Техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы

Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы әкімінің 2019 жылғы 6 қыркүйектегі № 28 шешімі. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 6 қыркүйекте № 5783 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 33 бабы 1 тармағының 13) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі "Азаматтық қорғау туралы" Заңының 48 бабына және 50 бабының 2 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілеу туралы" №756 қаулысына сәйкес, Орал қаласы әкімдігі жанындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою жөніндегі жоспардан тыс комиссия отырысының 2019 жылдың 1 қыркүйектегі хаттамасына сәйкес, Орал қаласының әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Орал қаласында №19А канализациялық коллектордағы апатқа байланысты техногендік сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

      2. Төтенше жағдайдың салдарын жою басшысы болып Орал қаласы әкімінің орынбасары С.Доля тағайындалсын және осы шешімнен туындайтын тиісті іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.

      3. Орал қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшысы (М.Нуртазиев) зардап шеккен объектілерді тексеру жүргізсін.

      4. Орал қаласы әкімі аппаратының басшысы (Е.Каримов) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      5. Осы шешімнің орындалуын қадағалау өзіме қалдырамын.

      6. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Орал қаласының әкімі А.Шыныбеков

Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера

Решение акима города Уральска Западно-Казахстанской области от 6 сентября 2019 года № 28. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 6 сентября 2019 года № 5783

      В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 48 и подпунктом 2) пункта 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 756 "Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании протокола внепланового заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Уральска от 1 сентября 2019 года, аким города Уральск РЕШИЛ:

      1. В связи с аварией на канализационном коллекторе №19А в городе Уральск объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

      2. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя акима города Уральск Доля С. и поручить проведение соответствующих мероприятии, вытекающих из данного решения.

      3. Руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска (М.Нуртазиев) провести обследования пострадавших объектов.

      4. Руководителю аппарата акима города Уральска (Е.Каримов) обеспечить государственную регистрацию данного решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

      5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

      6. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким города Уральска А.Шыныбеков