Акционерлік қоғамдар туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415 Заңы.

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңдары

      3-бап. Акционерлік қоғам

      4-бап. Алып тасталды – ҚР 2005.07.08. N 72 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
      4-1-бап. Алып тасталды – ҚР 02.07.2018 № 166-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2-тарау. Қоғамды құру

      5-бап. Қоғамның құрылтайшылары

      6-бап. Құрылтай жиналысы. Жалғыз құрылтайшы

      7-бап. Құрылтай шарты. Жалғыз құрылтайшының шешімі

      8-бап. Құрылтай шартын жасасу (жалғыз құрылтайшының шешімін ресімдеу) тәртібі

      9-бап. Қоғамның жарғысы

      3-тарау. Қоғамның жарғылық капиталы

      10-бап. Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері

      11-бап. Қоғамның жарғылық капиталы

      4-тарау. Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары

      12-бап. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелер

      13-бап. Акциялардың түрлері

      14-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

      15-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

      16-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығы

      17-бап.<*>

      18-бап. Қоғамның акцияларын орналастыру

      19-бап. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі

      20-бап. Қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп және қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есеп

      21-бап. Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасау

      22-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

      23-бап. Жай акциялар бойынша дивидендтер

      24-бап. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер

      25-бап. Тұлғаның бағалы қағаздардың қайталама нарығында қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алуы

      25-1-бап. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында қоғамның дауыс беретін акцияларының тоқсан бес немесе одан көп пайызын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алған тұлғаның қоғамның дауыс беретін акцияларын сатып алуы

      26-бап. Орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша сатып алу

      27-бап. Қоғамның орналастырған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алуы

      28-бап. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы бойынша шектеулер

      29-бап.<*>

      30-бап. Эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге де ақшалай міндеттемелерін қоғамның жай акцияларына айырбастау

      30-1-бап. Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау

      31-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу

      32-бап. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамның салық берешегiн қоғамның жарияланған акциялары есебiнен өтеу

      5-тарау. Қоғамды басқару

      33-бап. Қоғамның органдары

      34-бап. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамды басқару ерекшеліктері

      34-1-бап. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу ерекшеліктері

      35-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

      36-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

      37-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

      38-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері

      39-бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі

      40-бап. Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны

      41-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

      42-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу

      43-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

      44-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

      45-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

      46-бап. Есеп комиссиясы

      47-бап. Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік

      48-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі

      49-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

      50-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

      51-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

      52-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

      53-бап. Директорлар кеңесі

      53-1-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

      54-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

      55-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

      56-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

      57-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

      58-бап. Директорлар кеңесінің отырысы

      59-бап. Атқарушы орган

      60-бап. Атқарушы орган басшысының өкілеттігі

      61-бап. Ішкі аудит қызметі

      62-бап. Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің принциптері

      63-бап. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі

      6-тарау. Қоғамның үлестес тұлғалары

      64-бап. Қоғамның үлестес тұлғасы

      65-бап.<*>

      66-бап. Үлестес тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасасу ерекшеліктері

      67-бап. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді ашу

      7-тарау. Жасалуына қатысты ерекше талаптар белгіленген қоғамның мәмілелері

      68-бап. Ірі мәміле

      69-бап. Мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің құны

      70-бап. Қоғамның ірі мәміле жасасуы

      71-бап. Қоғамның мәміле жасасуға мүдделілігі

      72-бап. Қоғамның мәміле жасасуына мүдделілік туралы ақпарат

      73-бап. Мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу тәртібіне қойылатын талаптар

      74-бап. Қоғамның жасалуына қатысты ерекше талаптар белгіленген мәмілелер жасасуының салдары

      8-тарау. Қоғамның қаржылық есептілігі мен аудиті

      75-бап. Қоғамның қаржылық есептілігі

      76-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі

      77-бап.<*>

      78-бап. Қоғамның аудиті

      9-тарау. Қоғамның ақпаратты жария етуі. Қоғамның құжаттары

      79-бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі

      80-бап. Қоғамның құжаттары

      10-тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

      81-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру

      82-бап. Қоғамдардың бірігуі

      83-бап. Қоғамның біріктірілуі

      84-бап. Қоғамның бөлінуі

      85-бап. Қоғамның бөлініп шығуы

      86-бап. Қоғамды қайта құру

      87-бап. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы сот шешімін орындамаудың салдары

      88-бап. Қоғамды тарату

      89-бап. Таратылатын қоғамның мүлкін акционерлер арасында бөлу

      11-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

      90-бап. Өтпелі ережелер

      91-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз