Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасында Екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында пайдаланылатын және алынған зияткерлiк қызметтiң нәтижелерiне құқықтарды өзара қорғау туралы келiсiм жасасу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 қаңтардағы N 13 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей федерациясының Үкiметi арасындағы Екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында пайдаланылатын және алынған зияткерлiк қызметтің нәтижелерiне құқықтарды өзара қорғау туралы келiсiмнiң жобасы мақұлдансын.
      2. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрi Оңалсын Исламұлы Жұмабековке қағидаттық сипаты жоқ өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасында Екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында пайдаланылатын және алынған зияткерлiк қызметтiң нәтижелерiне құқықтарды өзара қорғау туралы келiсiм жасасуға өкiлеттiк берiлсiн.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министpi

Жоба  

Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей
Федерациясының Үкiметi арасындағы Екi жақты
әскери-техникалық ынтымақтастық барысында
пайдаланылатын және алынған зияткерлiк қызметтiң
нәтижелерiне құқықтарды өзара қорғау туралы
КЕЛІСІМ

      Бұдан әрi Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясының Үкiметi,
      екі мемлекеттiң арасындағы достық қатынастарды негізге ала отырып,
      Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1992 жылғы 25 мамырдағы Достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартты, Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 1994 жылғы 28 наурыздағы Әскери-техникалық ынтымақтастық туралы келiсiмдi басшылыққа ала отырып,
      екі жақты әскери-техникалық ынтымақтастық саласындағы зияткерлік қызметтiң нәтижелеріне құқықтарды қорғаудың маңыздылығын сезiне отырып,
      Тараптардың күшін үйлестiру және екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында зияткерлік қызметтiң нәтижелерін пайдалану кезінде құқық бұзушылықтарға жол бермеу және олардың жолын кесу үшін тиімдi шаралар қабылдау қажеттiлiгiн назарға ала отырып,
      тең және өзара тиiмділiк қағидаттарын негiзге ала отырып,
      төмендегілер туралы келiсті:

  1-бап

      Осы Келiсiм мақсаты үшiн мынадай ұғымдар қолданылады:
      "әскери-техникалық ынтымақтастық" - әскери мақсаттағы өнімдерді әкетуге және әкелуге, оның iшiнде жеткiзуге немесе сатып алуға, сондай-ақ оны әзiрлеуге, өндiруге, жаңғыртуға және жөндеуге байланысты халықаралық қатынастар саласындағы қызмет;
      "зияткерлік меншiк" - 1967 жылғы 14 шілдеде Стокгольмде қол қойылған, 1979 жылғы 2 қазандағы өзгерiстерімен Дүниежүзілік зияткерлік меншiк ұйымын құрушы Конвенцияның 2-бабында көрсетiлген мағынада ұғынылады;
      "ақпарат" - Тараптардың екі жақты әскери-техникалық ынтымақтастығы барысында жасалған шарттардың мәнiне олардың орындалуына және/немесе олардың ұсынылу нысанына қарамастан, осы Келiсiмдi жасасқаннан кейiн алынған нәтижелерге қатысты тұлғалар, заттар, фактiлер, оқиғалар, құбылыстар мен процестер туралы мәлiметтер;
      "құпия ақпарат" - өзiнiң үшiншi тұлғаларға белгiсiз болуына байланысты нағыз немесе ықтимал коммерциялық құндылығы бар, оған заңды негiзде еркiн қол жетпейтiн және иеленушiсi оның құпиялылығын қамтамасыз ету үшiн шаралар қабылдайтын әскери-техникалық ынтымақтастық саласындағы ақпарат;
      "әскери мақсаттағы өнiм" - қару-жарақ, әскери техника, құжаттама, жұмыстар, қызметтер, зияткерлiк қызметтiң нәтижелерi, оның iшiнде оларға айрықша құқық (зияткерлiк меншiк) және екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастыққа жататын ақпарат;
      "зияткерлiк қызметтiң нәтижелерi" - зияткерлiк меншiк, сондай-ақ екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысындағы бiрлескен ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-конструкторлық және технологиялық жұмыстар жүргiзу кезiнде алынған техникалық (нормативтiк-техникалық, конструкторлық, жобалық, технологиялық, пайдалану, бағдарламалық, нұсқаулық-әдiстемелiк) және ғылыми-техникалық құжаттамада қамтылған конструкторлық, техникалық және технологиялық шешiмдер;
      "зияткерлiк қызметтiң пайдаланылатын нәтижелерi" - құқықтары Тараптардың бiрiнiң мемлекетiне немесе оның әскери-техникалық ынтымақтастығының субъектiлерiне тиесiлi және екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында жасалған шарттарды (келiсiм-шарттарды) орындау үшiн қажеттi зияткерлiк меншiк;
      "зияткерлiк қызметтiң алынған нәтижелерi" - екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында бiрлесiп жасалған зияткерлiк қызмет нәтижелерi;
      "әскери-техникалық ынтымақтастық субъектiлерi" (бұдан әрi - "субъектілер") - Тараптар мемлекеттерiнiң заңнамасына сәйкес әскери мақсаттағы өнiмге қатысты сыртқы сауда қызметiн жүзеге асыру құқығы берiлген Тараптар мемлекеттерiнiң ұйымдары.

  2-бап

      Осы Келiсiмнiң мақсаты Тараптар мемлекеттерiнiң заңнамасына сәйкес екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында пайдаланылатын және/немесе алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiне құқықтарды қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.

  3-бап

      Тараптардың екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастығы барысында пайдаланылатын және/немесе алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiне құқықтарды қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi ынтымақтастығы:
      eкі жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында пайдаланылатын және/немесе алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiне құқықтарды қорғауға байланысты мәселелердi келiсу;
      жоғарыда көрсетiлген салада құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыру;
      Тараптар мемлекеттерiнiң заңнамасы шеңберiнде Тараптардың сұратуы бойынша зияткерлiк меншiктi пайдалану тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдердi табыс ету;
      зияткерлiк қызмет нәтижелерiне құқықтарды қорғау мәселелерi бойынша тәжiрибе алмасу және зияткерлiк меншiк объектiлерiне сараптама жасау рәсiмдерiн бiрiздендiру мүмкiндiктерiн талқылау;
      ынтымақтастықтың Тараптармен келiсiлген басқа да нысандарын iске асыру арқылы жүзеге асырылады.

  4-бап

      Тараптар және/немесе субъектiлер келiсiлген шарттар бойынша, Тараптар мемлекеттерiнiң және/немесе субъектiлердiң әрқайсысының алынған зияткерлiк меншiкке қосқан үлесiн ескере отырып, зияткерлiк қызмет нәтижелерiне құқықтарды бөлу тәртiбi туралы уағдаласады.

  5-бап

      Осы Келiсiмге сәйкес екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында шарттарды (келiсiм-шарттарды) жасасу кезiнде:
      Тараптар мемлекеттерiне және/немесе субъектiлерге тиесiлi зияткерлiк меншiкте қоса алғанда, бiрлесiп орындалатын жұмыстарға Тараптар мемлекеттерiнiң және/немесе субъектiлерiнiң әрқайсысының қосқан үлесi;
      Тараптар мемлекеттерiнiң және/немесе субъектiлердiң алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiн құқықтық қорғауды қамтамасыз етуге ниеттерi, мiндеттемелерi және мүмкiндiктерi;
      алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiнiң Тараптар мемлекеттерiнiң аумақтарында, сондай-ақ үшiншi мемлекеттердiң аумақтарында болжамды пайдаланылуы;
      басқа Тарап мемлекетi және/немесе субъект алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiне құқықтарды қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттемелердi бұзған жағдайда бiр Тарап мемлекетiнiң және/немесе субъектiнiң құқықтары;
      Тараптар мемлекеттерiнiң әрқайсысының және/немесе субъектiнiң құпия ақпаратты пайдалануға құқықтары және Тараптар мемлекеттерiнiң және/немесе субъектілердiң оны қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттемелерi;
      осы Келiсiмдi iске асыру шеңберiнде алынған ақпаратты беру, алмасу және жариялау шарттары мен тәртiбi ескерiледi.

  6-бап

      Егер Тараптардың бiрi және/немесе субъект екi жақты әскери-техникалық ынтымақтастық барысында жүзеге асырылатын қандай-да бiр бiрлескен жоба құқықтары Тараптар мемлекеттерiнiң заңнамасымен қорғалмайтын зияткерлiк қызметтiң осындай нәтижелерiн жасауға әкеп соқтырады немесе әкеп соқтырды деп пайымдаса, онда Тараптардың уәкiлеттi органдары және/немесе субъектілер оларды қорғау мәселелерi жөнiнде дереу консультациялар өткiзедi.

  7-бап

      Осы Келiсiмдi iске асыру жөнiндегi уәкiлеттi органдар:
      Қазақстан Тарабынан - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi, Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi;
      Ресей Тарабынан - Ресей Федерациясы Әдiлет министрлiгi болып табылады.
      Уәкiлеттi органдардың атаулары немесе функциялары өзгерген жағдайда Тараптар дипломатиялық арналар арқылы бiр-бiрiне уақтылы хабарлайды.

  8-бап

      Тараптардың әрқайсысы және/немесе субъект Тарап мемлекетiнiң заңнамасына, сондай-ақ Тараптар мемлекеттерi қатысатын халықаралық шарттарға сәйкес әскери-техникалық ынтымақтастық барысында пайдаланылатын және алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiн қолданып жасалған әскери-мақсаттағы өнiмдi басқа Тарап мемлекетiнiң келiсiмiнсiз, өз мемлекетiнiң аумағынан, үшiншi мемлекеттердiң аумағында өндiрудiң, сондай-ақ таратудың жолын кесу үшiн алдын ала шаралар қабылдайтын болады.

  9-бап

      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпияларын және Ресей Федерациясының мемлекеттiк құпиясын құрайтын мәлiметтердi өзара беру және қорғау тәртiбi жеке келiсiммен айқындалады.

  10-бап

      Субъектiлер өзара уағдаластық бойынша шарттарды (келiсiм-шарттарды) iске асыру барысында алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiн бiрлесiп құқықтық қорғау, не оларды құпия ақпарат режимiнде сақтау мүмкiндiгiн айқындайды.
      Зияткерлiк қызмет нәтижелерiне қорғау құжаттарын беруге өтiнiм беру кезегiн анықтау кезiнде субъектiлер мыналарды басшылыққа алады:
      Қазақстан Республикасында алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiне қорғау құжаттарын беруге өтiнiмдер алдымен Қазақстан Республикасының зияткерлiк меншiктi қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттiк органына беріледi;
      Ресей Федерациясында алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiне қорғау құжаттарын беруге өтiнiмдер алдымен Ресей Федерациясының атқарушы өкiметiнiң зияткерлiк меншiк жөнiндегi федералды органына беріледi.
      Зияткерлiк қызмет нәтижелерiн құқықтық қорғау шарттары әскери мақсаттағы өнiмдi бiрлесiп әзiрлеу шарттарында ескертiледi.

  11-бап

      Осы Келiсiм шеңберiнде қызметтi жүзеге асыруға байланысты туындайтын дауларды Тараптар консультациялар мен келiссөздер арқылы шешетiн болады.

  12-бап

      Тараптар алынған зияткерлiк қызмет нәтижелерiн, оның iшiнде оларға айрықша құқықтарды берудi Тараптар мемлекеттерiнiң заңнамасына сәйкес қамтамасыз етедi.

  13-бап

      Тараптар мемлекеттерiнiң бiрiнде құпия деп танылған ақпарат басқа Тарап мемлекетiнде өзiнен-өзi осындай деп қаралады.

  14-бап

      Тараптардың келiсiмi бойынша осы Келiсiмге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлуi мүмкiн, олар осы Келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып табылатын жекелеген хаттамалармен ресiмделедi.

  15-бап

      Осы Келiсiм Тараптардың мемлекеттерi қатысушысы болып табылатын басқа халықаралық шарттардан туындайтын құқықтар мен мiндеттемелердi қозғамайды.

  16-бап

      Осы Келiсiм оның күшiне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшiлiк рәсiмдердi Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап күшiне енедi.
      Осы Келiсiм бес жыл мерзiмге жасалады және, егер Тараптардың бiрi Келiсiмнiң кезектi қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн кемiнде алты ай бұрын басқа Тарапқа дипломатиялық арналар арқылы оның қолданылуын тоқтату туралы өз ниетiн жазбаша хабарламаса, келесi бес жылдық мерзiмге ұзартылады.
      Егер Тараптар өзге туралы уағдаласпаса, осы Келiсiмнiң қолданылуының тоқтатылуы осы Келiсiмнiң шеңберiнде жүзеге асырылатын аяқталмаған мiндеттемелердiң орындалуын қозғамайды.

      2005 жылғы "___"____________ ________________ қаласында, әрқайсысы қазақ және орыс тiлдерiнде екi данада жасалды, әрi екi мәтiннiң де бiрдей күшi бар.

       Қазақстан Республикасының              Ресей Федерациясының
      Үкiметi үшiн                           Үкiметi үшiн

О заключении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2005 года N 13

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.
      2. Уполномочить Министра юстиции Республики Казахстан - Жумабекова Оналсына Исламовича заключить от имени Правительства Республики Казахстан Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

       Премьер-Министр
   Республики Казахстан

Проект    

  СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты
интеллектуальной деятельности, используемые и полученные
в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Российской Федерации, далее именуемые Сторонами,
      основываясь на дружественных отношениях, существующих между двумя государствами,
      руководствуясь  Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве от 28 марта 1994 года,
      сознавая важность охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере двустороннего военно-технического сотрудничества,
      принимая во внимание необходимость координации усилий Сторон и принятия эффективных мер к недопущению и пресечению правонарушений при использовании результатов интеллектуальной деятельности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества,
      основываясь на принципах равенства и взаимной выгоды,
      согласились о нижеследующем:

  Статья 1

      Для целей настоящего Соглашения применяются следующие понятия:
      "военно-техническое сотрудничество" - деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой продукции военного назначения, а также с ее разработкой, производством, модернизацией и ремонтом;
      "интеллектуальная собственность" понимается в значении, указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года, с изменениями от 2 октября 1979 года;
      "информация" - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, касающиеся предмета договоров, заключенных в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества Сторон, их исполнения и/или полученных результатов, независимо от формы их представления, после заключения настоящего Соглашения;
      "конфиденциальная информация" - информация в области военно-технического сотрудничества, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель которой принимает меры к обеспечению ее конфиденциальности;
      "продукция военного назначения" - вооружение, военная техника, документация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), и информация, относящаяся к двустороннему военно-техническому сотрудничеству;
      "результаты интеллектуальной деятельности" - интеллектуальная собственность, а также конструкторские, технические и технологические решения, содержащиеся в технической (нормативно-технической, конструкторской, проектной, технологической, эксплуатационной, программной, инструктивно-методической) и научно-технической документации, полученные при проведении совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества;
      "используемые результаты интеллектуальной деятельности" - интеллектуальная собственность, права на которые принадлежат государству одной из Сторон или его субъектам военно-технического сотрудничества, и которые необходимы для выполнения договоров (контрактов), заключенных в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества;
      "полученные результаты интеллектуальной деятельности" - результаты интеллектуальной деятельности, совместно созданные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества;
      "субъекты военно-технического сотрудничества" (далее - "субъекты") - организации государств Сторон, которым в соответствии с законодательствами государств Сторон предоставлено право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.

  Статья 2

      Целью настоящего Соглашения является обеспечение охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и/или полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, в соответствии с законодательствами государств Сторон.

  Статья 3

      Сотрудничество Сторон по обеспечению охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и/или полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, осуществляется путем:
      согласования вопросов, связанных с охраной прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и/или полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества;
      осуществления мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в вышеуказанной области;
      предоставления по запросам Сторон нормативных правовых актов, регламентирующих порядок использования интеллектуальной собственности в рамках законодательств государств Сторон;
      обмена опытом по вопросам охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и обсуждения возможностей унификации процедур экспертизы объектов интеллектуальной собственности;
      реализации других форм сотрудничества, согласованных Сторонами.

  Статья 4

      Стороны и/или субъекты договорятся о порядке распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности на согласованных условиях с учетом вклада каждого из государств Сторон и/или субъектов в полученную интеллектуальную собственность.

  Статья 5

      При заключении договоров (контрактов) в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением, учитывается:
      вклад каждого из государств Сторон и/или субъектов в совместно выполняемую работу, включая интеллектуальную собственность, принадлежащую государствам Сторон и/или субъектам;
      намерения, обязательства и возможности государств Сторон и/или субъектов обеспечивать правовую охрану полученных результатов интеллектуальной деятельности;
      предполагаемое использование полученных результатов интеллектуальной деятельности на территориях государств Сторон, а также на территориях третьих государств;
      права государства одной из Сторон и/или субъекта в случае нарушения государством другой Стороны и/или субъектом обязательств по обеспечению охраны прав на полученные результаты интеллектуальной деятельности;
      права государства каждой из Сторон и/или субъекта на использование конфиденциальной информации и обязательства государств Сторон и/или субъектов по обеспечению ее охраны;
      условия и порядок передачи, обмена и публикации информации, полученной в рамках реализации настоящего Соглашения.

  Статья 6

      В случае, если одна из Сторон и/или субъект полагает, что какой-либо совместный проект, осуществляемый в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, приведет или привел к созданию таких результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не охраняются законодательствами государств Сторон, то уполномоченные органы Сторон и/или субъекты незамедлительно проведут консультации по вопросам их охраны.

  Статья 7

      Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются:
      с Казахстанской Стороны - Министерство юстиции Республики Казахстан, Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;
      с Российской Стороны - Министерство юстиции Российской Федерации.
      При изменении наименований или функций уполномоченных органов, Стороны будут своевременно уведомлять друг друга по дипломатическим каналам.

  Статья 8

      Каждая из Сторон и/или субъект в соответствии с законодательством государства Стороны, а также международными договорами, в которых участвуют государства Сторон, предпримет меры для пресечения производства, а также распространения с территории своего государства на территории третьих государств продукции военного назначения, изготовленной с применением используемых и полученных результатов интеллектуальной деятельности в ходе военно-технического сотрудничества, без согласия государства другой Стороны.

  Статья 9

      Порядок взаимной передачи и защиты сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан и государственную тайну Российской Федерации, определяется отдельным соглашением.

  Статья 10

      Субъекты по взаимной договоренности определяют возможность совместной правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе реализации договоров (контрактов), либо сохранения их в режиме конфиденциальной информации.
      При определении очередности подачи заявок на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности субъекты руководствуются следующим:
      заявки на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в Республике Казахстан, сначала подаются в уполномоченный государственный орган в сфере охраны интеллектуальной собственности Республики Казахстан;
      заявки на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в Российской Федерации, сначала подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Российской Федерации.
      Условия правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности оговариваются в договорах на совместную разработку продукции военного назначения.

  Статья 11

      Споры, возникающие в связи с осуществлением деятельности в рамках настоящего Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем консультаций и переговоров.

  Статья 12

      Стороны обеспечивают передачу полученных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в соответствии с законодательствами государств Сторон.

  Статья 13

      Информация, признанная конфиденциальной в государстве одной из Сторон, будет автоматически рассматриваться таковой в государстве другой Стороны.

  Статья 14

      По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

  Статья 15

      Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства Сторон, вытекающие из других международных договоров, участниками которых являются государства Сторон.

  Статья 16

      Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.
      Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон письменно не уведомит по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока действия настоящего Соглашения.
      Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет выполнение незавершенных обязательств, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения, если Стороны не договорятся об ином.

      Совершено в _____________ "__" ________ 2005 года в двух экземплярах, каждый на казахском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

     За Правительство                            За Правительство
   Республики Казахстан                        Российской Федерации