Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер енгізу және күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 15 қазандағы N 948 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкіміне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі өкімінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 15 қазандағы
N 948 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкіміне енгізілетін өзгерістер

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.24 N 1239 Қаулысымен.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 03.05.2016 № 265 қаулысымен.

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.05.20 № 453 Қаулысымен.

      4. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 11.07.2018 № 419 қаулысымен.

      5. "Қазақстан экономикасының "қызып кету" себептерін талдау және оны еңсеру бойынша шаралар кешенін әзірлеу жөнінде жұмыс тобын құру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 20 қыркүйектегі N 274-ө өкімінде:

      жұмыс тобының құрамына мыналар енгізілсін:

      Шөкеев - Қазақстан Республикасы

      Өмірзақ Естайұлы Премьер-Министрінің

      орынбасары, жетекші

      Сұлтанов - Қазақстан Республикасының

      Бақыт Тұрлыханұлы Экономика және бюджеттік

      жоспарлау министрі,

      жетекшінің орынбасары

      Сапарбаев - Қазақстан Республикасының

      Бердібек Машбекұлы Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрі

      Ақшолақов - Қазақстан Республикасының

      Болат Оралұлы Энергетика және минералдық

      ресурстар вице-министрі

      Мырзабеков - "Маркетингтік-талдамалық

      Жанат Ғайноллаұлы зерттеулер орталығы" акционерлік

      қоғамы Стратегиялық талдау

      департаментінің директоры

      (келісім бойынша);

      мына:

      "Үртембаев - Қазақстан қаржыгерлері

      Асқар Қалмұхаметұлы қауымдастығы кеңесі

      төрағасының кеңесшісі

      (келісім бойынша)"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Үртембаев - Қазақстан қаржыгерлері

      Асқар Қалмұхаметұлы қауымдастығының басқарушы

      директоры, Заң департаментінің

      директоры (келісім бойынша)";

      көрсетілген кұрамнан Мусин Аслан Есболайұлы, Ізмұхамбетов Бақтықожа Салахатдинұлы, Қарақұсова Гүлжан Жанпейісқызы, Құсайынов Нұрлан Жетпісұлы шығарылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жұмыс тобы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың онына дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне қазақстан экономикасының "қызып кету" себептерін талдау жөніндегі есепті және оны еңсеру бойынша шаралар кешенін әзірлеу жөніндегі ұсыныстарды енгізсін.";

      3-тармақтағы "- Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Кәрім Қажымқанұлы Мәсімовке" деген сөздер""Өмірзақ Естайұлы Шөкеевке" деген сөздермен ауыстырылсын.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 15 қазандағы
N 948 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдері мен Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі өкімінің тізбесі

      1. "Хьюстон бастамасы" кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі қазақстан-американ әріптестік бағдарламасын іске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 14 қаңтардағы N 9 қаулысы.

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 қарашадағы N 1120 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 14 қаңтардағы N 9 және 2004 жылғы 4 наурыздағы N 268 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 26 шілдедегі N 794 қаулысы.

      4. "Республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы мәселелері жөнінде ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 тамыздағы N 764 қаулысы.

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 наурыздағы N 233 қаулысымен (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 9, 109-құжат) бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 6-тармағы.

      6. "Қазақстан-американ кәсіпкерлікті дамыту әріптестігі жобасын ("Хьюстон бастамасы") іске асыру мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобын құру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2002 жылғы 29 шілдедегі N 112-ө өкімі.

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан и распоряжений Премьер-Министра Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2007 года N 948.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2007 года N 948

Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан и распоряжение
Премьер-Министра Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.12.2008 № 1239.

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 03.05.2016 № 265.

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 20.05.2010 № 453.

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 11.07.2018 № 419.

      5. В распоряжении Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 сентября 2006 года N 274-р "О создании рабочей группы по анализу причин "перегрева" казахстанской экономики и выработке комплекса мер по его преодолению":
      ввести в состав рабочей группы:
      Шукеева - заместителя Премьер-Министра Республики
      Умирзака Естаевича Казахстан, руководителем
      Султанова - Министра экономики и бюджетного
      Бахыта Турлыхановича планирования Республики Казахстан,
      заместителем руководителя
      Сапарбаева - Министра труда и социальной защиты
      Бердыбека Машбековича населения Республики Казахстан
      Акчулакова - вице-министра энергетики и минеральных
      Болата Ураловича ресурсов Республики Казахстан
      Мырзабекова - директора Департамента стратегического
      Жаната Гайноллаевича анализа акционерного общества "Центр
      маркетингово-аналитических
      исследований" (по согласованию);
      строку:
      "Уртембаев - советник председателя совета ассоциации
      Аскар Калмухаметович финансистов Казахстана" (по
      согласованию)"
      изложить в следующей редакции:
      "Уртембаев - управляющий директор, директор
      Аскар Калмухаметович Юридического департамента ассоциации
      финансистов Казахстана" (по
      согласованию)";

      вывести из указанного состава: Мусина Аслана Еспулаевича, Измухамбетова Бактыкожу Салахатдиновича, Карагусову Гульжану Джанпеисовну, Кусаинова Нурлана Жетписовича;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Рабочей группе ежеквартально до десятого числа второго месяца следующего за отчетным кварталом вносить в Правительство Республики Казахстан отчет по анализу причин "перегрева" казахстанской экономики и предложения по выработке комплекса мер по его преодолению.";

      в пункте 3 слова "- Министра экономики и бюджетного планирования Масимова Карима Кажимкановича" заменить словами "Шукеева Умирзака Естаевича".

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2007 года N 948

      Перечень

      утративших силу некоторых решений Правительства

      Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра

      Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 января 2003 года N 9 "О создании Межведомственной комиссии по выработке предложений по реализации программы казахстанско-американского партнерства по развитию предпринимательства "Хьюстонская инициатива";

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2003 года N 1120 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан";

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2004 года N 794 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 14 января 2003 года N 9 и от 4 марта 2004 года N 268";

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2006 года N 764 "О создании Межведомственной комиссии по вопросам удорожания стоимости бюджетных инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета";

      5. Пункт 6 изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2007 года N 233 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 9, ст. 109);

      6. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 июля 2002 года N 112-р "О создании Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации проекта Казахстанско-Американского партнерства развития предпринимательства ("Хьюстонская инициатива").