией системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);

      12) документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке приобретаемых работ, услуг и (или) в определенной отрасли сканированные копии рекомендательных писем или положительные отзывов от организаций, для которых потенциальный поставщик выполнял работы, оказывал услуги, в том числе на сумму договора не менее четырнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, а также опасные, особо опасные виды работ, требующих наличия лицензий на занятие такими видами деятельности, с приложением сканированных копий соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);

      13) гарантийное письмо, подтверждающее согласие потенциального поставщика с существенными условиями проекта договора;

      14) сканированная копия письма, выданного производителем закупаемых товаров заказчику, подтверждающего, что потенциальный поставщик имеет возможность выполнить условия открытого конкурса по поставке товара в объеме и с качеством, установленными конкурсной документацией (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);

      15) документы подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (в случае, если конкурсной документацией предусматривается обеспечение конкурсной заявки).";

      подпункт 2) пункта 42 изложить в следующей редакции:

      "2) в случае, если потенциальный поставщик является казахстанским производителем работ и услуг, являющихся предметом приобретения открытого конкурса, сканированная копия документа, содержащего сведения о наличии и количестве работников по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, подписанного первым руководителем или иным уполномоченным лицом потенциального поставщика и скрепленного печатью (при ее наличии) потенциального поставщика.";

      пункт 47 изложить в следующей редакции:

      "47. В случае участия потенциального поставщика в нескольких лотах закупа способом открытого конкурса, документы, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 6), 7), 9), 12), 13), 14), 15) пункта 40 настоящих Правил, представляются для каждого лота приобретения способом открытого конкурса отдельно.";

      подпункт 5) пункта 56 изложить в следующей редакции:

      "5) истечение срока действия конкурсной заявки потенциального поставщика;";

      пункт 56 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) исключение одного или нескольких лотов ТРУ, являющихся предметом закупа способом открытого конкурса в связи с отказом заказчика от осуществления приобретения ТРУ.";

      пункт 62 изложить в следующей редакции:

      "62. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки и принимает решение о допуске к участию в открытом конкурсе потенциальных поставщиков отдельно по каждому лоту не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем вскрытия конкурсных заявок, если иной больший срок не предусмотрен конкурсной документацией.";

      подпункт 1) пункта 64 изложить в следующей редакции:

      "1) для облегчения рассмотрения конкурсных заявок допускается запрос конкурсной комиссией путем размещения в реестре у потенциальных поставщиков открытого конкурса разъяснений в связи с их конкурсными заявками без изменения их содержания, но не позднее трех рабочих дней до истечения окончательного срока рассмотрения конкурсных заявок. Потенциальный поставщик в течение двух рабочих дней с даты регистрации запроса отвечает на него и размещает разъяснение в реестре;";

      пункт 65 изложить в следующей редакции:

      "65. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку и не допускает потенциального поставщика к участию в открытом конкурсе по следующим основаниям:

      1) не представлены документы, указанные в пункте 40 настоящих Правил;

      2) конкурсная заявка, содержит документы, оформленные (отсканированные) с нарушением требований настоящих правил и конкурсной документации;

      3) срок действия конкурсной заявки менее срока, установленного в конкурсной документации;

      4) конкурсная заявка и (или) прилагаемая документация содержит информацию, которая не может быть идентифицирована с буквенными, цифровыми и иными символами, а также представлена с ошибкой открытия файла;

      5) в конкурсной заявке и (или) прилагаемой документации указана стоимость закупаемых ТРУ и (или) тарифов для формирования цены конкурсной заявки;

      6) конкурсная заявка и (или) прилагаемая документация представлена на языках, отличных от языков конкурсной документации;

      7) представление конкурсной заявки и (или) прилагаемой к ней документации на языках, отличных от языков конкурсной документации, без засвидетельствованного нотариусом перевода на языки конкурсной документации;

      8) наличие в сканированной копии справки банка или филиала банка с подписью и печатью просроченной задолженности хотя бы по одному виду обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

      9) наличие в справке соответствующего налогового органа сведений о налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет), более чем за три месяца;

      10) представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям, установленным в технической спецификации конкурсной документации;

      11) наличие сведений, содержащихся в информационных базах, доступ к которым предоставляется третьим лицам собственниками данных баз на основании договора, согласно которым потенциальный поставщик, его учредители, акционеры или участники учредителя либо иные лица, опосредованно участвующие в уставном капитале потенциального поставщика, замешаны в коррупционной или иной противоправной деятельности;

      12) обязательства по местному содержанию в работах (услугах) или товарах, выраженные в процентах по каждому лоту (от 0 до 100), ниже минимальных требований по местному содержанию, указанных в конкурсной документации.

      Отклонение конкурсных заявок по основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.

      В протоколе допуска конкурсной комиссией указываются основания для отклонения конкурсных заявок, указанные в части первой настоящего пункта, с пояснением причин, послуживших основанием для отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика.";

      часть первую пункта 69 изложить в следующей редакции:

      "69. Протокол допуска к участию в открытом конкурсе согласно приложению 4 к настоящим Правилам формируется в реестре заказчиком, подписывается электронной цифровой подписью заказчика и размещается в реестре лицом заказчика, уполномоченным на формирование и размещение информации в реестре, не позднее пяти рабочих дней следующих за днем вскрытия конкурсных заявок, если иной больший срок не предусмотрен конкурсной документацией.";

      в пункте 96:

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) ТРУ у субъекта государственной монополии по основному предмету его деятельности;";

      подпункт 22) изложить в следующей редакции:

      "22) работ по переработке, удалению, размещению, транспортировке и утилизации образуемых в процессе хозяйственной деятельности отходов у поставщика, производственные мощности которого обеспечивают минимальное перемещение отходов от источника их образования;";

      подпункт 35) изложить в следующей редакции:

      "35) ТРУ, годовой объем которых в стоимостном выражении не превышает двухсоткратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год;";

      дополнить подпунктом 36) следующего содержания:

      "36) товаров, произведенных в рамках оффтейк-договоров и технологических соглашений, заключенных в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874.";

      часть третью пункта 105 изложить в следующей редакции:

      "В объявлении о проведении приобретения ТРУ способом запроса ценовых предложений не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность закупаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику и (или) производителю закупаемого товара, за исключением следующих случаев осуществления приобретения ТРУ при проведении операций по недропользованию для доукомплектования, модернизации, ремонта и дооснащения имеющегося у заказчика оборудования.";

      пункт 121 изложить в следующей редакции:

      "121. Протокол вскрытия ценовых предложений и подведения итогов приобретения ТРУ способом запроса ценовых предложений формируется, подписывается электронной цифровой подписью заказчика, размещается в реестре, с указанием сведений, приведенных в приложении 7 к настоящим Правилам, не позднее дня вскрытия ценовых предложений.

      Бумажный экземпляр протокола вскрытия ценовых предложений и подведения итогов приобретения ТРУ способом запроса ценовых предложений, сформированный реестром, подписывается первым руководителем заказчика или уполномоченным представителем заказчика.

      По соответствующему письменному запросу потенциального поставщика в течение трех рабочих дней направляется копия протокола вскрытия ценовых предложений.";

      пункты 157 и 158 изложить в следующей редакции:

      "157. Обеспечение исполнения договора о приобретении ТРУ не возвращается заказчиком, в случае, если потенциальный поставщик не исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о приобретении ТРУ.

      158. В случае ненадлежащего исполнения поставщиком ТРУ обязательств по заключенному с ним договору о приобретении ТРУ, заказчик удерживает из суммы обеспечения исполнения договора суммы неустойки, предусмотренных договором.

      Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается поставщику в течение трех рабочих дней с даты подписания актов приема-передачи ТРУ, предусмотренных договором.";

      пункт 160 изложить в следующей редакции:

      "160. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок направляет победителю закупа проект договора о приобретении ТРУ на условиях проведенного закупа. В случае, если закупки состоялись по нескольким лотам, проекты договоров о приобретении ТРУ составляются заказчиком на каждый лот отдельно.

      Допускается заключение единого договора в случае признания потенциального поставщика победителем по нескольким лотам с обязательным разделением лотов на отдельные технические спецификации по лотам. При этом технические спецификации по лотам могут быть изложены в одном приложении к договору.";

      пункт 162 дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

      "4-1) условие о сроке поставки (по контрактам на углеводородное сырье), которое не должно составлять менее шестидесяти календарных дней с даты заключения договора;

      4-2) условие об оплате за поставленный товар, выполненные работы (оказанные услуги), в том числе за фактическую поставку товаров, выполненных работ (оказанных услуг), не позднее шестидесяти календарных дней с даты подписания акта приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг (приемки объекта в эксплуатацию) (по контрактам на углеводородное сырье);";

      в пункте 166:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) по договорам с субъектами естественной монополии либо с субъектами государственной монополии по основному предмету их деятельности;";

      подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:

      "7) в части изменения срока действия договора, заключенного с поставщиком ТРУ, являющимся нерезидентом Республики Казахстан, в случае несвоевременной поставки и/или оплаты товара (товаров), выполнения работы (работ), оказания услуги (услуг), обусловленного требованиями действующего законодательства о валютном регулировании;

      8) в части увеличения срока поставки товара, произведенного казахстанским производителем, необходимого для производства приобретаемого товара;";

      дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

      "9) в части изменения цены договора о приобретении товаров по соглашению сторон в случае девальвации (ревальвации) национальной валюты (тенге) после даты заключения договора о приобретении товаров;

      10) в части изменения суммы договора финансового лизинга, связанного с изменением размера лизинговых платежей, ставки вознаграждения, индексацией суммы договора.";

      приложения 1, 2 и 3 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему приказу.

      2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на бумажном носителе и в электронной форме на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий согласно подпунктам 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Ж. Қасымбек

      "СОГЛАСОВАН"
Министр информации и коммуникаций
Республики Казахстан
______________ Д. Абаев
11 мая 2017 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
______________ Т. Сулейменов
23 мая 2017 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр энергетики
Республики Казахстан
______________ К. Бозумбаев
10 апреля 2017 года

  Приложение 1
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 28 марта 2017 года № 167
  Приложение 1
к Правилам приобретения
товаров, работ и услуг при
проведении операций по
недропользованию посредством
государственной
информационной системы
"Реестр товаров, работ и услуг,
используемых при проведении
операций по недропользованию,
и их производителей"
  форма

                        Конкурсная заявка на участие в приобретении
            ТРУ способом открытого конкурса (название открытого конкурса)

            1. Наименование потенциального поставщика;
      2. Местонахождение потенциального поставщика в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов;
      3. Информация о содержании вскрытой конкурсной заявки потенциального поставщика:

ЛОТ №

Код СКП

Краткое описание ТРУ

1

2

3            Сведения о содержании конкурсной заявки:
      1) сканированные копии учредительных документов (для юридических лиц), и документов удостоверяющих личность (для физических лиц);
      2) сканированные копии документов (лицензия, патент, свидетельство) и/или копии документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и оказание услуг, или сканированная копия письма об отсутствии необходимости наличия документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и оказание услуг;
      3) сканированные копии сертификатов или сканированная копия гарантийного письма о представлении сертификатов на соответствие требованиям стандарта или иного нормативного документа, обеспечивающих безопасность для жизни, здоровья людей, имущества граждан и окружающей среды с поставкой товара, если предмет приобретения подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о сертификации;
      4) документы, подтверждающие платежеспособность;
      5) техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик ТРУ, а также перечень документов, подтверждающих соответствие ТРУ этим требованиям (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);
      6) обязательства по местному содержанию в предлагаемых товарах или работах, или услугах, выраженные в процентах по каждому лоту (от 0 до 100);
      7) обязательства подрядчика о соблюдении Правил при исполнении договора на выполнение отдельных видов работ, связанных с проведением операций по недропользованию (в случае закупа подрядных работ);
      8) документы, подтверждающие соответствие подрядчиков потенциального поставщика квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 8 Правил или сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик не намеревается привлекать подрядчиков (в случае закупа подрядных работ);
      9) гарантийные письма потенциального поставщика об отсутствии оснований, ограничивающих участие в проводимом открытом конкурсе, указанных в подпункте 3) пункта 8;
      10) сканированные копии документов, подтверждающих наличие у потенциального поставщика сертифицированной аккредитованной согласно действующему законодательству Республики Казахстан организацией системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);
      11) документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, услуг и/или в определенной отрасли: сканированные копии рекомендательных писем/положительных отзывов от организаций, для которых потенциальный поставщик выполнял работы, оказывал услуги при закупе опасных, особо опасных видов работ, требующих наличия лицензий на занятие такими видами деятельности, а так же на сумму договора не менее четырнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, с приложением сканированных копий накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);
      12) гарантийное письмо, подтверждающее согласие потенциального поставщика с существенными условиями проекта договора;
      13) сканированная копия письма, выданного производителем закупаемых товаров, подтверждающего, что потенциальный поставщик имеет возможность выполнить условия открытого конкурса по поставке товара в объеме и с качеством, установленными конкурсной документацией (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);
      14) документы для расчета условной цены (при наличии);
      15) обеспечение конкурсной заявки (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации).
      Срок действия конкурсной заявки ___ дней;
      4. Подписи.

  Приложение 2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 28 марта 2017 года № 167
  Приложение 2
к Правилам приобретения
товаров, работ и услуг при
проведении операций по
недропользованию посредством
государственной
информационной системы
"Реестр товаров, работ и услуг,
используемых при проведении
операций по недропользованию,
и их производителей"
  форма

                        Сведения о наличии и количестве работников

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Стаж работы в сфере выполнения работ, оказания услуг, закупаемых на данном открытом конкурсе

Квалификация или специальность по диплому, свидетельству и другим документам об образовании

№ документа, удостоверяющего личность

№ трудового договора

Гражданство

1

2

3

4

5

6

7

8

            Подпись и печать (при ее наличии) ______________________
      Дата и время представления.

  Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 28 марта 2017 года № 167
  Приложение 3
к Правилам приобретения
товаров, работ и услуг при
проведении операций по
недропользованию посредством
государственной
информационной системы
"Реестр товаров, работ и услуг,
используемых при проведении
операций по недропользованию,
и их производителей"
  форма

                                    ПРОТОКОЛ № _____
      вскрытия конкурсных заявок, представленных потенциальными поставщиками
                  для участия в открытом конкурсе по приобретению ТРУ
                        (название открытого конкурса)
                        _________________________
                        (Дата и время проведения)

            1. Наименование заказчика
      __________________________________________________________________________
      2. Местонахождение заказчика
      __________________________________________________________________________
      3. Конкурсная комиссия в составе:
      Председатель конкурсной комиссии:
      __________________________________________________________________________
                              (Фамилия, имя, отчество)
      Члены конкурсной комиссии:
      __________________________________________________________________________
                              (Фамилия, имя, отчество)
      __________________________________________________________________________
                              (Фамилия, имя, отчество)
      Секретарь конкурсной комиссии
      __________________________________________________________________________
                              (Фамилия, имя, отчество)
      произвела процедуру вскрытия конкурсных заявок.
      4. Предмет открытого конкурса:
      № и наименование лота:

Предмет закупки

Описание товаров, работ и услуг

Единица измерения

Количество закупаемых товаров или объем выполняемых работ или оказываемых услуг

1

2

3

4

            5. Номера контрактов на недропользование, в рамках которых осуществляется закуп:
      № и наименование лота:
      Контракт № ____________ от _______________.
      6. Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:
      № и наименование лота:

№ п/п

Наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) потенциального поставщика, адрес местонахождения

Дата и время получения конкурсной документации

1

2

3

            7. Конкурсные заявки представили следующие потенциальные поставщики:
      № и наименование лота:

№ п/п

Наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) потенциального поставщика

Дата и время представления конкурсной заявки

1

2

3

            8. Конкурсные заявки отозваны следующими потенциальными поставщиками:
      № и наименование лота:

№ п/п

Наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) потенциального поставщика

Дата и время отзыва конкурсной заявки

1

2

3

            9. Информация о содержании вскрытых конкурсных заявок потенциальных поставщиков:
      10. Подписи.