Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 140 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 3 қазан N 1271

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң жобалау

жұмыстарының жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы

25 қаңтардағы N 140 


P010140_


  қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру

енгізілсін:

     көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарында:

     реттік нөмірлері 27, 28, 29-жолдар алынып тасталсын;

     мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 42-1-жолмен толықтырылсын:

"42-1  Міндетті    Еңбекмині,   қыркүйек   қазан   қараша".

       әлеуметтік  Ұлттық банк

       сақтандыру  (келісім

       туралы      бойынша)


     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

         Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.    


О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2001 года N 1271

 


     Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25

января 2001 года N 140 


P010140_


  "О Плане законопроектных работ

Правительства Республики Казахстан на 2001 год" следующие изменение и

дополнение:

     в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на

2001 год, утвержденном указанным постановлением:

     строки, порядковые номера 27, 28, 29 исключить;

     дополнить строкой, порядковый номер 42-1, следующего содержания:

"42-1        Об        Минтрудсоцзащиты,    сентябрь   октябрь    ноябрь".

        обязательном       Нацбанк

        социальном     (по согласованию)

        страховании

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан


(Специалисты: Склярова И.В.,     

              Мартина Н.А.)