Арқалық қаласы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қостанай облысы Арқалық қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 23 мамырдағы № 157 қаулысы

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес Арқалық қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Арқалық қаласы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қала әкімі Ғ. Бекмұхамедов

  Арқалық қаласы әкімдігінің
2016 жылғы 23 мамырдағы
№ 157 қаулысына қосымша

Арқалық қаласы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылған тізбесі

      1. Арқалық қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 11 ақпандағы № 41 "Арқалық қаласы әкімдігінің ветеринария бөлімі" мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5381 болып тіркелген, 2015 жылғы 13 наурызда "Арқалық хабары" газетінде жарияланған).
      2. Арқалық қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 105 "Арқалық қаласы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5585 болып тіркелген, 2015 жылғы 29 мамырда "Торғай" газетінде жарияланған).
      3. Арқалық қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 125 "Арқалық қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5592 болып тіркелген, 2015 жылғы12 маусымда"Арқалық хабары" газетінде жарияланған).
      4. Арқалық қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 4 маусымдағы № 205 "Арқалық қаласы әкімдігің жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5679 болып тіркелген, 2015 жылғы 17 шілдеде "Арқалық хабары" газетінде жарияланған).
      5. Арқалық қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 449 "Арқалық қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6086 болып тіркелген, 2015 жылғы 31 желтоқсанда "Арқалық хабары" газетінде жарияланған).
      6. Арқалық қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 15 наурыздағы № 85 "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6243 болып тіркелген, 2016 жылғы 12 сәуірде қоғамдық-саяси және жарнама-ақпараттық "Сатып Алу Ақпарат" газетінде жарияланған).
      7. Арқалық қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 27 сәуірдегі № 145 "Арқалық қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 15 наурыздағы № 85 "Арқалық қаласы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы қаулысына өзгерістер енгізу туралы".

О признании утратившими силу некоторых постановлений акимата города Аркалыка

Постановление акимата города Аркалыка Костанайской области от 23 мая 2016 года № 157

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые постановления акимата города Аркалыка согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
      Аким города Г. Бекмухамедов

  Приложение
к постановлению акимата
города Аркалыка
от 23 мая 2016 года № 157

Перечень утративших силу, некоторых постановлений акимата города Аркалыка

      1. Постановление акимата города Аркалыка от 11 февраля 2015 года № 41 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел ветеринарии акимата города Аркалыка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5381, опубликовано 13 марта 2015 года в городской еженедельной газете "Арқалық хабары").
      2. Постановление акимата города Аркалыка от 27 марта 2015 года № 105 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел сельского хозяйства акимата города Аркалыка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5585, опубликовано 29 мая 2015 года в городской еженедельной газете "Торғай").
      3. Постановление акимата города Аркалыка от 13 апреля 2015 года № 125 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Аппарат акима города Аркалыка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5592, опубликовано 12 июня 2015 года в городской еженедельной газете "Арқалық хабары").
      4. Постановление акимата города Аркалыка от 4 июня 2015 года № 205 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел земельных отношений акимата города Аркалыка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5679, опубликовано 17 июля 2015 года в городской еженедельной газете "Арқалық хабары").
      5. Постановление акимата города Аркалыка от 21 декабря 2015 года № 449 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел предпринимательства акимата города Аркалыка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6086, опубликовано 31 декабря 2015 года в городской еженедельной газете "Арқалық хабары").
      6. Постановление акимата города Аркалыка от 15 марта 2016 года № 85 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6243, опубликовано 12 апреля 2016 года в общественно-политической и рекламно-информационной газете "Сатып Алу Ақпарат").
      7. Постановление акимата города Аркалыка от 27 апреля 2016 года № 145 "О внесении изменений в постановление акимата города Аркалыка от 15 марта 2016 года № 85 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка".