Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 140 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 26 сәуір N 565

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң жобалау

жұмыстарының жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы

25 қаңтардағы N 140 


P010140_
 

  қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру

енгізілсін:

     көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарында:

     реттік нөмірі 7-жол алынып тасталсын;

     мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 9-1-жолмен толықтырылсын:

"9-1. "Мемлекеттік және  Қаржымині   ақпан   сәуір   мамыр".

   мемлекет кепілдік 

   берген қарыз алу

   мен борыш туралы"

   Қазақстан

   Республикасының

   Заңына өзгерістер

   мен толықтырулар

   енгізу туралы

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

       Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.    


О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2001 года N 565

 


     Правительства Республики Казахстан постановляет:

     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25

января 2001 года N 140 


P010140_


  "О плане законопроектных работ

Правительства Республики Казахстан на 2001 год" следующее изменение и

дополнение:

     в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на

2001 год, утвержденном указанным постановлением:

     строку, порядковый номер 7, исключить;

     дополнить строкой, порядковый номер 9-1, следующего содержания:

     " 9-1. О внесении изменений и     Минфин      февраль  апрель  май".

            дополнений в Закон

            Республики КазахстанZ990464_


  "О государственном и

            гарантированном

            государством

            заимствовании и долге"

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан
     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Умбетова А.М.)