Ақмола облысының ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілеріне 2001 жылғы көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге көмек көрсету жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 30 наурыз N 418

      Ақмола облысының ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерін 2001 жылғы көктемгі егіске тұқымдық материалмен қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Ақмола облысының әкімшілігіне заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) 2001 жылғы облыс бюджетін нақтылау кезінде оның шығыс бөлігінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің 2001 жылғы көктемгі егіске тұқымдық астық сатып алуына субсидия бөлу жөніндегі бюджеттік бағдарламаны көздеу;
      2) "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік қоғамына тұқымдық несие алуға мұқтаж ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің тізбесін (бұдан әрі - Тізбе) беру ұсынылсын.
      2. "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігімен келісім бойынша, Ақмола облысының облыстық бюджетінің шығыс бөлігінде жоғарыда аталған бағдарлама көрсетілген жағдайда, тұқымдық астықтың мемлекеттік ресурстарынан Тізбеде көрсетілген ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілеріне 2001 жылғы егіс науқанының мұқтажына 20 000 (жиырма мың) тоннаға дейін тұқымдық астықты, мынадай міндетті қағидаларды:
      1) тұқымдық несиені мақсатты пайдалану және қайтарудың нақты мерзімі мен сыйақы көлемін белгілеу арқылы оның ағымдағы жылғы егіннің астығынан қайтарылуын;
      2) тұқымдық несиені қайтару үшін өз қаражаты жеткіліксіз болған

 

жағдайда, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің заңнамада белгіленген

тәртіппен осы қаулының 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген

субсидияларды алуға міндеттілігін көздей отырып, белгіленген тәртіппен

тиісті келісім-шарт жасасу арқылы тұқымдық қарыз ретінде берсін.

     Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.04.29. N 529          

              қаулысымен.


P010529_
     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.

     Жұманазарова А.Б.

О мерах по оказанию помощи в проведении весенне-полевых работ 2001 года сельскохозяйственным товаропроизводителям Акмолинской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2001 года N 418

      В целях обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Акмолинской области семенным материалом на весенний сев 2001 года Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Рекомендовать акимату Акмолинской области в установленном законодательством порядке:
      1) предусмотреть при уточнении областного бюджета на 2001 год в его расходной части бюджетную программу по субсидированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями семенного зерна для весеннего сева 2001 года;
      2) предоставить закрытому акционерному обществу "Продовольственная контрактная корпорация" перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, нуждающихся в получении семенной ссуды (далее - Перечень).
      2. Закрытому акционерному обществу "Продовольственная контрактная корпорация" по согласованию с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, в случае отражения в расходной части областного бюджета Акмолинской области вышеназванной бюджетной программы, выделить из государственных ресурсов семенного зерна сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в Перечне, на нужды посевной компании 2001 года до 20000 (двадцать тысяч) тонн семенного зерна в виде семенной ссуды, с заключением в установленном порядке соответствующих договоров, предусмотрев в них следующие обязательные условия:
      1) целевое использование семенной ссуды и ее возвратность из урожая текущего года с определением конкретных сроков возврата и объемов вознаграждения;
      2) обязанность сельскохозяйственных товаропроизводителей в случае недостаточности собственных средств для возврата семенных ссуд получить в установленном законодательством порядке субсидии, указанные в подпункте
1) пункта 1 настоящего постановления.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 20 апреля 2001 г. N 529 P010529_ .
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Цай Л.Г.)