Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 140 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 16 қараша N 1456

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң жобалау

жұмыстарының жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы

25 қаңтардағы N 140 


P010140_


  қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

     көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарында:

     реттік нөмірі 14-жол алынып тасталсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

         Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.


О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2001 года N 1456

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140 P010140_ "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2001 год" следующее изменение:
      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2001 год, утвержденном указанным постановлением:
      строку, порядковый номер 14, исключить.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)