Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 1481 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 наурыздағы N 285 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 шілдедегі N 574 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.07.06.  N 574  (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

      Қазақстан Республикасының " Лицензиялау туралы " 1995 жылғы 17 сәуiрдегi және " Геодезия және картография туралы " 2002 жылғы 3 шiлдедегi Заңдарын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Жерге орналастыру, топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргiзуге және топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнiмдердi сатуға лицензиялар беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 1481  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 41, 479-құжат) мынадай өзгерiстер енгізілсін:
      тақырыбында және 1-тармақта:
      "сатуға лицензиялар беру ережесiн" деген сөздер "сатуды лицензиялауға қойылатын бiлiктiлiк талаптарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "сатуға лицензиялар беру ережесi" деген сөздер "сатуды лицензиялауға қойылатын бiлiктілiк талаптары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мемлекеттiк тiлдегi мәтiнде "жүргiзуге" деген сөз алынып тасталсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Жерге орналастыру, топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргiзуге және топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнiмдердi сатуға лицензиялар беру ережесiнде:
      тақырыбында "сатуға лицензиялар беру ережесi" деген сөздер "сатуды лицензиялауға қойылатын бiлiктiлiк талаптары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мемлекеттiк тiлдегі мәтiнде "жүргiзуге" деген сөз алынып тасталсын;
      1-тармақ және 1, 3, 4-бөлiмдер алынып тасталсын;
      "Бiлiктiлiк талаптары" деген 2-бөлiмде:
      тақырыбы алынып тасталсын;
      "15" және "16" тармақтар "1" және "2" тармақтар болып саналсын.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2000 года N 1481

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2005 года N 285. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 июля 2007 года N 574 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2005 года N 285 утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 июля 2007 года  N 574  (вводится в действие с 9 августа 2007 года).

      В целях реализации законов Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года  "О лицензировании"  и от 3 июля 2002 года  "О геодезии и картографии"  Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2000 года N 1481 "Об утверждении Правил выдачи лицензий на производство землеустроительных, топографо-геодезических и картографических работ и реализацию топографо-геодезической и картографической продукции" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 41, ст. 479) следующие изменения:
      в заголовке и пункте 1:
      слова "Правил выдачи лицензий на производство" заменить словами "квалификационных требований к лицензированию";
      слова "Правила выдачи лицензий на производство" заменить словами "Квалификационные требования к лицензированию";
      слова "реализацию" заменить словами "реализации";
      в Правилах выдачи лицензий на производство землеустроительных, 
топографо-геодезических и картографических работ и реализацию топографо-геодезической и картографической продукции, утвержденных указанным постановлением:
      в заголовке слова "Правила выдачи лицензий на производство", "реализацию" заменить словами "Квалификационные требования к лицензированию", "реализации";
      пункт 1 и разделы 1, 3, 4 исключить;
      в разделе 2 "Квалификационные требования":
      заголовок исключить;
      пункты "15" и "16" считать пунктами "1" и "2".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
      
       Премьер-Министр
      Республики Казахстан