100 нақты қадам

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 20 мамырдағы бағдарламасы.

Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру
жөніндегі 100 нақты қадам
І. КӘСІБИ МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ҚҰРУ

      1-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАБЫЛДАУ РЕСІМДЕРІН ЖАҢҒЫРТУ. Мемлекеттік қызметке қабылдау ТӨМЕНГІ ЛАУАЗЫМДАРДАН басталуы тиіс.

      2-қадам. Төменгі лауазымдарға кандидаттарды реттеу және одан әрі лауазымдық өсу ІСКЕРЛІК ҚАСИЕТТЕР негізінде жүзеге асырылуы тиіс.

      3-қадам. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІНІҢ РӨЛІН АРТТЫРУ есебінен мемлекеттік қызметке алғаш рет қабылданушыларды ІРІКТЕУ РЕСІМІН ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ. Үш сатылы іріктеу жүйесін енгізу.

      4-қадам. 3+3 ФОРМУЛАСЫ БОЙЫНША мемлекеттік қызметке бірінші рет қабылданушылар үшін МІНДЕТТІ ТҮРДЕ СЫНАҚ МЕРЗІМІ (тиісінше үш айдан кейін және алты айдан кейін сәйкестілікті межелік бақылау).

      5-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне байланысты ӨСІРУ.

      6-қадам. ЕҢБЕКАҚЫНЫ НӘТИЖЕ БОЙЫНША ТӨЛЕУГЕ КӨШУ. Мемлекеттік қызметкерлер үшін – жеке жылдық жоспарларды орындау; мемлекеттік органдар үшін – стратегиялық жоспарларды орындау; министрлер және әкімдер үшін – мемлекеттік қызмет сапасының арнаулы индикаторлары, өмір сапасы, инвестиция тарту; Үкімет мүшелері үшін – интегралдық макроэкономикалық индикаторлар.

      7-қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің ЛАУАЗЫМДЫҚ ЕҢБЕКАҚЫЛАРЫНА ӨҢІРЛІК ҮЙЛЕСТІРУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН қосу

      8-қадам. Ауыстырылатын мемлекеттік қызметкерлерге лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде оларға ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ҚҰҚЫҒЫНСЫЗ ҚЫЗМЕТТІК ПӘТЕРЛЕРДІ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БЕРУ.

      9-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ТҰРАҚТЫ ТҮРДЕ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ЗАҢДЫ ТҮРДЕ БЕКІТУ – үш жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін арттыру.

      10-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ МАНСАПТЫҚ ЖОҒАРЫЛАТУ ҮШІН КОНКУРСТЫҚ НЕГІЗГЕ КӨШУ. "Б" корпусының жоғары лауазымдарына жылжыту төменгі лауазымдағы мемлекеттік қызметкерлер қатарынан тек қана конкурстық негізде жылжыту есебінен меритократия қағидатын нығайту.

      11-қадам. ШЕТЕЛДІК МЕНЕДЖЕРЛЕРДІ, ЖЕКЕМЕНШІК СЕКТОРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН МАМАНДАРЫН, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтарын мемлекеттік қызметке жіберу. Оларды тағайындау ерекше талаптар және лауазымдардың жеке кестесі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл қадам мемлекеттік қызметті ашық және бәсекеге қабілетті жүйе етеді.

      12-қадам. ЖАҢА ЭТИКАЛЫҚ ЕРЕЖЕЛЕРДІ ЕНГІЗУ. Мемлекеттік қызметтің жаңа Этикалық кодексін жасау. Этика мәселелері жөніндегі уәкілетті өкіл лауазымын енгізу.

      13-қадам. ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІ КҮШЕЙТУ, сонымен бірге, жаңа заңнамалар әзірлей отырып, Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру.

      14-қадам. Барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде құқық қорғау органдарының барлық қызметкерлеріне қатысты МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ЖАҢА ЗАҢ қабылдау.

      15-қадам. Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін ІС БАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ КЕШЕНДІ АТТЕСТАТТАУДАН өткізу, кәсіби талаптарды күшейту және еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу.

II. ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

      16-қадам. АЗАМАТТАРДЫҢ СОТ ТӨРЕЛІГІНЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН ЖЕҢІЛДЕТУ ҮШІН СОТ ЖҮЙЕСІ ИНСТАНЦИЯЛАРЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ. БЕС САТЫЛЫ СОТ ЖҮЙЕСІНЕН (бірінші, апелляциялық, кассациялық, қадағалау және қайта қадағалау жасау) ҮШ САТЫЛЫ (бірінші, апелляциялық, кассациялық) сот төрелігі жүйесіне көшу.

      17-қадам. Судья лауазымына КАНДИДАТТАРДЫ ІРІКТЕУ ТЕТІКТЕРІН КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫН ҚАТАЙТУ. Міндетті түрдегі талап – сот істерін жүргізуге қатысудың 5 жылдық өтілі. Кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексеру үшін ахуалдық тестілер жүйесін енгізу. Судьялыққа үміткерлер СОТТАРДА стипендия төленетін БІР ЖЫЛДЫҚ ТАҒЫЛЫМДАМАДАН өтеді. Бір жылдық тағылымдамадан кейін судья БІР ЖЫЛДЫҚ СЫНАҚ МЕРЗІМІНЕН өтеді.

      18-қадам. Оқуды және сот тәжірибесі арасындағы өзара байланысты күшейту үшін СОТ ТӨРЕЛІГІ ИНСТИТУТЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНАН бөлінуі керек. Аталмыш институт Жоғарғы Соттың жанында жұмыс істеп, қызмет бабындағы судьялардың біліктілігін тұрақты түрде арттыруды қамтамасыз ететін болады.

      19-қадам. СУДЬЯЛАРДЫҢ ЕСЕП БЕРУ ТӘРТІБІН КҮШЕЙТУ. СУДЬЯЛАРДЫҢ ЖАҢА ЭТИКАЛЫҚ КОДЕКСІН жасау, соның негізінде азаматтар судьялардың әрекеттері бойынша еліміздің Жоғарғы Сотының жанынан құрылған арнайы СОТ АЛҚАСЫНА шағымдана алатын болуы керек.

      20-қадам. БАРЛЫҚ СОТ ПРОЦЕСТЕРІНЕ БЕЙНЕ ЖӘНЕ ТАСПАҒА ЖАЗУ ШАРАЛАРЫН міндетті түрде енгізу. Судьяның бейне жазуды тоқтатуға немесе аудио жазу материалдарын редакциялауға мүмкіндігі болмауы тиіс.

      21-қадам. Алқа билер соты қолданылатын салаларды кеңейту. Заңды түрде АЛҚА БИЛЕР СОТЫ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ҚАТЫСТЫРЫЛАТЫН қылмыстық істердің категорияларын анықтау қажет.

      22-қадам. АДАМНЫҢ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫН ШЕКТЕЙТІН БАРЛЫҚ ТЕРГЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІЛІКТІ тергеу судьясына біртіндеп беруді ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ АРҚЫЛЫ СОТТА АЙЫПТАЛУШЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАУШЫ АРАСЫНДАҒЫ ТЕҢГЕРІМДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.

      23-қадам. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ДАУЛАР БОЙЫНША жеке СОТ ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ құру. Жоғарғы Сотта ірі инвесторлар қатысатын дауларды қарау үшін ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АЛҚАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ.

      24-қадам. Дубай тәжірибесі бойынша Астана қаласында AIFC ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРБИТРАЖДЫҚ ОРТАЛЫҒЫН ҚҰРУ.

      25-қадам. Шетелдік және халықаралық соттардың ҮЗДІК СТАНДАРТТАРЫ БОЙЫНША СОТ ІСТЕРІН ЖҮРГІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ЖОҒАРҒЫ СОТ ЖАНЫНАН БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК СУДЬЯЛАР МЕН ЗАҢГЕРЛЕР қатысатын халықаралық кеңес құру. Кеңес қазақстандық сот жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша Жоғарғы Сотқа кеңес беріп отырады.

      26-қадам. Сот ресімдерін оңайлату және сот процестерін жеделдету үшін азаматтық-құқықтық даулар жөніндегі соттарға ПРОКУРОРДЫҢ ҚАТЫСУЫН қысқарту. Азаматтық іс жүргізу кодексіне тиісті өзгертулер енгізу.

      27-қадам. Жекеменшік сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту. СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТІН БІРТІНДЕП ҚЫСҚАРТУ.

      28-қадам. Полиция қызметкерлерін ІСКЕРЛІК ҚАБІЛЕТТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ІРІКТЕУ ЖҮЙЕСІН ЖАҚСАРТУ Кәсіби дағдыларын және жеке тұлғалық қасиеттерін тексеру үшін іс басындағы полиция қызметкерлерін және қызметкерлікке кандидаттарды тестілеудің арнайы жүйесін енгізу.

      29-қадам. ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ. Әрбір құқық қорғау қызметінің ведомстволық ерекшеліктеріне сәйкес бірыңғай қызмет ету ережесін енгізу.

      30-қадам. Жергілікті атқарушы органдарға және жергілікті қоғамдастыққа есеп беретін ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТІН құру. Жергілікті полиция қызметінің өкілеттілігі: қоғамдық тәртіпті қорғау мәселелері, тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, жол-бақылау қызметі, ұсақ құқық бұзушылыққа атымен төзбеушілік. Жол-бақылау полициясының қызметкерлері полиция қызметкерлерінің жұмыс ауысымы кезінде атқарған ісінің барлығын жазып отыратын бейнетіркегіштермен қамтамасыз етіледі.

      31-қадам. Этикалық нормаларды бұзуға жол беретін полицейлердің іс-әрекеттеріне ШАҒЫМДАНҒАН АЗАМАТТАРДЫҢ АРЫЗЫН ҚАРАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ АРҚЫЛЫ полицияның ашықтығын қамтамасыз ету. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІМЕН ӨКІЛЕТТІЛІГІ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ БЕКІТІЛЕТІН БОЛАДЫ.

      32-қадам. "Қылмыстық құқық бұзу картасы" ұлттық ақпараттық жүйесі негізінде "ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУ КАРТАСЫ" интернет-порталын құру. Бұл картада елімізде 1 аптадан әрі кетпейтін мерзімде жасалған барлық қылмыстық құқық бұзушылық тіркелетін болады. Бұл ҚОҒАМҒА ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҚЫЛАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.

      33-қадам. Бас бостандығынан айыру орнынан босаған және сынақтан өту қызметіне тіркелген азаматтарды әлеуметтік оңалтудың тиімді жүйесін қалыпқа келтіру. Осындай азаматтар үшін АРНАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТТАРЫН ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ОҢАЛТУДЫҢ КЕШЕНДІ СТРАТЕГИЯСЫН жасау.

      34-қадам. МЕМЛЕКЕТ-ЖЕКЕМЕНШІК СЕРІКТЕСТІГІН ДАМЫТУ ШЕҢБЕРІНДЕ пенитенциярлық инфрақұрылымды жаңғырту. Пенитенциярлық мекемелерді салуға, ұстауға және басқаруға жекеменшік секторды тарту жөнінде ұсыныстарды екшеу және халықаралық тәжірибені зерттеу.

ІІІ. ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМ

      35-қадам. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРІН тиімді пайдалану мақсатымен оларды нарықтық айналымға енгізу. ЖЕР КОДЕКСІНЕ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЗАҢ АКТІЛЕРІНЕ өзгерістер енгізу.

      36-қадам. ЖЕР ТЕЛІМДЕРІН МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ТҮРІН ӨЗГЕРТУГЕ РҰҚСАТ АЛУ ресімдерін жеңілдету. Ауылшаруашылық жерлерін пайдалануға тұрақты түрде мониторинг жүргізу. Барлық пайдаланылмай жатқан жерді алдағы уақытта ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ҮШІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРҒА БЕРУ.

      37-қадам. Салық және кеден саясатын және ресімдерін оңтайландыру. ТН СЭҚ 6 белгісіндегі біркелкі тауарлар тобы шеңберінде "0-5-12" моделі бойынша Бірыңғай кеден тарифі кедендік мөлшерлемесін қысқарту.

      38-қадам. Экспорттық және импорттық кеден рәсімдерінен өту кезінде "БІР ТЕРЕЗЕ" қағидатын енгізу. Электронды жария ету жүйесін дамыту (тауарларды кедендік тазалауға автоматтандырылған жүйені енгізу). Экспорт және импорт үшін құжаттар санын және оларды өңдеу уақытын қысқарту.

      39-қадам. КЕДЕН ЖӘНЕ САЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ. Тауар салық салу мақсатында Қазақстан аумағына кірген кезеңнен бастап оны сатқанға дейін бақылауға алынады.

      40-қадам. "ПОСТФАКТУМ" КЕДЕНДІК ТАЗАЛАУ РЕЖІМІН ЕНГІЗУ. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушы жекелеген санаттарға тауарларын жария еткенше тауарларын шығаруға мүмкіндік беру.

      41-қадам. МҮЛІКТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫНЫ ЗАҢДАСТЫРУ РЕСІМДЕРІН ОҢАЙЛАТУ. Қолданыстағы заңға өзгертулер және толықтырулар енгізу.

      42-қадам. 2017 жылдың 1 қаңтарынан мемлекеттік қызметкерлер үшін, одан әрі барлық азаматтар үшін КІРІСТІ ЖӘНЕ ШЫҒЫСТЫ ЖАЛПЫ ЖАРИЯЛАУДЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ЕНГІЗУ.

      43-қадам. САЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯЛАРЫН ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУДІҢ ОРТАЛЫҚ ЖЕЛІСІН ҚҰРУ. Орталық салық төлеушілердің электронды құжаттарының бірыңғай мұрағатына кіру мүмкіндігіне ие болады. ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ жүйесін енгізу. Декларанттар салықты бақылау бойынша шешім қабылдау үшін тәуекел санаттарына бөлінетін болады. Жариялауды бірінші рет тапсырған жеке тұлғалар үш жыл мерзімде қайта тексерістен өтпейтін болады.

      44-қадам. ЖАНАМА САЛЫҚ САЛУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ. Қосымша құн салығының орнына сатудан салық алуды енгізу мәселесін жан-жақты зерттеу.

      45-қадам. Кіріске және шығысқа салық есебін міндетті түрде енгізу арқылы ҚОЛДАНЫСТАҒЫ САЛЫҚ РЕЖІМІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ.

      46-қадам. Рұқсат алуды оңтайландыру. ҚҰРЫЛЫСҚА РҰҚСАТ АЛУДЫҢ ҮШ САТЫЛЫ ("30-20-10") қағидаты енгізіледі. Бірінші саты – архитектуралық жобалау тапсырмасын беру өтініш берілген күннен кейін 30 күн ішінде жүзеге асырылады. Екінші – эскиз жобаны (дизайн-жобаны) мақұлдау – 20 күнге дейін, үшінші – рұқсаттың өзі – 10 күн ішінде.

      47-қадам. Жобалау-сметалық және жобалау құжаттарын сараптамадан өткізуге байланысты МЕМЛЕКЕТТІК МОНОПОЛИЯДАН БІРТІНДЕП БАС ТАРТУ. Жобаларды сараптауды бәсекелесті ортаға тапсыру.

      48-қадам. ҚҰРЫЛЫСТЫҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫН АНЫҚТАУДЫҢ РЕСУРСТЫҚ ӘДІСІН ЕНГІЗУ. Құрылыста баға қалыптастырудың жаңа әдісін енгізу материалдардың, бұйымдардың, жабдықтардың және еңбекақының қолданыстағы бағаға сәйкес нақты нарықтық бағасына байланысты құрылыстың сметалық құнын анықтауға мүмкіндік береді, сонымен бірге жаңа материалдармен, жабдықтармен және технологиямен сметалық-нормативтік базаны жедел жаңартуды қамтамасыз етеді.

      49-қадам. Кеңестік кезеңнен бері қолданылып келе жатқан ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ЕСКІРГЕН НОРМАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ОРНЫНА ЕУРОКОДТАР ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ. Жаңа нормативтерді қабылдау инновациялық технологиялар мен материалдарды қолдануға, құрылыс қызметі нарығындағы қазақстандық мамандардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, сонымен бірге құрылыс саласындағы шетелдік қызмет нарығына қазақстандық компаниялардың шығуына мүмкіндік береді.

      50-қадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫН ҚАЙТАДАН ҚҰРУ, "БІРЫҢҒАЙ САТЫП АЛУШЫ" МОДЕЛІН ЕНГІЗУ. Бұл өңірлер арасындағы электр энергиясының әртүрлі тарифтерін реттеуге мүмкіндік береді.

      51-қадам. ӨҢІРЛІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫ (ӨЭК) ІРІЛЕНДІРУ. Бұл энергиямен қамтамасыз етудің сенімділігін арттырады, өңірлерге электр энергиясын таратудың шығынын төмендетеді, тұтынушылар үшін электр энергиясының ақысын азайтады.

      52-қадам. ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ СЕКТОРЫНДА САЛАҒА ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДЫ ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ЖАҢА ТАРИФ САЯСАТЫН ЕНГІЗУ. Тариф құрылымын өзгерту. Тарифтерде 2 құрауыш ерекшеленеді: күрделі шығындарды қаржыландыру және электр энергиясы өндірісінің ауыспалы шығындарын жабу үшін пайдаланылатын электр энергиясы үшін төленетін ақы белгіленетін болады. Бұл "шығынды өтеу" әдісі бойынша тарифтерді бекітетін қазіргі ахуалды өзгертуге мүмкіндік береді.

      53-қадам. ЭЫДҰ СТАНДАРТТАРЫНА СӘЙКЕСТЕНДІРУ МАҚСАТТАРЫНДА МОНОПОЛИЯМЕН ҚЫЗМЕТ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАРЫН ӨЗГЕРТУ. Қызметті жаңғырту еркін бәсекелесті дамытуға бағытталуға тиіс.

      54-қадам. КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ ҮШІН БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫН НЫҒАЙТУ. Жаңа институттың құрамына бизнестің және Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері кіреді.

      55-қадам. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘЛЕМДІК НАРЫҚҚА ШЫҒУЫ ЖӘНЕ ЭКСПОРТ ТАУАРЛАРЫ ҮШІН ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНЕ ЕҢ КЕМІНДЕ 10 ТРАНСҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯНЫ ТАРТУ. Халықаралық экономикалық нысандардың жаңа мүмкіндіктері туралы халықаралық бизнесті ақпараттандыру.

      56-қадам. Экономиканың басым секторларында "зәкірлік инвесторлармен" – халықаралық стратегиялық серіктестермен ("Эйр Астана", "Теңіз-Шевройл", ҚТЖ локомотивтерін шығару жөніндегі зауыт үлгісі бойынша) БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАР құру. Шетелдерден жоғары білікті мамандар тарту үшін АҚШ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ ҮЛГІСІ БОЙЫНША ҚОЛАЙЛЫ КӨШІ-ҚОН РЕЖІМІН қалыптастыру.

      57-қадам. ТУРИСТІК КЛАСТЕРЛЕР ҚҰРУДА ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕСІ БАР стратегиялық (зәкірлік) инвесторлар тарту.

      58-қадам. ЖОЛ-КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕ БІРЫҢҒАЙ ОПЕРАТОР қалыптастыру үшін стратегиялық (зәкірлік) инвесторлар тарту.

      59-қадам. МОЙЫНДАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭНЕРГОСЕРВИСТІК ШАРТТАР АРҚЫЛЫ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ САЛАСЫНА СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Олардың негізгі міндеті: жеке шығындарын өтей отырып, энергия үнемдеу саласында кешенді қызмет көрсету үшін жекеменшік энергия сервистік компанияларды дамытуды ынталандыру және іс жүзінде энергетикалық шығындарды үнемдеуден қаржылай пайда табу.

      60-қадам. СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІН ДАМЫТУ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ТАРТУ. Негізгі міндет: үш жыл мерзімде ТМД елдері нарығына шығарылатын өнімдерінің жартысына дейінгі экспортын қамтамасыз ету. Жұмыс селода кооперативтік өндірісті дамыту арқылы жаңазеландиялық Fronterra және даниялық Arla үлгісімен ұйымдастырылды.

      61-қадам. ЕТ ӨНДІРІСІ МЕН ӨҢДЕУДІ ДАМЫТУ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОРЛАРДЫ ТАРТУ. Негізгі міндет шикізат базасын дамыту және өңделген өнімдерді экспорттау.

      62-қадам. Экономиканың шикізаттық емес салаларындағы орта бизнестің нақты көшбасшы компанияларын қолдауға бағытталған "ҰЛТТЫҚ ЧЕМПИОНДАР" БЕЛСЕНДІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ. Бизнес-көшбасшыларды айқындау ноу-хау трансфері үшін біліктілік орталықтарын құру мүмкіндігін береді.

      63-қадам. ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ЭКОНОМИКАНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ЕКІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРДІ ДАМЫТУ. НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТТЕ "АСТАНА БИЗНЕС КАМПУСТА" ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҚТАРЫ МЕН ЗЕРТХАНАЛАР ОРНАЛАСТЫРЫЛАДЫ. Олар бірлескен ғылыми-зерттеу жобаларын және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге, сондай-ақ, оларды коммерцияландыруға қызмет етеді. Нақты өндірістік жобаларды жүзеге асыру үшін инновациялық технологиялар паркі жергілікті және шетелдік жоғары технологиялы компанияларды тартатын болады.

      64-қадам. ӨНДІРІСКЕ ИННОВАЦИЯЛАР ЕНГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТЕТІКТЕРІ бар "Ғылыми және (немесе) ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы" Заң әзірленеді. Ғылыми гранттар мен бағдарламалар құрылымдары индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының қажеттілігіне орай қайта бағытталады.

      65-қадам. ҚАЗАҚСТАНДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨЛІК-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ АҒЫМДАРҒА ИНТЕГРАЦИЯЛАУ. "ЕУРАЗИЯЛЫҚ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛДЫҚ ДӘЛІЗ" МУЛЬТИМОДЕЛДІК КӨЛІК ДӘЛІЗІН ҚҰРУ жөніндегі жобаны іске қосу. Ол Азиядан Еуропаға жүктер транзитін кедергісіз жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Көлік дәлізі: бірінші бағыт – Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына және одан әрі Еуропаға өтеді. Екінші бағыт – Қазақстан аумағы арқылы Қорғастан Ақтау портына дейін, одан әрі Каспий теңізі мен Әзербайжан, содан соң Грузия арқылы. Жобаға болашақта 2014 жылдың аяғында құрылған Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкін тарту.

      66-қадам. Халықаралық авиациялық хаб құру. Стратегиялық инвесторды тарту арқылы Алматы іргесінен ӘЛЕМДІК СТАНДАРТҚА СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАҢА ӘУЕЖАЙ салынатын болады.

      67-қадам. "ЭЙР АСТАНА" ӘУЕ ТАСЫМАЛДАУШЫ ЖӘНЕ "ҚТЖ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯЛАРЫН ІРІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОПЕРАТОР РЕТІНДЕ ДАМЫТУ. "Эйр Астана" халықаралық бағыттарға ыңғайластырылады және әлемнің негізгі қаржы орталықтарына (Нью-Йорк, Токио, Сингапур) жаңа бағыттар ашады. "Эйр Астананың" дамуы "ҚТЖ"-ның баламалы маршруттарды дамыту жөніндегі жоспарымен үйлестіріледі, бұл жүктерді жеткізу құнын екі еседен астам төмендетуге мүмкіндік береді.

      68-қадам. Қазақстан арқылы әуе транзитінің тартымдылығын арттыру үшін ӘУЕ ТАСЫМАЛЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ТИІМДІЛІГІН жақсарту. Азаматтық авиация комитетінің қызметі британ азаматтық авиациясы мемлекеттік агенттігінің және ЕО авиация қауіпсіздігі агенттігінің үлгілеріне бағдарланатын болады.

      69-қадам. Астананы зерттеушілерді, студенттерді, кәсіпкерлерді, барлық өңірлерден туристерді тартатын ЕУРАЗИЯНЫҢ ІСКЕРЛІК, МӘДЕНИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫНА АЙНАЛДЫРУ. Мұнымен бірге қалада әуежайдың жаңа терминалын қоса алғанда, қазіргі замандық халықаралық көліктік-логистикалық жүйе құрылады.

      70-қадам. ASTANA EXPO – 2017 инфрақұрылымдары арқауында АРНАУЛЫ МӘРТЕБЕ БЕРЕ ОТЫРЫП, АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫН (АІFС) ҚҰРУ. Қаржы орталығының ерекше заңды мәртебесін Конституцияда бекіту. Орталықтың ТМД, сондай-ақ, Батыс және Орталық Азияның барлық өңірлерінің елдері үшін ҚАРЖЫ ХАБЫ ретінде қалыптастыру. ӨЗІНДІК ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ БАР ТӘУЕЛСІЗ СОТ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ, ол ағылшындық құқық қағидаттарымен қызмет істейтін болады. Судьялар корпусы шетелдік мамандардан құрылады. БОЛАШАҚТА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАРЖЫ ХАБЫ ӘЛЕМНІҢ 20 АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА ЕНУІ ТИІС.

      71-қадам. Қаржы орталығының даму стратегиясын КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ИСЛАМДЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ мамандығына сәйкес әзірлеу. Элиталық қаржы қызметінің жаңа түрлерін, соның ішінде private banking активтерді басқару саласындағы қызметтерді дамыту. Орталыққа либералды салық режімін енгізу. Офшорлық қаржылық орталық құрылуы мүмкін. Дубайдың үлгісі бойынша инвестициялық резиденттік қағидатын енгізу.

      72-қадам. Қаржы орталығы аумағында ресми тіл ретінде ағылшын тілін енгізу. Орталықтың дербес заңдылықтары АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ЖАСАЛЫНУЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ тиіс.

      73-қадам. Қаржы орталығының халықаралық көліктік қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қаржы орталығының ЖЕТЕКШІ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҚТАРЫМЕН ЖҮЙЕЛІ ЖӘНЕ ЖАЙЛЫ ӘУЕ ҚАТЫНАСЫ жүйесін құру.

      74-қадам. ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ҚОРЫ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП БЕРУДІҢ CRIRSCO ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ арқылы жер қойнауларын пайдалану саласының мөлдірлігі мен болжамдылығын арттыру.

      75-қадам. Пайдалы қазбалардың барлық түрлері үшін үздік әлемдік тәжірибені пайдалана отырып, КЕЛІСІМДЕР ЖАСАСУДЫҢ ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛҒАН ӘДІСІН енгізу.

      76-қадам. ЭЫДҰ елдері стандарттарының негізінде адам капиталының сапасын көтеру, 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ кезең-кезеңімен ЕНГІЗУ, функциялық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту. Жоғары сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты мектептерді ынталандыру жүйесін құру.

      77-қадам. Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату.

      78-қадам. Назарбаев Университеті тәжірибесін ескере отырып, ЖОО-ЛАРДЫҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ДЕРБЕСТІГІН кезең-кезеңімен кеңейту. Коммерциялық емес ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес трансформациялау.

      79-қадам. Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. Басты мақсаты – ДАЯРЛАНАТЫН КАДРЛАРДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ СЕКТОРЫНЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ ӘЛЕУЕТІН КӨТЕРУ.

      80-қадам. МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ ЕНГІЗУ. Мемлекет, жұмыс беруші және азаматтың ынтымақтасқан жауапкершілігі қағидаты негізінде денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту. Бастапқы медициналық-санитарлық көмекті (БМСК) басымдықпен қаржыландыру. Бастапқы көмек аурудың алдын алу және ерте бастан күресу үшін ұлттық денсаулық сақтаудың орталық буынына айналады.

      81-қадам. ЖЕКЕМЕНШІК МЕДИЦИНАНЫ ДАМЫТУ, МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРГЕ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ЕНГІЗУ. Бәсекелестік есебінен қызметтің қолжетімділігі мен сапасын көтеру мақсатында әлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайындағы бастапқы медициналық әлеуметтік көмекті қаржыландыру – бәсеке есебінен медициналық ұйымдардың корпоративтік басқару қағидаттарына көшуін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік медициналық ұйымдарды жекешелендіруді ынталандыру, мемлекеттік емес ұйымдар арқылы тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін беруді кеңейту.

      82-қадам. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚАСЫНАН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫ БОЙЫНША БІРЛЕСКЕН КОМИССИЯНЫ ҚҰРУ. Басты мақсат: медициналық қызмет көрсетудің алдыңғы қатарлы стандарттарын енгізу (емдеу хаттамалары, кадрлар әзірлеу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, сапаны және қолжетімділікті бақылау).

      83-қадам. Еңбек қатынастарын ырықтандыру. Жаңа ЕҢБЕК КОДЕКСІН әзірлеу.

      84-қадам. ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІ ОНЫҢ АТАУЛЫ СИПАТЫН КҮШЕЙТЕ ОТЫРЫП, ОҢТАЙЛАНДЫРУ. Әлеуметтік көмек тек оған шынымен зәру азаматтарға ғана берілетін болады. Кірісі төмен еңбекке қабілетті азаматтарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тек олардың еңбекке ықпал ету және әлеуметтік бейімдеу бағдарламаларына белсенді қатысуы жағдайында ғана берілетін болады.

IV. БІРТЕКТІЛІК ПЕН БІРЛІК

      85-қадам. "МӘҢГІЛІК ЕЛ" патриоттық актісі жобасын әзірлеу.

      86-қадам. ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ "ҮЛКЕН ЕЛ – ҮЛКЕН ОТБАСЫ" КЕҢ КӨЛЕМДІ ЖОБАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ, ол қазақстандықтардың біртектілігін нығайтады және азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыру үшін жағдай туғызады. Бұл барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын (ішкі туризмді дамытуды қоса есептегенде) және "Астана – Еуразия жүрегі", "Алматы – Қазақстанның еркін мәдени аймағы", "Табиғат бірлігі және көшпелі мәдениеттер", "Алтай інжулері", "Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту", "Каспий қақпасы" өңірлік мәдени-туристік кластерлерін құруды жүзеге асырумен байланыстырылады.

      87-қадам. Азаматтық біртектілікті нығайтудың "МЕНІҢ ЕЛІМ" ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, оның аясында технологиялық жобалар серияларын іске асыру қарастырылатын болады. Соның бірі – "ҚАЗАҚСТАН ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ" КЕҢ КӨЛЕМДІ ИНТЕРНЕТ ЖОБАСЫН ҚҰРУ. МҰНДАҒЫ БАСТЫ МАҚСАТ – ӘРБІР АЗАМАТҚА ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТУРИСКЕ ЕЛ ТУРАЛЫ КӨБІРЕК БІЛУГЕ КӨМЕКТЕСУ. Порталға Қазақстан бойынша 3D бейне турлары, елдің тарихы мен мәдениеті, қызықты оқиғалары және қарапайым қазақстандықтардың өмірі туралы ақпараттар орналастырылады. Портал бір есептен елдің "сапарнама карточкасына", ұлттық жол көрсетушісіне, қызықты азаматтар үшін ұлттық құрмет тақтасына және виртуалды хабарласу тұғырнамасына айналады.

      88-қадам. Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын алға жылжыту жөніндегі ұлттық жобаны әзірлеу және жүзеге асыру, ол "НҰРЛЫ ЖОЛ" инфрақұрылымдық даму, ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУДЫҢ екінші бесжылдығы бағдарламаларын, сондай-ақ, тәуелсіздік жылдарында мемлекеттік саясаттың арқасында еңбек, кәсіпкерлік, ғылым мен білім және басқа да кәсіптік қызметтерде жоғары нәтижелерге қол жеткізген қазақстандықтардың (біздің заманымыздың батырларының) табыстарының дербес тарихын ескере отырып, ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫ ИДЕЯЛАРЫН ІЛГЕРІЛЕТУГЕ, индустрияландырудың және "Қазақстан-2050" Стратегиясын жүзеге асырудың мемлекеттік саясаты талаптарына жауап бере алатын жұмысшы және кәсіптік-техникалық мамандықтардың артықшылықтары мен танымалдылығын насихаттауға бағытталады.

      89-қадам. "НҰРЛЫ БОЛАШАҚ" ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру. Мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына МӘҢГІЛІК ЕЛ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ЕНГІЗУ.

      90-қадам. Бес институттық реформаны, сондай-ақ, БАҚ-тағы, интернеттегі, бұқаралық ақпараттың жаңа буындарындағы, сондай-ақ, әлеуметтік желілердегі қазақстандық біртектілік идеяларын жүзеге асыруды АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТУ ЖӘНЕ ІЛГЕРІЛЕТУ.

V. ЕСЕП БЕРЕТІН МЕМЛЕКЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

      91-қадам. Мониторингтің, бағалау мен бақылаудың стандартталған және азайтылған ресімдері аясында МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДАН НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУҒА КӨШУ. Тәртіптік бақылау жүйесі тек қана мақсатты индикаторларға қол жеткізуді бақылауға негізделуі тиіс. РЕСІМДІК СИПАТТАҒЫ БАРЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР МЕН АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТАРАТЫЛАТЫН БОЛАДЫ. Мемлекеттік органдарға олардың алдына қойылған мақсаттық индикаторларға қол жеткізу жөніндегі қызметінде дербестік беріледі.

      92-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ЖОСПАРЛАУДЫҢ ЫҚШАМ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ. Жекелеген салалық бағдарламалардың мемлекеттік бағдарламаларға интеграциялануымен МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР САНЫН ҚЫСҚАРТУ. САЛАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР, сондай-ақ, мемлекеттік органдардың СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ ЖОЙЫЛАДЫ. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР мен аумақтық даму бағдарламасын негізгі мақсатты индикаторлар бөлігінде ҚАЙТА ПІШІНДЕУ.

      93-қадам. АУДИТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ЖҰМЫСТАРЫН БАҒАЛАУДЫҢ ЖАҢА ЖҮЙЕСІН енгізу. Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау үш жылда бір рет жүргізілетін болады. Мемлекеттік органдардың нәтижелілігін бағалау стратегиялық жоспарлар бойынша жылма-жыл жүзеге асырылады. "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Заң қабылдау. Есеп комитеті бірінші сыныпты әлемдік аудиторлық компаниялардың модельдері бойынша жұмыс істейтін болады және ағымдық операциялық бақылаудан кетеді.

      94-қадам. "Ашық үкіметті" енгізу. АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ ӘЗІРЛЕУ, ол мемлекеттік органдар иелігіндегі тек мемлекеттік құпия мен заңмен қорғалатын басқа да ақпараттардан өзге кез келген ақпараттың ашықтығын қамтамасыз етеді.

      95-қадам. Мемлекеттік органдар басшыларының халық алдында СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАР ЖӘНЕ АУМАҚТЫҚ ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ АШЫҚ БАЯНДАМАЛАР ЖАСАУЛАРЫН және олардың есептерін ресми веб-сайттарда орналастыруды тәжірибеге енгізу. Ұлттық ЖОО-лар басшыларының өз қызметтері туралы оқушылар, жұмыс берушілер, қоғам өкілдері мен БАҚ алдында жылма-жыл есеп берулерін тәжірибеге енгізу.

      96-қадам. ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ БАЗАЛАРЫ мәліметтеріне ОНЛАЙН-қолжетімділікті қамтамасыз ету. Барлық бюджеттік және топтастырылған қаржылық есеп, сыртқы қаржы аудитінің нәтижелері, мемлекеттік саясат тиімділігін бағалау қорытындылары, мемлекеттік қызметтің сапасын қоғамдық бағалау нәтижелері, республикалық және жергілікті бюджеттің орындалуы туралы есеп ЖАРИЯЛАНАТЫН БОЛАДЫ.

      97-қадам. Өзін-өзі реттеу мен жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы АЗАМАТТАРДЫҢ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ҮДЕРІСІНЕ ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН КЕҢЕЙТУ. МЕМЛЕКЕТКЕ ТӘН ЕМЕС ҚЫЗМЕТТЕРДІ БӘСЕКЕЛЕСТІК ОРТАҒА және өзін-өзі реттеуші ұйымдарға беру. Үкімет мемлекетке тән емес және басы артық қызметтерді қысқарту есебінен неғұрлым ықшам бола түседі.

      98-қадам. Селолық округ, ауыл, село, кент, аудандық маңыздағы қала деңгейінде ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ДЕРБЕС БЮДЖЕТІ ЕНГІЗІЛЕТІН БОЛАДЫ. Облыс орталықтарында және республикалық маңыздағы қалаларда азаматтардың тиісті бюджеттік жобаларын талқылауға қатысуының тетіктері жұмыс істейді.

      99-қадам. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН ӘКІМДЕР ЖАНЫНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ стратегиялық жоспарлар мен аумақтық даму бағдарламаларын; бюджеттерді, есептерді, мақсатты индикаторларға қол жеткізуді, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін қозғайтын нормативтік-құқықтық актілер жобаларын; бағдарламалық құжаттар жобаларын талқылау бөлігіндегі рөлдерін күшейту. ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ мен мәртебесін заңмен бекіту, мемлекеттік шешімдерді қабылдау ашықтығын арттыру.

      100-қадам. Канададағы Canada Service және Австралиядағы Centrelink үлгісі бойынша МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙ ПРОВАЙДЕРІНЕ АЙНАЛАТЫН "АЗАМАТТАР ҮШІН ҮКІМЕТ" МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫН құру. Мемлекеттік корпорация халыққа қызмет көрсететін барлық орталықтарды бір жүйеге интеграциялайды. Қазақстан азаматтары МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ БІР ЖЕРДЕН алатын болады. Мемлекеттік қызметті САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ISO 9000 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС халықаралық сертификаттау.

ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ

      Ел Президенті жанынан жедел түрде құрамы отандық және шетелдік сарапшылардан тұратын, БЕС ЖҰМЫС ТОБЫНАН жасақталған жаңғырту жөніндегі ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ҚҰРЫЛДЫ.

      Ұлттық комиссия БЕС ИНСТИТУТТЫҚ РЕФОРМАНЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ОРЫНДАУДЫ КЕЛІСІЛГЕН БАСҚАРУ бойынша жүзеге асыруы тиіс. Ол мемлекеттік органдардың, бизнес-сектор мен азаматтық қоғамның өзара тиімді іс-қимылын қамтамасыз етеді.

      Ұлттық комиссия ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАП, ІС-ҚИМЫЛДЫҢ НАҚТЫ ЖОСПАРЫН АЙҚЫНДАУЫ тиіс. Оның ұсыныстары ел Президенті тарапынан бекітілетін болады. Бекітілген шешімдерді орындау үшін жедел түрде ПАРЛАМЕНТ ТАРАПЫНАН ЗАҢДАР, ҮКІМЕТ ТАРАПЫНАН ҚАУЛЫЛАР ҚАБЫЛДАНАТЫН БОЛАДЫ.

      Министрлер мен әкімдердің шешуші бастамаларын тиімді жүзеге асырулары ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ТАРАПЫНАН ҚАТАҢ ҚАДАҒАЛАНАТЫН болады.

      Ұлттық комиссия жанынан БЕДЕЛДІ ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАР ҚАТАРЫНАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕҢЕС жасақтау қажет. Аталған кеңес ұсынымдар жасап, реформаларды орындау НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ТӘУЕЛСІЗ ЖҮЙЕЛІ МОНИТОРИНГІН жүзеге асыратын болады.

      Ұлттық комиссияның жұмыс органы етіп ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ КЕҢСЕСІН айқындау қажет.

План нации - 100 конкретных шагов

Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года.

100 шагов по 5 институциональным реформам
5 ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕФОРМ:

      - ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

      - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА

      - ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

      - НАЦИЯ ЕДИНОГО БУДУЩЕГО

      - ТРАНСПАРЕНТНОЕ ПОДОТЧЕТНОЕ ГОСУДАРСТВО

100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ВСЕХ
I. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

      1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ГОССЛУЖБУ.

      Поступление на службу должно начинаться С НИЗОВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ.

      2. Отбор кандидатов на низовые должности и дальнейшее карьерное продвижение должны осуществляться на основе КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА.

      3. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА впервые поступающих на государственную службу за счет УСИЛЕНИЯ РОЛИ АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. Внедрение трехступенчатой системы отбора.

      4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК для впервые поступивших на государственную службу ПО ФОРМУЛЕ 3 + 3 (рубежный контроль соответствия через три месяца и через шесть месяцев cоответственно).

      5. ПОВЫШЕНИЕ оплаты труда государственных служащих в зависимости от результатов деятельности.

      6. ПЕРЕХОД НА ОПЛАТУ ТРУДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ.

      Для госслужащих - выполнение годовых индивидуальных планов;

      для госорганов - выполнение стратегических планов; для министров и акимов - специальные индикаторы качества госуслуг, качества жизни, привлечения инвестиций; для членов Правительства - интегральные макроэкономические индикаторы.

      7. Введение РЕГИОНАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ государственных служащих.

      8. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ ротируемым госслужащим на период исполнения должностных обязанностей БЕЗ ПРАВА ПРИВАТИЗАЦИИ.

      9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯРНОГО ОБУЧЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ повышение квалификации не реже одного раза в три года.

      10. ПЕРЕХОД НА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ДЛЯ КАРЬЕРНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ. Укрепление принципа меритократии за счет выдвижения на вышестоящие должности корпуса "Б" только по конкурсу из числа госслужащих, занимающих нижестоящие должности.

      11. Допуск к работе на госслужбе ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ, ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - СОТРУДНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Их назначение может осуществляться по особым требованиям и отдельному перечню должностей. Этот шаг делает государственную службу открытой и конкурентоспособной системой.

      12. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ЭТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ. Разработка нового Этического кодекса госслужбы. Введение должности уполномоченного по вопросам этики.

      13. УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, в том числе с разработкой нового законодательства.

      Создание в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции антикоррупционного спецподразделения для системного предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений.

      14. Принятие НОВОГО ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, распространяющегося на служащих всех государственных органов, в том числе и правоохранительных.

      15. Проведение КОМПЛЕКСНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ после принятия нового закона о госслужбе, усиления квалификационных требований и внедрения новой системы оплаты труда.

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА

      16. ОПТИМИЗАЦИЯ ИНСТАНЦИЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН К ПРАВОСУДИЮ. Переход ОТ ПЯТИСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная надзорная) К ТРЕХУРОВНЕВОЙ (первая, апелляционная, кассационная).

      17. УЖЕСТОЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И МЕХАНИЗМОВ ОТБОРА КАНДИДАТОВ на судейские должности. Обязательная норма - 5 лет стажа участия в судебных процессах. Внедрение системы ситуационных тестов для проверки профессиональных навыков и умений. Кандидаты в судьи будут проходить ГОДИЧНУЮ СТАЖИРОВКУ В СУДАХ с выплатой стипендии. После завершения годичной стажировки судьи будут проходить ГОДИЧНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

      18. Выделение ИНСТИТУТА ПРАВОСУДИЯ ИЗ СТРУКТУРЫ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ усиления взаимосвязи обучения и судебной практики. Данный институт будет функционировать при Верховном суде и обеспечивать повышение квалификации действующих судей на регулярной основе.

      19. УСИЛЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ СУДЕЙ. Разработка НОВОГО ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА СУДЕЙ, на основе которого граждане могут обжаловать действия судей в специально созданном СУДЕБНОМ ЖЮРИ при Верховном суде страны.

      20. ВНЕДРЕНИЕ АУДИОВИДЕОФИКСАЦИИ ВСЕХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ в обязательном порядке. Судья не должен иметь возможностей для приостановки записи или редактирования материалов аудиовидеофиксации.

      21. Расширение области применения суда присяжных. Законодательное определение категории уголовных дел, по которым СУД ПРИСЯЖНЫХ ДОЛЖЕН ЯВЛЯТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

      22. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА МЕЖДУ ОБВИНЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ В СУДАХ за счет поэтапной передачи следственному судье полномочий по САНКЦИОНИРОВАНИЮ ВСЕХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА.

      23. Создание отдельного СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ СПОРАМ. Организация в Верховном суде ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ для рассмотрения споров с участием крупных инвесторов.

      24. Создание в г. Астане МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА AIFC на примере опыта в Дубае.

      25. Создание Международного совета при Верховном суде РК для внедрения ЛУЧШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ С УЧАСТИЕМ АВТОРИТЕТНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СУДЕЙ И ЮРИСТОВ. Совет будет консультировать Верховный суд по вопросам совершенствования казахстанского правосудия.

      26. Сокращение УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА в суде по гражданско-правовым спорам для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса. Внесение соответствующих поправок в Гражданский процессуальный кодекс.

      27. Дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей. ПОЭТАПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

      28. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА сотрудников полиции НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА. Внедрение специальной системы тестирования кандидатов в сотрудники и действующих сотрудников полиции для проверки личностных качеств и профессиональных навыков.

      29. ВКЛЮЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. Введение единых правил прохождения службы с учетом ведомственных особенностей каждой правоохранительной службы.

      30. Создание МЕСТНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ, подотчетной местным исполнительным органам и местному сообществу. Компетенция местной полицейской службы: вопросы охраны общественного порядка, противодействия бытовой преступности, дорожно-патрульная служба, "нулевая" терпимость к мелким правонарушениям. Сотрудники дорожно-патрульной полиции будут обеспечены видеорегистраторами, которые зафиксируют все, что сотрудник полиции делает в течение патрульной смены.

      31. Обеспечение прозрачности полиции за счет создания СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖДАН на действия полицейских, нарушающих этические нормы. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ БУДУТ ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.

      32. Создание интернет-портала "КАРТА УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ" на основе национальной информационной системы "Карта уголовных правонарушений". На карте будут отмечаться все уголовные правонарушения, совершаемые в стране, в сроки не позднее одной недели после совершения. Это ПОЗВОЛИТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

      33. Выстраивание эффективной системы социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. Разработка КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ и СТАНДАРТА СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ для таких граждан.

      34. Модернизация пенитенциарной инфраструктуры в рамках РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Изучение международного опыта и выработка предложений по привлечению частного сектора в строительство, содержание и управление пенитенциарными учреждениями.

III . ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

      35. ВВЕДЕНИЕ В РЫНОЧНЫЙ ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ с целью их эффективного использования. Внесение изменений в ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС И ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ.

      36. Упрощение процедуры СМЕНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Регулярный мониторинг использования сельхозземель. Передача всех неиспользуемых угодий в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРИВАТИЗАЦИИ.

      37. Оптимизация налоговых и таможенных политик и процедур. Сокращение количества таможенных ставок Единого таможенного тарифа по модели "0-5-12" в рамках однородных товарных групп на 6 знаках ТН ВЭД.

      38. Введение принципа "единого окна" при прохождении таможенных процедур экспортерами и импортерами. Развитие системы электронного декларирования (внедрение автоматизированной системы таможенной очистки товаров). Сокращение количества документов для экспорта и импорта и времени их обработки.

      39. ИНТЕГРАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ. Импортер будет отслеживаться в целях налогообложения от момента ввоза товара на территорию Казахстана до его реализации.

      40. ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКИ "ПОСТФАКТУМ". Предоставление отдельным категориям участников ВЭД возможности выпуска товара до подачи декларации на товары.

      41. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство.

      42. ВНЕДРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО НАЛОГОВОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ с 1 января 2017 года для государственных служащих с последующим поэтапным переходом для всех граждан.

      43. СОЗДАНИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ. Центры получат доступ к единому архиву электронных документов налогоплательщиков. Внедрение системы УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. Декларанты будут ранжироваться по категориям риска для принятия решения о налоговом контроле. После первой сдачи декларации физические лица не будут подлежать повторной проверке в течение трех лет.

      44. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ. Детальное рассмотрение вопроса введения налога с продаж вместо налога на добавленную стоимость.

      45. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ с обязательным ведением налогового учета доходов и расходов.

      46. Оптимизация процесса получения разрешений. Введение ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ПРИНЦИПА ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ("30-20-10"). Первая ступень - выдача архитектурно-планировочного задания - будет занимать до 30 дней со дня подачи заявления. Вторая - согласование эскизного проекта (дизайн-проект) - до 20 дней, третья - само разрешение - до 10 дней.

      47. ПОЭТАПНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ на проведение экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации. Передача экспертизы проектов в конкурентную среду.

      48. ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Введение нового метода ценообразования в строительстве позволит определять сметную стоимость строительства объектов в текущих ценах с реальной рыночной стоимостью материалов, изделий, оборудования и заработной платой, а также обеспечит оперативное обновление сметно-нормативной базы новыми материалами, оборудованием и технологиями.

      49. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЕВРОКОДОВ ВЗАМЕН УСТАРЕВШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ (СНИП), применяемых с советского периода. Принятие новых нормативов позволит применять инновационные технологии и материалы, повысить конкурентоспособность казахстанских специалистов на рынке строительных услуг, а также создаст возможность для выхода казахстанских компаний на зарубежные рынки услуг в сфере строительства.

      50. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ "ЕДИНОГО ЗАКУПЩИКА". Это позволит сгладить различия в тарифах на электроэнергию между регионами.

      51. УКРУПНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ (РЭК). Это позволит повысить надежность энергоснабжения, снизить затраты на передачу электроэнергии в регионах и снизить стоимость электроэнергии для потребителей.

      52. ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ. Изменение структуры тарифа. В тарифе будут выделяться два компонента: фиксированная часть для финансирования капитальных расходов и плата за использованную электроэнергию для покрытия переменных издержек производства электроэнергии. Это изменит сложившуюся ситуацию, когда тарифы утверждаются по "затратному" методу.

      53. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЕЕ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ СО СТАНДАРТАМИ ОЭСР. Обновленная служба должна ориентироваться на продвижение свободной конкуренции.

      54. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. В состав нового института войдут представители бизнеса и Национальной палаты предпринимателей.

      55. ПРИВЛЕЧЕНИЕ МИНИМУМ ДЕСЯТИ ТНК В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ СЕКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ И ВЫХОДА КАЗАХСТАНА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ. Информирование международного бизнеса о новых возможностях на международных экономических форумах.

      56. Создание в приоритетных секторах экономики СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ с "якорными инвесторами" - международными стратегическими партнерами (по примеру "Эйр Астаны", "Тенгизшевройл", завода по строительству локомотивов КТЖ). В дальнейшем доля государства в совместных предприятиях будет выведена на IPO. Создание БЛАГОПРИЯТНОГО МИГРАЦИОННОГО РЕЖИМА ПО ПРИМЕРУ США, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

      57. Привлечение стратегических (якорных) инвесторов, ИМЕЮЩИХ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ.

      58. Привлечение стратегических (якорных) инвесторов для создания ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ПО СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

      59. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ В СФЕРУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫЙ МЕХАНИЗМ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ. Их основная задача: стимулирование развития частных энергосервисных компаний для предоставления комплекса услуг в сфере энергосбережения с возмещением собственных расходов и получением финансовой прибыли из фактически достигаемой экономии энергозатрат.

      60. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. Основная задача: обеспечение экспорта до половины выпускаемой продукции на рынки стран СНГ в течение трех лет. Работа будет строиться по примеру новозеландской Fronterra и датской Arla, с развитием кооперативного производства на селе.

      61. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА. Основная задача: развитие сырьевой базы и экспорт переработанной продукции.

      62. Реализация ИНИЦИАТИВЫ "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ" с ориентацией на поддержку конкретных компаний - лидеров среднего бизнеса в несырьевых отраслях экономики. Определение бизнес-лидеров даст возможность создания центров компетенций для трансфера ноу-хау.

      63. РАЗВИТИЕ ДВУХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКОЕМКОЙ ЭКОНОМИКИ. В "АСТАНА БИЗНЕС КАМПУС" НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЛАБОРАТОРИИ для проведения совместных научно-исследовательских проектов и опытно-конструкторских работ, а также их дальнейшей коммерциализации. Для реализации конкретных производственных проектов парк инновационных технологий будет привлекать местные и зарубежные высокотехнологичные компании.

      64. Разработка Закона "О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности", содержащего МЕХАНИЗМЫ ФИНАСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВО. Переориентация структуры научных грантов и программ на нужды государственной программы индустриально-инновационного развития.

      65. ИНТЕГРАЦИЯ КАЗАХСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОТОКИ. Запуск проекта по созданию МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА "ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КОРИДОР", который позволит осуществить беспрепятственный транзит грузов из Азии в Европу. Транспортный коридор будет проходить: первое направление - через территорию Казахстана, Российской Федерации и далее в Европу. Второе направление - через территорию Казахстана от Хоргоса до порта Актау, далее по Каспийскому морю в Азербайджан, а затем через Грузию. Привлечение к проекту в будущем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного в конце 2014 года.

      66. Создание международного авиационного хаба. Под Алматы с привлечением стратегического инвестора будет построен НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ.

      67. РАЗВИТИЕ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА "ЭЙР АСТАНА" И НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ "КТЖ" КАК КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАТОРОВ. "Эйр Астана" сосредоточится на международных направлениях и откроет новые направления в основные финансовые центры мира (Нью-Йорк, Токио, Сингапур). Развитие "Эйр Астаны" будет гармонизировано с планами "КТЖ" по развитию альтернативных маршрутов, что позволит снизить стоимость доставки груза более чем в два раза.

      68. Улучшение ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АВИАПЕРЕВОЗОК для повышения привлекательности авиатранзита через Казахстан. Деятельность Комитета гражданской авиации будет ориентирована на модели Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства безопасности авиации ЕС.

      69. Превращение Астаны в ДЕЛОВОЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЕВРАЗИИ, притягивающий исследователей, студентов, предпринимателей, туристов со всего региона. Одновременно в городе будет создана современная международная транспортно-логистическая система, включающая новый терминал аэропорта.

      70. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА АСТАНА (AIFC) на базе инфраструктуры ASTANA EXPO 2017 С ПРИДАНИЕМ ЕМУ СПЕЦИАЛЬНОГО СТАТУСА. Закрепление особого юридического статуса финансового центра в Конституции. Становление центра в качестве ФИНАНСОВОГО ХАБА для стран СНГ, а также всего региона Западной и Центральной Азии. СОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ С СОБСТВЕННОЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ, которая будет функционировать на принципах английского права. Судейский корпус формируется из числа иностранных специалистов. В ПЕРСПЕКТИВЕ ФИНАНСОВЫЙ ХАБ КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН ВОЙТИ В 20 ПЕРЕДОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ МИРА.

      71. Разработка Стратегии развития финансового центра со специализацией на ОБСЛУЖИВАНИИ РЫНКОВ КАПИТАЛА И ИСЛАМСКОМ ФИНАНСИРОВАНИИ. Развитие новых видов элитных финансовых услуг, в том числе в сфере private banking и управления активами. Введение в центре либерального налогового режима. Возможно создание офшорного финансового рынка. Внедрение по примеру Дубая принципа инвестиционного резидентства.

      72. Введение английского языка в качестве официального на территории финансового центра. Самостоятельное законодательство центра должно СОСТАВЛЯТЬСЯ И ПРИМЕНЯТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

      73. Обеспечение международной транспортной доступности финансового центра. Создание сети РЕГУЛЯРНОГО И КОМФОРТНОГО АВИАСООБЩЕНИЯ финансового центра С ВЕДУЩИМИ ФИНАНСОВЫМИ ЦЕНТРАМИ.

      74. Повышение прозрачности и предсказуемости сферы недропользования через ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ CRIRSCO.

      75. Введение для всех полезных ископаемых УПРОЩЕННОГО МЕТОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ИСПОЛЬЗУЯ ЛУЧШУЮ МИРОВУЮ ПРАКТИКУ.

      76. Повышение качества человеческого капитала на основе стандартов стран ОЭСР. ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 12-ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, обновление стандартов школьного обучения для развития функциональной грамотности. Внедрение подушевого финансирования в старшей школе, создание системы стимулирования успешных школ.

      77. Подготовка квалифицированных кадров В ДЕСЯТИ ВЕДУЩИХ КОЛЛЕДЖАХ И ДЕСЯТИ ВУЗАХ для шести ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны.

      78. Поэтапное расширение АКАДЕМИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ с учетом опыта Назарбаев Университета. Трансформация частных вузов в некоммерческие организации в соответствии с международной практикой.

      79. Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования - в старшей школе и вузах. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКАЕМЫХ КАДРОВ И РОСТ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА.

      80. ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. Усиление финансовой устойчивости системы здравоохранения на основе принципа СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ государства, работодателей и граждан. Приоритетное финансирование первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Первичная помощь станет центральным звеном национального здравоохранения для предупреждения и ранней борьбы с заболеваниями.

      81. РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ. В целях повышения доступности и качества услуг за счет конкуренции на основе финансирования первичной медико-социальной помощи в условиях социального медицинского страхования обеспечить переход медицинских организаций на принципы корпоративного управления. Стимулировать приватизацию государственных медицинских организаций, расширить предоставление гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через негосударственные организации.

      82. СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМИССИИ ПО КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Главная цель - внедрение передовых стандартов медицинского обслуживания (протоколы лечения, подготовка кадров, лекарственное обеспечение, контроль качества и доступности).

      83. Либерализация трудовых отношений. Разработка нового ТРУДОВОГО КОДЕКСА.

      84. ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЕ ЕЕ АДРЕСНОГО ХАРАКТЕРА. Социальная помощь будет предоставляться только тем гражданам, кто в ней действительно нуждается. Государственная адресная социальная помощь трудоспособным гражданам с низкими доходами будет предоставляться только при условии их активного участия в программах содействия занятости и социальной адаптации.

IV. ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЕДИНСТВО

      85. Разработка проекта патриотического акта "МӘҢГІЛІК ЕЛ".

      86. Разработка и реализация МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА "БОЛЬШАЯ СТРАНА - БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ", который укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для формирования целостной гражданской общности. Вся эта работа будет увязана с реализацией Концепции развития туристской отрасли РК до 2020 года (с учетом развития внутреннего туризма) и с созданием региональных культурно-туристских кластеров: "Астана - сердце Евразии", "Алматы - свободная культурная зона Казахстана", "Единство природы и кочевой культуры", "Жемчужина Алтая", "Возрождение Великого шелкового пути", "Каспийские ворота".

      87. Разработка и реализация национального проекта укрепления гражданской идентичности "МЕНІҢ ЕЛІМ", в рамках которого предусмотрена реализация серии технологичных проектов. Один из них - СОЗДАНИЕ МАСШТАБНОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАЗАХСТАНА" С ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ И ИНОСТРАННОМУ ТУРИСТУ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О СТРАНЕ. На портале будут размещаться 3D видеотуры по Казахстану, информация об истории и культуре страны, интересных событиях и жизни простых казахстанцев. Портал станет своего рода "визитной карточкой" страны, национальным путеводителем, национальной доской почета для интересных граждан и платформой для виртуального общения.

      88. Разработка и реализация национального проекта по продвижению идеи Общества Всеобщего Труда, который направлен на ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА с учетом планов реализации программы инфраструктурного развития "НҰРЛЫ ЖОЛ", второй пятилетки индустриализации, а также персональных историй успехов казахстанцев (героев нашего времени), добившихся благодаря государственной политике высоких результатов в трудовой, предпринимательской, научно-образовательной и другой профессиональной деятельности за годы независимости, престижности и популярности в обществе рабочих и профессионально-технических специальностей, отвечающих потребностям государственной политики индустриализации и реализации Стратегии "Казахстан-2050".

      89. Разработка и реализация национального проекта "НҰРЛЫ БОЛАШАҚ". ВНЕДРЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ МӘҢГІЛІК ЕЛ в действующие учебные программы школьного образования.

      90. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ реализации 5 институциональных реформ, а также идеи казахстанской идентичности в СМИ, Интернете, масс-медиа нового поколения, а также в социальных сетях.

V. ФОРМИРОВАНИЕ ПОДОТЧЕТНОГО ГОСУДАРСТВА

      91. ПЕРЕХОД ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ К ГОСУПРАВЛЕНИЮ ПО КОНКРЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ в рамках стандартизированных и минимальных процедур мониторинга, оценки и контроля. Система дисциплинарного контроля должна основываться исключительно на контроле достижения целевых индикаторов. ВСЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО ХАРАКТЕРА И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УПРАЗДНЕНЫ. Государственным органам будет предоставлена самостоятельность в деятельности по достижению поставленных перед ними целевых индикаторов.

      92. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПАКТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ. УПРАЗДНЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ с интеграцией отдельных отраслевых программ в государственные программы, а также в СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ государственных органов. ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ и программ развития территорий в части ключевых целевых индикаторов.

      93. Внедрение НОВОЙ СИСТЕМЫ АУДИТА И ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА. Оценка государственных программ будет проводиться один раз в три года. Оценка результативности государственных органов будет осуществляться ежегодно по стратегическим планам. Принятие Закона "О государственном аудите и финансовом контроле". Счетный комитет будет работать по модели первоклассных мировых аудиторских компаний и уйдет от текущего операционного контроля.

      94. Внедрение "Открытого правительства". Разработка ЗАКОНА О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ, который позволит сделать любую информацию, находящуюся в распоряжении государственных органов, за исключением отнесенной к государственной тайне и иной информации, охраняемой законодательством.

      95. Внедрение ПРАКТИКИ ЕЖЕГОДНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ руководителей государственных органов перед населением о ДОСТИЖЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ и размещение их отчетов на официальных веб-сайтах. Внедрение практики ежегодных отчетов о результатах деятельности руководителей национальных вузов перед учащимися, работодателями, представителями общественности и СМИ.

      96. Обеспечение ОНЛАЙН-доступности СТАТИСТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. Вся бюджетная и консолидированная финансовая отчетность, результаты внешнего финансового аудита, итоги оценки эффективности государственной политики, результаты общественной оценки качества государственных услуг, отчет об исполнении республиканского и местного бюджетов БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ.

      97. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАН УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ через развитие саморегулирования и местного самоуправления. ПЕРЕДАЧА НЕСВОЙСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВУ ФУНКЦИЙ В КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ и саморегулируемым организациям. Правительство станет компактным за счет сокращения несвойственных государству и избыточных функций.

      98. На уровне сельского округа, аула, села, поселка, города районного значения БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. В областных центрах и городах республиканского значения будут работать механизмы участия граждан в обсуждении проектов соответствующих бюджетов.

      99. УСИЛЕНИЕ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ И АКИМАХ в части обсуждения выполнения стратегических планов и программ развития территорий; бюджетов, отчетов, достижения целевых индикаторов, проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан; проектов программных документов. Закрепление статуса и ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ законом повысит прозрачность принятия государственных решений.

      100. Создание государственной КОРПОРАЦИИ "ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН", КОТОРАЯ СТАНЕТ ЕДИНЫМ ПРОВАЙДЕРОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ по образцу Canada Service в Канаде и Centrelink в Австралии. Государственная корпорация интегрирует все центры обслуживания населения в единую систему. Казахстанские граждане будут получать ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ. Международная сертификация госуслуг на соответствие СТАНДАРТАМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СЕРИИ ISO 9000.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

      - Оперативно СОЗДАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ по модернизации при Президенте страны, в составе которой ПЯТЬ РАБОЧИХ ГРУПП, состоящих из отечественных и зарубежных экспертов.

      - Национальная комиссия должна осуществлять СОГЛАСОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЭТАПНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЯТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ. Она обеспечит эффективное взаимодействие государственных органов, бизнес-сектора и гражданского общества.

      - Национальная комиссия должна ПРИНИМАТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ. Ее предложения будут утверждаться Президентом страны. Во исполнение утвержденных решений будут оперативно ПРИНИМАТЬСЯ ЗАКОНЫ ПАРЛАМЕНТОМ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

      - Эффективность реализации ключевых инициатив министрами и акимами будет строго ОТСЛЕЖИВАТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ.

      - При Нацкомиссии необходимо сформировать МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ИЗ ЧИСЛА АВТОРИТЕТНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ. Данный совет будет вырабатывать рекомендации и осуществлять НЕЗАВИСИМЫЙ СИСТЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ реализации реформ.

      - Рабочим органом Национальной комиссии необходимо определить КАНЦЕЛЯРИЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.