"Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 28 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2020 жылғы 19 мамырдағы № 38/ҚЕ бұйрығы

      Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 1 сәуірдегі № 2922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ереже 16-тармағының 3) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 28 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11022 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 мамырда жарияланған, 2015 жылғы 19 маусымдағы № 114 (28592) "Егемен Қазақстан" және 2015 жылғы 20 маусымдағы № 115 (27991) "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған):

      аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті туралы ережеде:

      5-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Жаңаөзен қаласы және Қарақия ауданы бойынша басқармасы. Қызмет көрсету аймағы – Жаңаөзен қаласы және Қарақия ауданы;".

      4) тармақша алынып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті:

      1) бір ай мерзім ішінде осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген енгізілген өзгерістер туралы Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысы бойынша Әділет департаментін хабарландырсын;

      2) екі ай мерзім ішінде осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген іс-шаралардың орындалғаны жөнінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Заң департаментін ақпараттандырсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Кадрлар департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде оның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі электронды түрдегі көшірмесін ресми жариялау үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Комитет Төрағасы
ұлттық қауіпсіздік генерал-лейтенанты
К. Мәсімов

О внесении изменений в приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 28 "Об утверждении Положения о Департаменте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области"

Приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 19 мая 2020 года № 38/ҚЕ

      В соответствии с подпунктом 3) пункта 16 Положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1996 года № 2922, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. В приказе Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 28 "Об утверждении Положения о Департаменте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11022, опубликованный 22 мая 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет", в газетах "Егемен Қазақстан" от 19 июня 2015 года № 114 (28592) и "Казахстанская правда" от 20 июня 2015 года № 115 (27991):

      в Положении о Департаменте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области, утвержденном указанным приказом:

      в пункте 5:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) Управление по городу Жанаозену и Каракиянскому району. Зона обслуживания – город Жанаозен и Каракиянский район;";

      подпункт 4) исключить.

      2. Департаменту Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области:

      1) в месячный срок известить Департамент юстиции Мангистауской области о внесенных изменениях, указанных в пункте 1 настоящего приказа;

      2) в двухмесячный срок информировать Юридический департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан об исполнении мероприятия, предусмотренного в подпункте 1) настоящего пункта.

      3. Департаменту кадров Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) в течение двадцати календарных дней со дня подписания настоящего приказа направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Комитета
генерал-лейтенант
национальной безопасности
К. Масимов