Бәйтерек ауданы мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы №12-20 "2022-2024 жылдарға арналған Бәйтерек ауданы Чиров ауылдық округі бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек аудандық мәслихатының 2022 жылғы 20 шілдедегі № 19-6 шешімі

      Бәйтерек ауданының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Бәйтерек ауданы мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 12-20 "2022-2024 жылдарға арналған Бәйтерек ауданы Чиров ауылдық округі бюджеті туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Чиров ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 256 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 7 144 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 23 112 мың теңге;

      2) шығындар – 32 500 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 224 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 224 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 224 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат хатшысы Н. Хайруллин

  Бәйтерек ауданы мәслихатының
2022 жылғы 20 шілдедегі
№ 19-6 шешіміне қосымша
  Бәйтерек ауданы мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 12-20 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Чиров ауылдық округінің бюджеті

      мың теңге

Санаты

Сомасы


СыныбыКіші сыныбы
Ерекшелігі


Атауы


1) Кірістер

30 256

1

Салықтық түсімдер

7 144


01
Табыс салығы

4202Жеке табыс салығы

420


04
Меншiкке салынатын салықтар

6 7241Мүлiкке салынатын салықтар

183Жер салығы

44Көлiк құралдарына салынатын салық

6 702


05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

04Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

0

2

Салықтық емес түсiмдер

0


01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

05Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4

Трансферттердің түсімдері

23 112


02
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 1123Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 112

Функционалдық топ

Сомасы


Функционалдық кіші топБюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Кіші бағдарлама


Атауы


2) Шығындар

32 500

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 448


1
Мемлекеттiк басқарудың функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 448124Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 448
001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 448

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 052


3
Елді-мекендерді көркейту

7 052124Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 052
008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 052
009


Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0
011


Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

6 000


3) Таза бюджеттік кредиттеу

0


Бюджеттік кредиттер

0

Санаты

Сомасы


СыныбыКіші сыныбы
Ерекшелігі


Атауы

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


01
Бюджеттік кредиттерді өтеу

01Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0

Функционалдық топ

Сомасы


Функционалдық кіші топБюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Кіші бағдарлама


Атауы


4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0


Қаржы активтерін сатып алу

0

Санаты

Сомасы


СыныбыКіші сыныбы
Ерекшелігі


Атауы

6

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0


5) Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 224


6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 224

7

Қарыздар түсімдері

0


01
Мемлекеттік ішкі қарыздар

02Қарыз алу келісім-шарттары

0

Функционалдық топ

Сомасы


Функционалдық кіші топБюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Кіші бағдарлама


Атауы

16

Қарыздарды өтеу

0

Санаты

Сомасы


СыныбыКіші сыныбы
Ерекшелігі


Атауы

8

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 224


01
Бюджет қаражаты қалдықтары

2 2241Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 224


О внесении изменений в решение маслихата района Бәйтерек от 28 декабря 2021 года №12-20 "О бюджете Чировского сельского округа района Бәйтерек на 2022-2024 годы"

Решение маслихата района Бәйтерек Западно-Казахстанской области от 20 июля 2022 года № 19-6

      Маслихат района Бәйтерек РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Бәйтерек от 28 декабря 2021 года №12-20 "О бюджете Чировского сельского округа района Бәйтерек на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Чировского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      1) доходы – 30 256 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 144 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 23 112 тысяч тенге;

      2) затраты – 32 500 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 244 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 244 тысячи тенге:

      поступления займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 244 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата Н. Хайруллин

  Приложение
к решению маслихата
района Бәйтерек
от 20 июля 2022 года № 19-6
  Приложение 1
к решению маслихата
района Бәйтерек
от 28 декабря 2021 года № 12-20

Бюджет Чировского сельского округа на 2022 год

      тысяч тенге

Категория

Сумма


КлассПодкласс
Специфика


Наименование


1) Доходы

30 256

1

Налоговые поступления

7 144


01
Подоходный налог

4202Индивидуальный подоходный налог

420


04
Hалоги на собственность

6 7241Hалоги на имущество

183Земельный налог

44Hалог на транспортные средства

6 702


05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

04Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0

2

Неналоговые поступления

0


01
Доходы от государственной собственности

05Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

3

Поступления от продажи основного капитала

0

4

Поступления трансфертов

23 112


02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 1123Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 112

Функциональная группа

Сумма


Функциональная подгруппаАдминистратор бюджетных программ
Программа

Подпрограмма


Наименование


2) Затраты

32 500

01

Государственные услуги общего характера

25 448


1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 448124Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 448
001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 448

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

7 052


3
Благоустройство населенных пунктов

7 052124Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 052
008


Освещение улиц в населенных пунктах

1 052
009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

0
011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 000


3) Чистое бюджетное кредитование

0


Бюджетные кредиты

0

Категория

Сумма


КлассПодкласс
Специфика


Наименование

5

Погашение бюджетных кредитов

0


01
Погашение бюджетных кредитов

01Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0

Функциональная группа

Сумма


Функциональная подгруппаАдминистратор бюджетных программ
Программа

Подпрограмма


Наименование


4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0


Приобретение финансовых активов

0

Категория

Сумма


КлассПодкласс
Специфика


Наименование

6

Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01
Поступления от продажи финансовых активов государства

01Поступление от продажи финансовых активов внутри страны

0


5) Дефицит (профицит) бюджета

- 2 244


6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 244

7

Поступление займов

0


01
Внутренние государственные займы

02Договоры займа

0

Функциональная группа

Сумма


Функциональная подгруппаАдминистратор бюджетных программПрограмма
Подпрограмма


Наименование

16

Погашение займов

0

Категория

Сумма


КлассПодкласс
Специфика


Наименование

8

Используемые остатки бюджетных средств

2 244


01
Остатки бюджетных средств

2 2441Свободные остатки бюджетных средств

2 244