Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі мен Федералдық ғарыш агенттігі арасындағы Қазақстан Республикасы сынаушы-ғарышкерлерiнiң Ю.А. Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлайтын мемлекеттiк ғылыми-зерттеу сынақ орталығындағы топтарда арнайы дайындықтан өту тәртiбi мен шарттары туралы хаттамаға қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 тамыздағы N 819 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi мен Федералдық ғарыш агенттігі арасындағы Қазақстан Республикасы сынаушы-ғарышкерлерiнiң Ю.А.Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлайтын мемлекеттік ғылыми-зерттеу сынақ орталығындағы топтарда арнайы дайындықтан өту тәртiбi мен шарттары туралы хаттамаға қол қоюға келiсiм берiлсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Peспубликасы
      Премьер-Министрінің
      міндетiн атқарушы

Жоба  

  Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігі
мен Федералдық ғарыш агенттiгі арасындағы Қазақстан
Республикасы сынаушы-ғарышкерлерінің Ю.А.Гагарин атындағы
Ресей ғарышкерлер даярлайтын мемлекеттiк ғылыми-зерттеу
сынақ орталығындағы топтарда арнайы дайындықтан өту
тәртібi мен шарттары туралы
ХАТТАМА

      Бұдан әрі "Жiберушi тарап" деп аталатын Қазақстан Республикасы Білiм және ғылым министрлiгi және бұдан әрi "Қабылдаушы тарап" деп аталатын Федералдық ғарыш агенттiгi, бұдан әрі бiрге "Тараптар" деп атала отырып,
      Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясы Үкiметінің арасындағы 1994 жылғы 10 желтоқсандағы "Байқоңыр" кешенiн жалға алу шартын, Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 2000 жылғы 19 маусымдағы "Байқоңыр" кешенiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету мәселелерi бойынша әрі қарай ынтымақтастық туралы  меморандумды , Қазақстан Республикасы Президентiнiң Ресей Федерациясы ғарыш саласының басшыларымен 1999 жылғы 1 сәуiрде Мәскеу қаласында болған кездесуiнде қол жеткiзген Қазақстан Республикасының екі ғарышкерiн даярлау туралы уағдаластықты басшылыққа ала отырып,
      ғарыш кеңiстiгiн бейбiт мақсаттарда зерттеу және пайдалану саласындағы екі жақты ынтымақтастықты дамытуға талпынысты негiзге ала отырып,
      Қазақстан Республикасы ғарышкерлерінiң қатысуымен Халықаралық ғарыш стансасының бортында бiрлесiп жұмыс жүргізу бойынша өзара тиiмдi ынтымақтастықты дамытудың маңыздылығы туралы 2005 жылғы 2 маусымдағы Қазақстан Республикасының Президентi мен Ресей Федерациясының Президентi жасаған мәлiмдеменiң ережесiн назарға ала отырып,
      төмендегілер туралы келiстi:

  1-бап

      Қабылдаушы тарап жалпығарыштық даярлықтан өткен Қазақстан Республикасының екі сынаушы-ғарышкерлерін Ю.А.Гагарин атындағы Ресей ғарышкерлер даярлайтын ғылыми-зерттеу сынақ орталығындағы (бұдан әрі - Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО) топтарда арнайы дайындықтан өту үшін қабылдайды.

  2-бап

      Қазақстан Республикасының екі сынаушы-ғарышкерлерін топтарда арнайы дайындықтан өткiзу бойынша шығыстар Қабылдаушы тарапқа жүктеледі.
      Көрсетiлген шығыстар:
      ғарышкерлер даярлаудың оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес оқытушылар құрамымен, оқу құралдарымен, зертхана жабдығымен, техникалық құралдарымен;
      оқу процесi үшін қажеттi кiтапханалармен, оқу және спорт залдарымен және басқа да үй-жайлармен;
      Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО-дан тыс жерлердегi дайындық өткiзу орындарына жеткiзу көлiгiмен;
      дәрiгерлiк қызметпен;
      Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО сынаушы-ғарышкерлерi үшiн қолданылып жүрген нормалар бойынша техникамен жұмыс iстеу үшін қажеттi арнайы киiммен қамтамасыз етуге арналған шығыстарды қамтиды.
      Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерін Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО-да ұстауға байланысты шығыстар Қазақстан Республикасының республикалық бюджетiнде көзделген қаражат есебiнен жүзеге асырылады және:
      Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерi үшiн белгіленген нормалар бойынша стипендия төлемiн;
      осы Хаттаманың 6-бабына сәйкес көлiк шығыстарын;
      тұру үшiн тұрғын үй-жай жалдау бойынша шығыстарды;
      арнайы тамақтануға арналған шығыстарды;
      Мәскеу және Мәскеу облысынан тыс жерлерде дайындық өткiзу кезiндегi iссапар шығыстарын (көлiк шығыстарын қоспағанда) қамтиды;
      Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерi қатарындағы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Әскери қызметшілерi ұлттық әскери киiм нысанын киiп жүруi мүмкiн.

  3-бап

      Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерiн даярлау орыс тілiнде жүзеге асырылады.

  4-бап

      Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерi, оның iшiнде олар Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО-ға отбасыларымен жiберiлген жағдайда тұру үшін тұрғын үй-жайлармен қамтамасыз етіледi.
      Қабылдаушы тарап Қазақстан Республикасының сынаушы- ғарышкерлерін және олардың отбасы мүшелерiн уақытша тiркеу бойынша шаралар қабылдайды.

  5-бап

      Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерiне, олармен бiрге тұратын отбасы мүшелеріне Қабылдаушы тараптың медициналық мекемелерiнде шұғыл және амбулаторлық медициналық көмек тегiн көрсетіледi.
      Қазақстан Республикасы сынаушы-ғарышкерлерiнiң отбасы мүшелерiн тексерудiң қымбат тұратын түрлерiмен стационарлық емдеу Қабылдаушы тараптың медициналық мекемелерiнде ақы төлеу арқылы жүзеге асырылады.

  6-бап

      Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО-да топтарда арнайы дайындықтан өтетiн Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлеріне жыл сайын жазғы уақытта ұзақтығы 45 тәулiк кезектi демалыс беріледi.
      Қазақстан Республикасы сынаушы-ғарышкерлерiнің топтарда арнайы дайындық үшiн Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО-дағы жұмыс (қызмет) орнынан және оны аяқтаған соң жұмыс (қызмет) орнына ауысуы бойынша, сондай-ақ демалысқа шығуы мен одан келуiнiң көлiк шығыстарын Жiберушi тарап өз есебiнен қамтамасыз етедi.

  7-бап

      Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО-да топтарда арнайы дайындықтан өтетiн Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерi Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО-ның iшкi тәртiбін сақтауы тиiс.
      Сынаушы-ғарышкерлердің ағымдағы дайындық деңгейiн және жаттығу құралдарының жай-күйiн ескере отырып, дайындықтың бағдарламасы мен жоспар-кестесін Қабылдаушы тарап бiр жақты тәртiппен өзгертуi мүмкiн.

  8-бап

      Топтарда арнайы дайындық бағдарламасын талап етілген көлемде орындаған және Қабылдаушы Тараптың талаптарына сәйкес емтихан тапсырған Қазақстан Республикасының сынаушы-ғарышкерлерiне Ю.А.Гагарин атындағы ҒДО тобының құрамында дайындықтан өту фактiсiн растайтын куәлiк берiледi.

  9-бап

      Осы Хаттаманы түсiндiруге және қолдануға байланысты туындауы мүмкін даулы мәселелердi Тараптар келiссөздер мен консультациялар жолымен шешетiн болады.
      Осы Хаттаманың ажырамас бөлiгi болып табылатын, қосымша Хаттамалармен ресiмделетін осы Хаттамаға өзгерiстер мен толықтырулар Тараптардың өзара келiсiмi бойынша енгiзiлуi мүмкін.

  10-бап

             Осы Хаттама 3 жыл мерзiмге жасалады және қол қойылған күнiнен бастап күшіне енедi.

      2005 жылғы "___ " _________, ________ қаласында әрқайсысы қазақ және орыс тілдерiнде, екi данада жасалды әрi барлық мәтіндердiң күші бiрдей.
      Осы Хаттаманы түсiндiру кезiнде келiспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар орыс тiлiндегі мәтiндi басшылыққа алатын болады.

       Қазақстан Республикасы                Федералдық
      Бiлiм және ғылым                      ғарыш агенттiгi үшiн
      министрлігі үшін

О подписании Протокола между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Федеральным космическим агентством о порядке и условиях прохождения космонавтами-испытателями Республики Казахстан специальной подготовки в группах в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2005 года N 819.

     Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Согласиться с подписанием Протокола между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Федеральным космическим агентством о порядке и условиях прохождения космонавтами-испытателями Республики Казахстан специальной подготовки в группах в Российском государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
     2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

     Исполняющий обязанности
        Премьер-Министра
      Республики Казахстан

                                                                             проект

ПРОТОКОЛ
между Министерством образования и науки
Республики Казахстан и Федеральным космическим
агентством о порядке и условиях прохождения космонавтами-испытателями
Республики Казахстан специальной подготовки в группах в
Российском государственном научно-исследовательском
испытательном центре подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина

     Министерство образования и науки Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем "Направляющая Сторона", и Федеральное космическое агентство, именуемое в дальнейшем "Принимающая Сторона", вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
     руководствуясь Договором аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года, Меморандумом между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о дальнейшем сотрудничестве по вопросам обеспечения функционирования комплекса "Байконур" от 19 июня 2000 года, договоренностью о подготовке двух космонавтов Республики Казахстан, достигнутой во время встречи Президента Республики Казахстан с руководителями космической отрасли Российской Федерации в городе Москве 1 апреля 1999 года,
     исходя из стремления развивать двустороннее сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях,
     принимая во внимание положение Заявления Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации от 2 июня 2005 года о важности развития взаимовыгодного сотрудничества по проведению совместных работ на борту Международной космической станции с участием космонавтов Республики Казахстан,
     договорились о нижеследующем:
 

Статья 1

     Принимающая Сторона примет двух космонавтов-испытателей Республики Казахстан, прошедших общекосмическую подготовку, для специальной подготовки в группах в Российском научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина (далее - ЦПК им. Ю.А.Гагарина).
 

Статья 2

     Расходы по прохождению двумя космонавтами-испытателями Республики Казахстан специальной подготовки в группах возлагаются на Принимающую Сторону.
     Указанные расходы включают в себя расходы на обеспечение:
     преподавательским составом, учебными пособиями, лабораторным оборудованием, техническими средствами подготовки космонавтов в соответствии с учебными планами и программами;
     библиотеками, читательскими и спортивными залами и другими помещениями, необходимыми для учебного процесса;
     транспортом к местам проведения подготовки вне ЦПК им. Ю.А.Гагарина;
     медицинского обслуживания;
     специальной одеждой, необходимой для работы с техникой по нормам, существующим для космонавтов-испытателей ЦПК им. Ю.А. Гагарина.
     Расходы, связанные с содержанием космонавтов-испытателей Республики Казахстан в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, осуществляются за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Казахстан, и включают в себя:
     выплаты стипендий по нормам, установленным для космонавтов-испытателей Республики Казахстан;
     транспортные расходы в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола;
     расходы по найму жилого помещения для проживания;
     расходы на специальное питание;
     командировочные расходы (за исключением транспортных расходов) при проведении подготовки за пределами Москвы и Московской области.
     Военнослужащий Вооруженных Сил Республики Казахстан из числа космонавтов-испытателей Республики Казахстан может носить национальную военную форму одежды.
 

Статья 3

     Подготовка космонавтов-испытателей Республики Казахстан будет осуществляться на русском языке.
 

Статья 4

     Космонавты-испытатели Республики Казахстан, в том числе в случае направления их в ЦПК им. Ю.А. Гагарина с семьями, обеспечиваются для проживания жилыми помещениями.
     Принимающая Сторона принимает меры по регистрации и временной прописке космонавтов-испытателей Республики Казахстан и членов их семей.
 

Статья 5

     Членам семей космонавтов-испытателей Республики Казахстан, проживающим вместе с ними, будет бесплатно предоставляться экстренная и амбулаторная медицинская помощь в медицинских учреждениях Принимающей Стороны.
     Дорогостоящие виды обследования и стационарное лечение членов семей космонавтов-испытателей Республики Казахстан будут осуществляться в медицинских учреждениях Принимающей Стороны за плату.
 

Статья 6

     Космонавтам-испытателям Республики Казахстан, проходящим специальную подготовку в группах в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, ежегодно будет предоставляться очередной отпуск в летнее время продолжительностью 45 суток.
     Транспортные расходы космонавтов-испытателей Республики Казахстан по перемещению от места работы (службы) в ЦПК им. Ю.А. Гагарина для специальной подготовки в группах и к месту работы (службы) после ее окончания, а также в отпуск и обратно, Направляющая Сторона обеспечивает за свой счет.
 

Статья 7

     Космонавты-испытатели Республики Казахстан, проходящие специальную подготовку в группах в ЦПК им. Ю.А. Гагарина, должны соблюдать внутренний распорядок ЦПК им. Ю.А. Гагарина.
     Программа и план-график подготовки могут меняться в одностороннем порядке Принимающей Стороной, исходя из текущего уровня подготовленности космонавтов-испытателей и состояния тренажерных средств.
 

Статья 8

     Космонавтам-испытателям Республики Казахстан, выполнившим программу специальной подготовки в группах в требуемом объеме и сдавшим экзамены в соответствии с требованиями Принимающей Стороны, будет выдано свидетельство, подтверждающее факт прохождения подготовки в составе группы в ЦПК им. Ю.А. Гагарина.
 

Статья 9

     Спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием и применением настоящего Протокола, Стороны будут решать путем переговоров и консультаций.
     По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут вноситься изменения и дополнения, которые будут оформляться дополнительными Протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Протокола.
 

Статья 10

     Настоящий Протокол заключается сроком на 3 года и вступает в силу со дня подписания.

     Совершено в городе _________ "__"________ 2005 года, в двух экземплярах, каждый на казахском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
     В случае возникновения разногласий при толковании настоящего Протокола, Стороны будут руководствоваться текстом на русском языке.

     За Министерство                      За Федеральное
   образования и науки                 космическое агентство
   Республики Казахстан