Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 мамырдағы N 885 және 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 714 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 1450. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.28. N 544 (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен. Қаулысы

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi  Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) "Қазақстан Республикасындағы теңiз және өзен көлiгiнде жолаушылар мен жүк, қауiптi жүктер тасымалын лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 мамырдағы N 885  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1997 ж., N 23, 203-құжат):

      тақырыбында және мәтiнiнде "лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары туралы Ереженi", "лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары туралы Ереже" деген сөздер "лицензиялау ережесiн", "лицензиялау ережесi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы теңiз және өзен көлiгiнде жолаушылар мен жүк, қауiптi жүктер тасымалын лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары туралы ережеде:
      тақырыбында "лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары туралы Ереже" деген сөздер "лицензиялау ережесi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта ", ал көлiк құралында осы қызметтiң түрiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын есеп құжаты" деген сөздер алынып тасталсын;

      7-тармақта "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникация министрлiгi (лицензиар)" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi Көлiктiк бақылау комитетiнiң органдары (бұдан әрi - лицензиар)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Лицензиялар теңiз және өзен көлiгiндегi қызметтің мынадай түрлерiне берiледi:
      жолаушылар мен жүктердi тасымалдауға;
      қауiптi жүктердi тасымалдауға.
      Лицензиялар мынадай белгiлермен белгiленедi:
      жүктердi тасымалдауға - "Жүк";
      жолаушыларды тасымалдауға - "Ж";
      қауіпті жүктерді тасымалдауға (қауіпті жүктің түрі көрсетіледі) - "ҚЖ".
      Қолданылу мерзiмiне және қызметiнiң көлемiне қарай лицензиялардың мынадай түрлерi болуы мүмкiн:
      басты - мерзiмi шектелмей берiлетiн белгiлi бір қызмет түрiмен айналысуға;
      бір жолғы - рұқсат етiлген көлем, салмақ немесе сан шегiнде белгiлi бiр шаруашылық операцияны жасауға.";

      9-тармақта "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнің Көлiктiк бақылау комитетi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "16. Екi және одан көп көлiк құралдарының иелерi - жеке және заңды тұлғаларға лицензия ресiмдеу кезiнде әрбiр көлiк бiрлiгiне лицензияның бар екенін растайтын құжат берiледi.";

      22-тармақта:
      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "лицензиялар берудiң тәртiбi мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiне сәйкес белгiленетiн жағдайлардан басқа, азаматтың кәсiпкерлiк қызметi тоқтатылған бір түрдегi заңды тұлғаның екiншi түрдегi заңды тұлға болып қайта құрылуын (ұйымдастыру-құқықтық, нысаны өзгеруiн) қоспағанда, заңды тұлға қайта ұйымдастырылған немесе таратылған;";

      мемлекеттік тiлдегi мәтiнде "жасалған" деген сөзден кейiн ";" белгiсi қойылып, мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "лицензияны лицензиарға ерiктi түрде қайтарған.";

      23-тармақ алынып тасталсын;

      мемлекеттiк тілдегi мәтiнде "жойылмаған" деген сөзден кейiн ";" белгiсi қойылып, 24-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "лицензиат лицензия алу кезiнде көрiнеу жалған ақпарат берген;";

      2) "Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен жолаушыларды және жүктердi, қауiптi жүктердi тасымалдауды лицензиялау туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 714  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 24, 212-құжат):

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен жолаушыларды және жүктердi, қауiптi жүктердi тасымалдауды лицензиялау туралы тәртiпте:
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Лицензиялар қызметтiң мынадай түрлерiне берiледi:
      жолаушылар мен жүктердi тасымалдауға;
      қауiптi жүктердi тасымалдауға.
      Лицензиялар мынадай белгiлермен белгiленедi:
      жүктердi тасымалдауға - "Жүк";
      жолаушыларды тасымалдауға - "Ж";
      жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға - "ЖүкЖ";
      қауiптi жүктердi тасымалдауға (қауiптi жүктiң түрi көрсетiледi) - "ҚЖ".
      Лицензияда, сондай-ақ оның қызметiнiң аумақтық саласы көрсетiледi:
      iшкi тасымалдар;
      ауданаралық (қалааралық) тасымалдар;
      облысаралық тасымалдар;
      халықаралық тасымалдар.
      Қолданылу мерзiмiне және қызмет көлемiне қарай лицензиялардың мынадай түрлерi болуы мүмкiн:
      басты - мерзiмi шектелмей берiлетiн белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысуға;
      бiр жолғы - рұқсат етiлген көлем, салмақ немесе сан шегiнде белгiлi бiр шаруашылық операцияны жасауға.";

      8-тармақтың жетiншi абзацы және 10-тармақтың екiншi абзацы алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      міндетін атқарушы

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1997 года N 885 и от 29 июля 1998 года N 714

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года N 1450. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 544 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года N 1450 утратило силу  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 544 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

      В соответствие с  Законом  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года
"О лицензировании" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1997 года N 885
"Об утверждении Положения о порядке и условиях лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов на морском и речном транспорте в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 23, ст. 203):
      в заголовке и тексте слова "Положения о порядке и условиях", "прилагаемое Положение о порядке и условиях" заменить словами "Правил", "прилагаемые Правила";
      в Положении о порядке и условиях лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов на морском и речном транспорте в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в заголовке и тексте слова "Положение о порядке и условиях", "Настоящим Положением", "настоящим Положением", "настоящего Положения" заменить словами "Правила", "Настоящими Правилами", "настоящими Правилами", "настоящих Правил";
      в пункте 3 слова ", а транспортное средство - учетный документ, подтверждающий его соответствие предъявляемым квалификационным требованиям к данному виду деятельности" исключить;
      в пункте 7 слова "Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (лицензиаром)" заменить словами "органами Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее - лицензиар)";
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      "8. Лицензии выдаются на следующие виды деятельности на морском и речном транспорте:
      на перевозку пассажиров и грузов;
      на перевозку опасных грузов.
      Лицензии обозначаются знаками:
      на перевозку грузов - "Г";
      на перевозку пассажиров - "П";
      на перевозку опасных грузов (с указанием вида опасного груза) - "ОГ".
      В зависимости от срока действия и объема деятельности лицензии могут быть следующих видов:
      генеральные - на занятие определенным видом деятельности, выдаваемые без ограничения срока;
      разовые - на совершение определенной хозяйственной операции в пределах разрешенного объема, веса или количества.";
      в пункте 9 слова "Министерством транспорта и коммуникаций" заменить словами "Комитетом транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций";
      пункт 16 изложить в следующей редакции:
      "16. Физическим и юридическим лицам - владельцам двух и более транспортных средств при оформлении лицензии выдается на каждую транспортную единицу документ, подтверждающий наличие лицензии.";
      в пункте 22:
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "прекращения предпринимательской деятельности гражданина, реорганизации или ликвидации юридического лица, за исключением преобразования юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменения организационно-правовой формы), кроме случаев, когда порядок и условия выдачи лицензий устанавливаются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "добровольного возврата лицензии лицензиару.";
      пункт 23 исключить;
      пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
      "представления лицензиатом заведомо ложной информации при получении лицензии;";
      2) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1998 года N 714
"Об утверждении Правил лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов железнодорожным транспортом в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998 г.,
N 24, ст. 212):
      в Правилах лицензирования перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов железнодорожным транспортом в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Лицензии выдаются на следующие виды деятельности: 
      на перевозку пассажиров и грузов;
      на перевозку опасных грузов.
      Лицензии обозначаются знаками:
      на перевозку грузов - "Г";
      на перевозку пассажиров - "П";
      на перевозку грузов и пассажиров - "ГП";
      перевозку опасных грузов (с указанием вида опасного груза) - "ОГ".
      В лицензии также указывается территориальная сфера ее деятельности:
      внутренние перевозки;
      межрайонные (междугородние) перевозки;
      межобластные перевозки;
      международные перевозки.
      В зависимости от срока действия и объема деятельности лицензии могут быть следующих видов: 
      генеральные - на занятие определенным видом деятельности, выдаваемые без ограничения срока;
      разовые - на совершение определенной хозяйственной операции в пределах разрешенного объема, веса или количества.";
      абзац седьмой пункта 8 и абзац второй пункта 10 исключить. 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 
       Исполняющий обязанности
      Премьер-Министра
      Республики Казахстан