Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 21 қыркүйектегi N 1433 және 1999 жылғы 7 желтоқсандағы N 1872 қаулыларына өзгерiстер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 28 ақпан N 306.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.02.09 N 214 қаулысымен.

      2) "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 7 желтоқсандағы N 1872 P991872_ қаулысында:

      IY "Шығыстар" бөлiмiнде:

      10 "Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау" функциялық тобында:

      9 "Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқа қызмет көрсетулер" iшкi функциясында:

      "212 Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi" мемлекеттiк мекемесiнде:

      1 "Әкiмшiлiк шығыстар" бағдарламасында:

      1 "Орталық органның аппараты" кiшi бағдарламасындағы, 3-бағандағы "63504" деген сан "73504" деген санмен ауыстырылсын;

      2 "Аумақтық органдардың аппараты" бағдарламасындағы, 3-бағандағы "789 400" деген сан "779 400" деген санмен ауыстырылсын.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2001.02.09 N 214 қаулысымен.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі

      Оқығандар:

      Қобдалиева Н.М.

      Орынбекова Д.К.

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 1999 года N 1433 и от 7 декабря 1999 года N 1872

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2000 года N 306

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:
      1) <*>
      Сноска. Подпункт 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2001 года N 214 P010214_ .
      2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря

1999 года N 1872 

P991872_

 "О реализации Закона Республики Казахстан 
 

Z990473_

 "О республиканском бюджете на 2000 год":
   в приложении 1 к указанному постановлению:
   в разделе IV "Расходы":
   в функциональной группе 10 "Сельское, водное, лесное, рыбное 
хозяйство и охрана окружающей среды":
   в подфункции 9 "Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, 
рыбного хозяйства и охраны окружающей среды":
   в гос. учреждении "212 Министерство сельского хозяйства Республики 
Казахстан":
   в программе 1 "Административные расходы":
   в подпрограмме 1 "Аппарат центрального органа", в графе 3 цифру 
"63 504" заменить цифрой "73 504";
   в подпрограмме 2 "Аппарат территориальных органов", в графе 3 цифру 
"789 400" заменить цифрой "779 400".
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


   Премьер-Министр
   Республики Казахстан


(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Склярова И.В.)