Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 20 наурыздағы N 372 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 12 маусымдағы N 578 Қаулысымен

        Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.06.12. 
N 578  (қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      Қайталама түсті және қара металдар рыногын реттеуді жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) Қазақстан Республикасында тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 30 маусымдағы  N 1037  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 29, 266-құжат):
      көрсетілген қаулыға 4-қосымшада:
      келесі жолдар:
 __________________________________________________________________
 "Коррозияға төзімді (тоттанбайтын) болаттың      !7204 21   !
 қалдықтары мен сынықтары                         !100       !
 __________________________________________________________________
 Қара металдардың қалдықтары мен сынықтары        !7204,     !
 (қолдануда болған рельстер, темір жол төсемдері. !7302-ен*  !
 нің элементтері, дискілер, доңғалақ жұптары)     !          !    "
 __________________________________________________________________

      мынадай редакцияда жазылсын:
 __________________________________________________________________
 "Қара металдардың қалдықтары мен сынықтары;      !7204      !
 қайта қорытуға арналған қара металдар
 құймалары (шихталық құймалар)
 __________________________________________________________________
 Темір жол немесе трамвай жолдарына               !7302-ен*  !
 пайдалануға арналған қара металдар бұйымдары:
 рельстер, рельстерді қосуға және бекітуге
 арналған қатырма рельстер және тісті рельстер,
 ауыстырғыш рельстер, нығарланып қиыстыратын
 шаңбақтар, ауыстырғыш аспалар және басқа да
 көлденең жалғағыштар, түйістіруші жапсырмалар
 және астарлар, сыналар, тірек тақталары, ілмекті
 рельс бұрандалары, көпшіктер және тартқылар,
 көтерме аяқтар, көлденең белдіктер және басқа да
 бөлшектер
 __________________________________________________________________
 Темір жол немесе трамвай локомотивтерінің       !8607*     !
 немесе жылжымалы құрамның бөліктері             !          !    ";
 __________________________________________________________________

      Мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:
      "*Тауарлар номенклатурасы тауарлардың кодымен де, атауларымен де айқындалады";

      2)  күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.12.14. N  1203  қаулысымен.

      3)  күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.08.14.  N 765  қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі сыртқы экономикалық қызметті реттеу жөнінде қазақстан тарабы қолданып жатқан шаралар туралы Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы және Тәжікстан Республикасы Интеграциялық комитетін белгіленген тәртіппен хабардар етсін.

      3. Осы қаулының жарияланған күнінен бастап екі айдан кейін күшіне енетін 1-тармағы 2-тармақшасының 15-23-абзацтарынан, сондай-ақ осы қаулының жарияланған күнінен бастап 30 күннен кейін күшіне енетін 1-тармағының 3) тармақшасынан басқа, осы қаулы жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі    

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2001 года N 372. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2008 года N 578.

       Сноска.   Утратило силу постановлением Правительства РК от 12.06.2008  N 578  (порядок введения в действие см.  п.3 ).           
     В целях улучшения регулирования рынка вторичных цветных и черных металлов Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
     1) в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1997 года N 1037    "О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 29, ст. 266):
     в приложении 4 к указанному постановлению:
     строки:

---------------------------------------------------------------------------
"Отходы и лом                                   7204 21 
коррозионностойкой                               100
(нержавеющей) стали
___________________________________________________________________________
Отходы и лом черных                             7204,
металлов (рельсы,                            из 7302*
элементы железно-
дорожного полотна,
диски, колесные пары,
бывшие в употреблении)                                           "
___________________________________________________________________________

     изложить в следующей редакции:
___________________________________________________________________________
"Отходы и лом черных металлов; слитки           7204
черных металлов для переплавки
(шихтовые слитки)
_________________________________________________________________________
Изделия из черных металлов,                     7302* 
используемые для железнодорожных
или трамвайных путей:
рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы,
переводные рельсы, крестовины глухого
пересечения, переводные штанги и 
прочие поперечные соединения, стыковые
накладки и подкладки, клинья, опорные 
плиты, крюковые рельсовые болты, 
подушки и растяжки, станины, 
поперечины и прочие детали, 
предназначенные для соединения или 
крепления рельсов
________________________________________________________________________   
Части железнодорожных или                        8607*
трамвайных локомотивов или подвижного 
состава                                                         ";
________________________________________________________________________

     дополнить примечанием следующего содержания:

     "* Номенклатура товаров определяется как кодом, так и наименованием товаров";

 
      2)  (утратил силу - постановлением Правительства РК от 14 декабря 2006 года N  1203 );

      3)  (утратил силу - от 14 августа 2006 года N  765  (вводится в действие по истечении  30 календарных дней со дня его первого официального опубликования).
      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить в установленном порядке Интеграционный комитет Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан о принимаемых казахстанской стороной мерах по регулированию внешнеторговой деятельности. 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, кроме абзацев 15-23, подпункта 2) пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу через два месяца со дня опубликования, а также подпункта 3) пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

     Премьер-Министр 
  Республики Казахстан