"Мектепке дейінгі және орта білім беру саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы " Маңғыстау облысы әкімдігінің 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 301 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Маңғыстау облысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 мамырдағы № 146 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 27 бабы 2 тармағына сәйкес облысы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Мектепке дейінгі және орта білім беру саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы " Маңғыстау облысы әкімдігінің 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 301 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2578 болып тіркелген, 2015 жылғы 23 қаңтарда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылсын деп танылсын.
      2. Маңғыстау облысы әкімінің аппараты (А. К. Рзаханов) бір апта мерзімде осы қаулының көшірмесін Маңғыстау облысының әділет департаментіне жолдасын және оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы қаулы қол қойған күннен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
      Облыс әкімі А. Айдарбаев

      "КЕЛІСІЛДІ"
      "Маңғыстау облысының
      білім басқармасы" мемлекеттік
      мекемесінің басшысы
      З. Ж. Тастемірова
      23 мамыр 2016 жыл

О признании утратившим силу постановления акимата Мангистауской области от 8 декабря 2014 года № 301 "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере дошкольного и среднего образования"

Постановление акимата Мангистауской области от 23 мая 2016 года № 146

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившим силу постановление акимата Мангистауской области от 8 декабря 2014 года № 301 "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере дошкольного и среднего образования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2578, опубликовано 23 января 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет".
      2. Аппарату акима Мангистауской области (Рзаханов А. К.) в недельный срок направить копию настоящего постановления в Департамент юстиции Мангистауской области и обеспечить его официальное опубликование.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
      Аким области А. Айдарбаев

      "СОГЛАСОВАНО"
      руководитель государственного
      учреждения "Управления образования
      Мангистауской области"
      Тастемирова З.Ж.
      23 мая 2016 год