Мемлекеттiк баж туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 65. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2001.06.12. N 210 Заңымен. ~Z010210

      Осы Заң мемлекеттiк баж төлеушiлер мен мемлекет арасында туындайтын қатынастарды реттеп, мемлекеттiк бажды есептеудiң, төлеу мен қайтарудың бiрыңғай тәртiбiн белгiлейдi.
 
                     1-тарау. Жалпы ережелер
 
      1-бап. Мемлекеттiк баж ұғымы
 
      1. Мемлекеттiк баж - уәкiлдiк берiлген мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар заңдық мәнi бар iс-қимылдар жасағаны не құжаттар бергенi үшiн алатын мiндеттi төлем.
      2. Қазақстан Республикасының шекарасынан тысқары жерде және оның аумағында атқарылған консулдық iс-әрекеттер үшiн консулдық алымдар алынады.
      Консулдық алымдардың ставкалары, оны төлеу мен есепке алудың

 

тәртiбi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң келiсiмi бойынша

Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi қабылдайтын

Қазақстан Республикасының Консулдық алымдар тарифiмен белгiленедi.


     2-бап. Мемлекеттiк баж төлеушiлер


     Мемлекеттiк баж төлеушiлер - заңдық мәнi бар iс-қимылдар жасау

немесе құжаттар беру жөнiнде уәкiлдiк берiлген мемлекеттiк

органдарға немесе лауазымды адамдарға өтiнiш жасайтын жеке және

заңды тұлғалар.


     3-бап.    Мемлекеттiк баж алынатын объектiлер және

            мемлекеттiк баждың проценттiк ставкаларын есептеу


     1. Мемлекеттiк баж:


 
       сотқа берiлетiн талап арыздардан, ерекше жүргiзiлетiн iстер жөнiндегi арыздардан (шағымдардан), кассациялық шағымдардан, сондай-ақ соттың құжаттар көшiрмелерiн (дубликаттарын) бергенi үшiн;
      нотариаттық жұмыстар жүргiзу үшiн, сондай-ақ нотариат куәландырған құжаттардың көшiрмелерiн (дубликаттарын) беру үшiн;
      азаматтық хал актiлерiн тiркеу үшiн, сондай-ақ азаматтарға азаматтық хал актiлерiн тiркеу туралы куәлiктердi қайталап беру және азаматтық хал актiлерiнiң хазбаларын өзгертуге, толықтыруға, түзетуге және қалпына келтiруге байланысты куәлiктер беру үшiн;
      шетелге шығуға құқық беретiн құжаттарды және басқа мемлекеттерден адамдарды Қазақстан Республикасына шақыруды ресiмдеу үшiн, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерiстер енгiзу үшiн;
      шетел азаматтарының паспорттарына немесе оларды алмастыратын құжаттарға Қазақстан Республикасынан шығуға және Қазақстан Республикасына келуге құқық беретiн рұқсат белгiсiн қою үшiн;
      Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтiру және Қазақстан Республикасы азаматтығынан шығу туралы құжаттарды ресiмдеу үшiн;
      тұрғылықты жерiн тiркеу үшiн;
      аң аулау құқығына рұқсат беру үшiн;
      азаматтық қаруды (атылмайтын аңшылық қарудан, пневматикалық қарудан және газды аэрозоль құрылғыларынан басқасын) тiркеу және қайта тiркеу үшiн алынады.
      2. Мемлекеттiк баждың көрсетiлген проценттiк ставкалары мемлекеттiк баж төленген күнi республикада белгiленген есептiк көрсеткiш мөлшерiне негiзделiп есептеледi.
 
              2-тарау. Мемлекеттiк баж ставкалары
 
      4-бап. Соттардағы мемлекеттiк баж ставкалары
 
      1. Сотқа берiлетiн талап арыздардан, ерекше жүргiзiлетiн iстер жөнiндегi арыздардан (шағымдардан), кассациялық шағымдардан, сондай-ақ соттың құжаттар көшiрмелерiн (дубликаттарын) бергенi үшiн мемлекеттiк баж мынадай мөлшерде алынады:
      а) мүлiктiк сипаттағы талап арыздардан:
      жеке тұлғалар үшiн - талап сомасының 1 процентi
      заңды тұлғалар үшiн - талап сомасының 3 процентi
      б) мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдарының жеке тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтiретiн заңсыз iс-әрекеттерiне берiлген шағымдардан
                                                       30 процент
      в) мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдарының заңды тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтiретiн заңсыз iс-әрекеттерiне берiлген шағымдардан
                                                       500 процент
      г) некенi бұзу туралы талап арыздардан
                                                       30 процент
 
      некенi бұзу кезiнде мүлiктi бөлген жағдайда баж осы баптың "а" тармақшасына сәйкес талап бағасына қарай белгiленедi;
      д) хабар-ошарсыз кеткен немесе ақылынан ауысуы немесе ақыл-есiнiң кемдiгi салдарынан әрекет қабiлетi жоқ деп белгiленген тәртiппен танылған адамдармен, не үш жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдармен некенi бұзу кезiнде мүлiктi бөлу туралы талап арыздардан
                                осы баптың "а" тармақшасына сәйкес
      е) тұрғын үй-жайларды жалдау шартын өзгерту немесе бұзу туралы, мұраны қабылдау мерзiмiн ұзарту туралы, мүлiктi пайдалануға тыйым салудан босату туралы талап арыздардан және мүлiктiк емес сипаттағы немесе бағалауға жатпайтын басқа да талап арыздардан
                                                       50 процент
      ж) ерекше жүргiзiлетiн iстер жөнiндегi арыздардан (шағымдардан)
                                                       50 процент
      з) соттың шешiмiне кассациялық шағымдардан
                              мүлiктiк емес сипаттағы талап арыз
                              берiлген кезде алынатын мемлекеттiк
                              баж мөлшерiнiң, ал мүлiктiк сипаттағы
                              даулар бойынша - арыз берушi дауласып
                              отырған сома негiзге алынып есептелген
                              мемлекеттiк баж мөлшерiнiң 50 процентi
      и) орындау парағының дубликатын беру туралы мәселе бойынша сот ұйғарымына жеке шағымнан
                                                       500 процент
      к) сот шешiмдерiнiң, үкiмдерiнiң, ұйғарымдарының, соттың басқа да қаулыларының көшiрмелерiн (дубликаттарын), сондай-ақ iске қатысушы тараптар мен басқа да адамдардың өтінiшi бойынша соттар беретiн iске қатысты басқа да құжаттардың көшiрмелерiн қайталап беру үшiн
                              әрбiр құжат үшiн 10 процент және, бұған
                              қоса, әзiрленген әр бет үшiн 3 процент
      л) заңды тұлғаларды банкрот деп тану туралы арыздардан
                                                       500 процент.
      2. Бiр мезгiлде мүлiктiк және мүлiктiк емес сипаттағы талаптар қойылған талап арыздар үшiн мүлiктiк сипаттағы талап арыздарға және мүлiктiк емес сипаттағы талап арыздарға белгiленген мемлекеттiк баж қатар алынады.
 
      5-бап. Нотариалдық жұмыстар атқарғаны үшiн салынатын
                     мемлекеттiк баж ставкалары
 
      Нотариаттық жұмыс жасағаны үшiн, сондай-ақ нотариат куәландырған құжаттардың көшiрмелерiн (дубликаттарын) бергенi үшiн мемлекеттiк баж мынадай мөлшерде алынады:
      а) жылжымайтын мүлiктi (жер учаскелерiн, тұрғын үйлердi, пәтерлердi, саяжайларды, көлiкжайларды, ғимараттар мен өзге де жылжымайтын мүлiктi) иелiктен айыру шарттарын куәландыру үшiн:
      күрделi (үлесiн есептей отырып, қосарласып иеленушiлердi шақырып немесе оған үйдiң немесе пәтердiң бiр бөлiгiнiң сатылмақшы екенi туралы хабарлай отырып):
      балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнiлерi мен апа-қарындастарына, немерелерiне
                                                       700 процент
      басқа адамдарға
                                                       1000 процент
      қарапайым:
      балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнiлерiн мен апа-қарындастарына, немерелерiне
                                                       500 процент
      басқа адамдарға
                                                       700 процент
      Ауылдық елдi мекендерде жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

 

шарттарын куәландыру үшiн төленетiн мемлекеттiк баж ставкаларын

Үкiмет белгiлейдi, бiрақ олар жоғарыда қабылданғаннан аспауға тиiс;

     б) автомотокөлiк құралдарын иелiктен айыру шарттарын куәландыру

үшiн:

     балаларына, жұбайына, ата-анасына, аға-iнiлерi мен

апа-қарындастарына, немерелерiне

                                                      200 процент

     басқа адамдарда

                                                      500 процент

     в) жалға беру, заем, мердiгерлiк шарттарын, неке

келiсiм-шарттарын, ортақ меншiктегi мүлiктi бөлу шарттарын

куәландыру үшiн

                                                      500 процент

     г) өсиеттердi куәландыру үшiн:

     күрделi (үлестердi есептеумен және үйдiң, пәтердiң нақты

бөлiгiн пайдалану құқығымен)

                                                      100 процент

     қарапайым

                                                      50 процент

     д) мұраға құқық беретiн куәлiктер беру үшiн

                             әрбiр берiлген куәлiк үшiн 100 процент

     е) жұбайларға некеде тұрған кезiнде жиған ортақ мүлiктен үлес

алуға меншiк құқығы туралы куәлiк беру үшiн

                                                      100 процент

     ж) мүлiктi пайдалану мен оған билiк етуге құқық беретiн

сенiмхаттарды,

     несие операцияларын жүргiзу жөнiндегi құжаттарды куәландыру үшiн

                                                      50 процент

     з) автомотокөлiк құралдарын сату құқығынсыз пайдалануға және

жүргiзуге құқық беретiн сенiмхаттарды куәландыру үшiн

                                                      50 процент

     и) автомотокөлiк құралдарын сатуға берiлетiн сенiмхаттарды

куәландыру үшiн

                                                      100 процент

     к) өзге сенiмхаттарды куәландыру үшiн:

        жеке тұлғаларға                               10 процент

        заңды тұлғаларға                              50 процент

     л) мұраға қалдырылған мүлiктi қорғауға шаралар қолдану үшiн

                                                      100 процент

     м) теңiз наразылығын бiлдiру үшiн

                                                      50 процент

     н) орындау жазбаларын жазу үшiн

                                                      100 процент


 
       о) құжаттар көшiрмелерiнiң және құжаттардан жазылып алынған

 

жазбалардың дұрыстығын куәландыру үшiн (әр бетiне):

     жеке тұлғаларға                                  5 процент

     заңды тұлғаларға                                 10 процент

     п) құжаттардағы қойылған қолдың растығын, оның iшiнде аудармашы

қолының растығын куәландыру үшiн (әр құжат үшiн):

     жеке тұлғаларға                                  3 процент

     заңды тұлғаларға                                 10 процент

     р) заңды және жеке тұлғалардың арыздарын басқа бiр заңды және

жеке тұлғаларға беру үшiн;

     с) нотариат куәландырған құжаттардың көшiрмелерiн

(дубликаттарын) беру үшiн

                                                      20 процент

     т) банктерде шоттар ашқан кезде қойылған қолдардың растығын

куәландыру үшiн (әр құжат үшiн)

                                                      10 процент

     у) кепiл шарттарын куәландыру үшiн

                                                      700 процент

     ф) вексельдiң төленбеуiне, акцептелмеуiне және акцепт уақытының

қойылмауына наразылық бiлдiру үшiн және чектiң төленбегенiн

куәландыру үшiн

                                                      50 процент

     х) құжаттарды сақтау үшiн

                                              әр айға 10 процент

     ц) кепiл болу және кепiлдiк шарттарын куәландыру үшiн

                                                      50 процент

     ч) басқа да нотариат жұмыстарын атқару үшiн - осы баптың "а" -

"ц" тармақшаларында көрсетiлгеннен басқасы,

                                                      20 процент


     6-бап. Азаматтық хал актiлерiн тiркеу үшiн алынатын

                  мемлекеттiк баж ставкалары 
       Азаматтық хал актiлерiн тiркеу үшiн, сондай-ақ азаматтық хал актiлерiн тiркеу туралы куәлiктердi және азаматтық хал актiлерiндегi жазбаларды өзгертуге, толықтыруға, түзетуге және қалпына келтiруге байланысты куәлiктердi азаматтарға қайталап беру үшiн мынадай мөлшерде мемлекеттiк баж алынады:
      а) некеге тұруды мемлекеттiк тiркеу үшiн
                                                       30 процент
      б) некенi бұзуды мемлекеттiк тiркеу үшiн:
      кәмелетке толмаған балалары жоқ жұбайлардың өзара келiсiмi бойынша
                                                       200 процент
      сот шешiмiнiң негiзiнде
                              150 процент (жұбайлардың бiреуiнен
                              немесе екеуiнен)
      белгiленген тәртiппен хабар-ошарсыз кеткен немесе ақылынан ауысуы немесе ақыл-есiнiң кемдiгi салдарынан әрекет қабiлетi жоқ деп танылған адамдармен, не үш жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдармен сот шешiмiнiң негiзiнде

 

                                                      10 процент

     в) тегiн, атын немесе әкесiнiң атын өзгерткенiн тiркеу үшiн

                                                      10 процент

     г) туу, неке, некенiң бұзылуы, қайтыс болу туралы актiлердiң

жазбаларын өзгертуге, толықтыруға, түзетуге және қалпына келтiруге

байланысты куәлiк беру үшiн

                                                      10 процент;

     д) тууды тiркегенi, әкелiктi, баланы (қызды) асырап алғанын

белгiлегенi үшiн

                                                      10 процент;

     е) азаматтық хал актiлерiн тiркеу туралы қайталап куәлiктер

беру үшiн

                                                      10 процент

     ж) ұлтын өзгертудi тiркеу үшiн

                                                      10 процент.


     7-бап. Шетелге шығуды ресiмдеу, Қазақстан Республикасының

            азаматтығын алу, Қазақстан Республикасының

            азаматтығын қалпына келтiру немесе Қазақстан

            Республикасының азаматтығынан шығу кезiнде

            алынатын мемлекеттiк баж ставкалары 
       Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға, Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтiруге немесе Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасына келуге немесе шетелге кетуге байланысты iс-қимылдар жасалғаны үшiн мынадай мөлшерде мемлекеттiк баж алынады:
      а) шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға мынадай құқықтарға рұқсат беру немесе оны ұзарту үшiн:
      Қазақстан Республикасынан кету
                                                       50 процент
      Қазақстан Республикасына келу және Қазақстан Республикасынан кету
                                                       100 процент
      б) Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттарында шекарадан бiрнеше рет өтуге рұқсатты ресiмдеу үшiн, сондай-ақ шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға шекарадан бiрнеше рет өту құқығына рұқсат беру үшiн
                                                       200 процент
      в) Қазақстан Республикасының азаматтарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасынан кету және Қазақстан Республикасына келу құқығын беретiн құжаттарға өзгерiстер енгiзу үшiн
                                                       100 процент
      г) Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға шетелден шақыру туралы құжаттарды беру үшiн
                             шақырылған әрбiр адамнан 55 процент
      д) Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, Қазақстан

 

Республикасының азаматтығын қалпына келтiру, Қазақстан

Республикасының азаматтығынан шығу туралы құжаттарды ресiмдеу үшiн

                                                      100 процент

     е) Қазақстан Республикасына шақыру туралы жоғалған не бүлiнген

құжаттардың орнына жаңасын беру үшiн - осы баптың тиiсiнше "а", "б",

"г" тармақтарында көрсетiлген мөлшерде.


     8-бап. Өзге жұмыстар жасағаны үшiн алынатын

                мемлекеттiк баж ставкалары


     Өзге жұмыстар жасағаны үшiн мемлекеттiк баж мынадай мөлшерде

алынады:

     а) тұрғылықты жердi тiркеу үшiн

                                                      10 процент

     б) аң аулау құқығына рұқсат беру үшiн

                                                      10 процент

     в) атылатын азаматтық қаруды (атылмайтын аңшылық, пневматикалық

қаруды және газды аэрозоль құрылғыларын қоспағанда) тiркеу және

қайта тiркеу үшiн

                                                      10 процент

     г) жеке басын куәландыратын-құжаттарға өзгерiстер енгiзу үшiн

10 процент

                                                      10 процент


          3-тарау. Мемлекеттiк баж төлеу жөнiндегi

                             жеңiлдiктер


     9-бап. Соттарда мемлекеттiк баж төлеу жөнiндегi

                           жеңiлдiктер


     Соттарда мемлекеттiк баж төлеуден мыналар босатылады:


 
       а) талапкерлер - еңбекке ақы төлеу сомасын өндiрiп алу туралы талаптар және еңбек қызметiне байланысты басқа да талаптар бойынша;
      б) талапкерлер - авторлық құқықтан, сондай-ақ жаңалық ашу, өнертабыс, рационализаторлық ұсыныс және өнеркәсiптiк үлгiлер құқығынан туындайтын талаптар бойынша;
      в) талапкерлер - алимент өндiрiп алу туралы талаптар бойынша;
      г) талапкерлер - асыраушының мертiгуiне немесе денсаулығының өзге де зақымдануына, сондай-ақ қайтыс болуына байланысты зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша;
      д) талапкерлер - қылмыс жасау арқылы келтiрiлген материалдық нұқсанның орнын толтыру туралы талаптар бойынша;
      е) жеке тұлғалар - некенi бұзу туралы iстер жөнiндегi кассациялық шағымдардан;
      ж) iске қатысы жоқ адамдардан басқа заңды және жеке тұлғалар - қылмыстық iстерге және алимент жөнiндегi iстерге байланысты өздерiне құжаттар бергенi үшiн;
      з) талапкерлер - Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңдарының бұзылуы арқылы мемлекетке келтiрiлген нұқсанның орнын толтыру үшiн мемлекет кiрiсiне қаражат өндiрiп алу туралы талаптар бойынша;
      и) жалпы орта бiлiм беру жүйесiнiң кәсiптiк-техникалық мектептерi - оқу орындарын өз бетiмен тастап кеткен немесе олардан шығарылған оқушылардың қажетiне жұмсауға мемлекет шеккен шығындарды өндiрiп алу туралы талаптар бойынша;
      к) жеке тұлғалар - қылмыс жасау арқылы келтiрiлген материалдық нұқсанды өндiрiп алудың дұрыстығына дау жасалатын қылмыстық iстер бойынша кассациялық шағымдардан;
      л) заңдарда көзделген жағдайларда басқа адамдардың немесе мемлекеттiң құқықтары мен заң арқылы қорғалатын мүдделерiн қорғап сотқа арызданған заңды және жеке тұлғалар;
      м) талапкерлер - Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестiрiлген адамдар, I және II топтағы мүгедектер - барлық iстер мен құжаттар бойынша;
      н)
      о) заңды және жеке тұлғалар - сотқа iс жүргiзудi тоқтату немесе арыздарды қарамай тастау туралы сот ұйғарымының күшiн жою жөнiнде; шешiмнiң орындалуын кейiнге қалдыру немесе мерзiмiн ұзарту жөнiнде; шешiмдi орындау әдiсi мен тәртiбiн өзгерту жөнiнде; талаптарды қамтамасыз ету немесе қамтамасыз етудiң бiр түрiн екiншiсiмен ауыстыру жөнiнде арыздар; жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот шешiмдерiн, ұйғарымдарын немесе қаулыларын қайта қарау туралы арыздар; сот шешiмiмен салынған айыппұлдарды ұлғайту немесе азайту туралы; сот ұйғарымының орындалу барысы туралы, өткiзiлiп алынған мерзiмдердi қалпына келтiру туралы арыздар; сондай-ақ сот орындаушыларының әрекеттерiне шағымдар; айыппұлдарды ұлғайтудан немесе азайтудан бас тартқандық туралы сот ұйғарымдарына берiлген жеке шағымдар; сот ұйғарымдарына берiлген басқа да жеке шағымдар; әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер жөнiндегi қаулыға шағымдар бергенi үшiн;
      п) прокуратура органдары - барлық талаптар бойынша;
      р) мемлекеттiк мекемелер - үшiншi бiр тұлғалардың мүдделерiн қорғайтын жағдайларды қоспағанда, өз құзыретiне жататын мәселелер бойынша талап-арыздар берген кезде;
      с) мүгедектердiң қоғамдық ұйымдары, қайырымдылық ұйымдары, Қазақстан Республикасының Қызыл Жарты Ай және Қызыл Крест қоғамы - өз құзыретiне жататын мәселелер бойынша талаптар қойған жағдайда;
      т)
      у)
      ф) сақтандырушылар мен сақтанушылар - мiндеттi сақтандыру шарттарынан туындайтын талаптар бойынша;
      х) талапкерлер мен жауапкерлер - заңсыз соттау, қылмыстық жауапқа заңсыз тарту, бұлтартпау шарасы ретiнде заңсыз қамауға алу не тұтқындау немесе еңбекпен түзеу жұмыстары түрiнде заңсыз әкiмшiлiк шаралар қолдану арқылы азаматқа келтiрiлген нұқсанның орнын толтыруға байланысты даулар бойынша;
      ц)
      ч) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен оның бөлiмшелерi - өз құзыретiне жататын мәселелер бойынша талаптар қойған жағдайда;
      ч-1) кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі қауымдастық - шағын кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін көздеп, мемлекеттік басқару органдары лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне шағым жасау мәселелері жөнінде талаптар қойған жағдайда;
      ч-2) Қазақстанның Даму Банкі республикалық және жергілікті бюджеттер

 

қаражаты есебінен қайтарымды негізде берілген кредиттер бойынша

берешектерді өндіріп алу туралы; мүліктен өндіріп алу туралы; сыртқы

мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген заемдар, сондай-ақ республикалық

және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен берілген заемдар бойынша

борышкерлер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты олардың банкроттығы

туралы талаптар берген кезде;     ш)     щ)     э)     ю)     ЕСКЕРТУ. 9-бап өзгердi және н),т), у), ц), ш)-ю)-тармақшалары алып

              тасталды - Қазақстан Республикасының 1998.12.10. N 308      

              Заңымен. 


Z980308_     ЕСКЕРТУ. 9-бап  ч-1) тармақшамен толықтырылды - Қазақстан            

              Республикасының 1999.11.29. N 489 Заңымен.Z990489_     ЕСКЕРТУ. 9-бап ч-2) тармақшамен толықтырылды - Қазақстан             

              Республикасының 2001.04.25. N 179 Заңымен.


Z010179_
     10-бап. Нотариаттық жұмыстарды жасау кезiндегi

             мемлекеттiк баж төлеу жөнiндегi жеңiлдiктер


     Нотариаттық жұмыстар жасау кезiнде мемлекеттiк баж төлеуден

мыналар босатылады:

     а) жеке адамдар - мүлкiн мемлекет пайдасына сыйға тарту

өсиеттерiн, шарттарын куәландыру үшiн;


 
       б) салық және қаржы органдары - өздерiне мемлекеттiң мұра алу құқығы туралы куәлiктер (куәлiктердiң дубликаттары) берiлгенi үшiн, сондай-ақ осы куәлiктердi (куәлiктердiң дубликаттарын) алуға қажеттi барлық құжаттар үшiн;
      в) жеке адамдар өздерiне:
      Қазақстан Республикасын қорғау кезiнде, өзге де мемлекеттiк немесе қоғамдық мiндеттердi орындауға байланысты не Қазақстан Республикасы азаматының адам өмiрiн сақтап қалу, мемлекеттiк меншiктi және құқық тәртiбiн қорғау жөнiндегi борышын атқаруға байланысты қаза тапқан адамдардың мүлкiне;
      егер мұрагер мұра қалдырушы қайтыс болған күнге дейiн мұра қалдырушымен кемiнде үш жыл бiрге тұрған болса және ол қайтыс болғаннан кейiн сол үйде (пәтерде) әлi де тұрып жатқан болса, тұрғын үйге (пәтерге) немесе тұрғын үй-құрылыс кооперативiндегi үлеске;
      жеке басты және мүлiктi сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сомаларына, мемлекеттiк заем облигацияларына, еңбекке ақы төлеу сомаларына, авторлық құқықтарға, жаңалық ашу, өнертабыс және өнеркәсiптiк үлгiлер үшiн төленетiн авторлық қаламақы мен сыйақылар сомаларына;
      ақталған азаматтардың мүлкiне мұрагерлiк құқығы туралы куәлiктер берiлгенi үшiн;
      г) Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестiрiлген адамдар, I және II топтағы мүгедектер - барлық нотариаттық жұмыстар бойынша;
      д) "Ардақты ана" атағын алған, "Алтын алқа" және "Күмiс алқа" алқаларымен марапатталған көп балалы аналар - барлық нотариаттық жұмыстар бойынша;
      е) заңдарда белгiленген тәртiппен қамқоршылық тағайындалған созылмалы жүйке ауруына шалдыққан жеке адамдар - өздерiнiң мұраға мүлiк алуы туралы куәлiктер алғаны үшiн;
      ж) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен оның бөлiмшелерi - өздерiнiң құзыретiне жататын мәселелер бойынша нотариаттық жұмыстар жасауды өтiнген жағдайда.
 
      11-бап. Азаматтық хал актiлерiн тiркеу кезiндегi
              мемлекеттiк баж төлеу жөнiндегi жеңiлдiктер
 
      1. Азаматтық хал актiлерiн тiркеу кезiнде мемлекеттiк баж төлеуден мыналар босатылады:
      а) Ұлы Отан соғысына қатысушылар, барлық топтағы мүгедектер, қорғаншылар (қамқоршылар), мемлекеттiк және қоғамдық ұйымдар - тууы туралы куәлiктердi тiркеу және қайталап беру үшiн;
      б) жеке адамдар - азаматтық хал актiлерiн тiркеу кезiнде жiберiлген қателерге байланысты өздерiне туу, қайтыс болу туралы, әкелiктi анықтау, баланы (қызды) асырап алу туралы актiлердiң жазбаларын өзгерткен, толықтырған және түзеткен жағдайда куәлiктер

 

берiлгенi үшiн;

     в) жеке адамдар - ақталған туыстарының қайтыс болғаны туралы

куәлiктердi қайта беру немесе бұрын берiлген куәлiктердi ауыстыру

үшiн.

     2. Аудандар, қалалар (аудандық бағыныстағы қалалардан

басқалары) әкiмдерiнiң, қалалардағы аудандар әкiмдерiнiң жекелеген

төлеушiлерге мемлекеттiк баж жөнiнде қосымша жеңiлдiктер беруге

құқығы бар.


     12-бап. Қазақстан Республикасының аумағынан кетуге мәжбүр

             болған адамдардың азаматтығын қалпына келтiруi

             кезiнде мемлекеттiк баж төлеу жөнiндегi жеңiлдiктер


     Жаппай қудалау, күштеп ұжымдастыру кезiнде, адамгершiлiкке жат

басқа да саяси акциялар нәтижесiнде Қазақстан Республикасының

аумағынан кетуге мәжбүр болған адамдар, олардың ұрпақтары, Қазақстан

Республикасының азаматтығын қалпына келтiруге тiлек бiлдiрген

жағдайда, азаматтықты қалпына келтiру кезiнде мемлекеттiк баж төлеуден

босатылады.

     Аталған жеңiлдiк бiр рет берiледi.


     13-бап. Қазақстан Республикасынан шетелге шығу туралы iстер

             бойынша мемлекеттiк баж төлеу жөнiндегi жеңiлдiктер


     1. Қазақстан Республикасынан шетелге шығу туралы iстер бойынша

мемлекеттiк баж төлеуден мыналар босатылады:


 
       а) Кеңес Одағының Батырлары мен Социалистiк Еңбек Ерлерi, Даңқ орденiнiң үш дәрежесiмен және Еңбек Даңқы орденiнiң үш дәрежесiмен, "Алтын Қыран", "Халық қаhарманы", "Отан" ордендерiмен марапатталған адамдар, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерi және соларға теңестiрiлген басқа да мүгедектер, бала кезiнен мүгедек болып қалғандар, I және II топтағы мүгедектер, Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар;
      б) жеке адамдар - өздерiне дипломатиялық паспорттар берiлгенi үшiн;
      в) азаматтық, отбасылық және қылмыстық iстер бойынша құқықтық көмек көрсету туралы шарттарға сәйкес азаматтық және қылмыстық iстер бойынша тараптар, куәлар мен сарапшылар ретiнде басқа мемлекеттердiң соттарына шақырылатын жеке адамдар - өздерiне шетелге шығуға құжаттар берiлгенi үшiн.
      2. Ұйымдар қызмет мақсаттарында шетелге жiберетiн азаматтарға

 

қызметтiк паспорттарды, теңiзшi паспорттарын ресiмдеген кезде

мемлекеттiк бажды сол ұйымдар төлейдi.


     14-бап. Өзге iс-әрекеттер жасаған кездегi жеңiлдiктер


     1. Тұрғылықты жердi тiркегенi үшiн мемлекеттiк баж төлеуден

мыналар босатылады:

     а) қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлерде тұратын

қарттар мен мүгедектер;

     б) мектеп-интернаттар мен кәсiптiк-техникалық мектептердiң

толық мемлекет қамқорлығындағы және жатақханаларда тұратын оқушылары.

     2. Саятшылар, қорықшылар және штаттағы аңшылар - өздерiнiң аң

аулау құқығына рұқсат алғаны немесе оны ұзартқаны үшiн аң аулау

құқығына рұқсат берiлгенiне мемлекеттiк баж төлеуден босатылады.


           4-тарау. Мемлекеттiк бажды төлеу, қайтару тәртiбi


     15-бап. Мемлекеттiк бажды төлеу тәртiбi 
       1. Мемлекеттiк баж нақты ақшамен, сондай-ақ төлеушiнiң банктегi (оның филиалындағы) шотынан аударым жасау арқылы төленедi. Мемлекеттiк баж төлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
      2. Мемлекеттiк баж:
      а) соттарды қаралатын iстер бойынша - тиiстi арыз (шағым) немесе кассациялық шағым берiлгенге дейiн, сондай-ақ сот құжаттардың көшiрмелерiн берген кезде;
      б) нотариаттық жұмыстар жүргiзу үшiн - нотариаттық жұмыстарды атқару кезiнде, ал құжаттардың көшiрмелерiн беру үшiн - оларды берген кезде;
      в) азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу үшiн, азаматтық хал актiлерiнiң жазбаларына түзетулер мен өзгерiстер енгiзу үшiн - тиiстi арыздарды берген кезде, ал қайтадан куәлiктер мен анықтамалар беру үшiн - оларды берген кезде;
      г) кәмелетке толмаған балалары жоқ жұбайлардың өзара келiсiмi бойынша неке бұзуды мемлекеттiк тiркеу үшiн - актiнi тiркеген кезде;
      д) азаматтардың тұрғылықты жерiн тiркеу үшiн - тиiстi құжаттарды бергенге дейiн;
      е) аң аулау құқығына рұқсат беру үшiн - тиiстi құжаттарды бергенге дейiн;
      ж) Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға немесе Қазақстан

 

Республикасының азаматтығынан шығуға, сондай-ақ Қазақстан

Республикасынан кетуге және Қазақстан Республикасына келуге

байланысты iстер бойынша - тиiстi құжаттарды алғанға дейiн төленедi.

     3. Қазақстан Республикасында мемлекеттiк баж төлемдi қабылдап

алған банктiң (оның филиалының) орналасқан жерi бойынша жергiлiктi

бюджеттiң кiрiсiне есептеледi.

     ЕСКЕРТУ. 15-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.10. N 308

              Заңымен. 


Z980308_

     16-бап. Мемлекеттiк бажды қайтару тәртiбi


     1. Төленген мемлекеттiк баж:

     а) баж осы заң бойынша талап етiлетiнiнен артық мөлшерде

төленген;


 
       б) арыз (шағым) керi қайтарылған немесе оны қабылдаудан бас тартылған, сондай-ақ нотариустар немесе оған уәкiлеттi адамдар нотариаттық жұмыстарды атқарудан бас тартқан;
      в) егер iс сотта қаралуға жатпайтын болса, сондай-ақ талапкер дауды алдын ала шешудiң осы санаттағы iстер үшiн белгiленген тәртiбiн сақтамаса, не талапты төлем қабiлетi жоқ адам қойса, iс жүргiзу тоқтатылған немесе талап қаралмай тасталған;
      г) мемлекеттiк баж төлеген адамдар заңдық мәнi бар iс-қимыл жасаудан немесе осындай заңдық мәнi бар iс-қимыл жасайтын органға өтiнiш жасалғанға дейiн құжат алудан бас тартқан;
      д) Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында белгiленген өзге де жағдайларда iшiнара немесе толық қайтарылуға тиiс.
      2. Мемлекеттiк баж төленген адам салық органына оны қайтару туралы арызды бюджетке мемлекеттiк баж төленген күннен бастап бiр жыл iшiнде бере алады.
      Салық органының шешiмi азаматтар немесе заңды тұлғалар арыз берген кезден бастап бiр айдан кешiктiрмей қабылданады. Қайтарылуға тиiстi мемлекеттiк баж азаматқа немесе заңды тұлғаға оны қайтару туралы шешiм қабылданған күннен бастап 10 күн iшiнде берiлуге тиiс.
 
      17-бап. Мемлекеттiк баж алатын мекемелердiң, банктердiң
              және банк операцияларының жекелеген түрлерiн
              жүзеге асыратын ұйымдардың жауапкершiлiгi
 
      1. Осы Заңға сәйкес алынатын мемлекеттiк баж мемлекет алдындағы борыш болып табылады және ол бюджет кiрiсiне төленуге тиiс.
      2. Мемлекеттiк баж алатын мекемелердiң, банктiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың басшылары баж салығының дұрыс алынуы үшiн, сондай-ақ оның мемлекеттiк бюджетке мезгiлiнде және толық төленуi үшiн Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес жауапты болады.
      3. Мемлекеттiк баждың дұрыс есептелуiн және оның бюджетке мезгiлiнде төленуiн бақылауды салық органдары жүзеге асырады.
 

     Қазақстан Республикасының

           ПрезидентiО Государственной пошлине

Закон Республики Казахстан от 31 декабря 1996 г. N 65-1 . (Утратил силу с 1 января 2002 года - Законом РК от 12 июня 2001 г. N 210 ~Z010210 ).

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 12.06.2001 № 210 (вводится в действие с 01.01.2002).

      Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между плательщиками государственной пошлины и государством, устанавливает единый порядок исчисления, уплаты и возврата государственной пошлины.

     

      Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

      Статья 1. Понятие государственной пошлины

     

      1. Государственная пошлина - это обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами.

      2. За консульские действия, выполненные за границей и на территории Республики Казахстан, взимаются консульские сборы.

      Ставки, порядок уплаты и зачисления консульских сборов устанавливаются Тарифом консульских сборов Республики Казахстан, принимаемым Министерством иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан.

     

      Статья 2. Плательщики государственной пошлины

     

      Плательщиками государственной пошлины являются физические и юридические лица, обращающиеся по поводу совершения юридически значимых действий или выдачи документов в уполномоченные на то государством органы или к должностным лицам.

     

      Статья 3. Объекты взимания государственной пошлины

      и исчисление процентных ставок государственной

      пошлины

     

      1. Государственная пошлина взимается:

      с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с кассационных жалоб, а также за выдачу судом копий (дубликатов) документов;

      за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов;

      за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записей актов гражданского состояния;

      за оформление документов на право выезда за границу и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы;

      за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан;

      за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан;

      за регистрацию места жительства;

      за выдачу разрешений на право охоты;

      за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исключением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных устройств).

      2. Фиксированные процентные ставки государственной пошлины исчисляются исходя из размера расчетного показателя, установленного в республике на день уплаты государственной пошлины.

     

      Глава 2. СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

     

      Статья 4. Ставки государственной пошлины в судах

     

      1. С подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, кассационных жалоб, а также за выдачу судом копий (дубликатов) документов государственная пошлина взимается в следующих размерах:

      а) с исковых заявлений имущественного характера:

      для физических лиц - 1 процент суммы иска;

      для юридических лиц - 3 процента суммы иска;

      б) с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права физических лиц, -

      30 процентов

      в) с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права юридических лиц, -

      500 процентов

      г) с исковых заявлений о расторжении брака -

      30 процентов

      В случаях раздела имущества при расторжении брака пошлина определяется от цены иска, согласно подпункту "а" настоящей статьи;

      д) с исковых заявлений о разделе имущества при расторжении брака с лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, либо с лицами, осужденными к лишению свободы на срок

     

      свыше трех лет, -

      согласно подпункту "а"

      настоящей статьи

      е) с исковых заявлений об изменении или расторжении договора

      найма жилых помещений, о продлении срока принятия наследства, об

      освобождении имущества от ареста и с других исковых заявлений

      неимущественного характера или не подлежащих оценке -

      50 процентов

      ж) с заявлений (жалоб) по делам особого производства -

      50 процентов

      з) с кассационных жалоб на решения суда -

      50 процентов от размера государственной

      пошлины, взимаемой при подаче искового

      заявления неимущественного характера,

      а по спорам имущественного характера -

      от размера государственной пошлины,

      исчисленной исходя из оспариваемой

      заявителем суммы;

      и) с частных жалоб на определение суда по вопросу о выдаче

      дубликата исполнительного листа -

      500 процентов

      к) за повторную выдачу копий (дубликатов) судебных решений, приговоров, определений, прочих постановлений суда, а также копий других документов из дела, выдаваемых судами по просьбе сторон и других лиц, участвующих в деле, -

      10 процентов за каждый документ и,

      кроме того, 3 процента за каждую

      изготовленную страницу

      л) с заявлений о признании юридических лиц банкротами -

      500 процентов

      2. За исковые заявления, содержащие одновременно требования имущественного и неимущественного характера, взимается одновременно государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного характера.

     

      Статья 5. Ставки государственной пошлины за совершение

      нотариальных действий

     

      За совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий

     

      (дубликатов) нотариально удостоверенных документов государственная

      пошлина взимается в следующих размерах:

      а) за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого

      имущества (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей,

      сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:

      сложных (с подсчетом долей, с вызовом или уведомлением

      совладельца о предстоящей продаже части дома или квартиры):

      детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам -

      700 процентов

      другим лицам -

      1000 процентов

      простых:

      детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам -

      500 процентов

      другим лицам -

      700 процентов

      В сельских населенных пунктах ставки государственной пошлины за

      удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества

      устанавливаются Правительством, но не более принятых выше;

      б) за удостоверение договоров отчуждения автомототранспортных

      средств:

      детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам -

      200 процентов

      другим лицам -

      500 процентов

      в) за удостоверение договоров аренды, займа, подряда, брачных

      контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, -

      500 процентов

      г) за удостоверение завещаний:

      сложных (с подсчетом долей и правом пользования конкретными

      частями дома, квартиры) -

      100 процентов

      простых - 50 процентов

      д) за выдачу свидетельств о праве на наследство -

      100 процентов за

      каждое выданное свидетельство

      е) за выдачу супругам свидетельств о праве собственности

      на долю в общем имуществе, нажитом во время брака, -

      100 процентов

      ж) за удостоверение:

      доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом;

      документов по совершению кредитных операций -

      50 процентов

      з) за удостоверение доверенностей на право пользования и

      управления автомототранспортными средствами без права продажи -

      50 процентов

      и) за удостоверение доверенностей на продажу автомото-

      транспортных средств -

      100 процентов

      к) за удостоверение прочих доверенностей:

      для физических лиц - 10 процентов

      для юридических лиц - 50 процентов

      л) за принятие мер к охране наследственного имущества -

      100 процентов

      м) за совершение морского протеста -

      50 процентов

      н) за совершение исполнительных надписей -

      100 процентов

      о) за свидетельствование верности копий документов и

      выписок из документов (за страницу):

      для физических лиц - 5 процентов

      для юридических лиц - 10 процентов

      п) за свидетельствование подлинности подписи на документах,в

      том числе подлинности подписи переводчика (за каждый документ):

      для физических лиц - 3 процента

      для юридических лиц - 10 процентов

      р) за передачу заявлений юридических и физических лиц

      другим юридическим и физическим лицам -

      20 процентов

      с) за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных

      документов -

      20 процентов

      т) за свидетельствование подлинности подписей при откры-

      тии счетов в банках (за каждый документ) -

      10 процентов

      у) за удостоверение договоров залога -

      700 процентов

      ф) за совершение протеста векселя в неплатеже, неакцепте и

      недатировании акцепта и за удостоверение неоплаты чека -

      50 процентов

      х) за хранение документов -

      10 процентов за

      каждый месяц

      ц) за удостоверение договоров поручительства и гарантии -

      50 процентов

      ч) за совершение других нотариальных действий, кроме указанных

      в подпунктах "а" - "ц" настоящей статьи, -

      20 процентов

     

      Статья 6. Ставки государственной пошлины за регистрацию

      актов гражданского состояния

     

      За регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи актов гражданского состояния государственная пошлина взимается в следующих размерах:

      а) за государственную регистрацию заключения брака -

      30 процентов

      б) за государственную регистрацию расторжения брака:

      по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, -

      200 процентов

      на основании решения суда -

      150 процентов (с одного

      или обоих супругов)

      на основании решения суда с лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, либо с лицами, осужденными за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, -

     

      10 процентов

      в) за регистрацию перемены фамилии, имени или отчества -

      10 процентов

      г) за выдачу свидетельств в связи с изменением, дополнением,

      исправлением и восстановлением записи актов о рождении, браке,

      расторжении брака, смерти -

      10 процентов

      д) за регистрацию рождения, установление отцовства, усыновления

      (удочерения) -

      10 процентов

      е) за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов

      гражданского состояния -

      10 процентов

      ж) за регистрацию перемены национальности -

      10 процентов

      Статья 7. Ставки государственной пошлины при оформлении

      выезда за границу, приобретении гражданства

      Республики Казахстан, восстановлении граждан-

      ства Республики Казахстан или прекращении

      гражданства Республики Казахстан

      За совершение действий, связанных с приобретением гражданства Республики Казахстан, восстановлением гражданства Республики Казахстан или прекращением гражданства Республики Казахстан, а также въездом в Республику Казахстан или выездом за границу, государственная пошлина взимается в следующих размерах:

      а) за выдачу или продление иностранцам и лицам без гражданства визы на право:

      выезда из Республики Казахстан -

      50 процентов

      въезда в Республику Казахстан и выезда из Республики Казахстан -

      100 процентов

      б) за оформление в паспортах граждан Республики Казахстан разрешений на многократное пересечение границы, а также за выдачу иностранцам и лицам без гражданства визы на право многократного пересечения границы -

      200 процентов

      в) за внесение изменений в документы на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан гражданам Республики Казахстан, а также иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, -

      100 процентов

      г) за выдачу гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства документов о приглашении из-за границы -

      50 процентов за

      каждого приглашае-

      мого

      д) за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении в гражданстве Республики Казахстан, прекращении гражданства Республики Казахстан -

      100 процентов

      е) за выдачу взамен утраченных либо испорченных документов о приглашении в Республику Казахстан - в размерах, указанных соответственно в пунктах "а", "б", "г" настоящей статьи.

     

      Статья 8. Ставки государственной пошлины за совершение

      прочих действий

     

      За совершение прочих действий государственная пошлина взимается в следующих размерах:

      а) за регистрацию места жительства -

      10 процентов

      б) за выдачу разрешений на право охоты -

      10 процентов

      в) за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исключением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных устройств) -

      10 процентов

      г) за внесение изменений в документы, удостоверяющие личность,-

      10 процентов

     

      Глава 3. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

     

      Статья 9. Льготы по уплате государственной пошлины в судах

     

      От уплаты государственной пошлины в судах освобождаются:

      а) истцы - по искам о взыскании сумм оплаты труда и другим требованиям, связанным с трудовой деятельностью;

      б) истцы - по искам, вытекающим из авторского права, а также из права на открытие, изобретение, рационализаторское предложение и промышленные образцы;

      в) истцы - по искам о взыскании алиментов;

      г) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;

      д) истцы - по искам о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением;

      е) физические лица - с кассационных жалоб по делам о расторжении брака;

      ж) юридические и физические лица, кроме лиц, не имеющих отношения к делу, - за выдачу им документов в связи с уголовными делами и делами по алиментам;

      з) истцы - по искам о взыскании в доход государства средств в возмещение ущерба, причиненного государству нарушением природоохранного законодательства Республики Казахстан;

      и) профессиональные технические школы системы общего среднего образования - по искам о взыскании понесенных государством расходов на содержание учащихся, самовольно оставивших учебные заведения или исключенных из них;

      к) физические лица - с кассационных жалоб по уголовным делам, в которых оспаривается правильность взыскания материального ущерба, причиненного преступлением;

      л) юридические и физические лица, обратившиеся в случаях, предусмотренных законодательством, в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц или государства;

      м) истцы - участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, инвалиды I и II групп - по всем делам и документам;

      о) юридические и физические лица - за подачу в суд заявлений об отмене определения суда о прекращении производства по делу или оставлении заявления без рассмотрения; об отсрочке или рассрочке исполнения решения; изменении способа и порядка исполнения решения; об обеспечении исков или замене одного вида обеспечения другим; заявления о пересмотре решений, определений или постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам; заявлений о сложении или уменьшении штрафов, наложенных определениями суда; о повороте исполнения решений суда о восстановлении пропущенных сроков; а также жалоб на действия судебных исполнителей; частных жалоб на определения судов об отказе в сложении или уменьшении штрафов; других частных жалоб на определения суда; жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях;

      п) органы прокуратуры - по всем искам;

      р) государственные учреждения - при предъявлении исков по вопросам, входящим в их компетенцию, за исключением случаев защиты интересов третьих лиц;

      с) общественные организации инвалидов, благотворительные организации, Общество Красного Полумесяца и Красного Креста Республики Казахстан - при подаче исков по вопросам, входящим в их компетенцию;

      ф) страхователи и страховщики - по искам, возникающим из договоров обязательного страхования;

      х) истцы и ответчики - по спорам, связанным с возмещением ущерба, причиненного гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу либо незаконным наложением административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

      ч) Национальный Банк Республики Казахстан и его подразделения - при подаче исков по вопросам,входящим в их компетенцию;

      ч-1) ассоциации по защите прав предпринимателей - при подаче исков в интересах субъектов малого предпринимательства по вопросам обжалования действий должностных лиц органов государственного управления;

      ч-2) Банк Развития Казахстана при подаче исков о взыскании задолженности по кредитам, выданным на возвратной основе за счет средств республиканского и местных бюджетов; об обращении взыскания на имущество; о банкротстве должников в связи с неисполнением ими обязательств по внешним государственным и гарантированным государством займам, а также займам, выданным за счет средств республиканского и местных бюджетов.

      Сноска. Статья 9 - с изменениями, внесенными Законами РК от 10.12.98г. N 308 Z980308_ ; от 29 ноября 1999 г. N 489 Z990489_ ; от 25 апреля 2001 года N 179 Z010179_ .

     

      Статья 10. Льготы по уплате государственной пошлины при

      совершении нотариальных действий

     

      От уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий освобождаются:

      а) физические лица - за удостоверение их завещаний, договоров дарения имущества в пользу государства;

      б) налоговые и финансовые органы - за выдачу им свидетельств (дубликатов свидетельств) о праве государства на наследство, а также за все документы, необходимые для получения этих свидетельств (дубликатов свидетельств);

      в) физические лица - за выдачу им свидетельств о праве на наследство:

      имущества лиц, погибших при защите Республики Казахстан, в связи с выполнением иных государственных или общественных обязанностей либо в связи с выполнением долга гражданина Республики Казахстан по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка;

      жилого дома (квартиры) или пая в жилищно-строительном кооперативе, если наследник проживал с наследодателем не менее трех лет на день смерти наследодателя и продолжает проживать в этом доме (квартире) после его смерти;

      страховых сумм по договорам личного и имущественного страхования, облигаций государственных займов, сумм оплаты труда, авторских прав, сумм авторского гонорара и вознаграждений за открытия, изобретения и промышленные образцы;

      имущества реабилитированных граждан;

      г) участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, инвалиды I и II групп - по всем нотариальным действиям;

      д) Национальный Банк Республики Казахстан и его подразделения - при обращении за совершением нотариальных действий по вопросам, входящим в их компетенцию;

      е) многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" и награжденные подвесками "Алтын алка" и "Кумiс алка", - по всем нотариальным действиям;

      ж) физические лица, страдающие хронической душевной болезнью, над которыми учреждена опека в установленном законодательством порядке, - за получение свидетельств о наследовании ими имущества.

     

      Статья 11. Льготы по уплате государственной пошлины при

      регистрации актов гражданского состояния

     

      1. От уплаты государственной пошлины при регистрации актов гражданского состояния освобождаются:

      а) участники Великой Отечественной войны, инвалиды всех групп, опекуны (попечители), государственные и общественные организации - за регистрацию и выдачу повторных свидетельств о рождении;

      б) физические лица - за выдачу им свидетельств при изменении, дополнении и исправлении записей актов о рождении, смерти, об установлении отцовства, усыновлении (удочерении), в связи с ошибками, допущенными при регистрации актов гражданского состояния;

      в) физические лица - за выдачу им повторных или замену ранее выданных свидетельств о смерти реабилитированных родственников.

      2. Акимы районов, городов (кроме городов районного подчинения), акимы районов в городах имеют право предоставлять дополнительные льготы по государственной пошлине для отдельных плательщиков.

     

      Статья 12. Льготы по уплате государственной пошлины при

      восстановлении гражданства лиц, вынужденно по-

      кинувших территорию Республики Казахстан

     

      От уплаты государственной пошлины при восстановлении гражданства освобождаются лица, вынужденно покинувшие территорию Республики Казахстан в периоды массовых репрессий, насильственной коллективизации, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомки - при изъявлении ими желания восстановить гражданство Республики Казахстан.

      Указанная льгота предоставляется один раз.

     

      Статья 13. Льготы по уплате государственной пошлины

      по делам о выезде из Республики Казахстан

     

      1. От уплаты государственной пошлины по делам о выезде из Республики Казахстан освобождаются:

      а) Герои Советского Союза и Социалистического Труда, лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, "Алтын Кыран", "Халык каhарманы", "Отан", участники и инвалиды Великой Отечественной войны и другие инвалиды, приравненные к ним, инвалиды с детства, инвалиды I и II групп, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

      б) физические лица - за выдачу им дипломатических паспортов;

      в) физические лица, вызываемые в суды других государств в соответствии с договорами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам в качестве стороны, свидетелей и экспертов по гражданским и уголовным делам,- за выдачу им документов на выезд за границу.

      2. При оформлении служебных паспортов, паспортов моряка гражданам, направляемым организациями за границу по служебным целям, государственная пошлина уплачивается этими организациями.

     

      Статья 14. Льготы при совершении прочих действий

     

      1. От уплаты государственной пошлины за регистрацию места жительства освобождаются:

      а) престарелые и инвалиды, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов;

      б) учащиеся школ-интернатов и профессиональных технических школ, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в общежитиях.

      2.Освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на право охоты: охотоведы, егеря и штатные охотники - за выдачу или продление им разрешений на право охоты.

     

      Глава 4. ПОРЯДОК УПЛАТЫ, ВОЗВРАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

     

      Статья 15. Порядок уплаты государственной пошлины

     

      1. Государственная пошлина уплачивается наличными деньгами, а также путем перечислений со счета плательщика в банке (его филиале). Порядок уплаты государственной пошлины устанавливается уполномоченным государственным органом, определяемым Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными Законом РК от 10.12.98г. N 308.

      2. Государственная пошлина уплачивается:

      а) по делам, рассматриваемым судами, - до подачи соответствующего заявления (жалобы) или кассационной жалобы, а также при выдаче судом копий документов;

      б) за выполнение нотариальных действий - при совершении нотариальных действий, а за выдачу копий документов - при их выдаче;

      в) за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния - при подаче соответствующих заявлений, а за выдачу повторных свидетельств и справок - при их выдаче;

      г) за государственную регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, - при регистрации акта;

      д) за регистрацию места жительства граждан - до выдачи соответствующих документов;

      е) за выдачу разрешения на право охоты - до выдачи соответствующих документов;

      ж) по делам, связанным с приобретением гражданства Республики Казахстан или прекращением гражданства Республики Казахстан, а также с выездом из Республики Казахстан и въездом в Республику Казахстан, - до получения соответствующих документов.

      3. Государственная пошлина в Республике Казахстан зачисляется в доход местного бюджета по месту нахождения банка (его филиала), принявшего платеж.

     

      Статья 16. Порядок возврата государственной пошлины

     

      1. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случаях:

      а) внесения пошлины в большем размере, чем это требуется по настоящему Закону;

      б) возвращения заявления (жалобы) или отказа в его принятии, а также отказа нотариусов или уполномоченных на то лиц в совершении нотариальных действий;

      в) прекращения производства по делу или оставления иска без рассмотрения, если дело не подлежит рассмотрению в суде, а также когда истцом не соблюден установленный для данной категории дел порядок предварительного разрешения спора либо когда иск предъявлен недееспособным лицом;

      г) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия или от получения документа до обращения в орган, совершающий данное юридически значимое действие;

      д) в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

      2. Заявление лица, уплатившего государственную пошлину, о ее возврате может быть подано в налоговый орган в течение года со дня уплаты государственной пошлины в бюджет.

      Решение налогового органа принимается не позднее одного месяца с момента подачи заявления гражданами или юридическими лицами. Государственная пошлина, подлежащая возврату, должна быть выдана гражданину или юридическому лицу в течение 10 дней со дня принятия решения о ее возврате.

     

      Статья 17. Ответственность учреждений, взимающих госу-

      дарственную пошлину, банков и организаций,

      осуществляющих отдельные виды банковских опе-

      раций

     

      1. Государственная пошлина, взимаемая в соответствии с настоящим Законом, является долгом перед государством и подлежит уплате в доход бюджета.

      2. Руководители учреждений, взимающих государственную пошлину, банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, несут в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан ответственность за правильность взимания пошлины, а также за своевременность и полноту внесения ее в государственный бюджет.

      3. Контроль за правильностью исчисления и своевременного внесения в бюджет госпошлины осуществляется налоговыми органами.

      Президент

      Республики Казахстан