Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 140 қаулысына өзгерiс пен толықтыру енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 27 қараша N 1524

 


     Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылға арналған Заң жобалау

жұмыстарының жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы

25 қаңтардағы N 140 


P010140_
 

  қаулысына мынадай өзгерiс пен толықтыру

енгiзiлсiн:

     көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарында:

     реттiк нөмiрi 35-жол алынып тасталсын;

     мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 36-1-жолмен толықтырылсын:

     "36-1 Қазақстан       Қаржыминi     шiлде    тамыз     желтоқсан".

           Республикасы

           Президентiнiң

           "Бухгалтерлiк есепке

           алу туралы"

           заң күшi бар 


Z952732_
 


           Жарлығына өзгерiстер

           мен толықтырулар

           енгiзу туралы

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі


Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Жұманазарова А.Б.

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2001 года N 1524

 


     Правительство Республики Казахстан постановляет:

     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25

января 2001 года N 140 


P010140_
 

  "О Плане законопроектных работ

Правительства Республики Казахстан на 2001 год" следующие изменение и

дополнение:

     в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на

2001 год, утвержденном указанным постановлением:

     строку, порядковый номер 35, исключить;

     дополнить строкой, порядковый номер 36-1, следующего содержания:

     "36-1 О внесении изменений    Минфин    июль    август    декабрь".

     и дополнений в

     Указ Президента

     Республики Казахстан,

     имеющий силу Закона,Z952732_
 

  "О

     бухгалтерском учете"

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.     Премьер-Министр

     Республики Казахстан(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)