1998 жылғы 24 қарашадағы Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғыз Республикасының Үкiметi және Ресей Федерациясының Yкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалығы туралы келiсiмге Тәжікстан Республикасының қосылуы туралы хаттаманы және 1998 жылғы 24 қарашадағы Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғыз Республикасының Үкiметi және Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалығы туралы келiсiмге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы хаттаманы бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 наурыздағы N 229 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Мыналар:
      1) 2002 жылғы 26 ақпанда Мәскеу қаласында жасалған, 1998 жылғы 24 қарашадағы Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғыз Республикасының Үкiметi және Pecей Федерациясының Yкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалығы туралы келiсiмге Тәжiкстан Республикасының қосылуы туралы хаттама;
      2) 2002 жылғы 26 ақпанда Мәскеу қаласында жасалған, 1998 жылғы 24 қарашадағы Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғыз Республикасының Үкiметi және Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалығы туралы келiсiмге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттама бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Беларусь Республикасының Yкiметi, Қазақстан
Республикасының Yкiметi, Қырғызстан Республикасының
Yкiметi, Ресей Федерациясының Yкiметi арасындағы бiлiм,
ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара
тану және олардың баламалылығы туралы 1998 жылғы
24 қарашадағы келiсiмге Тәжiкстан Республикасының
қосылуы туралы
XATТAMA

      Бұдан әpi "Тараптар" деп аталатын, Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғызстан Республикасының Үкiметi, Ресей Федерациясының Үкiметi бiр тараптан және Тәжiкстан Республикасы екiншi тараптан,
      "1996 жылғы 29 наурыздағы экономикалық және гуманитарлық салаларда ықпалдастықты тереңдету шартына Тәжiкстан Республикасының қосылуын құқықтық ресiмдеу туралы" 1999 жылғы 26 ақпандағы Мемлекетаралық Кеңестiң N 34 шешiмi және Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Yкiметi, Қырғызстан Республикасының Үкiметi, Ресей Федерациясының Yкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалылығы туралы 1998 жылғы 24 қарашадағы келiсiмнiң 23-бабын басшылыққа ала отырып,
      Беларусь Республикасының Yкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғызстан Республикасының Үкiметi, Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалылығы туралы 1998 жылғы 24 қарашадағы келiсiмге Тәжiкстан Республикасының қосылуы туралы үндеуiн назарға ала отырып,
      Бiрыңғай еңбек рыногын құруға Тараптардың талпынысын ескере отырып,
      бiлiм, ғылым және мәдениет саласында Тараптар арасындағы ынтымақтастықты одан әрi дамыту мен тереңдетудi жетiлдiруді тiлей отырып,
      бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар туралы құжаттардың белгiленген нормаларын өзара тануға талпына отырып,
      төмендегiлер туралы келiстi:

1-бап

      Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғызстан Республикасының Үкiметi, Ресей Федерациясының Yкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалылығы туралы 1998 жылғы 24 қарашадағы келiсiмге (бұдан әрi - Келiсiм) Тәжiкстан Республикасы қосылады және осы Келiсiмнен туындайтын құқық пен мiндеттердi толық көлемде қабылдайды.

2-бап

      Осы Хаттама Келiсiмнiң ажырамас бiр бөлiгi болып табылады.

3-бап

      Тараптар Тәжiкстан Республикасының қосылуына байланысты Келiсiмге қажеттi өзгерістер мен толықтырулар енгiзедi, олар жеке Хаттама болып ресiмделедi.

4-бап

      Осы Хаттаманың Депозитарийi болып Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының Ықпалдастық Комитетi болып табылады.

5-бап

      Осы Хаттама қол қойылғаннан кейiн уақытша қолданылады және депозитарийге Тараптардың күшiне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшiлiк рәсiмдердiң орындалуы туралы соңғы жазбаша хабарламаны сақтауға тапсырған күнiнен бастап күшiне енедi.
      Осы Хаттама Келiсiмнiң қолданыстағы кезеңiнде әрекет етедi.
      2002 жылғы 26 ақпанда Мәскеу қаласында бiр түпнұсқалы данада орыс тiлiнде жасалды. Осы Хаттаманың түпнұсқа данасы Тараптардың әр бiрiне расталған оның көшiрмесiн жiберетiн Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының Ықпалдастық Комитетiнде сақталады.

      Беларусь                         Ресей         
      Республикасының                  Федерациясының
      Үкіметінен                       Үкіметінен

      Қазақстан                        Тәжікстан
      Республикасының                  Республикасының
      Үкіметінен                       Үкіметінен

      Қырғызстан
      Республикасының
      Үкіметінен

Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан
Республикасының Үкiметi, Қырғызстан Республикасының
Үкiметi, Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы бiлiм,
ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара
тану және олардың баламалылығы туралы 1998 жылғы 24
қарашадағы келiсiмге өзгерiстер мен толықтырулар
енгiзу туралы
ХАТТАМА

      Бұдан әрi Тараптар деп аталатын, Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Yкiметi, Қырғызстан Республикасының Үкiметi, Ресей Федерациясы Үкiметi, Тәжiкстан Республикасының Yкiметi,
      Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғызстан Республикасының Үкiметi, Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалылығы туралы 1998 жылғы 24 қарашадағы келiсiмге қосылу туралы хаттаманың 3-бабын басшылыққа ала отырып,
      төмендегілер туралы келiстi:

1-бап

      Беларусь Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қырғызстан Республикасының Үкiметi, Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар жөнiндегi құжаттарды өзара тану және олардың баламалылығы туралы 1998 жылғы 24 қарашадағы қосылу келiсiмiнiң (бұдан әрi - Келiсiм) аты және Келiсiмнiң кiрiспе сөзiндегi бiрiншi абзацындағы "Ресей Федерациясы" деген сөзден кейiн оған тиiстi септiк жалғаулармен "және Тәжiкстан Республикасының Үкiметi" деген сөзбен толықтырылсын.

2-бап

      Келiсiмнiң кiрiспе сөзiндегi төртiншi абзацында "төртжақты" деген сөз "көпжақты" деген сөзбен ауыстырылсын.

3-бап

      Келiсiмнiң 2-бабы "Ресей Федерациясында берiлетiн" деген сөзден кейiн "Тәжiкстан Республикасында берiлетiн, аяқталмаған орта бiлiм туралы куәлiк" деген сөзбен толықтырылсын, әрi қарай мәтiн бойынша.

4-бап

      Келiсiмнiң 3-бабы мынадай мазмұндағы бесiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Тәжiкстан Республикасында берiлетiн орта бiлiм туралы аттестат".
      Аталған баптың бесiншi абзацы жеке алтыншы абзац болып саналсын.

5-бап

      Келiсiмнiң 4-бабы "Ресей Федерациясында берiлетiн" деген сөзден кейiн "Тәжiкстан Республикасында берiлетiн арнаулы орта бiлiм туралы кiшi маманның дипломы" деген сөздермен толықтырылсын, әрi қарай мәтiн бойынша.

6-бап

      Келiсiмнiң 5-бабы "Ресей Федерациясы" деген сөзден кейiн "Тәжiкстан Республикасында берiлетiн кiшi маманның дипломы (жоғарғы бiлiм базасында)" деген сөздермен толықтырылсын, әрi қарай мәтiн бойынша.

7-бап

      Келiсiмнiң 6-бабы "Ресей Федерациясы" деген сөзден кейiн "Тәжiкстан Республикасында берiлетiн аяқталмаған жоғарғы бiлiм туралы куәлiк" деген сөздермен толықтырылсын, әрi қарай мәтiн бойынша.

8-бап

      Келiсiмнiң 7-бабы "Қырғызстан Республикасында" деген сөзден кейiн "Тәжiкстан Республикасында берiлетiн толық жоғарғы бiлiм туралы маманының дипломына нормативтiк оқу мерзiмi 5 жыл кәсiбiн беру, Медициналық университеттен басқа" деген сөздермен толықтырылсын, әрi қарай мәтiн бойынша.

9-бап

      Келiсiмнiң 8-бабы мынадай мазмұндағы редакцияда жазылсын: "Қазақстан Республикасында, Қырғызстан Республикасында, Тәжiкстан Республикасында және Peceй Федерациясында берiлетiн бакалавр дәрежесiн беру туралы куәландыратын бакалавр дипломы кәсiптiк жоғарғы бiлiм туралы, жоғарғы бiлiмдi жалғастыру және Тараптар мемлекетiнiң аумағында жұмысқа қабылданған кездер тараптар тарапынан танылады, егерде құжатты берген бiлiм мекемелерi бiлiм туралы құжаттардың баламалылығын өзара тану жөнiндегi белгiленген органдардың өлшемдерiне жауап бередi."

10-бап

      Келiсiмнiң 9-бабы мынадай мазмұндағы бесiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Тәжiкстан Республикасында берiлетiн жоғары бiлiм туралы маман бiлiктiлiгiнiң берiлгендiгi туралы куәландыратын диплом".
      Аталған баптың бесiншi абзацы жеке алтыншы абзац болып саналсын.

11-бап

      Келiсiмнiң 10-бабы мынадай мазмұндағы бесiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Тәжiкстан Республикасында берiлетiн жоғары бiлiм туралы магистр дәрежесiнiң берiлгендiгi туралы куәландыратын дипломы".
      Аталған баптың бесiншi абзацы жеке алтыншы абзац болып саналсын.

12-бап

      Келiсiмнiң 13-бабының екiншi бөлiмi мынадай редакцияда жазылсын: Бiлiм туралы құжаттарды өзара тану жөнiндегi орган бiлiм туралы құжаттарды тану өлшемдерi жөнiнде шешiм қабылдайды және Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының Ықпалдастық Комитетi бекiткен Ереже негiзiнде әрекет етедi, Хатшылық осы органның қызметiн ұйымдастыруды қамтамасыз етедi.

13-бап

      Осы Хаттаманы қолданумен байланысты туындаған даулы мәселелер Тараптардың келiссөздер және кеңестерi арқылы шешiледi.

14-бап

      Осы Хаттама Келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып саналады.

15-бап

      Осы Хаттаманың Депозитарийi Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының Ықпалдастық Комитетi болып табылады.

16-бап

      Осы Хаттама қол қойылғаннан кейiн уақытша қолданылады және депозитарийге Тараптардың күшiне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшiлік рәсiмдердiң орындалуы туралы соңғы жазбаша хабарламаны сақтауға тапсырған күнiнен бастап күшiне енедi.
      Осы Хаттама Келiсiмнiң қолданыстағы кезеңiнде әрекет етедi.
      2002 жылғы 26 ақпанда Мәскеу қаласында бiр түпнұсқалы данада орыс тiлiнде жасалды. Осы Хаттаманың түпнұсқа данасы Тараптардың әр бiрiне расталған оның көшiрмесiн жiберетiн Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының Ықпалдастық Комитетiнде сақталады.

      Беларусь                         Ресей         
      Республикасының                  Федерациясы
      Үкіметінен                       Үкіметінен

      Қазақстан                        Тәжікстан
      Республикасының                  Республикасының
      Үкіметінен                       Үкіметінен

      Қырғызстан
      Республикасының
      Үкіметінен

Об утверждении Протокола о присоединении Республики Таджикистан к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2003 года N 229

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить:
      1) Протокол о присоединении Республики Таджикистан к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года, совершенному в городе Москве 26 февраля 2002 года;
      2) Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года, совершенное в городе Москве 26 февраля 2002 года.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Протокол
о присоединении Республики Таджикистан
к Соглашению между Правительством Республики Беларусь,
Правительством Республики Казахстан, Правительством
Кыргызской Республики и Правительством Российской
Федерации о взаимном признании и эквивалентности
документов об образовании, ученых степенях и званиях
от 24 ноября 1998 года

      Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Кыргызской Республики и Правительство Российской Федерации, с одной стороны, и Правительство Республики Таджикистан, с другой стороны, далее именуемые Сторонами,
      руководствуясь Решением Межгосударственного Совета N 34 от 26 февраля 1999 года "О правовом оформлении присоединения Республики Таджикистан к Договору об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года" и в соответствии со статьей 23 Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года,
      принимая во внимание обращение Республики Таджикистан о присоединении к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года,
      учитывая стремление Сторон к созданию единого рынка труда,
      желая способствовать дальнейшему развитию и углублению сотрудничества между Сторонами в области образования, науки и культуры,
      стремясь к установлению норм взаимного признания документов об образовании, ученых степенях и званиях,
      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Республика Таджикистан присоединяется к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года (далее - Соглашение), и принимает на себя в полном объеме вытекающие из него права и обязанности.

Статья 2

      Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения.

Статья 3

      Стороны внесут в Соглашение необходимые изменения и дополнения в связи с присоединением к нему Республики Таджикистан, которые будут оформлены отдельным Протоколом.

Статья 4

      Депозитарием настоящего Протокола является Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества.

Статья 5

      Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
      Настоящий Протокол действует на период действия Соглашения.

      Совершено в городе Москве 26 февраля 2002 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества, который направит каждой Стороне его заверенную копию.

      За Правительство                   За Правительство
      Республики Беларусь                Российской Федерации

      За Правительство                   За Правительство
      Республики Казахстан               Республики Таджикистан

      За Правительство
      Кыргызской Республики

      Настоящим удостоверяю, что данный текст является верной копией с заверенной копии Протокола от 26 февраля 2002 года о присоединении Республики Таджикистан к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года.

         Начальник отдела
      Международно-правового
       департамента МИД РК

Протокол
о внесении изменений и дополнений в Соглашение между
Правительством Республики Беларусь, Правительством
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики
и Правительством Российской Федерации о взаимном признании
и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях
и званиях от 24 ноября 1998 года

      Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Кыргызской Республики, Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Таджикистан, далее именуемые Сторонами,
      руководствуясь статьей 3 Протокола о присоединении Республики Таджикистан к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года,
      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      В названии Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года (далее - Соглашение) и первом абзаце преамбулы Соглашения после слов "Российской Федерации" дополнить словами "и Правительство Республики Таджикистан" с соответствующими падежными окончаниями.

Статья 2

      В четвертом абзаце преамбулы Соглашения слово "четырехстороннего" заменить на слово "многостороннего".

Статья 3

      Статью 2 Соглашения после слов "выдаваемый в Российской Федерации" дополнить словами: "свидетельство о неоконченном среднем образовании, выдаваемое в Республике Таджикистан" и далее по тексту.

Статья 4

      Статью 3 Соглашения дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "аттестат о среднем образовании, выдаваемый в Республике Таджикистан".
      Абзац пятый данной статьи считать соответственно абзацем шестым.

Статья 5

      Статью 4 Соглашения после слов "выдаваемые в Российской Федерации" дополнить словами: "диплом младшего специалиста о средне-специальном образовании, выдаваемый в Республике Таджикистан" и далее по тексту.

Статья 6

      Статью 5 Соглашения после слов "Российской Федерации" дополнить словами: "диплом младшего специалиста (на базе высшего образования), выдаваемый в Республике Таджикистан" и далее по тексту.

Статья 7

      Статью 6 Соглашения после слов "Российской Федерации" дополнить словами: "свидетельство о неполном высшем образовании, выдаваемое в Республике Таджикистан" и далее по тексту.

Статья 8

      Статью 7 Соглашения после слов "Кыргызской Республике" дополнить словами: "диплом специалиста о полном высшем образовании с присвоением профессии с нормативным сроком обучения 5 лет, выдаваемый Республикой Таджикистан, за исключением медицинского университета" и далее по тексту.

Статья 9

      Статью 8 Соглашения изложить в следующей редакции: "Дипломы бакалавра, выдаваемые в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан, и диплом о высшем профессиональном образовании, выдаваемый в Российской Федерации и свидетельствующий о присвоении степени бакалавра, признаются Сторонами при продолжении высшего образования и при поступлении на работу на территориях государств Сторон, если учреждения образования, которые выдали их, отвечают критериям, установленным органом по взаимному признанию документов об образовании".

Статья 10

      Статью 9 Соглашения дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "диплом о высшем образовании, выдаваемый Республикой Таджикистан и свидетельствующий о присвоении квалификации специалиста".
      Абзац пятый данной статьи считать соответственно абзацем шестым.

Статья 11

      Статью 10 Соглашения дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "диплом о высшем образовании, выдаваемый в Республике Таджикистан, и свидетельствующий о присвоении степени магистра".
      Абзац пятый данной статьи считать соответственно абзацем шестым.

Статья 12

      Часть вторую статьи 13 Соглашения изложить в следующей редакции: "Орган по взаимному признанию документов об образовании принимает решения о критериях признания документов об образовании и действует на основе Положения, утверждаемого Интеграционным Комитетом Евразийского экономического сообщества, Секретариат которого обеспечивает организацию деятельности этого органа".

Статья 13

      Спорные вопросы, возникающие в связи с применением настоящего Протокола, разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций.

Статья 14

      Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения.

Статья 15

      Депозитарием настоящего Протокола является Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества.

Статья 16

      Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, или с даты вступления в силу Протокола о присоединении Республики Таджикистан к Соглашению в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее.
      Настоящий Протокол действует на период действия Соглашения.

      Совершено в городе Москве 26 февраля 2002 года в одном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества, который направит каждой Стороне его заверенную копию.

      За Правительство                   За Правительство
      Республики Беларусь                Российской Федерации

      За Правительство                   За Правительство
      Республики Казахстан               Республики Таджикистан

      За Правительство
      Кыргызской Республики

      Настоящим удостоверяю, что данные тексты являются аутентичными копиями Решения Межгосударственного Совета "О присоединении Республики Таджикистан к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года" N 38, Протокола о присоединении Республики Таджикистан к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года, подписанных на заседании Межгосударственного Совета Премьер-министром Республики Беларусь Г.В. Новицким, Премьер-Министром Республики Казахстан И.Н. Тасмагамбетовым, Премьер-министром Кыргызской Республики К.С. Бакиевым, Председателем Правительства Российской Федерации М.М. Касьяновым, Премьер-министром Республики Таджикистан А.Г. Акиловым 26 февраля 2002 года в г. Москве.
      Подлинные экземпляры указанного Решения и Протоколов хранятся в Секретариате Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества.

                               Всего прошнуровано, пронумеровано и
                               скреплено печатью 8 листов.

      Генеральный секретарь
      Евразийского экономического
      сообщества

      Настоящим удостоверяю, что данный текст является верной копией с заверенной копии Протокола от 26 февраля 2002 года о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года.

         Начальник Отдела
      Международно-правового
       департамента МИД РК