Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 681 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі N 343 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 наурыздағы № 272 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.03.25 № 272 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. "Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салуларды, кейбір кедендік режимдерге орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбелерін, сондай-ақ жекелеген кедендік режимдерге орналастырылған тауарлармен жасалатын операцияларды жүргізуге арналған тыйым салулар мен шектеулерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 681  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 29, 284-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) көрсетілген қаулымен бекітілген тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салуларда, кеден қоймасының кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесінде, бажсыз сауда дүкенінің кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесінде, тауарларды кеден аумағында қайта өңдеу кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесінде, тауарларды еркін айналыс үшін қайта өңдеудің кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесінде, тауарларды кеден аумағынан тыс қайта өңдеудің кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесінде, тауарлар экспорты кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесінде, тауарлардың кері экспорты кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесінде, еркін қоймаларда тауарлармен жасалатын операцияларды жүргізуге арналған жекелеген тыйым салулар мен шектеулерде, тауарларды кеден аумағынан тыс қайта өңдеу жөніндегі жекелеген операцияларға арналған шектеулерде:
      "ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды" деген бағанда "ЕурАзЭҚ" деген сөз "ҚР" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

      2) көрсетілген қаулымен бекітілген тауарлар экспорты кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесі:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмір 16-жолмен толықтырылсын:
      "16 бидай және меслин 1001***";
      мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:
      "*** 2008 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданылады.".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті осы қаулының 1-тармағын орындау жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.

      3. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі екі апта мерзімде Еуразиялық экономикалық қоғамдастығы Интеграциялық Комитетінің Хатшылығын Қазақстан Республикасының Үкіметі сыртқы сауда қызметін реттеу жөнінде қабылдайтын шаралар туралы хабардар етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісім бойынша), Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі өз құзыреттері шегінде бидай ұнының немесе бидай-қара бидай ұнының (ҚР СЭҚ ТН коды 1101 00) экспортын бақылауды қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 681

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года N 343. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 272

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.03.2011 № 272.

      В целях обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 681 "Об утверждении запретов на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, перечней товаров, запрещенных к помещению под некоторые таможенные режимы, а также запретов и ограничений на проведение операций с товарами, помещенными под отдельные таможенные режимы" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 29, ст. 284) следующие изменения и дополнения:

      1) в запрете на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим таможенного склада, перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим магазина беспошлинной торговли, перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории, перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим переработки товаров для свободного обращения, перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим переработки товаров вне таможенной территории, перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим экспорта товаров, перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим реэкспорта товаров, отдельных запретах и ограничениях на проведение операций с товарами на свободных складах, ограничениях на отдельные операции по переработке товаров вне таможенной территории, утвержденных указанным постановлением:

      в графе "Код ТН ВЭД ЕврАзЭС" слово "ЕврАзЭС" заменить аббревиатурой "РК";

      2) перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим экспорта товаров, утвержденный указанным постановлением:

      дополнить строкой, порядковый номер 16 следующего содержания:

      "16 пшеница и меслин 1001***";

      дополнить примечанием следующего содержания:

      "*** действует до 1 сентября 2008 года.".

      2. Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан принять необходимые меры по выполнению пункта 1 настоящего постановления.

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить в двухнедельный срок Секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах по регулированию внешнеторговой деятельности.

      4. Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Министерству внутренних дел Республики Казахстан в пределах компетенции обеспечить контроль экспорта муки пшеничной или пшенично-ржаной (Код ТН ВЭД РК 1101 00).

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан             К. Масимов