Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "УЛ-154/4 мекемесі", "ЕЦ-166/13 мекемесі" мемлекеттік мекемелерін тарату және "Оңалту орталығы 1", "Оңалту орталығы 2" мемлекеттік мекемелерін құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 10 қыркүйектегі N 783 Қаулысы

      "Әділет органдары туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының  11-бабы  1-тармағының 7) тармақшасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "УЛ-154/4 мекемесі" және "ЕЦ-166/13 мекемесі" мемлекеттік мекемелері таратылсын.

      2. Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында орналасқан Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "Оңалту орталығы 1" және Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында орналасқан Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "Оңалту орталығы 2" мемлекеттік мекемелері (бұдан әрі - оңалту орталықтары) құрылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) оңалту орталықтарының жарғыларын бекітуді және олардың әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;
      2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп, оңалту орталықтарына Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің таратылатын мемлекеттік мекемелерінің мүлкін беруді;
      3) осы қаулыны іске асыру жөнінде өзге де шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Оңалту орталықтары қызметінің негізгі мәні бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғандарға босатылғаннан кейінгі алты ай ішінде еңбекке және тұрмыстық орналасуда жәрдемдесу, құқықтық және психологиялық көмек көрсету болып белгіленсін.

      5. Оңалту орталықтарын қаржыландыру Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат есебінен және шегінде жүзеге асырылады деп белгіленсін.

      6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы N 1120  қаулысында  (Қазақстан Республикасының, ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 41, 532-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің қарауындағы ұйымдардың тізбесінде:
      "Мемлекеттік мекемелер" деген 2-бөлімде:
      реттік нөмірлері 7, 76-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 101 және 102-жолдармен толықтырылсын:
      "101. Оңалту орталығы 1
      102. Оңалту орталығы 2";

      2)  (күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15  N 339  Қаулысымен)

      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О ликвидации государственных учреждений "Учреждение УЛ-154/4", "Учреждение ЕЦ-166/13" и создании государственных учреждений "Центр реабилитации 1", "Центр реабилитации 2" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2007 года N 783

         В целях реализации подпункта 7) пункта 1  статьи 11  Закона Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Ликвидировать государственные учреждения "Учреждение УЛ-154/4" и "Учреждение ЕЦ-166/13" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан.

      2. Создать государственные учреждения "Центр реабилитации 1" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан с местонахождением в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области и "Центр реабилитации 2" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики
Казахстан с местонахождением в городе Шымкенте Южно-Казахстанской области (далее - центры реабилитации).

      3. Комитету уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) утверждение уставов центров реабилитации и их государственную регистрацию в органах юстиции;
      2) совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан передачу центрам реабилитации имущества ликвидируемых государственных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Республики Казахстан;
      3) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.

      4. Определить основным предметом деятельности центров реабилитации оказание содействия в трудовом и бытовом устройстве, правовой и психологической помощи освобожденным из мест лишения свободы, в течение шести месяцев после освобождения.

      5. Установить, что финансирование центров реабилитации осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год Министерству юстиции Республики Казахстан.

      6. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1) в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года N 1120 "Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N№41, ст. 532):
      в Перечне организаций, находящихся в ведении Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2 "Государственные учреждения":
      строки, порядковые номера 7, 76, исключить;
      дополнить строками, порядковые номера 101 и 102, следующего содержания:
      "101. Центр реабилитации 1
      102. Центр реабилитации 2";

      2)  (утратил силу - постановлением Правительства РК от 15.04.2008  N 339 ).
      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2008  N 339  .

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр 
      Республики Казахстан