"2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1999 жылғы 7 желтоқсан N 1872

      "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 1999 жылғы 11 қарашадағы Қазақстан Республикасының Z990473_ Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасының 2000 жылға арналған республикалық бюджеті: 1-қосымшаға сәйкес кірістері бойынша - 291 529 747 мың теңге, алынған ресми трансферттер бойынша 52 037 336 мың теңге, өтелімі бойынша 3 947 607 мың теңге, шығыстар бойынша - 380 870 318 мың теңге, несиелендіру бойынша - 29 034 146 мың теңге, республикалық бюджет тапшылығының шекті мөлшері - 62 389 774 мың теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 2,7 проценті мөлшеріне атқаруға қабылдансын. <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.11.17. N 1733
               қаулысымен. P001733_
      2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 1995 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 107-бабының 4-тармағына сәйкес 2000 жылға арналған жер салығының базалық ставкаға коэффициенті 1,81 мөлшерінде белгіленсін.
      3. 2000 жылы "Өнімдерді бөлу туралы" келісім-шарттар бойынша алынатын өнімдерді бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі, Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының мердігерлік учаскесінен өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге сәйкес республикалық бюджетке - 90 %, жергілікті бюджетке - 10 % есепке алынатын Батыс Қазақстан облысынан басқа, республикалық бюджетке 100 % мөлшерінде есепке алынады деп белгіленсін. <*>
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.11.17. N 1733
               қаулысымен. P001733_
      4. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен бірлесе отырып "Байқоңыр" кешені объектілерін пайдаланғаны үшін жалгерлік ақының республикалық бюджетке түсуін қамтамасыз етсін.
      5. Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылдағаннан кейін әрекет ете бастаған актілерімен бекітілген мемлекеттік органдардың штаттық санының лимитіне сүйене отырып айқындалған, мемлекеттік органдардың - республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің әкімшілік шығыстары, соңғы 1-қосымшаға сай бекітілсін.
      6. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісім бойынша) өздеріне жүктелген міндеттер мен функцияларға және бюджет заңдарына сәйкес қаржыландырудың ерекше тәртібін ескере отырып, ұлттық қауіпсіздік органдарын ұстауға арналған бағдарламалар бойынша бөлінетін қаражаттың мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етсін.
      7. Республикалық бюджетке түсетін нақты түсімдерге сүйене отырып кезең-кезеңмен қаржыландырылатын республикалық бюджеттік бағдарламалардың және кіші бағдарламалардың тізбесі 2-қосымшаға сәйкес мынадай тәртіппен бекітілсін:
      бірінші кезеңде (2000 жылдың 1 сәуірінен бастап) бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру 2000 жылдың бірінші тоқсанында іс жүзінде түскен жылдық соманың 20 процентінен кем емес көлемде жүргізіледі;
      екінші кезеңде (2000 жылдың 1 шілдесінен бастап) 2000 жылдың бірінші жартыжылдығында іс жүзінде түскен жылдық соманың 45 процентінен кем емес көлемде жүргізіледі;
      үшінші кезеңде (2000 жылдың 1 қазанынан бастап) 2000 жылдың 9 айында іс жүзінде түскен жылдық соманың 72 процентінен кем емес көлемде жүргізіледі.
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2000 жылдың 1 ақпанына дейін мерзімде көрсетілген республикалық бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландырудың тәртібі туралы Ережені әзірлесін және белгіленген тәртіппен бекітсін.
      8. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі:
      1999 жылдың 6 желтоқсанына дейін мерзімде мемлекеттік сыртқы заемдардың қаражаты есебінен қаржыландырылатын инвестициялық бағдарламаларға, зейнетақы бағдарламаларына және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға және арнаулы мемлекеттік жәрдемақыларға бағытталған қаражатты қоспағанда, қаражаттарды жұмсауға арналған айлық лимиттерді республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне хабарласын;
      1999 жылдың 6 желтоқсанына дейін мерзімде облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне олардың іс жүзінде жинақталған борышын ескере отырып, "2000 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен бекітілген, жергілікті атқарушы органдар бойынша қарыз алудың жиынтық лимиттері шегінде жергілікті атқарушы органдардың қарыз алу лимитін хабарласын;
      2000 жылдың 1 сәуірге дейін мерзімде осы мақсаттар үшін тиісті қаржы жылында республикалық бюджетте көзделген қаражаттан Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышқа қызмет көрсетудің және өтеудің тәртібі туралы ережені әзірлесін және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізсін;
      республикалық бюджетке аумақтар бөлінісінде ай сайынғы түсімдердің болжамын және жергілікті бюджеттерге түсімдерді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігіне хабарлап тұрсын;
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігімен және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен бірлесе отырып 2000 жылдың 30 қаңтарына дейін республикалық бюджет қаражаты есебінен орындалатын ұйымдардың міндеттемелері бойынша өткен жылдар үшін жинақталған кредиторлық берешектерді шаруашылық жүргізуші субъектілердің республикалық бюджетке төлемдері бойынша берешектерін жабу жолымен өтеу бойынша есептемелерді жүргізудің тәртібін, сондай-ақ осы есептемеге қатысатын субъектілерді айқындайтын Ережені әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізсін;
      мүдделі министрліктермен бірлесе отырып 2000 жылдың 10 ақпанына дейін мерзімде 1999 жылы республикалық бюджеттен қаржыландырылған мемлекеттік мекемелердің кредиторлық берешектерін, республикалық бюджеттен жүзеге асырылатын жалақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді өтеудің тәртібі туралы Ережені әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізсін;
      Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен бірлесе отырып мемлекеттік тапсырысты орындау шеңберінде қазыналық кәсіпорындармен жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеудің Ережесін әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізсін.
      9. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері:
      1999 жылдың 11 желтоқсанына дейін мерзімде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі хабарлаған лимиттердің шегінде айлар мен ерекшеліктер (жазылымдар) бойынша бөлінген қаражатты бөлу жөніндегі ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне тапсырсын;
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен бірлесе отырып 2000 жылы республикалық бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) 3-қосымшаға сәйкес нысанда қаржыландыруды жүзеге асырсын;
      2000 жылдың 15 қаңтарына дейін республикалық бюджет қаражаты есебінен орындалатын мемлекеттік тапсырыс туралы Ережені белгіленген тәртіпте әзірлесін және бекітсін;
      тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алу туралы заңды қатаң басшылыққа алсын және бюджеттік қаражаттың оңтайлы жұмсалуын, адал бәсекелестікті, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу процесіндегі жариялылықты қамтамасыз етсін;
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігіне Мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілген конкурстар туралы және олардың қорытындылары туралы ақпаратты, оларды орталықтандырылған түрде жариялау үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігі белгілеген тәртіппен және нысандарда ұсынсын;
      бөлінетін қаражаттың толық игерілуін және мақсатқа сай пайдаланылуын қамтамасыз етсін.
      Ескерту. 9-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.11.17. N 1733
               қаулысымен. P001733_
      10. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 2000 жылдың 15 қаңтарына дейін бұрын қабылданған нормативтік құқықтық актілерді бюджеттік заңдарға сәйкес келтіру мақсатында 2000 жылға арналған республикалық бюджетте:
      автокөлік құралдарын жалға алуға жұмсалатын шығыстарды қоса алғанда шетелдік іссапарларға және халықаралық келіссөздерге;
      өкілдік шығыстарға арналған қаражатты пайдаланудың Ережесін әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізсін.
      11. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі:
      айлық мерзімде, заңдарда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының және бұрынғы КСРО-ның жоғары наградаларына ие болған адамдарды әлеуметтік қолдау мәселелері бойынша "Қазақстан Республикасындағы арнайы мемлекеттік жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізсін;
      мыналарды:
      1999 жылдың 6 желтоқсанына дейін мерзімде Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін көтерудің тәртібі туралы ережені;
      2000 жылдың 1 қаңтарына дейін мерзімде Жер асты ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайы өте ауыр жұмыстарда істейтін адамдарға мемлекеттік арнайы жәрдемақылар тағайындау және төлеу тәртібі туралы ережені әзірлесін және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын;
      әлеуметтік төлемдердің толық және уақытылы төленуін қамтамасыз етсін.
      Ескерту. 11-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.11.17. N 1733
                қаулысымен. P001733_
      12. Қазақстан Республикасының Көлік, коммуникациялар министрлігі 2000 жылдың 20 қаңтарына дейін мерзімде Кеме жүретін су жолдарын пайдалану үшін ақы алудың ережесін әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне енгізсін.
      13. Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі 2000 жылдың 1 ақпанына дейін мерзімде Жергілікті атқарушы органдар тартатын заемдардың қаражаты есебінен несиелендірілетін және қаржыландырылатын аймақтық инвестициялық бағдарламаларды Қазақстан Республикасының Үкіметімен келісудің рәсімі бойынша ережені әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметіне енгізсін.
      14. Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігі 2000 жылдың 15 ақпанына дейін мерзімде 57 "Табиғатты қорғау объектілерін салуға және қайта құруға қатысу" бағдарламасы бойынша көзделген Басымдықты табиғат қорғау объектілерінің тізбесі бойынша іс шараларды іске асыруға 200 млн. теңге сомасындағы қаржыны 1-қосымшаға сәйкес бөлу жөніндегі ұсынысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне енгізсін.
      15. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі жөніндегі агенттігі 2000 жылдың 10 қаңтарына дейін мерзімде мыналарды:
      2000 жылға арналған медициналық жәрдемнің тегін кепілдікті көлемін;
      республика азаматтарын шет елде емделуге жіберудің ережесін;
      азаматтардың жекелеген санатын аурудың түрлері бойынша дәрі-дәрмек құралдарымен және арнайы балалар және емдік дәм-тағам өнімдерімен қамтамасыз етудің ережесін;
      амбулаторлық-емханалық және стационарлық ұйымдарда өздеріне дәрігерлік көмек көрсеткені үшін азаматтардан түсетін қоса ақыны белгілеу ережесін әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне енгізсін.
      16. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Әділет министрлігі, Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі жөніндегі агенттігі мен Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы (келісім бойынша) 2000 жылдың 1 ақпанына дейін мерзімде Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес білім берудің мемлекеттік мекемелері, санитарлық-эпидемиологиялық мекемелер, сот сараптамасы органдары, туберкулез мекемелері, психоневрологиялық мекемелер, Қазақ республикалық лепрозорийі, ойлау қабілеті төмен балаларға арналған интернат үйлері мен психоневрологиялық интернаттар, мемлекеттік табиғат парктері, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері ұсынған тауарларды сатудан және қызметтер көрсетуден алынатын қаражатты пайдалану ережесін әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізсін.
      17. Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлігі Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен бірлесіп 2000 жылдың 15 ақпанына дейін мерзімде ұзақ мерзімді кезеңге арналған Қорғаныс өнеркәсібін дамытудың және конверсиялаудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджетте көзделген 100 млн. теңге сомасындағы қаражатты бөлу жөніндегі ұсынысты Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
      18. Облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне:
      2000 жылға арналған жергілікті бюджеттің бағдарламалары мен кіші бағдарламаларының тізбесін оларды қаржыландырудың нысандарын анықтай отырып бекіту;
      жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне "Мемлекеттік сатып алу туралы" 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы негізінде және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Ережелерге сәйкес келетін Жергілікті бюджеттер есебінен орындалатын мемлекеттік тапсырыс туралы ережені әзірлеуді және бекітуді тапсыру ұсынылсын.
      19. Облыстар мен Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне:
      2000 жылдың 1 ақпанына дейін жергілікті бюджеттерге түсімдердің ай сайынғы сомасын, белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне тапсырсын;
      2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ай сайын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне облыстар мен Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінің атқарылуы туралы есепті Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгілеген тәртіппен және нысанда тапсыру;
      жергілікті атқарушы органдарға 2000 жылға белгіленген қарыз алу лимиттерінен тыс жергілікті бюджеттерге қарыз алуға жол бермеу;
      1999 жылдың 15 желтоқсанына дейін республикалық бюджеттің алдындағы жергілікті бюджеттердің бұрын алынған бюджеттік несиелерінің (қарыздарының) берешегін өтеудің ай сайынғы кестесін жасау және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің келісіміне енгізу;

   көрсетілген берешектің жоғарыда аталған кестеге қатаң сәйкестікте 
өтелуін қамтамасыз ету ұсынылсын.
   20. Орталық атқарушы органдар 2000 жылдың 10 қаңтарына дейін мерзімде 
Қазақстан Республикасының бұрын қабылдаған шешімдерін осы қаулыға сәйкес 
келтіру туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін.
   21. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және 
жариялауға жатады.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
  
                  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                   1999 жылғы 7 желтоқсандағы
                  N 1872 қаулысына 1-ші қосымша 
<*>

   
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.12.24. N 1970 
       қаулысымен. 

P991970_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.02.12. N 227 
       қаулысымен. 

P000227_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.02.28. N 306 
       қаулысымен. 

P000306_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.03.13. N 381 
       қаулысымен. 

P000381_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.03.28. N 451 
       қаулысымен. 

P000451_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.16. N 734 
       қаулысымен. 

P000734_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.07.08. N 1035 
       қаулысымен. 

P001035_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.07.08. N 1036
       қаулысымен. 

P001036_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.08.03. N 1181
       қаулысымен. 

P001181_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.08.17. N 1271
       қаулысымен. 

P001271_

 
   Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.10.12. N 1523      
       қаулысымен. 

P001523_

 
   Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.11.17. N 1733  
       қаулысымен. 

P001733_

 
   Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.12.21. N 1873      
       қаулысымен. 

P001873_

 
   Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.12.29. N 1955      
       қаулысымен. 

P001955_

 
     
  
_________________________________________________________________________
|Санат               Атауы            | Сомасы
| Сынып                            |
|  Ішкі сынып                         |
|    Ерекшелік                        |
|_______________________________________________________________|_________
|  1  |             2              |   3 
|________|______________________________________________________|_________
|    |I. Кірістер                      |291529747
|1    |Салық түсімдері                    |237726174
| 1   |Кірістерге салынатын табыс салығы           | 61266777
|  1  |Заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы        | 60111391 
|   1 |Резидент заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы   | 46392057
|   2 |Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы | 2034359
|   3 |Резидент заңды тұлғалардан алынатын төлем көзінен   | 2487435
|    |ұсталатын табыс салығы                |
|   4 |Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын төлем көзінен| 9197540
|    |ұсталатын табыс салығы                |
|  2  |Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы        | 1155386
|   1 |Жеке тұлғалардан алынатын төлем көзінен ұсталатын   | 1133807
|    |табыс салығы                     |
|   2 |Кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғалардан  |  21579
|    |алынатын табыс салығы                 |
| 3   |Әлеуметтік салық                   | 19844886
|  1  |Әлеуметтік салық                   | 19844886
|   1 |Заңды тұлғалар 26 және 25,5 процент ставка бойынша,  | 19844886
|    |сондай-ақ шаруа (фермер) қожалықтарынан басқа,    |
|    |патентсіз кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке   |
|    |тұлғалар төлейтін әлеуметтік салық          |
| 4   |Меншікке салынатын салықтар              |  742797
|  1  |Мүлікке салынатын салықтар              |  411905
|   1 |Заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салықтар     |  383150
|   2 |Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салықтар      |  28755
|  2  |Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу үшін және    |  141531
|    |мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссияларына |
|    |ұлттық бірдейлендіру нөмірін бергені үшін алым    |
|   1 |Бағалы қағаздардың эмиссиясын тіркеу үшін және    |  141531
|    |мемлекеттік тіркеуге жатпайтын акциялар эмиссияларына |
|    |ұлттық бірдейлендіру нөмірін бергені үшін алым    |
|  3  |Жер салығы                      |  115300
|   1 |Ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын жер  |   750
|    |салығы                        |
|   2 |Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы    |   4000
|   3 |Өнеркәсіп, байланыс, көлік және өзге де        |  110550
|    |ауылшаруашылық емес мақсаттағы жерлерге салынатын   |
|    |жер салығы                      |
|  4  |Көлік құралдарына салынатын салық           |  74061
|   1 |Заңды тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық  |  36739
|   2 |Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық  |  37322
| 5   |Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетулерге    |136731477
|    |салынатын ішкі салықтар                |
|  1  |Қосылған құнға салынатын салық            |102290988
|   1 |Ішкі өндіріс тауарларына, жұмыстар мен қызмет көрсету.| 65597488
|    |лерге салынатын қосылған құн салығы          |
|   2 |Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін     | 36693500
|    |тауарларға салынатын қосылған құн салығы       |
|  2  |Акциздер                       | 17186642
|   1 |Спирттің барлық түрлері                | 1156005
|   2 |Арақ                         | 2584995
|   3 |Ликер-арақ бұйымдары                 |  785950
|   4 |Шараптар                       |  112065
|   5 |Коньяктар                       |   8535
|   6 |Шампан шараптары                   |   7410
|   7 |Сыра                         |  289172
|   8 |Күшейтілген сусындар, күшейтілген шырындар мен    |  107400
|    |бальзамдар                      |
|   9 |Бекіре және албырт балықтар, бекіре және албырт    |  76600
|    |балықтың уылдырығы, бекіре және албырт балықтар мен  |
|    |олардың уылдырығынан дайындалған жеңсік тағамдар   |
|   10|Темекі бұйымдары                   | 2302526
|   16|Импортталатын тауарлар                | 1066598
|   18|Шарап материалдары                  |  27300
|   19|Бензин (авиациялық бензинді қоспағанда)        | 1000000
|   20|Дизель отыны                     |  170000
|   23|Құмар ойындар бизнесі                 |   7500
|   28|Электр энергиясы                   | 1493235
|   29|Газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнай        |  925691
|   30|Мұнай өңдейтін зауыттарда сатылатын бензин      | 3500000 
|   31|Бөлшек саудада сатылатын бензин            |  429610
|   32|Мұнай өңдейтін зауыттарда сатылатын дизель отыны   | 1050996
|   33|Бөлшек саудада сатылатын дизель отыны         |  85054 
|  3  |Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін    | 16115432
|    |түсетін түсімдер                   |
|   3 |Суға төлем                      |   1285
|   5 |Бонустар                       |  692890
|   6 |Роялтилер                       | 12613135
|   8 |Жасалған келісім-шарттар бойынша өнімдер бөлу     | 1981000
|    |жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі       |
|   9 |Қазақстан Республикасының аумағында радиоэлектрондық |  729190
|    |құралдар мен жоғары жиілік құрылғыларын пайдалануға  |
|    |беруге байланысты төлемдерді қоса алғанда, Қазақстан |
|    |Республикасының радиожиілік ресурстарын пайдалану   |
|    |ақысы                         |
|   11|Жануарлар дүниесін пайдалану ақысы          |  97932
|  4  |Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін   | 1138415
|    |алынатын алым                     |
|   1 |Кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жеке тұлғаларды  |   3887
|    |тіркегені үшін алынатын алым             |
|   2 |Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін   |  53276
|    |лицензиялық алым                   |
|   3 |Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын |   9519
|    |алым                         |
|   4 |Аукциондық сатудан алынатын алым           |   113
|   5 |Базарларда тауар сату құқығы үшін алым        |  70570
|   6 |Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік  | 1001050
|    |құралдарының жүргені үшін алынатын алымдар      |
| 6   |Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын | 16800932
|    |салықтар                       |
|  1  |Кеден төлемдері                    | 12684932
|   1 |Импорттық кеден баждары                | 12599932
|   2 |Әкетілетін тауарларға кеден баждары          |  85000
|  2  |Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да| 4116000
|    |салықтар                       |
|   1 |Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді жүзеге  | 4066000
|    |асырудан түсетін түсімдер               |
|   2 |Отандық тауар өндірушілерді қорғау шаралары ретінде  |  50000
|    |салынатын баждар                   |
| 7   |Басқа да салықтар                   | 2339305
|  1  |Басқа да салықтар                   | 2339305
|   1 |Берешектің республикалық бюджетке түсімі       | 2339305
|2    |Салыққа жатпайтын түсімдер              | 30594979
| 1   |Кәсіпкерлік қызмет пен меншіктен түсетін кірістер   | 8937099
|  1  |Ведомстволық кәсіпорындардың тауарлар өткізу мен   |  55700
|    |қызметтер көрсетуді пайдамен жүргізуден түскен іс   |
|    |жүзіндегі табысы                   |
|   1 |Мемлекеттік кәсіпорындар пайдасының үлесі       |  55700
|  2  |Заңды тұлғалардан және қаржы мекемелерінен түсетін  | 8851399
|    |салыққа жатпайтын түсімдер              |
|   1 |Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің кірісінен  | 3201905
|    |алынатын түсімдер                   |
|   2 |Қазақстан Республикасы Үкіметінің депозиттері бойынша | 1275000
|    |алынған сыйақылар (мүдделер)             |
|   3 |Мемлекет меншігі болып табылатын акциялардың пакетіне | 1142200
|    |дивидендтерден түсетін түсімдер            |
|   4 |Мемлекеттік сыртқы займдарды екінші деңгейдегі банктер|  100000 
|    |шоттарында орналастырудан түсетін сыйақылар (мүдделер)|
|   5 |Тәркіленген, иесіз мүліктерді, қымбат металдар мен  |  235316
|    |шетел валютасы түріндегі көмбелер мен олжаларды,   |
|    |сондай-ақ Азаматтық кодексте көзделген жағдайларды  |
|    |қоспағанда, мемлекетке мұрагерлік құқық бойынша өткен |
|    |мүліктерді сатудан алынатын түсімдер         |
|   6 |Республика ішіндегі берілген кредиттер үшін алынатын |  616691
|    |сыйақылар (мүдделер)                 |
|   7 |Шет мемлекеттердің үкіметтеріне мемлекеттік несиелер |  261661
|    |берілгені үшін алынған сыйақылар (мүдделер)      |
|   8 |Жер учаскелерін жалға беруден түскен түсімдер     |  64150
|   11|Жер қойнауы туралы ақпаратты пайдалануға бергені үшін |  64252
|    |төлем                         |   
|   12|Мемлекеттік мекемелердің мүлкін сатудан        | 1806050
|    |алынатын түсімдер                   |
|   13|Лотереялар өткізгені үшін түсетін кірістер      |  40170
|   19|Басқа да түсімдер                   |  14004
|   20|Республикалық бюджеттен төменгі деңгейдегі бюджеттерге|  15000
|    |несиелер берілгені үшін алынатын сыйақылар (мүдделер) |
|   21|Республикалық бюджеттен заңды және жеке тұлғаларға  |  15000
|    |несиелер берілгені үшін алынатын сыйақылар (мүдделер) |   
|  3  |Меншіктен түсетін басқа да кірістер          |  30000
|   1 |Ауылшаруашылық және орман алқаптарын ауыл және орман |  30000 
|    |шаруашылықтарына байланысты емес мақсаттарға пайдалану|
|    |үшін алған кезде ауылшаруашылығы және орман      | 
|    |шаруашылығы өндірістерінің зияндарын өтеуден алынатын |
|    |түсімдер                       |
| 2   |Әкімшілік алымдар мен төлемдер, коммерциялық емес және| 3405265
|    |ілеспе саудадан алынатын кірістер           |
|  1  |Әкімшілік алымдар                   | 2178213
|   3 |Әкімшілік қамауға алынған адамдар орындаған жұмыстар |    8
|    |мен көрсеткен қызметтері үшін ұйымдардан түсетін   |
|    |түсімдер                       |
|   4 |Жылжымайтын мүлік және онымен жасалатын мәмілелер   |  11100
|    |құқығын мемлекеттік тіркегені үшін ақы        |   
|   7 |Қазақстан Республикасының азаматтарының төлқұжаттары |  661950
|    |мен жеке куәліктерін бергені үшін ақы         |
|   8 |Мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан |  15000 
|    |түскен түсімдер                    |  
|   9 |Қылмыстық-атқару инспекцияларының қызметтерінен    |   100
|    |алынатын кірістер                   |
|   11|Қаруды тіркеу ақысы                  |   115
|   12|Қоршаған ортаны ластағаны үшін жасалатын төлемдер   | 1489880
|   19|Басқа да әкімшілік алымдар              |    60
|  2  |Баждар                        |  45747
|   1 |Мемлекеттік баж                    |  25747
|   2 |Халықаралық баж                    |  20000
|  3  |Басқа да төлемдер және коммерциялық емес және ілеспе |
|    |саудадан алынатын кірістер              | 1181305
|   1 |Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін |   7340
|    |түсімдер                       |
|   2 |Консулдық алымдардан түсетін түсімдер         | 1162909
|   3 |Мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып|  11050
|    |алуды өткізуден түсетін ақша түсімі          |
|   9 |Басқа да төлемдер және коммерциялық емес және ілеспе |
|    |саудадан алынатын кірістер              |    6
| 3   |Айыппұлдар мен санкциялардан түсетін түсімдер     |  179615
|  1  |Айыппұлдар мен санкциялардан түсетін түсімдер     |  179615
|   1 |Мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар мен|  33074
|    |санкциялар                      |
|   2 |Медициналық айықтырғыштарда орналастырылған адамдардан|   4600
|    |түсетін төлемдер түсімі                |
|   3 |Стандарттар мен сертификаттау ережелерінің талаптарына|    3
|    |сәйкес келмейтін өнімдерді, жұмыстарды және қызмет  | 
|    |көрсетулерді сатудан алынған кірістер сомасының түсімі|
|   4 |Оған қатысты лицензиялық тәртіп белгіленген      |   9000 
|    |лицензиясыз қызметтен түскен кірістерді алудан түсім |
|   5 |Өнімді лицензиясыз әкеткені үшін айыппұлдар сомасының |   590
|    |түсімі                        |
|   6 |Орындаушылық санкция                 |  47024
|   7 |Экономикалық нормативтерді және статистикалық есеп  |   2305
|    |берудің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі    |
|    |белгілеген мерзімдерін бұзғаны үшін екінші деңгейдегі |
|    |банктерге қолданылатын санкция сомаларының түсімі   |
|   9 |Басқа да санкциялар мен айыппұлдар          |  74496
|   10|Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін  |
|    |төленетін айыппұлдар                 |   8523
| 5   |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18073000
|  1  |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18073000
|   5 |Табиғатты пайдаланушылардан келтірілген зиянның орнын |   2000
|    |толтыру туралы талаптар бойынша алынған қаражат,   |
|    |аңшылықтың және балық аулаудың тәркіленген құралдарын,|
|    |заңсыз олжаланған өнімдерді сатудан түскен қаражат  |   
|   9 |Салыққа жатпайтын өзге де түсімдер          | 18071000
|3    |Капиталмен жасалған операциялардан алынатын кірістер | 23208594
| 1   |Негізгі капиталды сату                | 22183594
|  1  |Негізгі капиталды сату                | 22183594
|   4 |Мемлекеттік меншікті жекешелендіруден түсетін түсімдер| 22183594
| 2   |Мемлекеттік қорлардан тауарлар сату          |  25000
|  1  |Мемлекеттік қорлардан тауарлар сату          |  25000
|   1 |Мемлекеттік резервтерден алынған тауарлар мен     |  25000
|    |мемлекеттік қорлардан сатылған астық үшін берешектерді|
|    |өтеуден түсетін түсімдер               |
| 3   |Жерді және материалдық емес активтерді сату      | 1000000
|  1  |Жерді және материалдық емес активтерді сату      | 1000000
|   1 |Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер       | 1000000
|    |   II. Алынған ресми трансферттер (гранттар)    | 52037336
|4    |Алынған ресми трансферттер (гранттар)         | 52037336
| 1   |Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан   | 50467336
|    |алынатын трансферттер                 |
|  2  |Бюджеттік алулар                   | 50467336
|   4 |Ақтөбе облысының бюджетінен бюджеттік алу       | 1829846
|   6 |Атырау облысының бюджетінен бюджеттік алу       | 13227269
|   7 |Шығыс Қазақстан облысының бюджетінен бюджеттік алу  | 1278802
|   10|Қарағанды облысының бюджетінен бюджеттік алу     | 5819902
|   12|Қостанай облысының бюджетінен бюджеттік алу      |  592786
|   13|Маңғыстау облысының бюджетінен бюджеттік алу     | 4262126
|   14|Павлодар облысының бюджетінен бюджеттік алу      | 1590000
|   17|Алматы қаласының бюджетінен бюджеттік алу       | 21866605
| 9   |Өзге де көздерден                   | 1570000
|  9  |Өзге де трансферттер                 | 1570000
|   1 |Ағымдағы                       | 1570000
|    |   III. Өтеу                    | 3947607 
|5    |Бюджеттен берілген несиелерді өтеу          | 3947607
| 1   |Бұрын берілген несиелерді өтеу            | 2420307
|  1  |Мемлекеттік басқарудың басқа да деңгейлерінің өтеуі  |  643177 
|   1 |Мемлекеттік басқарудың басқа да деңгейлерінің өтеуі  |  643177 
|  4  |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1777130
|    |жүзеге асыратын ұйымдардың өтеуі           |
|   1 |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1489670
|    |жүзеге асыратын ұйымдардың өтеуі           |
|   2 |Ауыл шаруашылық жобаларын бірлесіп қаржыландыру    |  230000
|    |бағдарламасы бойынша өтеу               |
|   3 |Тұрғын үй құрылысы және тұрғын үй сатып алу      |  57460
|    |бағдарламасы бойынша өтеу               |
| 2   |Төленген үкіметтік кепілдіктер бойынша талаптарды өтеу| 1527300
|  2  |Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін  | 1527300
|    |жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, ұйымдардың өтеуі|
|   1 |Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік     | 1527300
|    |кепілдігі бар заемдары бойынша өтеу          |
|________|______________________________________________________|_________
   
   
                               мың теңге 
__________________________________________________________________________
|Функционалдық топ         Атауы            | Сомасы
| Ішкі функция                         |
|  Әкімші                           |
|   Бағдарлама                        |
|    Кіші бағдарлама                     |
|_______________________________________________________________|_________
|  1  |             2              |   3
|________|______________________________________________________|_________
|    |IV. Шығыстар                     |380870318
|1    |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     | 26397497
| 1   |Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын |
|    |өкілді, атқарушы және басқа органдар         | 3880601
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |  401221
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  351939
|   1 |Орталық органның аппараты               |  351939
|  30 |Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық |  20622
|    |аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету    |
|   30|Қазақстан стратегиялық зерттеу институты       |  20622
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  28660
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  28660 
| 102  |Қазақстан Республикасы Парламентінің шаруашылық    | 1075555
|    |Басқармасы                      |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 1075555
|    1|Орталық органның аппараты               | 1075555 
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |  208252
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  208252
|    1|Орталық органның аппараты               |  208252
| 406  |Республикалық бюджеттік атқарылуын бақылау жөніндегі |
|    |есеп комитеті                     |  35666 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  35666 
|    1|Орталық органның аппараты               |  35666 
| 637  |Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі    |  31071 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  31071
|    1|Орталық органның аппараты               |  31071 
| 690  |Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы  |  91839 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  22461
|    1|Орталық органның аппараты               |  22461 
|  30  |Сайлаулар өткізу                   |  69378
|   30|Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауды өткізу |   416
|   31|Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутат. |
|    |тарын сайлауды өткізу                 |  2037
|   32|Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің     |
|    |депутаттарын сайлауды өткізу             |  27446 
|   33|Маслихаттар депутаттарын сайлауды өткізу       |  39479
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы  | 2036997
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  58408
|    1|Орталық органның аппараты               |  58408 
|  34 |Литерлік рейстерді қамтамасыз ету           | 845217
|  35 |Мемлекеттік резиденциялардың жұмыс істеуін қамтамасыз |
|    |ету                          | 593200
|  36 |Үкімет үйлерін күтіп ұстау              | 400159 
|  38 |Ресми делегацияларға қызмет көрсету          | 100000
|  40 |Мемлекеттік наградаларды және олардың құжаттарын   |  20000
|    |әзірлеу                        |
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |  20013
|2    |Қаржылық қызмет                    |14860106 
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 4778388 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 1413308
|    1|Орталық органның аппараты               | 337708 
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 1075600 
|  3  |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          | 377416 
|   30|Мемлекеттік меншіктің тізімін жүргізу         |  75000 
|   31|Ақпараттық-есептеу қызметтеріне ақы төлеу       | 302416
|  35 |Клиринг байланысын, электрондық почтаны, байланыстың |
|    |ішкі аймақтық арналарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу  | 744227
|  36 |Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және    | 
|    |мемлекеттің жекешелендіруден кейінгі қызметі     | 359890
|  37 |Қаржы органдарын нормативтік құқықтық актілермен   |
|    |қамтамасыз ету                    |  14558
|  38 |Қазынашылықты жаңғырту                | 1089080 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 931450
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  | 157630
|  47 |Қолма-қол ақшаны бюджет кірісіне қабылдауды және   |
|    |мемлекеттік мекемелерге беруді қамтамасыз ететін банк-|
|    |агенттердің қызметіне ақы төлеу            | 599316
|  48 |Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту    |  50155
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  50155
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       | 127537
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 127537
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  2901
|  219 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі 9958456
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 4788342
|    1|Орталық органның аппараты               | 262805
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 2364972
|   30|Салық полициясы комитетінің аппараты         | 120466
|   31|Салық полициясы комитетінің аумақтық органдарының   |
|    |аппараты                       | 644079
|   32|Кеден комитетінің аппараты              | 110052
|   33|Кеден комитетінің аумақтық органдарының аппараты   | 1285968
|  3  |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          | 279000
|  30 |Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсімдерді жүргізу |  39000
|  31 |Акциздік маркаларды басып шығару           | 200000
|  32 |Салық әкімшілігін жүргізуді жаңғырту         | 905852
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 586097
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  | 319755
|  33 |Фискальдық органдарды нормативтік құқықтық актілермен |
|    |қамтамасыз ету                    |  30000
|  34 |"Ірі кәсіпорындардың мониторингі" ақпараттық-телеком. |
|    |муникациялық жүйесі                  | 139826
|  35 |"Акциздік өнімдердің айналымы мен өндірісін бақылау" |
|    |ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі         |  13500
|  36 |"Кеден қызметі" ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі | 897167
|  37 |Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында лотерея   |
|    |өткізуді ұйымдастыру және өткізу (мемлекеттік, ұлттық |
|    |лотереяларды қоспағанда)               |  14810
|  38 |Тәркіленген мүлікті есепке алу, бағалау, сақтау    |
|    |және сату                       | 200000
|   40 |"Салық төлеушілердің тізімін жүргізу" ақпараттық-теле.|
|    |коммуникациялық жүйесі                | 1000000
|   41 |Кеден бекеттерінің, Кеден комитетінің инфрақұрылымының|
|    |және объектілерінің құрылысы             | 519997
|   42 |Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі |
|    |органдарын материалдық-техникалық жағынан       |
|    |қамтамасыз ету                    | 824954
|  43 |Қаржы секторын және кәсіпорындар секторын дамыту   |  42990
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  42990
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  63018
|  311 |Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі   |
|    |агенттігі                       |  62491
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  24696
|    1|Орталық органның аппараты               |  24696
|  30 |Инвестицияларды тарту жөніндегі жарнамалық-ақпарат  |
|    |жұмыстарын жүргізу                  |  14000
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  21495
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |  2000
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   300
|  610 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |  19168
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  8624
|    1|Орталық органның аппараты               |  8624
|  30 |Мемлекеттік сатып алу конкурстарын өткізу жөніндегі  |
|    |іс-шаралар                      |  10000
|  78 |Мемлекеттік органдарда ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |   544
|  660 |Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі  |
|    |ұлттық комиссиясы                   |  41603
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  19608
|    1|Орталық органның аппараты               |  19608
|  30 |Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту    |  21495
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  21495
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |   500
|3    |Сыртқы саясат қызметі                 | 4496377 
|  102 |Қазақстан Республикасы Парламентінің шаруашылық    |
|    |басқармасы                      |  50000
|  30 |Европарламентпен жұмыс жасау жөніндегі комитеттің   |  50000
|    |қызметін қамтамасыз ету                |
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |  9735 
|  37 |Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін  |
|    |қамтамасыз ету                    |  9735
|   30|Ұйымдасқан қылмыспен күресу бюросы          |  9735
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  | 4416527
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 3128285
|    1|Орталық органның аппараты               | 111720
|    4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер,   |
|    |өкілдіктер, дипломаттық миссиялар)          | 3016565
|  30 |Елдің саяси, сауда-экономикалық мүдделерін қамтамасыз | 201086
|    |ету                          |
|  31 |Халықаралық ұйымдарға қатысу             | 488184
|  32 |Интернационалист-жауынгерлердің мемлекетаралық кешенді|  1280
|    |медициналық-әлеуметтік бағдарламасы          |
|  33 |Мемлекетаралық радионавигациялық бағдарлама      |  1452
|  34 |"Қаһарман Брест қамалы" мемориалдық кешені      |  3690
|  35 |Құжаттарды ресімдеу бойынша консулдық қызметтер    |  8000
|  36 |Астана қаласындағы д
ипломатиялық қалашықтың құрылысы | 501550 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 501550 
|  39 |Мемлекеттік шекараны межелеу             |  28000
|  40 |Мемлекеттік шекараға қада қағу            |  25000
|  44 |Шет мемлекеттердегі мекемелермен байланыс орнату   |  30000
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  20115
|  36 |Елдің қорғаныс саласындағы саяси мүдделерін      |  20115
|    |қамтамасыз ету                    |
|4    |Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер       | 1545676 
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 1545676 
|  30 |Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер       | 1376776
|  32 |Ғылыми-техникалық ақпараттың жетімділігін қамта.   |
|    |масыз ету                       |  95000
|  33 |Республикалық деңгейде ғылыми-тарихи құндылықтарды  |  1900
|    |сақтау                        |
|   30|Қ. Сәтпаев атындағы мұражай              |  1900
|  34 |Ғылыми кадрларды аттестациялау            |  34000
|   30|Жоғары аттестациялық комиссия             |  34000
|  35 |Ғылымның жай-күйін талдау және оның дамуын болжамдау |  9000
|   30|Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясы   |  9000
|  36 |Ғылым, техника және білім салаларындағы мемлекеттік  |
|    |сыйлықтар мен стипендиялар              |  29000
|5    |Жоспарлау және статистикалық қызмет          | 1307015
| 216  |Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі    | 120207
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  47824
|    1|Орталық органның аппараты               |  47824 
|  42 |Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |  50000
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  21495 
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |   888
|    |бағдарламаны іске асыру                |
| 604  |Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау   |
|    |жөніндегі агенттігі                  |  43018
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  21142
|    1|Орталық органның аппараты               |  21142 
|  30 |Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы    |
|    |қолданбалы ғылыми зерттеулер             |   290
|  31 |Мемлекеттік билік органдарының ұлттық геоақпараттық  |
|    |жүйесін құру                     |  13500
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  7882
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  7882
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |   204
| 606  |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі    |
|    |агенттігі                       | 1143790
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 144760
|    1|Орталық органның аппараты               |  70560
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |  74200
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  20000
|  30 |Санақ өткізу                     |  59361
|   30|Халық санағын өткізу                 |  45765
|   31|Ауыл шаруашылық санағын өткізу            |  13596 
|  31 |Республиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы |
|    |деректердің ақпараттық-статистикалық базаларын құру  | 850062
|   30|Ақпараттық-статистикалық орталықтар          | 550000
|   31|Ақпараттық-статистикалық мәліметтер базасын құру   | 300062
|  32 |Ақпарат жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми     |  9010
|    |зерттеулер                      |
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  42990
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  42990 
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  17607
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|6    |Жалпы кадрлық мәселелер                | 210182
| 608  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  | 210182
|    |жөніндегі агенттігі                  |  
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  72200
|   1 |Орталық органның аппараты               |  35960
|   2 |Аумақтық органдардың аппараты             |  36240
|  30 |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  31056
|   30|Агенттіктің орталық аппаратын жабдықтау        |  4150
|   31|Аумақтық органдардың аппаратын жабдықтау       |  26906
|  31 |Республиканың мемлекеттік қызмет кадрларын ақпарат.  |
|    |тандыру және сынақтан өткізу жүйесінің жұмыс істеуі  |  42441
|   30|Мемлекеттік қызмет кадрларын ақпараттандыру және   |
|    |сынақтан өткізу орталығы               |  42441
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  64485
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  64485
| 9   |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     |  97540
|  225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  97540
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  80915
|    1|Орталық органның аппараты               |  80915
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |  11810
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  4815 
|2    |Қорғаныс                       |16454150 
| 1   |Әскери мұқтаждар                   |15413642
|  208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |14960230
|  30 |Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми-зерттеулермен |
|    |тәжірибелік конструкторлық жұмыстар          |  21600
|  31 |Артық қару-жарақ пен әскери техниканы сату бойынша  |
|    |мемлекеттік тапсырысқа ақы төлеу           | 235137 
|  76 |Елдің қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету        |14703493
|    1|Орталық органның аппараты               | 208661
|    4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер,   |
|    |өкілдіктер, дипломаттық миссиялар)          |  49980
|   30|Әскери комиссариаттар аппараты            | 1399413 
|   31|Әскери бөлімдерді ұстау                | 8640494 
|   33|Әскери бөлімдерді азық-түлікпен қамтамасыз ету    | 1370000
|   34|Әскери бөлімдерді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету    | 100594
|   35|Әскери бөлімдерді жанар-жағар маймен қамтамасыз ету  | 575000 
|   36|Әскери бөлімдерді киім-кешекпен, жұмсақ мүліктермен  |     
|    |жалпы гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету      | 250000 
|   37|Әскери бөлімдерді байланыспен және тасымалдаумен   |
|    |қамтамасыз ету                    | 250000 
|   39|Аудандық пайдалану бөлімдері             | 1859351
|  678 |Қазақстан Республикасының республикалық ұланы     | 453412
|   5 |Әскери бөлімдерді күтіп ұстау             | 420412 
|   30|Әскери бөлімдер                    | 420412 
|  76 |Қорғалатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге |     
|    |және ресми рәсімдерді орындауға қатысу        |  33000 
|   30|Республикалық ұланның қолбасшысы           |  33000 
|2    |Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру  | 1040508
|  308 |Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі |
|    |агенттігі                       | 1040508
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 335551
|    1|Орталық органның аппараты               |  53649
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 281902
|   3 |Ақпараттық есептеу қызметін көрсету          |  13172
|  30 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар  |
|    |саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер       |  4056
|  31 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |
|    |жою                          | 213315
|   30|Республикалық жедел құтқару жасағы          |  13898
|   32|Әскери бөлімдерді ұстау                | 199417
|  32 |Селден қорғау объектілерін пайдалану және дамыту   | 268479
|   30|"Қазселденқорғау"                   | 141979
|   31|Селден қорғау объектілерін дамыту           | 126500
|  33 |Арнайы мақсаттағы объектілердің құрылысын салу    | 150000
|  34 |Тікұшақтарды пайдалану                |  41000
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  13435
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  1500
|3    |Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік           |36687653 
| 1   |Құқыққорғау қызметі                  |17306116 
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |17306116 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 5167768
|    1|Орталық органның аппараты               | 1160208
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 4007560 
|  4  |Тергеу ісінде адвокаттардың еңбегіне ақы төлеу    |  16402
|  21 |Республикалық деңгейде қоғамдық тәртіпті қорғау және | 2643810
|    |қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету         |
|   30|Ішкі әскерлердің құрамалары және бөлімдері      | 2643810
|  31 |Сотталғандарды және тергеудегі қамауға алынған    | 6391882
|    |адамдарды күтіп ұстау                 |
|   30|Түзеу мекемелері мен тергеу изоляторлары       | 6391882
|  32 |Нашақорлыққа қарсы күрес жөніндегі бағдарлама     |   316
|  34 |Мемлекеттік жоба 3                  | 429900
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 429900
|  35 |Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен | 295075
|    |жеке куәліктерін дайындау               |
|  36 |Материалдық-техникалық базаны нығайту         | 822000
|  39 |Жедел-іздестіру қызметі                | 668963
|  42 |Тергеу изоляторларын салу, оларды қайта құру және   | 870000
|    |күрделі жөндеуден өткізу               |
| 2   |Құқықтық қызмет                    | 2763491 
| 221  |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     | 2763491
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 501875
|    1|Орталық органның аппараты               | 112275 
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 389600
|  31 |Сот төрелігін жүзеге асыру              | 1696346
|   30|Әскери соттар                     |  61136 
|   31|Облыстық, Астана және Алматы қалалық соттары     | 541968
|   32|Аудандық соттар                    | 1093242 
|  32 |Сот сараптамаларын жүргізу              | 150150
|   30|Сот сараптамасы орталығы               | 150150 
|  33 |Халыққа азаматтық хал актілерін тіркеу жөнінде заң  | 131735
|    |қызметін көрсету                   |
|   30|Аудандық АХАТ-тар                   | 131735
|  34 |Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету          |  9827
|  36 |Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау         |  2000
|  37 |Сотқа қатысқаны үшін адвокаттарға еңбекақы төлеу   | 110000
|  38 |Жылжымайтын мүлікке және онымен мәмілелер жасауға   |  17306
|    |құқықты тіркеу жөніндегі пилоттық жоба        |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  15873
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  |  1433
|  39 |Құқықтық реформа                   | 101743
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  87413
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  |  14330 
|  43 |Авторлық құқық туралы заңдарды, интеллектуалдық меншік|  20000
|    |жөніндегі халықаралық шарттар мен конвенцияларды іске |
|    |асыру жөніндегі жиынтық бағдарлама          |
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  20062
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  20062 
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  2447
|3    |Сот қызметі                      | 415521 
| 501  |Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты        | 415521 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 290521
|    1|Орталық органның аппараты               | 290521
|  31  |Әкімшілік ғимараттың құрылысын аяқтау         | 125000
|4    |Заңды және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету қызметі  | 2579571 
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |  3000
|  33  |Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі шаралар     |  3000 
| 502  |Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы      | 2576571
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 1592459
|    1|Орталық органның аппараты               | 104580 
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 1487879
|  30 |Қылмыстық және жедел есептерді жүргізу        | 234112
|   30|Құқықтық статистика және ақпарат орталығы       | 234112
|  31 |Әкімшілік ғимараттың құрылысы             | 750000
|5    |Жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін|
|    |қамтамасыз ету қызметі                |13622954
| 410  |Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті |12976367 
|  34 |Мемлекеттік жоба 2                  | 874130
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 874130
|  37 |Мемлекеттік жоба 5                  | 1489815
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 838735 
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  | 651080
|    |жобаны жүзеге асыру                  |
|  50 |Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету          |10612422
| 611  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды   |  34376
|    |қорғау жөніндегі агенттігі              |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  12152
|    1|Орталық органның аппараты               |  12152
|  30  |Мемлекеттік органдарда ақпараттарды техникалық    |  6000
|    |қорғауды ұйымдастыру                 |
|   31|Мемлекеттік органдардағы ақпараттарды техникалық   |
|    |қорғау ұйымдастыру жөніндегі орталық         |  6000
|  31  |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  16224
| 616  |Қазақстан Республикасының Нашақорлыққа және есірткі  |
|    |бизнесіне қарсы күрес жөніндегі агенттігі       | 136639
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  6639
|    1|Орталық органның аппараты               |  6639
|  30 |Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің  |
|    |мемлекеттік бағдарламасы               | 130000 
| 680  |Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі  | 475572
|  76  |Мемлекет басшыларының және жекелеген лауазымды    | 475572
|    |тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету       |
|   30|Орталық орган                     | 136303
|   31|Қорғау шараларын қамтамасыз ету аппараты       | 339269 
|4    |Білім беру                      |14187560
| 2   |Бастауыш және орта білім беру             | 3335970 
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      | 210999 
|  30  |Республикалық деңгейде жалпы білім беруді субсидиялау | 210999 
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 3124678 
|  31  |Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау         | 319304 
|   30|Шымкент республикалық әскери мектеп-интернаты     |  45768
|   31|Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты    |  44659
|   32|Б. Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери   |
|    |мектеп-интернаты                   |  51699
|   33|А. Жұбанов атындағы республикалық қазақ орта музыка  |
|    |мектеп-интернаты                   |  48583
|   34|Республикалық арнайы физика-математика мектеп-интер. |
|    |наты                         |  45656
|   35|Қазақ тілін тереңдетіп оқытатын республикалық     |
|    |мектеп-интернат                    |  39609
|   36|К. Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған  |
|    |республикалық орта музыкалық мектеп-интернат     |  43330
|  38 |Республикалық мектеп эксперименттерін және олимпиа.  |
|    |даларын өткізу                    |  43425
|  61 |Жалпы білім беру мекемелерінің оқушыларын оқулықпен  |
|    |қамтамасыз ету                    | 1016899 
|   32|Оқушылар үшін оқулықтарды сатып алу және аймақтарға  |
|    |жеткізу                        | 701639
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 315260
|  62 |Республикалық деңгейде орта білім беру жүйесін    |
|    |ақпараттандыру                    | 1745050
|   31|Ішкі көздер есебінен республикалық деңгейдегі     |
|    |орта білім беру жүйелерін ақпараттандыру       | 312050
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 1433000
| 613  |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі | 200293
|    |агенттігі                       |
|  31  |Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау         | 142210
|   30|Спорттағы дарынды балаларға арналған Қ.Мұңайытпасов  |
|    |атындағы республикалық мектеп-интернат        |  58504
|   31|Спорттағы дарынды балаларға арналған К.Ахметов атын. |
|    |дағы республикалық мектеп-интернат          |  83706
|  33  |Олимпиадалық резерв және жоғары спорт шеберлігі    |
|    |мектептерін субсидиялау                |  58083 
|4    |Арнаулы орта білім беру                | 749863
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   | 278550
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  | 278550
|    |кадрлар даярлау                    |
|   30|Ақтөбе заң колледжі                  |  45750
|   32|Павлодар заң колледжі                 |  63878
|   33|Шымкент заң колледжі                 |  84810
|   34|Семей заң колледжі                  |  56418
|   35|Алматы заң колледжі                  |  27694
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    | 129215
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  | 129215
|    |кадрлар даярлау                    |
|   30|Кадет корпусы. Солтүстік Қазақстан облысы       |  46340
|   31|Спорт әскери колледжі. Алматы қаласы         |  12895
|   32|Спорт әскери колледжінің филиалы, Солтүстік Қазақстан |
|    |облысы Щучинск қаласы                 |  6167
|   33|Генерал С. Нұрмағамбетов атындағы республикалық    |
|    |"Жас ұлан" мектебі                  |  63813
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 235702
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  | 235702
|    |кадрлар даярлау                    |
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |  64760
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  64760
|    |кадрлар даярлау                    |
| 613  |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі |  41636
|    |агенттігі                       |
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |  41636
|    |кадрлар даярлау                    |
|5    |Кадрларды қайта даярлау                | 178583
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |   276
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   276
|   30|Мемлекеттік функцияларды орындау үшін кадрларды    |
|    |қайта даярлау                     |   276 
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |  19938
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  19938
|   30|Кәсіптік даярлау училищесі              |  19938
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  |  20848 
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  20848
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |  20848
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|   387
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   387
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |   387
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |  1829
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  1829
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |  1829
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |   99
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   99
|    5|Аппараттың кадрларын қайта даярлау          |   99
| 221  |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     |   796
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |   796
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |   796
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  20000
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  20000
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |  20000
| 308  |Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі |  4070
|    |агенттігі                       |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  4070
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |  4070
| 606  |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі    |  5160
|    |агенттігі                       |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  5160
|    5|Аппараттың кадрларын қайта даярлау          |  5160
| 608  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  |  32258
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  32258
|   30|Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мем.  |
|    |лекеттік қызмет академиясы              |  32258
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |  72924
|    |жөніндегі агенттігі                  |  
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |  72924
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |  72924
|6    |Жоғары білім беру                   | 9353762
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   | 581781
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     | 581781
|    |кадрлар даярлау                    |
|   32|Қостанай заң институты                |  88152
|   33|Ішкі әскерлердің жоғары әскери училищесі, Петропавл  |
|    |қаласы                        | 146530
|   34|Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің   |
|    |академиясы                      | 200819
|   35|Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің   |
|    |Қарағанды жоғары мектебі               | 146280
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    | 600268
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     | 516668
|    |кадрлар даярлау                    |
|   31|Жоғарғы әскери-ұшқыштар училищесі, Ақтөбе қаласы   | 204617
|   32|Азаматтық авиация Академиясының жанындағы әскери   |
|    |факультет, Алматы қаласы               |  40919
|   33|Әскери академия, Алматы қаласы            | 271132
|  37 |Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде республикалық деңгейде|
|    |жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау       |  83600
|   30|Қорғаныс саласында жоғары оқу орындарында кадрларды  |
|    |даярлау                        |  83600
| 219  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс      |  25380
|    |министрлігі                      |
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында кадрлар |  25380
|    |даярлау                        |
|   30|Салық полициясының академиясы             |  25380
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 7096828
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     | 5804867
|    |кадрлар даярлау                    |
|   33|Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде |
|    |кадрларды даярлау                   | 311780
|   34|Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік универси.|
|    |тетінде кадрларды даярлау               | 150113
|   35|Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде |
|    |оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету    |  77997
|   36|Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік универси.|
|    |тетінде оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз  |    
|    |ету                          |  29387
|   37|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында оқитын студенттерді|
|    |стипендиямен қамтамасыз ету              | 876967
|   38|Қаржы орталығы                    |  2064 
|   91|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау | 4356223
|   97|Несиелендіру процесіне қызмет көрсеткені үшін     |
|    |банк-агенттерге сыйақылар (мүдделер) төлеу      |   136
|  50 |Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша ел ішіндегі |
|    |жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау        | 907569
|   30|1999/2000 оқу жылында жоғары оқу орындарында кадрларды|
|    |даярлау                        | 517218
|   31|2000/2001 оқу жылы көлеміндегі қабылдау мен жоғары  |
|    |оқу орындарында кадрлар даярлау            | 159770
|   32|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік гранттар бойынша  |
|    |оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету    | 147251
|   33|2000/2001 жылы қабылдауы көлемінде оқитын студенттерді|
|    |стипендиямен қамтамасыз ету              |  93330
|  51 |Шетел жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау     | 384392
| 308  |Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі |  74491
|    |агенттігі                       |
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |  74491
|    |кадрлар даярлау                    |
|   30|Көкшетау техникалық институты             |  74491 
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 975014
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     | 862749
|    |кадрлар даярлау                    |
|   30|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында оқитын студенттерді|
|    |стипендиямен қамтамасыз ету              | 180578
|   91|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау | 682123
|   97|Несиелендіру процесіне қызмет көрсеткені үшін банк-  |   48 
|    |агенттерге сыйақылар (мүдделер) төлеу         |
|  50 |Мемлекеттік білім гранттары бойынша жоғары оқу    | 112265
|    |орындарында кадрлар даярлау              |
|   30|1999/2000 оқу жылында жоғары оқу орындарында кадрларды|  68292
|    |даярлау                        |    
|   31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік гранттар бойынша  |  17073 
|    |оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету    |
|   32|1999/2000 оқу жылына қабылдау шеңберінде жоғары оқу  |
|    |орындарында кадрларды даярлау             |  17410
|   33|2000/2001 оқу жылына қабылдау шеңберінде мемлекеттік |
|    |гранттар бойынша оқитын студенттерді стипендиямен   |
|    |қамтамасыз ету                    |  9490
| 9   |Білім беру саласындағы басқа қызмет көрсетулер    | 369380
|  225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі| 368376
|   37 |Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |  25000
|  39 |Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар     |  25530
|  44 |Арнайы білім бағдарламаларын іске асыру        |  20846
|   30|Дамуында проблемасы бар балалар мен жасөспірімдерді  |
|    |әлеуметтік бейімдеу және кәсіптік-еңбектік оңалтудың |  20846 
|    |республикалық ғылыми-практикалық орталығы       |
|  49 |Музыка өнері саласында үздіксіз білім беруді қамта.  | 297000
|    |масыз ету                       |
|   30|Қазақ ұлттық музыка академиясында кадрлар даярлау   | 293922
<*>

|   31|Қазақ ұлттық музыка академиясында оқитын студенттерді | 3078
<*>

|    |стипендиямен қамтамасыз ету              |     
|  612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі жөнін. |  1004
|    |дегі агенттігі                    |
|   49 |Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар     |  1004
|5    |Денсаулық сақтау                   | 8156287
| 1   |Кең бейінді ауруханалар                | 366681
|  201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |  97215
|   12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |  97215
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
|   30|Емханалы госпиталь                  |  49903
|   31|Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының    |  47312
|    |қызметкерлеріне және олардың отбасы мүшелеріне меди. |    
|    |циналық көмек көрсету                 | 
|  208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    | 261466
|   12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  | 261466
|   30|Орталық әскери клиникалық госпиталь, Алматы қаласы  | 108157
|   31|Әскери госпиталь, Семей қаласы            |  31876
|   32|Әскери госпиталь, Үшарал қаласы            |  17290
|   34|Әскери госпиталь, Аягөз қаласы            |  25953 
|   36|Әскери госпиталь, Талдықорған қаласы         |  17320 
|   38|Орталық әскери клиникалық госпиталь, Астана қаласы  |  60870 
|  678 |Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы     |  8000
|   12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |  8000
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
|   30|Республикалық ұланның госпиталі            |  8000
|2    |Халықтың денсаулығын қорғау              | 1186535
|  225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  82872
|   46 |Балаларды оңалту                   |  82872
|  612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 1077419
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   40 |Иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналарды     | 183847
|    |орталықтандырылған түрде сатып алу          |    
|   42 |Халықтың салауатты өмір салтын насихаттау       |  9200 
|   43 |Республикалық деңгейде індеттерге қарсы күрес жүргізу |  15622 
|   46 |Балаларды оңалту                   | 194847 
|   47 |Республикалық деңгейде қан (алмастырғыштарды) өндіру | 145790
|   48 |Арнайы медициналық резервті сақтау          |  3900
|   30|Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету    |  3900
|    |орталығы                       |
|   51 |Республикалық деңгейде қатерлі жұқпалы аурулардың   | 524212
|    |алдын алу және оларға қарсы күрес жүргізу       |
|   30|Атырау, Арал теңізі, Ақтөбе, Орал, Талдықорған,    | 366961 
|    |Маңғыстау, Шымкент, Қызылорда тырысқаққа қарсы    |
|    |станциялары                      |
|   31|Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық станция   |  35116
|   32|Әуе көлігіндегі санитарлық-эпидемиологиялық станция  |  9340
|   33|Орталық санитарлық-эпидемиологиялық жол станциясы   |  36879 
|   34|Ақмола санитарлық-эпидемиологиялық жол станциясы   |  44652 
|   35|Батыс Қазақстан санитарлық-эпидемиологиялық жол    |  31265 
|    |станциясы                       |
|  694 |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  |  26244
|   39 |Республикалық деңгейде санитарлық-эпидемиологиялық  |  26244
|    |бақылау                        |
|   30|Санитарлық-эпидемиологиялық станция          |  26244 
|3    |Мамандандырылған медициналық көмек          | 2979070
|  612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 2979070
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   33 |"В" вирусы гепатитіне қарсы вакциналарды орталықтан. | 162000
|    |дырылған түрде сатып алу               |    
|   35 |Ауруларды шетелде емдеу                |  30000
|   36 |Мамандандырылған медициналық көмек көрсету      | 610267
|   30|Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің республикалық клиника. | 112500 
|    |лық госпиталі                     |
|   31|"Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы  |  33139 
|   32|Республикалық клиникалық психиатриялық аурухана    | 131308
|   33|Қазақ республикалық лепрозорийі            |  78834 
|   34|СПИД-тің алдын алу және оған қарсы күрес жүргізу   |  34968
|    |жөніндегі республикалық орталық            |
|   35|Апат жөніндегі медицина орталығы           |  31250 
|   36|Республикалық қатаң бақылаудағы психиатриялық аурухана| 188268 
|   38 |Республикалық деңгейде орындалатын "Туберкулез"    | 988824
|    |бағдарламасы                     |
|   30|Қазақстан Республикасы туберкулез проблемаларының   | 187422 
|    |ұлттық орталығы                    |
|   31|"Бурабай" республикалық балалардың туберкулез     |  57820
|    |санаторийі                      |   
|   32|"Бурабай" республикалық ересектердің туберкулез    |  92782 
|    |санаторийі                      |
|   33|Туберкулезге қарсы қолданатын препараттарды      | 650800
|    |орталықтандырылған сатып алу             |    
|   39 |Диабетке қарсы препараттарды орталықтандырылған сатып | 350000
|    |алу                          |
|   65 |Республикалық клиникалар мен ғылыми-зерттеу институт. | 837979
|    |тарында мамандандырылған медициналық көмек      |
|    |көрсету                        |
|   31|Республикалық клиникалар мен ғылыми-зерттеу институт. | 778080
|    |тарында халыққа мамандандырылған медициналық көмек  |     
|    |көрсету                        |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  59899
|5    |Медициналық көмектің басқа түрлері          | 706067
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 311000
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  37 |Сот-медициналық сараптама               | 300000
|   30|Сот-медицинасы орталығы және оның аумақтық бөлімшелері| 300000 
|  45 |Медициналық консультациялық көмек көрсету       |  11000 
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы  | 395067
|  31 |Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек | 378300
|    |көрсету                        |     
|  32 |Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық   |  16767
|    |қамтамасыз ету                    |
|   30|Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық   |  16767
|    |қамтамасыз ету орталығы                |
|9    |Денсаулық сақтау саласындағы басқа қызмет көрсетулер | 2917934
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    | 2917934
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  25251
|   1 |Орталық органның аппараты               |  25251
|  30 |Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми    | 150000
|    |зерттеулер                      |    
|  31 |Медициналық жабдықтар мен санитарлық көлікті орталық. |  30000
|    |тандырылған түрде сатып алу              |     
|  32 |Көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын талдау және|  78000
|    |бағалау                        |    
|  34 |Денсаулық сақтау ісін ақпараттық қамтамасыз ету    |  12000
|  63 |Астана қаласындағы медициналық мекемелерді дамыту   | 1908756
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 1538856
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  | 369900
|  71 |Денсаулық сақтау секторын реформалау         | 692139
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 573200
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  | 118939
|    |жобаны жүзеге асыру                  |    
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  2363 
|    |бағдарламаны іске асыру                |    
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  18825 
|6    |Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек    |151338665
| 1   |Әлеуметтік қамтамасыз ету               |146657629 
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |146657629
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|  30 |Зейнетақы бағдарламалары               |101113885
|   30|Ортақ зейнетақыларды төлеу              |101113885 
|  31 |Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар          |27663203 
|   30|Мүгедектігі бойынша                  |14256885 
|   31|Асыраушысынан айрылуына байланысты          |12881498 
|   32|Жасы бойынша                     | 524820
|  32 |Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар            |16122600
|    7|ҰОС мүгедектері                    | 1128750
|    8|ҰОС қатысушылар                    | 2345801
|    9|ҰОС мүгедектеріне теңестірілген адамдар        | 620836
|   13|ҰОС қатысушыларға теңестірілген адамдар        | 618272 
|   14|ҰОС қаза болған жауынгерлердің жесірлері       | 244570 
|   15|Қаза болған әскери қызметшілердің және ішкі істер   |
|    |органдарының қызметкерлерінің отбасылары       | 146141 
|   16|Қайтыс болған ҰОС мүгедектерінің әйелдері (күйеулері) | 305141 
|   17|ҰОС жылдарында жан қиарлық еңбегімен қалтқысыз әскери |
|    |қызметі үшін ордендер мен медальдармен наградталған  |
|    |тұлғалар                       | 243438 
|   18|1 және 2-топтардың мүгедектері            | 3598665 
|   19|3-топтың мүгедектері                 | 631283 
|   20|16 жасқа дейінгі мүгедек балалар           | 394189 
|   21|Ақталған азаматтар                  | 702905 
|   22|Ерекше қызметі үшін зейнетақы алатын адамдар     |  66879
|   23|Көп балалы аналар                   | 4774730 
|  45 |Жерлеуге берілетін жәрдемақы             | 1357941
|   30|Зейнеткерлерді, соғыс ардагерлерімен мүгедектерін   |
|    |жерлеуге берілетін жәрдемақы             | 1111296
|   31|Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатындарға жерлеуге |
|    |берілетін жәрдемақы                  | 246645
|  46 |Міндетті әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі кепілдік. |
|    |тер бойынша берешектерді өтеу             | 100000
|  47 |Жер астындағы ашық тау-кен жұмыстарында, еңбектің   |
|    |ерекше зиян және ерекше ауыр жағдайларындағы жұмыс.  |
|    |тарда жұмыс істеген адамдарға мемлекеттік арнайы   |
|    |жәрдемақылар                     | 300000
|2    |Әлеуметтік көмек                   | 2254991
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   | 1712385
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        | 575000 
|   30|Ішкі істер және ішкі әскерлер органдарының      |
|    |зейнеткерлеріне санаторлық-курорттық емделу үшін   |
|    |өтемақылар төлеу                   | 575000
|  44 |Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық  |
|    |ішкі істер органдарының қызметкерлеріне тұрғын үйді  |
|    |ұстауға және коммуналдық қызметтер көрсетуге арналған |
|    |шығыстарға ақшалай өтемақы төлеу           | 1137385
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  46100
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |  46100 
|   31|Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің    |
|    |зейнеткерлеріне санаторлық-курорттық емделу үшін   |
|    |өтемақылар төлеу                   |  46100 
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     | 496506
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|  33 |Бір жолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы         | 300000
|   30|Семей сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдары.|
|    |нан зардап шеккен зейнеткерлерге           | 300000
|  34 |Ақталған азаматтардың - жаппай саяси қуғын-сүргін   |  14645
|    |құрбандарының шығындарын өтеу             |
|  37 |Протездеу бойынша медициналық көмек көрсету,     | 135861
|    |протездік-ортопедиялық бұйымдармен және естуді    |
|    |жақсарту бұйымдарымен қамтамасыз ету         |
|  39 |Мүгедектердің қоғамдық ұйымдары үшін сурдо-тифлотехника  46000
|    |құралдарын сатып алу                 |
|9    |Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету    |
|    |салаларындағы өзге қызмет көрсетулер         | 2426045
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     | 1891746
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  87032
|    1|Орталық органның аппараты               |  67032
|   30|Зейнетақылармен жәрдемақылар тағайындау жөніндегі   |
|    |облыстық өкілеттіктер                 |  20000
|   6 |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        | 368600 
|   30|Семей сынақ ядролық полигонындағы ядролық сынақтардың |
|    |салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына |
|    |үстемеақылар                     | 368600 
|  35 |Мүгедектермен ардагерлерді оңалту           |  31000
|  40 |Жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын құру және қолдау |  35786
|   31|Жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын құру       |  19736
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  16050 
|  41 |Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың   |
|    |зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу жөнінде көрсеткен |
|    |қызметіне ақы төлеу                  | 1167757
|  48 |Зейнетақы жүйесін реформалауға техникалық қолдау   | 170957
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 170957
|  51 |Зейнетақы мен жәрдемақылар тағайындау жөніндегі    |
|    |облыстық өкілдіктерді жабдықтау            |  23550
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |  6664
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |   500
| 605  |Қазақстан Республикасының Көші-қон және демография  | 534299
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  33800
|    1|Орталық органның аппараты               |  9800
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |  24000
|  30 |Репатрианттарды (оралмандарды) тарихи отанына қоныс. |
|    |тандыру және оларды әлеуметтік қорғау         | 463338
|   30|Көшіру жөніндегі шаралар               | 448760
|   31|Қайта қоныстанушылары (оралмандарды) бейімдеу орталығы|  14578
|  31 |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |  37161
|8    |Мәдениет-спорт ақпараттық кеңістік          | 4654444 
| 1   |Мәдениет саласындағы қызмет              | 902954
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  24249
|  41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |
|    |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау          |  2100
|  42 |Республикалық деңгейде балалармен мәдени шаралар   |
|    |өткізу                        |  22149
| 230  |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   |
|    |қоғамдық келісім министрлігі             | 878705
|  39 |Республикалық деңгейде театр-концерт ұйымдарын субси. |
|    |диялау                        | 291000
|  40 |Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер   |  2500
|  41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |
|    |сақтау                        | 450000
|   30|Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі ұйымдарды|
|    |республика деңгейінде субсидиялау           | 128994
|   31|Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының ұлттық  |
|    |мұражайы                       | 190000
|   32|Алтын және қымбат металдардың мемлекеттік мұражайы  |  1906
|   33|Тарихи-мәдени құндылықтарды жөндеу-реставрациялау   |
|    |жұмыстарын жүргізу                  | 129100 
|  50 |Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды ұстау     |  30205
|   30|Отырар мемлекеттік археологиялық қорығы        |  7455
|   32|Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы      |  2660
|   33|"Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорығы   |  2920
|   34|"Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-   |  3070
|    |мұражайы                       |    
|   35|Абай атындағы мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби  |  
|    |мемориалдық қорық-мұражайы              |  11700
|   36|"Ежелгі Тараз ескерткіші" мемлекеттік тарихи-     |
|    |мәдени қорық-мұражайы                 |  2400
|  52 |Ұлттық фильмдерді шығару               | 100000
|  56 |Мемлекет қайраткерлерін мәңгілік есте қалдыру     |  5000
|2    |Спорт және туризм                   | 817032
|  613 |Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі |
|    |агенттігі                       | 817032 
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  20972
|    1|Орталық органның аппараты               |  20972
|  30 |Мемлекеттік сыйлықтар                 |   192
|  32 |Жоғары жетістікті спорт                | 790641
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |  1139
|    |бағдарламаны іске асыру                |
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  4088
|3    |Ақпараттық кеңістік                  | 2651104
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |  27947
|  15 |Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын    |
|    |қамтамасыз ету және оларды республикалық деңгейде   |
|    |арнайы пайдалану                   |  27947
|   30|Қазақстан Республикасы Президентінің мұрағаты     |  27947
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  8619
|  24 |Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|
|    |қамтамасыз ету                    |  8619
|   35|Республикалық ғылыми кітапхана            |  8619
| 230  |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   |
|    |қоғамдық келісім министрлігі             | 2610281
|  15 |Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамта.|
|    |масыз ету және оларды республикалық деңгейде арнайы  |
|    |пайдалану                       |  29800
|   30|Мемлекеттік кітап палатасы              |  9300
|   31|Орталық мемлекеттік архив               |  20500
|  24 |Республикалық деңгейде ақпараттық жалпыға жетімділігін|
|    |қамтамасыз ету                    | 100400
|   30|Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы     |  53000
|   31|Астана қаласындағы С.Сейфуллин атындағы республикалық |
|    |көпшілік кітапхана                  |  24000
|   32|Жамбыл атындағы мемлекеттік республикалық жасөспірім. |
|    |дер кітапханасы                    |  7600
|   33|С.Бегалин атындағы мемлекеттік республикалық балалар |
|    |кітапханасы                      |  8800
|   34|Соқыр және нашар көретін азаматтарға арналған респуб. |
|    |ликалық кітапхана                   |  7000
|  31 |Республикалық деңгейде газеттер мен журналдар арқылы |
|    |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу        | 300000
|  32 |Республикалық деңгейде телерадио хабарлары арқылы   |
|    |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу        | 2070081
|   31|Транспондер жалдау                  | 570000
|   32|Мемлекеттік ақпараттық саясатты "Қазақстанның теле.  |
|    |дидары мен радиосы" республикалық корпорациясы арқылы |
|    |жүргізу                        | 724479
|   33|Мемлекеттік ақпараттық саясатты "Хабар" агенттігі   |
|    |арқылы жүргізу                    | 741915
|   34|Мемлекеттік ақпараттық саясатты Қазақстан Республика. |
|    |сы Президентінің телерадиокешен арқылы жүргізу    |  20000
|   35|Мемлекеттік ақпараттық саясатты ТМД елдерімен іскерлік|
|    |ынтымақтастық шеңберінде жүргізу           |  13687
|  33 |Әдебиеттік әлеуметтік-маңызды түрлерін бойынша баспа |
|    |бағдарламаларын қалыптастыру             | 100000
|  37 |"Қазақстан-2030" стратегиясын насихаттау жөнінде   |
|    |конференциялар, семинарлар мен кеңестер ұйымдастыру  |  10000
|  612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |  4257
|  24 |Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|
|    |қамтамасыз ету                    |  1357
|   36|Республикалық ғылыми-медициналық кітапхана      |  1357
|  41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |
|    |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау          |  2900
| 9   |Мәдениетті, спортты және ақпараттық кеңістікті    |
|    |ұйымдастыру жөніндегі басқада қызмет көрсетулер    | 283354
| 230  |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   |
|    |қоғамдық келісім министрлігі             | 283354
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 118713
|    1|Орталық органның аппараты               |  64713
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |  54000
|  35 |Жастар саясатын жүргізу                |  51000
|   30|Жастар саясаты жөніндегі шараларды ұйымдастыру    |  10000
|   31|Жастардың мәдени демалысын ұйымдастыру        |  41000
|  38 |Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамыту     |  99500
|  43 |Жазатайым оқиғалар бойынша кепілдігі бар жәрдемақы  |
|    |төлеу                         |  4392
|  53 |Мемлекеттік сыйлықтар                 |  9749
|10   |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және        |10011160
|    |қоршаған ортаны қорғау                |
| 1   |Ауыл шаруашылығы                   | 5152304
|  212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 4874478
|  30 |Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми    |
|    |зерттеулер                      |  26800
|  31 |Республикалық деңгейдегі малдәрігерлік қызмет көрсету |  9200 
|   30|Мал мен құстың ерекше қауіпті аурулары жөніндегі   |
|    |Оңтүстік-Шығыс аймақтық мамандандырылған малдәрігерлік|
|    |зертхана                       |  9200
|  32 |Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау  |  21355
|   30|Жетісу гидрогеология мелиоративтік экспедициясы    |  8955
|   31|Суармалы жерлердің мелиорациялық жағдайын бағалау   |  12400 
|  33 |Өсімдіктерді қорғау                  | 1861190
|   31|Өсімдіктерді жаппай зиянкестерден және аурулардан   | 1861190 
|    |қорғау                        |
|  34 |Мал ауруларының диагностикасы             | 105480
|  35 |Эпизоотияға қарсы шаралар               | 280237
|  37 |Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және  |  36307
|    |себу сапаларын анықтау                |
|  39 |Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерді субсидиялау | 200000
|  47 |Мемлекеттік резервтегі астықты сақтау         | 740000
|  48 |Ауылшаруашылық дақылдарын тұқымдық сынау       |  45911
|   30|Ауыл шаруашылығы дақылдарын тұқымдық сынау жөніндегі |
|    |мемлекеттік комиссия және облыстық инспектуралар   |  45911
|  49 |Карантинге жататын өнімдерді фитосанитариялық     |  2066
|    |зертханалық талдау                  |
|   30|Республикалық карантин зертханасы           |  2066 
|  50 |Карантинге жататын импорттық материалдарды      |  1380
|    |интродукциялық-карантиндік бақылау          |
|   30|Республикалық интродукциялық-карантиндік питомник   |  1380
|  54 |Жер суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіру     | 1244561
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 553138
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  | 691423
|  57 |Ауылшаруашылық кәсіпорындарын жекешелендіруден кейінгі| 181991
|    |қолдаудың пилоттық жобасы               |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 143300
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  |  38691
|  66 |Ауыл шаруашылық жануарларымен құстардың туберкулез  |
|    |және бруцеллез ауруларымен күрес           |  44300
|  67 |Жануарлар мен құстардың жұқпалы ауруларының ошақтарын |
|    |жою                          |  20000 
|  69 |Аса қауіпті зиянкестердің және өсімдік ауруларының  |  53700
|    |таралу ошақтарын жою                 |
| 614  |Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару   |
|    |жөніндегі агенттігі                  | 277826
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |  83784
|    1|Орталық органның аппараты               |  10584
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |  73200
|  30 |Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми |
|    |зерттеулер                      |  2010
|  36 |Жерге орналастыру жөніндегі шаралар          | 189767
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |  2265
|2    |Су шаруашылығы                    | 702675
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 286600
|  55 |Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерді     |
|    |қалпына келтіру                    | 286600
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 171960
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  | 114640
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          | 416075
|  40 |Шаруашылық мұқтаждар су беруге байланысты емес су   |
|    |шаруашылығы объектілерін пайдалану          |  53575
|  41 |Мемлекетаралық су шаруашылығы объектілерін пайдалану | 160500
|  43 |Су қорғауды кешенді пайдаланудың, су шаруашылығы   |
|    |баланстарының тәсімін әзірлеу             |  1000
|  44 |Суағарларды қайта құру және олардың құрылысы     | 201000
| 3   |Орман шаруашылығы                   | 802136 
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          | 802136
|  46 |"Қазақстан ормандары" бағдарламасы          | 802136
|   30|Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымдары    |
|    |мекемелері                      |  3595
|   31|Жер үстінен орманды және жануарлар әлемін қорғау   | 464782
|   33|Орманды қалпына келтіру және қорғаныш орманын өсіру  | 178584
|   34|Орманды авиациялық қорғау               |  92900
|   35|Орманды орналастыру және орман шаруашылығын жобалау  |  57776
|   36|Ағаш-бұта тұқымдарын селекциялау және тұқымдарын   |
|    |сынақтан өткізу                    |  4499
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  |  27000
|  37 |Орман мен жануарлар әлемін сақтау, қорғау және ұлғайту|  27000
|   30|"Бурабай" табиғи-сауықтыру орман кешені        |  27000
| 4   |Балық шаруашылығы                   | 161840
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    | 161840
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          |
|  49 |Балық өнеркәсібі кемелерінің жүзу қауіпсіздігін    |  2200
|    |қамтамасыз ету                    |
|   30|Балық өнеркәсібі кемелерінің қауіпсіздігі жөніндегі  |
|    |мемлекеттік мекеме                  |  2200
|  50 |Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу    |  59174
|   30|Биоресурстарды қорғау жөніндегі Балқаш аймақтық меке. |
|    |месі                         |  18751
|   32|Биоресурстарды қорғау жөніндегі Солтүстік Каспий ай. |
|    |мақтық мекемесі                    |  40423
|  51 |Балық қорларын (балық шабақтарын) көбейту       | 100466
|5    |Қоршаған ортаны қорғау                | 1440584
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    | 1440584
|    |қоршаған ортаны қорғау ми
нистрлігі          |
|  32 |"Табиғи ресурстарын мемлекеттік кадастрлары"     |
|    |деректерінің автоматтандырылған ақпараттық базасын  |
|    |жасау                         |  30000
|  45 |Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп ұстау    | 109108
|   30|Алматы мемлекеттік табиғат қорығы           |  4391
|   31|Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғат қорығы       |  4664
|   32|Барсакелмес мемлекеттік табиғат қорығы        |  2120
|   33|Батыс-Алтай мемлекеттік табиғат қорығы        |  3470
|   34|Қорғалжын мемлекеттік табиғат қорығы         |  4159
|   35|Марқакөл мемлекеттік табиғат қорығы          |  3588
|   36|Наурызым мемлекеттік табиғат қорығы          |  5794
|   37|Үстірт мемлекеттік табиғат қорығы           |  4845
|   38|Алакөл мемлекеттік табиғат қорығы           |  4064
|   39|Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғат паркі      |  12742
|   40|Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғат паркі       |  5845
|   41|"Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғат паркі      |  18941
|   42|Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғат паркі      |  23199
|   43|"Алтын Емел" мемлекеттік ұлттық табиғат паркі     |  8185
|   44|"Қызыл Жиде" республикалық мемлекеттік табиғат қорғау |
|    |мекемесі                       |  3101
|  54 |Мырғалымсай сарқынды су экологиялық катерін тежеу   | 722000
|  56 |Қоршаған ортаны қорғауды республикалық деңгейде    |
|    |ұйымдастыру                      | 124491
|   30|Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу       |  13591
|   31|Жер қойнауын қоспағанда, қоршаған ортаның жағдайына  |
|    |байланысты экологиялық мониторингін жүргізу      |  72900
|   32|Экологиялық насихаттау                |  10000
|   33|Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шұғыл шаралар    |  13000
|   34| Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін|
|    |орындау, бағдарламалар мен жобаларды қоса қаржыландыру|  15000
|  57 |Республикалық деңгейде табиғат қорғау объектілерін  |
|    |салуға және қайта құруға қатысу            | 200000
|  70 |"Химпром" АҚ-ның сынаппен ластану ошағын жою жөніндегі|
|    |жобасы                        | 229280
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 229280 
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  21495
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  21495
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |  4210
|9    |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған орта.| 1724621
|    |ны қорғау саласындағы басқа қызмет көрсетулер     |
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 888313
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 852675
|    1|Орталық органның аппараты               |  73275
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 779400
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |  20763
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  14875
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қорша.|
|    |ған ортаны қорғау министрлігі             | 782885
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 489680
|    1|Орталық органның аппараты               |  99080
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 390600
|  30 |Қоршаған ортаны қорғау, су, орман шаруашылығы және жер| 142023
|    |қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы |
|    |ғылыми зерттеулер                   |
|   30|Жер қойнауын пайдалану геология саласындағы қолданбалы|
|    |ғылыми зерттеулер                   |  72000
|   31|Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы     |
|    |ғылыми зерттеулер                   |  65333
|   32|Су шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер   670
|   33|Орман шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми    |
|    |зерттеулер                      |  4020
|  52 |Қызылорда облысында сумен жабдықтауды жақсарту    | 151182 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 136852
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  |  14330
| 614  |Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын       |
|    |басқару жөніндегі агенттігі              |  53423
|  43 |Топографиялық-геодезиялық және картографиялық     |  53423
|    |өнімдермен қамтамасыз ету және оларды сақтау     |
|11   |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   |
|    |пайдалану                       | 5222517
| 1   |Өнеркәсіп                       | 990000
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |  83000
|  59 |"Қарағандыкөмір" ЖҮАҚ-ның жабылған шахталардың    |
|    |жұмысшылардың денсаулығына келтірген зиянды өтеу   |
|    |жөніндегі міндеттемелерін орындау           |  83000
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |
|    |сауда министрлігі                   | 907000
|  32 |Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабу      | 807000
|  44 |Ұзақ мерзімге арналған Қазақстан Республикасының   |
|    |қорғаныс өнеркәсібін дамытудың және конверсиялаудың  |
|    |мемлекеттік бағдарламасы               | 100000
| 3   |Жер қойнауын пайдалану                | 2294122
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          | 2205665
|  33 |Геологиялық ақпаратты қалыптастыру          |  69065
|   30|Геологиялық ақпараттың республикалық орталығы     |  69065
|  34 |Жер қойнауының және жер қойнауын пайдаланудың     |
|    |жай-күйіне мониторинг жүргізу             |  35000
|  35 |Жер асты суларының және қауіпті экзогендік процестер. |
|    |дің мониторингін жүргізу               | 224000
|  36 |Мемлекеттік геологиялық зерделер           | 1838500
|   30|Аймақтық және геологиялық түсіру жұмыстары      | 268500
|   31|Мұнай іздестіру жұмыстары               | 1570000
|  38 |Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы  |
|    |ақпараттық базаны жасау және автоматтандыру      |  39100
|  225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  88457
|  40 |Сейсмологиялық ақпарат мониторингі          |  88457
|   30|Сейсмологиялық тәжірибелік-әдістемелік экспедиция   |  88457
|9    |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   |
|    |пайдалану салаларындағы басқа да қызметтер      | 1938395
|  216 |Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі    |  30000 
|   30|Жұмылдыру әзірлігі                  |  30000
|  232 |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |
|    |сауда министрлігі                   | 1908395 
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 239048
|    1|Орталық органның аппараты               | 201096
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |  35600
|   30|"Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнайы өкілдіктің    |
|    |аппараты                       |  2352
|   30 |Энергетика, индустрия және құрылыс салаларындағы   |
|    |қолданбалы ғылыми зерттеулер             | 32060
|   30|Аварияға қарсы, электр және жылу энергияларын өндіру |
|    |мен бөлу қондырғыларын пайдаланудың қауіпсіздігі   |
|    |жөніндегі әдістемелік нұсқаулар шығару        |  6060
|   31|2010 жылға дейінгі кезеңге отын-энергетикалық базасын |
|    |әзірлеу                        |  14000
|   32|Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер   |  12000
|   31 |Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа   |
|    |жүйелері салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |  12680
|   30|Сапа саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер     |   680
|   31|Азаматтық және қызметтік қарулардың және олардың   |
|    |оқтарының мемлекеттік кадастрын әзірлеу, жүргізу   |
|    |және басып шығару                   |  2000
|   33|Бүкіләлемдік Сауда ұйымымен өзара іс-қимыл жөніндегі |
|    |ақпараттық орталық құру                |  10000
|   33 |Республикалық деңгейдегі жобалау-іздестіру, конструк. |
|    |торлық және технологиялық жұмыстар          |  30000
|   34 |Халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарды жасау |
|    |және сатып алу                    |  27511
|   30|Метрология мен сертификация саласындағы халықаралық, |
|    |аймақтық және ұлттық стандарттарды әзірлеу және сатып |
|    |алу                          |  22511
|   31|Құрылыс саласындағы халықаралық, аймақтық және ұлттық |
|    |стандарттарды әзірлеу және сатып алу         |  5000
|    |                           |
|   35 |Республиканың нақты шамалар өлшемдерінің ұлттық эта. |
|    |лондық базасын қолдау және жасау           | 111669
|   36 |Мемлекеттік резервті қалыптастыру және сақтау     | 500000
|   30|Мемлекеттік резервті құру және сақтау         | 150000
<*>

|   31|Жұмылдыру резервін құру және сақтау          | 50000
<*>

|   32|Негізгі капиталды толықтыру              | 300000
|   40 |Микрография саласындағы ғылыми зерттеулер       |  47211
|   30|Микрография институты                 |  47211 
|   41 |Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 890781
|   77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  2150
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  2150
|   78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |  4605
|   79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  10680
|12   |Көлік және байланыс                  |16521859
|  1  |Автомобиль көлігі                   |14642697
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      |14642697
|  34 |Республикалық деңгейде жылу жүйесін пайдалану     | 5163895
|   12|Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету  |478700
<*>

|  30 |Автомобиль жолдары мемлекеттік мекемелері       |352843
<*>

|  31 |"Инжиниринг" автомобиль жолдарының ақпарат орталығы  |
|    |мемлекеттік мекемесі                 |  24050
|    |                           | 
|  36 |Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылы.|
|    |сы және жаңарту                    | 1853809
|   30|Павлодар-Қарағанды жолының айналмалы учаскесін салу  |657755
<*>

|   31|Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қызыләскер-Киров    |
|    |автомобиль жолын салу                 | 1000000
|   32|Орал қаласы ауданында Орал өзені арқылы көпір     | 
|    |құрылысы                       | 94300
<*>

|   35|Астана - Бурабай автомобиль жолының учаскесін жаңарту |Мем.   
|    |
<*>
                          |тапсырыс 
|   34|Павлодар-Көкшетау автожолының бөлігінде "Астана    |
|    |қаласының солтүстік айналмасы" автомобиль жолын салу | 100000 
|  39 |Гүлшат-Ақшатау учаскесінде Алматы-Бурабай автомобиль |
|    |жолын жақсарту                    | 4499620
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 3324560
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  | 1175060
|  40 |Алматы-Гүлшат және Ақшатау-Қарағанды учаскелерінде  |
|    |Алматы-Қарағанды-Астана-Бурабай автомобиль жолын   |
|    |жаңғырту                       | 3125373
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 2129438
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  | 995935
|    |жобаны жүзеге асыру                  |
|2    |Байланыс жүйесі                    | 103270
|  611 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды   |
|    |қорғау жөніндегі агенттігі              | 103270
|  32 |Арнайы байланыспен қамтамасыз ету           | 103270
|   30|Фельдъегерлік қызмет                 | 103270
|3    |Су көлігі                       | 211547
|  215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      | 211547
|  33 |Су жолдарының кеме жүретін жай-күйін қамтамасыз ету  |
|    |және шлюздерді күтіп ұстау              | 211547
|4    |Әуе көлігі                      | 887909
|  215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      | 887909
|  35 |Азаматтық авиацияға арналған әуе кемелерінің, әуе   |
|    |жолдарының және аэродромдардың мемлекеттік тізілімін |
|    |жүргізу жөніндегі құжаттарды дайындау         |  8047
|  37 |Астана қаласындағы халықаралық әуе жай құрылысы    | 879862
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 825408
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  |  54454 
|9    |Көлік және байланыс саласындағы басқа қызмет     | 676436 
|    |көрсетулер                      |
|  215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      | 676436
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 305448
|    1|Орталық органның аппараты               | 154448
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 151000
|  38 |Бірыңғай есептік-ақпараттық орталық құру       | 100000
|  41 |Көлікпен коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми  |
|    |зерттеулер                      |  26357
|  50 |Аумақтық органдарды бақылау-өлшеу құралдарымен    |
|    |жабдықтау                       | 160163
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |  84468
|13   |Басқалар                       |10178946
| 2   |Ауа-райын болжау қызметі               | 381954
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          | 381954
|  39 |Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу        | 371954
|  42 |Гидрометеорологиялық бақылау қызметтерін техникалық  |
|    |қайта жарақтандыру                  |  10000
|3    |Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау| 233203
| 615  |Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды    |
|    |реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті   |
|    |қолдау жөніндегі агенттігі              | 233203
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  | 182537
|    1|Орталық органның аппараты               |  71900
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             | 110637
|   30 |Шағын бизнесті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік    |
|    |бағдарламасы                     |  50000
|   78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |
|    |бағдарламаны іске асыру                |   666
|9    |Басқа да                       | 9563789 
|  104 |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  | 4957403
|   45 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |
|    |жою және өзге де тосын шығыстар бойынша Қазақстан   |
|    |Республикасы Үкіметінің резерві            | 4957403
|  204 |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  | 315487
|   41 |Шетелдік іссапарлар                  | 206576
|   42 |Өкілдік шығыстар                   | 108911
|  217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 4290899
|   43 |Сыртқы гранттарға қызмет көрсету           |   995
|   45 |Үкіметтің және орталық атқарушы органдардың соттар  |
|    |шешімдері бойынша міндеттемелерін орындау жөніндегі  |
|    |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       | 200000
|   57 |Республикалық бюджеттен төленген жалақылар мен басқа |
|    |да әлеуметтік төлемдер бойынша 1999 жылы республикалық|
|    |бюджеттен қаржыландырылған мемлекеттік мекемелердің  |
|    |кредиторлық берешегін өтеу              | 1750599
|   58 |Ұйымдардың республикалық бюджет қаражаты есебінен   |
|    |орындалған міндеттемелері бойынша өткен жылдарда   |
|    |қалыптасқан кредиторлық берешектерін өтеу       | 2339305
|14   |Борышқа қызмет көрсету                |37830531 
| 1   |Борышқа қызмет көрсету                |37830531
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |37830531
|   42 |Үкіметтік борышқа қызмет көрсету           |37830531
|   11|Заемдар бойынша сыйақыны (мүддені) төлеу       |37736596
|   30|Заемдарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлемдер  |  93935
|15   |Ресмитрансферттер                   |43229049
| 1   |Ресмитрансферттер                   |43229049
| 111  |Ақмола облысының әкімі                | 4353028
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 4353028
|   30|Қысқы кезеңге дайындалу және қоныс аудару бойынша   |
|    |іс-шараларды аяқтау                  | 200000
|   94|Субвенция                       | 4153028
| 113  |Алматы облысының әкімі                | 6055257
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 6055257
|   94|Субвенция                       | 6055257
| 115  |Шығыс Қазақстан облысының әкімі            |12213889
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |12213889
|   30|Сыртқы қарыздар есебінен Семей қаласындағы Ертіс   |
|    |өзені арқылы өтетін көпірдің құрылысы         | 8741300
|   31|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |Семей қаласындағы Ертіс өзені арқылы өтетін көпірдің |
|    |құрылысы                       | 3472589
| 116  |Жамбыл облысының әкімі                | 3158324
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 3158324
|   94|Субвенция                       | 3158324
| 118  |Батыс Қазақстан облысының әкімі            | 254410
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 254410
|   94|Субвенция                       | 254410
| 119  |Қарағанды облысының әкімі               | 200000
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 200000
|   31|Приозерск қаласының жергілікті атқарушы органының   |
|    |кредиторлық берешектерін өтеу             | 200000
| 120  |Қызылорда облысының әкімі               | 2402675
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 2402675
|   94|Субвенция                       | 2402675
| 124  |Павлодар облысының әкімі               | 135766
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 135766
|   30|Әлеуметтік қорғау жобасы               |  16766
|   31|Теңдік селосында мектеп салу             | 119000
| 125  |Солтүстік Қазақстан облысының әкімі          | 3192003
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 3192003
|   94|Субвенция                       | 3192003
| 129  |Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі          | 8213697
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 8213697
|   30|Әлеуметтік қорғау жобасы               |  16766
|   31|Түркістан қаласында айналма автомобиль жолын салу   | 295000
|   94|Субвенция                       | 7901931
| 130  |Алматы қаласының әкімі                | 1050000
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 1050000
|   30|Алматы қаласындағы метро құрылысы           | 250000
|   31|Әлеуметтік сала объектілерін сейсмикалық күшейту   |    
|    |жөніндегі жұмыстарды жүргізу             | 100000
|   32|Алматы қаласының инфрақұрылымын дамыту        | 700000
| 131  |Астана қаласының әкімі                | 2000000
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    | 2000000
|   35|"Қ. Сәтпаев атындағы Ертіс-Қарағанды" каналынан    |     
|    |бастап Есіл өзеніне дейін суағар салу         | 2000000
|________|______________________________________________________|_________
   
__________________________________________________________________________
|  1  |             2              |  3
|________|______________________________________________________|_________
|    |V. Несиелендіру                    | 29034146
|1    |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     |  124000
| 2   |Қаржылық қызмет                    |  124000 
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |  124000
|   84 |Халықаралық ұйымдарда акциялар сатып алу       |  124000
|4    |Білім беру                      |  747020
| 6   |Жоғары білім беру                   |  747020
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|  727394
|   91 |Мемлекеттік білік несиелендіруі бойынша елдегі жоғары |
|    |оқу орындарында кадрларды даярлау           |  727394
|   30|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік білім несиелері   |
|    |бойынша кадрлар даярлау                |  470078
|   31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік студенттік     |
|    |несиелерді беру                    |  73088
|   32|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекеттік|
|    |білім несиелері бойынша кадрларды даярлау       |  172080
|   33|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекеттік|
|    |студенттік несиелерді беру              |  12118 
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |  19626
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   91|Мемлекеттік білім несиелендіру бойынша елдегі жоғары |
|    |оқу орындарында кадрларды даярлау           |  19626
|   30|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік білім несиелері   |
|    |бойынша кадрлар даярлау                |  14098
|   31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік студенттік     |
|    |несиелерді беру                    |   1712
|   32|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекеттік|
|    |білім несиелері бойынша кадрларды даярлау       |   3564
|   33|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың кемінде мемлекеттік |
|    |студенттік несиелерді беру              |   252 
|7    |Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық           |  644850
| 3   |Сумен жабдықтау                    |  644850
| 132  |Атырау қаласының әкімі                |  644850
|   80|Атырау қаласының экономикалық дамуына, сумен     |  644850
|    |жабдықталуына және канализация жүйелеріне арналған  |
|    |жағдайларды қамтамасыз ету              |
|10   |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған   | 3185364
|    |ортаны қорғау                     |
| 1   |Ауыл шаруашылығы                   | 2785752 
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі| 2785752
|  82 |Жер суландыру және дренаж жүйесін жетілдіру      | 2212552
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 2212552 
|  86 |Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдаудың |  573200
|    |пилоттық жобасы                    |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  573200
| 2   |Су шаруашылығы                    |  399612 
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|  399612
|  83 |Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерді     |  399612
|    |қалпына келтіру                    |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  399612
|11   |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   |  170850
|    |пайдалану                       |
| 1   |Өнеркәсіп                       |  170850
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |  170850
|    |сауда министрлігі                   |
|  80 |Мұнай саласын дамытуды қолдау             |  170850
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  170850 
|12   |Көлік және байланыс                  | 3468209
| 3   |Су көлігі                       |  868747 
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |  868747
|    |министрлігі                      |
|  80 |Ақтау сауда портын қайта құру             |  868747
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  868747 
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |
|    |жобаны жүзеге асыру                  |  350000
| 4   |Әуе көлігі                      |  206352
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |  206352
|    |министрлігі                      |
|  84 |Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың құрылысы   |  206352
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  206352
| 5   |Темір жол көлігі                   | 2393110
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар | 2393110
|    |министрлігі                      |
|  82 |Теміржол көлігінің қуатын арттыру           | 2393110
|    |(Достық станциясы - 1 фаза)              |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     | 2393110
|13   |Басқалар                       | 20693853
| 3   |Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау|  501550
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |  501550
|    |сауда министрлігі                   |
|  81 |Шағын және орта бизнестің өндірістік және өнеркәсіптік|
|    |ұқсату кәсіпорындарына қолдау көрсету         |  501550
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |  501550
|9    |Басқа да                       | 20192303
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 20192303
|  81 |Үкіметтік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді     | 19592303
|    |орындауға байланысты несиелендіру           |
|  86 |Төмен тұрған бюджеттерді несиелендіруге арналған   |  600000
|    |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       | 
|    |VI. Тапшылық                     |-62389774
|    |VII. Қаржыландыру                   | 62389774
|________|______________________________________________________|_________


      
                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                     1999 жылғы 7 желтоқсандағы
                     N 1872 қаулысына 2-қосымша 
<*>

   
     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.02.12. N 227 
          қаулысымен. 

P000227_

 
     ЕСКЕРТУ. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.02.24. 
          N 291 қаулысымен. 

P000291_

 
     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.19. N 748    
          қаулысымен. 

P000748_

 
     ЕСКЕРТУ. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.07.08. 
          N 1036 қаулысымен. 

P001036_

 
     
   
   
  Республикалық бюджеттік бағдарламалар мен кіші бағдарламалардың тізбесі 
             (кезең-кезеңімен қаржыландыру)
   
                               (мың теңге)
---------------------------------------------------------------------------
Функционалдық топ         !     Қаржыландыру  
 Ішкі функция          !----------------------------------------
   Әкімші       Атауы  ! Сомасы ! I кезең !II кезең !III кезең
    Бағдарлама         !     ! 01.04. ! 01.07. ! 01.10.
     Кіші бағдарлама     !     !2000 ж. ! 2000 ж. ! 2000 ж.
---------------------------------------------------------------------------
  1   !      2     !  3  !  4   !  5   !  6
---------------------------------------------------------------------------
            Барлығы   10 677 173 3 711 381 3 356 589 3 609 203
1      Жалпы сипаттағы мемле. 
      кеттік қызмет 
      көрсетулер       1 988 891  550 000  566 133  872 758
 2     Қаржылық қызмет     1 698 320  
  219   Қазақстан Республика.
      сының Мемлекеттік
      кіріс министрлігі    1 695 276
    32  Салық әкімшілігін жүр. 
      гізуді жаңғырту      350 325
     81 Республикалық бюджеттен  350 325            350 325
      қоса қаржыландыру есе.
      бінен жобаны жүзеге 
      асыру   
    41  Кеден бекеттерінің 
      құрылысы         519 997  250 000  269 997
    42  Кеден органдарын мате. 
      риалдық-техникалық жағы. 
      нан қамтамасыз ету    824 954  200 000  200 000  424 954
  311   Қазақстан Республикасы.
      ның Инвестициялар жөнін.
      дегі агенттігі       2 000
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру   2 000        1 000   1 000
  610   Қазақстан Республикасы.  
      ның Мемлекеттік сатып
      алу жөніндегі агенттігі    544
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру    544         544
  660   Қазақстан Республикасы.
      ның Бағалы қағаздар жө.
      ніндегі ұлттық комиссиясы   500
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру    500         500
 5     Жоспарлау және статисти. 
      калық қызмет       278 761 
  216   Қазақстан Республикасы.
      ның Экономика министрлігі   888
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру    888         888
  604   Қазақстан Республикасы.
      ның Стратегиялық жос.
      парлау жөніндегі    
      агенттігі           204 
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру    204         204
  606   Қазақстан Республикасы.
      ның Статистика жөніндегі
      агенттігі         277 669 
    31  Республиканың әлеуметтік-
      экономикалық жағдайы ту.
      ралы деректердің ақпарат.
      тық-статистикалық базала.
      рын құру         260 062
     31 Ақпараттық-статистикалық
      мәліметтер базасын құру  260 062  100 000  80 000  80 062
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру  17 607        8 000  9 607
 9     Жалпы сипаттағы өзге 
      мемлекеттік қызмет   
      көрсетулер         11 810
  225   Қазақстан Республикасы. 
      ның Білім және ғылым
      министрлігі        11 810
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру  11 810        5 000  6 810
3      Қоғамдық тәртіп және 
      қауіпсіздік       1 245 000  600 000  275 000 370 000
 1     Құқыққорғау қызметі   1 120 000
  201   Қазақстан Республикасы.
      ның Ішкі істер       
      министрлігі       1 120 000
    36  Материалдық-техникалық 
      базаны нығайту      250 000  250 000
    42  Тергеу изоляторларын
      салу, оларды қайта құру
      және күрделі жөндеуден
      өткізу          870 000  290 000  210 000 370 000
 3     Сот қызметі        125 000
  501   Қазақстан Республикасы. 
      ның Жоғарғы соты     125 000
    31  Әкімшілік ғимаратының  
      құрылысын аяқтау     125 000   60 000  65 000
5      Денсаулық сақтау      30 000   30 000
 9     Денсаулық сақтау саласын.
      дағы басқа қызмет
      көрсетулер         30 000
  612   Қазақстан Республикасы.
      ның Денсаулық сақтау ісі
      жөніндегі агенттігі    30 000
    31  Медициналық жабдықтар мен
      санитарлық көлікті орта. 
      лықтандырылған түрде   
      сатып алу         30 000   30 000
6      Әлеуметтік қамсыздандыру
      және әлеуметтік көмек   67 375        21 580 45 795
 9     Әлеуметтік көмек және 
      әлеуметтік қамтамасыз ету
      салаларындағы өзге де 
      қызмет көрсетулер     67 375
  213   Қазақстан Республикасы.
      ның Еңбек және халықты
      әлеуметтік қорғау  
      министрлігі        30 214
    51  Зейнетақы мен жәрдемақы
      тағайындау жөніндегі
      облыстық өкілдіктерді
      жабдықтау         23 550            23 550 
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру   6 664        3 000  3 664
  605   Қазақстан Республикасы.
      ның Көші-қон және демо.
      графия жөніндегі агенттігі 37 161
    31  Агенттіктің құрылуына   
      байланысты жабдықтау    37 161        18 580 18 581
8      Мәдениет, спорт және
      ақпараттық кеңістік     1 139        1 139
 2     Спорт және туризм      1 139
  613   Қазақстан Республикасы.
      ның туризм және спорт
      жөніндегі агенттігі     1 139
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру   1 139        1 139
10     Ауыл, су, орман, балық  
      шаруашылығы мен қоршаған 
      ортаны қорғау       365 439  50 000   262 466 52 973
 2     Су шаруашылығы      100 466
  218   Қазақстан Республикасы.
      ның Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны
      қорғау министрлігі    100 466
    44  Суағарларды қайта құру
      және олардың құрылысы   100 466       100 466
 5     Қоршаған ортаны қорғау  244 210
  218   Қазақстан Республикасы.
      ның Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны
      қорғау министрлігі    244 210
    32  Табиғи ресурстардың   
      мемлекеттік кадастрлары
      деректерінің автоматтан.    
      дырылған ақпараттық ба.
      засын жасау        40 000            40 000
    57  Республикалық деңгейдегі
      табиғи қорғау объектіле.  
      рін салуға және қайта   
      құруға қатысу       200 000  50 000   150 000
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру   4 210        2 000  2 210
 9     Ауыл, су, орман, балық 
      шаруашылығы мен қоршаған
      ортаны қорғау саласында.
      ғы басқа қызметтер     20 763
  212   Қазақстан Республикасы.
      ның Ауыл шаруашылығы
      министрлігі        20 763
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру  20 763        10 000  10 763
11     Өнеркәсіп, энергетика,
      құрылыс және жер қойнауын
      пайдалану         594 605       179 605 415 000
 1     Өнеркәсіп         540 000
  232   Қазақстан Республикасы. 
      ның Энергетика, индустрия
      және сауда министрлігі  540 000
    32  Қарағанды көмір бассейн.
      інде шахталарды жабу   240 000            240 000
 9  36  Мемлекеттік резервті  
      қалыптастыру және сақтау 300 000
     32 Негізгі капиталды  
      толықтыру         300 000       150 000 150 000
 3     Жер қойнауын пайдалану   50 000 
  218   Қазақстан Республикасы.
      ның Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны 
      қорғау министрлігі    50 000
    38  Жер қойнауы және жер  
      қойнауын пайдаланушылар
      туралы ақпараттық базаны
      жасау және автоматтандыру 50 000        25 000 25 000
 9     Өнеркәсіп, энергетика,
      құрылыс және жер қойнауын              
      пайдалану салаларындағы  
      басқада қызмет көрсетулер  4 605
  232   Қазақстан Республикасы. 
      ның Энергетика, индустрия
      және сауда министрлігі   4 605
    78 Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру   4 605        4 605 
12     Көлік және байланыс   5 424 058 2 431 381 1 900 000 1 092 677
 1     Автомобиль көлігі    5 263 895
  215   Қазақстан Республикасы.
      ның Көлік және коммуни. 
      кациялар министрлігі  5 263 895
    34  Республикалық деңгейде
      жол жүйесін пайдалану  4 512 514
     12 Автомобиль жолдарының
      жұмыс істеуін  
      қамтамасыз ету     4 512 514 1 780 000 1 800 000 932 514
    36  Республикалық маңызы
      бар автомобиль жолдарын
      салу және қайта құру   751 381
     30 Павлодар-Қарағанды жо. 
      лының айналмалы учаске.        
      сін салу         100 000  50 000  50 000
     31 Оңтүстік Қазақстан
      облысындағы Қызыләскер-
      Киров автомобиль жолын 
      салу           651 381 601 381  50 000
 9     Көлік және байланыс 
      салаларындағы басқа
      қызмет көрсетулер     160 163
  215   Қазақстан Республикасы.
      ның Көлік және коммуни.
      кациялар министрлігі   160 163
    50  Аумақтық органдарды    
      бақылау-өлшеу құралда.
      рымен жабдықтау      160 163           160 163
13     Басқалар          60 666        666  60 000
 2     Ауа-райын болжау қызметі  10 000
  218   Қазақстан Республикасы.
      ның Табиғи ресурстар
      және қоршаған ортаны
      қорғау министрлігі     10 000
    42  Гидрометеорологиялық
      байқау қызметтерін 
      техникалық жағынан қайта
      жарақтандыру        10 000            10 000
 3     Кәсіпкерлік қызметті
      қолдау және бәсекелестік.
      ті қорғау         50 666
  615   Қазақстан Республикасы.
      ның Табиғи монополияларды 
      реттеу, бәсекелестікті 
      қорғау және шағын бизнесті
      қолдау жөніндегі агенттігі 50 666
    30  Шағын бизнесті дамыту мен
      қолдаудың мемлекеттік
      бағдарламасы        50 000            50 000
    78  Мемлекеттік органдарды 
      ақпараттандыру жөніндегі
      бағдарламаны іске асыру    666        666
15     Ресми трансферттер    900 000  50 000 150 000  700 000
 1     Ресми трансферттер    900 000
  130   Алматы қаласының әкімі  900 000
    18  Республикалық бюджеттен
      берілетін трансферттер  900 000
     30 Алматы қаласындағы метро
      құрылысы         100 000  50 000  50 000
     31 Әлеуметтік сала объекті.
      лерін сейсмикалық    
      күшейту жөніндегі
      жұмыстарды жүргізу    100 000      100 000      
     32 Алматы қаласының инфра.
      структурасын дамыту    700 000           700 000 

---------------------------------------------------------------------------

                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                      1999 жылғы 7 желтоқсандағы
                      N 1872 қаулысына 3-қосымша 
<*>

   
   ЕСКЕРТУ. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2000.02.11.
       N 213 қаулысымен. 

P000213_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.02.12. N 227 
       қаулысымен. 

P000227_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.03.28. N 451 
       қаулысымен. 

P000451_

 
   ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.07.08. N 1035 
       қаулысымен. 

P001035_

 
   Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.10.12. N 1523      
       қаулысымен. 

P001523_

 
   Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.11.17. N 1733  
       қаулысымен. 

P001733_

 
   Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.12.21. N 1873      
       қаулысымен. 

P001873_

 
   
   Республикалық бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
              қаржыландыру нысандары
   
 _________________________________________________________________________
|Функционалдық топ         Атауы            |Қаржылан.
| Ішкі функция                         |дыру
|  Әкімші                           |нысаны
|   Бағдарлама                        |
|    Кіші бағдарлама                     |
|_______________________________________________________________|_________
|  1  |             2              |   3
|________|______________________________________________________|_________
|    |IV. Шығыстар                     |
|1    |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     | 
| 1   |Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын |
|    |өкілді, атқарушы және басқа органдар         | 
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |  
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  
|   1 |Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|  30 |Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық |  
|    |аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету    |
|   30|Қазақстан стратегиялық зерттеу институты       |Ұстауда
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |  
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар 
| 102  |Қазақстан Республикасы Парламентінің шаруашылық    | 
|    |Басқармасы                      |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда 
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  | 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда 
| 406  |Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі |
|    |есеп комитеті                     |  
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |  
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда  
| 637  |Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі    |  
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда 
| 690  |Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы  |   
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда 
|  30  |Сайлаулар өткізу                   |  
|  30  |Қазақстан Республикасы Президентін сайлауды өткізу  |Шаралар 
|   31|Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутат. |Шаралар
|    |тарын сайлауды өткізу                 | 
|   32|Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің     |Шаралар
|    |депутаттарын сайлауды өткізу             |  
|   33|Маслихаттар депутаттарын сайлауды өткізу       |Шаралар
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы  |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда 
|  34  |Литерлік рейстерді қамтамасыз ету           |Шаралар  
|  35  |Мемлекеттік резиденциялардың жұмыс істеуін қамтамасыз |Мем.
|    |ету                          |тапсырыс 
|  36  |Үкімет үйлерін ұстау                 |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|  38  |Ресми делегацияларға қызмет көрсету          |Шаралар
|  40  |Мемлекеттік наградаларды және олардың құжаттарын   |Мем.
|    |әзірлеу                        |тапсырыс
|  78  |Мемлекеттік органдарды аппараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс 
|2    |Қаржылық қызмет                    | 
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      | 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда 
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда  
|  3  |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |  
|   30|Мемлекеттік меншіктің тізбесін жүргізу        |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|   31|Ақпараттық-есептеу қызметтеріне ақы төлеу       |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|  35 |Клиринг байланысын, электрондық почтаны, байланыстың |Мем.
|    |ішкі аймақтық арналарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу  |тапсырыс
|  36 |Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару және    |Мем. 
|    |мемлекеттің жекешелендіруден кейінгі қызметі     |тапсырыс
|  37 |Қаржы органдарын нормативтік құқықтық актілермен   |Мем.
|    |қамтамасыз ету                    |тапсырыс
|  38 |Қазынашылықты жаңғырту                | 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар 
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|  47 |Қолма-қол ақшаны бюджет кірісіне қабылдауды және   |Мем.
|    |мемлекеттік мекемелерге беруді қамтамасыз ететін банк-|тапсырыс
|    |агенттердің қызметіне ақы төлеу            |
|  48 |Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту    |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|  219 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс министрлігі 
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|   30|Салық полициясы комитетінің аппараты         |Ұстауда
|   31|Салық полициясы комитетінің аумақтық органдарының   |Ұстауда
|    |аппараты                       |
|   32|Кеден комитетінің аппараты              |Ұстауда
|   33|Кеден комитетінің аумақтық органдарының аппараты   |Ұстауда
|   3 |Аппараттық-есептеу қызметін көрсету          |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|   30 |Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсімдерді жүргізу |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|   31 |Акциздік маркаларды басып шығару           |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|   32 |Салық әкімшілігін жүргізуді жаңғырту         |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|   33 |Фискальдық органдарды нормативтік құқықтық актілермен |Мем.
|    |қамтамасыз ету                    |тапсырыс
|   34 |"Ірі кәсіпорындардың мониторингі" ақпараттық-телеком. |Мем.
|    |муникациялық жүйесі                  |тапсырыс
|   35 |"Акциздік өнімдердің айналымы мен өндірісін бақылау" |Мем.
|    |ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі         |тапсырыс
|   36 |"Кеден қызметі" ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесі |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|   37 |Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында лотерея   |Шаралар
|    |өткізуді ұйымдастыру және өткізу (мемлекеттік, ұлттық |
|    |лотереяларды қоспағанда)               |
|   38 |Тәркіленген мүлікті есепке алу, бағалау, сақтау    |Шаралар
|    | және сату                      |
|   40 |"Салық төлеушілердің тізімін жүргізу" ақпараттық-теле.|Мем.
|    |коммуникациялық жүйесі                |тапсырыс
|   41 |Кеден бекеттерінің, Кеден комитетінің инфрақұрылымының|
|    |және объектілерінің құрылысы             |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|   42 |Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі |Шаралар
|    |органдарын материалдық-техникалық жағынан       |
|    |қамтамасыз ету                    |
|   43 |Қаржы секторын және кәсіпорындар секторын дамыту   |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|   79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|  311 |Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі   |
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|   30 |Инвестицияларды тарту жөніндегі жарнамалық-ақпарат  |Мем.
|    |жұмыстарын жүргізу                  |тапсырыс
|   77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|   78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|   79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|  610 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|   30 |Мемлекеттік сатып алу конкурстарын өткізу шаралары  |Шаралар
|   78 |Мемлекеттік органдарда ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|  660 |Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі  |
|    |ұлттық комиссиясы                   |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|   30 |Қаржы секторы мен кәсіпорындар секторын дамыту    |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|   78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|3    |Сыртқы саясат қызметі                 | 
|  102 |Қазақстан Республикасы Парламентінің шаруашылық    |
|    |басқармасы                      |
|   30|Европарламентпен жұмыс жасау жөніндегі комитеттің   |Шаралар
|    |қызметін қамтамасыз ету                |
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |
|   37|Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін  |
|    |қамтамасыз ету                    | 
|   30|Ұйымдасқан қылмыспен күресу бюросы          |Үлестік
|    |                           |қатысу
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер,   |Ұстауда
|    |өкілдіктер, дипломаттық миссиялар)          |
|   30|Елдің саяси, сауда-экономикалық мүдделерін қамтамасыз |Үлестік
|    |ету                          |қатысу
|   31|Халықаралық ұйымдарға қатысу             |Үлестік
|    |                           |қатысу
|   32|Интернационалист-жауынгерлердің мемлекетаралық кешенді|Үлестік
|    |медициналық-әлеуметтік бағдарламасы          |қатысу
|   33|Мемлекетаралық радионавигациялық бағдарлама      |Үлестік
|    |                           |қатысу
|   34|"Қаһарман Брест қамалы" мемориалдық кешені      |Үлестік
|    |                           |қатысу
|   35|Құжаттарды ресімдеу бойынша консулдық қызметтер    |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   36|Астана қаласындағы дипломатиялық қалашықтың құрылысы |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|   39|Мемлекеттік шекараны межелеу             |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   40|Мемлекеттік шекараға қада қағу            |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   44|Шет мемлекеттердегі мекемелермен байланыс орнату   |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |  
|   36|Елдің қорғаныс саласындағы саяси мүдделерін      |Үлестік
|    |қамтамасыз ету                    |қатысу
|4    |Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер       |
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|  30 |Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер       |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  32 |Ғылыми-техникалық информацияның жетімділігін қамта.  |Мем.
|    |масыз ету                       |тапсырыс
|  33 |Республикалық деңгейде ғылыми-тарихи құндылықтарды  |
|    |сақтау                        |
|   30|Қ.Сәтпаев атындағы мұражай              |Ұстауда
|  34 |Ғылым кадрларды аттестациялау             |
|   30|Жоғары аттестациялық комиссия             |Ұстауда
|  35 |Ғылымның жай-күйін талдау және оның дамуын болжамдау |
|   30|Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясы   |Ұстауда
|  36 |Ғылым, техника және білім салаларындағы мемлекеттік  |Ақшалай
|    |сыйлықтар мен стипендиялар              |төлемдер
|5    |Жоспарлау және статистикалық қызмет          |
| 216  |Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі    |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда  
|  42 |Экономика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       | 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
| 604  |Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау   |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|  30 |Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы    |Мем.
|    |қолданбалы ғылыми зерттеулер             |тапсырыс
|  31 |Мемлекеттік билік органдарының ұлттық геоақпараттық  |Мем.
|    |жүйесін құру                     |тапсырыс
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
| 606  |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі    |
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|   3 |Ақпараттық-есептеу қызметін көрсету          |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  30 |Санақ өткізу                     |
|   30|Халық санағын өткізу                 |Шаралар
|   31|Ауыл шаруашылық санағын өткізу            |Шаралар
|  31 |Республиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы |
|    |деректердің ақпараттық-статистикалық базаларын құру  |
|   30|Ақпараттық-статистикалық орталықтар          |Ұстауда
|   31|Ақпараттық-статистикалық мәліметтер базасын құру   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  32 |Ақпарат жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми     |Мем.
|    |зерттеулер                      |тапсырыс
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|6    |Жалпы кадрлық мәселелер                |
| 608  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  |
|    |жөніндегі агенттігі                  |  
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  30 |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |
|   30|Агенттіктің орталық аппаратын жабдықтау        |Ұстауда
|   31|Аумақтық органдардың аппаратын жабдықтау       |Ұстауда
|  31 |Республиканың мемлекеттік қызмет кадрларын ақпарат.  |
|    |тандыру және сынақтан өткізу жүйесінің жұмыс істеуі  |
|   30|Мемлекеттік қызмет кадрларын ақпараттандыру және   |Ұстауда
|    |сынақтан өткізу орталығы               |
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
| 9   |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     |
|  225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|2    |Қорғаныс                       |
| 1   |Әскери мұқтаждар                   |
|  208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |
|  30 |Қорғаныс сипатындағы қолданбалы ғылыми-зерттеулермен |Мем.
|    |тәжірибелік конструкторлық жұмыстар          |тапсырыс
|  31 |Артық қару-жарақпен әскери техниканы сату бойынша   |Мем.
|    |мемлекеттік тапсырысқа ақы төлеу           |тапсырыс 
|  76 |Елдің қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету        |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    4|Басқа елдердегі органдардың аппараты (елшіліктер,   |Ұстауда
|    |өкілдіктер, дипломаттық миссиялар)          |
|   30|Әскери комиссариаттар аппараты            |Ұстауда
|   31|Әскери бөлімдерді ұстау                |Ұстауда
|   33|Әскери бөлімдерді азық-түлікпен қамтамасыз ету    |Ұстауда
|   34|Әскери бөлімдерді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету    |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   35|Әскери бөлімдерді жанар-жағар маймен қамтамасыз ету  |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   36|Әскери бөлімдерді киім-кешекпен, жұмсақ мүліктермен  |Мем.   
|    |жалпы гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету      |тапсырыс 
|   37|Әскери бөлімдерді байланыспен және тасымалдаумен   |Мем.
|    |қамтамасыз ету                    |тапсырыс 
|   39|Әскери бөлімдер үшін аудандық пайдалану бөлімдері   |Ұстауда
|  678 |Қазақстан Республикасының республикалық ұланы     |
|   5 |Әскери бөлімдерді күтіп ұстау             |  
|   30|Әскери бөлімдер                    |Ұстауда  
|  76 |Қорғалатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге |     
|    |және ресми рәсімдерді орындауға қатысу        |
|   30|Республикалық ұланның қолбасшысы           |Ұстауда 
|2    |Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру  |
|  308 |Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі |
|    |агенттігі                       |
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|   3 |Ақпараттық есептеу қызметін көрсету          |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  30 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар  |Мем.
|    |саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер       |тапсырыс
|  31 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |
|    |жою                          |
|   30|Республикалық жедел құтқару жасағы          |Ұстауда
|   32|Әскери бөлімдерді ұстау                |Ұстауда
|  32 |Селден қорғау объектілерін пайдалану және дамыту   | 
|   30|"Қазселденқорғау"                   |Ұстауда
|   31|Селден қорғау объектілерін дамыту           |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  33 |Арнайы мақсаттағы объектілердің құрылысын салу    |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  34 |Тікұшақтарды пайдалану                |Шаралар
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|3    |Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік           | 
| 1   |Құқыққорғау қызметі                  | 
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   | 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  | 
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда  
|  4  |Тергеу ісінде адвокаттардың еңбегіне ақы төлеу    |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
|  21 |Республикалық деңгейде қоғамдық тәртіпті қорғау және | 
|    |қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету         |
|   30|Ішкі әскерлердің құрамалары және бөлімдері      |Ұстауда
|  31 |Сотталғандарды және тергеудегі қамауға алынған    |
|    |адамдарды ұстау                    |
|   30|Түзеу мекемелері мен тергеу изоляторлары       |Ұстауда
|  32 |Нашақорлыққа қарсы күрес жөніндегі бағдарлама     |Шаралар
|  34 |Мемлекеттік жоба 3                  |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|  35 |Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен |Мем.
|    |жеке куәліктерін дайындау               |тапсырыс
|  36 |Материалдық-техникалық базаны нығайту         |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  39 |Жедел-іздестіру қызметі                |Ұстауда
|    |мемлекеттік бағдарламасы               |
|  42 |Тергеу изоляторларын салу, оларды қайта құру және   |Мем.
|    |күрделі жөндеуден өткізу               |тапсырыс
| 2   |Құқықтық қызмет                    |  
| 221  |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  31 |Сот төрелігін жүзеге асыру              |
|   30|Әскери соттар                     |Ұстауда  
|   31|Облыстық, Астана және Алматы қалалық соттары     |Ұстауда
|   32|Аудандық соттар                    |  
|  32 |Сот сараптамаларын жүргізу              |
|   30|Сот сараптамасы орталығы               |Ұстауда  
|  33 |Халыққа азаматтық хал актілерін тіркеу жөнінде заң  |
|    |қызметін көрсету                   |
|   30|Аудандық АХАТ-тар                   |Ұстауда
|  34 |Құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету          |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  36 |Соттарда мемлекеттің мүддесін қорғау         |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  37 |Сотқа қатысқаны үшін адвокаттарға еңбекақы төлеу   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  38 |Жылжымайтын мүлікке және онымен мәмілелер жасауға   |
|    |құқықты тіркеу жөніндегі пилоттық жоба        |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|  39 |Құқықтық реформа                   |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар  
|  43 |Авторлық құқық туралы заңдарды, интеллектуалдық меншік|Шаралар
|    |жөніндегі халықаралық шарттар мен конвенцияларды іске |
|    |асыру жөніндегі жиынтық бағдарлама          |
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       | 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|3    |Сот қызметі                      |  
| 501  |Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты        | 
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|  31  |Әкімшілік ғимараттың құрылысын аяқтау         |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|4    |Заңды және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету қызметі  |
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |
|  33  |Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес           |
|    |жөніндегі шаралар                   |Шаралар  
| 502  |Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы      |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  30 |Қылмыстық және жедел есептерді жүргізу        |
|   30|Құқықтық статистика және ақпарат орталығы       |Ұстауда
|  31 |Әкімшілік ғимараттың құрылысы             |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|5    |Жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін|
|    |қамтамасыз ету қызметі                |
| 410  |Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті |  
|  34 |Мемлекеттік жоба 2                  | 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|  37 |Мемлекеттік жоба 5                  |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв. 
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|  50 |Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету          |Басқалар 
| 611  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды   |
|    |қорғау жөніндегі агенттігі              |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда  
|  30  |Мемлекеттік органдарда ақпараттарды техникалық    |
|    |қорғауды ұйымдастыру                 |
|   31|Мемлекеттік органдардағы ақпараттарды техникалық   |Ұстауда
|    |қорғауды ұйымдастыру жөніндегі орталық        | 
|  31  |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтау      |Ұстауда
| 616  |Қазақстан Республикасының Нашақорлыққа және есiрткi  |
|    |бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi агенттiгi       |
|  1  |Әкiмшілік шығыстар                  |
|   1 |Орталық органның аппараты               |Ұста
уда
|  30  |Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне          |
|    |қарсы күрестiң мемлекеттік бағдарламасы        |Шаралар
| 680  |Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі  |
|  76  |Мемлекет басшыларының және жекелеген лауазымды    |
|    |тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету       |
|   30|Орталық орган                     |Ұстауда  
|   31|Қорғау шараларын қамтамасыз ету аппараты       |Ұстауда  
|4    |Білім беру                      | 
| 2   |Бастауыш және орта білім беру             | 
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      | 
|  30  |Республикалық деңгейде жалпы білім беруді субсидиялау |Субсидия. 
|    |                           |лау
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|  31  |Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау         | 
|   30|Шымкент республикалық әскери мектеп-интернаты     |Ұстауда
|   31|Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты    |Ұстауда
|   32|Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери    |Ұстауда
|    |мектеп-интернаты                   |
|   33|А.Жұбанов атындағы республикалық қазақ орта музыка  |Ұстауда
|    |мектеп-интернаты                   |
|   34|Республикалық арнайы физика-математика мектеп-интер. |Ұстауда
|    |наты                         |
|   35|Қазақ тілін тереңдетіп оқытатын республикалық     |Ұстауда
|    |мектеп-интернат                    |
|   36|К.Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған   |Ұстауда
|    |республикалық орта музыкалық мектеп-интернат     |
|  38 |Республикалық мектеп эксперименттерін және олимпиа.  |Мем. 
|    |даларын өткізу                    |тапсырыс 
|  61 |Жалпы білім беру мекемелерінің оқушыларын оқулықпен  |
|    |қамтамасыз ету                    | 
|   32|Оқушылар үшін оқулықтарды сатып алу және аймақтарға  |Мем.
|    |жеткізу                        |тапсырыс
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|  62 |Республикалық деңгейде орта білім беру жүйесін    |
|    |ақпараттандыру                    |
|   31|Ішкі көздер есебінен республикалық деңгейдегі     |Мем.
|    |орта білім беру жүйелерін ақпараттандыру       |тапсырыс
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
| 613  |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі |
|    |агенттігі                       |
|  31  |Дарынды балаларды мемлекеттік қолдау         |
|   30|Спорттағы дарынды балаларға арналған Қ.Мұңайытпасов  |Ұстауда
|    |атындағы республикалық мектеп-интернат        |
|   31|Спорттағы дарынды балаларға арналған К.Ахметов атын. |Ұстауда
|    |дағы республикалық мектеп-интернат          |
|  33  |Олимпиадалық резерв және жоғары спорт шеберлігі    |Субсидия.
|    |мектептерін субсидиялау                |лау 
|4    |Арнаулы орта білім беру                |
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |
|   7 |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |
|    |кадрлар даярлау                    |
|   30|Ақтөбе заң колледжі                  |Ұстауда
|   32|Павлодар заң колледжі                 |Ұстауда
|   33|Шымкент заң колледжі                 |Ұстауда
|   34|Семей заң колледжі                  |Ұстауда
|   35|Алматы заң колледжі                  |Ұстауда
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |
|    |кадрлар даярлау                    |
|   30|Кадет корпусы, Солтүстік Қазақстан облысы       |Ұстауда
|   31|Спорт әскери колледжі, Алматы қаласы         |Ұстауда
|   32|Спорт әскери колледжінің филиалы, Солтүстік Қазақстан |Ұстауда
|    |облысы Щучинск қаласы                 |
|   33|Генерал С.Нұрмағамбетов атындағы республикалық    |Ұстауда
|    |"Жас ұлан" мектебі                  |
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |Мем.
|    |кадрлар даярлау                    |тапсырыс
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |Мем.
|    |кадрлар даярлау                    |тапсырыс
| 613  |Қазақстан Республикасының туризм және спорт жөніндегі |
|    |агенттігі                       |
|  7  |Республикалық деңгейде орта арнаулы оқу орындарында  |Мем.
|    |кадрлар даярлау                    |тапсырыс
|5    |Кадрларды қайта даярлау                |
| 104  |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|   30|Мемлекеттік функцияларды орындау үшін кадрларды    |Мем.
|    |қайта даярлау                     |тапсырыс 
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|   30|Кәсіптік даярлау училищесі              |Ұстауда
| 204  |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  | 
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    5|Аппараттың кадрларын қайта даярлау          |Мем.
|    |                           |тапсырыс 
| 221  |Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
| 308  |Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі |
|    |агенттігі                       |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
| 606  |Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі    |
|    |агенттігі                       |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    5|Аппараттың кадрларын қайта даярлау          |Мем.
|    |                           |тапсырыс
| 608  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|   30|Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мем.  |Ұстауда
|    |лекеттік қызмет академиясы              |
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |   
|  10 |Республикалық деңгейде кадрларды қайта даярлау    |
|    6|Мемлекеттік мекемелердің кадрларын қайта даярлау   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|6    |Жоғары білім беру                   |
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |
|    |кадрлар даярлау                    |
|   32|Қостанай заң институты                |Ұстауда
|   33|Ішкі әскерлердің жоғары әскери училищесі, Петропавл  |Ұстауда
|    |қаласы                        |
|   34|Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің   |Ұстауда
|    |академиясы                      |Ұстауда
|   35|Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің   |Ұстауда
|    |Қарағанды жоғары мектебі               |
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |
|    |кадрлар даярлау                    |
|   31|Жоғарғы әскери-ұшқыштар училищесі, Ақтөбе қаласы   |Ұстауда
|   32|Азаматтық авиация Академиясының жанындағы әскери   |Ұстауда
|    |факультет, Алматы қаласы               |
|   33|Әскери академия, Алматы қаласы            |Ұстауда
|  37 |Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде республикалық деңгейде|
|    |жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау       |
|   30|Қорғаныс саласында жоғары оқу орындарында кадрларды  |Мем.
|    |даярлау                        |тапсырыс
| 219  |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс      |
|    |министрлігі                      |
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында кадрлар |
|    |даярлау                        |
|   30|Салық полициясының академиясы             |Ұстауда
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |
|    |кадрлар даярлау                    |
|   33|Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде |Мем.
|    |кадрларды даярлау                   |тапсырыс
|   34|Х.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік универси. |Мем.
|    |тетінде кадрларды даярлау               |тапсырыс
|   35|Әл-Фараби Қазақ мемлекеттік университетінде оқитын  |Ақшалай
|    |студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету       |төлемдер
|   36|Х.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік универси. |Ақшалай
|    |тетінде оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз  |төлемдер 
|    |ету                          |
|   37|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында оқитын студенттерді|Ақшалай
|    |стипендиямен қамтамасыз ету              |төлемдер
|   38|Қаржы орталығы                    |Ұстауда
|   91|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   97|Несиелендіру процесіне қызмет көрсеткені үшін     |Басқалар
|    |банк-агенттерге сыйақылар (мүдделер) төлеу      |
|  50 |Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша ел ішіндегі |
|    |жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау        |
|   30|1999/2000 оқу жылында жоғары оқу орындарында кадрларды|Мем.
|    |даярлау                        |тапсырыс
|   31|2000/2001 оқу жылы көлеміндегі қабылдау мен жоғары  |Мем.
|    |оқу орындарында кадрлар даярлау            |тапсырыс
|   32|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік гранттар бойынша  |Ақшалай
|    |оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету    |төлемдер
|   33|2000/2001 оқу жылы қабылдауы көлемінде оқитын     | 
|    |студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету       |Ақшалай  
|    |                           |төлемдер
|  51 |Шетел жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау     |Мем.
|    |                           |тапсырыс
| 308  |Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі |
|    |агенттігі                       |
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |
|    |кадрлар даярлау                    |
|   30|Көкшетау техникалық институты             |Ұстауда
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  9  |Республикалық деңгейде жоғары оқу орындарында     |
|    |кадрлар даярлау                    |
|   30|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында оқитын студенттерді|Ақшалай
|    |стипендиямен қамтамасыз ету              |төлемдер
|   91|Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|   97|Несиелендіру процесіне қызмет көрсеткені үшін банк-  |Басқалар
|    |агенттерге сыйақылар (мүдделер) төлеу         |
|  50 |Мемлекеттік білім гранттары бойынша жоғары оқу    |
|    |орындарында кадрлар даярлау              |
|   30|1999/2000 оқу жылында жоғары оқу орындарында кадрларды|Мем.
|    |даярлау                        |тапсырыс
|   31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік гранттар бойынша  |Ақшалай
|    |оқитын студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету    |төлемдер
|   32|2000/2001 оқу жылына қабылдау шеңберінде жоғары оқу  |Мем.
|    |кадрлар даярлау                    |тапсырыс
|   33|2000/2001 оқу жылына қабылдау шеңберінде мемлекеттік | 
|    |гранттар студенттерді стипендиямен қамтамасыз ету   |Ақшалай  
|    |                           |төлемдер
| 9   |Білім беру саласындағы басқа қызмет көрсетулер    |
|  225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|   37 |Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  39 |Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар     |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  44 |Арнайы білім бағдарламаларын іске асыру        |
|   30|Дамуында проблемасы бар балалар мен жасөспірімдерді  |
|    |бейімдеу және кәсіптік-еңбектік оңалтудың республика. |Ұстауда
|    |лық ғылыми-практикалық орталығы            |
|  49 |Музыка өнері саласында үздіксіз білім беруді қамта.  |
|    |масыз ету                       |
|   30|Қазақ ұлттық музыка академиясында кадрлар даярлау   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   31|Қазақ ұлттық музыка академиясында оқитын студенттерді |Ақшалай
|    |стипендиямен қамтамасыз ету              |төлемдер
|  612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі жөнін. |
|    |дегі агенттігі                    |
|   49 |Республикалық деңгейдегі әдістемелік жұмыстар     |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|5    |Денсаулық сақтау                   |
| 1   |Кең бейінді ауруханалар                |
|  201 |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |
|   12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
|   30|Емханалы госпиталь                  |Ұстауда
|   31|Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының    |Мем.
|    |қызметкерлеріне және олардың отбасы мүшелеріне меди. |тапсырыс
|    |циналық көмек көрсету                 | 
|  208 |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |
|   12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
|   30|Орталық әскери клиникалық госпиталь, Алматы қаласы  |Ұстауда
|   31|Әскери госпиталь, Семей қаласы            |Ұстауда
|   32|Әскери госпиталь, Үшарал қаласы            |Ұстауда
|   34|Әскери госпиталь, Аягөз қаласы            |Ұстауда
|   36|Әскери госпиталь, Талдықорған қаласы         |Ұстауда
|   38|Орталық әскери клиникалық госпиталь, Астана қаласы  |Ұстауда
|  678 |Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы     |
|   12 |Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының    |
|    |қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу  |
|   30|Республикалық ұланның госпиталі            |Ұстауда
|2    |Халықтың денсаулығын қорғау              |
|  225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|   46 |Балаларды оңалту                   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   40 |Иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналарды     |Мем.
|    |орталықтандырылған сатып алу             |тапсырыс
|   42 |Халықтың салауатты өмір салтын насихаттау       |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   43 |Республикалық деңгейде індеттерге қарсы күрес жүргізу |Шаралар
|   46 |Балаларды оңалту                   |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   47 |Республикалық деңгейде қан (алмастырғыштарды) өндіру |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   48 |Арнайы медициналық резервті сақтау          |
|   30|Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету    |Ұстауда
|    |орталығы                       |
|   51 |Республикалық деңгейде қатерлі жұқпалы аурулардың   |
|    |алдын алу және оларға қарсы күрес жүргізу       |
|   30|Атырау, Арал теңізі, Ақтөбе, Орал, Талдықорған,    |Ұстауда
|    |Маңғыстау, Шымкент, Қызылорда тырысқаққа қарсы    |
|    |станциялары                      |
|   31|Республикалық санитарлық-эпидемиологиялық станция   |Ұстауда
|   32|Әуе көлігіндегі санитарлық-эпидемиологиялық станция  |Ұстауда
|   33|Орталық санитарлық-эпидемиологиялық станция      |Ұстауда
|   34|Ақмола санитарлық-эпидемиологиялық жол станциясы   |Ұстауда
|   35|Батыс Қазақстан санитарлық-эпидемиологиялық жол    |Ұстауда
|    |станциясы                       |
|  694 |Қазақстан Республикасының Президентінің Іс басқармасы |
|   39 |Республикалық деңгейде санитарлық-эпидемиологиялық  |
|    |бақылау                        |
|   30|Санитарлық-эпидемиологиялық станция          |Ұстауда
|3    |Мамандандырылған медициналық көмек          |
|  612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|   33 |"В" вирусы гепатитіне қарсы вакциналарды орталықтан. |Мем.
|    |дырылған түрде сатып алу               |тапсырыс
|   35 |Ауруларды шетелде емдеу                |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   36 |Мамандандырылған медициналық көмек көрсету      |
|   30|Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің республикалық клиника. |Ұстауда
|    |лық госпиталі                     |
|   31|"Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталығы  |Ұстауда
|   32|Республикалық клиникалық психиатриялық аурухана    |Ұстауда
|   33|Қазақ республикалық лепрозорийі            |Ұстауда
|   34|СПИД-тің алдын алу және оған қарсы күрес жүргізу   |Ұстауда
|    |жөніндегі республикалық орталық            |
|   35|Апат жөніндегі медицина орталығы           |Ұстауда
|   36|Республикалық қатаң бақылаудағы психиатриялық аурухана|Ұстауда
|   38 |Республикалық деңгейде орындалатын "Туберкулез"    |
|    |бағдарламасы                     |
|   30|Қазақстан Республикасы туберкулез проблемаларының   |Ұстауда
|    |ұлттық орталығы                    |
|   31|"Бурабай" республикалық балалардың туберкулез     |Ұстауда
|    |санаторийі                      |   
|   32|"Бурабай" республикалық ересектердің туберкулез    |Ұстауда
|    |санаторийі                      |
|   33|Туберкулезге қарсы қолданатын препараттарды      |Мем.
|    |орталықтандырылған сатып алу             |тапсырыс
|   39 |Диабетке қарсы препараттарды орталықтандырылған сатып |
|    |алу                          |
|   65 |Республикалық клиникалар мен ғылыми-зерттеу институт. |
|    |тарында мамандандырылған медициналық көмек      |
|    |көрсету                        |
|   31|Республикалық клиникалар мен ғылыми-зерттеу институт. |Мем.
|    |тарында халыққа мамандандырылған медициналық көмек  |тапсырыс
|    |көрсету                        |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар  
|5    |Медициналық көмектің басқа түрлері          |
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  37 |Сот-медициналық сараптама               |
|   30|Сот-медицинасы орталығы және оның аумақтық бөлімшелері|Ұстауда
|  45 |Медициналық консультациялық көмек көрсету       |Мем.
|    |                           |тапсырыс
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы  |
|  31 |Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек |Мем.
|    |көрсету                        |тапсырыс
|  32 |Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық   |
|    |қамтамасыз ету                    |
|   30|Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық   |Ұстауда
|    |қамтамасыз ету орталығы                |
|9    |Денсаулық сақтау саласындағы басқа қызмет көрсетулер |
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|   1 |Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|  30 |Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми    |Мем.
|    |зерттеулер                      |тапсырыс
|  31 |Медициналық жабдықтар мен санитарлық көлікті орталық. |Мем.
|    |тандырылған түрде сатып алу              |тапсырыс
|  32 |Көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын талдау және|Мем.
|    |бағалау                        |тапсырыс
|  34 |Денсаулық сақтау ісін ақпараттық қамтамасыз ету    |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  63 |Астана қаласындағы медициналық мекемелерді дамыту   |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|  71 |Денсаулық сақтау секторын реформалау         |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|6    |Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек    |
| 1   |Әлеуметтік қамтамасыз ету               |
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|  30 |Зейнетақы бағдарламалары               |
|   30|Ортақ зейнетақыларды төлеу              |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|  31 |Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар          |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   30|Мүгедектігі бойынша                  |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   31|Асыраушысынан айрылуына байланысты          |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   32|Жасы бойынша                     |
|  32 |Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар            |
|    7|ҰОС мүгедектері                    |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер 
|    8|ҰОС қатысушылар                    |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер 
|    9|ҰОС мүгедектеріне теңестірілген адамдар        |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   13|ҰОС қатысушыларға теңестірілген адамдар        |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   14|ҰОС қаза болған жауынгерлердің жесірлері       |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   15|Қаза болған әскери қызметшілердің және ішкі істер   |Әлеуметтік
|    |органдарының қызметкерлерінің отбасылары       |төлемдер
|   16|Қайтыс болған ҰОС мүгедектерінің әйелдері (күйеулері) |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   17|ҰОС жылдарында жан қиярлық еңбегімен қалтқысыз әскери |Әлеуметтік
|    |қызметі үшін ордендер мен медальдармен наградталған  |төлемдер 
|    |тұлғалар                       |
|   18|1 және 2-топтардың мүгедектері            |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   19|3-топтың мүгедектері                 |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   20|16 жасқа дейінгі мүгедек балалар           |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   21|Ақталған азаматтар                  |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   22|Ерекше қызметі үшін зейнетақы алатын адамдар     |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|   23|Көп балалы аналар                   |Әлеуметтік
|    |                           |төлемдер
|  45 |Жерлеуге берілетін жәрдемақы             |    
|   30|Зейнеткерлерді, соғыс ардагерлерімен мүгедектерін   |Әлеуметтік
|    |жерлеуге берілетін жәрдемақы             |төлемдер
|   31|Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатындарға жерлеуге |Әлеуметтік
|    |берілетін жәрдемақы                  |төлемдер
|  46 |Міндетті әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі кепілдік. |Ақшалай
|    |тер бойынша берешектерді өтеу             |төлемдер
|  47 |Жер астындағы ашық тау-кен жұмыстарында, еңбектің   |Әлеуметтік
|    |ерекше зиян және ерекше ауыр жағдайларындағы жұмыс.  |төлемдер
|    |тарда жұмыс істеген адамдарға мемлекеттік арнайы   |
|    |жәрдемақылар                     |   
|2    |Әлеуметтік көмек                   |    
| 201  |Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   |    
|  6  |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |
|   30|Ішкі істер және ішкі әскерлер органдарының      |Басқа да
|    |зейнеткерлеріне санаторлық-курорттық емдеу үшін    |
<*>

|    |өтемақылар төлеу                   |
|  44 |Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық  |Әлеуметтік
|    |ішкі істер органдарының қызметкерлеріне тұрғын үй   |төлемдер
|    |ұстауға және коммуналдық қызметтер көрсетуге арналған |
|    |шығыстарға ақшалай өтемақы төлеу           |
| 208  |Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    |
|  6  |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |
|   31|Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің    |Әлеуметтік
|    |зейнеткерлеріне санаторлық-курорттық емделуі үшін   |төлемдер
|    |өтемақылар төлеу                   |
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|  33 |Бір жолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар       |     
|   30|Семей сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдары.|Әлеуметтік
|    |нан зардап шеккен зейнеткерлерге           |төлемдер
|  34 |Ақталған азаматтардың - жаппай саяси қуғын-сүргін   |Әлеуметтік
|    |құрбандарының шығындарын өтеу             |төлемдер
|  37 |Протездеу бойынша медициналық көмек көрсету,     |Мем. 
|    |протездік-ортопедиялық бұйымдармен және естуді    |тапсырыс
|    |жақсарту бұйымдарымен қамтамасыз ету         |
|  39 |Мүгедектердің қоғамдық ұйымдары үшін сурдо-тифлотехника Мем. 
|    |құралдарын сатып алу                 |тапсырыс
|9    |Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету    |
|    |салаларындағы өзге қызмет көрсетулер         |
| 213  |Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты     |    
|    |әлеуметтік қорғау министрлігі             |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |   
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|   30|Зейнетақылармен жәрдемақылар тағайындау жөніндегі   |Ұстауда
|    |облыстық өкілеттіктер                 |   
|  6  |Өткен жылдардың міндеттемелерін орындау        |
|   30|Семей сынақ ядролық полигонындағы ядролық сынақтардың |Әлеуметтік
|    |салдарынан зардап шеккен азаматтардың зейнетақыларына |төлемдер
|    |үстемеақылар 
|  35 |Мүгедектермен ардагерлерді оңалту           |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|  40 |Жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын құру және қолдау |
|   31|Жұмыспен қамтудың ақпараттық базасын құру       |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв. 
|    |                           |жобалар
|  41 |Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың   |Мем.
|    |зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеу жөнінде көрсеткен |тапсырыс
|    |қызметіне ақы төлеу                  |
|  48 |Зейнетақы жүйесін реформалауға техникалық қолдау   |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв. 
|    |                           |жобалар
|  51 |Зейнетақы мен жәрдемақылар тағайындау жөніндегі    |Ұстауда
|    |облыстық өкілдіктерді жабдықтау            |
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
| 605  |Қазақстан Республикасының Көші-қон және демография  |   
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  30 |Репатрианттарды (оралмандарды) тарихи отанына қоныс. |
|    |тандыру және оларды әлеуметтік қорғау         |
|   30|Көшіру жөніндегі шаралар               |Шаралар
|   31|Қайта қоныстанушылары (оралмандарды) бейімдеу орталығы|Ұстауда
|  31 |Агенттіктің құрылуына байланысты жабдықтар      |Ұстауда
|8    |Мәдениет-спорт және ақпараттық кеңістік        |
| 1   |Мәдениет саласындағы қызмет              |    
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|
|  41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |Субсидия.
|    |сақтау ұйымдарын субсидиялау             |лау
|  42 |Республикалық деңгейде балалармен мәдени шаралар   |Мем.
|    |өткізу                        |тапсырыс
| 230  |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   |
|    |қоғамдық келісім министрлігі             |
|  39 |Республикалық деңгейде театр-концерт ұйымдарын субси. |Субсидия.
|    |диялау                        |лау  
|  40 |Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер   |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|  41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |
|    |сақтау                        |
|   30|Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау жөніндегі     |Субсидия.
|    |ұйымдарды республика деңгейінде субсидиялау      |лау  
|   31|Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының ұлттық  |Ұстауда
|    |мұражайы                       |
|   32|Алтын және қымбат металдардың мемлекеттік мұражайы  |Ұстауда
|   33|Тарихи-мәдени құндылықтарды жөндеу-реставрациялау   |Мем.
|    |жұмыстарын жүргізу                  |тапсырыс
|  50 |Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды ұстау     |
|   30|Отырар мемлекеттік археологиялық қорығы        |Ұстауда
|   32|Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени қорығы      |Ұстауда
|   33|"Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорығы   |Ұстауда
|   34|"Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-   |Ұстауда
|    |мұражайы                       |    
|   35|Абай атындағы мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби  |Ұстауда
|    |мемориалдық қорық-мұражайы              |   
|   36|"Ежелгі Тараз ескерткіші" мемлекеттік тарихи-     |Ұстауда
|    |мәдени қорық-мұражайы                 |
|  52 |Ұлттық фильмдерді шығару               |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|  56 |Мемлекет қайраткерлерін мәңгілік есте қалдыру     |Шаралар
|2    |Спорт және туризм                   |
|  613 |Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі |
|    |агенттігі                       |     
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |   
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|  30 |Мемлекеттік сыйлықтар                 |Ақшалай 
|    |                           |төлемдер
|  32 |Жоғары жетістікті спорт                |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|3    |Ақпараттық кеңістік                  |
| 101  |Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі    |   
|  15 |Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын    |  
|    |қамтамасыз ету және оларды республикалық деңгейде   |
|    |арнайы пайдалану                   |   
|   30|Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты     |Ұстауда
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|   
|  24 |Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|
|    |қамтамасыз ету                    |   
|   35|Республикалық ғылыми кітапхана            |Ұстауда
| 230  |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   |
|    |қоғамдық келісім министрлігі             |    
|  15 |Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамта.|
|    |масыз ету және оларды республикалық деңгейде арнайы  |
|    |пайдалану                       |   
|   30|Мемлекеттік кітап палатасы              |Ұстауда
|   31|Орталық мемлекеттік архив               |Ұстауда
|  24 |Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|
|    |қамтамасыз ету                    |   
|   30|Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы     |Ұстауда
|   31|Астана қаласындағы С.Сейфуллин атындағы республикалық |Ұстауда
|    |көпшілік кітапхана                  |   
|   32|Жамбыл атындағы мемлекеттік республикалық жасөспірім. |Ұстауда
|    |дер кітапханасы                    |
|   33|С.Бегалин атындағы мемлекеттік республикалық балалар |Ұстауда
|    |кітапханасы                      |
|   34|Соқыр және нашар көретін азаматтарға арналған респуб. |Ұстауда
|    |ликалық кітапхана                   |
|  31 |Республикалық деңгейде газеттер мен журналдар арқылы |Мем.
|    |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу        |тапсырыс
|  32 |Республикалық деңгейде телерадио хабарлары арқылы   |
|    |мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу        |    
|   31|Транспондер жалдау                  |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   32|Мемлекеттік ақпараттық саясатты "Қазақстанның теле.  |Мем.
|    |дидары мен радиосы" республикалық корпорациясы арқылы |тапсырыс
|    |жүргізу                        |
|   33|Мемлекеттік ақпараттық саясатты "Хабар" агенттігі   |Мем.
|    |арқылы жүргізу                    |тапсырыс
|   34|Мемлекеттік ақпараттық саясатты Қазақстан Республика. |Мем.
|    |сы Президентінің телерадиокешен арқылы жүргізу    |тапсырыс
|   35|Мемлекеттік ақпараттық саясатты ТМД елдерімен іскерлік|
|    |ынтымақтастық шеңберінде жүргізу           |
|  33 |Әдебиеттік әлеуметтік-маңызды түрлерін бойынша баспа |Мем.
|    |бағдарламаларын қалыптастыру             |тапсырыс
|  37 |"Қазақстан-2030" стратегиясын насихаттау жөнінде   |Шаралар
|    |конференциялар, семинарлар мен кеңестер ұйымдастыру  |   
|  612 |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |
|    |жөніндегі агенттігі                  |   
|  24 |Республикалық деңгейде ақпараттың жалпыға жетімділігін|   
|    |қамтамасыз ету                    |
|   36|Республикалық ғылыми-медициналық кітапхана      |Ұстауда
|  41 |Республикалық деңгейде тарихи-мәдени құндылықтарды  |Субсидия.
|    |сақтауды ұйымдастыруды субсидиялау          |лау 
| 9   |Мәдениетті, спортты және ақпараттық кеңістікті    | 
|    |ұйымдастыру жөніндегі басқада қызмет көрсетулер    |   
| 230  |Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   |
|    |қоғамдық келісім министрлігі             |   
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  35 |Жастар саясатын жүргізу                |
|   30|Жастар саясаты жөніндегі шараларды ұйымдастыру    |Шаралар
|   31|Жастардың мәдени демалысын ұйымдастыру        |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  38 |Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамыту     |Шаралар
|  43 |Жазатайым оқиғалар бойынша кепілдігі бар жәрдемақы  |Ақшалай
|    |төлеу                         |төлемдер
|  53 |Мемлекеттік сыйлықтар                 |Ақшалай
|    |                           |төлемдер
|10   |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған   |
|    |ортаны қорғау                     |
| 1   |Ауыл шаруашылығы                   |    
|  212 |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|
|  30 |Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми    |Мем.
|    |зерттеулер                      |тапсырыс
|  31 |Республикалық деңгейдегі малдәрігерлік қызмет көрсету |
|   30|Мал мен құстың ерекше қауіпті аурулары жөніндегі   |Ұстауда
|    |Оңтүстік-Шығыс аймақтық мамандандырылған малдәрігерлік|
|    |зертхана                       |  
|  32 |Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау  |   
|   30|Жетісу гидрогеология мелиоративтік экспедициясы    |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   31|Суармалы жерлердің мелиорациялық жағдайын бағалау   |     
|  33 |Өсімдіктерді қорғау                  |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|   31|Өсімдіктерді жаппай зиянкестерден және аурулардан   |Мем.   
|    |қорғау                        |тапсырыс 
|  34 |Мал ауруларының диагностикасы             |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|  35 |Эпизоотияға қарсы шаралар               |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|  37 |Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және  |Мем. 
|    |себу сапаларын анықтау                |тапсырыс
|  39 |Ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілерді субсидиялау |Субсидия.
|    |                           |лау
|  47 |Мемлекеттік резервтегі астықты сақтау         |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|  48 |Ауылшаруашылық дақылдарын тұқымдық сынау       | 
|   30|Ауыл шаруашылығы дақылдарын тұқымдық сынау жөніндегі |Ұстауда
|    |мемлекеттік комиссия және облыстық инспектуралар   |   
|  49 |Карантинге жататын өнімдерді фитосанитариялық     |   
|    |зертханалық талдау                  |
|   30|Республикалық карантин зертханасы           |Ұстауда 
|  50 |Карантинге жататын импорттық материалдарды      |   
|    |интродукциялық-карантиндік бақылау          |
|   30|Республикалық интродукциялық-карантиндік питомник   |Ұстауда 
|  54 |Жер суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіру     |    
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.   
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|  57 |Ауылшаруашылығы жекешелендіруден кейінгі       |   
|    |қолдаудың пилоттық жобасы               |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв. 
|    |                           |жобалар 
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|  66 |Ауыл шаруашылық жануарларымен құстардың туберкулез  |Мем.
|    |және бруцеллез ауруларымен күрес           |тапсырыс
|  67 |Жануарлар мен құстардың жұқпалы ауруларының ошақтарын |Мем.
|    |жою                          |тапсырыс 
|  69 |Аса қауіпті жаппай зиянкестердің және өсімдік ауру.  |Мем.
|    |ларының таралу ошақтарын жою             |тапсырыс
| 614  |Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару   |
|    |жөніндегі агенттігі                  |    
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |   
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  30 |Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми |Мем.
|    |зерттеулер                      |тапсырыс
|  36 |Жерге орналастыру жөніндегі шаралар          |Мем.  
|    |                           |тапсырыс 
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|2    |Су шаруашылығы                    |    
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|    
|  55 |Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерді     |
|    |қалпына келтіру                    |   
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар 
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар 
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          |    
|  40 |Шаруашылық мұқтаждар су беруге байланысты емес су   |Мем.
|    |шаруашылығы объектілерін пайдалану          |тапсырыс
|  41 |Мемлекетаралық су шаруашылығы объектілерін пайдалану |Мем. 
|    |                           |тапсырыс 
|  43 |Су қорғауды кешенді пайдаланудың, су шаруашылығы   |Мем.
|    |баланстарының тәсімін әзірлеу             |тапсырыс
|  44 |Суағарларды қайта құру және олардың құрылысы     |Мем.  
| 3   |Орман шаруашылығы                   |тапсырыс
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          |    
|  46 |"Қазақстан ормандары" бағдарламасы          |Ұстауда
|   30|Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымдары    |Ұстауда
|    |мекемелері                      |   
|   31|Жер үстінен орманды және жануарлар әлемін қорғау   |Ұстауда
|   33|Орманды қалпына келтіру және қорғаныш орманын өсіру  |Мем.  
|    |                           |тапсырыс 
|   34|Орманды авиациялық қорғау               |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|   35|Орманды орналастыру және орман шаруашылығын жобалау  |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|   36|Ағаш-бұта тұқымдарын селекциялау және тұқымдарын   |Мем.
|    |сынақтан өткізу                    |тапсырыс
| 694  |Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы  |    
|  37 |Орман мен жануарлар әлемін сақтау, қорғау және ұлғайту|    
|   30|"Бурабай" табиғи-сауықтыру орман кешені        |Ұстауда
| 4   |Балық шаруашылығы                   |    
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |    
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          |
|  49 |Балық өнеркәсібі кемелерінің жүзу қауіпсіздігін    |  
|    |қамтамасыз ету                    |
|   30|Балық өнеркәсібі кемелерінің қауіпсіздігі жөніндегі  |Ұстауда
|    |мемлекеттік мекеме                  |   
|  50 |Балық қорларын қорғау және балық аулауды реттеу    |    
|   30|Биоресурстарды қорғау жөніндегі Балқаш аймақтық мекеме|Ұстауда
|    |сі                          |   
|   32|Биоресурстарды қорғау жөніндегі Солтүстік Каспий аймақ|Ұстауда
|    |тық мекемесі                     |
|  51 |Балық қорларын (балық шабақтарын) көбейту       |Мем.   
|    |                           |тапсырыс
|5    |Қоршаған ортаны қорғау                |    
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          |
|  32 |"Табиғи ресурстарын мемлекеттік кадастрлары"     |Мем.
|    |деректерінің автоматтандырылған ақпараттық базасын  |тапсырыс
|    |жасау                         |    
|  45 |Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп ұстау    |
|   30|Алматы мемлекеттік табиғат қорығы           |Ұстауда
|   31|Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғат қорығы       |Ұстауда
|   32|Барсакелмес мемлекеттік табиғат қорығы        |Ұстауда
|   33|Батыс-Алтай мемлекеттік табиғат қорығы        |Ұстауда
|   34|Қорғалжын мемлекеттік табиғат қорығы         |Ұстауда
|   35|Марқакөл мемлекеттік табиғат қорығы          |Ұстауда
|   36|Наурызым мемлекеттік табиғат қорығы          |Ұстауда
|   37|Үстірт мемлекеттік табиғат қорығы           |Ұстауда
|   38|Алакөл мемлекеттік табиғат қорығы           |Ұстауда 
|   39|Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғат паркі      |Ұстауда
|   40|Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғат паркі       |Ұстауда
|   41|"Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғат паркі      |Ұстауда 
|   42|Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғат паркі     |Ұстауда
|   43|"Алтын Емел" мемлекеттік ұлттық табиғат паркі     |Ұстауда
|   44|"Қызыл Жиде" республикалық мемлекеттік табиғат қорғау |Ұстауда
|    |мекемесі                       |   
|  54  |Мырғалымсай сарқынды су экологиялық катерін тежеу   |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|  56  |Қоршаған ортаны қорғауды республикалық деңгейде    |
|    |ұйымдастыру                      |    
|   30|Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу       |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|   31|Жер қойнауын қоспағанда, қоршаған ортаның жағдайына  |Мем.
|    |байланысты экологиялық мониторингін жүргізу      |тапсырыс
|   32|Экологиялық насихаттау                |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|   33|Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шұғыл шаралар    |Шаралар
|   34|Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін |Мем. 
|    |орындау, бағдарламалар мен жобаларды қоса қаржыландыру|тапсырыс
|  57 |Республикалық деңгейде табиғат қорғау объектілерін  |Мем.
|    |салуға және қайта құруға қатысу            |тапсырыс
|  70 |"Химпром" АҚ-ның сынаппен ластану ошағын жою жөніндегі|
|    |жобасы                        |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар 
|  77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |   
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар 
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|9    |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған орта.|    
|    |ны қорғау саласындағы басқа қызмет көрсетулер     |
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|    
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |    
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қорша.|  
|    |ған ортаны қорғау министрлігі             |    
|  1  |Әкімшілік шығыстар                  |   
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  30 |Қоршаған ортаны қорғау, су, орман шаруашылығы және жер|   
|    |қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы |
|    |ғылыми зерттеулер                   |
|   30|Жер қойнауын пайдалану геология саласындағы қолданбалы|Мем.
|    |ғылыми зерттеулер                   |тапсырыс
|   31|Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданбалы     |Мем.
|    |ғылыми зерттеулер                   |тапсырыс
|   32|Су шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми     |Мем.
|    |зерттеулер                      |тапсырыс 
|   33|Орман шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми    |Мем.
|    |зерттеулер                      |тапсырыс 
|  52 |Қызылорда облысында сумен жабдықтауды жақсарту    |     
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв. 
|    |                           |жобалар 
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
| 614  |Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын       |
|    |басқару жөніндегі агенттігі              |   
|  43 |Топографиялық-геодезиялық және картографиялық     |Мем. 
|    |өнімдермен қамтамасыз ету және оларды сақтау     |тапсырыс
|11   |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   |
|    |пайдалану                       |
| 1   |Өнеркәсіп                       |    
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |
|  59 |"Қарағандыкөмір" ЖҮАҚ-ның жабылған шахталардың    |Ақшалай
|    |жұмысшылардың денсаулығына келтірген зиянды өтеу   |төлемдер
|    |жөніндегі міндеттемелерін орындау           |   
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |
|    |сауда министрлігі                   |
|  32 |Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын жабу      |Мем. 
|    |                           |тапсырыс 
|  44 |Ұзақ мерзімге арналған Қазақстан Республикасының   |Мем.
|    |қорғаныс өнеркәсібін дамытудың және конверсиялаудың  |тапсырыс
|    |мемлекеттік бағдарламасы               |
| 3   |Жер қойнауын пайдалану                |    
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          |
|  33 |Геологиялық ақпаратты қалыптастыру          |    
|   30|Геологиялық ақпараттың республикалық орталығы     |Ұстауда
|  34 |Жер қойнауының және жер қойнауын пайдаланудың     |Мем. 
|    |жай-күйіне мониторинг жүргізу             |тапсырыс
|  35 |Жер асты суларының және қауіпті экзогендік процестер. |Мем.
|    |дің мониторингін жүргізу               |тапсырыс
|  36 |Мемлекеттік геологиялық зерделер           | 
|   30|Аймақтық және геологиялық түсіру жұмыстары      |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|   31|Мұнай іздестіру жұмыстары               |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|  38 |Жер қойнауы және жер қойнауын пайдаланушылар туралы  |Мем.
|    |ақпараттық базаны жасау және автоматтандыру      |тапсырыс
|  225 |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|   
|  40 |Сейсмологиялық ақпарат мониторингі          |   
|   30|Сейсмологиялық тәжірибелік-әдістемелік экспедиция   |Ұстауда
|9    |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және қойнауын пайдалану|
|    |салаларындағы басқа да қызметтер           |
|  216 |Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі    |
|   30|Жұмылдыру әзірлігі                  |Мем.   
|  232 |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |тапсырыс
|    |сауда министрлігі                   |    
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |   
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|   30|"Байқоңыр" ғарыш айлағындағы арнайы өкілдіктің    |Ұстауда
|    |аппараты                       |
|   30 |Энергетика, индустрия және құрылыс салаларындағы   |
|    |қолданбалы зерттеулер                 |   
|   30|Аварияға қарсы, электр және жылу энергияларын өндіру |Мем.
|    |мен бөлу қондырғыларын пайдаланудың қауіпсіздігі   |тапсырыс
|    |жөніндегі әдістемелік нұсқаулар шығару        |   
|   31|2010 жылға дейінгі уақытқа отын-энергетикалық базасын |Мем.
|    |әзірлеу                        |тапсырыс
|   32|Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылым зерттеулер    |Мем. 
|    |                           |тапсырыс 
|   31 |Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа   |
|    |жүйелері салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер  |
|   30|Сапа саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер     |Мем.
|    |                           |тапсырыс
|   31|Азаматтық және қызметтік қарулардың және олардың   |Мем.
|    |оқтарының мемлекеттік кадастрын әзірлеу, жүргізу   |тапсырыс
|    |және басып шығару                   |   
|   33|Бүкіләлемдік Сауда ұйымымен өзара іс-қимыл жөніндегі |Мем.
|    |ақпараттық орталық құру                |тапсырыс
|   33 |Республикалық деңгейдегі жобалау-іздестіру, конструк. |Мем.
|    |торлық және технологиялық жұмыстар          |тапсырыс
|   34 |Халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарды жасау |
|    |және сатып алу                    |   
|   30|Метрология мен сертификация саласындағы халықаралық, |Мем.
|    |аймақтық және ұлттық стандарттарды әзірлеу және сатып |тапсырыс
|    |алу                          |   
|   31|
Құрылыс саласындағы халықаралық, аймақтық және ұлттық |Мем.
|    |стандарттарды әзірлеу және сатып алу         |тапсырыс
|   35 |Республиканың нақты шамалар өлшемдерінің ұлттық эта. |Мем.
|    |лондық базасын қолдау және жасау           |тапсырыс
|   36 |Мемлекеттік резервті қалыптастыру және сақтау     |   
|   30|Мемлекеттік резервті құру және сақтау         |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|   31|Жұмылдыру резервін құру және сақтау          |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|   32|Негізгі капиталды толықтыру              |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|   40 |Микрография саласындағы ғылыми зерттеулер       |   
|   30|Микрография институты                 |Ұстауда
|   41 |Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|   77 |Мемлекеттік органдарды техникалық қолдау       |   
|   80|Сыртқы қарыздар есебіне жобаны жүзеге асыру      |Инв.
|    |                           |жобалар 
|   78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|   79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|12   |Көлік және байланыс                  |     
|  1  |Автомобиль көлігі                   |     
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      |     
|  34 |Республикалық деңгейде жылу жүйесін пайдалану     |    
|   12|Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету  |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|   30|Автомобиль жолдары мемлекеттік мекемесі - Ұстау    |
|   31|"Инжиниринг" автомобиль жолдарының ақпарат орталығы" |     
|    |мемлекеттік мекемесі - Ұстау             |
|  36 |Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылы.|
|    |сы және қайта құру                  |
|   35|Астана - Бурабай автомобиль жолының учаскесін жаңарту |Мем.   
|    |
<*>
                          |тапсырыс 
|   30|Павлодар-Қарағанды жолының айналмалы учаскесін салу  |Мем.  
|    |                           |тапсырыс
|   31|Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қызыләскер-Киров    |Мем.
|    |автомобиль жолын салу                 |тапсырыс
|   32|Орал қаласы ауданында Орал өзені арқылы көпірдің   |
|    |құрылысын салу - Мемлекеттік тапсырыс         |
|   34|Павлодар-Көкшетау автожолының бөлігінде "Астана қала. |Мем.
|    |сының солтүстік аймағы" автомобиль жолын салу     |тапсырыс
|  39 |Гүлшат-Ақшатау учаскесінде Алматы-Бурабай автомобиль |
|    |жолын жақсарту                    |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар 
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв. 
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|  40 |Алматы-Гүлшат және Ақшатау-Қарағанды учаскелерінде  |
|    |Алматы-Қарағанды-Астана-Бурабай автомобиль жолын   |
|    |жаңғырту                       |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.  
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|2    |Байланыс жүйесі                    |   
|  611 |Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды   |
|    |қорғау жөніндегі агенттігі              |    
|  32 |Арнайы байланыспен қамтамасыз ету           |   
|   30|Фельдъегерлік қызмет                 |Ұстауда
|3    |Су көлігі                       |    
|  215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      |    
|  33 |Су жолдарының кеме жүретін жай-күйін қамтамасыз ету  |Мем.
|    |және шлюздерді күтіп ұстау              |тапсырыс
|4    |Әуе көлігі                      |    
|  215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      |    
|  35 |Азаматтық авиацияға арналған әуе кемелерінің, әуе   |Мем.
|    |жолдарының және аэродромдардың мемлекеттік тізілімін |тапсырыс
|    |жүргізу жөніндегі құжаттарды дайындау         |   
|  37 |Астана қаласындағы халықаралық әуе жай құрылысы    |   
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
|9    |Көлік және байланыс саласындағы басқа қызмет     |     
|    |көрсетулер                      |
|  215 |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |
|    |министрлігі                      |    
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |    
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|  38 |Бірыңғай есептік-ақпараттық орталық құру       |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|  41 |Көлікпен коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми  |Мем.
|    |зерттеулер                      |тапсырыс
|  50 |Аумақтық органдарды бақылау-өлшеу құралдарымен    |Мем.
|    |жабдықтау                       |тапсырыс
|  79 |Лицензиарлар міндеттерін орындау           |Шаралар
|    |                           |    
|13   |Басқалар                       |
| 2   |Ауа-райын болжау қызметі               |   
| 218  |Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және    |
|    |қоршаған ортаны қорғау министрлігі          |
|  39 |Гидрометеорологиялық мониторингті жүргізу       |Мем. 
|    |                           |тапсырыс
|  42 |Гидрометеорологиялық бақылау қызметтерін техникалық  |Мем.
|    |жағына қайта жарақтандыру               |тапсырыс
|3    |Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау|    
| 615  |Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды    |
|    |реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті   |
|    |қолдау жөніндегі агенттігі              |    
|   1 |Әкімшілік шығыстар                  |    
|    1|Орталық органның аппараты               |Ұстауда
|    2|Аумақтық органдардың аппараты             |Ұстауда
|   30 |Шағын бизнесті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік    |Шаралар
|    |бағдарламасы                     |   
|   78 |Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру жөніндегі    |Мем.
|    |бағдарламаны іске асыру                |тапсырыс
|9    |Басқа да                       |    
|  104 |Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі  |    
|   45 |Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды |Шаралар
|    |жою және өзге де тосын шығыстар бойынша Қазақстан   |
|    |Республикасы Үкіметінің резерві            |     
|  204 |Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  |    
|   41 |Шетелдік іссапарлар                  |Шаралар
|   42 |Өкілдік шығыстар                   |Шаралар
|  217 |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |    
|   43 |Сыртқы гранттарға қызмет көрсету           |Басқалар
|   45 |Үкіметтің және орталық атқарушы органдардың соттардың |Басқалар
|    |шешімдері бойынша міндеттемелерін орындау жөніндегі  |
|    |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       |    
|   57 |Республикалық бюджеттен төленген жалақылар мен басқа |Басқалар
|    |да әлеуметтік төлемдер бойынша 1999 жылы республикалық|
|    |бюджеттен қаржыландырылған мемлекеттік мекемелердің  |
|    |кредиторлық берешегін өтеу              |Басқалар
|   58 |Ұйымдардың республикалық бюджет қаражаты есебінен   |Басқалар
|    |орындалған міндеттемелері бойынша өткен жылдарда   |
|    |қалыптасқан кредиторлық берешектерін өтеу       |    
|14   |Борышқа қызмет көрсету                |    
| 1   |Борышқа қызмет көрсету                |     
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |    
|   42 |Үкіметтік борышқа қызмет көрсету           |    
|   11|Заемдар бойынша сыйақыны (мүддені) төлеу       |Басқалар 
|   30|Заемдарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлемдер  |Басқалар
|15   |Ресмитрансферттер                   |     
| 1   |Ресмитрансферттер                   |     
| 111  |Ақмола облысының әкімі                |    
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |    
|   30|Қысқы кезеңге дайындалу және қоныс аудару бойынша   |
|    |іс-шараларды аяқтау                  |Басқалар
|   94|Субвенция                       |Басқалар
| 113  |Алматы облысының әкімі                |    
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |    
|   94|Субвенция                       |Басқалар
| 115  |Шығыс Қазақстан облысының әкімі            |     
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |     
|   30|Сыртқы қарыздар есебінен Семей қаласындағы Ертіс   |Инв.
|    |өзені арқылы өтетін көпірдің құрылысы         |жобалар 
|   31|Республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру есебінен  |Инв.
|    |Семей қаласындағы Ертіс өзені арқылы өтетін көпірдің |жобалар
|    |құрылысы                       |    
| 116  |Жамбыл облысының әкімі                |
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |
|   94|Субвенция                       |Басқалар
| 118  |Батыс Қазақстан облысының әкімі            |   
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |    
|   94|Субвенция                       |Басқалар
| 119  |Қарағанды облысының әкімі               |
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |    
|   31|Приозерск қаласының жергілікті атқарушы органының   |
|    |кредиторлық берешектерін өтеу             |Басқалар
| 120  |Қызылорда облысының әкімі               |    
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |    
|   94|Субвенция                       |Басқалар
| 124  |Павлодар облысының әкімі               |   
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |   
|   30|Әлеуметтік қорғау жобасы               |Инв.  
|    |                           |жобалар 
|   31|Теңдік селосында мектеп салу             |Басқалар
| 125  |Солтүстік Қазақстан облысының әкімі          |    
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |    
|   94|Субвенция                       |Басқалар
| 129  |Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі          |    
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |    
|   30|Әлеуметтік қорғау жобасы               |Инв. 
|    |                           |жобалар 
|   31|Түркістан қаласында айналма автомобиль жолын салу   |Басқалар
|   94|Субвенция                       |Басқалар
| 130  |Алматы қаласының әкімі                |    
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |
|   30|Алматы қаласындағы метро құрылысы           |Басқалар
|   31|Әлеуметтік сала объектілерін сейсмикалық күшейту   |
|    |жөніндегі жұмыстарды жүргізу             |Басқалар
|   32|Алматы қаласының инфрақұрылымын дамыту        |Басқалар 
| 131  |Алматы қаласының әкімі                |    
|  18 |Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер    |    
|   35|Қ.Сәтпаев атындағы Ертіс-Қарағанды каналынан бастап  |
|    |Есіл өзеніне дейін суағар салу            |Басқалар
 _________________________________________________________________________ 
|  1  |             2              |  3
|________|______________________________________________________|_________
|    |V. Несиелендіру                    |     
|1    |Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулер     |     
| 2   |Қаржылық қызмет                    |
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |     
|  84 |Халықаралық ұйымдарда акциялар сатып алу       |Несиелен.
|    |                           |діру
|4    |Білім беру                      |  
| 6   |Жоғары білім беру                   |
| 225  |Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі|     
|  91 |Мемлекеттік білім несиелендіруі бойынша ел ішіндегі  |
|    |жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау       |
|   30|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік білім несиелері   |Несиелен.
|    |бойынша кадрлар даярлау                |діру 
|   31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік студенттік     |Несиелен.
|    |несиелерді беру                    |діру
|   32|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекеттік|Несиелен.
|    |білім несиелері бойынша кадрларды даярлау       |діру 
|   33|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекеттік|Несиелен.
|    |студенттік несиелерді беру              |діру 
| 612  |Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісі    |     
|    |жөніндегі агенттігі                  |
|  91 |Мемлекеттік білім несиелендіру бойынша елдегі     |  
|    |жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау       |   
|   30|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік білім несиелері   |Несиелен.
|    |бойынша кадрлар даярлау                |діру 
|   31|1999/2000 оқу жылында мемлекеттік студенттік     |Несиелен.
|    |несиелерді беру                    |діру
|   32|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың көлемінде мемлекет. |Несие.
|    |тік білім несиелері бойынша кадрларды даярлау     |лендіру
|   33|2000/2001 оқу жылына қабылдаудың шеңберінде мемлекет. |Несие.
|    |тік студенттік несиелерді беру            |лендіру
|7    |Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық           |  
| 3   |Сумен жабдықтау                    |    
| 132  |Атырау қаласының әкімі                |     
|  80 |Атырау қаласының экономикалық дамуына, сумен     |Инв.
|    |жабдықталуына және канализация жүйелеріне арналған  |жобалар 
|    |жағдайларды қамтамасыз ету              |
|10   |Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған   |     
|    |ортаны қорғау                     |
| 1   |Ауыл шаруашылығы                   |    
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|    
|  82 |Жер суландыру және дренаж жүйесін жетілдіру      |     
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар
|  86 |Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдаудың |Инв. 
|    |пилоттық жобасы                    |жобалар
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.   
|    |                           |жобалар
| 2   |Су шаруашылығы                    |    
| 212  |Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі|    
|  83 |Су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерді     |     
|    |қалпына келтіру                    |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.   
|    |                           |жобалар
|11   |Өнеркәсіп, энергетика, құрылыс және жер қойнауын   |    
|    |пайдалану                       |
| 1   |Өнеркәсіп                       |    
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |     
|    |сауда министрлігі                   |
|  80 |Мұнай саласын дамытуды қолдау             |     
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв. 
|    |                           |жобалар
|12   |Көлік және байланыс                  |    
| 3   |Су көлігі                       |    
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |    
|    |министрлігі                      |
|  80 |Ақтау сауда айлағын қайта құру            |   
|    |                           | 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар
|   81|Республикалық бюджетте қоса қаржыландыру есебінен   |Инв.
|    |жобаны жүзеге асыру                  |жобалар
| 4   |Әуе көлігі                      |    
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |   
|    |министрлігі                      |
|  84 |Астана қаласындағы халықаралық әуежайдың құрылысы   | 
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв. 
|    |                           |жобалар
| 5   |Темір жол көлігі                   |    
| 215  |Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар |    
|    |министрлігі                      |
|  82 |Теміржол көлігінің қуатын арттыру           |     
|    |(Достық станциясы - 1 фаза)              |
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.  
|    |                           |жобалар 
|13   |Басқалар                       |     
| 3   |Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестік қорғау |    
| 232  |Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және |    
|    |сауда министрлігі                   |
|  81 |Шағын және орта бизнестің өндірістік ұқсату кәсіпорын.|
|    |дарына қолдау көрсету                 |     
|   80|Сыртқы қарыздар есебінен жобаны жүзеге асыру     |Инв.
|    |                           |жобалар
|9    |Басқа да                       |    
| 217  |Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі      |     
|  81 |Үкіметтік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді     |Несиелен.
|    |орындауға байланысты несиелендіру           |діру
|  86 |Төмен тұрған бюджеттерді несиелендіруге арналған   |Несиелен.
|    |Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві       |діру
|________|______________________________________________________|_________
   
  Оқығандар:
  Багарова Ж. 
  Икебаева А. 
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады