Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы ақпараттар алмасу, олардың салдарларын жою және зардап шеккен халыққа көмек көрсету кезiндегi өзара ақпараттық iс-қимыл туралы келiсiмдi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1176 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. 2003 жылғы 18 қыркүйекте Ялта қаласында жасалған Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы ақпараттар алмасу, олардың салдарларын жою және зардап шеккен халыққа көмек көрсету кезiндегi өзара ақпараттық iс-қимыл туралы келiсiм бекiтілсiн.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

  Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар
туралы ақпараттар алмасу, олардың салдарларын жою және
зардап шеккен халыққа көмек көрсету кезiндегi өзара
ақпараттық iс-қимыл туралы
КЕЛIСIМ

      Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер үкiметтерiнiң тұлғасында, бұдан әрi Тараптар,
      1993 жылғы 22 қаңтардағы Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы өзара iс-қимыл туралы келiсiмге негiздей отырып,
      табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың болу қаупiн және салдарларын азайту саласында мемлекетаралық ынтымақтастықты одан әрi нығайтуға тiлек бiлдiре отырып,
      табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың трансшекаралық әсер ету мүмкiндігіне қатысты барлық қажет және шынайы мәлiметтi ең қысқа мерзiмде алуға мүмкiндiк беретiн ақпараттық ортаны жасауға қажеттiлiкке көз жеткiзе отырып,
      табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыру үшiн ақпараттық ресурстарды бiрлесе пайдалану, зардап шеккен халыққа көмек көрсетудiң қажеттiлiгiн мойындай отырып,
      осы саладағы ақпарат алмасу жөнiндегi екi жақты және көп жақты уағдаластықтың пайдалы екендiгiн ескере отырып,
      төмендегiлер жөнiнде келiстi:

  1-бап

      Тараптардың уәкiлеттi органдары, сондай-ақ ұлттық ақпарат агенттiктерi - Тараптардың орталық мемлекеттiк ақпарат агенттiктерi арқылы олардың мемлекеттерiнiң аумақтарында болған табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы, Тараптардың өзара көмек, сондай-ақ халықаралық ұйымдардан көмек жөнiндегi сұраныстары мен ұсыныстары туралы жан-жақты ақпарат алмасуды жүзеге асырады.

  2-бап

      Тараптар ұлттық ақпарат ресурстарын пайдалана отырып, мемлекетаралық ақпарат алмасудың тиiмдi жүйесiн құру, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы бiрыңғай мәлiметтер банкiсiн ұйымдастыру үшiн шараларды қабылдайды.

  3-бап

      Тараптар осы Келiсiмге және олар қатысушы болып табылатын басқа да халықаралық шарттарға, ұлттық заңнамаға сәйкес, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы мемлекетаралық ақпарат алмасудың, олардың салдарларын жою және зардап шеккен халыққа көмек көрсету кезiнде ақпараттық өзара әрекеттесудiң нормативтiк құқықтық және әдiстемелiк базасын құру саласындағы ынтымақтастықты дамытады.

  4-бап

      Тараптар хабарлар берудiң халықаралық стандарттарымен белгiленген тәсiлдерiн сақтай, Тараптардың жұмыс iстеп тұрған ақпарат коммуникациялық ресурстарын, сондай-ақ жаңадан құрылатын байланыс жүйесiн пайдалана отырып, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының жұмысшы тiлiнде ақпарат алмасады.
      Тараптар төтенше жағдайлар туралы ақпараттың толықтығы мен шынайылығы үшiн жауапкершiлiктi арқалайды.

  5-бап

      Тараптар табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жоюда тиiмдi өзара iс-қимылдар, зардап шеккен халыққа көмек көрсету және қоршаған ортаны ластанудың алдын алу мақсатында төтенше жағдайлардың қаупiн басқарудың ұлттық жүйесiн дамыту үшiн қазiргi заманғы ақпараттық технологиялар, басқарудың автоматтандырылған жүйелерiн жаңғырту, байланыс пен хабарлау жүйесiн жетiлдiру негiзiнде шараларды жүзеге асырады.

  6-бап

      Тараптар табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы ақпарат алмасу, олардың алдын алу және салдарларын жою мен зардап шеккен халыққа көмек көрсету саласындағы өзара мүдделiлiк танытатын бiрiккен жобаны жүзеге асырады. Ынтымақтастық Тараптар бiрiккен жобаларды дайындау мен iске асыруды бөлек келiсiм жасаумен жүзеге асырады.

  7-бап

      Тараптардың ұлттық ақпарат агенттiктерi тек Тараптардың төтенше жағдайларды басқару саласындағы уәкiлеттi органдары беретін ақпаратпен алмасады.

  8-бап

      Осы Келiсiм шеңберiнде жүзеге асырылатын қызмет нәтижесiнде алынған ақпарат, Тараптардың заңнамасына сәйкес жариялануға жатпайтын ақпаратты қоспағанда, белгiленген тәртiппен жарияланады.

  9-бап

      Тараптардың уәкiлеттi органдары және ұлттық ақпарат агенттiктерi осы Келiсiмдi iске асыру мақсатында тiкелей қарым-қатынас орнатады.

  10-бап

      Осы Келiсiмдi қолдануға және түсiндiруге байланысты даулар мүдделi Тараптардың кеңестерi және келiссөздерi жолымен шешiледi.

  11-бап

      Осы Келiсiм оған қол қойған Тараптардың оның күшiне енуi үшiн қажет iшкi мемлекеттiк рәсiмдердi орындағаны туралы хабарламаны депозитарийге берген күннен бастап күшiне енедi.
      Осы Келiсiм iшкi мемлекеттік рәсiмдердi кешiрек орындаған Тараптар үшiн хабарламаны депозитарийге берген күннен бастап күшiне енедi.

  12-бап

      Осы Келiсiмге осы Келiсiмнiң ажырамасы бөлiгi болып табылатын жеке хаттамамен ресiмделетiн және Осы Келiсiмнiң 11-бабымен көзделген тәртiппен күшiне енетiн өзгерiстер мен толықтырулар енгізiлуi мүмкін.

  13-бап

      Осы Келiсiм оның ережелерiн бөлiсетiн және осы Келiсiмнен туындайтын мiндеттемелердi өзiне қабылдауға даяр әзiр Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердiң қосылуы үшiн ашық.
      Келiсiмнiң ережелерiн бөлiсетiн, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына кiрмейтiн мемлекеттер үшiн қосылу осындай қосылу туралы құжаттарды депозитарийге беру жолымен барлық Тараптардың келiсiмiмен жүзеге асырылады. Қосылу осындай қосылуға келiскендігі туралы соңғы хабарламаны депозитарийге берген күннен бастап күшiне енген болып саналады.

  14-бап

      Осы Келiсiм ол күшiне енген күннен бастап 5 жыл бойы қолданыста болады. Егер Тараптар өзге шешiм қабылдамаса, Келiсiмнiң қолданысының осы мерзiмi бiткен соң әр кез бес жылға өздiгiнен ұзартылып отырылады.

  15-бап

      Әрбiр Тарап шығуынан бұрын 6 айдан кешiктiрмей депозитарийге бұл жөнiнде депозитарийге жазбаша хабарлама жiбере отырып осы Келiсiмнен шыға алады.
      Ялта қаласында 2003 жылдың 18 қыркүйегiнде бiр түпнұсқалық данада орыс тілінде жасалды. Түпнұсқалық дана Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының Атқарушы комитетiнде сақталады, ол осы келiсiмге қол қойған әрбiр мемлекетке оның расталған көшiрмесiн жiбередi.

       Әзірбайжан Республикасының        Молдова Республикасының
      Үкiметi үшін                      Үкiметi үшін

      Армения Республикасының           Ресей Федерациясының
      Үкiметi үшін                      Үкiметi үшін

      Беларусь Республикасының          Тәжiкстан Республикасының
      Үкiметі үшiн                      Үкiметi үшін

      Грузия Республикасының            Түркiменстан Республикасының
      Үкiметi үшін                      Үкiметi үшін

      Қазақстан Республикасының         Өзбекстан Республикасының
      Үкiметі үшiн                      Үкiметi үшiн

      Қырғыз Республикасының            Украина Республикасының
      Үкiметі үшiн                      Үкiметi үшiн

Об утверждении Соглашения об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об информационном взаимодействии при ликвидации их последствий и оказании помощи пострадавшему населению

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1176

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Соглашение об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об информационном взаимодействии при ликвидации их последствий и оказании помощи пострадавшему населению, совершенное 18 сентября 2003 года в городе Ялте.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

 

  Официально заверенный текст      

 СОГЛАШЕНИЕ
об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, об информационном взаимодействии
при ликвидации их последствий и оказании помощи
пострадавшему населению
      

вступает в силу с даты сдачи депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию соответствующего уведомления 

Подписали: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина

 

сдали уведомления:

Республика Таджикистан      -     депонировано 16 марта 2004 года;
Республика Молдова          -     депонировано 8 апреля 2004 года;
Республика Беларусь         -     депонировано 9 июня 2004 года;
Кыргызская Республика       -     депонировано 2 сентября 2004 года;
Республика Армения          -     депонировано 7 сентября 2004 года;
Республика Казахстан        -     депонировано 26 ноября 2004 года;
Российская Федерация        -     депонировано 22 декабря 2004 года;
Украина                     -     депонировано 16 сентября 2005 года
                                  (о нецелесообразности выполнения
                                  внутригосударственных процедур).

Соглашение вступило в силу 9 июня 2004 года

вступило в силу для государств:

Республика Таджикистан      -     9 июня 2004 года;
Республика Молдова          -     9 июня 2004 года;
Республика Беларусь         -     9 июня 2004 года;
Кыргызская Республика       -     2 сентября 2004 года;
Республика Армения          -     7 сентября 2004 года;
Республика Казахстан        -     26 ноября 2004 года;
Российская Федерация        -     22 декабря 2004 года. 

      Государства-участники Содружества Независимых Государств в лице правительств, далее - Стороны,
      основываясь на  Соглашении  о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 22 января 1993 года,
      выражая желание и далее укреплять межгосударственное сотрудничество в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
      убежденные в необходимости создания информационной среды, позволяющей в минимальные сроки получать все необходимые и достоверные сведения в отношении возможности трансграничного воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
      признавая необходимость совместного использования информационных ресурсов для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказания помощи пострадавшему населению,
      отмечая полезность двусторонних и многосторонних договоренностей об обмене информацией в этой области,
       согласились о нижеследующем:

  Статья 1

      Стороны через уполномоченные органы, а также национальные информационные агентства - центральные государственные информационные агентства Сторон - осуществляют всесторонний обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, имеющих место на территориях их государств, о запросах и предложениях Сторон о взаимной помощи, а также о помощи от международных организаций.

  Статья 2

      Стороны, используя национальные информационные ресурсы, принимают меры для создания эффективной системы межгосударственного обмена информацией, организации единого банка данных в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  Статья 3

      Стороны в соответствии с настоящим Соглашением и другими международными договорами, участниками которых они являются, а также национальным законодательством развивают сотрудничество в области создания нормативно-правовой и методической базы межгосударственного обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, информационного взаимодействия при ликвидации их последствий и оказании помощи пострадавшему населению.

  Статья 4

      Стороны обмениваются информацией на рабочем языке Содружества Независимых Государств, соблюдая установленные международными стандартами способы передачи сообщений, используя действующие информационно-коммуникационные ресурсы Сторон, а также вновь создаваемые системы связи.
      Стороны несут ответственность за полноту и достоверность информации о чрезвычайных ситуациях.

  Статья 5

      В целях эффективного взаимодействия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказания помощи пострадавшему населению и предотвращения загрязнения окружающей среды Стороны осуществляют меры для развития национальных систем управления риском чрезвычайных ситуаций на базе современных информационных технологий, модернизации автоматизированных систем управления, совершенствования систем связи и оповещения.

  Статья 6

      Стороны осуществляют совместные проекты, представляющие взаимный интерес, в области обмена информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, информационного взаимодействия для предупреждения и ликвидации их последствий и оказания помощи пострадавшему населению. Сотрудничество Сторон в подготовке и реализации совместных проектов осуществляется путем заключения отдельных соглашений.

  Статья 7

      Национальные информационные агентства Сторон обмениваются только той информацией, которая предоставляется уполномоченными органами Сторон в сфере управления чрезвычайными ситуациями.

  Статья 8

      Информация, полученная в результате деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения, за исключением той, которая не подлежит разглашению в соответствии с законодательством Сторон, публикуется в установленном порядке.

  Статья 9

      Уполномоченные органы и национальные информационные агентства Сторон устанавливают прямые контакты в целях реализации настоящего Соглашения.

  Статья 10

      Споры, связанные с применением и толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.

  Статья 11

      Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
      Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию соответствующего уведомления.

  Статья 12

      В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступающим в силу в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящего Соглашения.

  Статья 13

      Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств-участников Содружества Независимых Государств, разделяющих его положения и готовых принять на себя обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения. Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию документов о присоединении.
      Для государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, разделяющих положения Соглашения, присоединение осуществляется с согласия всех Сторон путем передачи депозитарию документов о таком присоединении. Присоединение считается вступившим в силу с даты сдачи депозитарию последнего сообщения о согласии на такое присоединение.

  Статья 14

      Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с даты его вступления в силу. По истечении этого срока действие Соглашения автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не примут иного решения.

  Статья 15

      Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до выхода.
      Совершено в городе Ялте 18 сентября 2003 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

 
За Правительство                     За Правительство
Азербайджанской Республики           Республики Молдова

За Правительство                     За Правительство
Республики Армения                   Российской Федерации
 
За Правительство                     За Правительство
Республики Беларусь                  Республики Таджикистан
 
За Правительство                     За Правительство
Грузии                               Туркменистана
 
За Правительство                     За Правительство
Республики Казахстан                 Республики Узбекистан
 
За Правительство                     За Правительство
Кыргызской Республики                Украины 

 
      Настоящим удостоверяю, что прилагаемый текст является аутентичной копией Соглашения об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об информационном взаимодействии при ликвидации их последствий и оказании помощи пострадавшему населению, принятого на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 18 сентября 2003 года в городе Ялте. Подлинный экземпляр вышеупомянутого Соглашения хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств.

 
      Первый заместитель Председателя
      Исполнительного комитета -
      Исполнительного секретаря СНГ