Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 сәуірдегі N 365-I Заңы.

      Ескерту. Бүкiл мәтін бойынша: "16 жасқа" деген сөздер тиiсiнше "он алты жасқа" деген сөздермен, "І", "II, "III" деген цифрлар тиiсiнше "бiрiншi", "екiншi", "үшiншi" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2004.12.31 № 28 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      МАЗМҰНЫ

      Қазақстан Республикасының осы Заңы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алуға құқығы бар азаматтарды мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы қатынастарды реттейді.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) арнаулы мемлекеттік жәрдемақы (бұдан әрі – жәрдемақы) – жәрдемақыға құқығы бар азаматтарға жәрдемақылардың өзге түрлеріне қарамастан берілетін ақшалай төлем;

      2) медициналық-әлеуметтік сараптама бөлімшесі (бұдан әрі – МӘС бөлімшесі) – уәкілетті мемлекеттік органның медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізетін құрылымдық бөлімшесі;

      3) орталық атқарушы орган – халықты әлеуметтік қорғау саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      4) уәкілетті мемлекеттік орган – халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесі;

      5) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға.

      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 17.03.2015 № 293-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); өзгеріс енгізілді - ҚР 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) ; 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Жәрдемақыны төлеуге арналған қаражат

      Осы Заңға сәйкес жәрдемақы төлеу мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3-бап. Азаматтардың жәрдемақыға құқығы

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының осы Заңда және Қазақстан Республикасының соған сәйкес қабылданған өзге де нормативтік құқықтық актілерінде көзделген тәртіппен жәрдемақы алуға құқығы бар.

      2. Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар жәрдемақы алуға арналған құқықты Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей пайдаланады.

      3. Жәрдемақы мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне кіреді және оларды алуға құқығы бар азаматтарға ай сайын ақша төлеуді білдіреді.

      4. Бір уақытта бірнеше негіздемелер бойынша жәрдемақы алуға құқығы бар адамдарға жәрдемақы олардың қалауы бойынша тек бір негіздеме бойынша ғана төленеді.

3-1-бап. Орталық атқарушы органның құзыреті

      Орталық атқарушы орган:

      1) жәрдемақылар тағайындау, төлеу тәртібін және оларды тағайындау үшін қажетті құжаттар тізбесін айқындайды;

      2) қаржылық және өзге де есептіліктің тізбесін, нысандарын және Мемлекеттік корпорацияның оларды ұсыну мерзімдерін айқындайды;

      3) құзыреті шегінде Мемлекеттік корпорация қызметін тексеруді жүзеге асырады;

      4) жәрдемақылар алуға құқығы бар азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ақпараттық жүйелерді қолдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      5) жәрдемақылар алуға құқығы бар азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ақпараттық жүйелер мен дерекқорларға қол жеткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Ескерту. 1-тарау 3-1-баппен толықтырылды - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

3-2-бап. Мемлекеттік корпорацияның құзыреті

      Мемлекеттік корпорация:

      1) уәкілетті мемлекеттік органға беру үшін құжаттарды қабылдауды және жинақталуын тексеруді жүзеге асырады;

      2) құжаттарды қабылдау, жәрдемақыларды тағайындау, тоқтата тұру, тоқтату, қайта бастау және қайта есептеу істерінің макеттерін қалыптастыру мәселелері бойынша уәкілетті мемлекеттік органмен өзара іс-қимыл жасайды;

      3) алушыларға жәрдемақылардың уақтылы төленуін қамтамасыз етеді;

      4) жәрдемақылар алуға құқығы бар азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ақпараттық жүйелерді толтыруды және жаңартып отыруды жүзеге асырады;

      5) жәрдемақылар төлеуге қажеттілікті есептеу бойынша болжамды деректерді қалыптастырады;

      6) жәрдемақы төлемдеріне ай сайынғы қажеттілікті және оны төлеу графиктерін қалыптастырады және жәрдемақылар төлеуге қаражат қажеттілігі туралы өтінімдерді орталық атқарушы органға жібереді;

      7) жәрдемақылар алуға құқығы бар азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ақпараттық жүйелерден алынған ақпаратты уәкілетті мемлекеттік орган мен орталық атқарушы органға береді.

      Ескерту. 1-тарау 3-2-баппен толықтырылды - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР 25.06.2020 № 347-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-бап. Жәрдемақыға құқығы бар азаматтар

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалған жеңілдіктер тізбесі негізге алына отырып, арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алуға құқығы бар азаматтарға:

      1) Ұлы Отан соғысының ардагерлері;

      1-1) басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері;

      1-2) мәртебесі "Ардагерлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 1) тармақшасында айқындалған, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдар;

      1-3) мәртебесі "Ардагерлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 2) тармақшасында айқындалған, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдар;

      2) Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс болған, хабарсыз кеткен) жауынгерлердiң ата-аналары және екiншi рет некеге тұрмаған жесiрлерi;

      3) Ауғанстандағы немесе соғыс қимылдары жүргiзiлген басқа мемлекеттердегі соғыс қимылдары кезiнде қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе жаралану, контузия алу, мертiгу, ауру салдарынан қайтыс болған әскери қызметшiлердiң, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің отбасылары; бейбiт уақытта әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет атқару кезiнде қаза тапқан (қайтыс болған) әскери қызметшiлердiң, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің отбасылары, қызметтік мiндеттерiн атқару кезiнде қаза тапқан iшкi iстер органдары қызметкерлерiнiң отбасылары; Чернобыль АЭС-тағы апаттың және азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектiлердегi басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың салдарын жою кезiнде қаза тапқандардың отбасылары; сәуле аурулары салдарынан қайтыс болғандардың немесе қайтыс болған мүгедектердiң, сондай-ақ қайтыс болуы Чернобыль АЭС-тағы апаттың және азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектiлердегі басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың және ядролық сынақтардың әсерiне белгiленген тәртiппен байланысты болған азаматтардың отбасылары;

      4) Ұлы Отан соғысының қайтыс болған мүгедегінiң немесе жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестiрiлген адамның екiншi рет некеге тұрмаған зайыбы (жұбайы), сондай-ақ жалпы ауруға шалдығу, жұмыста мертігу және басқа да себептер (құқыққа қайшы келетiндердi қоспағанда) салдарынан мүгедек деп танылған, Ұлы Отан соғысының қайтыс болған қатысушысының, партизанның, астыртын әрекет етушiнің, "Ленинградты қорғағаны үшiн" медалiмен немесе "Қоршаудағы Ленинград тұрғыны" белгiсiмен наградталған азаматтың екінші рет некеге тұрмаған зайыбы (жұбайы);

      4-1) Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, үш дәрежелі Даңқ, үш дәрежелі Еңбек Даңқы ордендерінің иегерлері, "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" құрметті атағына ие болған адамдар;

      4-2) "Халық қаһарманы" атағына ие болған адамдар;

      4-3) "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болған адамдар;

      5) Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталған адамдар, сондай-ақ 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде алты ай жұмыс iстеген (әскери қызмет өткерген) және Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық еңбегi мен мiнсiз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерiмен және медальдарымен марапатталмаған адамдар;

      6) 1988-1989 жылдардағы Чернобыль АЭС-дағы апаттың зардаптарын жоюға қатысушылардың, қоныс аудару күнінде құрсақта болған балаларды қоса алғанда, оқшаулау және көшіру аймағынан қоныс аударылғандардың (өз еркімен кеткендердің) және Қазақстан Республикасына қоныстанғандардың қатарындағы адамдар;

      7) "Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 5-тармағында көзделген жасына байланысты берілетін зейнетақы төлемдеріне мүгедектігі бойынша төленетін айлық жәрдемақы мөлшеріне дейін қосымша төлем алушыларды қоспағанда, жасына байланысты берілетін зейнетақы төлемдері немесе еңбек сiңiрген жылдары үшiн төленетiн зейнетақы төлемдерi тағайындалған бірінші, екінші және үшінші топтардағы мүгедектер, сондай-ақ Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын жағдайда Байқоңыр қаласында тұратын бірінші, екінші және үшінші топтардағы мүгедектер;

      8) Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын жағдайда Байқоңыр қаласында тұратын он алты жасқа дейінгі мүгедек балалар;

      8-1) Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын жағдайда Байқоңыр қаласында тұратын он алтыдан он сегіз жасқа дейiнгi бiрiншi, екiншi, үшiншi топтардағы мүгедек балалар;

      9) алып тасталды - ҚР 28.10.2015 № 369-V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
      10) алып тасталды - ҚР 28.10.2015 № 369-V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      11) саяси қуғын-сүргін құрбандары, мүгедек болып қалған немесе зейнеткер болып табылатын саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен адамдар;

      12) Қазақстан Республикасына сіңірген ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған адамдар жатады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1999.11.16 N 482 (2000.01.01 бастап күшіне енеді), 2000.12.21 N 130, 2004.12.31 N 28 (2005.01.01 бастап күшіне енеді), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2007.07.27 N 320 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.02 N 211-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.02.13 N 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.03.2015 № 293-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2015 № 369-V (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI Заңымен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 06.05.2020 № 323-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-тарау. Жәрдемақы тағайындаудың және төлеудің тәртібі

5-бап. Жәрдемақы тағайындаудың тәртібі

      1. Жәрдемақы тағайындау үшін өтініш жасау, қандай да болмасын мерзіммен шектелместен, жәрдемақы алуға құқық пайда болғаннан кейін кез келген уақытта жүзеге асырыла алады.

      2. Осы Заңның 4-бабында аталған адамдар жәрдемақы тағайындау үшін тізбесін орталық атқарушы орган айқындайтын құжаттарды қоса бере отырып, Мемлекеттік корпорацияға жүгінеді.

      2-1. 1941 жылғы 22 маусым - 1945 жылғы 9 мамыр аралығында жұмыс істегені туралы мәлiметтердi қамтитын еңбек кітапшасы немесе өзге де құжаттар жұмыс стажын растайтын құжат болып табылады.

      Осы Заңның 4-бабының 5) тармақшасында аталған адамдардың 1941 жылғы 22 маусымнан бастап 1945 жылғы 9 мамыр аралығындағы жұмыс істеген фактісін растайтын құжаттары жоқ болса, жұмыс өтілін орталық атқарушы орган белгілеген тәртіппен құрылатын арнайы комиссиялар белгілейді.

      2-2. Жәрдемақыларды тағайындау мерзімі өтінішті барлық қажетті құжаттарымен қоса Мемлекеттік корпорацияда тіркеген күннен бастап сегіз жұмыс күнінен аспайды.

      3. Алынып тасталды - ҚР 2001.01.19 N 145 (2001 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      4. Алынып тасталды - ҚР 2001.01.19 N 145 (2001 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      5. Жәрдемақының мөлшерін қайта қарау жыл сайын республикалық бюджет туралы заңмен бекітілетін айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне, сондай-ақ мүгедектік тобының өзгеруіне байланысты жүргізіледі.

      6. Алынып тасталды - ҚР 2001.01.19 N 145 (2001 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      7. Жәрдемақы тағайындау тәртібін орталық атқарушы орган бекітеді.

      8. "Халық қаһарманы" атағына ие болған адамдарға және "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болған адамдарға жәрдемақы тағайындау туралы өтінішті беру "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес проактивті көрсетілетін қызмет арқылы жәрдемақы тағайындалған кезде талап етілмейді.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2001.01.19 N 145 (01.01.2001 бастап күшіне енеді), 2004.12.31 N 28 (01.01.2005 бастап күшіне енеді); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 17.03.2015 № 293-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.11.2019 № 272-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Жәрдемақы төлеу тәртібі

      1. Жәрдемақы төлеу тәртібін орталық атқарушы орган бекітеді.

      2. Жәрдемақы төлеу ағымдағы ай үшін және оны алу құқығы туындаған күннен бастап жәрдемақы тағайындалған жағдайлар сақталған кезеңге жүргізіледі. Жәрдемақы алушы қайтыс болған жағдайда, жәрдемақы – қайтыс болған айына қоса, ал жәрдемақы алушы Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты тұрғылықты жерге кеткен жағдайда кеткен айына қоса төленедi.

      3. Мүгедектік тобы өзгерген жағдайда жәрдемақы төлеу жаңа мөлшерде жәрдемақы алуға құқық пайда болған кезден бастап, заңдарда мүгедектіктің тиісті тобы үшін белгіленген мөлшерде жүзеге асырылады.

      4. Егер мүгедек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде қайта куәландыру үшін МӘС бөлімшесіне келмесе, онда оған жәрдемақы төлеу оны қайтадан мүгедек деп таныған кезге дейін тоқтатыла тұрады.

      Қайта куәландыру мерзімін дәлелді себеппен өткізіп алған жағдайда, жәрдемақы төлеу, егер МӘС бөлімшесі оны осы кезеңде мүгедек деп таныса, төлем тоқтатыла тұрған күннен бастап қайта куәландыру күніне дейін, бірақ алты айдан аспайтын уақыт үшін жүргізіледі. Бұл ретте, егер қайта куәландыру кезінде мүгедек адам мүгедектіктің басқа (неғұрлым жоғары немесе неғұрлым төмен) тобына ауыстырылса, онда көрсетілген уақыт үшін жәрдемақы бұрынғы топ бойынша төленеді.

      5. Жәрдемақы алуға құқылы екі және одан да көп адам бiрге тұрған жағдайда жәрдемақы олардың әрқайсысына тағайындалады және төленедi.

      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2001.01.19 N N 145 (2001 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2002.03.21 N 308 (2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 17.03.2015 № 293-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Жәрдемақы мөлшері

      Жәрдемақы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалған жеңілдіктер тізбесі негізге алына отырып, арнаулы мемлекеттік жәрдемақыны алуға құқығы бар азаматтарға белгіленеді.

      Жәрдемақы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленетін айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің өзгеруі ескеріле отырып төленеді.

      Жәрдемақы мынадай мөлшерде тағайындалады:

      1) Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне – 16,0 айлық есептік көрсеткіш;

      2) "Ардагерлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында санамаланған, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне – 6,19 айлық есептік көрсеткіш;

      2-1) "Ардагерлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 6), 7) және 8) тармақшаларында санамаланған, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне – 4,8 айлық есептік көрсеткіш;

      3) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген адамдарға – 6,19 айлық есептік көрсеткіш;

      4) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдарға – 7,55 айлық есептік көрсеткіш;

      5) Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс болған, хабар-ошарсыз кеткен) жауынгерлердің екінші рет некеге отырмаған жесірлеріне – 4,48 айлық есептік көрсеткіш;

      6) Ауғанстандағы немесе соғыс қимылдары жүргізілген басқа да мемлекеттердегі соғыс қимылдары кезінде қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе жаралану, контузия алу, мертігу, ауыру салдарынан қайтыс болған әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің отбасыларына; бейбіт уақытта әскери қызметті, арнаулы мемлекеттік органдарда қызметті өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің отбасыларына; қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасыларына; Чернобыль АЭС-тағы апаттың және азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектілердегі басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың салдарын жою кезінде қаза тапқандардың отбасыларына; сәуле ауруы салдарынан қайтыс болғандардың немесе қайтыс болған мүгедектердің, сондай-ақ қайтыс болуы Чернобыль АЭС-тағы апаттың және азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектілердегі басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың және ядролық сынақтардың әсеріне белгіленген тәртіппен байланысты болған азаматтардың отбасыларына – 4,59 айлық есептік көрсеткіш;

      7) Ұлы Отан соғысының қайтыс болған мүгедегінiң немесе жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестiрiлген адамның екiншi рет некеге тұрмаған зайыбы (жұбайы), сондай-ақ жалпы ауруға шалдығу, жұмыста мертігу және басқа да себептер (құқыққа қайшы келетiндердi қоспағанда) салдарынан мүгедек деп танылған, Ұлы Отан соғысының қайтыс болған қатысушысының, партизанның, астыртын әрекет етушiнің, "Ленинградты қорғағаны үшiн" медалiмен немесе "Қоршаудағы Ленинград тұрғыны" белгiсiмен наградталған азаматтың екінші рет некеге тұрмаған зайыбы (жұбайы) – 2,56 айлық есептік көрсеткіш;

      8) Кеңес Одағының Батырларына, үш дәрежелі Даңқ ордендерінің иегерлеріне, "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" құрметті атағына ие болған адамдарға- 138,63 айлық есептік көрсеткіш;

      9) Социалистік Еңбек Ерлеріне, үш дәрежелі Еңбек Даңқы ордендерінің иегерлеріне, "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болған адамдарға – 138,63 айлық есептік көрсеткіш;

      10) алып тасталды – ҚР 06.05.2020 № 323-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      10-1) "Халық қаһарманы" атағына ие болған адамдарға – 138,63 айлық есептік көрсеткіш;

      10-2) алып тасталды – ҚР 06.05.2020 № 323-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      11) Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі және мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен және медальдарымен наградталған адамдарға, сондай-ақ мемлекеттік наградалармен наградталмаған, 1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығындағы кезеңде кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет атқарған) адамдарға – 2,13 айлық есептік көрсеткіш;

      12) 1988 – 1989 жылдары Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың зардаптарын жоюға қатысушылар қатарындағы, қоныс аудару күні құрсақта болған балаларды қоса алғанда, оқшаулау және көшіру аймақтарынан Қазақстан Республикасына қоныс аударылған (өз еркімен кеткен) адамдарға – 4,8 айлық есептік көрсеткіш;

      13) "Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 5-тармағына көзделген жасына байланысты берілетін зейнетақы төлемдеріне мүгедектігі бойынша төленетін айлық жәрдемақы мөлшеріне дейін қосымша төлем алушыларды қоспағанда, жасына байланысты берілетін зейнетақы төлемдері немесе еңбек сiңiрген жылдары үшiн төленетiн зейнетақы төлемдерi тағайындалған бірінші және екінші топтардағы мүгедектерге, сондай-ақ Байқоңыр қаласында тұратын бірінші және екінші топтардағы мүгедектерге, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын жағдайда – 1,49 айлық есептік көрсеткіш;

      14) "Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 5-тармағына көзделген жасына байланысты берілетін зейнетақы төлемдеріне мүгедектігі бойынша төленетін айлық жәрдемақы мөлшеріне дейін қосымша төлем алушыларды қоспағанда, жасына байланысты берілетін зейнетақы төлемдері немесе еңбек сiңiрген жылдары үшiн төленетiн зейнетақы төлемдерi тағайындалған үшінші топтағы мүгедектерге, сондай-ақ Байқоңыр қаласында тұратын үшінші топтағы мүгедектерге, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын жағдайда – 0,64 айлық есептік көрсеткіш;

      15) Байқоңыр қаласында тұратын он алты жасқа дейінгі мүгедек балаларға, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын жағдайда – 0,96 айлық есептік көрсеткіш;

      16) Байқоңыр қаласында тұратын он алтыдан он сегіз жасқа дейінгі мүгедек балаларға, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес мүгедектігі бойынша зейнетақы алатын жағдайда:

      бірінші және екінші топтағыларға – 1,49 айлық есептік көрсеткіш;

      үшінші топтағыларға – 0,64 айлық есептік көрсеткіш;

      17) алып тасталды - ҚР 28.10.2015 № 369-V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
      18) алып тасталды - ҚР 28.10.2015 № 369-V Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

      19) саяси қуғын-сүргіндер құрбандарына, саяси қуғын-сүргіндерден зардап шеккен, мүгедектігі бар немесе зейнеткерлер болып табылатын адамдарға – 1,07 айлық есептік көрсеткіш;

      20) Қазақстан Республикасына ерекше еңбек сіңіргені үшін зейнетақы тағайындалған адамдарға – 1,07 айлық есептік көрсеткіш.

      Ескерту. 7-бап жаңа редакцияда - ҚР 31.03.2014 N 180-V (01.04.2014 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР 28.10.2015 № 369-V (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 26.12.2018 № 203-VI (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 06.05.2020 № 323-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

8-бап. Жәрдемақы тағайындаудан бас тарту, төлеуді тоқтату немесе тоқтата тұру

      1. Жәрдемақы тағайындау үшiн растайтын құжаттарды табыс етпеген немесе деректерi дұрыс емес құжаттарды табыс еткен адамдарға жәрдемақы тағайындалмайды.

      2. Жәрдемақы төлеу оны тағайындау үшін негіздер жойылған немесе алушы қайтыс болған жағдайда тоқтатылады.

      3. Жәрдемақы төлеу жәрдемақы алушының сот тағайындаған бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жазаны өтеу кезеңінде тоқтатыла тұрады. Егер мұндай жәрдемақы алушы осы Заңның 4-бабының 3) тармақшасында көрсетілген азаматтарға жататын болса, жәрдемақы отбасының оған құқығы бар басқа мүшесіне қайта ресімделуі мүмкін.

      4. Арнаулы әлеуметтік қызметтер ақылы негізде ұсынылатын адамдарды қоспағанда, жәрдемақы алушылардың мемлекеттік медициналық-әлеуметтiк мекемелерде (ұйымдарда) тұрған кезеңіне жәрдемақы төлеу тоқтатыла тұрады.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 1999.11.16 N 482 (2000 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2001.01.19 N 145 (2001 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2006.07.04 N 148 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 17.03.2015 № 293-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 06.04.2016 № 483-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8-1-бап. Жәрдемақыға құқықтың сақталуы

      2018 жылғы 1 қаңтарға дейін жәрдемақы тағайындалған, құрамында бірге тұратын төрт және одан көп кәмелетке толмаған баласы, оның ішінде кәмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиырма үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын балалары бар көпбалалы отбасылар осы Заңның 6-бабының 2-тармағына сәйкес жәрдемақы алу құқығын 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін сақтап қалады.

      2020 жылғы 1 қаңтардан бастап осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген отбасыларға "Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бірге тұратын төрт және одан көп кәмелетке толмаған баласы, оның ішінде кәмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиырма үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын балалары бар көпбалалы отбасыларға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы төленеді.

      Ескерту. 3-тарау 8-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.07.2018 № 165-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР 26.12.2019 № 287-VІ (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Осы Заңды күшіне енгізу тәртібі

      Осы Заң 1999 жылғы 1 сәуірден бастап күшіне енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

О специальном государственном пособии в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года N 365.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. По всему тексту слова "16 лет", цифры "I", "II", "III" заменены соответственно словами "шестнадцати лет", "первой", "второй", "третьей" Законом РК от 31.12.2004 № 28 (вводятся в действие с 01.01.2005).

      Настоящий Закон Республики Казахстан регулирует отношения в сфере государственного социального обеспечения граждан, имеющих право на получение специального государственного пособия.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) специальное государственное пособие (далее – пособие) – денежная выплата гражданам, имеющим право на пособие, предоставляемая независимо от иных видов пособий;

      2) подразделение медико-социальной экспертизы (далее – подразделение МСЭ) – структурное подразделение уполномоченного государственного органа, проводящее медико-социальную экспертизу;

      3) центральный исполнительный орган – государственный орган, осуществляющий руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения;

      4) уполномоченный государственный орган – территориальное подразделение государственного органа, осуществляющего реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения;

      5) Государственная корпорация "Правительство для граждан" (далее – Государственная корпорация) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для оказания государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услуг субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг, услуг по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий, услуг субъектов квазигосударственного сектора и выдаче их результатов услугополучателю по принципу "одного окна", а также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме, осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по месту его нахождения.

      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Средства на выплату пособия

      Выплата пособия в соответствии с настоящим Законом осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Статья 3. Право граждан на пособие

      1. Граждане Республики Казахстан имеют право на получение пособия в порядке, предусмотренном настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      2. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на пособие наравне с гражданами Республики Казахстан.

      3. Пособие входит в систему государственного социального обеспечения и представляет собой ежемесячные выплаты денег гражданам, имеющим право на их получение.

      4. Лицам, имеющим одновременно право на получение специального государственного пособия по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному основанию по их выбору.

Статья 3-1. Компетенция центрального исполнительного органа

      Центральный исполнительный орган:

      1) определяет порядок назначения, выплаты и перечень документов, необходимых для назначения пособий;

      2) определяет перечень, формы и сроки представления финансовой и иной отчетности Государственной корпорацией;

      3) осуществляет проверку деятельности Государственной корпорации в пределах компетенции;

      4) разрабатывает и утверждает правила сопровождения информационных систем в сфере социального обеспечения граждан, имеющих право на получение пособий;

      5) разрабатывает и утверждает правила доступа к информационным системам и базам данных в сфере социального обеспечения граждан, имеющих право на получение пособий;

      6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 3-1 в соответствии с Законом РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

Статья 3-2. Компетенция Государственной корпорации

      Государственная корпорация:

      1) осуществляет прием и проверку комплектности документов для передачи их уполномоченному государственному органу;

      2) взаимодействует с уполномоченным государственным органом по вопросам приема документов, формирования макетов дел на назначение, приостановление, прекращение, возобновление и перерасчет пособий;

      3) обеспечивает своевременную выплату пособий получателям;

      4) осуществляет наполнение и актуализацию информационных систем в сфере социального обеспечения граждан, имеющих право на получение пособий;

      5) формирует прогнозные данные по исчислению потребности на выплату пособий;

      6) формирует ежемесячную потребность выплат и графики выплат пособий и направляет в центральный исполнительный орган заявки о потребности средств на выплату пособий;

      7) предоставляет информацию из информационных систем в сфере социального обеспечения граждан, имеющих право на получение пособий, уполномоченному государственному органу и центральному исполнительному органу.

      Сноска. Глава 1 дополнена статьей 3-2 в соответствии с Законом РК от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); с изменением, внесенным Законом РК от 25.06.2020 № 347-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Граждане, имеющие право на пособие

      К гражданам, имеющим право на получение специального государственного пособия, исходя из перечня льгот, определенных законодательными актами Республики Казахстан, относятся:

      1) ветераны Великой Отечественной войны;

      1-1) ветераны боевых действий на территории других государств;

      1-2) лица, приравненные по льготам к участникам Великой Отечественной войны, статус которых определен подпунктом 1) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О ветеранах";

      1-3) лица, приравненные по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, статус которых определен подпунктом 2) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О ветеранах";

      2) родители и не вступившие в повторный брак вдовы воинов погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне;

      3) семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьи военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (умерших) при прохождении воинской службы, службы в специальных государственных органах, в мирное время, семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьи погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьи умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний;

      4) не вступившие в повторный брак супруга (супруг) умершего инвалида Великой Отечественной войны или лица, приравненного по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, а также супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных);

      4-1) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, лица, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";

      4-2) лица, удостоенные звания "Халық қаһарманы";

      4-3) лица, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек Ері";

      5) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

      6) лица из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах, эвакуированных (самостоятельно выехавших) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии;

      7) инвалиды первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности, предусмотренную пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", а также инвалиды первой, второй и третьей групп, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

      8) дети-инвалиды до шестнадцати лет, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

      8-1) дети-инвалиды с шестнадцати до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп, проживающие в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

      9) исключен Законом РК от 28.10.2015 № 369-V (вводится в действие с 01.01.2018);
      10) исключен Законом РК от 28.10.2015 № 369-V (вводится в действие с 01.01.2018);

      11) жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;

      12) лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 16.11.1999 № 482 (вводится в действие с 01.01.2000); от 21.12.2000 № 130 (вводится в действие с 01.01.2000); от 31.12.2004 № 28 (вводятся в действие с 01.01.2005); от 04.07.2006 № 148 (порядок введения в действие см. ст.2); от 27.07.2007 № 320 (порядок введения в действие см. ст.2); от 02.12.2009 № 211-IV (вводятся в действие с 01.01.2010); от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.10.2015 № 369-V (вводится в действие с 01.01.2018); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие с 01.01.2019); от 06.05.2020 № 323-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок назначения и выплаты пособия

Статья 5. Порядок назначения пособия

      1. Обращение за назначением пособия может осуществляться в любое время после возникновения права на пособие без ограничения каким-либо сроком.

      2. Лица, указанные в статье 4 настоящего Закона, обращаются за назначением пособия в Государственную корпорацию с приложением документов, перечень которых определяется центральным исполнительным органом.

      2-1. Документом, подтверждающим стаж работы, являются трудовая книжка или иные документы, содержащие сведения о работе с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

      При отсутствии у лиц, указанных в подпункте 5) статьи 4 настоящего Закона, документов, подтверждающих факт работы с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, стаж работы устанавливается специальными комиссиями, создаваемыми в порядке, установленном центральным исполнительным органом.

      2-2. Срок назначения пособий не превышает восьми рабочих дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами в Государственной корпорации.

      3. (Пункты 3-4 исключены - N 145 от 19.01.2001 г.)

      5. Пересмотр размера пособия производится в связи с изменением месячного расчетного показателя, утверждаемого ежегодно законом о республиканском бюджете, а также с изменением группы инвалидности.

      6. (Пункт 6 исключен - N 145 от 19.01.2001 г.)

      7. Порядок назначения пособия утверждается центральным исполнительным органом.

      8. Представление заявления о назначении пособия лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", и лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Ері", не требуется при назначении пособия через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных услугах".

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 19.01.2001 № 145 (вводятся в действие с 01.01.2001); от 31.12.2004 № 28 (вводятся в действие с 01.01.2005); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.03.2015 № 293-V (порядок введения в действие см. ст. 2); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016); от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Порядок выплаты пособия

      1. Порядок выплаты пособия утверждается центральным исполнительным органом.

      2. Выплата пособия производится за текущий месяц и на период соблюдения условий, по которым пособие назначено со дня возникновения права на его получение. В случае смерти получателя пособия пособие выплачивается по месяц смерти включительно, а в случае выезда получателя пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан – по месяц выезда включительно.

      3. В случае изменения группы инвалидности выплата пособия осуществляется в размере, установленном законодательством для соответствующей группы инвалидности, с момента возникновения права на получение пособия в новом размере.

      4. Если инвалид не явился в подразделение МСЭ на переосвидетельствование в установленный законодательством Республики Казахстан срок, то выплата пособия ему приостанавливается до момента признания его вновь инвалидом.

      При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине выплата пособия производится со дня приостановления выплаты до дня переосвидетельствования, но не более чем за шесть месяцев, если подразделение МСЭ признает его на этот период инвалидом. При этом если при переосвидетельствовании инвалид переведен в другую группу инвалидности (более высокую или более низкую), то пособие за указанное время выплачивается по прежней группе.

      5. При проживании совместно двух и более лиц, имеющих право на получение пособия, пособие назначается и выплачивается каждому из них.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 19.01.2001 № 145 (вводятся в действие с 01.01.2001); от 21.03.2002 № 308 (вводятся в действие с 01.01.2002); от 04.07.2006 № 148 (порядок введения в действие см. ст.2); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 7. Размеры пособия

      Пособие устанавливается гражданам, имеющим право на получение специального государственного пособия, исходя из перечня льгот, определенных законодательными актами Республики Казахстан.

      Пособие выплачивается с учетом изменения размера месячного расчетного показателя, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

      Пособие назначается в следующих размерах:

      1) ветеранам Великой Отечественной войны – 16,0 месячного расчетного показателя;

      2) ветеранам боевых действий на территории других государств, перечисленным в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О ветеранах", – 6,19 месячного расчетного показателя;

      2-1) ветеранам боевых действий на территории других государств, перечисленным в подпунктах 6), 7) и 8) статьи 5 Закона Республики Казахстан "О ветеранах", – 4,8 месячного расчетного показателя;

      3) лицам, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны, – 6,19 месячного расчетного показателя;

      4) лицам, приравненным по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, – 7,55 месячного расчетного показателя;

      5) вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившим в повторный брак, – 4,48 месячного расчетного показателя;

      6) семьям военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьям военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, погибших (умерших) при прохождении воинской службы, службы в специальных государственных органах в мирное время; семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьям умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний, – 4,59 месячного расчетного показателя;

      7) супруге (супругу) умершего инвалида Великой Отечественной войны или лица, приравненного по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, а также супруге (супругу) умершего участника Великой Отечественной войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в повторный брак, – 2,56 месячного расчетного показателя;

      8) Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы трех степеней, лицам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның Ғарышкер-Ұшқышы", – 138,63 месячного расчетного показателя;

      9) Героям Социалистического Труда, кавалерам орденов Трудовой Славы трех степеней, лицам, удостоенным звания "Қазақстанның Еңбек Ері", – 138,63 месячного расчетного показателя;

      10) исключен Законом РК от 06.05.2020 № 323-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      10-1) лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", – 138,63 месячного расчетного показателя;

      10-2) исключен Законом РК от 06.05.2020 № 323-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      11) лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, не награжденным государственными наградами, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, – 2,13 месячного расчетного показателя;

      12) лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1988 – 1989 годах, эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, – 4,8 месячного расчетного показателя;

      13) инвалидам первой и второй групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности, предусмотренную пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", а также инвалидам первой и второй групп, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации – 1,49 месячного расчетного показателя;

      14) инвалидам третьей группы, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности, предусмотренную пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан", а также инвалидам третьей группы, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации – 0,64 месячного расчетного показателя;

      15) детям-инвалидам до шестнадцати лет, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации – 0,96 месячного расчетного показателя;

      16) детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет, проживающим в городе Байконыре, при условии получения пенсии по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации:

      первой и второй групп – 1,49 месячного расчетного показателя;

      третьей группы – 0,64 месячного расчетного показателя;

      17) исключен Законом РК от 28.10.2015 № 369-V (вводится в действие с 01.01.2018);
      18) исключен Законом РК от 28.10.2015 № 369-V (вводится в действие с 01.01.2018);

      19) жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, – 1,07 месячного расчетного показателя;

      20) лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, – 1,07 месячного расчетного показателя.

      Сноска. Статья 7 в редакции Закона РК от 31.03.2014 № 180-V (вводится в действие с 01.04.2014); с изменениями, внесенными законами РК от 28.10.2015 № 369-V (вводится в действие с 01.01.2018); от 26.12.2018 № 203-VI (вводится в действие с 01.01.2019); от 06.05.2020 № 323-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Заключительные и переходные положения

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции Закона РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Отказ в назначении, прекращение или приостановление выплаты пособия

      1. Пособие не назначается лицам, не представившим подтверждающие документы на назначение пособия или представившим документы, содержащие недостоверные данные.

      2. Выплата пособия прекращается в случае утраты оснований для его назначения или смерти получателя.

      3. Выплата пособия приостанавливается на период отбывания получателем пособия уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы. В случае, если такой получатель пособия относится к гражданам, указанным в подпункте 3) статьи 4 настоящего Закона, то пособие может быть переоформлено на другого члена семьи, имеющего на это право.

      4. Выплата пособия приостанавливается на период проживания получателей пособия в государственных медико-социальных учреждениях (организациях), за исключением лиц, которым специальные социальные услуги предоставляются на платной основе.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 16.11.1999 № 482 (вводятся в действие с 01.01.2000); от 19.01.2001 № 145 (вводятся в действие с 01.01.2001); от 04.07.2006 № 148 (порядок введения в действие см. ст.2); от 17.03.2015 № 293-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 06.04.2016 № 483-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8-1. Сохранение права на пособие

      Многодетные семьи, имеющие в своем составе четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста), пособие которым назначено до 1 января 2018 года, сохраняют право на получение пособия в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Закона до 1 января 2020 года.

      С 1 января 2020 года семьям, указанным в части первой настоящей статьи, выплачивается ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста), в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных пособиях семьям, имеющим детей".

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 8-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.2018 № 165-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 26.12.2019 № 287-VІ (вводится в действие с 01.01.2020).

Статья 9. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие с 1 апреля 1999 года.

     
      Президент
Республики Казахстан