Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 73 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 маусымдағы N 621 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасының Үкіметі заң жобалау жұмыстарының 2004 жылға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 73  қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі заң жобалау жұмыстарының 2004 жылға арналған жоспарында:
      реттік нөмірі 28-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"28 Қазақстан        ЭБЖМ,      маусым  маусым  маусым Қ.М.Әйтекенов
    Республикасының  Қаржымині,
    кейбір заңнама.  ИСМ, БҒМ
    лық актілеріне
    салық салу мәсе.
    лелері бойынша
    өзгерістер мен
    толықтырулар
    енгізу туралы

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 73

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2004 года N 621

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2004 года N 73 "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2004 год" следующее изменение:
      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2004 год, утвержденном указанным постановлением:
      строку, порядковый номер 28, изложить в следующей редакции:
"28.  О внесении изменений и   МЭБП, июнь июнь июнь Айтекенов К.М.
      дополнений в некоторые   МФ,
      законодательные акты     МИТ,
      Республики Казахстан по  МОН
      вопросам налогообложения                                     ".
 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан