Автомобиль көлiгi туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі N 476 Заңы.

      1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгi ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының автомобиль көлiгi туралы заңдары

      3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      4-бап. Автомобиль көлiгi саласындағы қызметтi жүзеге асырудың негiзгi принциптерi

      5-бап. Автомобиль көлігінің жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету және оны төтенше жағдайларды жоюға тарту

      5-1-бап. Құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдарға автомобиль көлігін беру міндеті

      6-бап. Автомобиль көлiгiндегi экологиялық, санитарлық-эпидемиологиялық қауiпсiздiк және өрт қауiпсiздiгi

      7-бап. Тасымалдаушыларға және автокөлiк құралдарына тасымал қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бөлiгiнде қойылатын талаптар

      8-бап. Автомобильмен тасымалдаудың түрлерi

      9-бап. Автокөлік құралдарын тахографтармен жабдықтау жөніндегі талаптар

      2-тарау. Автомобиль саласындағы мемлекеттік реттеу

      10-бап. Автомобиль көлiгi саласындағы мемлекеттiк реттеудiң негiзгi мiндеттерi

      11-бап. Автомобиль көлiгi саласындағы мемлекеттiк реттеу және бақылау

      12-бап. Алып тасталды - ҚР 29.09.2014 № 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      13-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      14-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдарының құзыретi

      14-1-бап. Халықаралық автомобиль тасымалдарын қадағалап отырудың ақпараттық жүйесінің ұлттық операторы

      15-бап. Уәкiлеттi органның лауазымды адамдарының автомобиль көлiгi саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру кезiндегi құқықтары мен мiндеттерi

      16-бап. Автомобиль көлiгi саласындағы лицензиялау

      17-бап. Сәйкестiктi растау

      17-1-бап. Электрондық (цифрлық) тахографтарға электрондық карточкаларды сертификаттау

      18-бап. Автомобиль көлiгi саласындағы мiндеттi сақтандыру

      19-бап. Тарифтер

      2-1-тарау. Автомобиль көлiгi саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру

      19-1-бап. Автомобиль көлiгi саласындағы мемлекеттік бақылаудың мәні мен мақсаты

      19-2-бап. Автомобиль көлігі саласындағы мемлекеттік бақылаудың түрлері

      19-3-бап. алынып тасталды

      19-4-бап. Автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жүрiп өтуін көлiктiк бақылау

      19-5-бап. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүрiп-тұруына көлiктiк бақылау жүргiзудiң нысандары

      19-6-бап. Тексеруге жататын негiзгi құжаттар

      19-7-бап. Көлiктiк бақылауды жүзеге асыру кезiндегi уәкiлеттi органның құзыретi

      19-8-бап. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүрiп-тұруға рұқсат ету құжаттарын беру тәртiбi

      19-9-бап. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша шетелдiк автокөлiк құралдарының жүрiп-тұру тәртiбi

      19-10-бап. Отандық автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан шығу және оларға шетелдiк рұқсаттарды беру тәртiбi

      19-11-бап. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша отандық және шетелдік ірі көлемді және (немесе) ауыр салмақты автокөлік құралдарының жүріп өтуіне арнайы рұқсаттарды беру тәртібi

      2-2-тарау. Автомобиль көлiгi саласындағы қауiпсiздiктiң жалпы талаптары

      19-12-бап. Жалпы ережелер

      19-13-бап. Автокөлiк құралдарын жобалау кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      19-14-бап. Автокөлiк құралдарын шығару кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      19-15-бап. Автокөлiк құралдарын тасымалдау және сақтау кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      19-16-бап. Автокөлiк құралдарын кәдеге жарату және жою кезiндегi қауiпсiздiк талаптары

      19-17-бап. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды жүргізу тәртібі

      3-тарау. Жолаушыларды және багажды автомобильмен тасымалдау

      20-бап. Жолаушының құқықтары мен мiндеттерi

      21-бап. Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру

      21-1-бап. Автовокзалдардың, автостанциялардың және жолаушыларға қызмет көрсету пункттерінің қызметін ұйымдастыру

      22-бап. Тасымалдаушының құқықтары мен мiндеттерi

      23-бап. Жолаушыларды және багажды республикаішілік автомобильмен тұрақты тасымалдауды ұйымдастыру шартының талаптары

      24-бап. Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асыру

      25-бап. Ұйымдасқан балалар тобын тасымалдау

      26-бап. Жолаушылар мен багажды таксимен тасымалдауды ұйымдастыру

      27-бап. Жалпы пайдаланудағы көлiкпен тасымалдау кезiнде жолаушылардың жекелеген санаттарына арналған басымдықтар

      27-1-бап. Автомобиль көлігі саласында көрсетілетін қызметтердің мүгедектер үшін қолжетімділігі

      28-бап. Сот иесiз деп танығанға дейiн багажға билiк ету

      29-бап. Жолаушыларды және багажды автомобиль көлiгiмен тасымалдау ережелерi

      4-тарау. Жүктерді және пошта жөнелтілімдерін автомобильмен тасымалдау

      30-бап. Жүктi автомобильмен тасымалдау шарты

      31-бап. Жүктi автомобильмен тасымалдау шартын өзгерту және бұзу

      32-бап. Жүктердi автомобильмен тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушының және жүк жөнелтушiнiң құқықтары мен мiндеттерi

      33-бап. Автокөлiк құралдарын беру, жүктердi тиеу және түсiру

      34-бап. Жүктi автомобильмен тасымалдауға кедергiлер

      35-бап. Жүктi беру

      36-бап. Құндылығы жарияланған жүктердi автомобильмен тасымалдау

      37-бап. Қауiптi жүктердi автомобильмен тасымалдау

      38-бап. Iрi көлемдi және ауыр салмақты жүктердi автомобильмен тасымалдау

      38-1-бап. Алып тасталды - ҚР 19.04.2019 № 249-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      39-бап. Пошта жөнелтілімдерін автомобильмен тасымалдау

      40-бап. Жүктерді аралас тасымалдау

      41-бап. Автомобиль көлiгiмен жүк тасымалдау ережелерi

      41-1-бап. Жүктерді жүк таситын және мамандандырылған автокөлік құралдарымен тасымалдау, сондай-ақ арнаулы автомобильдермен қызметтер көрсету жөніндегі қызметті тіркеу

      5-тарау. Халықаралық автомобиль тасымалдары

      42-бап. Халықаралық автомобиль тасымалдарын мемлекеттiк реттеу

      43-бап. Жолаушыларды және багажды автомобильмен халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру

      44-бап. Шет мемлекеттің аумағында тiркелген автокөлiк құралдарымен жолаушыларды, багажды, жүктердi автомобильмен тасымалдаулар

      45-бап. Халықаралық автомобиль тасымалдауларын жүзеге асыру кезiнде тасымалдаушыларға, жүргiзушiлерге және автокөлiк құралдарына қойылатын талаптар

      6-тарау. Автомобиль көлігіндегі жауапкершілік

      46-бап. Автокөлiк құралдарын жөнелтудi кiдiрткенi үшiн жүк жөнелтушiлер мен жүк алушылардың жүктi автомобильмен тасымалдау шарты бойынша жауапкершiлiгi

      47-бап. Жолаушыны және багажды жөнелтудiң кiдiртiлгенi немесе межелi пунктке кешiгiп жеткенi үшiн тасымалдаушының жауапкершiлiгi

      48-бап. Жүктердi автомобильмен тасымалдау шарты бойынша автокөлiк құралдарының берiлмеуi және пайдаланылмауы үшiн жауапкершiлiк

      49-бап. Контейнерлердiң берiлмегенi және пайдаланылмағаны үшiн жауапкершiлiк

      50-бап. Жүк жөнелтушiнiң құжаттарды уақтылы бермегенi үшiн жауапкершiлiгi

      51-бап. Тасымалдаушының жүктiң немесе багаждың жоғалғаны, жетiспегенi және зақымданғаны (бүлiнгенi) үшiн жауапкершiлiгi

      52-бап. Жүктердi жеткiзу мерзiмдерiн бұзғаны үшiн жауаптылық

      53-бап. Жауаптылықтан босату

      54-бап. Қазақстан Республикасының автомобиль көлiгi туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық

      54-1-бап. Өтпелі ережелер

      55-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз