Еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақының мөлшерлерін айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы N 1339 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1103 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.12.2015 № 1103 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.07.2015 № 503 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 159-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақының мөлшерлері айқындалсын.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.07.2015 № 503 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1339 қаулысымен     
бекітілген        

Еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақының мөлшерлері

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.07.2015 № 503 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Нақты қызметкердің еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақының (бұдан әрі - жәрдемақы) мөлшері Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 136-бабының 3-тармағына сәйкес есептелген оның орташа жалақысының есебінен айқындалады.
      2. Егер еңбекке уақытша жарамсыздық алдыңғы жылы басталып, ағымдағы жылы аяқталатын болса, онда жәрдемақыны есептеу мен оның мөлшерін айлық шектеу тиісті жылдағы айлық есептік көрсеткіш қолданыла отырып, екі бөліп жүргізіледі.
      3. Айлық жәрдемақының мөлшері, еңбек жарақатына немесе кәсіби науқастануына байланысты қызметкерлерге, жұмыс істейтін Ұлы Отан соғысының қатысушыларына, мүгедектеріне және оларға теңестірілген адамдарға, сондай-ақ шетелде болған кезеңінде шетелдік валютада жәрдемақы алатын дипломатиялық қызмет персоналына төленетін жәрдемақылардың мөлшерлерін қоспағанда, тиісті жылдағы айлық есептік көрсеткіштің он бес еселенген шамасынан аспауға тиіс.
      4. Жұмыс істейтін Ұлы Отан соғысының қатысушыларына, мүгедектеріне және оларға теңестірілген адамдарға берілетін жәрдемақының мөлшері орташа жалақының жүз пайызын құрайды.
      5. Қызметкердің еңбек жарақатына немесе кәсіби науқастануына байланысты төленетін жәрдемақының мөлшері орташа жалақының жүз пайызын құрайды.
      6. Дипломатиялық қызмет персоналына шетелде болған кезеңінде шетелдік валютада төленетін жәрдемақының мөлшері орташа жалақының жүз пайызын құрайды.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2007 жылғы 28 желтоқсандағы
N 1339 қаулысына қосымша 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

      1. "Әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі жәрдемақыларды жұмыс берушілердің қаражаты есебінен тағайындаудың және төлеудің тәртібі туралы" Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 11 маусымдағы N 731 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 27, 249-құжат).
      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28 маусымдағы N 703 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 20, 214-құжат).
      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 11 маусымдағы N 731 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 4 желтоқсандағы N 1278 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 44, 437-құжат).
      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 11 маусымдағы N 731 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 7 шілдедегі N 707 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 28, 357-құжат).
      5. "Шет елдердегі дипломатиялық қызмет персоналының еңбек шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қаңтардағы N 23 қаулысының 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 3, 22-құжат).

Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспособности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1339. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1103

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.12.2015 № 1103 (вводится в действие с 01.01.2016).

      Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правительства РК от 02.07.2015 № 503 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 159 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить размеры социального пособия по временной нетрудоспособности согласно приложению к настоящему постановлению.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 02.07.2015 № 503 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

 Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 28 декабря 2007 года № 1339

Размеры социального пособия по временной нетрудоспособности

      Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 02.07.2015 № 503 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Размер социального пособия по временной нетрудоспособности (далее - пособие) конкретного работника определяется из расчета его средней заработной платы, исчисленной в соответствии с пунктом 3 статьи 136 Трудового кодекса Республики Казахстан.
      2. Если временная нетрудоспособность начинается в предшествующем году, а заканчивается в текущем, то расчет пособия и месячное ограничение его размера производятся в два приема с применением месячного расчетного показателя соответствующего года.
      3. Размер месячного пособия не может превышать пятнадцатикратной величины месячного расчетного показателя за соответствующий год, за исключением размеров пособий, выплачиваемых работникам в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, работающим участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, а также персоналу дипломатической службы, получающим пособие в иностранной валюте в период пребывания за границей.
      4. Размер пособия работающим участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, составляет сто процентов средней заработной платы.
      5. Размер пособия, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, составляет сто процентов средней заработной платы.
      6. Размер пособия, выплачиваемого персоналу дипломатической службы в иностранной валюте в период пребывания за границей, составляет сто процентов средней заработной платы.

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 28 декабря 2007 года N 1339

Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан 

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 1999 года N 731 "Об утверждении Инструкции "О порядке назначения и выплаты пособий по социальному обеспечению за счет средств работодателя" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 27, ст. 249).
      2. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2002 года N 703 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 20, ст. 214).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года N 1278 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 1999 года N 731" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 44, ст. 437).
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2005 года N 707 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 1999 года N 731" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 28, ст. 357).
      5. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 января 2006 года N 23 "Об утверждении условий труда персонала дипломатической службы за рубежом" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 3, ст. 22).