О некоторых вопросах передачи государственного имущества из республиканской собственности в коммунальную собственность

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 91

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 "Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Передать из республиканской собственности с баланса государственного учреждения "Министерство энергетики Республики Казахстан" в коммунальную собственность акимата Восточно-Казахстанской области техническую документацию "Разработка технико-экономической обоснования строительства Булакской ГЭС на реке Иртыш" балансовой стоимостью 132 000 000 (сто тридцать два миллиона) тенге.

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан (по согласованию) и акиматом города Астаны в установленном законодательством порядке осуществить необходимые организационные мероприятия по приему-передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

Мемлекеттік мүлікті республикалық меншіктен коммуналдық меншікке берудің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 27 ақпандағы № 91 қаулысы

      "Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Теңгерімдік құны 132000000 (бір жүз отыз екі миллион) теңге тұратын "Ертіс өзенінде Бұлақ СЭС-ін салу техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу" техникалық құжаттамасы республикалық меншіктен "Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі" мемлекеттік мекемесінің теңгерімінен Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің коммуналдық меншігіне берілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігімен және Шығыс Қазақстан облысының әкімдігімен бірлесіп, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы қаулының 1-тармағында көрсетілген мүлікті қабылдау-беру жөніндегі қажетті ұйымдастырушылық іс-шараларын жүзеге асырсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Републикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев