Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 29 желтоқсан N 1767

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылға арналған Заң жобалау

жұмыстарының жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы

25 қаңтардағы N 140 


P010140_


  қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

     көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарындағы:

     реттік нөмірлері 30, 31, 34, 35-1, 37, 42, 44, 46, 47, 48,

48-1-жолдар алынып тасталсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2001 года N 1767

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 140 P010140_ "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2001 год" следующие изменения:
      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2001 год, утвержденном указанным постановлением:
      строки, порядковые номера 30, 31, 34, 35-1, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 48-1, исключить.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)