Сәйкестiктi растау жөнiндегі органдарды және сынақ зертханаларын (орталықтарын) аккредиттеу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 тамыздағы N 800 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 сәуірдегі N 396 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.28  N 396  Қаулысымен.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы  Заңын  iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған Сәйкестiктi растау жөніндегі органдарды және сынақ зертханаларын (орталықтарын) аккредиттеу ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2005 жылғы 1 тамыздағы   
N 800 қаулысымен     
бекiтiлген        

  Сәйкестiктi растау жөніндегі органдарды және сынақ
зертханаларын (орталықтарын) аккредиттеу ережесi

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы ереже "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы  Заңына  сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасында сәйкестікті растау жөнiндегi органдарды және сынақ зертханаларын (орталықтарын) (бұдан әрi - зертханалар) аккредиттеуге қойылатын бiрыңғай талаптар мен оның тәртiбiн белгiлейдi.

      2. Аккредиттеу өнiмнiң, процестердiң және қызметтердiң сәйкестігiн растаудың белгілi бiр саласында жұмыстарды орындауға өзiнiң құзыретiн ресми тануды алуға ниет білдiрген ұйымдар мен олардың филиалдарына қатысты жүзеге асырылады.

      3. Қазақстан Республикасында аккредиттеудi Қазақстан Республикасының  заңнамасына  сәйкес техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрi - уәкілетті орган) жүзеге асырады.

      4. Аккредиттеуге қатысушылар уәкілетті орган, өтiнiш иесi, аккредиттеу субъектілерi, аккредиттеу материалдарын қарау жөнiндегi комиссия (бұдан әрi - комиссия), сәйкестiктi растау және аккредиттеу саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердi және стандарттау жөніндегі нормативтiк құжаттарды басшылыққа алатын сарапшы-аудиторлар болып табылады.
      Комиссияның құрамы мен ол туралы ереже уәкілеттi органның бұйрығымен бекiтiледi. Комиссия шешiмi ұсынымдық сипатта болады.

      5. Аккредиттеу өлшемдерi сәйкестiктi растау және аккредиттеу саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердiң және стандарттау жөнiндегi нормативтік құжаттардың талаптары болып табылады.

      6. Шетелдiк өтiнiш иелерi мен олардың филиалдары, егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттармен өзгеше белгіленбеген болса, Қазақстан Республикасының өтiнiш берушiлерi сияқты шарттарда және сондай тәртiппен аккредиттеледi.

  2. Аккредиттеудi жүргiзу тәртiбi

      7. Аккредиттеудi алу үшiн өтiнiш иесi уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды (бұдан әрi - аккредиттеу материалдары) ұсынады:
      1) аккредиттеудi өткiзуге өтiнiм;
      2) аккредиттеу саласы;
      3) сәйкестiктi растау жөнiндегі орган немесе зертхана туралы ереже;
      4) зертхана паспорты (өтiнiш беруші зертхана үшiн);
      5) сапа жөніндегі басшылық;
      6) сауалнама-анкета (өтiнiш берушi зертхана үшiн);
      7) техникалық құзыреттілiктi сараптамалық бағалау нәтижелерi бойынша қорытынды (еркiн нысанда);
      8) өтiнiш иесiнiң заңды мәртебесiн белгiлейтiн құжаттардың нотариалды расталған көшірмелерi (құрылтай құжаттары, тiркелгенi туралы куәлiк, статистикалық карточка).
      Аккредиттеудiң өтiнiш берілген саласына байланысты өтiнiш иесi сәйкестiктi растау және аккредиттеу саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердiң және стандарттау жөнiндегi нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес аккредиттеу үшiн қажетті өзге де құжаттарды ұсынады.

      8. 7-тармақтың 1)-6) тармақшаларында көрсетiлген құжаттар Қазақстан Республикасының мемлекеттiк стандарттарында белгіленген нысандар мен мазмұн бойынша ұсынылады.

      9. Техникалық құзыреттілігін сараптамалық бағалауды (бұдан әрi - сараптамалық бағалау) аккредиттеу саласында қызметтер көрсететiн және өзiнiң штатында аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлар бар ұйымдар өтiнiш иесiмен жасалған шарттың талаптарында жүзеге асырады және мынадай кезеңдердi қамтуы тиiс:
      1) өтінiш иесi ұсынған құжаттарға сараптама жасау;
      2) орналасқан жерiне шығып зерттеулер өткiзу;
      3) сараптамалық бағалау нәтижелерi бойынша қорытындыны ресiмдеу.

      10. Аккредиттеу мынадай кезеңдерден тұрады:
      1) комиссияның аккредиттеу материалдарын қарауы;
      2) уәкілетті органның аккредиттеу туралы немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешiм қабылдауы;
      3) аккредиттеу туралы шешiм қабылдаған жағдайда аккредиттеу саласын бекiту;
      4) аккредиттеу аттестатын беру және аккредиттелген субъектілердiң мемлекеттік тiзiлiмiнде тiркеу.

      11. Аккредиттеу уәкілеттi орган аккредиттеу материалдарын алған күннен бастап отыз күнтiзбелiк күн iшiнде жүзеге асырылады.
      Өтiнiш иесiне шешiм қабылданған сәттен бастап бес күн iшiнде қабылданған шешiм туралы хабарлайды.

      12. Уәкілеттi органның аккредиттеу туралы шешiмi аккредиттеу аттестатын беру және аккредиттеу саласын бекiту үшiн негiз болып табылады.

  3. Аккредиттеу аттестаты

      13. Аккредиттеу аттестаты аккредиттеу субъектiсінің аккредиттеудiң өтiнiм жасалған саласына сәйкес нақты жұмыстарды орындау құқықтылығын ресми тану фактiсiн растайтын құжат болып табылады. Аккредиттеу аттестатының нысанын уәкілеттi орган белгiлейдi.

      14. Аккредиттеу аттестаты аккредиттелген субъектілердiң мемлекеттiк тiзiлiмiнде тiркелуге тиiс.
      Аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзiмi Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарымен белгiленедi.

      15. Аккредиттеу аттестатымен бiр уақытта мiндетті қосымша ретінде iс-әрекеттің өтiнiм жасалған қызмет саласындағы жұмыстардың нақты түрлерi көрсетiлген, аккредиттеу саласын белгiлейтiн құжат беріледi.

      16. Аккредиттеу жөнiндегi шет ел органдары берген аккредиттеу аттестаттары немесе оларға баламалы құжаттарды уәкілетті орган бекiтiлген халықаралық шарттарға сәйкес таниды.

  4. Аккредиттеу аттестатын қайта ресiмдеу

      17. Аккредиттеу аттестатын қайта ресiмдеу:
      1) оның ұйымдық-құқықтық нысаны (қайта құрылған), орналасқан жерi, аккредиттеу субъектiсiнiң атауы өзгерген;
      2) аккредиттеу саласы кеңейген немесе қысқарған жағдайда жүзеге асырылады.

      18. Аккредиттеу субъектiсi шешiм қабылдаған сәттен бастап отыз күнтiзбелiк күн iшiнде уәкілеттi органға аккредиттеу субъектiсi, аккредиттеу саласының кеңеюi немесе қысқаруы туралы жаңа мәлiметтер көрсетiлген аккредиттеу аттестатын қайта ресiмдеу туралы өтінiш беруi керек.

      19. Осы Ереженiң 17-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайлар болған кезде аккредиттеу субъектiсi сәйкестiктi растау жөнiндегi және аккредиттеу саласына сәйкес жүргiзiлетiн сәйкестіктi растау мақсатындағы сынақтарды өткiзу жөнiндегi қызметті тоқтатуы және отыз күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей комиссияның қарауы және аккредиттеу аттестатын қайта ресiмдеу туралы немесе қайта ресiмдеуден бас тарту туралы шешiм қабылдауы үшін аккредиттеу материалдарына енгізілетiн өзгерiстердi уәкілетті органға беруi қажет.

      20. Уәкілетті орган отыз күнтізбелік күн iшiнде аккредиттеу аттестатын қайта ресiмдеу немесе қайта ресiмдеуден бас тарту туралы шешiм қабылдайды. Бұл ретте аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзiмi бұрынғыша қалдырылады.
      Аккредиттеу аттестатын қайта ресiмдеуден бас тартқан жағдайда өтiнiш иесi осы Ереженiң 2-бөлiмiне сәйкес аккредиттеуден өтедi.

      21. Осы Ереженiң 18 және 19-тармақтарын орындамаған жағдайда, зертхана көрсетiлген тармақтарды тиiстi түрде орындағанға дейiн уәкілеттi орган аккредиттеу аттестатын керi шақыртады.
      Керi шақырту себептерiн жоймаған жағдайда үш ай iшiнде аккредиттеу аттестатының қолданылуы тоқтатылады.

  5. Аккредиттеу аттестатының қолданылуын
тоқтата тұру, күшiн жою, жарамсыз деп тану

      22. Уәкiлеттi орган:
      1) өтiнiш иесiнiң бастамасы бойынша;
      2) аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзiмi iшiнде сәйкестiктi растау және аккредиттеу саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдер және стандарттау жөнiндегі нормативтiк құжаттар талаптарының бұзылуы анықталған жағдайда алты айға дейiнгі мерзiмге аккредиттеу аттестатының қолданылуын тоқтата тұру туралы шешiм қабылдау құқығына ие.
      Осы тармақта көзделген жағдайларда уәкілеттi орган аккредиттеу аттестатының қолданылуын тоқтата тұру туралы бұйрық шығарады, бұйрықтың көшiрмесi аккредиттеу субъектiсiне және аккредиттеу субъектiсiн мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдарға жiберiледi.
      Аккредиттелген субъект хабарлама алған күннен бастап сәйкестiкті растау жөнiндегi және аккредиттеу саласына сәйкес сәйкестiктi растау мақсатында сынақтар жүргiзу жөнiндегi қызметті тоқтатуы және бұзушылықтарды жоюы керек.

      23. Анықталған бұзушылықтарды жойғаннан кейiн аккредиттелген субъект аккредиттеу аттестатының қолданылуын қалпына келтiру туралы шешiм қабылдау үшiн уәкілеттi органға көрсетілген бұзушылықтардың жойылғаны туралы мәлiметтер бередi.
      Уәкілетті орган он төрт күнтiзбелiк күн iшiнде бұзушылықтарды жою фактісi бойынша тексеру ұйымдастырады, одан кейiн жетi күнтiзбелiк күн iшiнде аккредиттеу аттестатының қолданылуын қалпына келтiру немесе қалпына келтiруден бас тарту туралы шешiм қабылдайды.
      Анықталған бұзушылықтарды жоймау қолданыстағы заңнамаға сәйкес аккредиттеу аттестатының күшiн жоюға әкеледi.

      24. Аккредиттеу аттестатын жоюды:
      1) олар бойынша аккредиттеу аттестатының қолданылуы тоқтатылған себептердi жоймаған жағдайда немесе аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзiмi iшiнде техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдермен белгiленген талаптардың қайтадан бұзылуы анықталған жағдайда;
      2) аккредиттеудiң белгіленген саласында сәйкестiктi растау жөнiндегi жұмыстарды орындауда оның құзыретiне күмән келтiретiн аккредиттеу субъектiсiнiң қызметiнде бұзушылықтар анықталған жағдайда;
      3) аттестатты алу кезiнде аккредиттеу субъектiсi көрiнеу жалған ақпарат берген жағдайда уәкiлетті органның өтiнiшi бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен сот жүргiзедi.

      25. Өтiнiш иесi Қазақстан Республикасының қолданыстағы  заңнамасында  белгiленген тәртiппен және мерзiмде қабылданған шешiмге шағымдану құқығына ие.

      26. Аккредиттеу аттестатын жоғалтқан жағдайда аккредиттеу субъектiсi:
      1) уәкiлеттi органның ресми баспа басылымында аккредиттеу аттестатының нөмiрiн, берiлген күнi мен қолданылу мерзiмiн көрсетiп, аккредиттеу аттестатын жарамсыз деп тану туралы мәлiметтi жариялауы;
      2) уәкiлеттi органға аккредиттеу аттестатының нөмiрiн, берiлген күнiн, қолданылу мерзiмiн және бекiтiлген аккредиттеу саласын көрсетiп, аккредиттеу аттестатын жарамсыз деп тану туралы және аттестаттың телқұжатын беру туралы өтiнiш беруi қажет.
      Өтiнiшке осы Ереженiң 26-тармағының 1) тармақшасында көзделген мәлiметтердiң жарияланғанын растайтын құжат қоса берiледi.

      27. Аттестаттың телқұжаты өтiнiш берілген күннен бастап он күнтiзбелiк күн iшiнде берiледi.

Об утверждении Правил аккредитации органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий (центров)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2005 года N 800. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2008 года N 396.

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2005 года N 800 утратило силу постановлением Правительства РК от 28 апреля 2008 года  N 396

 

      В целях реализации  Закона  Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий (центров).

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после eго первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены              
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 1 августа 2005 года N 800     

  Правила
аккредитации органов по подтверждению соответствия
и испытательных лабораторий (центров)

  1. Общие положения

      1. Настоящие правила разработаны в соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" и устанавливают единые требования и порядок аккредитации органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий (центров) (далее - лаборатории) в Республике Казахстан.

      2. Аккредитация осуществляется в отношении организаций и их филиалов, изъявивших желание получить официальное признание своего правомочия выполнять работы в определенной области подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг.

      3. Аккредитация в Республике Казахстан осуществляется уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии (далее - уполномоченный орган) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      4. Участниками аккредитации являются уполномоченный орган, заявитель, субъекты аккредитации, комиссия по рассмотрению материалов аккредитации (далее - комиссия), эксперты-аудиторы, которые руководствуются нормативными правовыми актами и нормативными документами по стандартизации в сфере подтверждения соответствия и аккредитации.
      Состав и положение о комиссии утверждается приказом уполномоченного органа. Решение комиссии носит рекомендательный характер.

      5. Критериями аккредитации являются требования нормативных правовых актов и нормативных документов по стандартизации в сфере подтверждения соответствия и аккредитации.

      6. Зарубежные заявители и их филиалы аккредитуются на тех же условиях и в том же порядке, что и заявители Республики Казахстан, если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

  2. Порядок проведения аккредитации

      7. Для получения аккредитации заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы (далее - материалы аккредитации):
      1) заявку на проведение аккредитации;
      2) область аккредитации;
      3) положение об органе по подтверждению соответствия или лаборатории;
      4) паспорт лаборатории (для лаборатории-заявителя);
      5) руководство по качеству;
      6) анкету-вопросник (для лаборатории-заявителя);
      7) заключение по результатам экспертной оценки технической компетентности (произвольной формы);
      8) копии документов, устанавливающие юридический статус заявителя, заверенные нотариально (учредительные документы, свидетельство о регистрации, статистическая карточка).
      В зависимости от заявленной области аккредитации заявитель представляет иные документы, необходимые для аккредитации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов по стандартизации в сфере подтверждения соответствия и аккредитации.

      8. Документы, указанные в подпунктах 1)-6)  пункта 7 , представляются по формам и содержанию, установленными государственными стандартами Республики Казахстан.

      9. Экспертная оценка технической компетентности (далее - экспертная оценка) осуществляется организациями, оказывающими услуги в области аккредитации и имеющими в своем штате экспертов-аудиторов по аккредитации, на условиях договора с заявителем и должна включать следующие этапы:
      1) экспертизу документов, представленных заявителем;
      2) проведение обследований с выездом на место;
      3) оформление заключения по результатам экспертной оценки.

      10. Аккредитация состоит из следующих этапов:
      1) рассмотрение комиссией материалов аккредитации;
      2) принятие уполномоченным органом решения об аккредитации или об отказе в аккредитации;
      3) утверждение области аккредитации в случае принятия решения об аккредитации;
      4) выдача аттестата аккредитации и регистрация в государственном реестре аккредитованных субъектов.

      11. Аккредитация осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня получения уполномоченным органом материалов аккредитации.
      Заявителя письменно уведомляют о принятом решении в течение пяти дней с момента принятия решения.

      12. Решение уполномоченного органа об аккредитации является основанием для выдачи аттестата аккредитации и утверждения области аккредитации.

  3. Аттестат аккредитации

      13. Аттестат аккредитации является документом, удостоверяющим факт официального признания правомочия субъекта аккредитации выполнять конкретные работы в соответствии с заявленной областью аккредитации. Форма аттестата аккредитации устанавливается уполномоченным органом.

      14. Аттестат аккредитации подлежит регистрации в государственном реестре аккредитованных субъектов.
      Срок действия аттестата аккредитации устанавливаются государственными стандартами Республики Казахстан.

      15. Одновременно с аттестатом аккредитации выдается в качестве обязательного приложения документ, устанавливающий область аккредитации, в котором указываются конкретные виды работ в заявленной сфере деятельности.

      16. Аттестаты аккредитации или эквивалентные им документы, выданные иностранными органами по аккредитации, признаются уполномоченным органом в соответствии с заключенными международными договорами.

  4. Переоформление аттестата аккредитации

      17. Переоформление аттестата аккредитации осуществляется в случаях:
      1) изменения его организационно-правовой формы (реорганизации), местонахождения, наименования субъекта аккредитации;
      2) расширения или сокращения области аккредитации.

      18. Субъекту аккредитации необходимо в течение тридцати календарных дней с момента принятия решения подать в уполномоченный орган заявление о переоформлении аттестата аккредитации, в котором указываются новые сведения о субъекте аккредитации, расширении или сокращении области аккредитации.

      19. При наличии условий, предусмотренных в подпункте 1)  пункта 17  настоящих Правил, субъекту аккредитации необходимо приостановить деятельность по подтверждению соответствия и по проведению испытаний с целью подтверждения соответствия, проводимую согласно области аккредитации, и в срок не позднее тридцати календарных дней представить в уполномоченный орган изменения к материалам аккредитации для рассмотрения комиссией и принятия решения о переоформлении или об отказе в переоформлении аттестата аккредитации.

      20. Уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней принимает решение о переоформлении или отказе в переоформлении аттестата аккредитации. При этом срок действия аттестата аккредитации остается прежним.
      При отказе в переоформлении аттестата аккредитации заявитель проходит аккредитацию в соответствии с  разделом 2  настоящих Правил.

      21. В случае невыполнения пунктов  18_  и  19_  настоящих Правил, уполномоченный орган отзывает аттестат аккредитации до выполнения лабораторией надлежащим образом указанных пунктов.
      При неустранении причин отзыва в течение трех месяцев, действие аттестата аккредитации прекращается.

  5. Приостановление, аннулирование, признание
недействительным действия аттестата аккредитации

      22. Уполномоченный орган имеет право принять решение о приостановлении действия аттестата аккредитации сроком до шести месяцев в случаях:
      1) по инициативе заявителя;
      2) при выявлении нарушений требований нормативных правовых актов и нормативных документов по стандартизации в сфере подтверждения соответствия и аккредитации в течение срока действия аттестата аккредитации.
      В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченный орган издает приказ о приостановлении действия аттестата аккредитации, копия приказа направляется субъекту аккредитации и органам, осуществляющим государственный контроль за субъектами аккредитации.
      Аккредитованному субъекту необходимо со дня уведомления прекратить деятельность по подтверждению соответствия и по проведению испытаний с целью подтверждения соответствия, проводимую согласно области аккредитации и устранить нарушения.

      23. После устранения выявленных нарушений аккредитованный субъект представляет сведения об устранении указанных нарушений в уполномоченный орган для принятия решения о возобновлении действия аттестата аккредитации.
      Уполномоченный орган в течение четырнадцати календарных дней организует проверку по факту устранения нарушений, после чего в течение семи календарных дней принимает решение о возобновлении или отказе в возобновлении действия аттестата аккредитации.
      Неустранение выявленных нарушений влечет аннулирование аттестата аккредитации в соответствии с действующим законодательством.

      24. Аннулирование аттестата аккредитации производится судом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по заявлению уполномоченного органа в следующих случаях:
      1) при неустранении причин, по которым было приостановлено действие аттестата аккредитации, или при выявлении в течение срока действия аттестата аккредитации повторного нарушения требований, установленных нормативными правовыми актами в области технического регулирования;
      2) при выявлении нарушений в деятельности субъекта аккредитации, ставящих под сомнение его компетентность выполнять работы по подтверждению соответствия в установленной области аккредитации;
      3) при получении аттестата субъектом аккредитации предоставлена заведомо ложная информация.

      25. Заявитель имеет право обжаловать принятое решение в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

      26. В случае утери аттестата аккредитации субъекту аккредитации необходимо:
      1) опубликовать в официальном печатном издании уполномоченного органа сведения о признании недействительным аттестата аккредитации с указанием номера, даты выдачи и срока действия аттестата аккредитации;
      2) подать заявление в уполномоченный орган о признании недействительным аттестата аккредитации и о выдаче дубликата аттестата с указанием номера аттестата аккредитации, даты выдачи, срока действия и утвержденной области аккредитации.
      К заявлению прилагается документ, подтверждающий опубликование сведений, предусмотренных подпунктом 1  пункта 26  настоящих Правил.

      27. Дубликат аттестата выдается в течение десяти календарных дней со дня подачи заявления.