"Көкшетау техникалық институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 15 ақпан N 243

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
      1. "Көкшетау техникалық институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны "Көкшетау техникалық институты" мемлекеттік мекемесіне (бұдан әрі - Мекеме) қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын. 
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгіленген тәртіппен 2000 жылға арналған республикалық бюджетте осы мақсатқа көзделген қаражаттың есебінен Мекемені қаржыландыруды қамтамасыз етсін. 
      3. Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі заңдарда белгіленген тәртіппен: 
      1) Мекеменің жарғысын бекітсін; 
      2) Мекемені мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін; 
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын. 
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі
 

О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Кокшетауский технический институт"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2000 года N 243

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие "Кокшетауский технический институт" путем преобразования в государственное учреждение "Кокшетауский технический институт" (далее - Учреждение).
      2. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном порядке обеспечить финансирование Учреждения за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на 2000 год.
      3. Агентству Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить устав Учреждения;
      2) обеспечить государственную регистрацию Учреждения;
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан