Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 142 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 19 наурыз N 356

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң жобалау

жұмыстарының жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы

25 қаңтардағы N 140 


P010140_


  қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру

енгізілсін:

     көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарында:

     реттік нөмірі 3-жол алынып тасталсын;

     мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 48-1-жолмен толықтырылсын:

     "48-1. Қазақстан Қаржымині қазан қараша желтоқсан

     Республикасының

     биржалық қызмет

     мәселелері бойынша

     кейбір заң актілеріне

     өзгерістер мен

     толықтырулар енгізу

     туралы                                          ".

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі     Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Икебаева А.Ж.


О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2001 года N 356

 


     Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25

января 2001 года N 140 


P010140_


  "О Плане законопроектных работ

Правительства Республики Казахстан на 2001 год" следующие изменение и

дополнение:

     в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на

2001 год, утвержденном указанным постановлением:

     строку, порядковый номер 3, исключить;

     дополнить строкой, порядковый номер 48-1, следующего содержания:

     "48-1. О внесении      Минфин   октябрь   ноябрь    декабрь

            изменений

            и дополнений   

            в некоторые

            законодательные

            акты Республики

            Казахстан по

            вопросам биржевой

            деятельности                                         ".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан      (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Абрамова Т.М.)