1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк егемендiгi туралы декларация жөнiнде

Жаңа

Қазақ ССР Жоғарғы Советінің 1990 жылғы 25 қазандағы Қаулысы

1 1 беттен 1 бет бетте 1010, 20, 50, 100 жазбадан