Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Сербия Республикасының Үкіметі арасындағы Еркін сауда туралы келісімді ратификациялау туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 30 қарашадағы № 504-IV Заңы

      2010 жылғы 7 қазанда Астанада жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Сербия Республикасының Үкіметі арасындағы Еркін сауда туралы келісім ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Сербия Республикасының
Үкіметі арасындағы Еркін сауда туралы
КЕЛІСІМ

(2011 жылғы 10 қаңтарда күшіне енді -
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бюллетені,
2012 ж., N 2, 24-құжат)

      Бұдан әрі Уағдаласушы тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Сербия Республикасының Үкіметі,
      сауда-экономикалық өзара ынтымақтастықты еркін дамытуға және тереңдетуге ұмтыла отырып,
      сауда-экономикалық қатынастардың негізі ретінде нарықтық экономика қағидаттарын ұстанатындарын растай отырып,
      өздерінің өзара тиімді сауда-экономикалық қатынастарға белсенді қатысуы, оны өрістетуді көтермелеу ниетін растай отырып,
      Уағдаласушы тараптардың әрбір мемлекетінде қолданыстағы ұлттық заңнамаға және Дүниежүзілік сауда ұйымының (бұдан әрі - ДСҰ) қағидаларына сәйкес тауарлар мен капиталдың еркін қозғалысы үшін қажетті жағдайлар жасай отырып,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап
Мақсаттары

      Мыналар:
      екі мемлекеттің экономикалық дамуын жеделдетуге, өз азаматтарының тұрмыс және еңбек жағдайларын жақсартуға, өндіріс саласында халықты жұмыспен қамтуды ұлғайтуға, екі Уағдаласушы тарап мемлекеттерінің өндірістік және қаржылық тұрақтылығына қол жеткізуге бағытталған өзара сауда-экономикалық қатынастарды кеңейту және ынталандыру;
      екі Уағдаласушы тарап мемлекеттерінің шаруашылық жүргізуші субъектілері арасындағы адал бәсеке үшін жағдайларды қамтамасыз ету осы Келісімнің мақсаттары болып табылады.

2-бап
Еркін сауда режимі

      Уағдаласушы тараптар өз мемлекеттерінің ұлттық заңнамасына, осы Келісімнің ережелеріне және ДСҰ-ның қағидаттарына сәйкес тауарлармен өзара саудада еркін сауда режимін белгілейді.
      Уағдаласушы тараптардың бірі мемлекетінің аумағынан шығарылатын және екінші Уағдаласушы тарап мемлекетінің аумағына арналған тауарларды әкелуге Уағдаласушы тараптар кедендік баждарды, кедендік баждарға барабар әрекеті бар салықтар мен алымдарды қолданбайды және қолданбайтын болады.
      Осы баптың екінші абзацының ережелері осы Келісімнің ажырамас бөліктері болып табылатын 1/2 қосымшаларда көрсетілген тауарларға қолданылмайды.
      Мыналар:
      неғұрлым қолайлылық режимі қолданылмайтын кезде
      а) Уағдаласушы тарап үшінші мемлекетке кеден одағы және (немесе) еркін сауда аймағы және (немесе) өңірлік интеграция жөніндегі халықаралық шарттар шеңберіндегі ынтымақтастық негізінде берген және беретін артықшылықтар;
      б) 1994 жылғы Тарифтер және сауда туралы бас келісімге (бұдан әрі - ТСБК 1994) және өзге де халықаралық келісімдерге сәйкес дамушы елдердің пайдасына жекелеген мемлекеттерге берілетін артықшылықтар;
      в) Уағдаласушы тарап шекара маңындағы сауданы көтермелеу мақсатында кез келген көрші мемлекетке берген немесе беретін артықшылықтар туралы сөз болатын жағдайлардан басқа кезде Уағдаласушы тараптар көрсетілген тауарларды әкелуге қатысты өз мемлекеттерінің ұлттық заңнамасына сәйкес неғұрлым қолайлылық режимі негізінде кедендік баждарды, кедендік баждарға барабар әрекеті бар салықтар мен алымдарды қолданады.
      Тауарларды әкету Уағдаласушы тараптардың әрқайсысының ұлттық заңнамасына сәйкес реттеледі.

3-бап
Қолданылу саласы

      Осы Келісімнің ережелері 1983 жылғы 14 маусымда Брюсселде жасалған Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесі туралы халықаралық конвенцияға сәйкес және Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің ұлттық кеден тарифтеріне сәйкес қабылданған Тауарларды сипаттаудың және кодтаудың үйлестірілген жүйесі номенклатурасының 1 - 97-топтарында көрсетілген тауарларға қолданылатын болады.

4-бап
Сандық шектеулер және оларға балама шаралар

      Уағдаласушы тараптар өзара саудада осы Келісімнің шеңберінде тауарларды әкелуге қатысты ТСБК 1994 XI және XII баптарында рұқсат етілгендерден басқа сандық шектеулерді немесе оларға барабар шараларды қолданбайды және қолданбайтын болады.

5-бап
Тауарлардың ішкі нарықтағы айналымы

      Уағдаласушы тараптардың әрқайсысы:
      ішкі өндірістің ұқсас тауарларына немесе үшінші мемлекеттерден шығатын тауарларға салынатын тиісті салықтардан немесе алымдардан асып түсетін ішкі салықтарды немесе алымдарды басқа Уағдаласушы тараптың осы Келісімнің қолданыс аясына түсетін тауарларына тікелей не жанама түрде салмайды;
      осы Келісімнің қолданыс аясына түсетін тауарларды әкелуге және әкетуге қатысты ұқсас жағдайларда ішкі өндірістің ұқсас тауарларына немесе үшінші мемлекеттерден шығатын тауарларға қолданылмайтын қандай да бір арнайы шектеулерді немесе талаптарды енгізбейді;
      басқа Уағдаласушы тарап мемлекетінің аумағынан шығарылатын тауарларды қоймаға жинауға, қайта тиеуге, сақтауға, тасуға, сондай-ақ төлемдерге және төлемдерді аударуға қатысты ұқсас жағдайларда өз тауарларына немесе үшінші мемлекеттерден шығатын тауарларға қатысты қолданылатындардан өзге ережелерді қолданбайтын болады.

6-бап
Тауарды уақытша әкелу

      Уағдаласушы тараптар Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің ұлттық заңнамасына сәйкес Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің мүдделі шаруашылық жүргізуші субъектілері арасында жасалған, олардың құқықтары мен міндеттері айқындалған келісімшарттар негізінде бір-біріне жәрмеңкелер, арнайы көрмелер және басқа да осындай іс-шаралар ұйымдастыруға жәрдемдеседі.

7-бап
Саудадағы техникалық кедергілер

      Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары өзара саудада қандай да бір техникалық кедергілерді болдырмау үшін стандарттау, метрология және тауарлардың сәйкестігін бағалау саласында ынтымақтасатын және ақпарат алмасатын болады.
      Осы Келісімнің ережелерін орындау мақсатында Уағдаласушы тараптар сынақтар актілерін, сәйкестік сертификаттарын немесе Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің арасындағы тауар айналымының нысанасы болып табылатын тауарларға тікелей немесе жанама түрде қатысты басқа да құжаттарды өзара тану туралы халықаралық келісім жасай алады.
      Тауарлардың техникалық нормативтік актілерге сәйкестігін белгілеу шарттары мен әдістерін Уағдаласушы тараптардың уәкілетті ұйымдары және органдары импорттаушы мемлекеттің ұлттық заңнамасына сәйкес және ДСҰ-ның саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі келісімінің ережелерін есепке ала отырып айқындайды.

8-бап
Санитариялық және фитосанитариялық шаралар

      Тауарлардың өзара жеткізілуі мен транзиті үшін өнімдердің қауіпсіздігін растайтын қажетті құжаттарды келісу кезінде Уағдаласушы тараптар ДСҰ-ның санитариялық және фитосанитариялық шараларды қолдану жөніндегі келісімінің қағидаттарын басшылыққа ала отырып, Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің санитариялық, ветеринариялық және фитосанитариялық шаралар саласындағы ұлттық заңнамасы мен халықаралық міндеттемелерін өзара сауданы еркін немесе негізсіз кемсітушілік немесе жасырын шектеу болмайтындай түрде қолданатын болады.

9-бап
Тауарлардың шығу тегі

      Тауарлардың шығу тегі осы Келісімге 3-қосымша және оның ажырамас бөлігі болып табылатын Тауардың шығарылған елін айқындау және әкімшілік ынтымақтастық әдістері туралы хаттама негізінде айқындалады.

10-бап
Тауарлар транзиті

      Уағдаласушы тараптар тауарлардың еркін транзиті қағидаты осы Келісімнің мақсаттарына қол жеткізудің маңызды шарты болып табылатынымен келіседі.
      Уағдаласушы тараптар өз мемлекеттерінің ұлттық заңнамаларына сәйкес бір Уағдаласушы тарап мемлекетінің аумағынан шығарылған және екінші Уағдаласушы тараптың аумағы арқылы тасымалданатын тауарлардың кедергісіз транзитін қамтамасыз етеді.

11-бап
Тауарлардың кері экспорты

      Бір Уағдаласушы тарап мемлекетінің кедендік аумағынан шығарылған тауарларды екінші Уағдаласушы тарап мемлекетінің шаруашылық жүргізуші субъектілері өз мемлекетінің аумағынан тыс әкетуі кері экспорт деп түсіндіріледі.
      Мемлекетінің аумағынан осы тауарлар шығарылатын Уағдаласушы тарап оларды әкетуге қатысты реттеудің тарифтік және тарифтік емес шараларын қолданатын тауарлардың кері экспортына Уағдаласушы тараптар жол бермейді.
      Осы баптың екінші абзацында көрсетілген тауарлардың кері экспорты тек мемлекетінің аумағынан осы тауарлар шығарылатын Уағдаласушы тарап мемлекетінің құзыретті органы берген жазбаша рұқсат болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Осы Келісімге қол қойған күннен бастап бір ай ішінде Уағдаласушы тараптар жазбаша рұқсат болғанда ғана кері экспорты жүзеге асырылуы мүмкін тауарлар тізімдерімен алмасады, сондай-ақ бірін бірі аталған рұқсаттарды беруге уәкілетті құзыретті органдар туралы хабардар етеді. Тауарлар тізімдері өзгерген жағдайда аталған құзыретті органдар бірін бірі бұл туралы дереу хабардар етеді.
      Мұндай тауарлар санкцияланбай кері экспортталған жағдайда аумағында олар шығарылған мемлекет осы Келісімнің 19-бабында көзделген консультациялар мен келіссөздер өткізілгеннен кейін санкцияланбаған кері экспорттан келген зиянды өтеуді талап етуге және (немесе) зиянның алдын алу жөнінде шаралар қабылдауға құқылы.

12-бап
Жалпы ерекшеліктер

      Мұндай шаралар отандық өндірісті не тұтынуды шектеумен бір мезгілде іске асырылатын жағдайларда, осы Келісім Уағдаласушы тараптардың әрқайсысының тауарларды әкелуге/әкетуге немесе олардың транзитіне қоғамдық мораль, қоғамдық тәртіпті немесе мемлекеттік қауіпсіздікті қорғау, адамдардың өмірі мен денсаулығын, жануарларды немесе өсімдіктер мен қоршаған ортаны қорғау, ұлттық игілік болып табылатын көркем, тарихи немесе археологиялық құндылықтарды қорғау, зияткерлік меншікті қорғау тұрғысынан дәлелді тыйымдарды немесе шектеулерді, алтынды немесе күмісті әкелуге/әкетуге, орны толмайтын табиғи ресурстардың сақталуына қатысты нормаларды қолдану құқығына кедергі болмайды.
      Көрсетілген тыйымдар немесе шектеулер Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің арасындағы сауданы әдейі кемсіту немесе жасырын шектеу құралы болмауға тиіс.
      Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің аумағынан шығарылған тауарларды, сондай-ақ халықаралық бақылаудағы технологияларды әкелуді/әкетуді қадағалау және бақылау шараларын қолдануды Уағдаласушы тараптар жоққа шығармайды.

13-бап
Қауіпсіздік мақсатындағы ерекшеліктер

      Осы Келісімдегі ешнәрсе қару-жарақ, оқ-дәрі және әскери материалдар саудасына, сондай-ақ егер мұндай сауда тікелей немесе жанама түрде қарулы күштерді жабдықтау мақсаты үшін жүзеге асырылса және (немесе) мұндай шаралар соғыс уақытында не басқа да төтенше жағдайларда, халықаралық қатынастарда қабылданатын болса, басқа тауарлар мен материалдар саудасына қатысты ыдыратушы материалдарға немесе олар жасалған материалдарға қатысты Уағдаласушы тараптардың біріне осы Уағдаласушы тарап ашылуын өзінің ұлттық қауіпсіздігінің мүдделеріне қайшы келетін деп не осы Уағдаласушы тарапқа ұлттық қауіпсіздік мүдделерін қорғау үшін өзі қажетті деп санайтын шараларды қабылдауға кедергі келтіретін деп қарайтын қандай да бір ақпаратты ашу талабы ретінде түсіндірілмеуі тиіс.
      Әкелінуі/әкетілуі Уағдаласушы тараптардың мемлекеттері қатысушылары болып табылатын халықаралық шарттарда көзделген рұқсат беру режиміне жатқызылатын тауарларға қатысты Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары өз мемлекеттерінің ұлттық заңнамасына сәйкес оларды әкелуге/әкетуге рұқсат береді.

14-бап
Зияткерлік меншікті қорғау

      Осы Келісімге қатысты «зияткерлік меншікті қорғау» ұғымы авторлық және сабақтас құқықтарды қорғауды, оның ішінде компьютерлік бағдарламалар мен дерекқорларды, өнертабыстарды, өндірістік үлгілерді, тауар белгілері мен қызмет көрсету белгілерін, тауарлар шығарылған жерлердің атаулары мен интегралды сызбалар топологияларын қорғауды білдіреді.
      Осы құқықтарды алу рәсімі мен кез келген бұзушылықтардан қорғау шараларын қоса алғанда, Уағдаласушы тараптар зияткерлік меншік құқығын қорғауды қамтамасыз етеді.
      Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің әрқайсысының заңнамасына және екі Уағдаласушы тараптың мемлекеттері қатысушылары болып табылатын зияткерлік меншік мәселелерін реттейтін халықаралық келісімдерге сәйкес және ДСҰ-ның зияткерлік меншік құқықтарының сауда аспектісі туралы келісіміне сәйкес қамтамасыз етіледі.
      Егер бір немесе екі Уағдаласушы тараптың мемлекеттері көрсетілген шарттардың қатысушылары болып табылмаса, өзара және кемсітпеу қағидаты қолданылатын болады.

15-бап
Төлемдер

      Осы Келісім бойынша барлық төлемдер Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің ұлттық заңнамаларына сәйкес еркін айырбасталатын валюталарда жүзеге асырылады.
      Осы Келісім шеңберіндегі есеп айырысулар тиісті жеке және заңды тұлғалар арасындағы өзара келісім бойынша банктік практикада қабылданған кез келген халықаралық есептілік түрі негізінде және Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің ұлттық заңнамаларына сәйкес жүргізілуі мүмкін.
      Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің шаруашылық жүргізуші субъектілері арасындағы тауарлар саудасына қатысты төлемдер және осындай төлемдерді кредит берушінің тұрған жері бойынша осы мемлекеттердің біреуінің аумағына аудару шектеуге жатқызылмайды.
      Уағдаласушы тараптар өз мемлекеттерінің шаруашылық жүргізуші субъектілерінің сауда операцияларын қамтамасыз ететін қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді кредиттерді беру немесе өтеу кезінде шектеулерден қалыс болады.

16-бап
Демпинг және субсидиялар

      Егер Уағдаласушы тараптардың бірі осы Келісімде көзделген сауда қатынастарында ТСБК 1994 VI бабын қолдану туралы ДСҰ келісімінің және субсидиялар мен өтем шаралары туралы ДСҰ келісімінің түсінігінде демпинг және (немесе) субсидиялар орын алып отыр деп санайтын болса, онда мұндай Уағдаласушы тарап осы Келісімнің 18-бабында көзделген рәсімдерді сақтау шартымен ДСҰ-ның көрсетілген келісімдеріне сәйкес мұндай практикаға қарсы шаралар қабылдауға құқылы.
      Осы Келісімнің ережелері Уағдаласушы тараптардың тиісті рәсімдер жүргізгеннен кейін өз мемлекеттерінің ұлттық заңнамасына сәйкес осы Келісімнің 18-бабында белгіленген шарттарда және (немесе) рәсімге сәйкес демпингке қарсы немесе өтем шараларын қолдану туралы шешім қабылдау құқығын ешқандай түрде шектемейді.

17-бап
Қорғау шаралары

      Егер қандай да бір тауарлар Уағдаласушы тараптардың бірі мемлекетінің аумағына импорттаушы мемлекеттегі бірдей немесе ұқсас тауарлардың ұлттық өндірушілеріне елеулі зиян келтіретіндей немесе келтіру қаупі төнетіндей сандарда және шарттарда әкелінетін болса, Уағдаласушы тараптардың әрқайсысы тиісті рәсім жүргізілгеннен кейін кімнің мүддесі қозғалғанына байланысты Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің әрқайсысында қолданыстағы заңнамаға сәйкес осы Келісімнің 18-бабында белгіленген шарттарда және/немесе рәсімдерге және ДСҰ-ның қорғау шаралары туралы келісіміне сәйкес қажетті шараларды қабылдай алады.

18-бап
Қорғау шараларын қолдану рәсімі

      Осы Келісімнің 16 және 17-баптарында көзделген шараларды қолдану басталғанға дейін Уағдаласушы тараптар өзара тиімді шешім табу мақсатында дауларды осы Келісімнің 23-бабына сәйкес құрылған Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Сербия үкіметаралық комиссиясы (бұдан әрі — Комиссия) шеңберінде тікелей консультациялар өткізу арқылы шешуге ұмтылатын болады.
      Осы Келісімнің 16 және 17-баптарында көзделген демпингке қарсы, өтем немесе қорғау шараларын енгізу қарсаңындағы рәсімдерді бастау туралы шешім қабылдаған Уағдаласушы тарап бұл туралы басқа Уағдаласушы тарапқа уақтылы хабарлауға тиіс және оған рәсімге бастамашы болған Уағдаласушы тарап мемлекетінің заңнамасында көзделген және ДСҰ келісіміне сәйкес ақпарат беруге тиіс.
      Егер Уағдаласушы тараптар Комиссия шеңберіндегі консультациялар басталған сәттен бастап 30 күн ішінде өзара тиімді шешімге қол жеткізе алмаса, онда демпингке қарсы, өтем немесе қорғау шараларын енгізу қарсаңындағы рәсімге бастамашы болған Уағдаласушы тарап тиісті рәсімдер жүргізілгеннен кейін басқа Уағдаласушы тарапқа бұл туралы алдын ала хабарлап, елеулі зиянның салдарын немесе елеулі экономикалық зиян тигізу қаупін жою шараларын қолдануға құқылы. Көрсетілген шараларды қолдану көлемі мен кезеңі зиянды жою үшін қажетті шектеулі сипатта болуға тиіс.
      Осы Келісімнің 16 және 17-баптарында көзделген шараларды таңдау кезінде Уағдаласушы тараптар мейлінше аз экономикалық зиян келтіретініне және осы Келісімнің орындалуына мейлінше аз дәрежеде кедергі жасайтынына басымдық береді.
      Осы Келісімнің 16 және 17-баптарында көзделген шараларды қабылдауды кідірту орны толтырылуы қиын зиянға әкелуі мүмкін ерекше жағдайларда қорғау шараларын қолдану рәсіміне бастамашы болған Уағдаласушы тарап мұндай консультациялардың осындай шаралар енгізілгеннен кейін дереу ұсынылу шартымен консультациялар өткізілгенге дейін уақытша шаралар қолдана алады.

19-бап
Дауларды реттеу

      Осы Келісімді түсіндіруге немесе іске асыруға байланысты Уағдаласушы тараптар арасында даулы мәселелер туындаған жағдайда олар консультациялар және келіссөздер арқылы шешілетін болады.
      Егер дауды осы баптың бірінші абзацында көрсетілген тәртіппен Уағдаласушы тараптардың бірі дауды реттеуге бастама жасаған және басқа Уағдаласушы тараптың бұл туралы жазбаша хабарлама алған күнінен бастап үш ай құрайтын мерзім ішінде реттеу мүмкін болмаса, бірінші Уағдаласушы тарап басқа Уағдаласушы тарапқа қарсы тиісті шаралар қолдана алады.

20-бап
Төлем теңгерімі саласындағы қиындықтар

      Егер Уағдаласушы тараптардың бірінің мемлекеті төлем теңгерімі саласында елеулі қиындықтарға тап болса немесе олардың пайда болуының шынайы қаупі болса, ол көрсетілген қиындықтардың әрекет ету кезеңіне тауарларды әкелуге қатысты шараларды қоса алғанда, өзінің ұлттық заңнамасына сәйкес және ТСБК 1994 тиісті ережелері мен Халықаралық валюта қоры келісімінің баптарын ескере отырып, кемсітпеу қағидаты негізінде шектеу шараларын енгізе алады.
      Осы Уағдаласушы тарап басқа Уағдаласушы тарапты өзінің аталған шектеу шараларын енгізу ниеті туралы, олардың әрекет ету кезеңі мен оларды жою туралы уақтылы хабардар етуге тиіс.
      Төлем теңгерімінің тепе-теңдігін қорғау жөніндегі шараларды ұлттық өндірушілерді қорғау үшін пайдалануға болмайды.

21-бап
Ақпарат алмасу

      Уағдаласушы тараптар жүйелі негізде өз мемлекеттерінің экономикалық қызметті, оның ішінде, сауда, инвестиция, салық салу мәселелерін, банк және сақтандыру қызметін және басқа да қаржылық қызметтерді, көлік және кеден мәселелерін реттейтін ұлттық заңнамасы туралы ақпарат алмасып тұрады.
      Уағдаласушы тараптар өз мемлекеттерінің ұлттық заңнамасындағы осы Келісімді орындауға әсерін тигізуі мүмкін өзгерістер туралы бір-біріне дереу хабарлап тұрады.
      Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің құзыретті органдары осындай ақпарат алмасу тәртібін келіседі.
      Осы баптың ережелері кез келген Уағдаласушы тарап мемлекетінің құзыретті органдарын:
      ұлттық заңнама бойынша немесе Уағдаласушы тараптардың бірінің әдеттегі әкімшілік практикасы барысында алуға болмайтын;
      қандай да бір сауда, кәсіпкерлік, өнеркәсіптік, коммерциялық немесе берілуі Уағдаласушы тараптың мемлекеттік мүддесіне қайшы келетін өзге ақпаратты беруге міндеттейді деп түсіндірілмейді.

22-бап
Келісімді дамыту

      Егер Уағдаласушы тараптардың бірі өз мемлекетінің ұлттық заңнамасын ескере отырып, осы Келісімнің ережелерін сауда-экономикалық ынтымақтастықтың осы Келісімде көзделмеген салаларына таратуды жөн деп санаса, онда ол басқа Уағдаласушы тарапқа дәлелді ұсыныс жібереді. Мұндай ұсыныс қабылданғаннан кейін осы Келісім осы Келісімнің 24-бабында көзделген рәсімге сәйкес толықтырылуға тиіс.

23-бап
Үкіметаралық комиссия

      Осы Келісімнің орындалуын бақылау Комиссияға жүктеледі.
      Комиссия Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің уәкілетті органдарынан құралады. Комиссияның отырыстары Қазақстан Республикасында және Сербия Республикасында кезек-кезек жылына бір рет өткізіледі.
      Комиссия Келісім шеңберіндегі ынтымақтастық нәтижелерін қарайды және Келісімнің мақсаттарын орындау үшін ұсыныстар береді.
      Комиссия осы Келісімге түзетулер мен өзгерістер бойынша ұсыныстар береді.
      Егер қажет болса, Комиссия осы Келісімнің мақсаттарын орындауды жеңілдету үшін кіші комиссиялар мен жұмыс топтарын құрады.
      Комиссияның жұмыс тәртібі Комиссия бекітетін Регламентпен айқындалады.
      Егер әрбір нақты жағдайда өзгеше тәртіп келісілмеген болса, Уағдаласушы тараптар өз мемлекеттерінің ұлттық заңнамаларына сәйкес Комиссияның қызметіне байланысты шығыстарды өздері көтереді.

24-бап
Өзгерістер мен толықтырулар

      Осы Келісімге өзгерістер мен толықтырулар Уағдаласушы тараптардың келісімі бойынша осы Келісімге қосымшалар және оның ажырамас бөліктері болып табылатын хаттамалар нысанында енгізілуі мүмкін.

25-бап
Күшіне енуі және қолданылу мерзімі

      Осы Келісім Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің қолданыстағы құқығына қайшы келмейтін бөлігінде 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап уақытша қолданылады және дипломатиялық арналар арқылы оның күшіне енуі үшін қажетті барлық мемлекетішілік рәсімдерді Уағдаласушы тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күнінен бастап күшіне енеді.
      Осы Келісім бес жыл мерзімге жасалады және егер Уағдаласушы тараптардың ешқайсысы дипломатиялық арналар арқылы басқа Уағдаласушы тарапты бес жылдық мерзім өткенге дейін кемінде он екі ай бұрын өзінің оның қолданысын ұзартпау ниеті туралы жазбаша нысанда хабардар етпесе, өздігінен белгісіз мерзімге ұзартылады.
      Осы Келісімнің қолданылуы белгіленбеген мерзімге ұзартылған жағдайда, ол бір Уағдаласушы тарап дипломатиялық арналар арқылы екінші Уағдаласушы тараптан оның осы Келісімнің қолданысын тоқтату ниеті туралы жазбаша хабарлама алған күннен бастап алты ай өткен соң тоқтатылуы мүмкін.
      Осы Келісімнің қолданысы тоқтатылған жағдайда оның ережелері осы Келісімнің қолданылу кезеңінде жасалған барлық келісімшарттар бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін оларға қолданылатын болады.

      Астана қаласында 2010 жылғы 7 қазанда қазақ, серб және орыс тілдерінде әрқайсысы екі түпнұсқа данада жасалды әрі барлық мәтіндердің күші бірдей.

      Қазақстан Республикасының         Сербия Республикасының
      Үкіметі үшін                      Үкіметі үшін

Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Сербия   
Республикасының Үкіметі 
арасындағы Еркін сауда 
туралы келісімге    
1-қосымша       

Сербия Республикасынан Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелу кезінде еркін сауда режимінен алынуға жататын тауарлар тізбесі

КО СЭҚ ТН коды

СР ТН коды

Позиция атаулары

1

2

3

0207

0207

0105 тауар позициясында көрсетілген үй құсының еті және тағамдық қосымша өнімдері, жас тоңазытылған немесе мұздатылған

0406 30

0406 30

Балқытылған сырлар, ұсақталмаған немесе ұнтақталмаған: өзгелері

(0406 30 100 0 қоспағанда)

(0406 30 10 00 қоспағанда)

Балқытылған сырлар, ұсақталмаған немесе ұнтақталмаған: өндірілуі кезінде тек қана Эмменталер, Грюйер және Аппенцеллер, сырлары пайдаланылған және Гларск, цигері қосымша ингридиент ретінде қосылуы мүмкін (сондай-ақ «Шабцигер» деп аталатын); бөлшек сауда үшін оралған, құрғақ заттағы майы 56 салм. %-дан аспайтын

0406 90 690

0406 90 69 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 47 салм. %-дан аспайтын

0406 90 860 0

0406 90 86 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 47 салм. %-дан астам, бірақ 52 салм. %-дан аспайтын

0406 90 870 0

0406 90 87 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 52 салм. %-дан астам, бірақ 62 салм. %-дан аспайтын

0406 90 880 0

0406 90 88 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 62 салм. %-дан астам, бірақ 72 салм. %-дан аспайтын

0406 90 930 0

0406 90 93 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 52 салм. %-дан астам

0406 90 990 0

0406 90 99 00

Өзге сырлар: өзгелері

1701 99 100 1
1701 99 100 9

1701 99 100

Ақ қант

2204 10

2204 10

Көбікті шараптар

2207

2207

Құрамында кемінде 80 көл. %-дан спирт бар денатуратталмаған этил спирті; денатуратталған, кез келген концентрациядағы этил спирті және өзге де спирттер

2208

2208

Көлемді 80 көл. %-дан кем спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті; спирт тұнбалары, ликерлер және басқа да спиртті ішімдіктер

2402

2402

Сигарлар, ұштары кесілген сигарлар, сигариллалар мен темекіден немесе оларды алмастырғыштардан жасалған сигареттер

4012 11 000 0

4012 11 00 00

Жеңіл автомобильдерге арналған (жүк-жолаушы автомобиль-фургондары мен спорттық автомобильдерді қоса алғанда) қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар

4012 12 000 0

4012 12 00 00

Автобустарға немесе моторлы жүк тасымалдайтын көлік құралдарына арналған қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар

4012 13 000 0

4012 13 00 00

Авиацияға арналған қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар

4012 19 000 0

4012 19 00 00

Қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар, өзгелері

4012 20 000

4012 20 00 00

Қолданыста болған пневматикалық шиналар мен қақпақшалар

5205

5205

Бөлшек сауда үшін өлшеніп салынбаған, құрамында 85 салм. % немесе одан астам мақта талшықтары бар мақта иірімжібі (тігін жіптерінен басқа)

5208

5208

200 г/м2 аспайтын беттік тығыздықтағы құрамында 85 салм. %-дан немесе одан да көп мақта талшықтары бар мақта маталары

5209

5209

200 г/м2 аспайтын беттік тығыздықтағы 85 салм. %-дан немесе одан да астам мақта талшықтары бар мақта маталары

5210

5210

200 г/м2 аспайтын беттік тығыздықтағы негізінен немесе тек химиялық талшықтармен араласқан, құрамында 85 салм. %-дан кем мақта талшықтары бар мақта маталары

5211

5211

200 г/м2 астам беттік тығыздықтағы негізінен немесе тек химиялық талшықтармен араласқан, құрамында 85 салм. %-дан кем мақта талшықтары бар мақта маталары

5212

5212

Өзге де мақта маталары

58

58

Арнайы маталар; тафтингілік тоқыма материалдары; шілтерлер; гобелендер; әрлеу материалдары; кестелер

8414 30 басқа:

8414 30 басқа:

Тоңазыту жабдықтарында пайдаланылатын компрессорлар

8414 30 200 1

8414 30 20 10

Азаматтық авиацияға арналған тоңазыту жабдықтарында пайдаланылатын компрессорлар, қуаттығы 0,4 кВт-тан астам емес

8414 30 810 1

8414 30 81 00

Азаматтық авиацияға арналған тоңазыту жабдықтарында пайдаланылатын компрессорлар, қуаттығы 0,4 кВт-тан астам, герметикалық немесе жартылай герметикалық

8414 30 890 1

8414 30 89 10

Азаматтық авиацияға арналған тоңазыту жабдықтарында пайдаланылатын компрессорлар, қуаттығы 0,4 кВт-тан астам, өзгелері

8701

8701

Тракторлар (8709 тауар позициясының тракторларынан басқа)

8702 10 19

8702 10 19 00

Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған, моторлы көлік құралдары, қысыммен тұтанатын іштен жану қозғалтқышымен (дизельді немесе жартылай дизельді), қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 2500 см3 астам, бұрын пайдаланылған

8702 10 99

8702 10 99 00

Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған, моторлы көлік құралдары, қысыммен тұтанатын іштен жану қозғалтқышымен (дизельді немесе жартылай дизельді), қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 2500 см3 аспайтын, бұрын пайдаланылған

8702 90 19

8702 90 19 00

Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған, моторлы көлік құралдары, ұшқыннан от алатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы бар, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2800 см3 астам, бұрын пайдаланылған

8702 90 39

8702 90 39 00

Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған, моторлы көлік құралдары, ұшқыннан от алатын пошеньді іштен жану қозғалтқышы бар, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2800 см3 аспайтын, бұрын пайдаланылған

8703

8703

Жолаушы-жүк фургон автомобильдері және жарысқа қатысатын автомобильдерді қоса алғанда негізінен адамдарды тасуға арналған жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (8702 тауар позициясының моторлы көлік құралдарынан басқа)

8704 21 390

8704 21 39 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, қысыммен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы (дизельмен немесе жартылай дизельді), көлік құралының толық салмағы 5 т аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2500 см3 астам, бұрын пайдаланылған

8704 21 990

8704 21 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, қысыммен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы (дизельмен немесе жартылай дизельді), көлік құралының толық салмағы 5 т аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2500 см3 аспайтын, бұрын пайдаланылған

8704 22 990

8704 22 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, қысыммен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы (дизельмен немесе жартылай дизельді), көлік құралының толық салмағы 5 т астам, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2500 см3 астам, бірақ 20 т аспайтын, бұрын пайдаланылған

8704 23 990

8704 23 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, қысыммен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы (дизельмен немесе жартылай дизельді), көлік құралының толық салмағы 20 т астам, бұрын пайдаланылған

8704 31 390

8704 31 39 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, жалынмен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы, көлік құралының толық салмағы 5 т аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2800 см3 астам, бұрын пайдаланылған

8704 31 990

8704 31 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, жалынмен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы, көлік құралының толық салмағы 5 т аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2800 см3 аспайтын, бұрын пайдаланылған

8704 32 990

8704 32 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, жалынмен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы, көлік құралының толық салмағы 5 т астам, бұрын пайдаланылған

Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Сербия   
Республикасының Үкіметі 
арасындағы Еркін сауда 
туралы келісімге    
2-қосымша       

Қазақстан Республикасынан Сербия Республикасының кедендік аумағына әкелу кезінде еркін сауда режимінен алынуға жататын тауарлар тізбесі

КО СЭҚ ТН коды

СР ТН коды

Позиция атаулары

1

2

3

0406 30

0406 30

Балқытылған сырлар, ұсақталмаған немесе ұнтақталмаған: өзгелері

(0406 30 100 0 қоспағанда)

(0406 30 10 00 қоспағанда)

Балқытылған сырлар, ұсақталмаған немесе ұнтақталмаған: өндірілуі кезінде тек қана Эмменталер, Грюйер және Аппенцеллер, сырлары пайдаланылған және Гларск, цигері қосымша ингредиент ретінде қосылуы мүмкін (сондай-ақ «Шабцигер» деп аталатын); бөлшек сауда үшін оралған, құрғақ заттағы майы 56 салм. %-дан аспайтын

0406 90 690

0406 90 69 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 47 салм. %-дан аспайтын

0406 90 860 0

0406 90 86 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 47 салм. %-дан астам, бірақ 52 салм. %-дан аспайтын

0406 90 870 0

0406 90 87 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 52 салм. %-дан астам, бірақ 62 салм. %-дан аспайтын

0406 90 880 0

0406 90 88 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 62 салм. %-дан астам, бірақ 72 салм. %-дан аспайтын

0406 90 930 0

0406 90 93 00

Өзге сырлар: майы 40 салм. %-дан аспайтын және майсыздандырылған затқа есептегенде суы бар өзге де сырлар 52 салм. %-дан астам

0406 90 990 0

0406 90 99 00

Өзге сырлар: өзгелері

1701 99 100 1
1701 99 100 9

1701 99 100

Ақ қант

2207

2207

Құрамында кемінде 80 көл. %-дан спирт бар денатуратталмаған этил спирті; денатуратталған, кез келген концентрациядағы этил спирті және өзге де спирттер

2208

2208

Көлемді 80 көл. %-дан кем спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті; спирт тұнбалары, ликерлер және басқа да спиртті ішімдіктер

2402

2402

Сигарлар, ұштары кесілген сигарлар, сигариллалар мен темекіден немесе оларды алмастырғыштардан жасалған сигареттер

4012 11 000 0

4012 11 00 00

Жеңіл автомобильдерге арналған (жүк-жолаушы автомобиль-фургондары мен спорттық автомобильдерді қоса алғанда) қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар

4012 12 000 0

4012 12 00 00

Автобустарға немесе моторлы жүк тасымалдайтын көлік құралдарына арналған қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар

4012 13 000 0

4012 13 00 00

Авиацияға арналған қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар

4012 19 000 0

4012 19 00 00

Қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар, өзгелері

4012 20 000

4012 20 00 00

Қолданыста болған пневматикалық шиналар мен қақпақшалар

8701 20 90

8701 20 90 00

Жартылай тіркемеге арналған доңғалақты тракторлар, бұрын пайдаланылған

8701 90 500 0

8701 90 50 00

Доңғалақты, ауыл шаруашылығы жұмыстарына арналған тракторлар (бірге келе жатқан жүргізуші басқаратын тракторды қоспағанда) және орман шаруашылығына арналған тракторлар, бұрын пайдаланылған

8702 10 19

8702 10 19 00

Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған, моторлы көлік құралдары, қысыммен тұтанатын іштен жану қозғалтқышымен (дизельді немесе жартылай дизельді), қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 2500 см3 астам, бұрын пайдаланылған

8702 10 99

8702 10 99 00

Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған, моторлы көлік құралдары, қысыммен тұтанатын іштен жану қозғалтқышымен (дизельді немесе жартылай дизельді), қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 2500 см3 аспайтын, бұрын пайдаланылған

8702 90 19

8702 90 19 00

Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған, моторлы көлік құралдары, ұшқыннан от алатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы бар, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2800 см3 астам, бұрын пайдаланылған

8702 90 39

8702 90 39 00

Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан да көп адамды тасымалдауға арналған, моторлы көлік құралдары, ұшқыннан от алатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы бар, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2800 см3 аспайтын, бұрын пайдаланылған

8703

8703

Жолаушы-жүк фургон автомобильдері және жарысқа қатысатын автомобильдерді қоса алғанда негізінен адамдарды тасуға арналған жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (8702 тауар позициясының моторлы көлік құралдарынан басқа)

8704 21 390

8704 21 39 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, қысыммен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы (дизельмен немесе жартылай дизельді), көлік құралының толық салмағы 5 т аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2500 см3 астам, бұрын пайдаланылған

8704 21 990

8704 21 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, қысыммен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы (дизельмен немесе жартылай дизельді), көлік құралының толық салмағы 5 т аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2500 см3 аспайтын, бұрын пайдаланылған

8704 22 990

8704 22 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, қысыммен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы (дизельмен немесе жартылай дизельді), көлік құралының толық салмағы 5 т астам, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2500 см3 астам, бірақ 20 т аспайтын, бұрын пайдаланылған

8704 23 990

8704 23 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, қысыммен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы (дизельмен немесе жартылай дизельді), көлік құралының толық салмағы 20 т астам, бұрын пайдаланылған

8704 31 390

8704 31 39 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, жалынмен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы, көлік құралының толық салмағы 5 т аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2800 см3 астам, бұрын пайдаланылған

8704 31 990

8704 31 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, жалынмен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы, көлік құралының толық салмағы 5 т аспайтын, қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2800 см3 аспайтын, бұрын пайдаланылған

8704 32 990

8704 32 99 00

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары, өзгелері, жалынмен тұтанатын поршеньді іштен жану қозғалтқышы, көлік құралының толық салмағы 5 т астам, бұрын пайдаланылған

Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Сербия   
Республикасының Үкіметі 
арасындағы Еркін сауда 
туралы келісімге    
3-қосымша       

Тауарлардың шығу елін анықтау және әкімшілік
ынтымақтастық әдістері туралы
ХАТТАМА

      Қазақстан Республикасы мен Сербия Республикасы (бұдан әрі «Уағдаласушы тараптар» деп аталады) өз мемлекеттерінің атынан
      Уағдаласушы тараптардан шығатын және олардың арасындағы тауар айналымының мәні болып табылатын тауарларға қатысты
      мына төмендегілер туралы осы Хаттаманы жасасты:

1-бап
Терминдер мен анықтамалар

      1. Тауардың шыққан елі - тауар толығымен шыққан немесе осы Хаттамаға сәйкес жеткілікті өңдеуге (қайта өңдеуге) ұшыраған мемлекет.
      2. Жеткілікті өңдеу (қайта) өңдеу өлшемі - тауарлардың шығу өлшемдерінің бірі, егер тауарды шығаруға екі немесе одан көп ел қатысса, ол соған сәйкес тауарға тән қасиеттерді беру үшін жеткілікті соңғы елеулі өңдеуге (қайта өңдеуге) ұшыраған мемлекеттің аумағында шыққан деп саналады.
      3. Дайындау (өндіру) - мақсаты өнім алу болып табылатын жинауды және қандай да бір ерекше операцияларды қоса алғанда, өндірістік немесе технологиялық операциялардың кез келген түрін орындау.
      4. Материал - өнімді шығару үшін пайдаланылатын кез келген ингредиент, шикізат, құрамдас немесе бөлшек және т.б.
      5. Шетелден шыққан материал - Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің аумақтарынан шықпаған материал немесе шыққан жері анықталмаған материал.
      6. Өнім - дайындалған (өндірілген) өнім, тіпті ол басқа өндірістік операцияға одан әрі пайдалануға арналған болса да.
      7. Тауар - кез келген мүлік, материал және сол сияқты өнім, соның ішінде жылу, электр, өзге де энергия түрлері мен кеден шекарасы арқылы өтетін көлік құралдары (жолаушылар мен тауарларды халықаралық тасымалдауды жүзеге асыратын көлік құралдарын қоспағанда).
      8. Тауар легі - бір жүк жөнелтушіден екінші жүк жөнелтушінің атына бір немесе бірнеше тауар-көлік құжаттары бойынша бір уақытта жеткізілетін тауарлар, сондай-ақ бір пошта жүкқұжатымен жіберілетін не шекарадан өтетін бір адамның жүгі ретінде өткізілетін тауарлар.
      9. Франко-зауыт шарттарындағы баға - кәсіпорнында франко-зауыт шарттарымен соңғы өңдеу (қайта өңдеу) жүргізілген дайындаушыға төленуі тиіс тауардың құны.
      10. Резидент - заңды тұлға мәртебесі жоқ, Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің бірінің ұлттық заңнамасы бойынша тұрған жері, тұрақты келген жері, басқару, тіркеу орны негізінде оған салық салынатын кез келген жеке және заңды тұлғалар, кәсіпорындар немесе ұйымдар.
      Алайда, тауарларды өндіруге және (немесе) сатуға байланысты емес операциялардан алынған табысына қатысты ғана Уағдаласушы тарапта салық салуға ұшырайтын тұлғалар көрсетілген ұғымға қосылмайды.
      11. Жүк жөнелтуші (жүк алушы) - өздеріне алған міндеттемелеріне сәйкес тауарларды тасымалдаушыға (тасымалдаушыдан) берген (қабылдаған) немесе беруге (қабылдауға) ниеттенген тауар-көлік құжаттарында көрсетілген тұлға.
      12. Экспорттаушы - сыртқы сауда шартының (мәмілесінің) тарапы болып табылатын, тауарды екінші Уағдаласушы тарап мемлекетінің резидентіне жеткізетін Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің бірінің резиденті.
      13. Импорттаушы - сыртқы сауда шартының (мәмілесінің) тарапы болып табылатын, тауарды екінші Уағдаласушы тараптың мемлекеті резидентінің тауарын алушы Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің бірінің резиденті.
      14. Өтініш беруші - тауардың шыққан жері туралы сертификатта көрсетілген тауарлар туралы мәліметтердің дұрыстығын растайтын және ол үшін жауап беретін тауардың шыққан жері туралы сертификатты алу үшін әкететін елдің уәкілетті органына (ұйымына) жүгінген тұлға.
      Тауарды экспорттаушы-жүк жөнелтушілер немесе әкетуші елдің ұлттық заңнамасына сәйкес олардың мүддесін білдіретін тұлғалар өтініш беруші бола алады (сенімхаттың, тапсырма шартының және басқа да құжаттардың негізінде).
      Көрсетілген ұғымға импорттаушы тауардың жүк алушысы немесе әкетуші елдің ұлттық заңнамасына сәйкес олардың мүддесін білдіретін тұлға да қосыла алады (сенімхаттың, тапсырма шартының және басқа да құжаттардың негізінде).
      15. Тауардың шыққан жері туралы сертификат - тауардың шығатын елін куәландыратын және Уағдаласушы тараптардың бірінің ұлттық заңнамасына сәйкес сол мемлекет уәкілеттік берген орган (ұйым) берген құжат.
      16. Тауардың шыққан жері туралы декларация - дайындаушы, сатушы немесе тауарды алып өтетін тұлға коммерциялық шотта не тауарға қатысы бар өзге де құжатта жасаған тауардың шыққан жері туралы мәлімдеме.
      17. Тікелей жеткізу — басқа мемлекеттің аумағы арқылы жүргізбей Уағдаласушы тараптардың бірінен екінші Уағдаласушы тараптың аумағына тасымалданатын тауарлар тасымалы.
      18. Тауардың кедендік құны - ГАТТ 1994 VII бабын қолдану туралы келісімге сәйкес белгіленген құн.

2-бап
Тауардың шыққан жерінің өлшемі

      Аумағында тауар толығымен шығарылған немесе осы Хаттамаға сәйкес жеткілікті өңдеуге (қайта өңдеуге) ұшыраған Уағдаласушы тараптың мемлекеті тауардың шыққан елі болып саналады.

3-бап
Толығымен шығарылған тауарлар

      1. Мына тауарлар толығымен Уағдаласушы тараптың мемлекетінде шығарылған болып есептеледі:
      1.1. Уағдаласушы тараптың осы мемлекетінің жер қойнауынан, оның аумақтық теңізінде (суларында) немесе теңіздің түбінен өндіріп алынған пайдалы қазбалар.
      1.2. Уағдаласушы тарап мемлекетінде өсірілген және(немесе) жиналған өсімдік тектес өнім.
      1.3. Уағдаласушы тарап мемлекетінде туған және өсірілген тірі жануарлар.
      1.4. Уағдаласушы тарап мемлекетінде өсірілген жануарлардан осы елде алынған өнім.
      1.5. Уағдаласушы тарап мемлекетінде аңшылық және балық аулау кәсіпшілігі нәтижесінде алынған өнім.
      1.6. Уағдаласушы тарап осы мемлекетте тіркелген немесе есепке қойылған және Уағдаласушы тараптың осы мемлекетінің туын алып жүретін кемелері Уағдаласушы тарап мемлекетінің аумақтық теңізінен тыс жерлерде ауланған балық аулау кәсіпшілігінің өнімі мен теңіз кәсіпшілігінің басқа да өнімі.
      1.7. Егер осындай қайта өңдеуші кеме Уағдаласушы тараптың осы мемлекетінде тіркелген немесе есепке қойылған және оның туын алып жүретін болса, Уағдаласушы тарап мемлекетінен шығатын қайта өңдеуші кемесінің бортында осы баптың 1.6-тармақшасында көрсетілген өнімнен ғана алынған өнім.
      1.8. Уағдаласушы тараптың осы мемлекетінің осы теңіз түбін немесе осы теңіз қойнауын игеруге айрықша құқығы болған жағдайда, Уағдаласушы тарап мемлекетінің аумақтық теңізінен тыс жерлердегі теңіз түбінен немесе теңіз қойнауынан алынған өнім.
      1.9. Өндірістік немесе қайта өңдеу жөніндегі өзге де операциялар нәтижесінде алынған қалдықтар мен сынықтар (қайталама шикізат).
      1.10. Уағдаласушы тарап мемлекетіне тиесілі не ол жалға алған (кіреге алған) ғарыш кемелерімен ашық ғарышта алынған жоғары технологиялар өнімі.
      1.11. Уағдаласушы тарап мемлекетінде осы баптың 1.1-1.10-тармақшаларында көрсетілген өнімнен дайындалған тауарлар.

4-бап
Жеткілікті өңдеу өлшемдері

      1. Егер тауар өңдеуге немесе қайта өңдеуге ұшыраса және егер осы процесте пайдаланылған, басқа мемлекеттерден (Уағдаласушы тараптар болып табылмайтын) шыққан материалдардың (шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын бұйымдардың) құны немесе шыққан жері белгісіз тауарлардың құны экспортталатын тауар құнының 50 пайызынан аспайтын болса, тауар Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің бірінде жеткілікті өңдеуге немесе қайта өңдеуге ұшыраған деп саналады.
      2. Өңдеу немесе қайта өңдеу процесінде пайдаланылған, басқа мемлекеттерден (Уағдаласушы тараптар болып табылмайтын) шыққан материалдардың (шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын бұйымдардың) құны оларды өңдеу немесе қайта өңдеу жүзеге асырылатын Уағдаласушы тарап мемлекетінде белгіленген осы материалдардың кедендік құнының негізінде айқындалады.
      Осы баптың 1-тармағында көзделген шыққан жері белгісіз тауарлардың құны оларды өңдеу немесе қайта өңдеу жүзеге асырылатын Уағдаласушы тарап мемлекетінің аумағында осы материалдарға төленген бағаның мөлшерінде айқындалады.
      Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің бірінен экспортталатын тауардың құны «Инкотермс» сауда терминдері түсінігінің халықаралық қағидаларына сәйкес тауарды дайындаушы франко-зауыт бағасының базасында айқындалады.

5-бап
Шығу кумуляциясы

      Осы Хаттаманың 2 және 4-баптарының ережелеріне зиянын тигізбей, егер тауар Қазақстан Республикасында шығарылған және құрамында Қазақстан Республикасынан, Сербия Республикасынан, Беларусь Республикасынан және Ресей Федерациясынан шығарылатын материалдар болса, тауарлар Қазақстан Республикасында осы Хаттаманың 6-бабында көрсетілген операциялардан жоғары өңдеу немесе қайта өңдеу мәні болып табылған жағдайда ол Қазақстан Республикасында шығарылған деп саналады. Мұндай материалдардың Қазақстан Республикасында жеткілікті өңдеуге немесе қайта өңдеуге ұшырауы қажет емес.
      Осы Хаттаманың 2 және 4-баптарының ережелеріне зиянын тигізбей, егер тауар Сербия Республикасында шығарылған және құрамында Сербия Республикасынан, Қазақстан Республикасынан, Беларусь Республикасынан және Ресей Федерациясынан шығарылатын материалдар болса, тауарлар Сербия Республикасында осы Хаттаманың 6-бабында көрсетілген операциялардан жоғары өңдеу немесе қайта өңдеу мәні болып табылған жағдайда ол Сербия Республикасында шығарылған деп саналады. Мұндай материалдардың Сербия Республикасында жеткілікті өңдеуге немесе қайта өңдеуге ұшырауы қажет емес.

6-бап
Жеткіліксіз өңдеу немесе қайта өңдеу

      1. Мыналар жеткілікті дәрежеде өңдеу (қайта өңдеу) өлшемдеріне жауап бермейді:
      1.1. Тауарды сақтау немесе тасымалдау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі операциялар.
      1.2. Тауарды сатуға және тасымалдауға дайындау (лекті бөлу, жөнелтімдерді қалыптастыру, сұрыптау, қайта буып-түю), ораманы бөлшектеу және жинау жөніндегі операциялар.
      1.3. Жуу, тазарту, шаңды сүрту, тотық, май немесе басқа да заттарды жағу.
      1.4. Тоқыманы (талшықтар мен иірілген жіптің кез келген түрі, талшықтар мен иірілген жіптің кез келген түрінен алынған мата материалдары және олардан жасалған бұйымдар) үтіктеу немесе тығыздау.
      1.5. Сырлау немесе жылтырату жөніндегі операциялар.
      1.6. Дәндер мен күріштің қабығын аршу, ішінара немесе толық ағарту, тегістеу және жылтырату.
      1.7. Қантты бояу және кесек қант жасау жөніндегі операциялар.
      1.8. Жемістердің, көкөністердің және жаңғақтардың қабығын аршу, тұқымын алу және бөлу.
      1.9. Алынған құрамдауыштардың бастапқы тауардан айтарлықтай ерекшеленуіне әкеп соқпайтын қайрау, тарту немесе кесу.
      1.10. Елеуіш немесе елек арқылы өткізу, сұрыптау, жіктеу, іріктеу, таңдау (оның ішінде бұйымдар жиынтықтарын жасау).
      1.11. Банкілерге, сауыттарға, қапшықтарға, жәшіктерге, қораптарға құю, салу және буып-түю жөніндегі басқа да қарапайым операциялар.
      1.12. Қарапайым құрастыру операциялары және тауарды бөлшектеу жөніндегі операциялар.
      1.13. Алынған құрамдауыштардың бастапқы тауардан айтарлықтай ерекшеленуіне әкеп соқпайтын тауарларды құрамдауыштарға бөлу.
      1.14. Алынған өнімнің бастапқы құрамдастардан айтарлықтай ерекшеленуіне әкеп соқпайтын тауарларды (құрамдауыштарды) араластыру.
      1.15. Мал сою, етті бөлшектеу (сұрыптау).
      1.16. Көрсетілген операциялардың екеуінің немесе одан да көбінің комбинациясы.
      Егер тауарға қатысты осы баптың 1-тармағында аталған операцияларды жүргізу есебінен ғана жеткілікті өңдеу (қайта) өңдеу өлшемін орындауға қол жеткізілсе, бұл тауар осы операциялар орын алған сол Уағдаласушы тарапта шығарылған деп саналмайды.

7-бап
Тауарлардың шыққан жерінің ерекше жағдайлары

      1. Егер мұндай құрылғылар, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер мен құралдар техникалық құжаттарға сәйкес әдетте, осындай құрылғылармен бірге жеткізілетін, жиынтықта және мөлшерде көрсетілген машиналармен, жабдықтармен, аппараттармен немесе көлік құралдарымен бірге әкелінсе және пайдаланылса, машиналармен, жабдықтармен, аппараттармен немесе көлік құралдарымен бірге пайдалануға арналған құрылғылар, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер мен құралдар, машиналар, жабдықтар, аппараттар немесе көлік құралдары сияқты Уағдаласушы тараптар мемлекетінде шығарылған болып саналады.
      2. Тауарларды сипаттау мен код берудің үйлестірілген жүйесін ескере отырып, орама тауардан бөлек декларациялауға жататын жағдайларды қоспағанда, тауар әкелінетін орама тауардың өзі шығарылған, Уағдаласушы тарап мемлекетінде шығарылған болып саналады. Мұндай жағдайда ораманың шығарылған елі тауардың шығарылған елінен бөлек айқындалады.
      3. Егер тауар әкелінетін орама, тауардың өзі шығарылған, Уағдаласушы тарап мемлекетінде шығарылған болып саналса, онда тауардың шығарылған елін айқындау үшін бөлшек саудада сатылатын тауар орамасы ғана ескеріледі.
      4. Шығарылған елін айқындау кезінде өндірістік немесе көліктік жағдайларына орай оларды бір лек етіп тиеу мүмкіндігінің болмауы салдарынан бірнеше лекпен жеткізілетін, бөлшектелген немесе құрастырылмаған түрдегі тауарлар, сондай-ақ лек қателік салдарынан бірнеше лекке бөлінген тауарлар декларанттың қалауы бойынша біртұтас тауар ретінде қаралады.
      Мұндай қағида мына шарттар бір уақытта орындалған кезде қолданылады:
      әкелуші елдің кеден органына Уағдаласушы тарап мемлекеттерінің тауар номенклатурасына сәйкес тауарлар кодын, әр лекке енген тауарлар құнын және шығарылған елін көрсете отырып, әр лектің ерекшелігімен қоса, бірнеше лекпен жеткізілетін бөлшектелген немесе құрастырылмаған түрдегі тауарлар немесе мұндай бөлу себептерін көрсете отырып, тауарларды бірнеше лекке бөлу туралы алдын ала хабарлау не тауарларды бірнеше лекке бөлудің қате екенін құжаттамалық растау;
      тауарлардың барлық легін Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің бірінен бір жеткізушінің жеткізуі;
      тауарлардың барлық легін бір кеден органында декларациялау;
      тауарлардың барлық легін бір келісімшарт шеңберінде жеткізу;
      тауарлардың барлық легін кедендік декларация қабылданған күннен бастап бір жылдан аспайтын мерзімде не оны тауарлардың бірінші легіне қатысты беру мерзімдері өткенге дейін жеткізу. Тауар алушыға байланысты емес себептер бойынша тауарлардың барлық легін жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, әкелетін елдің кеден органы бұл мерзімді өтініш берушінің дәлелді өтініші бойынша тауарлардың барлық легін жеткізу үшін қажетті, бірақ бір жылдан аспайтын уақытқа ұзартуы мүмкін.
      5. Тауарлардың шығарылған елін айқындау кезінде оларды өндіру немесе қайта өңдеу үшін пайдаланылатын жылу және электр энергиясының, машиналардың, жабдықтар мен құралдардың шығарылған жері ескерілмейді.

8-бап
Еркін сауда режимін беру шарттары

      1. Егер тауар осы Хаттамада белгіленген шыққан жері өлшемдеріне сәйкес келсе, сондай-ақ егер:
      1.1. Тауар Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің бірінің резиденті мен Уағдаласушы тарап мемлекетінің резиденті арасында жасалған шарт (келісімшарт) негізінде әкетілсе (әкелінсе).
      1.2. Әкелетін елдің кеден органдарына осы Хаттаманың 12-бабында келтірілген толтыруға (ресімдеуге) қойылатын талаптарға сәйкес толтырылған (ресімделген) СТ-2 нысанындағы тауардың шыққан жері туралы сертификат (сертификаттың бланкісі осы Хаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын 1 және 2-қосымшаларда келтірілген) ұсынылса.
      1.3. Тауарларды тура жеткізу шарттары сақталса.
      1.4. Уағдаласушы тараптың мемлекеті осы Хаттаманың 11-бабында көзделген әкімшілік ынтымақтастық жөніндегі талаптарды сақтаса, тауар Уағдаласушы тараптардың кеден аумақтарында еркін сауда режимін пайдаланады.
      2. Тура жеткізуге, сондай-ақ тауарлар транзит мемлекетінде, оның ішінде оларды осы мемлекеттің аумағында уақытша қоймаға қою кезінде кедендік бақылауда болу шартымен географиялық, көліктік, техникалық немесе экономикалық себептердің салдарынан бір немесе бірнеше мемлекеттің аумағы арқылы тасымалданатын тауарлар да жауап береді.
      Тауарлардың кедендік бақылауда болуын құжаттамалық растау ретінде экспорттайтын мемлекеттен транзит мемлекеті арқылы өту бағытын куәландыратын көліктік құжаттар немесе тауарлардың нақты сипатын беретін, тауарларды тиеу (түсіру) күнін, көлік құралдарының атауын көрсететін және тауарлардың транзит мемлекетінде болу шарттарын куәландыратын транзит мемлекетінің кеден органдары берген құжат пайдаланылуы мүмкін.
      Егер мынадай шарттар орындалатын болса:
      2.1. Тауарлар Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің бірінің аумағынан көрме немесе жәрмеңке өткізуді ұйымдастырушы болып табылатын, Уағдаласушы тарап емес басқа мемлекеттің аумағына жеткізілгенде және олардың өткізілуі кезінде кедендік бақылауда болғанда;
      2.2. Тауарлар көрмеге немесе жәрмеңкеге жөнелтілген сәттен бастап көрсетуден басқа қандай да бір өзге мақсаттарға пайдаланылмағанда;
      2.3. Табиғи тозу не тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайлары кезінде тауарлардың жай-күйіндегі өзгерістерді ескермегенде, тауарлар көрме немесе жәрмеңкені ұйымдастырушы болып табылатын Уағдаласушы тарап емес басқа мемлекеттің аумағына жөнелтілген кездегі жай-күйінде Уағдаласушы тарап мемлекетінің аумағына әкелінгенде тура жеткізуге импорттаушы көрмелерде немесе жәрмеңкелерде сатып алған тауарларға да жауап береді.
      3. Шыққан жері белгіленбеген немесе шыққан жері белгіленген, бірақ бұл ретте оларға қатысты еркін сауда режимі қолданылмайтын тауарлар әкелу еліне осы Уағдаласушы тарап мемлекетінің тарифтік және тарифтік емес реттеу талаптарына сәйкес әкелінеді.
      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген тауарларға қатысты әкелу елінде кеден декларациясын тіркеген күннен бастап 12 ай өткенге дейін олардың шыққан жері туралы тиісті куәлікті алу (СТ-2 нысанындағы сертификатты беру және қажет болған жағдайда тауардың шыққан жерін растайтын басқа да құжаттар) шартымен Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің кеден аумақтарында еркін сауда режимі қолданылуы (қалпына келтірілуі) мүмкін (СТ-2 нысанындағы сертификатты фальсификациялау жағдайларын белгілеуден басқа).

9-бап
Құжаттамалық куәландыру

      1. Уағдаласушы тараптың нақты мемлекетінде тауардың шыққан жерін растау үшін еркін сауда режимін беру мақсатында әкелу елінің кеден органдарына СТ-2 нысанындағы тауардың шыққан жері туралы сертификаттың (бұдан әрі - сертификат) түпнұсқасын беру қажет. Еркін сауда режимін беру мақсатында сертификаттың қолданылу мерзімі Уағдаласушы тарап мемлекетінің ұлттық заңнамасына сәйкес тауардың шыққан жері туралы сертификаттарды беруге және (немесе) куәландыруға уәкілетті орган оны куәландырғаннан күннен бастап 12 айды құрайды.
      2. Сертификат тауардың бір легіне ресімделеді және беріледі.
      3. Әкелетін елдің кеден органдарына сертификат орыс немесе ағылшын тілдерінде қағаз жеткізгіште беріледі.
      4. Жеткізілген тауарлардың іс жүзіндегі саны сертификатта көрсетілген санының 5 пайызынан аспауы тиіс.
      5. Сертификат өтініш берушінің жазбаша өтінішінің негізінде тауарды әкеткеннен кейін де берілуі мүмкін. Бұл ретте, өтініш беруші тауардың іс-жүзінде әкетілгенін растайтын кеден органының тиісті белгісі бар кедендік декларацияны уәкілетті органға қосымша ұсынады*. Бұл жағдайда сертификаттың 5-бағанында «кейіннен берілді» деп көрсетіледі.
      6. Сертификат жоғалған немесе бүлінген жағдайда оның ресми куәландырылған телнұсқасы беріледі. Телнұсқа берілген жағдайда 12. «Куәлік» деген бағанда телнұсқа берілген күн көрсетіледі, ал 5. «Қызметтік белгілер үшін» деген бағанда «Телнұсқа» деген белгі, жоғалған немесе бүлінген сертификат түпнұсқасының нөмірі мен күні көрсетіледі. Сертификаттың телнұсқасы түпнұсқа берілген күннен бастап күшіне енеді. Еркін сауда режимін беру мақсатында сертификаттың телнұсқасын қолдану мерзімі сертификаттың түпнұсқасын берген күннен бастап 12 айдан аспауы тиіс.
      7. Қандай да бір себеппен жойылған сертификаттың орнына не бұрын берілген сертификатты қайта рәсімдеу қажеттілігі туындаған жағдайда өтініш берушінің жазбаша өтінішінің негізінде жаңа сертификат берілуі мүмкін. Бұл ретте, 5-бағанға «жойылған (қайта ресімделген) сертификаттың нөмірі мен күнін көрсете отырып, «СТ-2 нысанындағы сертификаттың орнына берілді» деген жазба енгізіледі. Басқа сертификаттың орнына берілген сертификатқа жаңа тіркеу нөмірі беріледі.
___________________
* Бұл ретте, кеден органының белгісі сертификатты беру күнінен ерте күн қойылуы керек.

10-бап
Тауардың шыққан жері туралы декларация

      1. Тауарлардың шағын (кедендік құны 5000 АҚШ долларына балама сомадан аспайтын) лектерінің шыққан жерін куәландыру үшін сертификат ұсыну талап етілмейді. Бұл жағдайда экспорттаушы осы Хаттамаға 3-қосымшаға сәйкес шот-фактурада (инвойста), басқа да коммерциялық немесе тауарға ілеспе құжаттарда ресімделген тауарды шығарған ел туралы декларацияны ұсына алады.
      2. Тауардың шыққан жері туралы декларацияны ұсынған
экспорттаушы әкететін елдің құзыретті органының талабы бойынша осы
Хаттамаға сәйкес шығарылуын растайтын барлық қажетті құжаттар мен
мәліметтерді ұсынуға міндетті.
      3. Тауардың шыққан жері туралы декларация басылған түрінде,
тауарды жөнелтушінің (экспорттаушының), сатушының, өндірушінің
немесе бұл тауарларға қатысы бар құзыретті тұлғаның тегі мен аты-жөнін көрсетумен, жеке қол қоюы арқылы ресімделуі тиіс.

11-бап
Әкімшілік ынтымақтастық

      1. тараптар мемлекеттерінің уәкілетті органдары СТ-2 нысанындағы сертификаттар бланкілерінің, сертификаттарды куәландыру құқығына ие тұлғалардың қол қою үлгілерімен, ұлттық заңнамаға сәйкес тауарлардың шыққан жері туралы сертификаттарды беруге және (немесе) куәландыруға уәкілетті органдар мөрлерінің бедері үлгілерімен, осындай уәкілетті органдардың, сондай-ақ СТ-2 нысанындағы тауарлардың шыққан жері сертификаттарын және тауарлардың шыққан жері туралы декларацияны верификациялауға уәкілетті органдардың (мұндай органдар қаралған жағдайда) атаулары мен мекенжайлары туралы ақпаратпен алмасады.
      Мөрлердің түпнұсқалылығын біркелкі бірдейлендіруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін мөрлердің анық бедері болуы тиіс.
      Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің уәкілетті органдары жоғарыда көрсетілген ақпараттың кез келген өзгерулері жағдайында бір-бірін шұғыл арада хабардар етеді.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген ақпарат ұсынылмаса, әкелінетін тауарларға қатысты еркін сауда режимі берілмейді.
      3. Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінің уәкілетті органдары кейіннен СТ-2 нысанындағы тауарлардың шыққан жері сертификаттарын және тауарлардың шыққан жері туралы декларацияларды іріктеу негізінде немесе әкелетін елдің кеден органдарының бұл құжаттардың немесе оларда қамтылған мәліметтердің дұрыстығына қатысты дәлелді күмәндары пайда болған жағдайда тексеруді (верификациялауды) жүзеге асырады.
      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген жағдайларда әкелетін елдің кеден органы сертификатты куәландырушы құзыретті органға, немесе сертификаттарды және тауарлардың шыққан жері туралы декларацияларды верификациялауды, сертификаттың (тауардың шыққан жері туралы декларацияның) дұрыстығын және (немесе) оларда қамтылған мәліметтердің дұрыстығын растау немесе тауарлардың шыққан жері туралы өлшемді орындау жөніндегі қосымша не нақтылау мәліметтерін хабарлау туралы уәжді өтінішпен жүзеге асыруға уәкілетті органдарға сұрау жолдауға құқылы.
      Кейіннен верификациялау туралы сұрауға тексерілетін сертификаттың (тауардың шыққан жері туралы декларацияның) көшірмесі жалғанады.
      Сұрауда жолдау себептері және (немесе) іріктеу негізінде кейіннен тексеру (верификациялау) жүргізу жағдайларын қоспағанда, сертификатта (тауардың шыққан жері туралы декларацияда) дұрыс болмауы мүмкін мәліметтерді қамтитын басқа да қосымша ақпарат көрсетіледі.
      5. Кейіннен тексеруді (верификациялауды) экспорттайтын Уағдаласушы тараптың уәкілетті органдары жүзеге асырады. Бұл мақсатта олар қажетті құжаттарды сұратуға, тауарлардың шыққан жері растау үшін құжаттаманы және өндірушінің (экспорттаушының) есепшоттарын тексеруге құқылы болуы тиіс.
      6. Кейіннен тексеру (верификациялау) нәтижелерін алғанға дейін кеден органдары әкелінетін тауарларға қатысты тарифтік преференциялар (еркін сауда режимін) беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.
      Тарифтік преференцияларды (еркін сауда режимін) беруден бас тарту кеден органдарының әкелінетін тауарды шығарудан, Уағдаласушы тараптардың ұлттық заңнамада көзделген жағдайларын қоспағанда, алаяқтық фактілері анықталмаса және шектеулер мен тыйымдар сақталынған жағдайда, бас тартуына негіз бола алмайды.
      7. Осы баптың 4-тармағында көзделген талаптарды орындау жағдайында кейіннен тексеру (верификациялау) мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүзеге асырылуы тиіс және сұрау жолдаған кеден органына, сұрау жолданған күннен бастап 6 айдан кешіктірмей, оның нәтижелері туралы ақпарат жіберілуі тиіс.
      Бұл нәтижелер құжаттардың дұрыс екендігін және нақты тауарлардың Уағдаласушы тарап мемлекетінің аумағынан шыққан тауарлар ретінде қарастырыла алатындығын, сондай-ақ осы Хаттаманың басқа да талаптары орындалуда ма - осыларды айқын көрсетуі тиіс.
      8. Кейіннен тексерудің (верификациялау) алынған нәтижелері сертификаттардың (тауарлардың шыққан жері туралы декларациялардың) дұрыстығын немесе тауарлардың нақты шыққан жерін анықтауға мүмкіндік бермесе, тарифтік преференциялар (еркін сауда режимі) берілмейді.
      9. Тиісінше ресімделген сертификат немесе сұратылған ақпарат ұсынылмаса, тауар Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінен шыққан болып саналмайды.
      10. Кейіннен тексеруді (верификациялауды) жүргізу мақсатында сертификаттардың көшірмелері, сондай-ақ оларға қатысы бар кез келген экспорттаушы құжаттар Уағдаласушы тарап мемлекетінің уәкілетті органымен үш жылдан кем емес мерзімге сақталуы тиіс.

12-бап
Сертификатты толтыру тәртібі мен талаптары

      1. Сертификат ағылшын немесе орыс тілдерінде басылған түрінде, қорғаныш торкөзі немесе қорғаныш түсті жиегі бар, типографиялық тәсілмен әзірленген тығыздығы 25 г/м2 кем емес А4 форматты (210x297 мм) қағазда ресімделеді.
      2. СТ-2 нысанындағы сертификат көшірмесі, сондай-ақ онымен байланысты тауарлардың шыққан жерін растайтын кез келген құжаттар сертификат берген уәкілетті органда 3 жылдан кем емес мерзім сақталады.
      3. Сертификатта адамдардың қол қоюының факсимилесін пайдалануға, қандай да бір тазартулар, түзетулер және (немесе) сертификатты куәландырушы органмен куәландырылмаған толықтырулардың болуына жол берілмейді.
      4. Сертификатқа енгізілетін түзетулер және (немесе) толықтырулар қате ақпаратты сызып тастау және түзетілген мәліметтерді басу жолымен немесе қолмен енгізу арқылы жүргізіледі, олар сертификатты беруге және куәландыруға уәкілетті органның мөрімен және өкілетті тұлғаның қолымен куәландырылады.
      5. Сертификатты толтыру келесі талаптарға жауап беруі тиіс:
      1-баған «Жүкті жөнелтуші (экспорттаушы) (атауы және мекенжайы)». Бағанды толтыру кезінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке не жүкті жөнелтуші (экспорттаушының) нақты мекенжайын растайтын құжатқа сәйкес жүкті жөнелтуші (экспорттаушының) атауын көрсетуге жол беріледі.
      СТ-2 нысанындағы сертификаттың 1 және 2-бағандарында жүкті түсірумен байланысты басқа да тауарға ілеспе құжаттардағы (сыртқы сауда шарты (мәмілесі), шот-фактура, кеден декларациясы және т.б.) атаулармен бірдей жүкті жөнелтуші (экспорттаушының) және жүкті алушы (импорттаушының) атаулары мен мекенжайлары көрсетіледі.
      Жүкті жөнелтуші және экспорттаушы әртүрлі заңды тұлға болған жағдайда, жүкті жөнелтуші (атауы және мекенжайы) экспорттаушының (атауы және мекенжайы) «тапсырмасы бойынша» әрекет ететіндігін көрсету керек;
      2-баған «Жүкті алушы (импорттаушы) (атауы және мекенжайы)». Бағанды толтыру кезінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке не жүкті алушы (импорттаушының) нақты мекенжайын растайтын құжатқа сәйкес жүкті алушы (импорттаушының) атауын көрсетуге жол беріледі.
      СТ-2 нысанындағы сертификаттың 1 және 2-бағандарында жүкті түсірумен байланысты басқа да тауарға ілеспе құжаттардағы (сыртқы сауда шарты (мәмілесі), шот-фактура, кеден декларациясы және т.б.) атаулармен бірдей жүкті жөнелтуші (экспорттаушының) және жүкті алушы (импорттаушының) атаулары мен мекенжайлары көрсетіледі.
      Жүкті алушы және импорттаушы әртүрлі заңды тұлға болған жағдайда, жүкті алушы (атауы және мекенжайы) импорттаушының (атауы және мекенжайы) «тапсырмасы бойынша» әрекет ететіндігін көрсету керек;
      3-баған - «Көлік құралдары мен тасымалдау бағыты (белгілі болғанына қарай)». Көлік құралдары мен тасымалдау бағыты белгілі болғанына қарай көрсетіледі.
      4-баған - сертификаттың тіркеу нөмірі, сертификатты берген ел, бұл сертификат қандай елге арналғаны көрсетіледі.
      Тіркеу нөмірін қолмен жазып енгізуге немесе мөртабан қоюға жол беріледі.
      5-баған - «Қызметтік белгілер үшін». Тауарды әкету, оның транзиті және (немесе) тауарды алу елдерінің мемлекеттік бақылаушы органдарының қызметтік белгілері, сонымен қатар қажет жағдайда «Телнұсқа», «Сертификаттың орнына берілді», «Кейіннен берілді» деген жазбалар және осы Хаттамамен көзделген басқа да жазбалар қолмен жазылып, басылады немесе мөртабан қойылады.
      Осы бағанға қолмен жазылып енгізілетін жазбалар осы баптың 4-тармағымен қаралған тәртіпте куәландырылады.
      6-баған - «Нөмірі». Тауардың реттік нөмірі көрсетіледі;
      7-баған - «Орындар саны және орама түрі». Орындар саны және орама түрі көрсетіледі;
      8-баған - «Тауардың сипаты». Кедендік ресімдеу мақсаты үшін өтініш берілген тауарды біркелкі бірдейлендіруге мүмкіндік беретін тауардың коммерциялық атауы және басқа да деректер көрсетіледі.
      8-бағанды толтыру үшін орын жеткіліксіз болған жағдайда, белгіленген тәртіпте толтырылатын (сертификаттың 4-бағанында көрсетілгеніндей бірдей тіркеу нөмірі бар, қол қоюмен және мөрмен куәландырылған) тауардың шыққан жері туралы қосымша парақты (парақтарды) пайдалануға (қосымша парақ бланкі осы Хаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын 2-қосымшада көрсетілген) жол беріледі.
      Атаулардың ауқымды номенклатуралық тізбесі бар тауарлар легін өткізу жағдайында барлық тауарлар бір тауарлық позицияда жіктеліп, бірдей шыққан жері өлшеміне ие болса, сертификаттың қосымша парағын (парақтарын) ресімдеудің орнына тауарлардың толық тізбесі келтірілген тауарға ілеспе құжатты (шот-фактура, шот-проформа, көліктік жүкқұжат (коносамент) не тауардың сандық сипаттамасын көрсететін басқа да құжат) пайдалануға жол беріледі. Бірінші бетінде тиісті сертификаттың берілген күні мен тіркеу нөмірі көрсетілетін осы тауарға ілеспе құжат әкелетін елдің кеден органдарына сертификатпен қатар ұсынылады. Тауар ілеспе құжаттағы тауарлардың шыққан жері туралы мәліметтер сертификат берген уәкілетті органмен куәландырылады. Бұл ретте сертификаттың 8-бағанында тауарға тиісті ілеспе құжатқа, оның деректемелерін және парақтар санын көрсетумен, сілтеме жасалады;
      9-баған - «Шыққан жерінің өлшемі».
      Тауар шыққан жердің келесі өлшемдері көрсетіледі:
      «Р» - тауар толығымен экспорттаушы елде өндірілген;
      «Ү» (өндіруші франко-зауыт бағасының базасында анықталатын экспортталатын тауар құнындағы тауарды өндіру кезінде пайдаланылған, басқа мемлекеттен шығарылған немесе шығарылған елі белгісіз шикізат, жартылай фабрикаттар немесе дайын бұйымдар құнының пайыздық үлесін көрсете отырып, мысалы «Ү15%»);
      «Рk» - тауар кумулятивтік қағидатын пайдаланумен шығарылған.
      Егер сертификатта бір бөлігі Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесінің төрт мәнді тауар позициясының бірінде жіктелген түрлі тауарға өтініш берілсе, 9-бағанда осы төрт мәнді тауар позициясының барлық тауарлары үшін шығу өлшемінің бір әріптік белгіленуін көрсетуге жол беріледі.
      Егер сертификатта Тауарларды сипаттау мен кодтаудың үйлестірілген жүйесінде әртүрлі тауар позицияларында жіктелген тауарларға өтініш берілсе және (немесе) шығу өлшемдері әртүрлі болған жағдайда, 9-бағанда өтініш берілген тауарлардың барлығы үшін шығу өлшемдері жіктеліп көрсетіледі;
      10-баған - «Тауардың саны». Уағдаласушы тараптардың тауар номенклатураларына сәйкес тауардың брутто (таза) массасы (кг) және (немесе) басқа да сандық сипаттамалары көрсетіледі. Жеткізілген тауардың нақты саны сертификатта көрсетілген санының 5 %-ынан аспауы тиіс.
      Таза массасы бөлшек сауда кезінде тауардан бөлінбейтін бастапқы орамасын есепке ала отырып көрсетіледі.
      11-баған — «Шот-фактураның нөмірі мен күні». Шот-фактура, немесе шот-проформа, немесе тауардың қаржылық және (немесе) сандық параметрлері туралы басқа құжат жөніндегі мәліметтер көрсетіледі;
      12-баған — «Куәлік». Уәкілетті орган толтырады және оның атауын, мекенжайын, мөрін және сертификат (телнұсқа) берілген күнді, сондай-ақ сертификатты (телнұсқаны) растауға уәкілетті адамның қолын, тегін және аты мен әкесінің атын қамтиды.
      Күнді, сондай-ақ уәкілетті адамның тегін, аты мен әкесінің атын қолмен жазуға немесе мөртабан қоюға жол беріледі;
      13-баған — «Өтініш берушінің декларациясы». Тауар толығымен өндірілген немесе жеткілікті өңдеуге (қайта өңдеуге) ұшыраған ел, тауардың шыққан елі туралы мәліметтің мәлімделген күні көрсетіледі және өтініш берушінің мөрі, қолы, тегі, аты мен әкесінің аты жазылады.
      Күнді, сондай-ақ өтініш берушінің қолын, тегін, аты мен әкесінің атын қолмен жазуға немесе мөртабан қоюға жол беріледі.
      Тауарды жеке тұлға - Уағдаласушы тараптардың бірінің резиденті әкеткен (әкелген) жағдайда, СТ-2 нысанындағы сертификат келесі ерекшеліктерді ескере отырып толтырылады:
      1-баған - жүк жөнелтушінің тегі, аты мен әкесінің аты және оның мекенжайы көрсетіледі;
      2-баған - деректер болған жағдайда жүк алушының тегі, аты мен әкесінің аты, оның мекенжайы көрсетіледі, сондай-ақ «Еркін айналым үшін» белгісі қойылады.
      Жүк жөнелтушінің де және жүк алушының да бір тұлға болуы мүмкін екендігіне жол беріледі;
      5 және 11-бағандар деректер болмаған жағдайда толтырылмаған қалпында қалуы мүмкін;
      13-баған тауардың шыққан елі туралы мәліметтерді мәлімдеу күнін, сондай-ақ жүк жөнелтушінің тегін, аты мен әкесінің атын көрсете отырып, жүк жөнелтушінің қолымен расталады.
      6. Сертификатты бланктің екінші жағында толтыруға жол берілмейді.

13-бап
Еркін сауда режимін беруден бас тарту үшін негіздер

      1. Уағдаласушы тарап мемлекетінің кеден органы Уағдаласушы тараптар мемлекеттерінен шыққан және әкелінетін тауарларға қатысты келесі жағдайларда:
      1.1. Осы Хаттаманың 4-бабында көрсетілген еркін сауда режимін беру шарттарын бұзғанда;
      1.2. Егер әкелетін елдің кеден органдары 3 жыл бойы әкететін елдің құзыретті органдарынан сертификаттың берілмегені (жалғандағы), күші жойылғаны немесе заңсыз, дұрыс емес немесе толық емес құжаттар және (немесе) мәліметтер негізінде берілгендігі туралы расталған мәліметтер алғанда;
      1.3. Егер осы Хаттаманың 11-бабының 4-тармағында көрсетілген сұрау жіберілген күннен бастап 6 ай бойы сұрау салынған сертификатқа қатысты әкететін елдің немесе тауар шыққан елдің құзыретті органдарынан жауап алынбағанда еркін сауда режимін беруден бас тартады.

Тауарлардың шығу елін 
анықтау және әкімшілік
ынтымақтастық әдістері
туралы хаттамаға   
1-қосымша      

СТ-2 нысаны

1. Жүк жөнелтуші/экспорттаушы (атауы және мекенжайы)

4. №___________

Тауардың шыққан жері сертификаты СТ-2 нысаны

2. Жүк алушы/импорттаушы (атауы және мекенжайы)

Берілген
_________________________
     (елдің атауы)

Ұсыну үшін
_________________________
     (елдің атауы)

3. Көлік құралдары және жүру бағыты (қаншалықты белгілі болса)

5. Қызметтік белгілер үшін

6.

7. Орынның саны және ораманың түрі

8. Тауардың сипаттамасы

9. Шыққан жері критерийі

10.
Тауардың саны

11. Шот-фактураның нөмірі және күні12. Куәлік
Осымен куәландырылады, жүргізілген тексеру негізінде, мәлімдеушінің декларациясы шындыққа сәйкес келеді

13. Мәлімдеушінің декларациясы Төменде қол қоюшы мәлімдейді,
Жоғарыда келтірілген мәліметтер шындыққа сәйкес келеді:
тауарлардың бәрі толық шығарылған немесе жеткілікті қайта өңделген
_______________________________
         (елдің атауы)

және олар осындай тауарларға қатысты шығу тегі туралы белгіленген талаптарға сай

Қолы     Күні     Мөр

Қолы     Күні      Мөр

Тауарлардың шығу елін 
анықтау және әкімшілік
ынтымақтастық әдістері
туралы хаттамаға   
2-қосымша      

№ СЕРТИФИКАТТЫҢ ҚОСЫМША ПАРАҒЫ ______
тауардың шыққан жері туралы СТ-2 нысан

6.

7. Орынның саны және ораманың түрі

8. Тауардың сипаттамасы

9. Шыққан жері критерийі

10.
Тауардың саны

11. Шот-фактураның нөмірі және күні12. Куәлік
Осымен куәландырылады, жүргізілген тексеру негізінде, мәлімдеушінің декларациясы шындыққа сәйкес келеді

13. Мәлімдеушінің декларациясы Төменде қол қоюшы мәлімдейді,
Жоғарыда келтірілген мәліметтер шындыққа сәйкес келеді:
тауарлардың бәрі толық шығарылған немесе жеткілікті қайта өңделген
_____________________________________
          (елдің атауы)

және олар осындай тауарларға қатысты шығу тегі туралы белгіленген талаптарға сай

Қолы     Күні     Мөр

Қолы     Күні      Мөр

Тауарлардың шығу елін 
анықтау және әкімшілік
ынтымақтастық әдістері
туралы хаттамаға   
3-қосымша      

Тауардың шыққан жері туралы декларация

      Тауардың шыққан жері туралы декларация дайындаушы, сатушы немесе жөнелтуші (бұдан әрі - Экспорттаушы) жасаған тауардың шыққан елі туралы орыс немесе ағылшын тілінде келесі жазба түріндегі мәлімдеме болып табылады:

      Орысша нұсқасы:
      Экспортер __________________________«1» заявляет, что страной происхождения товаров, поименованных в настоящем документе, является ____________«2».

____________«3».

      «1» - указывается наименование экспортера товаров согласно товаросопроводительным документам.
      «2» - указывается название страны происхождения товаров.
      «3» - указывается подпись, фамилия, имя изготовителя, продавца, отправителя (экспортера) или компетентного лица, имеющего отношение к товару.

      Ағылшынша нұсқасы:

      Тһе ехрогіег _______________________«1» dесіаrеs thаt thе country of origin of goods covered by this dоcument is __________«2»

__________«3».

      «1» Тhе nаmе оf thе ехроrtеr оf gооds іn ассоrdаnсе wіth ассоmраnуіng document
      «2» Тhе nаmе оf соuntrу оf оrіgіn оf gооds
      «3» Sіgnаturе, Surnаmе, Nаmе оr sеndеr (ехроrtеr) оr hіs lеgаl rерrеsеntаtіvе (оf thе ехроrtеr)

      2010 жылғы 7 қазанда Астана қаласында жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Сербия Республикасының Үкіметі арасындағы Еркін сауда туралы келісімнің ажырамас бөліктері болып табылатын Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 2011 жылғы 20 мамырдағы № 09-2/623 және Сербия Республикасының Венгрия Республикасындағы Елшілігінің 2011 жылғы 10 маусымдағы № 482-3/2011 ноталарының куәландырылған көшірмесі екендігін растаймын.

      Қазақстан Республикасының
      Сыртқы істер министрлігі
      Халықаралық құқық департаментінің
      Басқарма бастығы                           Н. Сакенов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады